KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.10.2001 ***
*** RAPORTTI: K94MPT6L ***

MAKSULLISEN PALVELUTOIMINNAN KUSTANNUKSET JA TULOT RAHOITUSLÄHTEEN MUKAAN (1000 MK)
  -VALTION HANKKIMA
KOULUTUS-
-MUULLA JULK. RAH.
TUETTU KOULUTUS-
-MUU MAKSULLINEN
PALVELUTOIMINTA-
-YHTEENSÄ- -NETTO-
Koulutuksen järjestäjä/oppilaitos Kustann. Tulot Kustann. Tulot Kustann. Tulot Kustann. Tulot Kustann.
1 Yksityinen
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 3.600 3.985 393 340 748 472 4.742 4.797 -55
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu 2.504 2.083 250 271 0 0 2.754 2.354 400
02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak 1.632 2.375 0 0 2.963 3.858 4.595 6.232 -1.637
02468 Haaga Instituutin Ammattikork. 0 0 359 316 337 10 696 326 370
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh. 82 108 183 374 4.738 5.517 5.003 5.999 -996
02631 Humanistinen ammattikorkeak. 0 0 432 491 331 643 763 1.133 -370
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 7.927 13.005 9.892 9.634 15.663 13.806 33.481 36.445 -2.964
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 2.263 2.568 4.144 3.660 9.611 11.203 16.018 17.430 -1.412
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 6.545 9.798 7.337 8.948 4.893 7.202 18.776 25.947 -7.171
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 2.205 3.535 916 573 1.631 1.207 4.751 5.315 -563
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 1.864 1.861 15.757 16.069 6.574 6.077 24.195 24.007 188
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 3.273 2.884 817 544 1.041 1.104 5.132 4.532 600
1 Yksityinen 31.896 42.202 40.481 41.218 48.530 51.097 120.907 134.517 -13.610
3 Kunta
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 4.128 4.067 1.048 961 7.039 7.067 12.216 12.095 121
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 1.336 1.459 1.529 1.544 7.837 6.500 10.702 9.504 1.199
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 686 1.588 7.285 8.313 21.097 20.546 29.068 30.447 -1.379
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 6.757 6.929 1.668 1.492 8.304 6.724 16.728 15.144 1.584
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 6.719 6.468 5.536 3.138 13.922 9.678 26.177 19.283 6.894
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 348 1.001 1.724 2.023 6.383 4.781 8.454 7.805 649
3 Kunta 19.974 21.511 18.790 17.470 64.581 55.296 103.346 94.277 9.068
4 Kuntayhtymä
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k 585 1.037 1.074 1.203 7.413 6.668 9.073 8.908 165
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 3.357 4.886 9.055 6.495 4.029 5.164 16.441 16.544 -104
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh. 0 0 0 0 4 2 4 2 2
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 2.150 3.165 7.975 9.411 18.300 23.224 28.425 35.800 -7.375
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 4.025 4.703 3.813 3.910 2.560 2.792 10.398 11.405 -1.007
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 2.386 3.971 7.219 4.956 8.601 7.075 18.206 16.002 2.204
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 2.893 6.171 31.013 28.237 8.454 4.774 42.360 39.182 3.178
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 8.230 8.021 9.847 12.270 12.896 9.004 30.973 29.296 1.677
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 9.266 9.401 12.182 10.574 16.519 14.344 37.967 34.320 3.647
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 2.667 4.822 12.397 11.633 4.918 4.123 19.982 20.578 -597
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 522 753 6.631 5.420 6.055 5.925 13.207 12.098 1.110
02508 Svenska yrkeshögskolan 1.913 1.713 4.151 3.681 1.982 1.931 8.046 7.325 721
4 Kuntayhtymä 37.994 48.642 105.357 97.791 91.729 85.026 235.080 231.459 3.621
Raportti yhteensä 89.864 112.355 164.628 156.479 204.840 191.419 459.333 460.253 -920

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun