KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.10.2001 ***
*** RAPORTTI: K94P6OL ***

AMMATTIKORKEAKOULUJEN POISTOT VUODEN 2000 TILINPÄÄTÖKSESSÄ (1000 MK))
  -RAKENNUKSET- -MUUT KÄYTTÖOM. HANKINNAT- -YHTEENSÄ-
  Perust.hankkeet Muut hankkeet Perust.hankkeet Muut hankkeet  
Koulutuksen järjestäjä/oppilaitos Y.hinn.
rah.t.
Maks.
p.toim.
Y.hinn.
rah.t.
Maks.
p.toim.
Y.hinn.
rah.t.
Maks.
p.toim.
Y.hinn.
rah.t.
Maks.
p.toim.
Y.hinn.
rah.t.
Maks.
p.toim.
1 Yksityinen
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 2.216 0 0 0 0 0 2.219 0 4.435 0
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu 0 0 0 0 0 0 260 0 260 0
02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak 0 0 0 0 0 0 771 0 771 0
02468 Haaga Instituutin Ammattikork. 0 0 1.144 0 0 0 465 0 1.609 0
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02631 Humanistinen ammattikorkeak. 215 0 77 0 0 0 178 0 470 0
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 0 0 0 31 184 0 2.998 123 3.182 154
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 0 0 0 0 0 0 640 0 640 0
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 8 0 10 0 0 0 7.177 591 7.194 591
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 127 0 0 0 0 0 1.134 0 1.261 0
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 0 0 35 0 0 0 6.018 0 6.053 0
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 0 0 0 0 0 0 774 89 774 89
1 Yksityinen 2.565 0 1.265 31 184 0 22.634 803 26.649 833
3 Kunta
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 3.045 0 769 0 2.083 0 6.250 0 12.146 0
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 18 0 142 0 183 0 1.377 169 1.721 169
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 896 0 219 0 1.530 0 2.764 0 5.409 0
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 3.109 0 0 0 3.885 0 11.140 0 18.134 0
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 0 0 0 0 897 0 4.500 317 5.397 317
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 491 43 319 28 162 14 2.879 250 3.851 335
3 Kunta 7.559 43 1.449 28 8.741 14 28.909 736 46.658 820
4 Kuntayhtymä
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k 4.823 11 26 0 0 0 7.003 33 11.853 44
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 258 0 2.566 0 89 0 2.363 0 5.276 0
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 2.630 0 173 0 0 0 9.419 0 12.222 0
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 226 0 0 0 0 0 1.405 0 1.631 0
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 1.750 0 2.792 0 0 0 3.074 0 7.616 0
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 489 0 53 0 0 0 2.576 4.633 3.118 4.633
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 0 0 0 0 0 0 2.979 0 2.979 0
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 692 0 1.424 0 317 0 4.806 1.211 7.238 1.211
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 182 0 0 0 0 0 2.736 0 2.918 0
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 1.910 0 0 2 734 155 1.976 0 4.620 157
02508 Svenska yrkeshögskolan 0 0 62 0 0 0 1.648 3 1.710 3
4 Kuntayhtymä 12.959 11 7.095 2 1.140 155 39.986 5.880 61.180 6.049
Raportti yhteensä 23.084 54 9.810 60 10.065 169 91.529 7.418 134.487 7.702

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun