KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.10.2001 ***
*** RAPORTTI: K94N6QOL ***

AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOKONAISKUSTANNUKSET JA -RAHOITUS SEKÄ NETTOMENOT (1000 MK)
(ei sisällä perustamishankkeita)
  -KUSTANNUKSET- -TULOT- NETTO
Koulutuksen järjestäjä/oppilaitos Vos-pohj.
luettavat
Maksul.
palvelu
toim.
Yhteensä Valtion
erillis
rahoit.
EU-
rahoit.
Muu
erill.
rahoit.
Maks.
palv.t.
tulot
Yksikkö
hinta-
rahoit.
Yllä-
pitäjä
rahoit.

Muu
rahoit.
Yhteensä Netto-
menot
620 Ammattikorkeakoulut
1 Yksityinen
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 54.143 4.742 60.493 3.137 334 2.418 4.797 51.873 0 12.909 75.468 -14.975
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu 33.557 2.754 36.311 2.087 842 832 2.354 32.075 0 0 38.190 -1.879
02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak 60.908 1.342 62.250 2.641 317 945 3.112 68.590 0 0 75.605 -13.355
02468 Haaga Instituutin Ammattikork. 72.732 696 73.760 4.026 170 2.043 326 68.766 0 0 75.331 -1.571
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh. 94.903 5.003 99.907 5.615 0 1.537 5.999 89.314 0 0 102.465 -2.558
02631 Humanistinen ammattikorkeak. 16.502 432 16.935 860 182 94 915 15.421 0 129 17.601 -666
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 148.468 33.481 181.949 10.873 3.063 2.649 36.445 126.475 0 0 179.505 2.444
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 81.390 16.018 98.048 5.641 950 5.208 17.430 67.253 0 0 96.482 1.567
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 119.074 18.776 137.850 1.703 14 7.110 25.947 109.949 0 0 144.723 -6.873
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 47.929 1.929 49.858 3.007 1.003 1.344 1.827 39.615 0 0 46.796 3.061
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 106.932 24.195 131.127 3.851 0 5.550 24.007 99.649 0 0 133.057 -1.930
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 52.119 5.132 57.250 1.516 50 1.491 4.532 49.957 0 0 57.546 -295
1 Yksityinen 888.658 114.500 1005738 44.957 6.925 31.221 127.691 818.937 0 13.038 1042769 -37.031
3 Kunta
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 110.753 5.071 115.823 2.922 162 450 5.020 95.065 12.205 0 115.823 0
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 43.322 10.702 54.618 3.030 226 211 9.504 36.172 5.475 0 54.618 0
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 163.545 29.068 193.892 10.348 434 1.451 30.447 144.719 3.133 2.584 193.116 777
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 147.178 16.728 175.832 8.244 517 590 15.144 123.911 27.426 0 175.832 0
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 223.535 21.701 266.275 10.586 1.327 7.286 15.139 189.325 39.539 0 263.202 3.073
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 91.784 8.454 111.578 5.060 251 88 7.805 84.004 0 850 98.057 13.521
3 Kunta 780.116 91.724 918.019 40.189 2.917 10.076 83.058 673.195 87.778 3.434 900.647 17.371
4 Kuntayhtymä
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k 133.540 9.073 143.120 9.136 1.600 2.787 8.908 116.412 9.505 0 148.347 -5.227
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 77.273 16.441 93.714 4.320 121 644 16.544 65.266 0 0 86.896 6.818
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 184.782 28.425 213.207 5.399 2.790 7.659 35.800 146.471 0 78 198.197 15.010
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 81.463 10.398 91.860 2.818 0 935 11.405 71.107 0 0 86.265 5.595
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 139.141 18.206 173.768 8.032 168 3.477 16.002 116.385 5.349 0 149.411 24.357
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 124.754 42.360 172.026 6.580 1.020 1.379 39.182 110.400 13.180 0 171.742 284
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 169.126 30.973 200.099 9.207 165 2.610 29.296 144.616 0 0 185.894 14.205
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 169.515 37.967 215.215 6.857 1.246 3.148 34.320 151.049 4.611 1.072 202.303 12.912
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 84.105 19.982 110.740 303 31 1.584 20.578 84.577 1.796 0 108.870 1.870
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 88.491 13.207 103.304 3.795 315 887 12.098 76.157 9.279 0 102.531 773
02508 Svenska yrkeshögskolan 57.515 8.046 65.561 3.555 117 4.785 7.325 47.038 4.137 0 66.956 -1.395
4 Kuntayhtymä 1.309.706 235.076 1582614 60.001 7.573 29.893 231.457 1129479 47.857 1.150 1507411 75.204
620 Ammattikorkeakoulut 2.978.480 441.299 3506371 145.147 17.416 71.189 442.206 2621611 135.635 17.623 3450826 55.544

 


 
KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.10.2001 ***
*** RAPORTTI: K94N6QOL ***

AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOKONAISKUSTANNUKSET JA -RAHOITUS SEKÄ NETTOMENOT (1000 MK)
(ei sisällä perustamishankkeita)
  -KUSTANNUKSET- -TULOT- NETTO
Koulutuksen järjestäjä/oppilaitos Vos-pohj.
luettavat
Maksul.
palvelu
toim.
Yhteensä Valtion
erillis
rahoit.
EU-
rahoit.
Muu
erill.
rahoit.
Maks.
palv.t.
tulot
Yksikkö
hinta-
rahoit.
Yllä-
pitäjä
rahoit.

Muu
rahoit.
Yhteensä Netto-
menot
625 Va. ammattikorkeakoulut
1 Yksityinen
09693 Espoon-Vantaan va ammattikork. 85.267 3.254 88.521 11.273 214 1.850 3.120 0 0 0 16.456 72.064
09698 Pirkanmaan va ammattikorkeak. 54.446 2.822 57.268 717 619 1.489 3.488 0 0 0 6.313 50.956
09694 Va Diakonia-ammattikorkeakoulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09697 Va Humanistinen amm.korkeak. 20.559 331 20.891 166 147 331 219 0 0 2.570 3.433 17.457
1 Yksityinen 160.272 6.407 166.679 12.157 980 3.669 6.826 0 0 2.570 26.202 140.477
3 Kunta
09679 Hgin va ammattikorkeakoulu 141.449 7.145 148.679 3.859 231 871 7.075 0 0 0 12.037 136.642
09696 Varsinais-Suomen va amk 27.609 4.477 33.269 158 75 374 4.144 0 801 50 5.602 27.666
3 Kunta 169.057 11.622 181.948 4.017 306 1.245 11.219 0 801 50 17.639 164.309
4 Kuntayhtymä
02970 Hgin liik.amk I-Uudenm.va amk 9.106 4 9.110 160 0 5 2 0 0 0 168 8.943
4 Kuntayhtymä 9.106 4 9.110 160 0 5 2 0 0 0 168 8.943
625 Va. ammattikorkeakoulut 338.435 18.033 357.737 16.333 1.287 4.920 18.047 0 801 2.620 44.009 313.729

 


 
KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.10.2001 ***
*** RAPORTTI: K94N6QOL ***

AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOKONAISKUSTANNUKSET JA -RAHOITUS SEKÄ NETTOMENOT (1000 MK)
(ei sisällä perustamishankkeita)
  -KUSTANNUKSET- -TULOT- NETTO
Koulutuksen järjestäjä/oppilaitos Vos-pohj.
luettavat
Maksul.
palvelu
toim.
Yhteensä Valtion
erillis
rahoit.
EU-
rahoit.
Muu
erill.
rahoit.
Maks.
palv.t.
tulot
Yksikkö
hinta-
rahoit.
Yllä-
pitäjä
rahoit.

Muu
rahoit.
Yhteensä Netto-
menot
Raportti yhteensä 3.316.915 459.333 3864108 161.480 18.703 76.109 460.253 2621611 136.436 20.243 3494835 369.273