Kustannustilastot  2000

Koulutuksen kustannustiedot vuodelta 2000 ovat nyt Opetushallituksen WWW-sivuilla. Valitsemalla opetussektorin pääsee raporttiluettelon kohtaan, josta voi valita haluamansa kustannusraportin. Niitä kustannusraportteja, joita ei ole WWW-sivuilla, voi tilata numerosta (09) 7747 7345. Näiden raporttien toimittamisesta veloitetaan raporttien laajuuden ja työmäärän mukaan.

Esiopetus

Perusopetus

Perusopetuksen sairaala- ja vammaisopetus ja erityiskoulut

Koko perusopetus

Lukiokoulutus

Ammatillinen peruskoulutus  (myös kaikki erityisopetus)

Oppisopimuskoulutus

Ammatilliset erikoisoppilaitokset

Ammattikorkeakoulut

Kansanopistot (vapaa sivistystyö)

Taiteen perusopetus

Kansalaisopistot ja kesäyliopistot   (ilmestyy joulukuussa 2001)

Liikunnan koulutuskeskukset   (vapaa sivistystyö)

Opetusmaatilat ja -metsät

Esiopetus  (tiedot vain syyslukukaudelta 2000)

Kyselylomake

Kyselyohjeet

Raportin nimi

sisällön kuvaus

tulostustaso

julkaisu-raportti

 

Käyttökustannukset toiminnoittain

   

K25Z6YO

Oppilasmäärä ja käyttökustannukset toiminnoittain  (mk/oppilas)

omistajatyyppi

 

K25Z6VM

Kunnan esiopetuksen oppilasmäärä ja käyttökustannukset toiminnoittain (mk/oppilas)

maakunta

 

K25Z6OS

Oppilasmäärä ja käyttökustannukset toiminnoittain  (mk/oppilas)

omistajatyyppi/ opetuksen järj.

 
 

Yksityiskohtaiset raportit

   

K25K7S

Valtionosuuspohjan mukaiset kustannukset kyselylomakkeen mukaisesti 

(mk ja mk/oppilas)

opetuksen järj.

 

Perusopetus   (ei sairaala- ja vammaisopetusta)

Kyselylomake

Kyselyohjeet

Raporttimäärittelyt

Raportin nimi

sisällön kuvaus

tulostustaso

julkaisu-raportti

 

Ristiintaulukot

   

K05MO4MR

Kunnan perusopetuksen käyttökustannukset yhteensä  (mk/oppilas)

maakunta/ kuntaryhmä

kyllä

K05KK4MR

Kunnan perusopetuksen koulujen keskikoko

maakunta/ kuntaryhmä

 
 

Käyttökustannukset toiminnoittain

   

K05Y6YO

Oppilasmäärät ja käyttökustannukset toiminnoittain  (mk/oppilas)

omistajatyyppi

kyllä

K05Y6VOZ

Kunnan perusopetuksen oppilasmäärät ja käyttökustannukset toiminnoittain  (mk/oppilas)

omistajatyyppi/ koul. keskikoko

kyllä

K05Y6VR

Kunnan perusopetuksen oppilasmäärät ja käyttökustannukset toiminnoittain  (mk/oppilas)

kuntaryhmä

kyllä

K05Y6VM

Kunnan perusopetuksen oppilasmäärät ja käyttökustannukset toiminnoittain  (mk/oppilas)

maakunta

kyllä

K05Y6YOS

Oppilasmäärät ja käyttökustannukset toiminnoittain  (mk/oppilas)

omistajatyyppi/ opetuk.järjestäjä

kyllä

 

Trendiraportit

   

K05I5YO

Toiminnoittaisten käyttökustannusten kehitys markkoina ja mk/oppilas –lukuina viiden vuoden ajalta, tunnuslukuja

omistajatyyppi

ei

K05I5VM

Kunnan perusopetuksen toiminnoittaisten käyttökustannusten kehitys markkoina ja mk/oppilas-lukuina viiden vuoden ajalta, tunnuslukuja

maakunta

ei

K05L5YO

Toiminnoittain jaoteltujen menolajeittaisten käyttökustannusten kehitys markkoina ja mk/oppilas -lukuina viiden vuoden ajalta

omistajatyyppi

ei

K05L5VM

Kunnan perusopetuksen toiminnoittain jaoteltujen menolajeittaisten käyttökustannusten kehitys markkoina ja mk/oppilas -lukuina viiden vuoden ajalta

maakunta

ei

Perusopetuksen sairaala- ja vammaisopetus ja erityiskoulut

Raportin nimi

sisällön kuvaus

tulostustaso

julkaisu-raportti

K15H603Z

Kuntien vammaisopetuksen käyttökustannukset  (mk/oppilas)

vamm.opp. lkm kunnassa

kyllä

K15UE6OM

Kuntien vaikeimmin kehitysvammaisten (EHA2) perusopetuksen oppilasmäärä ja käyttökustannukset  (1000 mk ja mk/oppilas)

maakunta

kyllä

K15UE6OK

Kuntien vaikeimmin kehitysvammaisten (EHA2) perusopetuksen oppilasmäärä ja käyttökustannukset  (1000 mk ja mk/oppilas)

kunta

kyllä

K15UV6OM

Kuntien muiden vammaisten perusopetuksen oppilasmäärä ja käyttökustannukset  (1000 mk ja mk/oppilas)

maakunta

kyllä

K15UV6OK

Kuntien muiden vammaisten perusopetuksen oppilasmäärä ja käyttökustannukset  (1000 mk ja mk/oppilas)

kunta

kyllä

K15T604S

Kuntayhtymien erityiskoulujen oppilasmäärät ja käyttökustannukset toiminnoittain  (mk/oppilas)

opetuksen järjestäjä

kyllä

K15Z601S

Steinerpedagogisten ja muiden yksityisten erityiskoulujen oppilasmäärät ja käyttökustannukset toiminnoittain  (mk/oppilas)

opetuksen järjestäjä

kyllä

K15Z602S

Valtion vammaiskoulujen oppilasmäärät ja käyttökustannukset toiminnoittain  (mk/oppilas)

oppilaitos

kyllä

K15H603K

Kuntien sairaalaopetuksen hoitopäivät sekä käyttökustannukset (1000 mk ja mk/hoitopäivä)

kunta

kyllä

Perusopetus kokonaisuutena  (sisältää sairaala- ja vammaisopetuksen)

Raportin nimi

sisällön kuvaus

tulostustaso

julkaisu-raportti

K05R6OS

Käyttökustannukset oppilastyypeittäin  (mk/oppilas)

omistajatyyppi/ opetuk.järjestäjä

ei

K05F6MOS

Opetustunnit, oppilasmäärä ja yksikkökustannukset

maakunta/

omistaja/tyyppi/ opetuksen järj.

ei

 

Valtionosuusperusteisiin vertaavat raportit

   

K05G6MOS

Toteutuneiden kustannusten ja valtionosuuden laskennallisten perusteiden vertailu

maakunta/ omistajatyyppi/ opetuk.järjestäjä

ei

 

Yksityiskohtaiset raportit

   

K05K7S

Valtionosuuspohjan mukaiset kustannukset kyselylomakkeen mukaisesti (mk ja mk/oppilas)

opetuksen järj.

ei

 

Edelliseen vuoteen vertaavat raportit

   

K05C3YO

Valt.os.pohjan mukaiset kustannukset toiminnoittain ja menolajeittain (mk ja mk/oppilas) sekä tunnuslukuja kustannusvuonna ja vertailu edellisvuoteen

omistajatyyppi

ei

K05C3VR

Kuten K05C3YO   (vain kunnat)

kuntaryhmä

ei

K05C3VM

Kuten K05C3YO   (vain kunnat)

maakunta

ei

K05C3YS

Kuten K05C3YO

opetuksen järjestäjä

ei

Lukiokoulutus

Kyselylomake

Kyselyohjeet

Raporttimäärittelyt

Raportin nimi

sisällön kuvaus

tulostustaso

julkaisu-raportti

 

Ristiintaulukot)

   

K06MO4MZ

Kunnan lukioiden käyttökust. yhteensä (mk/opiskelija) kunnan koulujen keskimääräisen koon ja maakunnan mukaan

maakunta/ lukion keskikoko

kyllä

K06KK4MR

Kunnan lukioiden keskimääräinen koko (opiskelijoita/lukio)

maakunta/ kuntaryhmä

kyllä

 

Käyttökustannukset toiminnoittain

   

K06Z6YOZ

Opiskelijamäärät ja käyttökustannukset toiminnoittain  (mk/opiskelija)

omistajatyyppi/ koulujen keskikoko

kyllä

K06Z603M

Kunnan lukioiden opiskelijamäärät ja käyttökustannukset toiminnoittain  (mk/opiskelija)

maakunta

kyllä

K06Z603R

Kunnan lukioiden opiskelijamäärät ja käyttökustannukset toiminnoittain  (mk/opiskelija)

kuntaryhmä

kyllä

K06Z6OS

Opiskelijamäärät ja käyttökustannukset toiminnoittain  (mk/opiskelija)

omistajatyyppi/ koulut.järjestäjä

kyllä

K06F6MOS

Opetustunnit, opiskelijamäärä ja yksikkökustannukset

maakunta/ omistaja/tyyppi/ koulut.järjestäjä

ei

 

Valtionosuusperusteisiin vertaavat raportit

   

K06G6MOS

Toteutuneiden kustannusten ja valtionosuuden laskennallisten perusteiden vertailu

maakunta/ omistajatyyppi/ koulut.järjestäjä

ei

 

Yksityiskohtaiset raportit

   

K06K7S

Valtionosuuspohjan mukaiset kustannukset kyselylomakkeen mukaisesti (mk ja mk/opiskelija)

koulut. järjestäjä

ei

 

Edelliseen vuoteen vertaavat raportit

   

K06C3YO

Valt.os.pohjan mukaiset kustannukset toiminnoittain ja menolajeittain mk ja mk/opiskelija sekä tunnuslukuja kustannusvuonna ja vertailu edellisvuoteen

omistajatyyppi

ei

K06C3YR

Kuten K06C3YO

kuntaryhmä

ei

K06C3YM

Kuten K06C3YO

maakunta

ei

K06C3YS

Kuten K06C3YO

koulut.järjestäjä

ei

 

Trendiraportit

   

K06I5YO

Toiminnoittaisten käyttökustannusten kehitys markkoina ja mk/opiskelija -lukuina viiden vuoden ajalta, tunnuslukuja

omistajatyyppi

ei

K06I5VM

Kuten K06I5VO

maakunta     (vain kunnall.)

ei

K06L5YO

Toiminnoittain jaoteltujen menolajeittaisten käyttökustannusten kehitys markkoina ja mk/opiskelija -lukuina viiden vuoden ajalta

omistajatyyppi

ei

K06L5VM

Kuten K06L5VO

maakunta     (vain kunnall.)

ei

Ammatillinen peruskoulutus

Oppisopimuskoulutus

Raportti sisältää

AO = ammatillisen peruskoulutuksen, sisältäen myös erityisopetuksen erityisenä koulutustehtävänä

ET = vain sellaiset ammatillisen koulutuksen järjestäjät, joilla on erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa

OS = oppisopimuskoulutuksen

Kyselylomake

Kyselyohjeet

Raporttimäärittelyt

Raportin nimi

sisällön kuvaus

AO/ET/OS

tulostustaso

julkaisu-raportti

 

Ristiintaulukot

     

K02OP4AO

Koulutuksen järjestäjien lukumäärä ja opiskelijamäärät koulutusaloittain ja ylläpitäjittäin

AO

koulutusala/ omistajatyyppi

kyllä

K02LK4AZ

Koulutuksen järjestäjien lukumäärät koon mukaan luokiteltuna

AO

koulutusala

kyllä

K02OP4MA

Opiskelijamäärät ristiintaulukoituna maakunnittain ja koulutusaloittain

AO

maakunta/ koulutusala

kyllä

K02MO4AO

Käyttökustannukset yhteensä (mk/opiskelija) koulutusaloittain ja omistajatyypeittäin ristiintaulukoituna  (3 eri osaa)

AO/

ET/

AO pois ET

koulutusala/ omistajatyyppi

kyllä

K02MO4MA

Käyttökustannukset ristiintaulukoituna maakunnittain ja koulutusaloittain  (mk/opiskelija)

AO

maakunta/ koulutusala

kyllä

 

Käyttökustannukset toiminnoittain

     

K02B6VO

Käyttökustannukset toiminnoittain  (mk/opiskelija), osuusprosentit

AO

omistajatyyppi

kyllä

K02B6VA

Käyttökustannukset toiminnoittain  (mk/opiskelija), osuusprosentit

AO

koulutusala

kyllä

K02Z6AD

Opiskelijamäärä ja käyttökustannukset toiminnoittain (mk/opiskelija)

AO,

OS erikseen

koulutusala/ porrastustekijä

 

K02Z6AOS

Opiskelijamäärä ja käyttökustannukset toiminnoittain (mk/opiskelija)

AO,

OS erikseen

koulutusala/ omistajatyyppi/ koulut.järjestäjä

kyllä

K02Z6VA

Opiskelijamäärä ja käyttökustannukset toiminnoittain (mk/opiskelija), vain kunnall. ja kuntayht. oppilaitokset

AO

koulutusala

ei

K02Z6OSA

Opiskelijamäärä ja käyttökustannukset toiminnoittain (mk/opiskelija)

AO

koulut.järjestäjä/ koulutusala

ei

K02Z6OSD

Opiskelijamäärä ja käyttökustannukset toiminnoittain (mk/opiskelija)

AO,

OS sisällä

koulut.järjestäjä/ porrastustekijä

ei

K02Z6ADS

Opiskelijamäärä ja käyttökustannukset toiminnoittain (mk/opiskelija)

AO,

OS erikseen

porrastustekijä / koulut.järjestäjä

ei

K02Z6EAS

Opiskelijamäärä ja käyttökustannukset toiminnoittain (mk/opiskelija), vain sellaiset koulutuksen järjestäjät, joilla erityisopetuksen järjestäminen erityisenä koulutustehtävänä

ET

koulutusala/ koulut.järjestäjä

kyllä

K02Z6VMD

Oppisopimuskoulutuksen opiskelijamäärä ja käyttökustannukset toiminnoittain  (mk/opiskelija)

OS

maakunta/  perus-/lisäkoulut.

kyllä

K02Y6YA

Toiminnoittaisia yksikkökustannuksia ja muita tunnuslukuja

AO

koulutusala

ei

K02Y6AOS

Toiminnoittaisia yksikkökustannuksia ja muita tunnuslukuja

AO

koulutusala/ omistajatyyppi/ koulut.järjestäjä

kyllä

K02Y6OSA

Toiminnoittaisia yksikkökustannuksia ja muita tunnuslukuja

AO

koulut.järjestäjä/ koulutusala

ei

 

Tulot ja nettomenot

     

K02O6OSA

Toiminnoittaiset käyttömenot ja –tulot  (mk/opiskelija)

AO

koulut.järjestäjä/ koulutusala

 

K02O6AOS

Toiminnoittaiset käyttömenot ja –tulot  (mk/opiskelija)

AO

OS erikseen

koulutusala/ omistajatyyppi/ koulut.järjestäjä

 

K02R6OSA

Valtionosuuspohjan brutto- ja nettomenot sekä tulot toiminnoittain ja rahoituslähteittäin  (mk/opiskelija)

AO

koulut.järjestäjä/ koulutusala

 

K02R6AOS

Valtionosuuspohjan brutto- ja nettomenot sekä tulot toiminnoittain ja rahoituslähteittäin  (mk/opiskelija)

AO

OS erikseen

koulutusala/ omistajatyyppi/ koulut.järjestäjä

 

K02N6OS

Valtionosuuspohjan bruttokustannukset, tulot ja nettomenot sekä maksullinen palvelutoiminta  (mk/oppilas)

AO

omistajatyyppi/ koulut.järjestäjä

 
 

Yhden toiminnon erityisraportit

     

K02P6OSA

Opetuksen kustannukset eriteltynä menokohdittain  (mk/opiskelija)

AO

koulut.järjestäjä/ koulutusala

 

K02P6AOS

Opetuksen kustannukset eriteltynä menokohdittain  (mk/opiskelija)

AO

OS erikseen

koulutusala/ omistajatyyppi/ koulut.järjestäjä

 

K02T6OSA

Kiinteistöjen tilat ja neliökustannukset

AO

koulut.järjestäjä/ koulutusala

 

K02T6AOS

Kiinteistöjen tilat ja neliökustannukset

AO

koulutusala/ omistajatyyppi/ koulut.järjestäjä

 
 

Valtionosuusperusteisiin vertaavat raportit

     

K02G6VOS

Toteutuneiden kustannusten ja v. 2000 valt. osuuden laskennallisen perusteen vertailu koulutuksen järjestäjittäin

AO

omistajatyyppi/ koul.järjestäjä

kyllä

K02D6AD

Porrastusperusteiden tarkistusraportti:

VOS-pohjan mukaiset kustannukset, ilman erityisoppilaitoksia, majoitusta ja vuokria  (mk/opiskelija)

AO

koulutusala/ porrastustekijä

ei

 

Yksityiskohtaiset raportit

     

K02K7YA

Valt.os.pohjan mukaiset kustannukset kyselylomakkeen mukaisesti (mk ja mk/opiskelija) koulutusaloittain

AO

OS erikseen

koulutusala

ei

K02K7YO

Valt.os.pohjan mukaiset kustannukset kyselylomakkeen mukaisesti (mk ja mk/opiskelija)

AO

OS erikseen

omistajatyyppi

ei

K02K7YM

Valt.os.pohjan mukaiset kustannukset kyselylomakkeen mukaisesti (mk ja mk/opiskelija)

AO

OS erikseen

maakunta

ei

K02K7EOS

Valt.os.pohjan mukaiset kustannukset kyselylomakkeen mukaisesti (mk ja mk/opiskelija)

AO

OS erikseen

omistajatyyppi/ koulut.järjestäjä

ei

 

Edelliseen vuoteen vertaavat raportit

     

K02C3YA

Valt.os.pohjan mukaiset kustannukset  (mk ja mk/opiskelija) ja vertailu edell. vuoteen.

AO

OS erikseen

koulutusala

ei

K02C3VO

Valt.os.pohjan mukaiset kustannukset  (mk ja mk/opiskelija) ja vertail edell. vuoteen sekä ryhmän keskiarvoon

AO

omistajatyyppi

ei

K02C3VO2

Kuten K02C3VO, mutta kunta ja kuntayhtymä yhdessä

AO

omistajatyyppi

ei

K02C3SA

Valt.os.pohjan mukaiset kustannukset  (mk ja mk/opiskelija) ja vertailu edell. vuoteen.

AO

koulut.järjestäjä/ koulutusala

ei

 

Trendiraportit

     

K02I5VO

Toiminnoittaisten käyttökustannusten kehitys markkoina ja mk/opiskelija –lukuina vuosilta 1996-2000, tunnuslukuja

AO

omistajatyyppi

osittain

K02I5VM

Kuten K02I5VO

AO

maakunta

ei

K02L5VO

Kuten K02I5VO, mutta menolajeittain eriteltynä

AO

omistajatyyppi

ei

K02L5VM

Kuten K02I5VO, mutta menolajeittain eriteltynä

AO

maakunta

ei

K02I5VA

Toiminnoittain jaoteltujen menolajeittaisten käyttökustannusten kehitys markkoina ja mk/opiskelija -lukuina vuosilta 1997-2000

AO

koulutusala

osittain

K02L5VA

Kuten K02I5VA, mutta menolajeittain eriteltynä

AO

koulutusala

ei

Koulutuksenjärjestäjäkohtaisena kysytyt tiedot   (M-lomakkeet)

Raportin nimi

sisällön kuvaus

AO/ET/OS

tulostustaso

julkaisu-raportti

K92N6OS

Kokonaiskustannukset ja –rahoitus ilman perustamishankkeita (1000 mk)

AO

omistajatyyppi/ koulut.järjestäjä

 

K92J6OS

Investoinnit ja niiden rahoitus (1000 mk)

AO

omistajatyyppi/ koulut.järjestäjä

 

K92P6OS

Tilinpäätöksen mukaiset poistot jaoteltuna rakennuksiin ja muuhun käyttöomaisuuteen sekä perustamishankkeisiin ja muihin hankkeisiin (1000 mk)

AO

omistajatyyppi/ koulut.järjestäjä

 

K92MPT6S

Maksullisen palvelutoiminnan kustannukset ja tulot rahoituslähteen mukaan (1000 mk)

AO

omistajatyyppi/ koulut.järjestäjä

 

K92K7OS

Yksityiskohtaiset kustannustiedot kyselylomakkeen mukaisesti (mk)

AO

omistajatyyppi/ koulut.järjestäjä

 

Ammatilliset erikoisoppilaitokset

Kyselylomake

Kyselyohjeet

Raporttimäärittelyt

Raportin nimi

sisällön kuvaus

tulostustaso

julkaisu-raportti

 

Kustannukset toiminnoittain

   

K03Z6YL

Opiskelijamäärät ja käyttökustannukset toiminnoittain (mk/opiskelija)

oppilaitos

kyllä

K03Y6YL

Toiminnoittaisia yksikkökustannuksia ja muita tunnuslukuja

oppilaitos

 
 

Yksityiskohtaiset raportit

   

K03K7SL

Käyttömenot (mk ja mk/opiskelija) kyselylomakkeen mukaisesti

oppilaitos

 
 

Edelliseen vuoteen vertaavat raportit

   

K03C3SL

Käyttömenot (mk ja mk/opiskelija) ja vertailu edelliseen vuoteen ja keskiarvoon

oppilaitos

 

Ammattikorkeakoulut  (ja väliaikaiset ammattikorkeakoulut)

Kyselylomake

Kyselyohjeet

Raporttimäärittelyt

Raportin nimi

sisällön kuvaus

tulostustaso

julkaisu-raportti

 

Käyttökustannukset toiminnoittain

   

K04Z6T

Opiskelijamäärät ja toiminnoittaiset kustannukset (mk/rah.lain mukainen opiskelija)

tutkinto

ei

K04Z6TL

Opiskelijamäärät ja toiminnoittaiset kustannukset (mk/rah.lain mukainen opiskelija)

tutkinto/ amk *)

ei

K04Z6TQL

Opiskelijamäärät ja toiminnoittaiset kustannukset (mk/rah.lain mukainen opiskelija)

tutkinto/ amk/  va. amk

ei

K04Z6VDL

Opiskelijamäärät ja toiminnoittaiset kustannukset (mk/rah.lain mukainen opiskelija). Kyselyssä koulutusohjelmittain eritellyt tutkinnot.

koulutusohjelma/  amk/va. amk

ei

K04Z6OL

Opiskelijamäärät ja toiminnoittaiset kustannukset (mk/rah.lain mukainen opiskelija)

omistajatyyppi/ amk *)

ei

K04Z6AOL

Opiskelijamäärät ja toiminnoittaiset kustannukset (mk/rah.lain mukainen opiskelija)

koulutusala/  omistajatyyppi/  amk *)

ei

K04Z6QLT

Opiskelijamäärät ja toiminnoittaiset kustannukset (mk/rah.lain mukainen opiskelija)

amk/va. amk/ tutkinto

ei

 

Tulot ja nettomenot

   

K04O6TL

Toiminnoittaiset käyttömenot ja –tulot  (mk/opiskelija)

tutkinto/ amk *)

 

K04O6OLT

Toiminnoittaiset käyttömenot ja –tulot  (mk/opiskelija)

omistajatyyppi/ amk *) / tutkinto

 

K04R6TL

Valtionosuuspohjan brutto- ja nettomenot sekä tulot toiminnoittain ja rahoituslähteittäin (mk/opiskelija)

tutkinto/ amk *)

ei

K04R6LT

Valtionosuuspohjan brutto- ja nettomenot sekä tulot toiminnoittain ja rahoituslähteittäin (mk/opiskelija)

amk *)/ tutkinto

ei

K04N6OL

Valtionosuuspohjan mukaiset bruttomenot, tulot ja nettomenot sekä vastaavasti maksullinen palvelutoiminta (mk/opiskelija)

omistajatyyppi/  amk *)

ei

 

Yhden toiminnon erityisraportit

   

K04P6TL

Opetuksen kustannukset eriteltynä menokohdittain (mk/opiskelija)

tutkinto/ amk *)

 

K04P6TDL

Opetuksen kustannukset eriteltynä menokohdittain (mk/opiskelija)

tutkinto / koulutusohjelma/ amk*)

 

K04P6OLT

Opetuksen kustannukset eriteltynä menokohdittain (mk/opiskelija)

omistajatyyppi/ amk *) / tutkinto

 

K04P6LD

Opetuksen kustannukset eriteltynä menokohdittain (mk/opiskelija)

amk*) / koulutusohjelma

 

K04T6TL

Kiinteistöjen tilat ja neliökustannukset

tutkinto/ amk *)

ei

K04T6OLT

Kiinteistöjen tilat ja neliökustannukset

omistajatyyppi/ amk *) / tutkinto

ei

K04Q6OL

Vuokrien kustannukset, pinta-alat ja kustannukset markkaa/m2/kuukausi jaoteltuna yksikköhinnan perusteena oleviin ja muihin vuokriin

omistajatyyppi/ amk *)

ei

 

Valtionosuusperusteisiin vertaavat raportit

   

K04G6VOS

Valt.os.pohjan mukaisten kustannusten vertailu yksikköhintaan

amk **)

ei

K04D6ATD

Valtionosuuspohjan mukaiset kustannukset (mk/opiskelija) porrastusperusteisista koulutusohjelmista

koulutusala/  tutk./koulutusohj

ei

 

Yksityiskohtaiset raportit

   

K04K7T

Valt.os.pohjan mukaiset kustannukset ja tulot (mk ja mk/opiskelija) kyselylomakkeen mukaisesti

tutkinto

 

K04K7L

Valt.os.pohjan mukaiset kustannukset ja tulot (mk ja mk/opiskelija) kyselylomakkeen mukaisesti

amk *)

 
 

Edelliseen vuoteen vertaavat raportit

   

K04C3YT

Valt.os.pohjan mukaiset kustannukset (mk ja mk/rah.lain mukainen opisk.) ja vertailu edell. vuoteen tutkinnoittain

tutkinto

ei

K04C3LT

Valt.os.pohjan mukaiset kustannukset mk ja (mk/rah.lain mukainen opiskelija)  ja vertailu edelliseen vuoteen tutkinnoittain.

amk *) /tutkinto

ei

Ammattikorkeakoulukohtaisena kysytyt tiedot   (M-lomakkeet)

Raportin nimi

sisällön kuvaus

tulostustaso

julkaisu-raportti

K94N6QOL

Kokonaiskustannukset ja –rahoitus ilman perustamishankkeita (1000 mk)

omistajatyyppi/ amk / va.amk

 

K94J6OL

Investoinnit ja niiden rahoitus (1000 mk)

omistajatyyppi/ amk *)

 

K94P6OL

Tilinpäätöksen mukaiset poistot jaoteltuna rakennuksiin ja muuhun käyttöomaisuuteen sekä perustamishankkeisiin ja muihin hankkeisiin (1000 mk)

omistajatyyppi/ amk *)

 

K94MPT6L

Maksullisen palvelutoiminnan kustannukset ja tulot rahoituslähteen mukaan (1000 mk)

omistajatyyppi/ amk *)

 

K94K7QL

Yksityiskohtaiset kustannustiedot kyselylomakkeen mukaisesti (mk)

amk / va.amk

 

*)   Va.ammattikorkeakoulut muutettu tuleviksi ammattikorkeakouluiksi

**) Vain vakinaiset ammattikorkeakoulut

Kansanopistot  (vapaa sivistystyö)

Kyselylomake

Kyselyohjeet

Raporttimäärittelyt

Raportin nimi

sisällön kuvaus

tulostustaso

julkaisu-raportti

 

Kustannukset toiminnoittain

   

K07Z6YO

Suoritteet ja käyttökustannukset toiminnoittain  (mk/opiskelijaviikko)

omistajatyyppi

kyllä

K07Z6YZ

Suoritteet ja käyttökustannukset toiminnoittain  (mk/opiskelijaviikko)

oppilaitoksen koko

kyllä

K07Z6YL

Suoritteet ja käyttökustannukset toiminnoittain  (mk/opiskelijaviikko)

oppilaitos

kyllä

K07O6YZ

Käyttökustannukset toiminnoittain sekä tulot ja nettomenot  (mk/opiskelijaviikko)

oppilaitoksen kokoluokka

ei

K07O6OL

Käyttökustannukset toiminnoittain sekä tulot ja nettomenot  (mk/opiskelijaviikko)

omistajatyyppi/ oppilaitos

ei

 

Suoriteraportit

   

K07S6OL

Suoritteiden lukumäärät toimintamuodoittain

omistajatyyppi/ oppilaitos

kyllä

 

Yksityiskohtaiset raportit

   

K07K7YQL

Kustannus- ja suoritetiedot lomakkeen mukaisesti  (mk ja mk/opiskelijaviikko)

oppilaitos

ei

 

Edelliseen vuoteen vertaavat raportit

   

K07C3Y

Kustannukset toiminnoittain ja menolajeittain (mk ja mk/opiskelijaviikko) sekä tunnuslukuja kustannusvuonna ja vertailu edelliseen vuoteen

oppilaitosmuoto

ei

K07C3YL

Kustannukset toiminnoittain ja menolajeittain (mk ja mk/opiskelijaviikko) sekä tunnuslukuja kustannusvuonna ja vertailu edelliseen vuoteen

oppilaitos

ei

Taiteen perusopetus

Kyselylomake

Kyselyohjeet

Raporttimäärittelyt

Raportin nimi

sisällön kuvaus

tulostustaso

julkaisu-raportti

 

Käyttökustannukset toiminnoittain

   

K08T6QO

Käyttökustannukset toiminnoittain (mk/opiskelija) ja yhteensä mk/opetustunti sekä suoritteet

koulumuoto/ omistajatyyppi

kyllä

K08T6YZ

Käyttökustannukset toiminnoittain (mk/opiskelija) ja yhteensä mk/opetustunti sekä suoritteet

oppilaitoksen koko

kyllä

K08T6YM

Käyttökustannukset toiminnoittain (mk/opiskelija) ja yhteensä mk/opetustunti sekä suoritteet

maakunta

ei

K08T6YOL

Käyttökustannukset toiminnoittain (mk/opiskelija) ja yhteensä mk/opetustunti sekä suoritteet

omistajatyyppi/ oppilaitos

kyllä

K08T6QOL

Käyttökustannukset toiminnoittain (mk/opiskelija) ja yhteensä mk/opetustunti sekä suoritteet

koulumuoto/ omistajatyyppi/ oppilaitos

kyllä

 

Tulot ja nettomenot

   

K08N6YQL

VOS-pohjan ja maksullisen palvelutoiminnan kustannukset, tulot ja nettokustannukset (mk/opetustunti)

koulumuoto/ oppilaitos

ei

 

Suoriteraportit

   

K08S6YO

Valtionosuustoiminnan suoritetietoja

omistaja

kyllä

K08S6YM

Valtionosuustoiminnan suoritetietoja

maakunta

kyllä

K08S6YQL

Valtionosuustoiminnan suoritetietoja

koulumuoto/ oppilaitos

kyllä

 

Yksityiskohtaiset raportit

   

K08K7YQL

Kustannus- ja suoritetiedot lomakkeen mukaisesti  (mk ja mk/opetustunti)

koulumuoto/ oppilaitos

 
 

Edelliseen vuoteen vertaavat raportit

   

K08C3YO

Kustannukset toiminnoittain ja menolajeittain  (mk ja mk/tunti) sekä tunnuslukuja kustannusvuonna ja vertailu edelliseen vuoteen

omistajatyyppi

ei

K08C3YQ

Kuten K08C3YO

koulumuoto

ei

K08C3YL

Kuten K08C3YO

oppilaitos

ei

 

Trendiraportit

   

K08I5YO

Taiteen perusopetuksen toiminnoittaisten käyttökustannusten kehitys markkoina ja mk/opiskelija -lukuina viiden vuoden ajalta, tunnuslukuja

omistajatyyppi

osittain

K08L5YO

Taiteen perusopetuksen toiminnoittain jaoteltujen menolajeittaisten käyttökustannusten kehitys markkoina ja mk/opiskelija -lukuina viiden vuoden ajalta

omistajatyyppi

osittain

Kansalaisopistot ja kesäyliopistot  (ilmestyy joulukuussa 2001)

Kyselylomake

Kyselyohjeet

Raporttimäärittelyt

Raportin nimi

sisällön kuvaus

tulostustaso

julkaisu-raportti

 

Kustannukset menolajeittain

   

K09U6QOL

Tilinpäätöksen mukaiset käyttömenot menolajeittain (mk/opetustunti)

koulumuoto/ omistajatyyppi/ laitos

ei

K09B6QOL

Tilinpäätöksen mukaiset käyttömenot menolajeittain (1000mk)

koulumuoto/ omistajatyyppi/ laitos

ei

K09F6QOL

Tilinpäätöksen mukaiset kokonaismenot ja –tulot  (mk ja mk/opetustunti)

koulumuoto/ omistajatyyppi/ laitos

ei

K09P6QOL

Käyttökustannukset eriteltynä valtionosuuspohjaan ja maksulliseen palvelutoimintaan  (mk ja mk/opetustunti)

koulumuoto/ omistajatyyppi/ laitos

ei

K09LVO6L

Valtionosuuspohjan mukaiset kustannukset yhteensä ja laskennassa käytettyjä erityiseriä;
vain kansalaisopistot

asutusrak.ryhmä/ omistajatyyppi/ laitos

ei

 

Valtionosuusperusteisiin vertaavat raportit

   

K09G6AOL

Valtionosuuspohjan mukaisten todellisten kustannusten ja laskennallisen valtionosuuspohjan vertailu;
vain kansalaisopistot

asutusrak.ryhmä/ omistajatyyppi/ laitos

ei

 

Edelliseen vuoteen vertaavat raportit

   

K09C3Q

Tilinpäätöksen mukaisten kustannusten ja tulojen yksityiskohtainen vertailu edelliseen vuoteen (mk ja mk/opetustunti

koulumuoto

ei

K09C3QL

Tilinpäätöksen mukaisten kustannusten ja tulojen yksityiskohtainen vertailu edelliseen vuoteen (mk ja mk/opetustunti)

koulumuoto/ laitos

ei

Liikunnan koulutuskeskukset  (vapaa sivistystyö)

Kyselylomake

Kyselyohjeet

Raporttimäärittelyt

Raportin nimi

sisällön kuvaus

tulostustaso

julkaisu-raportti

 

Kustannukset toiminnoittain

   

K10Z6YL

Valtionosuuspohjan mukaiset kustannukset toiminnoittain (mk/vrk ja opetus mk/tunti)

oppilaitos

kyllä

 

Tulot ja nettomenot

   

K10N6YL

Kustannukset, tulot ja nettomenot  (mk/opiskelijavrk) sekä maksullinen palvelutoiminta

oppilaitos

ei

K10O6YL

Kustannukset toiminnoittain, tulot ja nettomenot (mk/opiskelijavrk)

oppilaitos

ei

 

Suoriteraportit

   

K10S6YL

Opiskelijamäärät, opetustunnit ja tilat

oppilaitos

kyllä

 

Yksityiskohtaiset raportit

   

K10K7YQL

Kustannus- ja suoritetiedot lomakkeen mukaisesti (mk ja mk/opiskelijavuorokausi)

oppilaitos

ei

 

Edelliseen vuoteen vertaavat raportit

   

K10C3YL

Kustannukset toiminnoittain ja menolajeittain (mk ja mk/opiskelijavuorokausi) sekä tunnuslukuja kustannusvuonna ja vertailu edelliseen vuoteen

oppilaitos

ei

Opetusmaatilat ja -metsät

Kyselylomake

Kyselyohjeet

Raporttimäärittelyt

Raportin nimi

sisällön kuvaus

tulostustaso

julkaisu-raportti

K26N6DOS

Tuotot ja kulut eriteltynä lajeittain sekä nettotulos  (mk)

tilatyyppi/ omistajatyyppi/ koulut.järjestäjä

ei

K26V6DOS

Tuotot, kulut ja nettotulos yhteensä kustannusvuonna ja sitä edeltävänä vuonna sekä muutos  (mk)

tilatyyppi/ omistajatyyppi/ koulut.järjestäjä

ei

K26K7YSD

Kustannus- ja suoritetiedot lomakkeen mukaisesti  (mk)

koulut.järjestäjä/ tilatyyppi

ei