KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02F6OSA ***

OPETUKSEN JA TYÖSSÄOPPIMISEN TUNNUSLUKUJA
  josta lähiopetus  
Koulutusala Opisk.
määrä
Opetus-
tunnit
ops näyttöt.
valm.koul.
Opetus-
tunnit
/opisk.
Suorit.
opinto-
viikot
1.1-31.7
-josta
ops
--josta
työssä-
opp.ov:t
Suoritet.
osaamis-
pisteet
1.8-31.12
--josta
työssä-
opp. os.
pisteet
014501 Ahlmanin koulun Säätiö
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 157 12.487 8.639 1.512 80 4.306 3.171 581 2.987 766
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 114 7.927 6.054 0 70 2.118 2.118 486 3.140 932
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 8 398 0 0 52 361 0 0 0 0
014501 Ahlmanin koulun Säätiö 278 20.812 14.693 1.512 75 6.785 5.289 1.067 6.127 1.698
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy
2 Kulttuuriala 8 570 570 0 75 160 160 36 210 30
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 48 3.135 2.640 0 65 920 920 184 1.530 290
14a Vamm.(erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 22 3.420 3.420 0 158 740 740 37 0 0
17e Valma, er.op. erityinen koulutustehtävä 6 1.178 1.178 0 202 0 0 0 400 0
18e Työhön ja its. elämään valmentava koulutus 10 2.356 2.356 0 246 0 0 0 235 12
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy 93 10.659 10.164 0 115 1.820 1.820 257 2.375 332
017081 Ami-säätiö
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 91 2.091 0 684 23 3.323 0 0 0 0
5 Tekniikan ja liikenteen ala 210 17.174 0 11.220 82 6.841 0 0 0 0
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 106 3.413 0 1.689 32 4.022 0 0 0 0
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 80 5.392 3.791 0 68 2.954 0 0 0 0
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 21 1.665 1.050 0 80 0 0 0 981 0
017081 Ami-säätiö 509 29.735 4.841 13.593 58 17.140 0 0 981 0
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö
2 Kulttuuriala 0 0 0 0   0 0 0 0 0
4 Luonnontieteiden ala 0 0 0 0   0 0 0 0 0
5 Tekniikan ja liikenteen ala 10 2.982 0 2.982 298 165 165 119 225 181
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö 10 2.982 0 2.982 298 165 165 119 225 181
053041 Axxell Utbildning Ab
1 Humanistinen ja kasvatusala 25 2.472 84 364 99 853 226 97 0 0
2 Kulttuuriala 85 5.906 3.885 1.016 70 2.144 1.314 308 1.222 458
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 212 18.594 3.018 7.688 88 7.883 1.200 433 1.193 96
4 Luonnontieteiden ala 47 3.072 2.635 0 65 953 953 286 875 144
5 Tekniikan ja liikenteen ala 510 36.360 27.241 3.734 71 11.691 9.397 2.455 8.886 1.637
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 189 16.829 11.665 2.710 89 5.581 2.657 595 2.188 628
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 270 16.457 9.023 1.942 61 7.131 3.634 935 3.086 718
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 143 15.875 13.179 459 111 3.212 2.856 689 2.562 573
053041 Axxell Utbildning Ab 1.480 115.565 70.730 17.913 78 39.448 22.237 5.798 20.012 4.254
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy
2 Kulttuuriala 100 10.741 4.198 3.681 107 3.026 1.855 394 426 117
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 355 22.254 10.390 6.674 63 9.212 7.088 1.579 1.556 740
4 Luonnontieteiden ala 114 7.718 5.401 1.303 68 3.498 3.083 765 640 72
5 Tekniikan ja liikenteen ala 981 67.791 48.633 10.776 69 25.235 21.805 4.287 3.403 1.489
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 260 34.761 27.187 4.260 134 5.561 4.205 941 1.890 476
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 514 34.061 15.318 10.543 66 10.752 7.396 2.264 2.115 1.935
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 244 21.347 8.884 7.011 88 5.959 3.726 934 1.437 706
14b Vamm.(ei erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 7 468 468 0 67 292 292 0 0 0
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 6 1.230 692 0 192 221 0 0 0 0
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 11 445 445 0 42 561 561 0 0 0
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 14 938 938 0 66 0 0 0 79 0
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 2.605 201.754 122.554 44.248 77 64.317 50.011 11.164 11.546 5.535
015901 Faktia Koulutus Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 25 1.448 0 0 59 431 0 0 0 0
5 Tekniikan ja liikenteen ala 19 3.060 0 0 165 446 0 0 0 0
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 1 621 0 0 745 11 0 0 0 0
015901 Faktia Koulutus Oy 44 5.129 0 0 116 888 0 0 0 0
053121 Finavia Oyj
5 Tekniikan ja liikenteen ala 15 14.504 14.504 0 967 178 178 0 355 165
053121 Finavia Oyj 15 14.504 14.504 0 967 178 178 0 355 165
053131 Folkhälsan Utbildning Ab
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 100 8.814 6.882 0 88 1.947 1.947 530 2.803 498
053131 Folkhälsan Utbildning Ab 100 8.814 6.882 0 88 1.947 1.947 530 2.803 498
016281 Fria krist.folkhögsk.fören.rf.
1 Humanistinen ja kasvatusala 32 2.900 2.900 0 92 690 690 100 960 75
016281 Fria krist.folkhögsk.fören.rf. 32 2.900 2.900 0 92 690 690 100 960 75
024681 Haaga Instituutti-säätiö
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 535 25.708 20.159 0 48 15.591 15.591 5.123 11.868 3.848
024681 Haaga Instituutti-säätiö 535 25.708 20.159 0 48 15.591 15.591 5.123 11.868 3.848
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 80 4.777 2.353 1.265 60 1.675 1.192 484 528 63
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 35 2.003 1.342 0 57 957 957 216 483 154
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 6 411 401 0 70 293 293 47 0 0
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry 121 7.191 4.096 1.265 59 2.925 2.442 747 1.011 217
014551 Harjun oppimiskeskus oy
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 204 18.339 11.838 4.084 90 3.200 2.634 1.690 2.099 15
014551 Harjun oppimiskeskus oy 204 18.339 11.838 4.084 90 3.200 2.634 1.690 2.099 15
012451 Helmi Liiketalousopisto Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 597 26.364 18.613 330 44 17.404 17.404 4.587 10.886 1.983
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 223 9.947 6.646 207 45 5.426 5.426 1.039 4.076 750
012451 Helmi Liiketalousopisto Oy 820 36.311 25.259 537 44 22.830 22.830 5.626 14.962 2.733
010861 Helsinki Business College Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 1.457 81.301 78.396 2.905 56 27.405 27.405 7.622 3.677 1.189
4 Luonnontieteiden ala 529 31.971 30.639 1.332 60 10.553 10.553 2.559 2.157 887
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 35 917 917 0 27 458 458 144 0 0
010861 Helsinki Business College Oy 2.020 114.189 109.952 4.237 57 38.416 38.416 10.325 5.834 2.076
016321 Hengitysliitto ry
2 Kulttuuriala 85 7.946 7.767 0 93 1.969 1.969 247 474 472
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 167 13.552 13.384 0 81 4.059 4.059 822 1.333 188
4 Luonnontieteiden ala 36 2.902 2.902 0 80 700 700 0 415 10
5 Tekniikan ja liikenteen ala 425 52.063 49.963 0 123 9.649 9.649 1.671 5.268 1.186
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 53 5.771 5.746 0 109 1.172 1.172 166 971 172
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 223 24.281 23.833 0 109 4.880 4.880 634 2.850 1.024
14a Vamm.(erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 302 27.553 27.373 0 91 6.399 6.399 519 227 0
17e Valma, er.op. erityinen koulutustehtävä 92 18.048 17.899 0 196 0 0 0 420 384
18e Työhön ja its. elämään valmentava koulutus 106 20.394 20.342 0 192 0 0 0 622 224
016321 Hengitysliitto ry 1.489 172.510 169.209 0 116 28.828 28.828 4.059 12.580 3.660
023291 Hevosopisto Oy
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 283 18.362 11.136 1.970 65 4.506 3.137 969 5.100 1.176
023291 Hevosopisto Oy 283 18.362 11.136 1.970 65 4.506 3.137 969 5.100 1.176
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät.
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 678 33.738 22.434 13.880 50 8.439 7.144 2.415 14.679 4.768
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 44 4.339 4.339 0 98 1.709 1.709 216 1.629 303
14a Vamm.(erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 13 1.952 1.952 0 156 152 152 44 16 0
14b Vamm.(ei erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 91 8.929 8.929 0 98 2.170 2.170 263 254 57
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 25 1.854 1.854 0 74 559 559 122 0 0
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 5 15 15 0 3 108 108 39 0 0
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 86 6.148 6.148 0 72 0 0 0 5.191 441
18e Työhön ja its. elämään valmentava koulutus 8 1.551 1.551 0 207 0 0 0 368 0
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät. 949 58.526 47.222 13.880 62 13.137 11.842 3.099 22.137 5.569
019381 Hgin konservatorion säätiö
2 Kulttuuriala 67 11.674 11.534 140 174 1.859 1.805 382 554 387
019381 Hgin konservatorion säätiö 67 11.674 11.534 140 174 1.859 1.805 382 554 387
053071 Hyria koulutus Oy
2 Kulttuuriala 161 11.070 9.404 0 69 3.644 3.644 1.088 3.660 502
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 499 24.428 17.317 2.490 49 11.396 11.185 3.906 8.947 1.231
4 Luonnontieteiden ala 167 9.830 6.530 1.250 59 3.702 3.444 847 2.567 601
5 Tekniikan ja liikenteen ala 1.158 81.578 54.771 9.117 70 25.756 21.962 5.720 17.634 2.289
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 266 11.829 7.080 2.083 44 6.318 4.216 1.385 3.242 701
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 410 20.927 12.974 5.224 51 8.872 6.417 1.807 6.998 1.383
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 177 16.112 13.940 154 91 3.659 3.595 815 3.542 187
14b Vamm.(ei erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 16 14.108 10.157 0 864 513 513 0 0 0
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 26 8.638 7.540 0 332 346 346 0 0 0
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 22 10.413 8.524 0 482 417 417 0 0 0
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 23 7.487 6.514 0 321 0 0 0 401 56
053071 Hyria koulutus Oy 2.924 216.420 154.751 20.318 74 64.623 55.739 15.568 46.991 6.950
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy
5 Tekniikan ja liikenteen ala 101 6.763 2.827 611 67 2.309 1.840 696 2.152 0
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 248 23.282 20.971 208 94 7.236 7.236 1.224 5.823 372
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 1 240 240 0 206 56 56 19 0 0
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy 350 30.285 24.038 819 87 9.601 9.132 1.939 7.975 372
012811 Invalidiliitto ry
2 Kulttuuriala 37 4.392 4.092 0 118 1.399 1.399 100 607 288
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 94 11.772 10.172 0 126 3.808 3.808 532 1.473 576
4 Luonnontieteiden ala 47 5.266 4.816 0 112 1.314 1.314 72 497 300
5 Tekniikan ja liikenteen ala 174 24.516 0 0 141 5.822 5.822 852 1.470 550
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 39 5.984 5.184 0 153 532 532 148 1.587 384
14a Vamm.(erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 141 12.808 0 0 91 9.648 9.648 0 0 0
17e Valma, er.op. erityinen koulutustehtävä 50 5.928 5.728 0 120 0 0 0 2.030 0
18e Työhön ja its. elämään valmentava koulutus 34 4.446 4.146 0 132 0 0 0 1.109 0
012811 Invalidiliitto ry 615 75.112 34.138 0 122 22.523 22.523 1.704 8.773 2.098
011691 Invalidisäätiö
2 Kulttuuriala 76 11.400 11.400 0 150 3.321 3.321 238 1.145 43
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 39 4.560 4.560 0 118 2.672 2.672 654 381 115
4 Luonnontieteiden ala 29 3.420 3.420 0 118 1.404 1.404 278 174 0
5 Tekniikan ja liikenteen ala 298 41.215 35.880 4.752 138 13.934 13.495 1.319 968 530
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 38 4.560 4.560 0 119 1.102 1.102 203 582 158
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 93 13.757 11.400 1.848 149 3.521 3.391 553 572 283
14a Vamm.(erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 246 28.600 28.600 0 116 7.798 7.798 675 0 0
17e Valma, er.op. erityinen koulutustehtävä 43 5.148 5.148 0 119 0 0 0 2.011 69
18e Työhön ja its. elämään valmentava koulutus 124 18.252 18.252 0 147 0 0 0 2.798 83
011691 Invalidisäätiö 985 130.912 123.220 6.600 133 33.752 33.183 3.920 8.631 1.281
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 24 3.080 2.586 0 127 339 339 103 560 54
14b Vamm.(ei erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 5 1.240 1.000 0 240 107 107 24 114 12
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 10 650 588 0 66 344 344 34 0 0
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry 39 4.970 4.174 0 127 790 790 161 674 66
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd
1 Humanistinen ja kasvatusala 73 4.695 2.410 2.285 65 1.240 660 240 690 54
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 8 319 0 0 42 260 0 0 0 0
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd 80 5.014 2.410 2.285 63 1.500 660 240 690 54
016391 Jkylän krist.opiston säätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 101 6.071 5.330 1.576 60 2.117 2.117 698 1.589 424
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 5 479 455 0 91 189 189 36 0 0
016391 Jkylän krist.opiston säätiö 106 6.550 5.785 1.576 62 2.306 2.306 734 1.589 424
013911 Jkylän talouskouluyhdistys ry.
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 147 9.310 9.310 0 64 3.570 3.570 1.090 4.197 847
013911 Jkylän talouskouluyhdistys ry. 147 9.310 9.310 0 64 3.570 3.570 1.090 4.197 847
019571 K-Pohjanmaan konserv.kann.yhd.
2 Kulttuuriala 49 8.530 8.530 0 173 1.000 1.000 250 1.440 360
019571 K-Pohjanmaan konserv.kann.yhd. 49 8.530 8.530 0 173 1.000 1.000 250 1.440 360
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist.
1 Humanistinen ja kasvatusala 75 5.264 3.587 850 71 1.782 1.444 433 833 222
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist. 75 5.264 3.587 850 71 1.782 1.444 433 833 222
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 85 3.992 2.590 727 47 2.035 860 280 869 178
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry 85 3.992 2.590 727 47 2.035 860 280 869 178
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd
1 Humanistinen ja kasvatusala 92 5.886 2.906 958 64 1.880 1.490 320 1.315 158
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd 92 5.886 2.906 958 64 1.880 1.490 320 1.315 158
012191 Kauppiaitten Kauppaoppilait.Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 728 21.148 14.635 992 29 9.546 9.546 1.766 7.456 2.866
012191 Kauppiaitten Kauppaoppilait.Oy 728 21.148 14.635 992 29 9.546 9.546 1.766 7.456 2.866
016481 Kaustisen Ev.Opist.Kann.yhd.ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 62 2.127 1.468 288 35 728 728 300 1.400 416
016481 Kaustisen Ev.Opist.Kann.yhd.ry 62 2.127 1.468 288 35 728 728 300 1.400 416
011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö
5 Tekniikan ja liikenteen ala 79 7.020 7.020 0 88 553 553 163 600 128
011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö 79 7.020 7.020 0 88 553 553 163 600 128
011701 Kiipulasäätiö
2 Kulttuuriala 9 1.964 1.105 0 209 187 187 42 182 43
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 110 27.897 10.479 0 254 2.750 2.750 1.219 3.127 842
4 Luonnontieteiden ala 12 3.165 2.082 0 264 189 189 37 307 93
5 Tekniikan ja liikenteen ala 111 24.545 12.801 0 221 2.239 2.239 698 3.167 719
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 101 27.773 12.078 0 276 1.925 1.925 756 2.131 691
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 40 9.797 4.083 0 247 580 580 91 1.328 253
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 28 6.446 3.322 0 233 470 470 237 905 266
14a Vamm.(erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 119 26.145 15.329 0 219 3.833 3.833 544 0 0
17e Valma, er.op. erityinen koulutustehtävä 46 8.072 4.662 0 175 0 0 0 2.565 302
18e Työhön ja its. elämään valmentava koulutus 34 9.873 5.912 0 289 0 0 0 1.245 268
011701 Kiipulasäätiö 610 145.677 71.853 0 239 12.173 12.173 3.624 14.957 3.477
053011 Kirkkopalvelut ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 429 21.398 14.208 6.700 50 8.405 5.528 1.912 6.831 1.229
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 320 15.809 10.315 4.759 49 5.919 3.212 1.247 2.933 839
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 30 2.628 2.068 0 88 644 644 297 348 53
14b Vamm.(ei erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 48 7.085 7.020 0 149 1.260 1.260 189 740 96
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 9 744 744 0 80 320 320 64 0 0
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 15 783 783 0 52 259 259 48 303 132
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 20 2.590 2.570 0 127 0 0 0 1.395 153
053011 Kirkkopalvelut ry 871 51.037 37.708 11.459 59 16.807 11.223 3.757 12.550 2.502
017261 Kisakalliosäätiö
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 113 5.101 5.101 0 45 3.525 3.525 937 1.936 435
017261 Kisakalliosäätiö 113 5.101 5.101 0 45 3.525 3.525 937 1.936 435
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy
5 Tekniikan ja liikenteen ala 10 3.786 0 2.638 363 274 0 0 0 0
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy 10 3.786 0 2.638 363 274 0 0 0 0
016231 Korpisaaren säätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 69 3.519 3.439 80 51 1.130 1.130 420 1.695 519
016231 Korpisaaren säätiö 69 3.519 3.439 80 51 1.130 1.130 420 1.695 519
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö
5 Tekniikan ja liikenteen ala 5 3.200 0 0 698 140 0 0 0 0
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 18 2.880 0 0 164 364 0 0 0 0
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 12 3.320 0 0 273 308 0 0 0 0
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö 34 9.400 0 0 274 812 0 0 0 0
017191 Kuopion konservator.kann.yhd.
2 Kulttuuriala 59 7.875 7.875 0 133 799 799 384 1.002 30
017191 Kuopion konservator.kann.yhd. 59 7.875 7.875 0 133 799 799 384 1.002 30
013941 Kuopion Talouskoul.kann.yhdist
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 123 6.427 5.051 562 52 3.111 3.111 1.126 2.239 800
013941 Kuopion Talouskoul.kann.yhdist 123 6.427 5.051 562 52 3.111 3.111 1.126 2.239 800
017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 82 3.468 3.468 0 42 1.640 1.233 407 1.620 253
017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö 82 3.468 3.468 0 42 1.640 1.233 407 1.620 253
013051 Lahden diakoniasäätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 164 8.833 2.744 997 54 3.520 2.977 272 4.234 1.091
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 171 15.001 6.261 2.905 88 3.859 2.547 358 5.605 1.326
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 6 848 545 0 145 84 84 39 0 0
013051 Lahden diakoniasäätiö 341 24.682 9.550 3.902 72 7.463 5.608 669 9.839 2.417
019611 Lahden Konservatorio Oy
2 Kulttuuriala 50 7.034 6.579 455 142 1.627 1.462 260 493 90
019611 Lahden Konservatorio Oy 50 7.034 6.579 455 142 1.627 1.462 260 493 90
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. ry.
1 Humanistinen ja kasvatusala 55 3.040 1.661 495 55 929 777 193 975 317
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. ry. 55 3.040 1.661 495 55 929 777 193 975 317
053091 Länsirannikon Koulutus Oy
2 Kulttuuriala 57 8.077 7.892 185 143 2.129 2.104 529 444 251
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 415 23.718 13.561 8.125 57 8.529 7.784 1.692 9.709 1.377
4 Luonnontieteiden ala 60 2.765 2.765 0 46 1.265 1.265 194 1.515 62
5 Tekniikan ja liikenteen ala 1.857 129.688 102.763 21.882 70 47.474 42.928 7.816 34.867 5.367
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 169 18.267 11.417 6.609 108 2.161 2.095 662 2.108 242
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 895 39.400 26.797 9.953 44 17.410 13.368 3.981 15.950 2.824
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 498 35.215 29.712 4.491 71 11.182 10.549 2.813 12.186 2.670
14b Vamm.(ei erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 5 520 520 0 111 141 141 0 0 0
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 12 405 405 0 35 478 478 0 0 0
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 28 1.372 1.372 0 49 638 638 0 0 0
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 26 2.056 2.056 0 78 0 0 0 425 0
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 4.021 261.483 199.260 51.245 65 91.407 81.350 17.687 77.204 12.793
011641 Maalariammattikoulun Kann.yhd.
5 Tekniikan ja liikenteen ala 219 16.087 15.198 0 73 6.277 6.277 610 18.232 953
011641 Maalariammattikoulun Kann.yhd. 219 16.087 15.198 0 73 6.277 6.277 610 18.232 953
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 103 2.146 0 591 21 969 0 0 0 0
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry 103 2.146 0 591 21 969 0 0 0 0
013991 Marttayhdistysten liitto ry
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 150 8.296 7.046 1.059 55 3.095 2.355 648 2.859 535
013991 Marttayhdistysten liitto ry 150 8.296 7.046 1.059 55 3.095 2.355 648 2.859 535
023311 MJK-koulutuskeskus ry.
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 7 106 0 22 15 0 0 0 0 0
023311 MJK-koulutuskeskus ry. 7 106 0 22 15 0 0 0 0 0
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy
5 Tekniikan ja liikenteen ala 0 0 0 0   0 0 0 0 0
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 44 2.264 0 1.294 51 266 0 0 0 0
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 0 0 0 0   0 0 0 0 0
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 9 761 0 0 87 315 315 0 0 0
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 53 3.025 0 1.294 57 581 315 0 0 0
013101 Oulun diakonissal. säätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 60 2.633 588 383 44 1.590 386 165 435 38
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 156 5.948 4.091 1.842 38 3.741 1.595 1.266 1.744 642
14b Vamm.(ei erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 16 1.370 1.286 0 88 335 335 13 150 0
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 4 383 383 0 94 127 127 5 0 0
013101 Oulun diakonissal. säätiö 236 10.334 6.348 2.225 44 5.793 2.443 1.449 2.329 680
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 262 13.770 13.490 259 53 4.982 4.982 575 7.863 1.185
4 Luonnontieteiden ala 2 213 0 197 128 0 0 0 0 0
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 148 9.023 7.203 3.529 61 2.980 1.880 539 2.970 761
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 5 504 504 0 96 180 180 27 0 0
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab 417 23.510 21.197 3.985 56 8.142 7.042 1.141 10.833 1.946
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd
1 Humanistinen ja kasvatusala 48 2.608 2.235 0 54 867 867 162 831 158
2 Kulttuuriala 28 1.799 198 1.489 64 517 146 5 0 0
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd 76 4.407 2.433 1.489 58 1.384 1.013 167 831 158
016731 P-Savon kansanopistoseura ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 62 3.790 2.405 0 62 1.886 1.886 225 1.216 172
016731 P-Savon kansanopistoseura ry 62 3.790 2.405 0 62 1.886 1.886 225 1.216 172
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö
4 Luonnontieteiden ala 21 2.408 0 1.016 113 544 0 0 0 0
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 14 1.400 0 600 103 208 0 0 0 0
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 31 3.232 0 792 104 583 0 0 0 0
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö 66 7.040 0 2.408 107 1.335 0 0 0 0
017741 Paasikiviopistoyhdistys ry
2 Kulttuuriala 50 4.608 4.608 0 92 1.050 1.050 300 1.385 0
017741 Paasikiviopistoyhdistys ry 50 4.608 4.608 0 92 1.050 1.050 300 1.385 0
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd.
1 Humanistinen ja kasvatusala 70 3.124 2.816 0 45 1.260 1.260 465 1.130 323
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd. 70 3.124 2.816 0 45 1.260 1.260 465 1.130 323
019951 Pop & Jazz Konservatorion säät
2 Kulttuuriala 127 18.328 13.638 2.822 144 1.129 1.120 605 3.295 330
019951 Pop & Jazz Konservatorion säät 127 18.328 13.638 2.822 144 1.129 1.120 605 3.295 330
016751 Portaanpää ry.
1 Humanistinen ja kasvatusala 88 6.824 2.972 508 78 2.310 1.765 889 1.809 435
016751 Portaanpää ry. 88 6.824 2.972 508 78 2.310 1.765 889 1.809 435
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah.
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 178 11.329 6.180 490 64 3.149 2.483 666 4.316 0
4 Luonnontieteiden ala 25 3.763 2.371 0 151 384 251 133 517 0
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah. 203 15.092 8.551 490 74 3.533 2.734 799 4.833 0
016571 Rovalan Setlementti ry
1 Humanistinen ja kasvatusala 44 2.155 1.219 475 49 754 631 203 695 167
016571 Rovalan Setlementti ry 44 2.155 1.219 475 49 754 631 203 695 167
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö
2 Kulttuuriala 31 3.198 3.198 0 105 589 589 94 900 0
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 12 534 534 0 44 0 0 0 237 33
5 Tekniikan ja liikenteen ala 158 18.634 18.634 0 118 2.850 2.850 472 5.054 350
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 32 3.730 2.664 0 117 627 627 24 881 106
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 82 9.586 9.586 0 117 1.482 1.482 404 2.195 0
14a Vamm.(erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 135 14.900 14.900 0 111 4.620 4.620 422 0 0
17e Valma, er.op. erityinen koulutustehtävä 49 6.398 6.398 0 131 0 0 0 3.510 111
18e Työhön ja its. elämään valmentava koulutus 41 8.000 8.000 0 194 0 0 0 990 111
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö 539 64.980 63.914 0 120 10.168 10.168 1.416 13.767 711
025581 Suomen Kansallisoopperan säät.
2 Kulttuuriala 29 3.683 3.333 350 126 600 600 90 900 135
025581 Suomen Kansallisoopperan säät. 29 3.683 3.333 350 126 600 600 90 900 135
053031 Suomen Kosmetolog.Yhd.Op.Säät.
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 136 7.537 4.349 2.042 56 3.243 2.049 300 1.020 0
053031 Suomen Kosmetolog.Yhd.Op.Säät. 136 7.537 4.349 2.042 56 3.243 2.049 300 1.020 0
016861 Suomen Nuoriso-opist.kann.yhd.
1 Humanistinen ja kasvatusala 116 10.043 8.027 234 87 1.486 1.327 330 4.820 660
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 16 1.988 1.843 0 121 184 184 61 812 95
016861 Suomen Nuoriso-opist.kann.yhd. 132 12.031 9.870 234 91 1.670 1.511 391 5.632 755
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 126 9.661 6.193 0 77 2.669 2.669 1.392 2.940 1.528
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy 126 9.661 6.193 0 77 2.669 2.669 1.392 2.940 1.528
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 117 2.772 0 924 24 2.497 0 0 0 0
4 Luonnontieteiden ala 36 2.163 0 721 61 714 0 0 0 0
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy 153 4.935 0 1.645 32 3.211 0 0 0 0
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab
2 Kulttuuriala 60 6.090 4.138 0 101 1.381 1.381 253 754 74
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 161 14.927 8.829 112 93 3.521 3.521 935 1.851 294
4 Luonnontieteiden ala 82 6.990 5.392 0 85 1.999 1.999 340 1.128 576
5 Tekniikan ja liikenteen ala 191 15.081 12.378 0 79 4.277 4.277 800 1.500 615
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 285 20.834 14.310 586 73 4.644 4.644 951 4.789 718
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 146 11.053 7.262 0 76 3.110 3.110 1.110 2.366 616
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab 925 74.975 52.309 698 81 18.932 18.932 4.389 12.388 2.893
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 21 446 0 204 22 342 0 0 0 0
4 Luonnontieteiden ala 26 865 0 282 33 367 0 0 0 0
5 Tekniikan ja liikenteen ala 26 1.920 0 1.142 73 547 0 0 0 0
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 55 1.948 0 873 36 1.143 0 0 0 0
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 0 0 0 0   0 0 0 0 0
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 27 2.382 0 0 88 610 0 0 0 0
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 7 877 0 0 132 0 0 0 393 0
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 161 8.438 0 2.501 52 3.009 0 0 393 0
019311 Tampereen musiikkiop. säätiö
2 Kulttuuriala 83 11.630 11.630 0 140 2.000 2.000 523 1.011 370
019311 Tampereen musiikkiop. säätiö 83 11.630 11.630 0 140 2.000 2.000 523 1.011 370
014031 Tampereen Talouskouluyhdistys
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 241 16.017 10.493 3.252 67 4.252 2.621 1.111 3.693 658
014031 Tampereen Talouskouluyhdistys 241 16.017 10.493 3.252 67 4.252 2.621 1.111 3.693 658
017671 Tanhuvaaran säätiö
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 75 3.648 3.008 0 49 1.150 1.150 444 1.725 666
017671 Tanhuvaaran säätiö 75 3.648 3.008 0 49 1.150 1.150 444 1.725 666
015961 Teak Oy
5 Tekniikan ja liikenteen ala 28 6.650 0 5.320 238 840 0 0 0 0
015961 Teak Oy 28 6.650 0 5.320 238 840 0 0 0 0
018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö
2 Kulttuuriala 238 23.645 12.171 2.011 99 2.714 2.630 902 5.816 1.653
018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö 238 23.645 12.171 2.011 99 2.714 2.630 902 5.816 1.653
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 0 0 0 0   0 0 0 0 0
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 0 0 0 0   0 0 0 0 0
5 Tekniikan ja liikenteen ala 161 28.164 1.368 23.571 175 3.635 640 160 1.080 0
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 0 703 0 592 1.687 0 0 0 23 0
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 17 1.429 0 0 84 444 0 0 0 0
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 8 845 0 0 107 0 0 0 416 0
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 187 31.141 1.368 24.163 167 4.079 640 160 1.519 0
011681 Turun ammattiopistosäätiö
5 Tekniikan ja liikenteen ala 301 37.010 15.903 6.301 123 6.552 5.575 435 5.054 752
011681 Turun ammattiopistosäätiö 301 37.010 15.903 6.301 123 6.552 5.575 435 5.054 752
019321 Turun konservatorion kann.r.y.
2 Kulttuuriala 90 13.609 11.815 1.794 151 3.150 2.869 1.186 1.055 366
019321 Turun konservatorion kann.r.y. 90 13.609 11.815 1.794 151 3.150 2.869 1.186 1.055 366
016901 Turun kristill.opiston säätiö
1 Humanistinen ja kasvatusala 178 6.861 5.165 1.696 39 3.490 2.440 482 2.112 461
016901 Turun kristill.opiston säätiö 178 6.861 5.165 1.696 39 3.490 2.440 482 2.112 461
013611 Työtehoseura ry
5 Tekniikan ja liikenteen ala 243 57.759 13.847 37.463 238 14.458 8.952 1.164 0 0
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 80 16.524 4.747 4.829 205 4.750 1.243 92 0 0
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 61 21.191 0 20.391 349 3.968 0 0 0 0
013611 Työtehoseura ry 384 95.474 18.594 62.683 249 23.176 10.195 1.256 0 0
017271 Valtak.valm.-ja liikuntakeskus
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 96 7.240 4.544 0 76 2.164 2.164 605 2.354 120
14b Vamm.(ei erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 4 640 0 0 157 140 0 0 0 0
017271 Valtak.valm.-ja liikuntakeskus 100 7.880 4.544 0 79 2.304 2.164 605 2.354 120
017301 Varalan Säätiö
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 82 4.419 4.419 0 54 1.660 1.660 354 2.550 710
017301 Varalan Säätiö 82 4.419 4.419 0 54 1.660 1.660 354 2.550 710
017681 Vuokatin säätiö
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 56 4.848 4.084 0 87 1.047 1.047 321 1.725 195
017681 Vuokatin säätiö 56 4.848 4.084 0 87 1.047 1.047 321 1.725 195
016521 Öst.bott.Sv.Kr.f-högsk.sällsk.
1 Humanistinen ja kasvatusala 38 4.875 2.324 315 128 830 460 145 544 120
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 5 800 656 0 152 160 160 16 0 0
016521 Öst.bott.Sv.Kr.f-högsk.sällsk. 43 5.675 2.980 315 131 990 620 161 544 120

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02F6OSA ***

OPETUKSEN JA TYÖSSÄOPPIMISEN TUNNUSLUKUJA
  josta lähiopetus  
Koulutusala Opisk.
määrä
Opetus-
tunnit
ops näyttöt.
valm.koul.
Opetus-
tunnit
/opisk.
Suorit.
opinto-
viikot
1.1-31.7
-josta
ops
--josta
työssä-
opp.ov:t
Suoritet.
osaamis-
pisteet
1.8-31.12
--josta
työssä-
opp. os.
pisteet
017722 Saamelaisalueen koulutuskeskus
2 Kulttuuriala 38 6.763 5.147 951 178 306 252 140 459 210
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 15 2.108 1.694 0 145 215 215 108 322 162
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 31 4.417 4.103 0 144 315 315 170 472 255
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 27 3.190 2.337 0 118 261 261 145 391 217
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 35 4.617 3.502 522 133 288 207 115 432 172
017722 Saamelaisalueen koulutuskeskus 145 21.095 16.783 1.473 145 1.385 1.250 678 2.076 1.016

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02F6OSA ***

OPETUKSEN JA TYÖSSÄOPPIMISEN TUNNUSLUKUJA
  josta lähiopetus  
Koulutusala Opisk.
määrä
Opetus-
tunnit
ops näyttöt.
valm.koul.
Opetus-
tunnit
/opisk.
Suorit.
opinto-
viikot
1.1-31.7
-josta
ops
--josta
työssä-
opp.ov:t
Suoritet.
osaamis-
pisteet
1.8-31.12
--josta
työssä-
opp. os.
pisteet
000913 Helsingin kaupunki
1 Humanistinen ja kasvatusala 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2 Kulttuuriala 321 30.802 20.871 1.360 96 7.923 7.362 1.394 1.824 345
5 Tekniikan ja liikenteen ala 4.305 284.937 243.319 5.675 66 101.572 79.058 15.441 25.396 4.041
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 2.994 151.866 84.402 32.995 51 61.807 38.854 8.913 27.788 5.411
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 547 63.549 46.740 4.722 116 11.385 10.892 3.029 2.981 829
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 200 19.806 7.322 0 99 6.028 6.028 82 0 0
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 64 2.751 1.329 0 43 1.623 1.623 45 0 0
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 100 16.665 3.508 0 166 0 0 0 529 11
000913 Helsingin kaupunki 8.531 570.376 407.491 44.752 67 190.338 143.817 28.904 58.518 10.637
001643 Jalasjärven kunta
5 Tekniikan ja liikenteen ala 25 5.918 0 4.144 238 454 0 0 0 0
001643 Jalasjärven kunta 25 5.918 0 4.144 238 454 0 0 0 0
001673 Joensuun kaupunki
2 Kulttuuriala 79 13.231 13.231 0 168 4.586 3.944 517 3.268 442
001673 Joensuun kaupunki 79 13.231 13.231 0 168 4.586 3.944 517 3.268 442
002053 Kajaanin kaupunki
2 Kulttuuriala 230 18.079 14.258 1.521 79 4.020 2.710 966 4.510 197
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 334 19.731 11.984 2.647 59 6.923 5.722 1.588 11.124 754
5 Tekniikan ja liikenteen ala 966 78.305 56.295 12.354 81 29.319 18.423 4.489 36.018 2.246
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 241 14.386 8.021 3.878 60 6.640 1.823 339 4.840 385
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 415 28.327 16.796 6.531 68 5.356 2.899 1.375 14.467 884
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 288 27.325 18.362 5.963 95 9.029 6.139 2.127 10.057 291
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 10 589 589 0 59 446 446 0 0 0
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 18 1.150 1.150 0 66 788 768 312 0 0
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 17 1.491 1.491 0 87 0 0 0 450 0
002053 Kajaanin kaupunki 2.518 189.383 128.946 32.894 75 62.521 38.930 11.196 81.466 4.757
002863 Kouvolan kaupunki
2 Kulttuuriala 142 10.902 7.521 1.232 77 4.532 2.907 536 1.691 108
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 250 9.814 7.102 1.155 39 5.373 5.373 840 935 516
4 Luonnontieteiden ala 131 5.144 3.898 704 39 2.536 2.536 481 896 68
5 Tekniikan ja liikenteen ala 856 51.637 36.451 3.454 60 24.987 22.279 5.178 4.188 2.752
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 65 5.234 3.804 352 81 1.646 1.646 346 1.041 326
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 522 33.738 16.485 15.220 65 17.546 5.563 948 3.091 1.236
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 238 11.421 6.420 1.814 48 8.021 6.220 848 2.586 122
14b Vamm.(ei erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 16 2.292 2.265 0 146 557 557 123 0 0
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 41 2.451 691 0 60 1.892 150 36 0 0
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 9 572 572 0 61 300 300 48 0 0
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 9 480 480 0 52 0 0 0 440 0
002863 Kouvolan kaupunki 2.278 133.685 85.689 23.931 59 67.390 47.531 9.384 14.868 5.128
005643 Oulun kaupunki
2 Kulttuuriala 42 7.157 7.157 0 171 892 892 198 1.045 266
005643 Oulun kaupunki 42 7.157 7.157 0 171 892 892 198 1.045 266
008373 Tampereen kaupunki
2 Kulttuuriala 230 16.983 15.074 0 74 4.547 4.547 465 3.072 371
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 1.029 43.781 38.379 3.844 43 15.321 13.642 3.248 19.172 1.439
4 Luonnontieteiden ala 129 5.218 5.218 0 40 1.868 1.868 83 1.441 6
5 Tekniikan ja liikenteen ala 3.494 275.299 226.992 22.359 79 78.505 73.279 15.293 49.060 9.675
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 239 30.910 27.324 1.531 129 7.223 6.155 918 2.030 30
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 1.849 107.302 60.113 19.383 58 33.784 20.539 4.078 23.673 8.148
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 821 59.293 42.213 2.818 72 17.080 15.098 3.695 21.923 6.509
14b Vamm.(ei erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 45 4.106 3.349 0 92 1.590 1.055 140 0 0
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 104 4.344 4.344 0 42 3.840 3.840 510 0 0
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 42 2.800 2.800 0 67 700 700 0 0 0
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 78 6.624 6.624 0 85 0 0 0 4.682 0
008373 Tampereen kaupunki 8.059 556.660 432.430 49.935 69 164.458 140.723 28.430 125.053 26.178
008533 Turun kaupunki
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 742 29.884 23.612 1.797 40 19.704 18.910 4.344 14.376 1.036
4 Luonnontieteiden ala 144 6.996 5.325 674 49 3.454 3.060 783 2.021 6
5 Tekniikan ja liikenteen ala 1.649 117.135 93.488 4.311 71 52.704 47.537 8.160 29.404 2.264
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 1.000 48.237 31.334 8.797 48 25.732 21.579 2.901 17.640 3.174
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 612 40.932 32.166 4.723 67 15.084 13.920 2.903 8.832 1.168
14b Vamm.(ei erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 9 860 860 0 98 480 480 0 0 0
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 50 2.646 1.546 0 53 2.143 2.143 210 0 0
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 36 2.577 2.328 0 72 996 996 0 0 0
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 45 4.644 4.396 0 102 0 0 0 2.114 0
008533 Turun kaupunki 4.286 253.911 195.055 20.302 59 120.297 108.625 19.301 74.387 7.648
009053 Vaasan kaupunki
2 Kulttuuriala 95 7.080 6.795 0 75 3.800 3.800 781 960 285
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 272 15.270 11.100 674 56 7.379 6.645 936 8.593 510
4 Luonnontieteiden ala 82 4.244 4.224 0 52 2.721 2.721 693 1.146 195
5 Tekniikan ja liikenteen ala 847 57.834 37.618 8.786 68 32.336 29.418 3.085 19.640 2.752
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 662 47.991 36.380 6.465 73 19.711 17.566 2.200 18.753 1.245
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 311 20.680 17.550 2.219 67 9.474 9.052 2.207 15.350 1.458
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 40 2.764 0 0 69 1.484 0 0 0 0
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 9 454 0 0 52 300 0 0 0 0
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 24 2.529 0 0 106 0 0 0 1.140 0
009053 Vaasan kaupunki 2.341 158.846 113.667 18.144 68 77.205 69.202 9.902 65.582 6.445
000923 Vantaan kaupunki
2 Kulttuuriala 217 17.360 11.438 3.780 80 1.170 610 229 11.016 1.610
5 Tekniikan ja liikenteen ala 1.517 106.960 80.957 1.344 71 7.374 7.302 3.802 63.367 20.213
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 678 36.400 14.451 9.842 54 4.986 1.746 903 30.321 9.343
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 355 27.440 19.348 2.072 77 2.142 1.246 0 14.200 6.633
14b Vamm.(ei erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 5 560 448 0 107 162 162 34 0 0
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 17 1.120 868 0 66 522 522 128 0 0
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 32 1.680 1.232 0 52 810 810 278 0 0
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 28 560 476 0 20 0 0 0 378 119
000923 Vantaan kaupunki 2.849 192.080 129.218 17.038 67 17.166 12.398 5.374 119.282 37.918

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02F6OSA ***

OPETUKSEN JA TYÖSSÄOPPIMISEN TUNNUSLUKUJA
  josta lähiopetus  
Koulutusala Opisk.
määrä
Opetus-
tunnit
ops näyttöt.
valm.koul.
Opetus-
tunnit
/opisk.
Suorit.
opinto-
viikot
1.1-31.7
-josta
ops
--josta
työssä-
opp.ov:t
Suoritet.
osaamis-
pisteet
1.8-31.12
--josta
työssä-
opp. os.
pisteet
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia
2 Kulttuuriala 428 27.802 22.196 1.892 65 16.232 15.709 1.512 5.616 2.269
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 898 40.355 22.168 3.155 45 23.435 21.263 3.703 21.124 5.555
4 Luonnontieteiden ala 236 11.798 8.665 783 50 6.186 5.402 892 1.582 1.338
5 Tekniikan ja liikenteen ala 1.523 85.064 60.062 10.684 56 40.671 34.216 5.246 12.445 7.869
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 1.370 67.510 34.117 14.811 49 33.406 25.140 3.857 15.279 5.785
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 781 39.616 21.509 5.691 51 23.598 19.356 3.103 6.824 4.654
14b Vamm.(ei erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 17 1.283 1.148 0 76 815 815 50 0 0
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 41 2.186 2.016 0 54 1.586 1.586 86 0 0
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 37 1.204 1.064 0 32 1.513 1.513 47 0 0
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 36 2.140 2.037 0 60 0 0 0 135 82
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia 5.365 278.958 174.982 37.016 52 147.442 125.000 18.496 63.005 27.552
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht.
2 Kulttuuriala 91 8.452 4.142 1.444 93 2.363 2.363 516 1.105 422
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 354 19.096 11.238 1.820 54 9.395 7.418 2.142 1.614 637
4 Luonnontieteiden ala 108 7.190 5.497 94 67 2.805 2.805 363 929 213
5 Tekniikan ja liikenteen ala 1.284 98.990 70.228 10.847 77 40.676 38.095 5.759 5.669 3.875
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 38 2.696 600 1.851 70 106 106 0 0 0
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 616 61.333 42.921 8.135 100 15.174 11.159 4.394 2.132 1.331
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 328 34.166 20.087 2.175 104 8.698 8.698 1.973 1.233 535
14b Vamm.(ei erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 4 600 600 0 147 237 237 27 0 0
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 18 1.200 1.200 0 66 1.056 1.056 124 0 0
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 25 1.800 1.800 0 72 749 749 230 0 0
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 33 2.550 2.550 0 77 0 0 0 377 140
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 2.898 238.073 160.863 26.366 82 81.259 72.686 15.528 13.059 7.153
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
2 Kulttuuriala 75 9.120 3.533 1.200 122 1.546 1.007 277 339 0
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 147 11.840 2.725 798 80 3.437 2.491 1.603 1.956 550
4 Luonnontieteiden ala 23 3.150 0 1.260 138 704 0 0 0 0
5 Tekniikan ja liikenteen ala 503 50.160 24.182 8.981 100 12.547 11.104 331 6.759 189
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 46 7.206 3.032 1.187 157 901 650 86 100 5
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 336 27.182 1.169 16.027 81 7.205 3.715 1.176 2.113 124
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 192 21.280 7.749 1.188 111 5.109 3.548 887 2.456 90
14b Vamm.(ei erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 37 3.211 3.211 0 87 0 0 0 0 0
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 5 659 659 0 141 335 335 0 0 0
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 11 602 602 0 54 343 343 0 0 0
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 11 1.147 1.147 0 106 0 0 0 224 0
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 1.386 135.557 48.009 30.641 98 32.127 23.193 4.360 13.947 958
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 111 3.346 428 840 30 1.668 0 0 327 0
4 Luonnontieteiden ala 59 3.440 819 1.266 58 1.120 773 71 730 139
5 Tekniikan ja liikenteen ala 741 48.816 11.421 15.823 66 21.685 19.238 3.601 8.796 5.597
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 244 14.763 2.849 3.301 61 5.676 3.626 525 1.486 830
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 234 13.754 5.404 892 59 12.061 11.318 1.065 2.900 1.997
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 35 333 0 0 10 1.235 1.235 48 0 0
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 13 806 0 0 63 401 401 170 0 0
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 13 1.424 1.057 0 110 0 0 0 72 0
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 1.449 86.682 21.978 22.122 60 43.846 36.591 5.480 14.311 8.563
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky
2 Kulttuuriala 447 30.310 24.322 3.928 68 10.035 8.209 1.996 5.882 512
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 277 11.583 9.749 522 42 6.034 5.885 861 2.231 379
4 Luonnontieteiden ala 65 4.107 3.660 0 64 1.727 1.727 287 570 45
5 Tekniikan ja liikenteen ala 891 62.398 52.637 3.306 70 20.796 19.947 3.403 6.361 1.300
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 181 17.351 13.849 1.344 96 3.328 2.608 539 3.732 436
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 604 29.305 16.912 9.264 48 13.075 7.673 2.167 4.587 1.968
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 337 28.344 21.876 1.973 84 8.152 7.675 1.637 7.434 1.444
14a Vamm.(erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 10 1.160 1.060 0 117 597 597 72 0 0
14b Vamm.(ei erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 50 4.953 4.721 0 100 1.919 1.919 27 0 0
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 16 2.713 2.284 0 172 944 944 104 123 19
17e Valma, er.op. erityinen koulutustehtävä 3 520 472 0 208 0 0 0 144 0
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 48 4.113 3.941 0 87 0 0 0 1.421 5
18e Työhön ja its. elämään valmentava koulutus 6 1.044 954 0 179 0 0 0 260 260
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 2.933 197.901 156.437 20.337 67 66.607 57.184 11.093 32.745 6.368
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
1 Humanistinen ja kasvatusala 86 4.325 2.925 1.400 50 1.633 1.482 321 1.610 943
2 Kulttuuriala 340 34.187 25.980 8.173 101 6.900 5.631 898 3.932 912
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 764 50.942 30.751 16.368 67 15.548 12.774 3.689 10.209 2.800
4 Luonnontieteiden ala 163 8.161 6.885 0 50 3.420 3.377 758 1.965 165
5 Tekniikan ja liikenteen ala 2.424 172.212 119.150 45.715 71 56.361 48.325 8.779 25.873 7.748
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 271 26.379 20.167 4.143 97 6.884 6.037 901 3.756 2.017
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 1.436 81.989 60.603 21.220 57 29.182 21.920 4.815 22.024 8.261
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 707 43.888 28.908 11.209 62 17.326 15.573 3.134 10.556 4.275
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 18 2.075 2.075 0 119 950 950 167 0 0
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 83 1.901 1.871 0 23 2.624 2.624 5 0 0
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 25 2.049 2.049 0 82 0 0 0 247 0
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 6.316 428.108 301.364 108.228 68 140.828 118.693 23.467 80.172 27.121
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 87 4.141 3.331 0 48 1.620 1.620 432 2.169 531
4 Luonnontieteiden ala 62 2.692 2.399 0 43 1.100 770 330 1.128 72
5 Tekniikan ja liikenteen ala 190 13.037 11.995 0 69 3.601 3.601 1.010 2.247 364
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 166 11.344 8.636 0 68 3.234 3.234 637 4.556 761
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 41 3.281 2.887 0 79 741 741 234 485 0
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä 545 34.495 29.248 0 63 10.296 9.966 2.643 10.585 1.728
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä
1 Humanistinen ja kasvatusala 47 2.766 2.380 386 58 1.022 1.022 197 1.428 157
2 Kulttuuriala 166 13.244 7.502 3.943 80 3.388 2.232 237 2.126 111
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 300 11.077 9.100 1.367 37 7.984 6.934 2.001 11.150 1.005
4 Luonnontieteiden ala 106 7.006 3.000 3.205 66 1.762 1.583 351 2.244 247
5 Tekniikan ja liikenteen ala 890 57.575 52.512 3.437 65 22.989 22.234 4.203 16.752 3.891
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 470 36.827 20.962 5.654 78 8.916 7.047 1.003 5.563 1.139
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 476 27.422 20.253 5.869 58 10.221 8.037 2.119 13.023 1.410
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 144 22.321 21.366 504 155 2.959 2.833 1.258 5.386 1.186
14b Vamm.(ei erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 7 450 450 0 64 278 278 0 0 0
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 12 1.045 1.045 0 90 741 741 0 0 0
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 10 682 682 0 69 400 400 0 0 0
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 18 877 877 0 50 0 0 0 267 111
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 2.646 181.292 140.129 24.365 69 60.660 53.341 11.369 57.939 9.257
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht.
1 Humanistinen ja kasvatusala 123 5.715 4.427 0 47 1.923 1.923 440 2.248 270
2 Kulttuuriala 360 20.034 12.516 2.109 56 10.124 9.179 1.174 6.201 1.076
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 483 20.373 14.807 1.155 42 9.967 9.355 2.591 3.956 1.287
4 Luonnontieteiden ala 201 9.742 8.106 0 48 4.390 4.390 1.256 1.149 372
5 Tekniikan ja liikenteen ala 1.800 127.872 79.101 18.130 71 43.808 35.938 9.752 21.946 6.172
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 420 33.742 16.274 7.252 80 9.418 5.476 1.766 3.911 1.262
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 620 26.916 15.697 5.311 43 16.944 7.674 1.118 7.375 1.735
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 464 32.787 24.943 427 71 12.840 12.800 3.600 4.147 1.180
14b Vamm.(ei erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 1 90 0 0 154 3 0 0 0 0
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 7 539 539 0 77 470 470 90 0 0
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 38 1.052 976 0 28 1.356 1.356 172 0 0
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 34 3.875 2.418 0 113 285 0 0 369 86
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. 4.551 282.737 179.804 34.384 62 111.528 88.561 21.959 51.302 13.440
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia
2 Kulttuuriala 230 13.956 13.273 0 61 4.956 4.956 725 2.876 424
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 136 5.514 3.654 735 40 2.628 1.945 413 1.873 113
4 Luonnontieteiden ala 49 2.868 1.777 0 58 921 921 154 985 24
5 Tekniikan ja liikenteen ala 1.225 71.482 61.651 4.585 58 26.267 23.778 3.950 19.799 4.528
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 122 6.494 5.207 560 53 2.567 2.510 757 1.494 421
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 484 26.141 13.939 6.200 54 10.367 6.930 1.689 5.988 1.875
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 214 18.026 10.566 1.344 84 4.570 4.389 323 3.975 224
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 6 935 922 0 150 0 0 0 63 0
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia 2.466 145.416 110.989 13.424 59 52.276 45.429 8.011 37.053 7.609
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky
2 Kulttuuriala 88 8.840 8.248 592 101 1.279 1.012 306 1.277 134
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 267 12.645 12.141 504 47 7.021 7.021 1.467 1.097 72
4 Luonnontieteiden ala 62 3.106 3.106 0 50 1.575 1.575 252 470 36
5 Tekniikan ja liikenteen ala 1.135 81.147 74.559 5.524 72 26.077 25.232 4.732 17.647 2.759
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 452 26.920 15.596 9.399 60 11.662 5.613 1.649 7.715 3.421
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 275 21.869 17.334 2.598 80 6.878 6.672 1.749 3.480 777
14b Vamm.(ei erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 6 520 520 0 81 186 186 0 0 0
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 20 1.118 1.118 0 55 1.081 1.081 0 0 0
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 11 423 423 0 38 189 189 33 0 0
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 25 2.086 2.086 0 85 0 0 0 1.472 0
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 2.340 158.674 135.131 18.617 68 55.948 48.581 10.188 33.158 7.199
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht.
1 Humanistinen ja kasvatusala 72 5.015 4.640 218 70 795 795 230 578 0
2 Kulttuuriala 436 29.089 29.089 0 67 5.957 5.957 1.964 7.084 35
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 616 35.160 24.360 6.480 57 9.423 5.895 2.695 3.291 0
4 Luonnontieteiden ala 87 7.210 3.480 2.984 83 1.124 524 288 382 0
5 Tekniikan ja liikenteen ala 2.035 123.361 106.665 10.015 61 27.120 23.679 7.272 17.303 136
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 283 15.865 15.865 0 56 4.186 4.186 1.145 1.260 0
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 1.000 57.600 41.760 11.088 58 10.308 5.572 1.677 5.183 362
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 610 43.373 30.133 7.168 71 8.953 7.460 2.488 5.131 0
14a Vamm.(erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 8 1.280 1.280 0 169 260 260 0 0 0
14b Vamm.(ei erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 26 2.613 2.613 0 100 1.220 0 0 0 0
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 19 1.307 1.307 0 70 433 433 0 0 0
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 29 1.960 1.960 0 69 839 839 0 0 0
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 41 3.267 3.267 0 80 0 0 0 1.010 0
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. 5.261 327.100 266.419 37.953 62 70.618 55.600 17.759 41.222 533
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia
2 Kulttuuriala 53 5.890 1.797 3.937 111 179 108 22 148 30
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 188 9.283 6.813 1.718 49 2.294 1.499 350 6.758 1.577
4 Luonnontieteiden ala 65 3.656 3.353 0 57 429 429 86 2.658 532
5 Tekniikan ja liikenteen ala 1.087 65.735 47.219 8.255 60 7.512 7.203 1.550 35.077 7.561
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 571 35.646 20.966 8.346 62 6.085 4.287 1.143 11.441 3.051
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 256 16.194 10.756 2.411 63 2.898 1.758 381 6.704 1.341
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 21 1.146 932 0 55 751 751 31 0 0
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 25 782 706 0 32 494 494 21 0 0
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 20 1.190 1.110 0 60 0 0 0 37 3
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia 2.285 139.522 93.652 24.667 61 20.642 16.529 3.584 62.823 14.095
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht
2 Kulttuuriala 78 6.145 6.145 0 79 1.475 1.475 224 2.148 336
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 120 6.871 6.871 0 57 2.332 2.332 600 3.300 450
4 Luonnontieteiden ala 31 1.595 1.595 0 51 595 595 195 911 293
5 Tekniikan ja liikenteen ala 310 22.091 19.643 0 71 6.140 6.140 1.248 9.210 960
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 219 11.327 8.410 2.917 52 4.196 2.456 540 6.109 810
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 89 7.260 5.760 0 82 1.780 1.780 480 2.670 680
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 5 900 0 0 193 240 30 25 0 0
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 2 1.050 200 0 504 40 40 35 0 0
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht 854 57.239 48.624 2.917 67 16.798 14.848 3.347 24.348 3.529
031216 Lounais-Suomen koul.ky
2 Kulttuuriala 116 11.293 4.455 3.732 97 2.074 2.074 198 3.120 357
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 244 11.389 9.057 170 47 5.885 5.832 1.026 3.964 1.023
4 Luonnontieteiden ala 43 3.307 2.338 0 76 866 866 223 1.106 328
5 Tekniikan ja liikenteen ala 782 62.606 50.050 3.020 80 16.364 15.824 4.037 13.465 3.971
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 64 4.084 2.818 193 63 610 610 244 612 141
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 314 17.808 12.058 1.478 57 6.480 5.710 2.109 5.850 2.181
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 90 7.296 6.331 0 81 2.489 2.489 718 1.316 369
031216 Lounais-Suomen koul.ky 1.653 117.783 87.107 8.593 71 34.768 33.405 8.555 29.433 8.370
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky
2 Kulttuuriala 178 12.966 12.966 0 73 10.050 7.035 3.015 3.888 388
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 249 8.155 5.655 560 33 14.600 10.220 4.380 7.255 347
4 Luonnontieteiden ala 81 2.607 2.607 0 32 4.707 3.295 1.412 442 44
5 Tekniikan ja liikenteen ala 1.103 58.907 55.326 2.216 53 55.328 37.526 16.082 11.892 1.471
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 398 29.588 24.444 2.413 74 15.145 8.922 3.823 4.865 486
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 202 13.533 13.123 273 67 14.405 10.042 4.303 4.413 602
14b Vamm.(ei erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 17 1.469 1.469 0 87 655 655 98 0 0
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 51 2.864 2.444 0 56 934 934 0 0 0
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 32 1.541 1.013 0 48 826 826 68 0 0
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 43 4.038 3.408 0 94 381 381 0 0 0
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky 2.353 135.668 122.455 5.462 58 117.031 79.836 33.181 32.755 3.338
031486 Optima samkommun
1 Humanistinen ja kasvatusala 16 1.713 1.268 0 110 271 271 62 158 135
2 Kulttuuriala 63 7.643 6.389 0 121 1.013 1.013 150 811 75
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 147 12.650 9.225 164 86 2.030 2.030 503 1.176 401
4 Luonnontieteiden ala 43 3.901 2.856 0 91 750 750 231 252 88
5 Tekniikan ja liikenteen ala 512 49.651 39.961 0 97 8.308 8.308 2.289 4.984 959
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 119 14.738 13.949 104 124 2.015 2.015 402 3.647 755
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 28 2.590 2.025 0 94 432 432 189 154 67
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 85 8.969 7.479 0 105 985 985 289 602 237
14a Vamm.(erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 36 5.600 5.600 0 157 1.220 1.178 42 0 0
17e Valma, er.op. erityinen koulutustehtävä 8 476 476 0 63 0 0 0 90 6
18e Työhön ja its. elämään valmentava koulutus 25 4.414 4.414 0 177 0 0 0 1.740 50
031486 Optima samkommun 1.081 112.345 93.642 268 104 17.024 16.982 4.157 13.614 2.773
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht.
2 Kulttuuriala 230 17.782 14.449 3.333 77 2.420 2.120 645 3.024 430
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 654 29.041 22.349 5.158 44 13.549 12.882 3.404 8.285 1.149
4 Luonnontieteiden ala 173 9.506 7.800 1.063 55 3.275 3.136 929 2.219 100
5 Tekniikan ja liikenteen ala 2.948 200.447 160.480 20.207 68 71.225 65.718 13.236 30.398 11.436
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 464 32.518 22.166 6.341 70 11.546 9.905 1.882 6.463 898
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 1.366 93.317 46.859 12.163 68 21.993 16.849 5.622 7.229 3.089
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 594 34.483 30.294 2.365 58 15.408 12.957 4.388 4.684 1.072
14b Vamm.(ei erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 15 1.166 791 0 80 854 854 208 0 0
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 22 2.542 0 0 115 686 686 80 0 0
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 40 2.409 1.744 0 60 2.194 2.194 169 0 0
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 46 4.076 2.448 0 89 0 0 0 441 0
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 6.551 427.287 309.380 50.630 65 143.150 127.301 30.563 62.743 18.174
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht.
1 Humanistinen ja kasvatusala 108 5.529 5.529 0 51 3.062 3.062 1.239 2.645 608
2 Kulttuuriala 526 30.701 28.498 0 58 14.143 14.143 3.121 7.583 1.671
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 550 27.694 20.030 1.113 50 14.468 13.147 3.446 8.185 2.614
4 Luonnontieteiden ala 109 6.779 3.776 1.414 62 1.811 1.701 344 1.120 228
5 Tekniikan ja liikenteen ala 1.929 154.860 109.498 25.805 80 57.433 49.229 9.497 21.789 8.730
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 416 45.376 22.314 11.134 109 12.765 7.365 1.568 2.449 1.004
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 912 63.920 52.668 6.000 70 23.038 17.843 5.695 14.206 5.174
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 487 45.593 29.220 6.900 94 14.653 12.773 3.746 5.037 2.204
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 27 1.507 1.427 0 56 2.198 2.198 211 0 0
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 27 1.817 1.557 0 66 798 798 215 0 0
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 28 2.786 2.506 0 98 0 0 0 706 115
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 5.119 386.562 277.023 52.366 76 144.369 122.259 29.082 63.720 22.348
031766 Peimarin koulutuskuntayhtymä
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 559 48.523 37.959 10.017 87 12.635 8.838 2.123 10.898 2.272
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 346 19.634 14.452 6.243 57 3.939 1.548 483 4.580 918
14b Vamm.(ei erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 6 562 562 0 88 230 230 20 0 0
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 11 476 476 0 43 416 416 124 0 0
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 8 370 370 0 49 113 113 46 0 0
031766 Peimarin koulutuskuntayhtymä 930 69.565 53.819 16.260 75 17.333 11.145 2.796 15.478 3.190
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä
2 Kulttuuriala 208 15.207 15.207 0 73 1.405 1.405 70 1.933 130
5 Tekniikan ja liikenteen ala 444 32.463 32.463 0 73 14.385 14.385 1.479 6.452 2.578
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 121 14.988 14.498 390 124 2.513 2.513 1.085 3.975 305
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 41 3.113 3.113 0 75 1.167 1.167 136 1.350 151
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 63 4.824 4.824 0 76 1.980 1.980 258 1.400 214
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 8 837 837 0 109 232 232 0 95 0
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 7 733 733 0 105 183 0 0 0 0
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 9 942 942 0 103 0 0 0 442 75
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä 902 73.107 72.617 390 81 21.865 21.682 3.028 15.647 3.453
031346 Raision seudun koul.kuntayht.
2 Kulttuuriala 185 14.918 10.138 4.345 80 4.373 3.061 500 2.223 1.042
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 325 15.460 12.731 701 48 8.005 7.454 1.370 3.069 1.773
4 Luonnontieteiden ala 40 3.535 1.520 1.605 89 683 380 0 960 210
5 Tekniikan ja liikenteen ala 441 33.767 33.767 0 77 8.780 8.780 2.147 12.140 540
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 221 12.602 9.473 3.340 57 6.130 4.198 1.524 2.999 1.152
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 225 21.565 18.479 2.630 96 5.831 5.307 1.433 5.144 562
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 22 952 710 0 44 805 805 90 0 0
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 11 566 0 0 54 337 337 90 0 0
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 13 1.448 1.055 0 112 0 0 0 402 17
031346 Raision seudun koul.kuntayht. 1.481 104.813 87.873 12.621 71 34.944 30.322 7.154 26.937 5.296
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
1 Humanistinen ja kasvatusala 38 1.827 1.580 0 48 1.433 1.433 554 627 323
2 Kulttuuriala 20 1.100 1.100 0 55 1.405 1.304 440 408 106
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 328 15.818 9.918 1.328 48 5.360 5.124 1.806 4.851 1.050
4 Luonnontieteiden ala 63 2.837 2.420 0 45 1.354 1.354 393 1.305 240
5 Tekniikan ja liikenteen ala 1.129 93.244 74.717 12.716 83 24.558 23.427 3.077 23.719 5.945
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 255 28.584 17.986 4.999 112 4.347 3.488 179 4.091 717
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 749 36.175 28.806 2.535 48 15.718 13.540 5.578 13.472 2.432
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 448 21.727 1.996 1.811 48 8.866 8.866 3.247 7.793 2.616
14a Vamm.(erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 8 1.377 1.361 0 182 99 99 9 0 0
14b Vamm.(ei erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 17 1.788 1.740 0 106 611 611 62 0 0
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 6 448 416 0 70 80 80 47 0 0
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 19 1.261 1.151 0 66 421 315 87 0 0
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 27 2.692 2.470 0 99 0 0 0 1.220 78
18e Työhön ja its. elämään valmentava koulutus 8 1.691 1.203 0 203 0 0 0 121 107
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 3.117 210.569 146.864 23.389 68 64.252 59.641 15.479 57.607 13.614
031376 Salon seudun koulutuskuntayht.
2 Kulttuuriala 166 12.050 12.050 0 73 2.298 2.298 764 6.093 1.160
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 180 11.668 7.264 1.058 65 3.129 2.247 744 3.727 360
4 Luonnontieteiden ala 63 3.445 3.388 0 55 630 630 318 2.156 200
5 Tekniikan ja liikenteen ala 789 75.132 65.064 2.491 95 7.351 5.692 2.825 22.004 2.467
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 393 19.466 14.911 818 50 4.389 3.192 2.074 9.375 1.685
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 196 15.913 12.137 906 81 2.226 1.248 794 2.934 502
14b Vamm.(ei erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 5 576 576 0 123 499 499 10 0 0
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 8 670 670 0 88 188 188 40 0 0
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 11 596 596 0 54 213 213 45 0 0
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 17 1.380 1.380 0 81 0 0 0 554 56
031376 Salon seudun koulutuskuntayht. 1.826 140.896 118.036 5.273 77 20.923 16.207 7.614 46.843 6.430
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä
2 Kulttuuriala 521 44.636 33.840 4.721 86 8.268 7.108 1.107 9.611 1.849
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 376 16.756 13.569 694 45 6.813 6.699 1.520 7.836 1.274
4 Luonnontieteiden ala 144 7.915 7.178 0 55 2.584 2.584 629 3.257 313
5 Tekniikan ja liikenteen ala 917 62.510 49.273 3.782 68 19.462 18.987 4.133 13.498 2.555
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 400 23.355 16.162 3.429 58 8.230 4.933 1.253 5.064 861
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 404 19.801 14.725 1.140 49 9.151 8.237 2.052 3.746 1.773
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 203 13.521 10.476 840 67 4.817 4.752 1.350 2.068 562
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 4 547 420 0 156 100 100 0 0 0
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 20 1.277 1.235 0 65 0 0 0 515 0
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 2.988 190.318 146.878 14.606 64 59.425 53.400 12.044 45.595 9.187
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä
2 Kulttuuriala 166 15.392 12.018 2.833 93 3.596 3.596 770 5.389 324
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 77 3.958 2.780 340 52 2.230 2.230 206 654 228
4 Luonnontieteiden ala 15 950 750 0 66 571 571 121 182 36
5 Tekniikan ja liikenteen ala 786 58.126 54.132 398 74 22.265 22.265 4.735 9.585 2.666
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 469 30.800 6.492 0 66 8.462 8.462 926 2.408 659
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 142 14.170 13.680 490 100 4.369 4.369 1.217 2.667 548
14b Vamm.(ei erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 10 564 564 0 57 277 277 51 0 0
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 32 2.373 2.373 0 74 1.227 1.227 173 0 0
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 23 2.850 2.850 0 122 0 0 0 446 0
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä 1.718 129.183 95.639 4.061 75 42.997 42.997 8.199 21.331 4.461
031816 Savon koulutuskuntayhtymä
2 Kulttuuriala 73 7.426 4.633 1.512 102 2.029 2.029 648 2.034 128
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 781 46.215 28.479 3.516 59 17.418 16.854 4.436 33.267 4.013
4 Luonnontieteiden ala 112 7.896 6.467 0 71 2.980 2.980 604 6.275 957
5 Tekniikan ja liikenteen ala 2.358 157.681 118.484 13.333 67 59.383 55.235 13.655 61.739 6.380
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 367 29.424 18.276 9.330 80 9.178 4.844 1.839 4.191 157
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 1.325 86.209 41.680 19.393 65 29.287 20.971 8.246 18.128 4.820
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 487 44.945 19.008 12.075 92 14.121 13.644 2.655 11.540 4.532
14a Vamm.(erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 18 2.160 0 0 123 1.403 1.403 0 0 0
14b Vamm.(ei erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 57 4.498 3.580 0 79 3.665 3.665 0 0 0
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 19 1.000 796 0 54 1.107 1.107 0 0 0
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 46 2.499 1.479 0 54 1.987 1.987 0 0 0
17e Valma, er.op. erityinen koulutustehtävä 2 250 225 0 120 0 0 0 65 0
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 66 5.885 4.733 0 89 0 0 0 1.539 0
18e Työhön ja its. elämään valmentava koulutus 10 4.104 4.104 0 394 0 0 0 250 0
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 5.721 400.192 251.944 59.159 70 142.558 124.719 32.083 139.028 20.987
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
2 Kulttuuriala 154 12.187 8.838 3.349 79 1.960 1.960 550 3.082 591
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 419 21.648 16.956 1.400 52 8.121 8.121 2.170 9.076 107
4 Luonnontieteiden ala 76 3.961 3.407 0 52 1.490 1.490 19 2.235 20
5 Tekniikan ja liikenteen ala 1.851 180.558 138.706 5.611 98 48.235 47.649 8.064 67.013 5.233
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 159 13.065 8.745 1.390 82 3.014 1.154 225 1.196 229
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 901 56.097 49.161 2.050 62 15.561 14.056 4.821 25.687 5.759
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 407 39.008 31.089 1.981 96 7.674 7.523 2.074 18.528 739
14b Vamm.(ei erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 12 874 874 0 75 303 303 0 0 0
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 4 574 574 0 164 94 94 0 0 0
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 40 2.524 2.522 0 63 572 572 0 0 0
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 33 2.862 2.696 0 87 0 0 0 2.022 0
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 4.056 333.358 263.568 15.781 82 87.024 82.922 17.923 128.839 12.678
031516 Sk. för yrk.utbild.i Ö-Nyland
2 Kulttuuriala 42 4.126 4.126 0 99 1.197 1.197 240 618 132
5 Tekniikan ja liikenteen ala 193 15.210 15.210 0 79 5.619 5.619 1.210 3.938 372
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 10 1.111 1.111 0 112 231 231 6 141 0
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 31 3.018 3.018 0 99 823 823 259 721 0
031516 Sk. för yrk.utbild.i Ö-Nyland 276 23.465 23.465 0 85 7.870 7.870 1.715 5.418 504
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä
2 Kulttuuriala 56 2.409 2.249 0 43 1.016 1.016 445 739 192
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 50 2.535 2.299 0 50 943 943 412 971 189
4 Luonnontieteiden ala 99 4.553 4.170 0 46 1.524 1.524 426 1.399 171
5 Tekniikan ja liikenteen ala 189 13.392 11.554 0 71 4.100 4.100 599 5.424 898
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 172 9.624 7.500 1.150 56 5.623 2.193 1.045 2.671 490
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 52 3.348 2.987 0 64 1.060 1.060 155 1.402 232
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 39 3.348 2.198 0 87 780 780 114 1.032 171
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 656 39.209 32.957 1.150 60 15.046 11.616 3.196 13.638 2.343
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild.
2 Kulttuuriala 73 6.085 5.502 0 83 1.352 1.352 463 1.992 0
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 47 3.801 1.614 406 81 635 251 57 492 77
4 Luonnontieteiden ala 47 5.406 1.913 653 115 830 376 76 495 138
5 Tekniikan ja liikenteen ala 484 37.879 23.350 2.304 78 9.039 7.869 3.276 12.043 2.547
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 143 14.651 6.161 1.520 103 2.537 1.245 672 1.833 173
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 508 36.405 16.767 3.160 72 9.652 5.863 2.857 8.634 1.923
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 43 4.491 2.871 246 105 845 636 268 755 72
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 28 2.499 2.100 0 88 940 940 215 0 0
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 7 1.380 1.050 0 197 332 332 54 0 0
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 21 2.136 1.800 0 103 0 0 0 1.250 376
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 1.401 114.733 63.128 8.289 82 26.162 18.864 7.938 27.494 5.306
031446 Valkeakosken seud.koulutusky
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 193 16.959 16.453 499 88 4.812 4.812 847 2.446 68
4 Luonnontieteiden ala 63 5.165 5.165 0 82 1.480 1.480 144 879 18
5 Tekniikan ja liikenteen ala 447 52.509 51.427 1.065 117 13.484 13.484 2.337 2.849 831
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 0 0 0 0   0 0 0 0 0
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 221 20.010 17.721 1.968 90 4.307 4.307 675 836 569
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 88 11.711 11.711 0 133 2.007 2.007 333 2.258 558
14b Vamm.(ei erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 6 1.346 1.346 0 231 391 391 16 0 0
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 7 1.344 0 0 192 248 248 28 0 0
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 8 2.551 2.551 0 340 0 0 0 73 64
031446 Valkeakosken seud.koulutusky 1.033 111.595 106.374 3.532 108 26.729 26.729 4.380 9.341 2.108
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
1 Humanistinen ja kasvatusala 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2 Kulttuuriala 23 7.200 5.626 0 315 608 608 128 285 50
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 0 0 0 0   0 0 0 0 0
5 Tekniikan ja liikenteen ala 624 81.600 60.759 8.366 131 11.647 11.647 2.452 16.970 3.130
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 281 37.600 19.280 11.290 134 5.472 5.472 1.152 6.428 1.350
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 40 4.800 4.165 0 120 760 760 160 814 200
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 94 16.800 7.446 6.576 179 1.957 1.957 412 2.294 405
14b Vamm.(ei erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 8 800 640 0 105 247 247 52 0 0
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 20 1.600 1.280 0 81 646 646 136 0 0
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 13 1.600 0 0 120 0 0 0 912 160
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 1.102 152.000 99.196 26.232 138 21.337 21.337 4.492 27.703 5.295
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 128 7.200 5.120 761 56 3.123 2.655 615 1.080 240
4 Luonnontieteiden ala 48 2.427 2.427 0 50 1.061 1.061 132 695 315
5 Tekniikan ja liikenteen ala 619 50.088 42.680 4.345 81 10.945 10.047 1.827 17.124 2.458
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 247 16.648 13.510 3.138 67 5.676 1.866 289 2.814 1.175
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 256 17.491 8.170 8.443 68 3.485 1.486 286 1.367 216
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 118 8.748 6.328 1.310 74 2.155 1.718 516 2.983 356
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 5 318 318 0 69 0 0 0 300 0
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 1.420 102.920 78.553 17.997 72 26.445 18.833 3.665 26.363 4.760

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02F6OSA ***

OPETUKSEN JA TYÖSSÄOPPIMISEN TUNNUSLUKUJA
  josta lähiopetus  
Koulutusala Opisk.
määrä
Opetus-
tunnit
ops näyttöt.
valm.koul.
Opetus-
tunnit
/opisk.
Suorit.
opinto-
viikot
1.1-31.7
-josta
ops
--josta
työssä-
opp.ov:t
Suoritet.
osaamis-
pisteet
1.8-31.12
--josta
työssä-
opp. os.
pisteet
Raportti yhteensä 148.592 10.694.016 7.670.167 1.284.692 72 3.391.779 2.838.789 641.218 2.345.858 480.419