KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02C3YO2 ***
 
VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN, SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET OMISTAJITTAIN
VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /opisk
2015
/opisk
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
     1 Yksityiset
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                
Kokonaisopiskelijamäärä, painotettu 30.761,7 30.945,7 -0,6       148.592,3  
Majoitettavien opiskelijoiden lkm 3.958,2 4.179,5 -5,3       10.239,6  
        /opisk /opisk   /opisk  
Opetustuntien lukumäärä (kpl/v) 2.524.352 2.564.620 -1,6 82 83 -1,0 72 14,0
Huoneistopinta-alat yhteensä 732.562 725.755 0,9 24 23 1,5 20 17,2
- omat tilat (m2) 425.093 413.370 2,8 14 13 3,5 17 -17,7
- vuokratilat (ei sis. tuntiper.) (m2) 307.469 312.385 -1,6 10 10 -1,0 4 183,5
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
                 
Opetus 215.056.971 215.999.156 -0,4 6.991 6.980 0,2 6.087 14,9
- henkilöstömenot 181.967.406 184.024.740 -1,1 5.915 5.947 -0,5 5.006 18,2
- muut menot (sis. ALV) 33.089.565 31.974.416 3,5 1.076 1.033 4,1 1.081 -0,5
Kiinteistöt 62.527.136 61.797.056 1,2 2.033 1.997 1,8 1.820 11,7
- henkilöstömenot 7.230.524 7.414.456 -2,5 235 240 -1,9 198 18,4
- muut menot (sis. ALV) 55.296.612 54.382.600 1,7 1.798 1.757 2,3 1.622 10,8
Majoitus 16.652.117 17.399.725 -4,3 541 562 -3,7 205 164,2
- henkilöstömenot 9.061.084 9.226.323 -1,8 295 298 -1,2 95 208,6
- muut menot (sis. ALV) 7.591.033 8.173.402 -7,1 247 264 -6,6 109 125,4
Opiskelijaruokailu 18.792.354 20.372.504 -7,8 611 658 -7,2 517 18,2
- henkilöstömenot 5.345.050 6.190.664 -13,7 174 200 -13,1 147 18,4
- muut menot (sis. ALV) 13.447.304 14.181.840 -5,2 437 458 -4,6 370 18,2
Hallinto ja yht. toim. 85.783.834 90.242.731 -4,9 2.789 2.916 -4,4 2.120 31,6
- henkilöstömenot 56.168.470 57.471.929 -2,3 1.826 1.857 -1,7 1.438 26,9
- muut menot (sis. ALV) 29.615.364 32.770.802 -9,6 963 1.059 -9,1 681 41,3
                 
Käyttömenot yht. 398.812.403 405.811.197 -1,7 12.965 13.114 -1,1 10.749 20,6
- henkilöstömenot 259.772.504 264.328.102 -1,7 8.445 8.542 -1,1 6.885 22,6
- muut menot (sis. ALV) 139.039.899 141.483.095 -1,7 4.520 4.572 -1,1 3.863 17,0
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 53,9 53,2 1,3       56,6 -4,8
Kiinteistöt 15,7 15,2 3,0       16,9 -7,4
Majoitus 4,2 4,3 -2,6       1,9 119,0
Opiskelijaruokailu 4,7 5,0 -6,1       4,8 -2,0
Hallinto ja yht. toim. 21,5 22,2 -3,3       19,7 9,1
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Opetusmenot euroa/opetustunti 85 84 1,2       85 0,7
Kiinteistöt e/huon.pinta-ala 85 85 0,2       90 -4,7
Majoitusmenot e/maj. opisk. 4.207 4.163 1,1       2.974 41,5
Hallinto ja yht.toim. e/opetustunti 34 35 -3,4       29 15,4
Käyttömenot yht. brutto e/opetustunti 158 158 -0,2       149 5,8
                 
POISTOT                
Rakennukset 8.235.726 7.403.282 11,2 268 239 11,9 505 -47,0
Muiden investointien poistot 7.312.053 7.382.116 -0,9 238 239 -0,4 249 -4,6
Poistot yhteensä 15.547.779 14.785.398 5,2 505 478 5,8 754 -33,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02C3YO2 ***
 
VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN, SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET OMISTAJITTAIN
VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /opisk
2015
/opisk
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
     2 Valtio
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                
Kokonaisopiskelijamäärä, painotettu 145,0 141,3 2,6       148.592,3  
Majoitettavien opiskelijoiden lkm 53,5 56,4 -5,2       10.239,6  
        /opisk /opisk   /opisk  
Opetustuntien lukumäärä (kpl/v) 21.095 18.968 11,2 145 134 8,4 72 102,1
Huoneistopinta-alat yhteensä 5.050 5.921 -14,7 35 42 -16,9 20 71,3
- omat tilat (m2) 0 0 0,0 0 0 0,0 17 0,0
- vuokratilat (ei sis. tuntiper.) (m2) 5.050 5.921 -14,7 35 42 -16,9 4 887,9
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
                 
Opetus 1.570.547 1.856.851 -15,4 10.831 13.138 -17,6 6.087 77,9
- henkilöstömenot 1.041.861 1.294.226 -19,5 7.185 9.157 -21,5 5.006 43,5
- muut menot (sis. ALV) 528.686 562.625 -6,0 3.646 3.981 -8,4 1.081 237,3
Kiinteistöt 389.807 387.036 0,7 2.688 2.738 -1,8 1.820 47,7
- henkilöstömenot 72.369 77.488 -6,6 499 548 -9,0 198 151,4
- muut menot (sis. ALV) 317.438 309.548 2,5 2.189 2.190 -0,0 1.622 35,0
Majoitus 314.316 319.458 -1,6 2.168 2.260 -4,1 205 957,8
- henkilöstömenot 43.036 57.950 -25,7 297 410 -27,6 95 211,0
- muut menot (sis. ALV) 271.280 261.508 3,7 1.871 1.850 1,1 109 1.608,7
Opiskelijaruokailu 168.563 297.779 -43,4 1.163 2.107 -44,8 517 125,0
- henkilöstömenot 57.180 141.916 -59,7 394 1.004 -60,7 147 168,6
- muut menot (sis. ALV) 111.383 155.863 -28,5 768 1.103 -30,3 370 107,6
Hallinto ja yht. toim. 382.330 713.344 -46,4 2.637 5.047 -47,8 2.120 24,4
- henkilöstömenot 232.698 349.906 -33,5 1.605 2.476 -35,2 1.438 11,6
- muut menot (sis. ALV) 149.632 363.438 -58,8 1.032 2.571 -59,9 681 51,5
                 
Käyttömenot yht. 2.825.563 3.574.468 -21,0 19.487 25.291 -23,0 10.749 81,3
- henkilöstömenot 1.447.144 1.921.486 -24,7 9.980 13.595 -26,6 6.885 45,0
- muut menot (sis. ALV) 1.378.419 1.652.982 -16,6 9.506 11.696 -18,7 3.863 146,1
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 55,6 51,9 7,0       56,6 -1,8
Kiinteistöt 13,8 10,8 27,4       16,9 -18,5
Majoitus 11,1 8,9 24,5       1,9 483,5
Opiskelijaruokailu 6,0 8,3 -28,4       4,8 24,1
Hallinto ja yht. toim. 13,5 20,0 -32,2       19,7 -31,4
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Opetusmenot euroa/opetustunti 74 98 -23,9       85 -12,0
Kiinteistöt e/huon.pinta-ala 77 65 18,1       90 -13,8
Majoitusmenot e/maj. opisk. 5.875 5.662 3,8       2.974 97,6
Hallinto ja yht.toim. e/opetustunti 18 38 -51,8       29 -38,5
Käyttömenot yht. brutto e/opetustunti 134 188 -28,9       149 -10,3
                 
POISTOT                
Rakennukset 27.665 0 0,0 191 0 0,0 505 -62,2
Muiden investointien poistot 29.959 27.876 7,5 207 197 4,8 249 -17,1
Poistot yhteensä 57.624 27.876 106,7 397 197 101,5 754 -47,3

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02C3YO2 ***
 
VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN, SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET OMISTAJITTAIN
VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /opisk
2015
/opisk
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
     4 Kunnat ja kuntayhtymät
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                
Kokonaisopiskelijamäärä, painotettu 117.685,7 118.674,2 -0,8       148.592,3  
Majoitettavien opiskelijoiden lkm 6.227,9 6.747,5 -7,7       10.239,6  
        /opisk /opisk   /opisk  
Opetustuntien lukumäärä (kpl/v) 8.148.569 8.444.094 -3,5 69 71 -2,7 72 -3,8
Huoneistopinta-alat yhteensä 2.282.610 2.354.956 -3,1 19 20 -2,3 20 -4,6
- omat tilat (m2) 2.071.261 2.131.740 -2,8 18 18 -2,0 17 4,8
- vuokratilat (ei sis. tuntiper.) (m2) 211.349 223.216 -5,3 2 2 -4,5 4 -49,1
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
                 
Opetus 687.848.720 705.716.886 -2,5 5.845 5.947 -1,7 6.087 -4,0
- henkilöstömenot 560.861.577 572.785.105 -2,1 4.766 4.827 -1,3 5.006 -4,8
- muut menot (sis. ALV) 126.987.143 132.931.781 -4,5 1.079 1.120 -3,7 1.081 -0,2
Kiinteistöt 207.580.360 220.139.640 -5,7 1.764 1.855 -4,9 1.820 -3,1
- henkilöstömenot 22.191.484 23.582.078 -5,9 189 199 -5,1 198 -5,0
- muut menot (sis. ALV) 185.388.876 196.557.562 -5,7 1.575 1.656 -4,9 1.622 -2,9
Majoitus 13.483.944 15.153.834 -11,0 115 128 -10,3 205 -44,1
- henkilöstömenot 5.076.890 5.548.054 -8,5 43 47 -7,7 95 -54,8
- muut menot (sis. ALV) 8.407.054 9.605.780 -12,5 71 81 -11,7 109 -34,8
Opiskelijaruokailu 57.825.104 58.550.760 -1,2 491 493 -0,4 517 -4,9
- henkilöstömenot 16.410.002 14.924.772 10,0 139 126 10,9 147 -5,0
- muut menot (sis. ALV) 41.415.102 43.625.988 -5,1 352 368 -4,3 370 -4,9
Hallinto ja yht. toim. 228.804.298 235.010.142 -2,6 1.944 1.980 -1,8 2.120 -8,3
- henkilöstömenot 157.345.587 157.481.246 -0,1 1.337 1.327 0,8 1.438 -7,1
- muut menot (sis. ALV) 71.458.711 77.528.896 -7,8 607 653 -7,1 681 -10,9
                 
Käyttömenot yht. 1.195.542.308 1.234.571.219 -3,2 10.159 10.403 -2,3 10.749 -5,5
- henkilöstömenot 761.885.488 774.321.271 -1,6 6.474 6.525 -0,8 6.885 -6,0
- muut menot (sis. ALV) 433.656.820 460.249.948 -5,8 3.685 3.878 -5,0 3.863 -4,6
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 57,5 57,2 0,6       56,6 1,6
Kiinteistöt 17,4 17,8 -2,6       16,9 2,5
Majoitus 1,1 1,2 -8,1       1,9 -40,8
Opiskelijaruokailu 4,8 4,7 2,0       4,8 0,6
Hallinto ja yht. toim. 19,1 19,0 0,5       19,7 -3,0
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Opetusmenot euroa/opetustunti 84 84 1,0       85 -0,2
Kiinteistöt e/huon.pinta-ala 91 93 -2,7       90 1,5
Majoitusmenot e/maj. opisk. 2.165 2.246 -3,6       2.974 -27,2
Hallinto ja yht.toim. e/opetustunti 28 28 0,9       29 -4,7
Käyttömenot yht. brutto e/opetustunti 147 146 0,4       149 -1,8
                 
POISTOT                
Rakennukset 66.827.704 60.796.964 9,9 568 512 10,8 505 12,4
Muiden investointien poistot 29.676.532 29.531.110 0,5 252 249 1,3 249 1,2
Poistot yhteensä 96.504.236 90.328.074 6,8 820 761 7,7 754 8,7

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02C3YO2 ***
 
VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN, SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET OMISTAJITTAIN
VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /opisk
2015
/opisk
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
                                                 Yhteensä
 
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                
Kokonaisopiskelijamäärä, painotettu 148.592,3 149.761,2 -0,8       148.592,3  
Majoitettavien opiskelijoiden lkm 10.239,6 10.983,4 -6,8       10.239,6  
        /opisk /opisk   /opisk  
Opetustuntien lukumäärä (kpl/v) 10.694.016 11.027.682 -3,0 72 74 -2,3 72 0,0
Huoneistopinta-alat yhteensä 3.020.222 3.086.632 -2,2 20 21 -1,4 20 0,0
- omat tilat (m2) 2.496.354 2.545.110 -1,9 17 17 -1,1 17 0,0
- vuokratilat (ei sis. tuntiper.) (m2) 523.868 541.522 -3,3 4 4 -2,5 4 0,0
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
                 
Opetus 904.476.238 923.572.893 -2,1 6.087 6.167 -1,3 6.087 0,0
- henkilöstömenot 743.870.844 758.104.071 -1,9 5.006 5.062 -1,1 5.006 0,0
- muut menot (sis. ALV) 160.605.394 165.468.822 -2,9 1.081 1.105 -2,2 1.081 0,0
Kiinteistöt 270.497.303 282.323.732 -4,2 1.820 1.885 -3,4 1.820 0,0
- henkilöstömenot 29.494.377 31.074.022 -5,1 198 207 -4,3 198 0,0
- muut menot (sis. ALV) 241.002.926 251.249.710 -4,1 1.622 1.678 -3,3 1.622 0,0
Majoitus 30.450.377 32.873.017 -7,4 205 220 -6,6 205 0,0
- henkilöstömenot 14.181.010 14.832.327 -4,4 95 99 -3,6 95 0,0
- muut menot (sis. ALV) 16.269.367 18.040.690 -9,8 109 120 -9,1 109 0,0
Opiskelijaruokailu 76.786.021 79.221.043 -3,1 517 529 -2,3 517 0,0
- henkilöstömenot 21.812.232 21.257.352 2,6 147 142 3,4 147 0,0
- muut menot (sis. ALV) 54.973.789 57.963.691 -5,2 370 387 -4,4 370 0,0
Hallinto ja yht. toim. 314.970.462 325.966.217 -3,4 2.120 2.177 -2,6 2.120 0,0
- henkilöstömenot 213.746.755 215.303.081 -0,7 1.438 1.438 0,1 1.438 0,0
- muut menot (sis. ALV) 101.223.707 110.663.136 -8,5 681 739 -7,8 681 0,0
                 
Käyttömenot yht. 1.597.180.274 1.643.956.884 -2,8 10.749 10.977 -2,1 10.749 0,0
- henkilöstömenot 1.023.105.136 1.040.570.859 -1,7 6.885 6.948 -0,9 6.885 0,0
- muut menot (sis. ALV) 574.075.138 603.386.025 -4,9 3.863 4.029 -4,1 3.863 0,0
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 56,6 56,2 0,8       56,6 0,0
Kiinteistöt 16,9 17,2 -1,4       16,9 0,0
Majoitus 1,9 2,0 -4,7       1,9 0,0
Opiskelijaruokailu 4,8 4,8 -0,2       4,8 0,0
Hallinto ja yht. toim. 19,7 19,8 -0,5       19,7 0,0
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Opetusmenot euroa/opetustunti 85 84 1,0       85 0,0
Kiinteistöt e/huon.pinta-ala 90 91 -2,1       90 0,0
Majoitusmenot e/maj. opisk. 2.974 2.993 -0,6       2.974 0,0
Hallinto ja yht.toim. e/opetustunti 29 30 -0,4       29 0,0
Käyttömenot yht. brutto e/opetustunti 149 149 0,2       149 0,0
                 
POISTOT                
Rakennukset 75.091.095 68.200.246 10,1 505 455 11,0 505 0,0
Muiden investointien poistot 37.018.544 36.941.102 0,2 249 247 1,0 249 0,0
Poistot yhteensä 112.109.639 105.141.348 6,6 754 702 7,5 754 0,0