Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit
 
 
   KUSTANNUSSOVELLUS 2009 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 22.09.2010 ***
   *** RAPORTTI: K05K7YO ***
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ sivu   1
 
@                        1 Yksityinen
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                        Keväällä (6 kk)      Syksyllä (6 kk)      Vuosiarvo
                            josta yli 18 v.      josta yli 18 v.
     Kokonaisoppilasmäärä         13.793    165     13.963     230     13.878,0
     josta vaik. keh.vamm. oppilaita      47            52         -    49,5
      -"- muita vammaisoppilaita       102            102         -   102,0
                                                 ------------
                                                   13.726,5
   VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT MENOT
                      01      02       03       04       Menot yhteensä *)
                    Palkkaukset   Muut menot Arvonlisävero    Alv%      euroa  e/oppilas
 
   010 Opetus            60.334.672   6.382.775    995.947    15,6    67.713.394    4.933
   020 Majoitus ja kuljetus       535.160   1.253.983    144.368    11,5    1.933.511     141
   031 Oppilasruokailu        1.835.749   4.322.968    348.901    8,1    6.507.618     474
   039 Muu oppilashuolto       1.745.526    143.594     14.383    10,0    1.903.503     139
   061 Sisäinen hallinto       4.590.371   1.954.674    367.625    18,8    6.912.670     504
   062 Kiinteistöjen ylläpito     2.121.787   10.613.875   1.475.975    13,9    14.211.637    1.035
   090 Pienet hankkeet                 716.358    156.701    21,9     873.059     64
                   -----------------------------------------------------------------------------------
     Yhteensä           71.163.265   25.388.227   3.503.900    13,8   100.055.392    7.289
 
   070 Vaik. keh.vamm. opetus     1.098.657    503.388     34.039    6,8    1.636.084   33.052
   050 Muu vammaisopetus       1.943.744    759.175    105.341    13,9    2.808.260   27.532
                   -----------------------------------------------------------------------------------
   100 Yhteensä           74.205.666   26.650.790   3.643.280    13,7   104.499.736    7.530
 
     Opetustuntien lukumäärä               1.063.365   Menot yhteensä euroa/tunti        98
     Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit        4.479
 
                     Keväällä  Syksyllä  Vuosiarvo
     Kuljetettavia oppilaita      2.865   2.951   2.908,0
     Majoitettavia oppilaita       656    616    636,0   Kulj. ja maj. euroa/kulj&maj.opp.    546
 
 
   VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT
 
   200 Valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot yhteensä       4.806.384
 
     - josta poistot                       2.179.908
 
   *) Jakajana käytetty kunkin rivin kustannuksia vastaavaa oppilasmäärän vuosiarvoa.
 
 
   KUSTANNUSSOVELLUS 2009 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 22.09.2010 ***
   *** RAPORTTI: K05K7YO ***
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ sivu   2
 
@                        2 Valtio
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                        Keväällä (6 kk)      Syksyllä (6 kk)      Vuosiarvo
                            josta yli 18 v.      josta yli 18 v.
     Kokonaisoppilasmäärä          1.754     0     1.731      0     1.742,5
     josta vaik. keh.vamm. oppilaita      40            40         -    40,0
      -"- muita vammaisoppilaita       342            346         -   344,0
                                                 ------------
                                                   1.358,5
   VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT MENOT
                      01      02       03       04       Menot yhteensä *)
                    Palkkaukset   Muut menot Arvonlisävero    Alv%      euroa  e/oppilas
 
   010 Opetus             8.275.575   1.033.995    199.921    19,3    9.509.491    7.000
   020 Majoitus ja kuljetus       517.329    405.459     43.228    10,7     966.016     711
   031 Oppilasruokailu         424.096    522.085     56.015    10,7    1.002.196     738
   039 Muu oppilashuolto       1.432.522     52.127     4.252    8,2    1.488.901    1.096
   061 Sisäinen hallinto       1.142.402    712.285    109.723    15,4    1.964.410    1.446
   062 Kiinteistöjen ylläpito      453.328   2.927.919    554.730    18,9    3.935.977    2.897
   090 Pienet hankkeet                 37.215     2.706    7,3      39.921     29
                   -----------------------------------------------------------------------------------
     Yhteensä           12.245.252   5.691.085    970.575    17,1    18.906.912   13.917
 
   070 Vaik. keh.vamm. opetus     2.887.887   1.452.549    200.418    13,8    4.540.854   113.521
   050 Muu vammaisopetus       17.035.159   8.262.377   1.412.592    17,1    26.710.128   77.646
                   -----------------------------------------------------------------------------------
   100 Yhteensä           32.168.298   15.406.011   2.583.585    16,8    50.157.894   28.785
 
     Opetustuntien lukumäärä                267.032   Menot yhteensä euroa/tunti       188
     Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit        13.704
 
                     Keväällä  Syksyllä  Vuosiarvo
     Kuljetettavia oppilaita       694    631    662,5
     Majoitettavia oppilaita       222    204    213,0   Kulj. ja maj. euroa/kulj&maj.opp.   1.103
 
 
   VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT
 
   200 Valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot yhteensä       6.397.202
 
     - josta poistot                        500.810
 
   *) Jakajana käytetty kunkin rivin kustannuksia vastaavaa oppilasmäärän vuosiarvoa.
 
 
   KUSTANNUSSOVELLUS 2009 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 22.09.2010 ***
   *** RAPORTTI: K05K7YO ***
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ sivu   3
 
@                        3 Kunta
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                        Keväällä (6 kk)      Syksyllä (6 kk)      Vuosiarvo
                            josta yli 18 v.      josta yli 18 v.
     Kokonaisoppilasmäärä         528.059    755    519.798     600    523.928,5
     josta vaik. keh.vamm. oppilaita     870            946         -   908,0
      -"- muita vammaisoppilaita      8.352           8.364         -  8.358,0
                                                 ------------
                                                  514.662,5
   VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT MENOT
                      01      02       03       04       Menot yhteensä *)
                    Palkkaukset   Muut menot Arvonlisävero    Alv%      euroa  e/oppilas
 
   010 Opetus           2.055.798.000  197.734.000   24.249.000    12,3  2.277.781.000    4.426
   020 Majoitus ja kuljetus       87.000  144.787.000   11.324.000    7,8   156.198.000     303
   031 Oppilasruokailu        18.014.000  223.979.000   17.761.000    7,9   259.754.000     505
   039 Muu oppilashuolto      129.976.000   8.294.000   1.011.000    12,2   139.281.000     271
   061 Sisäinen hallinto       95.847.000   70.268.000   4.341.000    6,2   170.456.000     331
   062 Kiinteistöjen ylläpito    22.745.000  427.342.000   40.977.000    9,6   491.064.000     954
   090 Pienet hankkeet               55.698.000   8.820.000    15,8    64.518.000     125
                   -----------------------------------------------------------------------------------
     Yhteensä          2.322.467.000 1.128.102.000  108.483.000    9,6  3.559.052.000    6.915
 
   040 Sairaalaopetus (kunnal.)   12.086.000   3.428.000    247.000    7,2    15.761.000
   070 Vaik. keh.vamm. opetus    20.236.000   6.648.000    593.000    8,9    27.477.000   30.261
   050 Muu vammaisopetus       97.619.000   31.443.000   2.528.000    8,0   131.590.000   15.744
                   -----------------------------------------------------------------------------------
   100 Yhteensä          2.452.408.000 1.169.621.000  111.851.000    9,6  3.733.880.000    7.127
 
     Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm (kunnallinen)    125.672   Sairaalaopetus euroa/hoitopv      125
 
                     Keväällä  Syksyllä  Vuosiarvo
     Kuljetettavia oppilaita     122.653  121.714  122.183,5
     Majoitettavia oppilaita       416    170    293,0   Kulj. ja maj. euroa/kulj&maj.opp.   1.275
 
 
   VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT
 
   120 Sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset      296.158.000
   130 Kotikuntien maksuosuudet                  30.787.000
   190 Muut menot                         75.254.000
                                  -------------
   200 Valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot yhteensä      402.199.000
 
   *) Jakajana käytetty kunkin rivin kustannuksia vastaavaa oppilasmäärän vuosiarvoa.
 
 
   KUSTANNUSSOVELLUS 2009 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 22.09.2010 ***
   *** RAPORTTI: K05K7YO ***
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ sivu   4
 
@                        4 Kuntayhtymä
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                        Keväällä (6 kk)      Syksyllä (6 kk)      Vuosiarvo
                            josta yli 18 v.      josta yli 18 v.
     Kokonaisoppilasmäärä           406     32      379     18      392,5
     josta vaik. keh.vamm. oppilaita     154            157         -   155,5
      -"- muita vammaisoppilaita       16            12         -    14,0
                                                 ------------
                                                    223,0
   VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT MENOT
                      01      02       03       04       Menot yhteensä *)
                    Palkkaukset   Muut menot Arvonlisävero    Alv%      euroa  e/oppilas
 
   010 Opetus             1.024.000    103.000     12.000    11,7    1.139.000    5.108
   020 Majoitus ja kuljetus          0     89.000     7.000    7,9      96.000     430
   031 Oppilasruokailu          20.000     25.000     4.000    16,0      49.000     220
   039 Muu oppilashuolto        225.000     22.000     3.000    13,6     250.000    1.121
   061 Sisäinen hallinto         86.000     63.000     7.000    11,1     156.000     700
   062 Kiinteistöjen ylläpito      15.000    115.000     24.000    20,9     154.000     691
   090 Pienet hankkeet                    0       0    0,0        0      0
                   -----------------------------------------------------------------------------------
     Yhteensä            1.370.000    417.000     57.000    13,7    1.844.000    8.269
 
   070 Vaik. keh.vamm. opetus     3.888.000   1.246.000    123.000    9,9    5.257.000   33.807
   050 Muu vammaisopetus        335.000     64.000     3.000    4,7     402.000   28.714
                   -----------------------------------------------------------------------------------
   100 Yhteensä            5.593.000   1.727.000    183.000    10,6    7.503.000   19.116
 
 
                     Keväällä  Syksyllä  Vuosiarvo
     Kuljetettavia oppilaita       265    237    251,0
     Majoitettavia oppilaita        8     6     7,0   Kulj. ja maj. euroa/kulj&maj.opp.    372
 
 
   VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT
 
   200 Valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot yhteensä        146.000
 
   *) Jakajana käytetty kunkin rivin kustannuksia vastaavaa oppilasmäärän vuosiarvoa.
 
 
   KUSTANNUSSOVELLUS 2009 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 22.09.2010 ***
   *** RAPORTTI: K05K7YO ***
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ sivu   5
 
@                        7 Yliopistot
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                        Keväällä (6 kk)      Syksyllä (6 kk)      Vuosiarvo
                            josta yli 18 v.      josta yli 18 v.
     Kokonaisoppilasmäärä          5.534     0     5.600      0     5.567,0
     josta vaik. keh.vamm. oppilaita      1             0         -    0,5
      -"- muita vammaisoppilaita        8             7         -    7,5
                                                 ------------
                                                   5.559,0
   VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT MENOT
                      01      02       03       04       Menot yhteensä *)
                    Palkkaukset   Muut menot Arvonlisävero    Alv%      euroa  e/oppilas
 
   010 Opetus            28.133.036   2.831.560    363.506    12,8    31.328.102    5.636
   020 Majoitus ja kuljetus          0    204.566     22.607    11,1     227.173     41
   031 Oppilasruokailu         236.579   1.868.576    147.584    7,9    2.252.739     405
   039 Muu oppilashuolto        522.724       50       0    0,0     522.774     94
   061 Sisäinen hallinto       2.474.889   1.217.184     56.244    4,6    3.748.317     674
   062 Kiinteistöjen ylläpito         0   10.817.289   2.312.784    21,4    13.130.073    2.362
   090 Pienet hankkeet                 159.266     17.011    10,7     176.277     32
                   -----------------------------------------------------------------------------------
     Yhteensä           31.367.228   17.098.491   2.919.736    17,1    51.385.455    9.244
 
   070 Vaik. keh.vamm. opetus         0       0       0    0,0        0      0
   050 Muu vammaisopetus         35.359     4.477      799    17,8      40.635    5.418
                   -----------------------------------------------------------------------------------
   100 Yhteensä           31.402.587   17.102.968   2.920.535    17,1    51.426.090    9.238
 
     Opetustuntien lukumäärä                365.065   Menot yhteensä euroa/tunti       141
     Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit          0
 
                     Keväällä  Syksyllä  Vuosiarvo
     Kuljetettavia oppilaita       513    471    492,0
     Majoitettavia oppilaita        0     0     0,0   Kulj. ja maj. euroa/kulj&maj.opp.    462
 
 
   VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT
 
   200 Valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot yhteensä       6.052.902
 
     - josta poistot                        122.859
 
   *) Jakajana käytetty kunkin rivin kustannuksia vastaavaa oppilasmäärän vuosiarvoa.
 
 
   KUSTANNUSSOVELLUS 2009 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 22.09.2010 ***
   *** RAPORTTI: K05K7YO ***
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ sivu   6
 
@
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                        Keväällä (6 kk)      Syksyllä (6 kk)      Vuosiarvo
                            josta yli 18 v.      josta yli 18 v.
     Kokonaisoppilasmäärä         549.546    952    541.471     848    545.508,5
     josta vaik. keh.vamm. oppilaita    1.112           1.195         -  1.153,5
      -"- muita vammaisoppilaita      8.820           8.831         -  8.825,5
                                                 ------------
                                                  535.529,5
   VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT MENOT
                      01      02       03       04       Menot yhteensä *)
                    Palkkaukset   Muut menot Arvonlisävero    Alv%      euroa  e/oppilas
 
   010 Opetus           2.153.565.283  208.085.330   25.820.374    12,4  2.387.470.987    4.458
   020 Majoitus ja kuljetus      1.139.489  146.740.008   11.541.203    7,9   159.420.700     298
   031 Oppilasruokailu        20.530.424  230.717.629   18.317.500    7,9   269.565.553     503
   039 Muu oppilashuolto      133.901.772   8.511.771   1.032.635    12,1   143.446.178     268
   061 Sisäinen hallinto      104.140.662   74.215.143   4.881.592    6,6   183.237.397     342
   062 Kiinteistöjen ylläpito    25.335.115  451.816.083   45.344.489    10,0   522.495.687     976
   090 Pienet hankkeet               56.610.839   8.996.418    15,9    65.607.257     123
                   -----------------------------------------------------------------------------------
     Yhteensä          2.438.612.745 1.176.696.803  115.934.211    9,9  3.731.243.759    6.967
 
   040 Sairaalaopetus (kunnal.)   12.086.000   3.428.000    247.000    7,2    15.761.000
   070 Vaik. keh.vamm. opetus    28.110.544   9.849.937    950.457    9,6    38.910.938   33.733
   050 Muu vammaisopetus      116.968.262   40.533.029   4.049.732    10,0   161.551.023   18.305
                   -----------------------------------------------------------------------------------
   100 Yhteensä          2.595.777.551 1.230.507.769  121.181.400    9,8  3.947.466.720    7.236
 
     Opetustuntien lukumäärä               1.695.462   Menot yhteensä euroa/tunti      2.328
     Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit        18.183
     Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm (kunnallinen)    125.672   Sairaalaopetus euroa/hoitopv      125
 
                     Keväällä  Syksyllä  Vuosiarvo
     Kuljetettavia oppilaita     126.990  126.004  126.497,0
     Majoitettavia oppilaita      1.302    996   1.149,0   Kulj. ja maj. euroa/kulj&maj.opp.   1.249
 
 
   VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT
 
   120 Sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset      296.250.000
   130 Kotikuntien maksuosuudet                  30.787.000
   190 Muut menot                         75.308.000
   199 Valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot           17.256.488
                                  -------------
   200 Valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot yhteensä      419.601.488
 
     - josta poistot                       2.803.577
 
   *) Jakajana käytetty kunkin rivin kustannuksia vastaavaa oppilasmäärän vuosiarvoa.