Kustannustilastot 2013

Koulutuksen kustannustiedot vuodelta 2013 ovat nyt Opetushallituksen WWW-sivuilla. Valitsemalla opetussektorin pääsee raporttiluettelon kohtaan, josta voi valita haluamansa kustannusraportin. Niitä kustannusraportteja, joita ei ole WWW-sivuilla, voi tilata sähköpostiosoitteesta laskentapalvelut@oph.fi. Näiden raporttien toimittamisesta veloitetaan raporttien laajuuden ja työmäärän mukaan.


Raporttiluettelon sarakeotsikkoon "Sisällön kuvaus" on liitetty linkki, josta painamalla saa ko. sektorin raportteihin liittyviä ohjeita raporttien sisällön tulkintaan.


Raportit ovat html-muotoisia. Jos raportti ei mahdu lukukelpoisena näytöllesi, voit pienentää sitä selaimesi komennolla "fontit - pienennä/decrease font". Haluamaasi kohtaan pääset selaimesi "etsi/find in page" -komennolla antamalla hakusanaksi esim. koulutuksen järjestäjän nimen tai nimen osan.


Koulutuksen järjestäjittäin tulostetut, yksityiskohtaiset ja edelliseen vuoteen vertaavat raportit latautuvat koulutuksen järjestäjittäisinä osina. Tällaisten raporttien kohdalla raporttiluettelossa oleva linkki aukaisee luettelon raportilla olevista koulutuksen järjestäjistä. Valitsemalla haluamasi koulutuksen järjestäjän saat vain ko. koulutuksen järjestäjää koskevan osan raportista latautumaan työasemaasi. Täten latautumisajat ovat yleensä varsin lyhyitä. Toiminta on sama, kuin mihin päästään raporttivalinnan pääsivun Rahoitusjärjestelmän raportit vasemmasta palkista Tietojen haku yksityiskohtaisilta raporteilta: raporteittaisen haun kautta. Tämän haun kautta voidaan hakea myös useimpia vanhempia raportteja vastaavalla tavalla pilkottuina.

Raportteja voi ajaa myös dynaamisesti omilla ryhmittelyvalinnoilla ja rajaamalla mukaan aineistosta vain osan. Omin valinnoin ajettavissa ovat raportit raporttiluettelon sarakkeen "Tee oma/Tee" linkista. Raporttien ajaminen määrittelyn jälkeen kestää muutamia minuutteja joissakin tapauksissa hieman kauemmin, joten yksittäisten tietojen pikahakuun kannattaa edelleen käyttää valmiiksi ajettuja ja www:lle siirrettyjä raportteja (www.vos.oph.fi/rap).

Useimpien raporttien tulostaminen sellaisenaan ei ole suositeltavaa niiden laajuuden vuoksi. Raporttien siirtoon esim. taulukkolaskentaohjelmaan löytyy ohje täältä.