KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.10.2001 ***
*** RAPORTTI: K94J6OL ***

AMMATTIKORKEAKOULUJEN INVESTOINNIT VUODEN 2000 TILINPÄÄTÖKSESSÄ (1000 MK))
  -INVESTOINNIT- -RAHOITUS-
Koulutuksen järjestäjä/oppilaitos Rakenn.
perust.
hankkeet
Rakenn.
muut
hankkeet
Muut
käyttöom
perust.
Muut
käyttöom
ei-perust
Yhteensä Perust.
hank-
keet
- josta
EU-
rahoit.
Ei-per.
hank-
keet
- josta
EU-
rahoit.
1 Yksityinen
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 0 0 0 4.042 4.042 0 0 1.074 0
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu 0 0 0 212 212 0 0 0 0
02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak 0 0 0 2.294 2.294 0 0 0 0
02468 Haaga Instituutin Ammattikork. 0 1.483 0 2.949 4.432 0 0 0 0
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh. 0 0 0 7.062 7.062 0 0 0 0
02631 Humanistinen ammattikorkeak. 0 67 0 465 533 80 0 16 0
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 0 0 7.430 4.052 11.482 5.573 0 0 0
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 0 0 2.680 2.888 5.567 1.034 1.034 352 0
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 6.163 1.466 0 9.401 17.031 0 0 2.237 0
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 5.199 0 0 5.017 10.216 137 0 225 0
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 0 0 0 7.257 7.257 0 0 1.204 0
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 0 0 0 1.038 1.038 0 0 1.038 0
1 Yksityinen 11.362 3.016 10.110 46.676 71.165 6.823 1.034 6.146 0
3 Kunta
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 13.341 4.603 0 18.048 35.992 13.341 0 9.457 27
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 0 1.137 11.087 3.843 16.067 11.087 3.478 4.980 0
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 1.889 0 0 1.264 3.152 900 0 50 0
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 57.800 356 10.893 5.945 74.994 68.693 0 6.301 0
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 0 496 3.674 9.721 13.892 0 0 145 0
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 2.088 766 0 3.395 6.249 0 0 534 0
3 Kunta 75.118 7.358 25.654 42.216 150.345 94.020 3.478 21.466 27
4 Kuntayhtymä
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k 29.858 1.673 1.664 7.842 41.037 0 0 0 0
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 1.567 0 0 4.603 6.170 0 0 0 0
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 41.890 1.116 0 8.004 51.010 19.967 0 1.266 1.266
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 0 0 0 4.417 4.417 0 0 4.417 0
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 8.805 1.806 0 4.733 15.345 0 0 0 0
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 25 33.110 0 11.362 44.497 57 0 14.440 0
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 0 0 0 9.849 9.849 0 0 241 0
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 0 2.459 15.669 13.442 31.570 3.491 0 1.589 805
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 8.254 0 0 5.679 13.932 8.254 0 5.679 2.456
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 862 96 2.067 4.622 7.646 2.929 1.031 4.717 0
02508 Svenska yrkeshögskolan 0 0 0 3.592 3.592 0 0 1.250 0
4 Kuntayhtymä 91.261 40.260 19.400 78.146 229.067 34.697 1.031 33.599 4.527
Raportti yhteensä 177.741 50.634 55.164 167.039 450.577 135.540 5.543 61.211 4.553

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun