KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02C3YA ***
 
VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN, SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET KOULUTUSALOITTAIN
VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /opisk
2015
/opisk
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     1 Ammatillinen peruskoulutus
     1 Humanistinen ja kasvatusala
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                
Kokonaisopiskelijamäärä, painotettu 2.532,4 2.537,6 -0,2       148.592,3  
Majoitettavien opiskelijoiden lkm 718,7 797,4 -9,9       10.239,6  
        /opisk /opisk   /opisk  
Opetustuntien lukumäärä (kpl/v) 144.777 155.274 -6,8 57 61 -6,6 72 -20,6
Huoneistopinta-alat yhteensä 58.377 57.779 1,0 23 23 1,2 20 13,4
- omat tilat (m2) 54.571 53.768 1,5 22 21 1,7 17 28,3
- vuokratilat (ei sis. tuntiper.) (m2) 3.806 4.011 -5,1 2 2 -4,9 4 -57,4
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
                 
Opetus 11.740.604 12.174.302 -3,6 4.636 4.798 -3,4 6.087 -23,8
- henkilöstömenot 9.880.154 10.055.891 -1,7 3.901 3.963 -1,5 5.006 -22,1
- muut menot (sis. ALV) 1.860.450 2.118.411 -12,2 735 835 -12,0 1.081 -32,0
Kiinteistöt 3.369.911 3.746.024 -10,0 1.331 1.476 -9,9 1.820 -26,9
- henkilöstömenot 869.708 935.930 -7,1 343 369 -6,9 198 73,0
- muut menot (sis. ALV) 2.500.203 2.810.094 -11,0 987 1.107 -10,8 1.622 -39,1
Majoitus 1.291.866 1.256.723 2,8 510 495 3,0 205 148,9
- henkilöstömenot 522.675 455.758 14,7 206 180 14,9 95 116,3
- muut menot (sis. ALV) 769.191 800.965 -4,0 304 316 -3,8 109 177,4
Opiskelijaruokailu 2.343.522 2.637.854 -11,2 925 1.040 -11,0 517 79,1
- henkilöstömenot 1.101.402 1.260.985 -12,7 435 497 -12,5 147 196,3
- muut menot (sis. ALV) 1.242.120 1.376.869 -9,8 490 543 -9,6 370 32,6
Hallinto ja yht. toim. 5.675.473 5.517.314 2,9 2.241 2.174 3,1 2.120 5,7
- henkilöstömenot 3.675.703 3.644.987 0,8 1.451 1.436 1,0 1.438 0,9
- muut menot (sis. ALV) 1.999.770 1.872.327 6,8 790 738 7,0 681 15,9
                 
Käyttömenot yht. 24.421.385 25.332.227 -3,6 9.644 9.983 -3,4 10.749 -10,3
- henkilöstömenot 16.049.644 16.353.553 -1,9 6.338 6.445 -1,7 6.885 -8,0
- muut menot (sis. ALV) 8.371.741 8.978.674 -6,8 3.306 3.538 -6,6 3.863 -14,4
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 48,1 48,1 0,0       56,6 -15,1
Kiinteistöt 13,8 14,8 -6,7       16,9 -18,5
Majoitus 5,3 5,0 6,6       1,9 177,5
Opiskelijaruokailu 9,6 10,4 -7,8       4,8 99,6
Hallinto ja yht. toim. 23,2 21,8 6,7       19,7 17,8
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Opetusmenot euroa/opetustunti 81 78 3,4       85 -4,1
Kiinteistöt e/huon.pinta-ala 58 65 -11,0       90 -35,5
Majoitusmenot e/maj. opisk. 1.798 1.576 14,1       2.974 -39,6
Hallinto ja yht.toim. e/opetustunti 39 36 10,3       29 33,1
Käyttömenot yht. brutto e/opetustunti 169 163 3,4       149 12,9
                 
POISTOT                
Rakennukset 1.036.063 1.010.589 2,5 409 398 2,7 505 -19,0
Muiden investointien poistot 323.603 360.867 -10,3 128 142 -10,1 249 -48,7
Poistot yhteensä 1.359.666 1.371.456 -0,9 537 540 -0,7 754 -28,8

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02C3YA ***
 
VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN, SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET KOULUTUSALOITTAIN
VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /opisk
2015
/opisk
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     1 Ammatillinen peruskoulutus
     2 Kulttuuriala
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                
Kokonaisopiskelijamäärä, painotettu 8.563,0 9.064,3 -5,5       148.592,3  
Majoitettavien opiskelijoiden lkm 464,6 552,0 -15,8       10.239,6  
        /opisk /opisk   /opisk  
Opetustuntien lukumäärä (kpl/v) 742.316 785.889 -5,5 87 87 -0,0 72 20,5
Huoneistopinta-alat yhteensä 219.392 239.395 -8,4 26 26 -3,0 20 26,1
- omat tilat (m2) 160.357 178.057 -9,9 19 20 -4,7 17 11,5
- vuokratilat (ei sis. tuntiper.) (m2) 59.035 61.338 -3,8 7 7 1,9 4 95,6
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
                 
Opetus 56.793.925 60.434.586 -6,0 6.632 6.667 -0,5 6.087 9,0
- henkilöstömenot 47.932.843 50.533.564 -5,1 5.598 5.575 0,4 5.006 11,8
- muut menot (sis. ALV) 8.861.082 9.901.022 -10,5 1.035 1.092 -5,3 1.081 -4,3
Kiinteistöt 20.035.901 22.027.172 -9,0 2.340 2.430 -3,7 1.820 28,5
- henkilöstömenot 2.231.122 2.525.543 -11,7 261 279 -6,5 198 31,3
- muut menot (sis. ALV) 17.804.779 19.501.629 -8,7 2.079 2.151 -3,4 1.622 28,2
Majoitus 1.312.755 1.816.756 -27,7 153 200 -23,5 205 -25,2
- henkilöstömenot 660.014 840.077 -21,4 77 93 -16,8 95 -19,2
- muut menot (sis. ALV) 652.741 976.679 -33,2 76 108 -29,3 109 -30,4
Opiskelijaruokailu 4.563.494 5.051.724 -9,7 533 557 -4,4 517 3,1
- henkilöstömenot 1.029.050 1.035.652 -0,6 120 114 5,2 147 -18,1
- muut menot (sis. ALV) 3.534.444 4.016.072 -12,0 413 443 -6,8 370 11,6
Hallinto ja yht. toim. 20.313.524 22.758.648 -10,7 2.372 2.511 -5,5 2.120 11,9
- henkilöstömenot 14.025.245 15.471.634 -9,3 1.638 1.707 -4,0 1.438 13,9
- muut menot (sis. ALV) 6.288.279 7.287.014 -13,7 734 804 -8,7 681 7,8
                 
Käyttömenot yht. 103.019.590 112.088.872 -8,1 12.031 12.366 -2,7 10.749 11,9
- henkilöstömenot 65.878.275 70.406.466 -6,4 7.693 7.767 -1,0 6.885 11,7
- muut menot (sis. ALV) 37.141.315 41.682.406 -10,9 4.337 4.599 -5,7 3.863 12,3
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 55,1 53,9 2,2       56,6 -2,6
Kiinteistöt 19,4 19,7 -1,0       16,9 14,8
Majoitus 1,3 1,6 -21,4       1,9 -33,2
Opiskelijaruokailu 4,4 4,5 -1,7       4,8 -7,9
Hallinto ja yht. toim. 19,7 20,3 -2,9       19,7 -0,0
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Opetusmenot euroa/opetustunti 77 77 -0,5       85 -9,5
Kiinteistöt e/huon.pinta-ala 91 92 -0,7       90 2,0
Majoitusmenot e/maj. opisk. 2.826 3.291 -14,1       2.974 -5,0
Hallinto ja yht.toim. e/opetustunti 27 29 -5,5       29 -7,1
Käyttömenot yht. brutto e/opetustunti 139 143 -2,7       149 -7,1
                 
POISTOT                
Rakennukset 4.525.688 5.102.574 -11,3 529 563 -6,1 505 4,6
Muiden investointien poistot 2.456.670 2.529.292 -2,9 287 279 2,8 249 15,2
Poistot yhteensä 6.982.358 7.631.866 -8,5 815 842 -3,2 754 8,1

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02C3YA ***
 
VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN, SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET KOULUTUSALOITTAIN
VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /opisk
2015
/opisk
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     1 Ammatillinen peruskoulutus
     3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                
Kokonaisopiskelijamäärä, painotettu 17.817,3 17.749,3 0,4       148.592,3  
Majoitettavien opiskelijoiden lkm 323,6 326,3 -0,8       10.239,6  
        /opisk /opisk   /opisk  
Opetustuntien lukumäärä (kpl/v) 940.921 940.202 0,1 53 53 -0,3 72 -26,6
Huoneistopinta-alat yhteensä 200.522 210.282 -4,6 11 12 -5,0 20 -44,6
- omat tilat (m2) 156.254 166.244 -6,0 9 9 -6,4 17 -47,8
- vuokratilat (ei sis. tuntiper.) (m2) 44.268 44.038 0,5 2 2 0,1 4 -29,5
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
                 
Opetus 77.795.439 79.682.644 -2,4 4.366 4.489 -2,7 6.087 -28,3
- henkilöstömenot 68.621.839 70.313.646 -2,4 3.851 3.961 -2,8 5.006 -23,1
- muut menot (sis. ALV) 9.173.600 9.368.998 -2,1 515 528 -2,5 1.081 -52,4
Kiinteistöt 18.689.725 18.958.001 -1,4 1.049 1.068 -1,8 1.820 -42,4
- henkilöstömenot 2.420.377 2.370.762 2,1 136 134 1,7 198 -31,6
- muut menot (sis. ALV) 16.269.348 16.587.239 -1,9 913 935 -2,3 1.622 -43,7
Majoitus 1.518.930 1.502.763 1,1 85 85 0,7 205 -58,4
- henkilöstömenot 856.096 819.277 4,5 48 46 4,1 95 -49,7
- muut menot (sis. ALV) 662.834 683.486 -3,0 37 39 -3,4 109 -66,0
Opiskelijaruokailu 7.071.284 7.220.006 -2,1 397 407 -2,4 517 -23,2
- henkilöstömenot 1.805.821 1.693.743 6,6 101 95 6,2 147 -31,0
- muut menot (sis. ALV) 5.265.463 5.526.263 -4,7 296 311 -5,1 370 -20,1
Hallinto ja yht. toim. 36.045.670 37.352.664 -3,5 2.023 2.104 -3,9 2.120 -4,6
- henkilöstömenot 24.452.874 24.763.679 -1,3 1.372 1.395 -1,6 1.438 -4,6
- muut menot (sis. ALV) 11.592.796 12.588.985 -7,9 651 709 -8,3 681 -4,5
                 
Käyttömenot yht. 141.121.060 144.716.085 -2,5 7.920 8.153 -2,9 10.749 -26,3
- henkilöstömenot 98.157.011 99.961.106 -1,8 5.509 5.632 -2,2 6.885 -20,0
- muut menot (sis. ALV) 42.964.049 44.754.979 -4,0 2.411 2.522 -4,4 3.863 -37,6
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 55,1 55,1 0,1       56,6 -2,7
Kiinteistöt 13,2 13,1 1,1       16,9 -21,8
Majoitus 1,1 1,0 3,7       1,9 -43,5
Opiskelijaruokailu 5,0 5,0 0,4       4,8 4,2
Hallinto ja yht. toim. 25,5 25,8 -1,0       19,7 29,5
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Opetusmenot euroa/opetustunti 83 85 -2,4       85 -2,2
Kiinteistöt e/huon.pinta-ala 93 90 3,4       90 4,1
Majoitusmenot e/maj. opisk. 4.694 4.605 1,9       2.974 57,8
Hallinto ja yht.toim. e/opetustunti 38 40 -3,6       29 30,1
Käyttömenot yht. brutto e/opetustunti 150 154 -2,6       149 0,4
                 
POISTOT                
Rakennukset 6.410.250 5.550.555 15,5 360 313 15,0 505 -28,8
Muiden investointien poistot 2.018.414 1.829.653 10,3 113 103 9,9 249 -54,5
Poistot yhteensä 8.428.664 7.380.208 14,2 473 416 13,8 754 -37,3

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02C3YA ***
 
VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN, SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET KOULUTUSALOITTAIN
VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /opisk
2015
/opisk
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     1 Ammatillinen peruskoulutus
     4 Luonnontieteiden ala
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                
Kokonaisopiskelijamäärä, painotettu 4.249,8 4.367,2 -2,7       148.592,3  
Majoitettavien opiskelijoiden lkm 103,8 122,5 -15,2       10.239,6  
        /opisk /opisk   /opisk  
Opetustuntien lukumäärä (kpl/v) 258.024 268.524 -3,9 61 61 -1,3 72 -15,6
Huoneistopinta-alat yhteensä 59.268 61.591 -3,8 14 14 -1,1 20 -31,4
- omat tilat (m2) 46.885 47.597 -1,5 11 11 1,2 17 -34,3
- vuokratilat (ei sis. tuntiper.) (m2) 12.383 13.994 -11,5 3 3 -9,1 4 -17,4
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
                 
Opetus 19.792.216 20.481.147 -3,4 4.657 4.690 -0,7 6.087 -23,5
- henkilöstömenot 17.757.870 18.164.580 -2,2 4.179 4.159 0,5 5.006 -16,5
- muut menot (sis. ALV) 2.034.346 2.316.567 -12,2 479 530 -9,8 1.081 -55,7
Kiinteistöt 5.036.501 5.290.307 -4,8 1.185 1.211 -2,2 1.820 -34,9
- henkilöstömenot 723.095 731.519 -1,2 170 168 1,6 198 -14,3
- muut menot (sis. ALV) 4.313.406 4.558.788 -5,4 1.015 1.044 -2,8 1.622 -37,4
Majoitus 508.486 545.917 -6,9 120 125 -4,3 205 -41,6
- henkilöstömenot 260.374 280.968 -7,3 61 64 -4,8 95 -35,8
- muut menot (sis. ALV) 248.112 264.949 -6,4 58 61 -3,8 109 -46,7
Opiskelijaruokailu 1.706.220 1.751.100 -2,6 401 401 0,1 517 -22,3
- henkilöstömenot 502.584 480.890 4,5 118 110 7,4 147 -19,4
- muut menot (sis. ALV) 1.203.636 1.270.210 -5,2 283 291 -2,6 370 -23,4
Hallinto ja yht. toim. 9.292.286 9.779.466 -5,0 2.187 2.239 -2,4 2.120 3,2
- henkilöstömenot 6.301.434 6.467.770 -2,6 1.483 1.481 0,1 1.438 3,1
- muut menot (sis. ALV) 2.990.852 3.311.696 -9,7 704 758 -7,2 681 3,3
                 
Käyttömenot yht. 36.335.697 37.847.933 -4,0 8.550 8.666 -1,3 10.749 -20,5
- henkilöstömenot 25.545.350 26.125.720 -2,2 6.011 5.982 0,5 6.885 -12,7
- muut menot (sis. ALV) 10.790.347 11.722.213 -7,9 2.539 2.684 -5,4 3.863 -34,3
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 54,5 54,1 0,7       56,6 -3,8
Kiinteistöt 13,9 14,0 -0,8       16,9 -18,2
Majoitus 1,4 1,4 -3,0       1,9 -26,6
Opiskelijaruokailu 4,7 4,6 1,5       4,8 -2,3
Hallinto ja yht. toim. 25,6 25,8 -1,0       19,7 29,7
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Opetusmenot euroa/opetustunti 77 76 0,6       85 -9,3
Kiinteistöt e/huon.pinta-ala 85 86 -1,1       90 -5,1
Majoitusmenot e/maj. opisk. 4.897 4.456 9,9       2.974 64,7
Hallinto ja yht.toim. e/opetustunti 36 36 -1,1       29 22,3
Käyttömenot yht. brutto e/opetustunti 141 141 -0,1       149 -5,7
                 
POISTOT                
Rakennukset 1.293.746 1.327.303 -2,5 304 304 0,2 505 -39,8
Muiden investointien poistot 641.037 604.069 6,1 151 138 9,1 249 -39,5
Poistot yhteensä 1.934.783 1.931.372 0,2 455 442 2,9 754 -39,7

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02C3YA ***
 
VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN, SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET KOULUTUSALOITTAIN
VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /opisk
2015
/opisk
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     1 Ammatillinen peruskoulutus
     5 Tekniikan ja liikenteen ala
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                
Kokonaisopiskelijamäärä, painotettu 55.529,0 56.475,1 -1,7       148.592,3  
Majoitettavien opiskelijoiden lkm 2.724,5 2.822,9 -3,5       10.239,6  
        /opisk /opisk   /opisk  
Opetustuntien lukumäärä (kpl/v) 4.226.145 4.350.002 -2,8 76 77 -1,2 72 5,7
Huoneistopinta-alat yhteensä 1.350.028 1.395.562 -3,3 24 25 -1,6 20 19,6
- omat tilat (m2) 1.128.945 1.168.031 -3,3 20 21 -1,7 17 21,0
- vuokratilat (ei sis. tuntiper.) (m2) 221.083 227.531 -2,8 4 4 -1,2 4 12,9
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
                 
Opetus 355.720.716 364.827.868 -2,5 6.406 6.460 -0,8 6.087 5,2
- henkilöstömenot 278.669.565 286.114.773 -2,6 5.018 5.066 -0,9 5.006 0,2
- muut menot (sis. ALV) 77.051.151 78.713.095 -2,1 1.388 1.394 -0,4 1.081 28,4
Kiinteistöt 121.656.843 128.801.800 -5,5 2.191 2.281 -3,9 1.820 20,4
- henkilöstömenot 12.363.181 12.808.869 -3,5 223 227 -1,8 198 12,2
- muut menot (sis. ALV) 109.293.662 115.992.931 -5,8 1.968 2.054 -4,2 1.622 21,4
Majoitus 8.526.361 9.020.903 -5,5 154 160 -3,9 205 -25,1
- henkilöstömenot 4.021.517 4.243.697 -5,2 72 75 -3,6 95 -24,1
- muut menot (sis. ALV) 4.504.844 4.777.206 -5,7 81 85 -4,1 109 -25,9
Opiskelijaruokailu 27.656.961 28.128.884 -1,7 498 498 -0,0 517 -3,6
- henkilöstömenot 8.274.259 7.657.873 8,0 149 136 9,9 147 1,5
- muut menot (sis. ALV) 19.382.702 20.471.011 -5,3 349 362 -3,7 370 -5,7
Hallinto ja yht. toim. 115.070.198 116.687.126 -1,4 2.072 2.066 0,3 2.120 -2,2
- henkilöstömenot 78.446.202 76.743.285 2,2 1.413 1.359 4,0 1.438 -1,8
- muut menot (sis. ALV) 36.623.996 39.943.841 -8,3 660 707 -6,7 681 -3,2
                 
Käyttömenot yht. 628.631.059 647.466.595 -2,9 11.321 11.465 -1,3 10.749 5,3
- henkilöstömenot 381.774.700 387.568.486 -1,5 6.875 6.863 0,2 6.885 -0,1
- muut menot (sis. ALV) 246.856.359 259.898.109 -5,0 4.446 4.602 -3,4 3.863 15,1
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 56,6 56,3 0,4       56,6 -0,1
Kiinteistöt 19,4 19,9 -2,7       16,9 14,3
Majoitus 1,4 1,4 -2,7       1,9 -28,9
Opiskelijaruokailu 4,4 4,3 1,3       4,8 -8,5
Hallinto ja yht. toim. 18,3 18,0 1,6       19,7 -7,2
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Opetusmenot euroa/opetustunti 84 84 0,4       85 -0,5
Kiinteistöt e/huon.pinta-ala 90 92 -2,4       90 0,6
Majoitusmenot e/maj. opisk. 3.130 3.196 -2,1       2.974 5,2
Hallinto ja yht.toim. e/opetustunti 27 27 1,5       29 -7,6
Käyttömenot yht. brutto e/opetustunti 149 149 -0,1       149 -0,4
                 
POISTOT                
Rakennukset 36.764.110 32.833.690 12,0 662 581 13,9 505 31,0
Muiden investointien poistot 19.190.585 19.252.407 -0,3 346 341 1,4 249 38,7
Poistot yhteensä 55.954.695 52.086.097 7,4 1.008 922 9,3 754 33,6

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02C3YA ***
 
VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN, SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET KOULUTUSALOITTAIN
VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /opisk
2015
/opisk
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     1 Ammatillinen peruskoulutus
     6 Luonnonvara- ja ympäristöala
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                
Kokonaisopiskelijamäärä, painotettu 8.394,5 8.515,5 -1,4       148.592,3  
Majoitettavien opiskelijoiden lkm 3.239,2 3.527,0 -8,2       10.239,6  
        /opisk /opisk   /opisk  
Opetustuntien lukumäärä (kpl/v) 755.383 807.311 -6,4 90 95 -5,1 72 25,0
Huoneistopinta-alat yhteensä 310.500 317.535 -2,2 37 37 -0,8 20 82,0
- omat tilat (m2) 285.020 281.047 1,4 34 33 2,9 17 102,1
- vuokratilat (ei sis. tuntiper.) (m2) 25.480 36.488 -30,2 3 4 -29,2 4 -13,9
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
                 
Opetus 71.263.950 72.695.264 -2,0 8.489 8.537 -0,6 6.087 39,5
- henkilöstömenot 53.433.812 53.731.278 -0,6 6.365 6.310 0,9 5.006 27,2
- muut menot (sis. ALV) 17.830.138 18.963.986 -6,0 2.124 2.227 -4,6 1.081 96,5
Kiinteistöt 20.135.038 21.427.470 -6,0 2.399 2.516 -4,7 1.820 31,8
- henkilöstömenot 3.270.413 3.660.839 -10,7 390 430 -9,4 198 96,3
- muut menot (sis. ALV) 16.864.625 17.766.631 -5,1 2.009 2.086 -3,7 1.622 23,9
Majoitus 7.016.294 7.659.254 -8,4 836 899 -7,1 205 307,9
- henkilöstömenot 2.626.189 2.761.106 -4,9 313 324 -3,5 95 227,8
- muut menot (sis. ALV) 4.390.105 4.898.148 -10,4 523 575 -9,1 109 377,6
Opiskelijaruokailu 7.944.749 8.524.066 -6,8 946 1.001 -5,5 517 83,1
- henkilöstömenot 2.975.397 3.190.380 -6,7 354 375 -5,4 147 141,5
- muut menot (sis. ALV) 4.969.352 5.333.686 -6,8 592 626 -5,5 370 60,0
Hallinto ja yht. toim. 20.898.280 22.694.110 -7,9 2.490 2.665 -6,6 2.120 17,4
- henkilöstömenot 13.504.238 14.070.643 -4,0 1.609 1.652 -2,6 1.438 11,8
- muut menot (sis. ALV) 7.394.042 8.623.467 -14,3 881 1.013 -13,0 681 29,3
                 
Käyttömenot yht. 127.258.294 133.000.111 -4,3 15.160 15.619 -2,9 10.749 41,0
- henkilöstömenot 75.810.031 77.414.242 -2,1 9.031 9.091 -0,7 6.885 31,2
- muut menot (sis. ALV) 51.448.263 55.585.869 -7,4 6.129 6.528 -6,1 3.863 58,6
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 56,0 54,7 2,5       56,6 -1,1
Kiinteistöt 15,8 16,1 -1,8       16,9 -6,6
Majoitus 5,5 5,8 -4,3       1,9 189,2
Opiskelijaruokailu 6,2 6,4 -2,6       4,8 29,9
Hallinto ja yht. toim. 16,4 17,1 -3,8       19,7 -16,7
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Opetusmenot euroa/opetustunti 94 90 4,8       85 11,5
Kiinteistöt e/huon.pinta-ala 65 67 -3,9       90 -27,6
Majoitusmenot e/maj. opisk. 2.166 2.172 -0,3       2.974 -27,2
Hallinto ja yht.toim. e/opetustunti 28 28 -1,6       29 -6,1
Käyttömenot yht. brutto e/opetustunti 168 165 2,3       149 12,8
                 
POISTOT                
Rakennukset 5.484.730 4.638.013 18,3 653 545 20,0 505 29,3
Muiden investointien poistot 4.256.974 4.034.467 5,5 507 474 7,0 249 103,6
Poistot yhteensä 9.741.704 8.672.480 12,3 1.160 1.018 13,9 754 53,8

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02C3YA ***
 
VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN, SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET KOULUTUSALOITTAIN
VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /opisk
2015
/opisk
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     1 Ammatillinen peruskoulutus
     7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                
Kokonaisopiskelijamäärä, painotettu 30.554,3 29.005,2 5,3       148.592,3  
Majoitettavien opiskelijoiden lkm 1.339,1 1.355,9 -1,2       10.239,6  
        /opisk /opisk   /opisk  
Opetustuntien lukumäärä (kpl/v) 1.816.538 1.769.031 2,7 59 61 -2,5 72 -17,4
Huoneistopinta-alat yhteensä 393.680 384.577 2,4 13 13 -2,8 20 -36,6
- omat tilat (m2) 326.272 321.082 1,6 11 11 -3,5 17 -36,4
- vuokratilat (ei sis. tuntiper.) (m2) 67.408 63.495 6,2 2 2 0,8 4 -37,4
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
                 
Opetus 157.884.868 151.541.399 4,2 5.167 5.225 -1,1 6.087 -15,1
- henkilöstömenot 134.234.348 129.337.182 3,8 4.393 4.459 -1,5 5.006 -12,2
- muut menot (sis. ALV) 23.650.520 22.204.217 6,5 774 766 1,1 1.081 -28,4
Kiinteistöt 40.499.753 39.719.295 2,0 1.325 1.369 -3,2 1.820 -27,2
- henkilöstömenot 3.591.584 3.779.987 -5,0 118 130 -9,8 198 -40,8
- muut menot (sis. ALV) 36.908.169 35.939.308 2,7 1.208 1.239 -2,5 1.622 -25,5
Majoitus 2.827.192 3.035.175 -6,9 93 105 -11,6 205 -54,8
- henkilöstömenot 954.069 1.002.706 -4,9 31 35 -9,7 95 -67,3
- muut menot (sis. ALV) 1.873.123 2.032.469 -7,8 61 70 -12,5 109 -44,0
Opiskelijaruokailu 14.438.327 13.844.389 4,3 473 477 -1,0 517 -8,6
- henkilöstömenot 2.684.833 2.417.029 11,1 88 83 5,4 147 -40,1
- muut menot (sis. ALV) 11.753.494 11.427.360 2,9 385 394 -2,4 370 4,0
Hallinto ja yht. toim. 57.267.582 56.415.787 1,5 1.874 1.945 -3,6 2.120 -11,6
- henkilöstömenot 38.943.721 37.577.465 3,6 1.275 1.296 -1,6 1.438 -11,4
- muut menot (sis. ALV) 18.323.861 18.838.322 -2,7 600 649 -7,7 681 -12,0
                 
Käyttömenot yht. 272.917.696 264.556.045 3,2 8.932 9.121 -2,1 10.749 -16,9
- henkilöstömenot 180.408.549 174.114.370 3,6 5.905 6.003 -1,6 6.885 -14,2
- muut menot (sis. ALV) 92.509.147 90.441.675 2,3 3.028 3.118 -2,9 3.863 -21,6
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 57,9 57,3 1,0       56,6 2,2
Kiinteistöt 14,8 15,0 -1,2       16,9 -12,4
Majoitus 1,0 1,1 -9,7       1,9 -45,7
Opiskelijaruokailu 5,3 5,2 1,1       4,8 10,0
Hallinto ja yht. toim. 21,0 21,3 -1,6       19,7 6,4
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Opetusmenot euroa/opetustunti 87 86 1,5       85 2,8
Kiinteistöt e/huon.pinta-ala 103 103 -0,4       90 14,9
Majoitusmenot e/maj. opisk. 2.111 2.238 -5,7       2.974 -29,0
Hallinto ja yht.toim. e/opetustunti 32 32 -1,1       29 7,0
Käyttömenot yht. brutto e/opetustunti 150 150 0,5       149 0,6
                 
POISTOT                
Rakennukset 9.674.434 8.389.921 15,3 317 289 9,5 505 -37,3
Muiden investointien poistot 3.989.350 3.542.741 12,6 131 122 6,9 249 -47,6
Poistot yhteensä 13.663.784 11.932.662 14,5 447 411 8,7 754 -40,7

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02C3YA ***
 
VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN, SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET KOULUTUSALOITTAIN
VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /opisk
2015
/opisk
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     1 Ammatillinen peruskoulutus
     8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                
Kokonaisopiskelijamäärä, painotettu 15.362,7 16.236,6 -5,4       148.592,3  
Majoitettavien opiskelijoiden lkm 811,4 913,3 -11,2       10.239,6  
        /opisk /opisk   /opisk  
Opetustuntien lukumäärä (kpl/v) 1.219.172 1.333.675 -8,6 79 82 -3,4 72 10,3
Huoneistopinta-alat yhteensä 302.861 308.318 -1,8 20 19 3,8 20 -3,0
- omat tilat (m2) 251.800 255.675 -1,5 16 16 4,1 17 -2,4
- vuokratilat (ei sis. tuntiper.) (m2) 51.061 52.643 -3,0 3 3 2,5 4 -5,7
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
                 
Opetus 95.843.070 100.896.531 -5,0 6.239 6.214 0,4 6.087 2,5
- henkilöstömenot 80.837.210 84.685.304 -4,5 5.262 5.216 0,9 5.006 5,1
- muut menot (sis. ALV) 15.005.860 16.211.227 -7,4 977 998 -2,2 1.081 -9,6
Kiinteistöt 29.138.841 30.267.606 -3,7 1.897 1.864 1,7 1.820 4,2
- henkilöstömenot 3.011.379 3.162.299 -4,8 196 195 0,6 198 -1,2
- muut menot (sis. ALV) 26.127.462 27.105.307 -3,6 1.701 1.669 1,9 1.622 4,9
Majoitus 3.679.934 4.045.891 -9,0 240 249 -3,9 205 16,9
- henkilöstömenot 1.925.661 2.124.732 -9,4 125 131 -4,2 95 31,3
- muut menot (sis. ALV) 1.754.273 1.921.159 -8,7 114 118 -3,5 109 4,3
Opiskelijaruokailu 7.720.877 8.421.045 -8,3 503 519 -3,1 517 -2,7
- henkilöstömenot 2.548.515 2.574.189 -1,0 166 159 4,6 147 13,0
- muut menot (sis. ALV) 5.172.362 5.846.856 -11,5 337 360 -6,5 370 -9,0
Hallinto ja yht. toim. 33.420.563 36.520.043 -8,5 2.175 2.249 -3,3 2.120 2,6
- henkilöstömenot 22.594.309 24.234.394 -6,8 1.471 1.493 -1,5 1.438 2,2
- muut menot (sis. ALV) 10.826.254 12.285.649 -11,9 705 757 -6,9 681 3,4
                 
Käyttömenot yht. 169.803.258 180.151.162 -5,7 11.053 11.095 -0,4 10.749 2,8
- henkilöstömenot 110.917.065 116.780.954 -5,0 7.220 7.192 0,4 6.885 4,9
- muut menot (sis. ALV) 58.886.193 63.370.208 -7,1 3.833 3.903 -1,8 3.863 -0,8
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 56,4 56,0 0,8       56,6 -0,3
Kiinteistöt 17,2 16,8 2,1       16,9 1,3
Majoitus 2,2 2,2 -3,5       1,9 13,7
Opiskelijaruokailu 4,5 4,7 -2,7       4,8 -5,4
Hallinto ja yht. toim. 19,7 20,3 -2,9       19,7 -0,2
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Opetusmenot euroa/opetustunti 79 76 3,9       85 -7,1
Kiinteistöt e/huon.pinta-ala 96 98 -2,0       90 7,4
Majoitusmenot e/maj. opisk. 4.535 4.430 2,4       2.974 52,5
Hallinto ja yht.toim. e/opetustunti 27 27 0,1       29 -6,9
Käyttömenot yht. brutto e/opetustunti 139 135 3,1       149 -6,7
                 
POISTOT                
Rakennukset 7.852.653 7.357.184 6,7 511 453 12,8 505 1,1
Muiden investointien poistot 3.151.833 3.646.598 -13,6 205 225 -8,7 249 -17,6
Poistot yhteensä 11.004.486 11.003.782 0,0 716 678 5,7 754 -5,1

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02C3YA ***
 
VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN, SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET KOULUTUSALOITTAIN
VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /opisk
2015
/opisk
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     1 Ammatillinen peruskoulutus
    14 Vamm.(erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj.
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                
Kokonaisopiskelijamäärä, painotettu 1.054,5 1.801,7 -41,5       148.592,3  
Majoitettavien opiskelijoiden lkm 220,8 377,7 -41,5       10.239,6  
        /opisk /opisk   /opisk  
Opetustuntien lukumäärä (kpl/v) 126.955 271.899 -53,3 120 151 -20,2 72 67,3
Huoneistopinta-alat yhteensä 30.251 49.595 -39,0 29 28 4,2 20 41,1
- omat tilat (m2) 13.224 21.322 -38,0 13 12 6,0 17 -25,4
- vuokratilat (ei sis. tuntiper.) (m2) 17.027 28.273 -39,8 16 16 2,9 4 358,0
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
                 
Opetus 20.321.238 35.544.945 -42,8 19.271 19.729 -2,3 6.087 216,6
- henkilöstömenot 18.640.225 32.234.861 -42,2 17.677 17.892 -1,2 5.006 253,1
- muut menot (sis. ALV) 1.681.013 3.310.084 -49,2 1.594 1.837 -13,2 1.081 47,5
Kiinteistöt 3.805.937 6.448.069 -41,0 3.609 3.579 0,8 1.820 98,3
- henkilöstömenot 335.835 557.246 -39,7 318 309 3,0 198 60,4
- muut menot (sis. ALV) 3.470.102 5.890.823 -41,1 3.291 3.270 0,6 1.622 102,9
Majoitus 1.905.455 3.554.459 -46,4 1.807 1.973 -8,4 205 781,8
- henkilöstömenot 1.169.126 2.087.990 -44,0 1.109 1.159 -4,3 95 1.061,7
- muut menot (sis. ALV) 736.329 1.466.469 -49,8 698 814 -14,2 109 537,8
Opiskelijaruokailu 1.019.972 2.010.460 -49,3 967 1.116 -13,3 517 87,2
- henkilöstömenot 258.216 528.195 -51,1 245 293 -16,5 147 66,8
- muut menot (sis. ALV) 761.756 1.482.265 -48,6 722 823 -12,2 370 95,3
Hallinto ja yht. toim. 5.581.268 10.461.628 -46,7 5.293 5.807 -8,8 2.120 149,7
- henkilöstömenot 3.944.902 7.286.137 -45,9 3.741 4.044 -7,5 1.438 160,1
- muut menot (sis. ALV) 1.636.366 3.175.491 -48,5 1.552 1.763 -12,0 681 127,8
                 
Käyttömenot yht. 32.633.878 58.019.562 -43,8 30.947 32.203 -3,9 10.749 187,9
- henkilöstömenot 24.348.307 42.694.429 -43,0 23.090 23.697 -2,6 6.885 235,4
- muut menot (sis. ALV) 8.285.571 15.325.133 -45,9 7.857 8.506 -7,6 3.863 103,4
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 62,3 61,3 1,6       56,6 10,0
Kiinteistöt 11,7 11,1 4,9       16,9 -31,1
Majoitus 5,8 6,1 -4,7       1,9 206,3
Opiskelijaruokailu 3,1 3,5 -9,8       4,8 -35,0
Hallinto ja yht. toim. 17,1 18,0 -5,1       19,7 -13,3
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Opetusmenot euroa/opetustunti 160 131 22,4       85 89,3
Kiinteistöt e/huon.pinta-ala 126 130 -3,2       90 40,5
Majoitusmenot e/maj. opisk. 8.628 9.412 -8,3       2.974 190,2
Hallinto ja yht.toim. e/opetustunti 44 38 14,3       29 49,3
Käyttömenot yht. brutto e/opetustunti 257 213 20,5       149 72,1
                 
POISTOT                
Rakennukset 493.097 933.932 -47,2 468 518 -9,8 505 -7,5
Muiden investointien poistot 377.825 711.691 -46,9 358 395 -9,3 249 43,8
Poistot yhteensä 870.922 1.645.623 -47,1 826 913 -9,6 754 9,5

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02C3YA ***
 
VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN, SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET KOULUTUSALOITTAIN
VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /opisk
2015
/opisk
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     1 Ammatillinen peruskoulutus
    14 Vamm.(ei erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj.
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                
Kokonaisopiskelijamäärä, painotettu 564,8 910,8 -38,0       148.592,3  
Majoitettavien opiskelijoiden lkm 77,2 108,4 -28,8       10.239,6  
        /opisk /opisk   /opisk  
Opetustuntien lukumäärä (kpl/v) 69.541 105.560 -34,1 123 116 6,2 72 71,1
Huoneistopinta-alat yhteensä 10.634 12.101 -12,1 19 13 41,7 20 -7,4
- omat tilat (m2) 9.337 10.297 -9,3 17 11 46,2 17 -1,6
- vuokratilat (ei sis. tuntiper.) (m2) 1.297 1.804 -28,1 2 2 16,0 4 -34,9
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
                 
Opetus 5.407.087 8.621.552 -37,3 9.574 9.466 1,1 6.087 57,3
- henkilöstömenot 4.925.890 7.875.983 -37,5 8.722 8.647 0,9 5.006 74,2
- muut menot (sis. ALV) 481.197 745.569 -35,5 852 819 4,1 1.081 -21,2
Kiinteistöt 698.338 1.220.188 -42,8 1.237 1.340 -7,7 1.820 -32,1
- henkilöstömenot 83.916 142.216 -41,0 149 156 -4,8 198 -25,1
- muut menot (sis. ALV) 614.422 1.077.972 -43,0 1.088 1.184 -8,1 1.622 -32,9
Majoitus 196.506 226.135 -13,1 348 248 40,1 205 69,8
- henkilöstömenot 131.633 124.476 5,7 233 137 70,6 95 144,2
- muut menot (sis. ALV) 64.873 101.659 -36,2 115 112 2,9 109 4,9
Opiskelijaruokailu 323.592 478.627 -32,4 573 525 9,0 517 10,9
- henkilöstömenot 116.381 133.368 -12,7 206 146 40,7 147 40,4
- muut menot (sis. ALV) 207.211 345.259 -40,0 367 379 -3,2 370 -0,8
Hallinto ja yht. toim. 1.175.619 1.945.209 -39,6 2.082 2.136 -2,5 2.120 -1,8
- henkilöstömenot 808.257 1.278.723 -36,8 1.431 1.404 1,9 1.438 -0,5
- muut menot (sis. ALV) 367.362 666.486 -44,9 650 732 -11,1 681 -4,5
                 
Käyttömenot yht. 7.801.139 12.491.713 -37,5 13.813 13.715 0,7 10.749 28,5
- henkilöstömenot 6.066.074 9.554.766 -36,5 10.741 10.490 2,4 6.885 56,0
- muut menot (sis. ALV) 1.735.065 2.936.947 -40,9 3.072 3.224 -4,7 3.863 -20,5
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 69,3 69,0 0,4       56,6 22,4
Kiinteistöt 9,0 9,8 -8,4       16,9 -47,1
Majoitus 2,5 1,8 39,1       1,9 32,1
Opiskelijaruokailu 4,1 3,8 8,3       4,8 -13,7
Hallinto ja yht. toim. 15,1 15,6 -3,2       19,7 -23,6
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Opetusmenot euroa/opetustunti 78 82 -4,8       85 -8,1
Kiinteistöt e/huon.pinta-ala 66 101 -34,9       90 -26,7
Majoitusmenot e/maj. opisk. 2.547 2.086 22,1       2.974 -14,4
Hallinto ja yht.toim. e/opetustunti 17 18 -8,3       29 -42,6
Käyttömenot yht. brutto e/opetustunti 112 118 -5,2       149 -24,9
                 
POISTOT                
Rakennukset 157.191 260.114 -39,6 278 286 -2,5 505 -44,9
Muiden investointien poistot 47.466 73.114 -35,1 84 80 4,7 249 -66,3
Poistot yhteensä 204.657 333.228 -38,6 362 366 -0,9 754 -52,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02C3YA ***
 
VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN, SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET KOULUTUSALOITTAIN
VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /opisk
2015
/opisk
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     1 Ammatillinen peruskoulutus
    15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                
Kokonaisopiskelijamäärä, painotettu 1.194,3 1.752,0 -31,8       148.592,3  
Majoitettavien opiskelijoiden lkm 24,5 43,8 -44,0       10.239,6  
        /opisk /opisk   /opisk  
Opetustuntien lukumäärä (kpl/v) 92.688 137.306 -32,5 78 78 -1,0 72 7,8
Huoneistopinta-alat yhteensä 23.591 30.624 -23,0 20 17 13,0 20 -2,8
- omat tilat (m2) 20.918 25.363 -17,5 18 14 21,0 17 4,3
- vuokratilat (ei sis. tuntiper.) (m2) 2.673 5.261 -49,2 2 3 -25,5 4 -36,5
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
                 
Opetus 5.883.858 9.141.434 -35,6 4.926 5.218 -5,6 6.087 -19,1
- henkilöstömenot 5.405.844 8.249.174 -34,5 4.526 4.708 -3,9 5.006 -9,6
- muut menot (sis. ALV) 478.014 892.260 -46,4 400 509 -21,4 1.081 -63,0
Kiinteistöt 1.707.936 2.392.257 -28,6 1.430 1.365 4,7 1.820 -21,4
- henkilöstömenot 130.767 191.290 -31,6 109 109 0,3 198 -44,8
- muut menot (sis. ALV) 1.577.169 2.200.967 -28,3 1.321 1.256 5,1 1.622 -18,6
Majoitus 31.094 85.996 -63,8 26 49 -47,0 205 -87,3
- henkilöstömenot 16.811 43.103 -61,0 14 25 -42,8 95 -85,3
- muut menot (sis. ALV) 14.283 42.893 -66,7 12 24 -51,2 109 -89,1
Opiskelijaruokailu 323.949 548.229 -40,9 271 313 -13,3 517 -47,5
- henkilöstömenot 77.123 125.420 -38,5 65 72 -9,8 147 -56,0
- muut menot (sis. ALV) 246.826 422.809 -41,6 207 241 -14,4 370 -44,1
Hallinto ja yht. toim. 2.243.217 3.359.029 -33,2 1.878 1.917 -2,0 2.120 -11,4
- henkilöstömenot 1.477.448 2.146.503 -31,2 1.237 1.225 1,0 1.438 -14,0
- muut menot (sis. ALV) 765.769 1.212.526 -36,8 641 692 -7,4 681 -5,9
                 
Käyttömenot yht. 10.190.060 15.526.948 -34,4 8.532 8.862 -3,7 10.749 -20,6
- henkilöstömenot 7.107.999 10.755.486 -33,9 5.951 6.139 -3,1 6.885 -13,6
- muut menot (sis. ALV) 3.082.061 4.771.462 -35,4 2.581 2.723 -5,2 3.863 -33,2
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 57,7 58,9 -1,9       56,6 2,0
Kiinteistöt 16,8 15,4 8,8       16,9 -1,0
Majoitus 0,3 0,6 -44,9       1,9 -84,0
Opiskelijaruokailu 3,2 3,5 -10,0       4,8 -33,9
Hallinto ja yht. toim. 22,0 21,6 1,8       19,7 11,6
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Opetusmenot euroa/opetustunti 63 67 -4,7       85 -24,9
Kiinteistöt e/huon.pinta-ala 72 78 -7,3       90 -19,2
Majoitusmenot e/maj. opisk. 1.269 1.966 -35,4       2.974 -57,3
Hallinto ja yht.toim. e/opetustunti 24 24 -1,1       29 -17,8
Käyttömenot yht. brutto e/opetustunti 110 113 -2,8       149 -26,4
                 
POISTOT                
Rakennukset 267.421 322.875 -17,2 224 184 21,5 505 -55,7
Muiden investointien poistot 116.755 226.055 -48,4 98 129 -24,2 249 -60,8
Poistot yhteensä 384.176 548.930 -30,0 322 313 2,7 754 -57,4

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02C3YA ***
 
VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN, SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET KOULUTUSALOITTAIN
VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /opisk
2015
/opisk
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     1 Ammatillinen peruskoulutus
    16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                
Kokonaisopiskelijamäärä, painotettu 883,3 1.346,1 -34,4       148.592,3  
Majoitettavien opiskelijoiden lkm 23,9 36,3 -34,0       10.239,6  
        /opisk /opisk   /opisk  
Opetustuntien lukumäärä (kpl/v) 60.270 103.009 -41,5 68 77 -10,8 72 -5,2
Huoneistopinta-alat yhteensä 13.068 19.273 -32,2 15 14 3,3 20 -27,2
- omat tilat (m2) 11.749 16.627 -29,3 13 12 7,7 17 -20,8
- vuokratilat (ei sis. tuntiper.) (m2) 1.319 2.646 -50,2 1 2 -24,0 4 -57,6
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
                 
Opetus 4.334.975 7.531.221 -42,4 4.908 5.595 -12,3 6.087 -19,4
- henkilöstömenot 3.929.639 6.807.835 -42,3 4.449 5.058 -12,0 5.006 -11,1
- muut menot (sis. ALV) 405.336 723.386 -44,0 459 537 -14,6 1.081 -57,5
Kiinteistöt 1.260.425 2.025.543 -37,8 1.427 1.505 -5,2 1.820 -21,6
- henkilöstömenot 109.093 207.522 -47,4 124 154 -19,9 198 -37,8
- muut menot (sis. ALV) 1.151.332 1.818.021 -36,7 1.303 1.351 -3,5 1.622 -19,6
Majoitus 73.627 123.045 -40,2 83 91 -8,8 205 -59,3
- henkilöstömenot 37.111 48.437 -23,4 42 36 16,8 95 -56,0
- muut menot (sis. ALV) 36.516 74.608 -51,1 41 55 -25,4 109 -62,2
Opiskelijaruokailu 340.178 604.659 -43,7 385 449 -14,3 517 -25,5
- henkilöstömenot 110.518 159.628 -30,8 125 119 5,5 147 -14,8
- muut menot (sis. ALV) 229.660 445.031 -48,4 260 331 -21,4 370 -29,7
Hallinto ja yht. toim. 1.713.144 2.475.193 -30,8 1.939 1.839 5,5 2.120 -8,5
- henkilöstömenot 1.169.885 1.617.861 -27,7 1.324 1.202 10,2 1.438 -7,9
- muut menot (sis. ALV) 543.259 857.332 -36,6 615 637 -3,4 681 -9,7
                 
Käyttömenot yht. 7.722.342 12.759.631 -39,5 8.742 9.479 -7,8 10.749 -18,7
- henkilöstömenot 5.356.243 8.841.281 -39,4 6.064 6.568 -7,7 6.885 -11,9
- muut menot (sis. ALV) 2.366.099 3.918.350 -39,6 2.679 2.911 -8,0 3.863 -30,7
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 56,1 59,0 -4,9       56,6 -0,9
Kiinteistöt 16,3 15,9 2,8       16,9 -3,6
Majoitus 1,0 1,0 -1,1       1,9 -50,0
Opiskelijaruokailu 4,4 4,7 -7,0       4,8 -8,4
Hallinto ja yht. toim. 22,2 19,4 14,4       19,7 12,5
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Opetusmenot euroa/opetustunti 72 73 -1,6       85 -15,0
Kiinteistöt e/huon.pinta-ala 96 105 -8,2       90 7,7
Majoitusmenot e/maj. opisk. 3.078 3.394 -9,3       2.974 3,5
Hallinto ja yht.toim. e/opetustunti 28 24 18,3       29 -3,5
Käyttömenot yht. brutto e/opetustunti 128 124 3,4       149 -14,2
                 
POISTOT                
Rakennukset 371.005 473.496 -21,6 420 352 19,4 505 -16,9
Muiden investointien poistot 94.398 130.148 -27,5 107 97 10,5 249 -57,1
Poistot yhteensä 465.403 603.644 -22,9 527 448 17,5 754 -30,2

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02C3YA ***
 
VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN, SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET KOULUTUSALOITTAIN
VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /opisk
2015
/opisk
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     1 Ammatillinen peruskoulutus
    17 Valma, er.op. erityinen koulutustehtävä
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                
Kokonaisopiskelijamäärä, painotettu 297,9   0,0       148.592,3  
Majoitettavien opiskelijoiden lkm 84,6   0,0       10.239,6  
        /opisk /opisk   /opisk  
Opetustuntien lukumäärä (kpl/v) 46.018   0,0 154 0 0,0 72 114,6
Huoneistopinta-alat yhteensä 9.207   0,0 31 0 0,0 20 52,0
- omat tilat (m2) 5.020   0,0 17 0 0,0 17 0,3
- vuokratilat (ei sis. tuntiper.) (m2) 4.187   0,0 14 0 0,0 4 298,6
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
                 
Opetus 4.904.248   0,0 16.462 0 0,0 6.087 170,4
- henkilöstömenot 4.343.597   0,0 14.580 0 0,0 5.006 191,2
- muut menot (sis. ALV) 560.651   0,0 1.882 0 0,0 1.081 74,1
Kiinteistöt 1.043.057   0,0 3.501 0 0,0 1.820 92,3
- henkilöstömenot 113.546   0,0 381 0 0,0 198 92,0
- muut menot (sis. ALV) 929.511   0,0 3.120 0 0,0 1.622 92,4
Majoitus 804.062   0,0 2.699 0 0,0 205 1.217,0
- henkilöstömenot 492.838   0,0 1.654 0 0,0 95 1.633,4
- muut menot (sis. ALV) 311.224   0,0 1.045 0 0,0 109 854,1
Opiskelijaruokailu 356.864   0,0 1.198 0 0,0 517 131,8
- henkilöstömenot 100.971   0,0 339 0 0,0 147 130,9
- muut menot (sis. ALV) 255.893   0,0 859 0 0,0 370 132,2
Hallinto ja yht. toim. 1.728.985   0,0 5.804 0 0,0 2.120 173,8
- henkilöstömenot 1.248.904   0,0 4.192 0 0,0 1.438 191,4
- muut menot (sis. ALV) 480.081   0,0 1.611 0 0,0 681 136,6
                 
Käyttömenot yht. 8.837.214   0,0 29.663 0 0,0 10.749 176,0
- henkilöstömenot 6.299.857   0,0 21.146 0 0,0 6.885 207,1
- muut menot (sis. ALV) 2.537.357   0,0 8.517 0 0,0 3.863 120,5
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 55,5   0,0       56,6 -2,0
Kiinteistöt 11,8   0,0       16,9 -30,3
Majoitus 9,1   0,0       1,9 377,2
Opiskelijaruokailu 4,0   0,0       4,8 -16,0
Hallinto ja yht. toim. 19,6   0,0       19,7 -0,8
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Opetusmenot euroa/opetustunti 107   0,0       85 26,0
Kiinteistöt e/huon.pinta-ala 113   0,0       90 26,5
Majoitusmenot e/maj. opisk. 9.506   0,0       2.974 219,7
Hallinto ja yht.toim. e/opetustunti 38   0,0       29 27,6
Käyttömenot yht. brutto e/opetustunti 192   0,0       149 28,6
                 
POISTOT                
Rakennukset 212.864   0,0 715 0 0,0 505 41,4
Muiden investointien poistot 124.610   0,0 418 0 0,0 249 67,9
Poistot yhteensä 337.474   0,0 1.133 0 0,0 754 50,1

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02C3YA ***
 
VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN, SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET KOULUTUSALOITTAIN
VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /opisk
2015
/opisk
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     1 Ammatillinen peruskoulutus
    17 Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                
Kokonaisopiskelijamäärä, painotettu 1.188,3   0,0       148.592,3  
Majoitettavien opiskelijoiden lkm 25,8   0,0       10.239,6  
        /opisk /opisk   /opisk  
Opetustuntien lukumäärä (kpl/v) 119.143   0,0 100 0 0,0 72 39,3
Huoneistopinta-alat yhteensä 25.206   0,0 21 0 0,0 20 4,4
- omat tilat (m2) 22.107   0,0 19 0 0,0 17 10,7
- vuokratilat (ei sis. tuntiper.) (m2) 3.099   0,0 3 0 0,0 4 -26,0
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
                 
Opetus 7.151.971   0,0 6.018 0 0,0 6.087 -1,1
- henkilöstömenot 6.472.372   0,0 5.447 0 0,0 5.006 8,8
- muut menot (sis. ALV) 679.599   0,0 572 0 0,0 1.081 -47,1
Kiinteistöt 1.857.444   0,0 1.563 0 0,0 1.820 -14,1
- henkilöstömenot 153.879   0,0 129 0 0,0 198 -34,8
- muut menot (sis. ALV) 1.703.565   0,0 1.434 0 0,0 1.622 -11,6
Majoitus 77.768   0,0 65 0 0,0 205 -68,1
- henkilöstömenot 49.346   0,0 42 0 0,0 95 -56,5
- muut menot (sis. ALV) 28.422   0,0 24 0 0,0 109 -78,2
Opiskelijaruokailu 479.314   0,0 403 0 0,0 517 -21,9
- henkilöstömenot 136.052   0,0 114 0 0,0 147 -22,0
- muut menot (sis. ALV) 343.262   0,0 289 0 0,0 370 -21,9
Hallinto ja yht. toim. 2.381.256   0,0 2.004 0 0,0 2.120 -5,5
- henkilöstömenot 1.617.177   0,0 1.361 0 0,0 1.438 -5,4
- muut menot (sis. ALV) 764.079   0,0 643 0 0,0 681 -5,6
                 
Käyttömenot yht. 11.947.737   0,0 10.054 0 0,0 10.749 -6,5
- henkilöstömenot 8.428.800   0,0 7.093 0 0,0 6.885 3,0
- muut menot (sis. ALV) 3.518.937   0,0 2.961 0 0,0 3.863 -23,4
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 59,9   0,0       56,6 5,7
Kiinteistöt 15,5   0,0       16,9 -8,2
Majoitus 0,7   0,0       1,9 -65,9
Opiskelijaruokailu 4,0   0,0       4,8 -16,6
Hallinto ja yht. toim. 19,9   0,0       19,7 1,1
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Opetusmenot euroa/opetustunti 60   0,0       85 -29,0
Kiinteistöt e/huon.pinta-ala 74   0,0       90 -17,7
Majoitusmenot e/maj. opisk. 3.010   0,0       2.974 1,2
Hallinto ja yht.toim. e/opetustunti 20   0,0       29 -32,1
Käyttömenot yht. brutto e/opetustunti 100   0,0       149 -32,9
                 
POISTOT                
Rakennukset 421.553   0,0 355 0 0,0 505 -29,8
Muiden investointien poistot 113.729   0,0 96 0 0,0 249 -61,6
Poistot yhteensä 535.282   0,0 450 0 0,0 754 -40,3

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02C3YA ***
 
VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN, SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET KOULUTUSALOITTAIN
VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /opisk
2015
/opisk
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     1 Ammatillinen peruskoulutus
    18 Työhön ja its. elämään valmentava koulutus
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                
Kokonaisopiskelijamäärä, painotettu 406,3   0,0       148.592,3  
Majoitettavien opiskelijoiden lkm 57,9   0,0       10.239,6  
        /opisk /opisk   /opisk  
Opetustuntien lukumäärä (kpl/v) 76.125   0,0 187 0 0,0 72 160,4
Huoneistopinta-alat yhteensä 13.637   0,0 34 0 0,0 20 65,2
- omat tilat (m2) 3.895   0,0 10 0 0,0 17 -42,9
- vuokratilat (ei sis. tuntiper.) (m2) 9.742   0,0 24 0 0,0 4 580,2
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
                 
Opetus 9.638.073   0,0 23.724 0 0,0 6.087 289,8
- henkilöstömenot 8.785.636   0,0 21.626 0 0,0 5.006 332,0
- muut menot (sis. ALV) 852.437   0,0 2.098 0 0,0 1.081 94,1
Kiinteistöt 1.561.653   0,0 3.844 0 0,0 1.820 111,2
- henkilöstömenot 86.482   0,0 213 0 0,0 198 7,2
- muut menot (sis. ALV) 1.475.171   0,0 3.631 0 0,0 1.622 123,9
Majoitus 680.047   0,0 1.674 0 0,0 205 716,9
- henkilöstömenot 457.550   0,0 1.126 0 0,0 95 1.080,1
- muut menot (sis. ALV) 222.497   0,0 548 0 0,0 109 400,2
Opiskelijaruokailu 496.718   0,0 1.223 0 0,0 517 136,6
- henkilöstömenot 91.110   0,0 224 0 0,0 147 52,8
- muut menot (sis. ALV) 405.608   0,0 998 0 0,0 370 169,9
Hallinto ja yht. toim. 2.163.397   0,0 5.325 0 0,0 2.120 151,2
- henkilöstömenot 1.536.456   0,0 3.782 0 0,0 1.438 162,9
- muut menot (sis. ALV) 626.941   0,0 1.543 0 0,0 681 126,5
                 
Käyttömenot yht. 14.539.865   0,0 35.790 0 0,0 10.749 233,0
- henkilöstömenot 10.957.231   0,0 26.972 0 0,0 6.885 291,7
- muut menot (sis. ALV) 3.582.634   0,0 8.819 0 0,0 3.863 128,3
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 66,3   0,0       56,6 17,1
Kiinteistöt 10,7   0,0       16,9 -36,6
Majoitus 4,7   0,0       1,9 145,3
Opiskelijaruokailu 3,4   0,0       4,8 -28,9
Hallinto ja yht. toim. 14,9   0,0       19,7 -24,5
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Opetusmenot euroa/opetustunti 127   0,0       85 49,7
Kiinteistöt e/huon.pinta-ala 115   0,0       90 27,9
Majoitusmenot e/maj. opisk. 11.742   0,0       2.974 294,8
Hallinto ja yht.toim. e/opetustunti 28   0,0       29 -3,5
Käyttömenot yht. brutto e/opetustunti 191   0,0       149 27,9
                 
POISTOT                
Rakennukset 126.290   0,0 311 0 0,0 505 -38,5
Muiden investointien poistot 115.295   0,0 284 0 0,0 249 13,9
Poistot yhteensä 241.585   0,0 595 0 0,0 754 -21,2

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02C3YA ***
 
VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN, SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET KOULUTUSALOITTAIN
VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /opisk
2015
/opisk
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
                                                 Yhteensä
 
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                
Kokonaisopiskelijamäärä, painotettu 148.592,3 149.761,3 -0,8       148.592,3  
Majoitettavien opiskelijoiden lkm 10.239,6 10.983,4 -6,8       10.239,6  
        /opisk /opisk   /opisk  
Opetustuntien lukumäärä (kpl/v) 10.694.016 11.027.682 -3,0 72 74 -2,3 72 0,0
Huoneistopinta-alat yhteensä 3.020.222 3.086.632 -2,2 20 21 -1,4 20 0,0
- omat tilat (m2) 2.496.354 2.545.110 -1,9 17 17 -1,1 17 0,0
- vuokratilat (ei sis. tuntiper.) (m2) 523.868 541.522 -3,3 4 4 -2,5 4 0,0
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
                 
Opetus 904.476.238 923.572.893 -2,1 6.087 6.167 -1,3 6.087 0,0
- henkilöstömenot 743.870.844 758.104.071 -1,9 5.006 5.062 -1,1 5.006 0,0
- muut menot (sis. ALV) 160.605.394 165.468.822 -2,9 1.081 1.105 -2,2 1.081 0,0
Kiinteistöt 270.497.303 282.323.732 -4,2 1.820 1.885 -3,4 1.820 0,0
- henkilöstömenot 29.494.377 31.074.022 -5,1 198 207 -4,3 198 0,0
- muut menot (sis. ALV) 241.002.926 251.249.710 -4,1 1.622 1.678 -3,3 1.622 0,0
Majoitus 30.450.377 32.873.017 -7,4 205 220 -6,6 205 0,0
- henkilöstömenot 14.181.010 14.832.327 -4,4 95 99 -3,6 95 0,0
- muut menot (sis. ALV) 16.269.367 18.040.690 -9,8 109 120 -9,1 109 0,0
Opiskelijaruokailu 76.786.021 79.221.043 -3,1 517 529 -2,3 517 0,0
- henkilöstömenot 21.812.232 21.257.352 2,6 147 142 3,4 147 0,0
- muut menot (sis. ALV) 54.973.789 57.963.691 -5,2 370 387 -4,4 370 0,0
Hallinto ja yht. toim. 314.970.462 325.966.217 -3,4 2.120 2.177 -2,6 2.120 0,0
- henkilöstömenot 213.746.755 215.303.081 -0,7 1.438 1.438 0,1 1.438 0,0
- muut menot (sis. ALV) 101.223.707 110.663.136 -8,5 681 739 -7,8 681 0,0
                 
Käyttömenot yht. 1.597.180.274 1.643.956.884 -2,8 10.749 10.977 -2,1 10.749 0,0
- henkilöstömenot 1.023.105.136 1.040.570.859 -1,7 6.885 6.948 -0,9 6.885 0,0
- muut menot (sis. ALV) 574.075.138 603.386.025 -4,9 3.863 4.029 -4,1 3.863 0,0
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 56,6 56,2 0,8       56,6 0,0
Kiinteistöt 16,9 17,2 -1,4       16,9 0,0
Majoitus 1,9 2,0 -4,7       1,9 0,0
Opiskelijaruokailu 4,8 4,8 -0,2       4,8 0,0
Hallinto ja yht. toim. 19,7 19,8 -0,5       19,7 0,0
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Opetusmenot euroa/opetustunti 85 84 1,0       85 0,0
Kiinteistöt e/huon.pinta-ala 90 91 -2,1       90 0,0
Majoitusmenot e/maj. opisk. 2.974 2.993 -0,6       2.974 0,0
Hallinto ja yht.toim. e/opetustunti 29 30 -0,4       29 0,0
Käyttömenot yht. brutto e/opetustunti 149 149 0,2       149 0,0
                 
POISTOT                
Rakennukset 75.091.095 68.200.246 10,1 505 455 11,0 505 0,0
Muiden investointien poistot 37.018.544 36.941.102 0,2 249 247 1,0 249 0,0
Poistot yhteensä 112.109.639 105.141.348 6,6 754 702 7,5 754 0,0