Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02K7YA ***
                                                          taulu   1 /1
  KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
 
 
@  1 Ammatillinen peruskoulutus
  1 Humanistinen ja kasvatusala
 
 
                                          Keväällä     Syksyllä    Vuosiarvo
   Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä               2.487 (7kk)   2.596 (5kk)     2.532,4
 
                                 --------------------- KUSTANNUKSET ------------------------
 
                                 Henkilöstö- Muut menot Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
                                    menot ei sis.ALV    verot   yhteensä   euroa/
                                     M1     M2     M3         opisk.
  K1 Opetustoiminta
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.3-K1.4)         8.846.400  1.316.837   188.662  10.351.899   4.088
  1.3 Työssäoppiminen                      1.030.446   144.175    5.309  1.179.930    466
  1.4 Työnantajille maksetut korvaukset               3.308   205.230     237   208.775     82
  K1 Opetustoiminta yhteensä                   9.880.154  1.666.242   194.208  11.740.604   4.636
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
  E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus             115.325         115.325     46
  2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito                 758.880  1.582.724   327.932  2.669.536   1.054
  2.2 Vuokratilat                         110.828   442.136   32.086   585.050    231
  K2 Kiinteistöjen ylläpito yhteensä                869.708  2.140.185   360.018  3.369.911   1.331
 
  K3 Opintososiaaliset edut
  K3.1 Majoitus
  3.1.2 Erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän saaneet
     (erityisoppilaitokset)                      0      0      0      0     0
  3.1.3 Sisäoppilaitokset                     502.108   631.401   98.279  1.231.788    486
  3.1.9 Muut majoitusetuudet                    20.567   32.985    6.526    60.078     24
  K3.1 Majoitus yhteensä                      522.675   664.386   104.805  1.291.866    510
  K3.2 Opiskelijaruokailu                     1.101.402  1.135.977   106.143  2.343.522    925
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä               1.624.077  1.800.363   210.948  3.635.388   1.436
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                     1.642.738   366.030   51.647  2.060.415    814
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                   898.577   619.882   130.426  1.648.885    651
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                 2.541.315   985.912   182.073  3.709.300   1.465
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto               1.134.388   713.998   117.787  1.966.173    776
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ
   (K1+K2+K3+K7+K8)                      16.049.644  7.306.705  1.065.036  24.421.385   9.644
               euroa/opiskelija             6.338    2.885     421    9.644
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1             /opiskelija
  9.1 Rakennukset                              1.036.063                 409
  9.9 Muiden investointien poistot                       323.603                 128
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                     1.359.666                 537
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Ammatillinen peruskoulutus                                            taulu   1 /2
 1 Humanistinen ja kasvatusala
 
 
 
 
  S1 OPETUKSEN SUORITTEET                                     /opiskelija
  1.1 Opetustuntien lukumäärä                         144.777           57
  1.2 Lähiopetuksena annettujen opetustuntien lukumäärä            117.026           46
  1.2.1 - josta lähiopetustuntien lukumäärä opetussuunnitelma-
      perusteisessa koulutuksessa                      96.180
  1.2.2 - josta lähiopetustuntien lukumäärä näyttötutkintoon
      valmistavassa koulutuksessa                      22.200
  1.3 Suoritetut opintoviikot (ilman hyväksiluettuja opintoviikkoja)
    ajalta 1.1 - 31.7.2015                          51.596           20
  1.3.1 - josta opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut     40.829
  1.3.1.1 - josta työssäoppimisen opintoviikot                 11.858
  1.6 Opetusunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut osaamispisteet
    (ilman hyväksiluettuja osaamispisteitä) ajalta 1.8 - 31.12.2015      44.805           18
  1.6.1.1 - josta työssäoppimisen osaamispisteet                 9.716
  1.4 Hyväksiluetut opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015             3.820           2
  1.5 Hyväksiluetut osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015           10.775           4
  1.7.1 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015                     25
  1.7.2 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015                    0
  1.7.3 Lukiokoulutuksen järjestäjältä ostetut kurssit               298
  1.7.3.1 - josta ammatillista perustutkintoa ja ylioppilastutkintoa
       samanaikaisesti suorittaville ostetut kurssit             289
  1.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa
    koulutuksessa
  1.9.1 Opiskelijamäärä, jolle ajalla 1.8 - 31.12.2015 on järjestetty
     opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja                    0
  1.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen
     opetustuntimäärä yhteensä                          0
 
                                                    Ylläpito
  S2 KIINTEISTÖJEN SUORITTEET                       Neliömetriä      euroa/neliö
  2.1 Omat tilat                                54.571           51
  2.9 Vuokratilat (ei sis. tuntiperusteisia tiloja)               3.806          154
  S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-alat yhteensä                 58.377           58
 
 
                                       Maksetut korvaukset yht.    Yhteensä euroa/
  K017 Lukiokoulutuksen järjestäjille maksetut korvaukset ostetuista     (sis. kohtiin K1-K9) samanaik. suor. kurssi
     kursseista (vastaa kohdan S1.7.3.1 suoritteita)                   43.122           149
 
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02K7YA ***
                                                          taulu   2 /1
  KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
 
 
@  1 Ammatillinen peruskoulutus
  2 Kulttuuriala
 
 
                                          Keväällä     Syksyllä    Vuosiarvo
   Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä               8.468 (7kk)   8.696 (5kk)     8.563,0
 
                                 --------------------- KUSTANNUKSET ------------------------
 
                                 Henkilöstö- Muut menot Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
                                    menot ei sis.ALV    verot   yhteensä   euroa/
                                     M1     M2     M3         opisk.
  K1 Opetustoiminta
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.3-K1.4)         44.578.274  7.254.741  1.285.064  53.118.079   6.203
  1.3 Työssäoppiminen                      3.354.569   293.871   17.769  3.666.209    428
  1.4 Työnantajille maksetut korvaukset                 0    9.582     55    9.637     1
  K1 Opetustoiminta yhteensä                   47.932.843  7.558.194  1.302.888  56.793.925   6.632
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
  E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus            1.871.975        1.871.975    219
  2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito                1.875.849  7.581.771  1.283.050  10.740.670   1.254
  2.2 Vuokratilat                         355.273  6.491.142   576.841  7.423.256    867
  K2 Kiinteistöjen ylläpito yhteensä               2.231.122 15.944.888  1.859.891  20.035.901   2.340
 
  K3 Opintososiaaliset edut
  K3.1 Majoitus
  3.1.2 Erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän saaneet
     (erityisoppilaitokset)                   378.780   160.125   13.027   551.932     64
  3.1.3 Sisäoppilaitokset                      10.190   50.403   11.432    72.025     8
  3.1.9 Muut majoitusetuudet                    271.044   355.167   62.587   688.798     80
  K3.1 Majoitus yhteensä                      660.014   565.695   87.046  1.312.755    153
  K3.2 Opiskelijaruokailu                     1.029.050  3.341.247   193.197  4.563.494    533
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä               1.689.064  3.906.942   280.243  5.876.249    686
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                     8.003.070  1.400.797   186.096  9.589.963   1.120
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                  1.979.462  2.224.798   435.001  4.639.261    542
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                 9.982.532  3.625.595   621.097  14.229.224   1.662
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto               4.042.713  1.823.655   217.932  6.084.300    711
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ
   (K1+K2+K3+K7+K8)                      65.878.275 32.859.268  4.282.047 103.019.590   12.031
               euroa/opiskelija             7.693    3.837     500    12.031
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1             /opiskelija
  9.1 Rakennukset                              4.525.688                 529
  9.9 Muiden investointien poistot                      2.456.670                 287
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                     6.982.358                 815
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Ammatillinen peruskoulutus                                            taulu   2 /2
 2 Kulttuuriala
 
 
 
 
  S1 OPETUKSEN SUORITTEET                                     /opiskelija
  1.1 Opetustuntien lukumäärä                         742.316           87
  1.2 Lähiopetuksena annettujen opetustuntien lukumäärä            664.230           78
  1.2.1 - josta lähiopetustuntien lukumäärä opetussuunnitelma-
      perusteisessa koulutuksessa                     591.879
  1.2.2 - josta lähiopetustuntien lukumäärä näyttötutkintoon
      valmistavassa koulutuksessa                      73.830
  1.3 Suoritetut opintoviikot (ilman hyväksiluettuja opintoviikkoja)
    ajalta 1.1 - 31.7.2015                          191.811           22
  1.3.1 - josta opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut    171.585
  1.3.1.1 - josta työssäoppimisen opintoviikot                 36.547
  1.6 Opetusunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut osaamispisteet
    (ilman hyväksiluettuja osaamispisteitä) ajalta 1.8 - 31.12.2015     146.387           17
  1.6.1.1 - josta työssäoppimisen osaamispisteet                24.719
  1.4 Hyväksiluetut opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015             15.472           2
  1.5 Hyväksiluetut osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015           42.647           5
  1.7.1 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015                     4
  1.7.2 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015                    0
  1.7.3 Lukiokoulutuksen järjestäjältä ostetut kurssit              2.952
  1.7.3.1 - josta ammatillista perustutkintoa ja ylioppilastutkintoa
       samanaikaisesti suorittaville ostetut kurssit            2.629
  1.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa
    koulutuksessa
  1.9.1 Opiskelijamäärä, jolle ajalla 1.8 - 31.12.2015 on järjestetty
     opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja                   12
  1.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen
     opetustuntimäärä yhteensä                         127
 
                                                    Ylläpito
  S2 KIINTEISTÖJEN SUORITTEET                       Neliömetriä      euroa/neliö
  2.1 Omat tilat                                160.357           79
  2.9 Vuokratilat (ei sis. tuntiperusteisia tiloja)               59.035          126
  S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-alat yhteensä                 219.392           91
 
 
                                       Maksetut korvaukset yht.    Yhteensä euroa/
  K017 Lukiokoulutuksen järjestäjille maksetut korvaukset ostetuista     (sis. kohtiin K1-K9) samanaik. suor. kurssi
     kursseista (vastaa kohdan S1.7.3.1 suoritteita)                   498.362           190
 
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02K7YA ***
                                                          taulu   3 /1
  KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
 
 
@  1 Ammatillinen peruskoulutus
  3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala
 
 
                                          Keväällä     Syksyllä    Vuosiarvo
   Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä               17.581 (7kk)   18.148 (5kk)    17.817,3
 
                                 --------------------- KUSTANNUKSET ------------------------
 
                                 Henkilöstö- Muut menot Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
                                    menot ei sis.ALV    verot   yhteensä   euroa/
                                     M1     M2     M3         opisk.
  K1 Opetustoiminta
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.3-K1.4)         61.107.882  7.509.096   984.529  69.601.507   3.906
  1.3 Työssäoppiminen                      7.501.543   556.781   57.204  8.115.528    455
  1.4 Työnantajille maksetut korvaukset               12.414   65.044     946    78.404     4
  K1 Opetustoiminta yhteensä                   68.621.839  8.130.921  1.042.679  77.795.439   4.366
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
  E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus            1.862.316        1.862.316    105
  2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito                2.153.369  7.468.528  1.468.164  11.090.061    622
  2.2 Vuokratilat                         267.008  5.201.721   268.619  5.737.348    322
  K2 Kiinteistöjen ylläpito yhteensä               2.420.377 14.532.565  1.736.783  18.689.725   1.049
 
  K3 Opintososiaaliset edut
  K3.1 Majoitus
  3.1.2 Erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän saaneet
     (erityisoppilaitokset)                   671.898   346.648   33.851  1.052.397     59
  3.1.3 Sisäoppilaitokset                      5.225    7.276    1.746    14.247     1
  3.1.9 Muut majoitusetuudet                    178.973   238.024   35.289   452.286     25
  K3.1 Majoitus yhteensä                      856.096   591.948   70.886  1.518.930     85
  K3.2 Opiskelijaruokailu                     1.805.821  4.955.522   309.941  7.071.284    397
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä               2.661.917  5.547.470   380.827  8.590.214    482
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                    13.820.202  2.106.474   269.388  16.196.064    909
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                  3.934.372  4.508.647   890.582  9.333.601    524
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                 17.754.574  6.615.121  1.159.970  25.529.665   1.433
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto               6.698.300  3.366.134   451.571  10.516.005    590
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ
   (K1+K2+K3+K7+K8)                      98.157.011 38.192.209  4.771.840 141.121.060   7.920
               euroa/opiskelija             5.509    2.144     268    7.920
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1             /opiskelija
  9.1 Rakennukset                              6.410.250                 360
  9.9 Muiden investointien poistot                      2.018.414                 113
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                     8.428.664                 473
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Ammatillinen peruskoulutus                                            taulu   3 /2
 3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala
 
 
 
 
  S1 OPETUKSEN SUORITTEET                                     /opiskelija
  1.1 Opetustuntien lukumäärä                         940.921           53
  1.2 Lähiopetuksena annettujen opetustuntien lukumäärä            767.778           43
  1.2.1 - josta lähiopetustuntien lukumäärä opetussuunnitelma-
      perusteisessa koulutuksessa                     660.406
  1.2.2 - josta lähiopetustuntien lukumäärä näyttötutkintoon
      valmistavassa koulutuksessa                      95.937
  1.3 Suoritetut opintoviikot (ilman hyväksiluettuja opintoviikkoja)
    ajalta 1.1 - 31.7.2015                          393.657           22
  1.3.1 - josta opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut    345.284
  1.3.1.1 - josta työssäoppimisen opintoviikot                 87.757
  1.6 Opetusunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut osaamispisteet
    (ilman hyväksiluettuja osaamispisteitä) ajalta 1.8 - 31.12.2015     286.399           16
  1.6.1.1 - josta työssäoppimisen osaamispisteet                47.155
  1.4 Hyväksiluetut opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015             31.260           2
  1.5 Hyväksiluetut osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015           68.399           4
  1.7.1 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015                    202
  1.7.2 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015                   291
  1.7.3 Lukiokoulutuksen järjestäjältä ostetut kurssit             11.215
  1.7.3.1 - josta ammatillista perustutkintoa ja ylioppilastutkintoa
       samanaikaisesti suorittaville ostetut kurssit            9.828
  1.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa
    koulutuksessa
  1.9.1 Opiskelijamäärä, jolle ajalla 1.8 - 31.12.2015 on järjestetty
     opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja                   242
  1.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen
     opetustuntimäärä yhteensä                        7.029
 
                                                    Ylläpito
  S2 KIINTEISTÖJEN SUORITTEET                       Neliömetriä      euroa/neliö
  2.1 Omat tilat                                156.254           83
  2.9 Vuokratilat (ei sis. tuntiperusteisia tiloja)               44.268          130
  S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-alat yhteensä                 200.522           93
 
 
                                       Maksetut korvaukset yht.    Yhteensä euroa/
  K017 Lukiokoulutuksen järjestäjille maksetut korvaukset ostetuista     (sis. kohtiin K1-K9) samanaik. suor. kurssi
     kursseista (vastaa kohdan S1.7.3.1 suoritteita)                  2.016.431           205
 
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02K7YA ***
                                                          taulu   4 /1
  KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
 
 
@  1 Ammatillinen peruskoulutus
  4 Luonnontieteiden ala
 
 
                                          Keväällä     Syksyllä    Vuosiarvo
   Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä               4.146 (7kk)   4.395 (5kk)     4.249,8
 
                                 --------------------- KUSTANNUKSET ------------------------
 
                                 Henkilöstö- Muut menot Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
                                    menot ei sis.ALV    verot   yhteensä   euroa/
                                     M1     M2     M3         opisk.
  K1 Opetustoiminta
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.3-K1.4)         16.316.235  1.640.703   270.971  18.227.909   4.289
  1.3 Työssäoppiminen                      1.441.635   110.632   11.994  1.564.261    368
  1.4 Työnantajille maksetut korvaukset                 0     46      0      46     0
  K1 Opetustoiminta yhteensä                   17.757.870  1.751.381   282.965  19.792.216   4.657
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
  E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus             376.338         376.338     89
  2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito                 670.485  1.932.274   372.071  2.974.830    700
  2.2 Vuokratilat                          52.610  1.576.401   56.322  1.685.333    397
  K2 Kiinteistöjen ylläpito yhteensä                723.095  3.885.013   428.393  5.036.501   1.185
 
  K3 Opintososiaaliset edut
  K3.1 Majoitus
  3.1.2 Erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän saaneet
     (erityisoppilaitokset)                   201.119   130.329    9.105   340.553     80
  3.1.3 Sisäoppilaitokset                        0      0      0      0     0
  3.1.9 Muut majoitusetuudet                    59.255   93.331   15.347   167.933     40
  K3.1 Majoitus yhteensä                      260.374   223.660   24.452   508.486    120
  K3.2 Opiskelijaruokailu                      502.584  1.121.617   82.019  1.706.220    401
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                762.958  1.345.277   106.471  2.214.706    521
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                     3.805.827   605.023   82.784  4.493.634   1.057
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                   867.814  1.111.145   227.484  2.206.443    519
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                 4.673.641  1.716.168   310.268  6.700.077   1.577
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto               1.627.793   847.685   116.731  2.592.209    610
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ
   (K1+K2+K3+K7+K8)                      25.545.350  9.545.525  1.244.822  36.335.697   8.550
               euroa/opiskelija             6.011    2.246     293    8.550
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1             /opiskelija
  9.1 Rakennukset                              1.293.746                 304
  9.9 Muiden investointien poistot                       641.037                 151
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                     1.934.783                 455
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Ammatillinen peruskoulutus                                            taulu   4 /2
 4 Luonnontieteiden ala
 
 
 
 
  S1 OPETUKSEN SUORITTEET                                     /opiskelija
  1.1 Opetustuntien lukumäärä                         258.024           61
  1.2 Lähiopetuksena annettujen opetustuntien lukumäärä            223.276           53
  1.2.1 - josta lähiopetustuntien lukumäärä opetussuunnitelma-
      perusteisessa koulutuksessa                     198.142
  1.2.2 - josta lähiopetustuntien lukumäärä näyttötutkintoon
      valmistavassa koulutuksessa                      21.806
  1.3 Suoritetut opintoviikot (ilman hyväksiluettuja opintoviikkoja)
    ajalta 1.1 - 31.7.2015                          92.619           22
  1.3.1 - josta opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut     84.389
  1.3.1.1 - josta työssäoppimisen opintoviikot                 18.835
  1.6 Opetusunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut osaamispisteet
    (ilman hyväksiluettuja osaamispisteitä) ajalta 1.8 - 31.12.2015      56.976           13
  1.6.1.1 - josta työssäoppimisen osaamispisteet                 9.902
  1.4 Hyväksiluetut opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015             6.014           1
  1.5 Hyväksiluetut osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015           11.638           3
  1.7.1 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015                     0
  1.7.2 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015                    0
  1.7.3 Lukiokoulutuksen järjestäjältä ostetut kurssit              1.697
  1.7.3.1 - josta ammatillista perustutkintoa ja ylioppilastutkintoa
       samanaikaisesti suorittaville ostetut kurssit            1.622
  1.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa
    koulutuksessa
  1.9.1 Opiskelijamäärä, jolle ajalla 1.8 - 31.12.2015 on järjestetty
     opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja                    0
  1.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen
     opetustuntimäärä yhteensä                          0
 
                                                    Ylläpito
  S2 KIINTEISTÖJEN SUORITTEET                       Neliömetriä      euroa/neliö
  2.1 Omat tilat                                46.885           71
  2.9 Vuokratilat (ei sis. tuntiperusteisia tiloja)               12.383          136
  S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-alat yhteensä                 59.268           85
 
 
                                       Maksetut korvaukset yht.    Yhteensä euroa/
  K017 Lukiokoulutuksen järjestäjille maksetut korvaukset ostetuista     (sis. kohtiin K1-K9) samanaik. suor. kurssi
     kursseista (vastaa kohdan S1.7.3.1 suoritteita)                   321.948           198
 
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02K7YA ***
                                                          taulu   5 /1
  KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
 
 
@  1 Ammatillinen peruskoulutus
  5 Tekniikan ja liikenteen ala
 
 
                                          Keväällä     Syksyllä    Vuosiarvo
   Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä               54.639 (7kk)   56.775 (5kk)    55.529,0
 
                                 --------------------- KUSTANNUKSET ------------------------
 
                                 Henkilöstö- Muut menot Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
                                    menot ei sis.ALV    verot   yhteensä   euroa/
                                     M1     M2     M3         opisk.
  K1 Opetustoiminta
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.3-K1.4)        256.400.429 63.749.986 11.787.665 331.938.080   5.978
  1.3 Työssäoppiminen                      22.257.352  1.368.336   111.798  23.737.486    427
  1.4 Työnantajille maksetut korvaukset               11.784   32.199    1.167    45.150     1
  K1 Opetustoiminta yhteensä                  278.669.565 65.150.521 11.900.630 355.720.716   6.406
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
  E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus            20.294.664        20.294.664    365
  2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito               11.362.322 53.699.038  8.355.080  73.416.440   1.322
  2.2 Vuokratilat                        1.000.859 25.110.022  1.834.858  27.945.739    503
  K2 Kiinteistöjen ylläpito yhteensä               12.363.181 99.103.724 10.189.938 121.656.843   2.191
 
  K3 Opintososiaaliset edut
  K3.1 Majoitus
  3.1.2 Erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän saaneet
     (erityisoppilaitokset)                  2.036.936  1.217.467   105.482  3.359.885     61
  3.1.3 Sisäoppilaitokset                        0      0      0      0     0
  3.1.9 Muut majoitusetuudet                   1.984.581  2.808.630   373.265  5.166.476     93
  K3.1 Majoitus yhteensä                     4.021.517  4.026.097   478.747  8.526.361    154
  K3.2 Opiskelijaruokailu                     8.274.259 17.970.256  1.412.446  27.656.961    498
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä               12.295.776 21.996.353  1.891.193  36.183.322    652
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                    45.867.530  8.390.461  1.062.805  55.320.796    996
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                  10.678.273 12.217.421  2.268.589  25.164.283    453
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                 56.545.803 20.607.882  3.331.394  80.485.079   1.449
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto              21.900.399 11.305.032  1.379.688  34.585.119    623
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ
   (K1+K2+K3+K7+K8)                      381.774.700 218.163.501 28.692.858 628.631.059   11.321
               euroa/opiskelija             6.875    3.929     517    11.321
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1             /opiskelija
  9.1 Rakennukset                              36.764.110                 662
  9.9 Muiden investointien poistot                     19.190.585                 346
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                    55.954.695                1.008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Ammatillinen peruskoulutus                                            taulu   5 /2
 5 Tekniikan ja liikenteen ala
 
 
 
 
  S1 OPETUKSEN SUORITTEET                                     /opiskelija
  1.1 Opetustuntien lukumäärä                        4.226.145           76
  1.2 Lähiopetuksena annettujen opetustuntien lukumäärä           3.682.752           66
  1.2.1 - josta lähiopetustuntien lukumäärä opetussuunnitelma-
      perusteisessa koulutuksessa                    3.186.777
  1.2.2 - josta lähiopetustuntien lukumäärä näyttötutkintoon
      valmistavassa koulutuksessa                     454.897
  1.3 Suoritetut opintoviikot (ilman hyväksiluettuja opintoviikkoja)
    ajalta 1.1 - 31.7.2015                         1.343.554           24
  1.3.1 - josta opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut   1.180.421
  1.3.1.1 - josta työssäoppimisen opintoviikot                 242.678
  1.6 Opetusunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut osaamispisteet
    (ilman hyväksiluettuja osaamispisteitä) ajalta 1.8 - 31.12.2015     899.898           16
  1.6.1.1 - josta työssäoppimisen osaamispisteet                178.970
  1.4 Hyväksiluetut opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015             60.674           1
  1.5 Hyväksiluetut osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015           117.902           2
  1.7.1 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015                    522
  1.7.2 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015                   830
  1.7.3 Lukiokoulutuksen järjestäjältä ostetut kurssit             17.637
  1.7.3.1 - josta ammatillista perustutkintoa ja ylioppilastutkintoa
       samanaikaisesti suorittaville ostetut kurssit            16.427
  1.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa
    koulutuksessa
  1.9.1 Opiskelijamäärä, jolle ajalla 1.8 - 31.12.2015 on järjestetty
     opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja                   226
  1.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen
     opetustuntimäärä yhteensä                        1.405
 
                                                    Ylläpito
  S2 KIINTEISTÖJEN SUORITTEET                       Neliömetriä      euroa/neliö
  2.1 Omat tilat                               1.128.945           83
  2.9 Vuokratilat (ei sis. tuntiperusteisia tiloja)              221.083          126
  S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-alat yhteensä                1.350.028           90
 
 
                                       Maksetut korvaukset yht.    Yhteensä euroa/
  K017 Lukiokoulutuksen järjestäjille maksetut korvaukset ostetuista     (sis. kohtiin K1-K9) samanaik. suor. kurssi
     kursseista (vastaa kohdan S1.7.3.1 suoritteita)                  3.049.472           186
 
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02K7YA ***
                                                          taulu   6 /1
  KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
 
 
@  1 Ammatillinen peruskoulutus
  6 Luonnonvara- ja ympäristöala
 
 
                                          Keväällä     Syksyllä    Vuosiarvo
   Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä               8.262 (7kk)   8.580 (5kk)     8.394,5
 
                                 --------------------- KUSTANNUKSET ------------------------
 
                                 Henkilöstö- Muut menot Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
                                    menot ei sis.ALV    verot   yhteensä   euroa/
                                     M1     M2     M3         opisk.
  K1 Opetustoiminta
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.3-K1.4)         50.179.666 14.963.260  2.397.892  67.540.818   8.046
  1.3 Työssäoppiminen                      3.252.530   423.434   37.900  3.713.864    442
  1.4 Työnantajille maksetut korvaukset               1.616    6.618    1.034    9.268     1
  K1 Opetustoiminta yhteensä                   53.433.812 15.393.312  2.436.826  71.263.950   8.489
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
  E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus            2.303.975        2.303.975    274
  2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito                3.101.263 10.751.956  2.016.920  15.870.139   1.891
  2.2 Vuokratilat                         169.150  1.590.774   201.000  1.960.924    234
  K2 Kiinteistöjen ylläpito yhteensä               3.270.413 14.646.705  2.217.920  20.135.038   2.399
 
  K3 Opintososiaaliset edut
  K3.1 Majoitus
  3.1.2 Erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän saaneet
     (erityisoppilaitokset)                   531.360   310.400   41.265   883.025    105
  3.1.3 Sisäoppilaitokset                      4.613     583     81    5.277     1
  3.1.9 Muut majoitusetuudet                   2.090.216  3.529.685   508.091  6.127.992    730
  K3.1 Majoitus yhteensä                     2.626.189  3.840.668   549.437  7.016.294    836
  K3.2 Opiskelijaruokailu                     2.975.397  4.532.696   436.656  7.944.749    946
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä               5.601.586  8.373.364   986.093  14.961.043   1.782
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                     7.304.463  1.699.762   256.738  9.260.963   1.103
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                  1.930.017  2.522.839   470.948  4.923.804    587
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                 9.234.480  4.222.601   727.686  14.184.767   1.690
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto               4.269.758  2.160.669   283.086  6.713.513    800
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ
   (K1+K2+K3+K7+K8)                      75.810.031 44.796.650  6.651.613 127.258.294   15.160
               euroa/opiskelija             9.031    5.336     792    15.160
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1             /opiskelija
  9.1 Rakennukset                              5.484.730                 653
  9.9 Muiden investointien poistot                      4.256.974                 507
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                     9.741.704                1.160
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Ammatillinen peruskoulutus                                            taulu   6 /2
 6 Luonnonvara- ja ympäristöala
 
 
 
 
  S1 OPETUKSEN SUORITTEET                                     /opiskelija
  1.1 Opetustuntien lukumäärä                         755.383           90
  1.2 Lähiopetuksena annettujen opetustuntien lukumäärä            628.456           75
  1.2.1 - josta lähiopetustuntien lukumäärä opetussuunnitelma-
      perusteisessa koulutuksessa                     504.336
  1.2.2 - josta lähiopetustuntien lukumäärä näyttötutkintoon
      valmistavassa koulutuksessa                     121.042
  1.3 Suoritetut opintoviikot (ilman hyväksiluettuja opintoviikkoja)
    ajalta 1.1 - 31.7.2015                          189.076           23
  1.3.1 - josta opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut    132.552
  1.3.1.1 - josta työssäoppimisen opintoviikot                 31.650
  1.6 Opetusunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut osaamispisteet
    (ilman hyväksiluettuja osaamispisteitä) ajalta 1.8 - 31.12.2015     118.507           14
  1.6.1.1 - josta työssäoppimisen osaamispisteet                22.909
  1.4 Hyväksiluetut opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015             9.282           1
  1.5 Hyväksiluetut osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015           26.748           3
  1.7.1 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015                   2.338
  1.7.2 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015                  3.450
  1.7.3 Lukiokoulutuksen järjestäjältä ostetut kurssit              2.809
  1.7.3.1 - josta ammatillista perustutkintoa ja ylioppilastutkintoa
       samanaikaisesti suorittaville ostetut kurssit            2.584
  1.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa
    koulutuksessa
  1.9.1 Opiskelijamäärä, jolle ajalla 1.8 - 31.12.2015 on järjestetty
     opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja                   36
  1.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen
     opetustuntimäärä yhteensä                         470
 
                                                    Ylläpito
  S2 KIINTEISTÖJEN SUORITTEET                       Neliömetriä      euroa/neliö
  2.1 Omat tilat                                285.020           64
  2.9 Vuokratilat (ei sis. tuntiperusteisia tiloja)               25.480           77
  S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-alat yhteensä                 310.500           65
 
 
                                       Maksetut korvaukset yht.    Yhteensä euroa/
  K017 Lukiokoulutuksen järjestäjille maksetut korvaukset ostetuista     (sis. kohtiin K1-K9) samanaik. suor. kurssi
     kursseista (vastaa kohdan S1.7.3.1 suoritteita)                   461.145           178
 
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02K7YA ***
                                                          taulu   7 /1
  KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
 
 
@  1 Ammatillinen peruskoulutus
  7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
 
 
                                          Keväällä     Syksyllä    Vuosiarvo
   Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä               29.761 (7kk)   31.665 (5kk)    30.554,3
 
                                 --------------------- KUSTANNUKSET ------------------------
 
                                 Henkilöstö- Muut menot Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
                                    menot ei sis.ALV    verot   yhteensä   euroa/
                                     M1     M2     M3         opisk.
  K1 Opetustoiminta
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.3-K1.4)        121.846.448 15.425.709  2.037.801 139.309.958   4.559
  1.3 Työssäoppiminen                      12.154.075  1.268.406   61.727  13.484.208    441
  1.4 Työnantajille maksetut korvaukset              233.825  4.800.793   56.084  5.090.702    167
  K1 Opetustoiminta yhteensä                  134.234.348 21.494.908  2.155.612 157.884.868   5.167
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
  E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus            7.184.605        7.184.605    235
  2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito                3.144.138 17.931.758  2.827.014  23.902.910    782
  2.2 Vuokratilat                         447.446  8.243.947   720.845  9.412.238    308
  K2 Kiinteistöjen ylläpito yhteensä               3.591.584 33.360.310  3.547.859  40.499.753   1.325
 
  K3 Opintososiaaliset edut
  K3.1 Majoitus
  3.1.2 Erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän saaneet
     (erityisoppilaitokset)                   213.077   99.077   11.046   323.200     11
  3.1.3 Sisäoppilaitokset                     314.076   913.913   129.365  1.357.354     44
  3.1.9 Muut majoitusetuudet                    426.916   634.747   84.975  1.146.638     38
  K3.1 Majoitus yhteensä                      954.069  1.647.737   225.386  2.827.192     93
  K3.2 Opiskelijaruokailu                     2.684.833 11.187.248   566.246  14.438.327    473
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä               3.638.902 12.834.985   791.632  17.265.519    565
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                    22.086.402  3.392.898   430.197  25.909.497    848
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                  5.185.158  6.398.554  1.177.597  12.761.309    418
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                 27.271.560  9.791.452  1.607.794  38.670.806   1.266
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto              11.672.161  6.144.891   779.724  18.596.776    609
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ
   (K1+K2+K3+K7+K8)                      180.408.549 83.626.535  8.882.612 272.917.696   8.932
               euroa/opiskelija             5.905    2.737     291    8.932
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1             /opiskelija
  9.1 Rakennukset                              9.674.434                 317
  9.9 Muiden investointien poistot                      3.989.350                 131
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                    13.663.784                 447
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Ammatillinen peruskoulutus                                            taulu   7 /2
 7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
 
 
 
 
  S1 OPETUKSEN SUORITTEET                                     /opiskelija
  1.1 Opetustuntien lukumäärä                        1.816.538           59
  1.2 Lähiopetuksena annettujen opetustuntien lukumäärä           1.475.596           48
  1.2.1 - josta lähiopetustuntien lukumäärä opetussuunnitelma-
      perusteisessa koulutuksessa                    1.108.695
  1.2.2 - josta lähiopetustuntien lukumäärä näyttötutkintoon
      valmistavassa koulutuksessa                     354.118
  1.3 Suoritetut opintoviikot (ilman hyväksiluettuja opintoviikkoja)
    ajalta 1.1 - 31.7.2015                          623.559           20
  1.3.1 - josta opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut    432.606
  1.3.1.1 - josta työssäoppimisen opintoviikot                 117.096
  1.6 Opetusunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut osaamispisteet
    (ilman hyväksiluettuja osaamispisteitä) ajalta 1.8 - 31.12.2015     449.274           15
  1.6.1.1 - josta työssäoppimisen osaamispisteet                114.837
  1.4 Hyväksiluetut opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015             55.077           2
  1.5 Hyväksiluetut osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015           100.177           3
  1.7.1 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015                    387
  1.7.2 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015                   342
  1.7.3 Lukiokoulutuksen järjestäjältä ostetut kurssit             13.115
  1.7.3.1 - josta ammatillista perustutkintoa ja ylioppilastutkintoa
       samanaikaisesti suorittaville ostetut kurssit            12.848
  1.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa
    koulutuksessa
  1.9.1 Opiskelijamäärä, jolle ajalla 1.8 - 31.12.2015 on järjestetty
     opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja                   296
  1.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen
     opetustuntimäärä yhteensä                        5.850
 
                                                    Ylläpito
  S2 KIINTEISTÖJEN SUORITTEET                       Neliömetriä      euroa/neliö
  2.1 Omat tilat                                326.272           95
  2.9 Vuokratilat (ei sis. tuntiperusteisia tiloja)               67.408          140
  S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-alat yhteensä                 393.680          103
 
 
                                       Maksetut korvaukset yht.    Yhteensä euroa/
  K017 Lukiokoulutuksen järjestäjille maksetut korvaukset ostetuista     (sis. kohtiin K1-K9) samanaik. suor. kurssi
     kursseista (vastaa kohdan S1.7.3.1 suoritteita)                  2.184.035           170
 
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02K7YA ***
                                                          taulu   8 /1
  KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
 
 
@  1 Ammatillinen peruskoulutus
  8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
 
 
                                          Keväällä     Syksyllä    Vuosiarvo
   Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä               15.496 (7kk)   15.176 (5kk)    15.362,7
 
                                 --------------------- KUSTANNUKSET ------------------------
 
                                 Henkilöstö- Muut menot Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
                                    menot ei sis.ALV    verot   yhteensä   euroa/
                                     M1     M2     M3         opisk.
  K1 Opetustoiminta
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.3-K1.4)         72.806.121 12.486.280  1.915.827  87.208.228   5.677
  1.3 Työssäoppiminen                      8.031.089   546.159   36.541  8.613.789    561
  1.4 Työnantajille maksetut korvaukset                 0   20.817     236    21.053     1
  K1 Opetustoiminta yhteensä                   80.837.210 13.053.256  1.952.604  95.843.070   6.239
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
  E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus            4.348.091        4.348.091    283
  2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito                2.704.144 13.289.728  2.377.544  18.371.416   1.196
  2.2 Vuokratilat                         307.235  5.707.883   404.216  6.419.334    418
  K2 Kiinteistöjen ylläpito yhteensä               3.011.379 23.345.702  2.781.760  29.138.841   1.897
 
  K3 Opintososiaaliset edut
  K3.1 Majoitus
  3.1.2 Erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän saaneet
     (erityisoppilaitokset)                  1.302.047   616.005   57.757  1.975.809    129
  3.1.3 Sisäoppilaitokset                      72.656   18.850    2.970    94.476     6
  3.1.9 Muut majoitusetuudet                    550.958   925.055   133.636  1.609.649    105
  K3.1 Majoitus yhteensä                     1.925.661  1.559.910   194.363  3.679.934    240
  K3.2 Opiskelijaruokailu                     2.548.515  4.671.657   500.705  7.720.877    503
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä               4.474.176  6.231.567   695.068  11.400.811    742
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                    13.152.896  2.304.215   286.379  15.743.490   1.025
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                  3.172.334  3.715.252   736.246  7.623.832    496
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                 16.325.230  6.019.467  1.022.625  23.367.322   1.521
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto               6.269.079  3.336.051   448.111  10.053.241    654
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ
   (K1+K2+K3+K7+K8)                      110.917.065 51.986.031  6.900.162 169.803.258   11.053
               euroa/opiskelija             7.220    3.384     449    11.053
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1             /opiskelija
  9.1 Rakennukset                              7.852.653                 511
  9.9 Muiden investointien poistot                      3.151.833                 205
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                    11.004.486                 716
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Ammatillinen peruskoulutus                                            taulu   8 /2
 8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
 
 
 
 
  S1 OPETUKSEN SUORITTEET                                     /opiskelija
  1.1 Opetustuntien lukumäärä                        1.219.172           79
  1.2 Lähiopetuksena annettujen opetustuntien lukumäärä           1.020.390           66
  1.2.1 - josta lähiopetustuntien lukumäärä opetussuunnitelma-
      perusteisessa koulutuksessa                     852.064
  1.2.2 - josta lähiopetustuntien lukumäärä näyttötutkintoon
      valmistavassa koulutuksessa                     140.862
  1.3 Suoritetut opintoviikot (ilman hyväksiluettuja opintoviikkoja)
    ajalta 1.1 - 31.7.2015                          378.822           25
  1.3.1 - josta opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut    335.466
  1.3.1.1 - josta työssäoppimisen opintoviikot                 85.450
  1.6 Opetusunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut osaamispisteet
    (ilman hyväksiluettuja osaamispisteitä) ajalta 1.8 - 31.12.2015     285.087           19
  1.6.1.1 - josta työssäoppimisen osaamispisteet                67.760
  1.4 Hyväksiluetut opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015             26.225           2
  1.5 Hyväksiluetut osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015           48.553           3
  1.7.1 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015                    441
  1.7.2 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015                   32
  1.7.3 Lukiokoulutuksen järjestäjältä ostetut kurssit              8.824
  1.7.3.1 - josta ammatillista perustutkintoa ja ylioppilastutkintoa
       samanaikaisesti suorittaville ostetut kurssit            8.699
  1.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa
    koulutuksessa
  1.9.1 Opiskelijamäärä, jolle ajalla 1.8 - 31.12.2015 on järjestetty
     opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja                   106
  1.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen
     opetustuntimäärä yhteensä                        1.680
 
                                                    Ylläpito
  S2 KIINTEISTÖJEN SUORITTEET                       Neliömetriä      euroa/neliö
  2.1 Omat tilat                                251.800           90
  2.9 Vuokratilat (ei sis. tuntiperusteisia tiloja)               51.061          126
  S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-alat yhteensä                 302.861           96
 
 
                                       Maksetut korvaukset yht.    Yhteensä euroa/
  K017 Lukiokoulutuksen järjestäjille maksetut korvaukset ostetuista     (sis. kohtiin K1-K9) samanaik. suor. kurssi
     kursseista (vastaa kohdan S1.7.3.1 suoritteita)                  1.291.315           148
 
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02K7YA ***
                                                          taulu   9 /1
  KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
 
 
@  1 Ammatillinen peruskoulutus
  14a Vamm.(erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj.
 
 
                                          Keväällä     Syksyllä    Vuosiarvo
   Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä               1.782 (7kk)     36 (5kk)     1.054,5
 
                                 --------------------- KUSTANNUKSET ------------------------
 
                                 Henkilöstö- Muut menot Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
                                    menot ei sis.ALV    verot   yhteensä   euroa/
                                     M1     M2     M3         opisk.
  K1 Opetustoiminta
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.3-K1.4)         18.527.424  1.437.650   232.355  20.197.429   19.154
  1.3 Työssäoppiminen                       112.801    9.263     991   123.055    117
  1.4 Työnantajille maksetut korvaukset                 0     754      0     754     1
  K1 Opetustoiminta yhteensä                   18.640.225  1.447.667   233.346  20.321.238   19.271
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
  E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus              20.231          20.231     19
  2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito                 249.867   781.792   92.307  1.123.966   1.066
  2.2 Vuokratilat                          85.968  2.398.681   177.091  2.661.740   2.524
  K2 Kiinteistöjen ylläpito yhteensä                335.835  3.200.704   269.398  3.805.937   3.609
 
  K3 Opintososiaaliset edut
  K3.1 Majoitus
  3.1.2 Erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän saaneet
     (erityisoppilaitokset)                  1.169.126   676.357   59.972  1.905.455   1.807
  3.1.3 Sisäoppilaitokset                        0      0      0      0     0
  3.1.9 Muut majoitusetuudet                       0      0      0      0     0
  K3.1 Majoitus yhteensä                     1.169.126   676.357   59.972  1.905.455   1.807
  K3.2 Opiskelijaruokailu                      258.216   675.575   86.181  1.019.972    967
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä               1.427.342  1.351.932   146.153  2.925.427   2.774
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                     2.483.856   386.810   49.445  2.920.111   2.769
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                   612.661   565.441   114.795  1.292.897   1.226
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                 3.096.517   952.251   164.240  4.213.008   3.995
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto                848.385   478.744   41.131  1.368.260   1.298
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ
   (K1+K2+K3+K7+K8)                      24.348.307  7.431.300   854.271  32.633.878   30.947
               euroa/opiskelija            23.090    7.047     810    30.947
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1             /opiskelija
  9.1 Rakennukset                               493.097                 468
  9.9 Muiden investointien poistot                       377.825                 358
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                      870.922                 826
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Ammatillinen peruskoulutus                                            taulu   9 /2
14a Vamm.(erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj.
 
 
 
 
  S1 OPETUKSEN SUORITTEET                                     /opiskelija
  1.1 Opetustuntien lukumäärä                         126.955          120
  1.2 Lähiopetuksena annettujen opetustuntien lukumäärä            114.327          108
  1.2.1 - josta lähiopetustuntien lukumäärä opetussuunnitelma-
      perusteisessa koulutuksessa                     100.875
  1.2.2 - josta lähiopetustuntien lukumäärä näyttötutkintoon
      valmistavassa koulutuksessa                        0
  1.3 Suoritetut opintoviikot (ilman hyväksiluettuja opintoviikkoja)
    ajalta 1.1 - 31.7.2015                          36.769           35
  1.3.1 - josta opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut     36.727
  1.3.1.1 - josta työssäoppimisen opintoviikot                  2.364
  1.6 Opetusunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut osaamispisteet
    (ilman hyväksiluettuja osaamispisteitä) ajalta 1.8 - 31.12.2015       243           0
  1.6.1.1 - josta työssäoppimisen osaamispisteet                   0
  1.4 Hyväksiluetut opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015               0           0
  1.5 Hyväksiluetut osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015              0           0
  1.7.1 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015                     56
  1.7.2 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015                   137
  1.7.3 Lukiokoulutuksen järjestäjältä ostetut kurssit                0
  1.7.3.1 - josta ammatillista perustutkintoa ja ylioppilastutkintoa
       samanaikaisesti suorittaville ostetut kurssit              0
  1.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa
    koulutuksessa
  1.9.1 Opiskelijamäärä, jolle ajalla 1.8 - 31.12.2015 on järjestetty
     opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja                    0
  1.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen
     opetustuntimäärä yhteensä                          0
 
                                                    Ylläpito
  S2 KIINTEISTÖJEN SUORITTEET                       Neliömetriä      euroa/neliö
  2.1 Omat tilat                                13.224           87
  2.9 Vuokratilat (ei sis. tuntiperusteisia tiloja)               17.027          156
  S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-alat yhteensä                 30.251          126
 
 
                                       Maksetut korvaukset yht.    Yhteensä euroa/
  K017 Lukiokoulutuksen järjestäjille maksetut korvaukset ostetuista     (sis. kohtiin K1-K9) samanaik. suor. kurssi
     kursseista (vastaa kohdan S1.7.3.1 suoritteita)                      0            0
 
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02K7YA ***
                                                          taulu  10 /1
  KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
 
 
@  1 Ammatillinen peruskoulutus
  14b Vamm.(ei erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj.
 
 
                                          Keväällä     Syksyllä    Vuosiarvo
   Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä                916 (7kk)     73 (5kk)      564,8
 
                                 --------------------- KUSTANNUKSET ------------------------
 
                                 Henkilöstö- Muut menot Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
                                    menot ei sis.ALV    verot   yhteensä   euroa/
                                     M1     M2     M3         opisk.
  K1 Opetustoiminta
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.3-K1.4)         4.826.517   424.752   46.581  5.297.850   9.381
  1.3 Työssäoppiminen                        99.373    5.816     457   105.646    187
  1.4 Työnantajille maksetut korvaukset                 0    3.591      0    3.591     6
  K1 Opetustoiminta yhteensä                   4.925.890   434.159   47.038  5.407.087   9.574
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
  E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus             153.654         153.654    272
  2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito                 78.553   274.089   51.171   403.813    715
  2.2 Vuokratilat                          5.363   123.702   11.806   140.871    249
  K2 Kiinteistöjen ylläpito yhteensä                 83.916   551.445   62.977   698.338   1.237
 
  K3 Opintososiaaliset edut
  K3.1 Majoitus
  3.1.2 Erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän saaneet
     (erityisoppilaitokset)                      0      0      0      0     0
  3.1.3 Sisäoppilaitokset                     100.772   18.674    3.951   123.397    218
  3.1.9 Muut majoitusetuudet                    30.861   38.789    3.459    73.109    129
  K3.1 Majoitus yhteensä                      131.633   57.463    7.410   196.506    348
  K3.2 Opiskelijaruokailu                      116.381   191.941   15.270   323.592    573
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                248.014   249.404   22.680   520.098    921
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                      445.475   84.008   14.534   544.017    963
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                    85.548   117.307   22.935   225.790    400
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                  531.023   201.315   37.469   769.807   1.363
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto                277.234   109.627   18.951   405.812    719
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ
   (K1+K2+K3+K7+K8)                       6.066.074  1.545.951   189.114  7.801.139   13.813
               euroa/opiskelija            10.741    2.737     335    13.813
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1             /opiskelija
  9.1 Rakennukset                               157.191                 278
  9.9 Muiden investointien poistot                       47.466                 84
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                      204.657                 362
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Ammatillinen peruskoulutus                                            taulu  10 /2
14b Vamm.(ei erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj.
 
 
 
 
  S1 OPETUKSEN SUORITTEET                                     /opiskelija
  1.1 Opetustuntien lukumäärä                          69.541          123
  1.2 Lähiopetuksena annettujen opetustuntien lukumäärä             62.679          111
  1.2.1 - josta lähiopetustuntien lukumäärä opetussuunnitelma-
      perusteisessa koulutuksessa                      61.707
  1.2.2 - josta lähiopetustuntien lukumäärä näyttötutkintoon
      valmistavassa koulutuksessa                        0
  1.3 Suoritetut opintoviikot (ilman hyväksiluettuja opintoviikkoja)
    ajalta 1.1 - 31.7.2015                          20.137           36
  1.3.1 - josta opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut     18.239
  1.3.1.1 - josta työssäoppimisen opintoviikot                  1.407
  1.6 Opetusunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut osaamispisteet
    (ilman hyväksiluettuja osaamispisteitä) ajalta 1.8 - 31.12.2015      1.258           2
  1.6.1.1 - josta työssäoppimisen osaamispisteet                  165
  1.4 Hyväksiluetut opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015               0           0
  1.5 Hyväksiluetut osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015              0           0
  1.7.1 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015                     0
  1.7.2 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015                    0
  1.7.3 Lukiokoulutuksen järjestäjältä ostetut kurssit                0
  1.7.3.1 - josta ammatillista perustutkintoa ja ylioppilastutkintoa
       samanaikaisesti suorittaville ostetut kurssit              0
  1.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa
    koulutuksessa
  1.9.1 Opiskelijamäärä, jolle ajalla 1.8 - 31.12.2015 on järjestetty
     opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja                    0
  1.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen
     opetustuntimäärä yhteensä                          0
 
                                                    Ylläpito
  S2 KIINTEISTÖJEN SUORITTEET                       Neliömetriä      euroa/neliö
  2.1 Omat tilat                                 9.337           60
  2.9 Vuokratilat (ei sis. tuntiperusteisia tiloja)               1.297          109
  S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-alat yhteensä                 10.634           66
 
 
                                       Maksetut korvaukset yht.    Yhteensä euroa/
  K017 Lukiokoulutuksen järjestäjille maksetut korvaukset ostetuista     (sis. kohtiin K1-K9) samanaik. suor. kurssi
     kursseista (vastaa kohdan S1.7.3.1 suoritteita)                      0            0
 
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02K7YA ***
                                                          taulu  11 /1
  KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
 
 
@  1 Ammatillinen peruskoulutus
  15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus
 
 
                                          Keväällä     Syksyllä    Vuosiarvo
   Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä               1.791 (7kk)    359 (5kk)     1.194,3
 
                                 --------------------- KUSTANNUKSET ------------------------
 
                                 Henkilöstö- Muut menot Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
                                    menot ei sis.ALV    verot   yhteensä   euroa/
                                     M1     M2     M3         opisk.
  K1 Opetustoiminta
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.3-K1.4)         5.150.298   396.695   56.246  5.603.239   4.692
  1.3 Työssäoppiminen                       255.546   21.337    2.550   279.433    234
  1.4 Työnantajille maksetut korvaukset                 0    1.186      0    1.186     1
  K1 Opetustoiminta yhteensä                   5.405.844   419.218   58.796  5.883.858   4.926
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
  E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus             262.825         262.825    220
  2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito                 121.525   975.004   105.707  1.202.236   1.007
  2.2 Vuokratilat                          9.242   214.872   18.761   242.875    203
  K2 Kiinteistöjen ylläpito yhteensä                130.767  1.452.701   124.468  1.707.936   1.430
 
  K3 Opintososiaaliset edut
  K3.1 Majoitus
  3.1.2 Erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän saaneet
     (erityisoppilaitokset)                      0      0      0      0     0
  3.1.3 Sisäoppilaitokset                      15.635   10.664    1.367    27.666     23
  3.1.9 Muut majoitusetuudet                     1.176    1.951     301    3.428     3
  K3.1 Majoitus yhteensä                       16.811   12.615    1.668    31.094     26
  K3.2 Opiskelijaruokailu                      77.123   232.944   13.882   323.949    271
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                 93.934   245.559   15.550   355.043    297
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                      796.280   166.741   21.375   984.396    824
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                   241.926   240.010   46.343   528.279    442
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                 1.038.206   406.751   67.718  1.512.675   1.267
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto                439.242   259.222   32.078   730.542    612
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ
   (K1+K2+K3+K7+K8)                       7.107.999  2.783.444   298.617  10.190.060   8.532
               euroa/opiskelija             5.951    2.331     250    8.532
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1             /opiskelija
  9.1 Rakennukset                               267.421                 224
  9.9 Muiden investointien poistot                       116.755                 98
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                      384.176                 322
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Ammatillinen peruskoulutus                                            taulu  11 /2
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus
 
 
 
 
  S1 OPETUKSEN SUORITTEET                                     /opiskelija
  1.1 Opetustuntien lukumäärä                          92.688           78
  1.2 Lähiopetuksena annettujen opetustuntien lukumäärä             78.187           65
  1.2.1 - josta lähiopetustuntien lukumäärä opetussuunnitelma-
      perusteisessa koulutuksessa                      58.004
  1.2.2 - josta lähiopetustuntien lukumäärä näyttötutkintoon
      valmistavassa koulutuksessa                        0
  1.3 Suoritetut opintoviikot (ilman hyväksiluettuja opintoviikkoja)
    ajalta 1.1 - 31.7.2015                          42.466           36
  1.3.1 - josta opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut     34.443
  1.3.1.1 - josta työssäoppimisen opintoviikot                  2.987
  1.6 Opetusunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut osaamispisteet
    (ilman hyväksiluettuja osaamispisteitä) ajalta 1.8 - 31.12.2015        95           0
  1.6.1.1 - josta työssäoppimisen osaamispisteet                   0
  1.4 Hyväksiluetut opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015               0           0
  1.5 Hyväksiluetut osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015              0           0
  1.7.1 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015                     0
  1.7.2 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015                    0
  1.7.3 Lukiokoulutuksen järjestäjältä ostetut kurssit                0
  1.7.3.1 - josta ammatillista perustutkintoa ja ylioppilastutkintoa
       samanaikaisesti suorittaville ostetut kurssit              0
  1.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa
    koulutuksessa
  1.9.1 Opiskelijamäärä, jolle ajalla 1.8 - 31.12.2015 on järjestetty
     opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja                    0
  1.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen
     opetustuntimäärä yhteensä                          0
 
                                                    Ylläpito
  S2 KIINTEISTÖJEN SUORITTEET                       Neliömetriä      euroa/neliö
  2.1 Omat tilat                                20.918           70
  2.9 Vuokratilat (ei sis. tuntiperusteisia tiloja)               2.673           91
  S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-alat yhteensä                 23.591           72
 
 
                                       Maksetut korvaukset yht.    Yhteensä euroa/
  K017 Lukiokoulutuksen järjestäjille maksetut korvaukset ostetuista     (sis. kohtiin K1-K9) samanaik. suor. kurssi
     kursseista (vastaa kohdan S1.7.3.1 suoritteita)                      0            0
 
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02K7YA ***
                                                          taulu  12 /1
  KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
 
 
@  1 Ammatillinen peruskoulutus
  16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus
 
 
                                          Keväällä     Syksyllä    Vuosiarvo
   Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä               1.505 (7kk)     13 (5kk)      883,3
 
                                 --------------------- KUSTANNUKSET ------------------------
 
                                 Henkilöstö- Muut menot Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
                                    menot ei sis.ALV    verot   yhteensä   euroa/
                                     M1     M2     M3         opisk.
  K1 Opetustoiminta
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.3-K1.4)         3.807.335   345.369   50.330  4.203.034   4.758
  1.3 Työssäoppiminen                       122.304    7.835     417   130.556    148
  1.4 Työnantajille maksetut korvaukset                 0    1.383      2    1.385     2
  K1 Opetustoiminta yhteensä                   3.929.639   354.587   50.749  4.334.975   4.908
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
  E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus             274.701         274.701    311
  2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito                 102.672   641.380   95.126   839.178    950
  2.2 Vuokratilat                          6.421   131.569    8.556   146.546    166
  K2 Kiinteistöjen ylläpito yhteensä                109.093  1.047.650   103.682  1.260.425   1.427
 
  K3 Opintososiaaliset edut
  K3.1 Majoitus
  3.1.2 Erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän saaneet
     (erityisoppilaitokset)                      0      0      0      0     0
  3.1.3 Sisäoppilaitokset                      9.858    2.203     258    12.319     14
  3.1.9 Muut majoitusetuudet                    27.253   29.375    4.680    61.308     69
  K3.1 Majoitus yhteensä                       37.111   31.578    4.938    73.627     83
  K3.2 Opiskelijaruokailu                      110.518   210.204   19.456   340.178    385
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                147.629   241.782   24.394   413.805    468
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                      590.926   98.719   12.683   702.328    795
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                   274.332   195.650   34.284   504.266    571
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                  865.258   294.369   46.967  1.206.594   1.366
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto                304.627   181.772   20.151   506.550    573
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ
   (K1+K2+K3+K7+K8)                       5.356.243  2.120.158   245.941  7.722.342   8.742
               euroa/opiskelija             6.064    2.400     278    8.742
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1             /opiskelija
  9.1 Rakennukset                               371.005                 420
  9.9 Muiden investointien poistot                       94.398                 107
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                      465.403                 527
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Ammatillinen peruskoulutus                                            taulu  12 /2
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus
 
 
 
 
  S1 OPETUKSEN SUORITTEET                                     /opiskelija
  1.1 Opetustuntien lukumäärä                          60.270           68
  1.2 Lähiopetuksena annettujen opetustuntien lukumäärä             53.009           60
  1.2.1 - josta lähiopetustuntien lukumäärä opetussuunnitelma-
      perusteisessa koulutuksessa                      47.378
  1.2.2 - josta lähiopetustuntien lukumäärä näyttötutkintoon
      valmistavassa koulutuksessa                        0
  1.3 Suoritetut opintoviikot (ilman hyväksiluettuja opintoviikkoja)
    ajalta 1.1 - 31.7.2015                          27.007           31
  1.3.1 - josta opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut     25.827
  1.3.1.1 - josta työssäoppimisen opintoviikot                  2.554
  1.6 Opetusunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut osaamispisteet
    (ilman hyväksiluettuja osaamispisteitä) ajalta 1.8 - 31.12.2015       426           0
  1.6.1.1 - josta työssäoppimisen osaamispisteet                  151
  1.4 Hyväksiluetut opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015               0           0
  1.5 Hyväksiluetut osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015              0           0
  1.7.1 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015                     0
  1.7.2 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015                    0
  1.7.3 Lukiokoulutuksen järjestäjältä ostetut kurssit                0
  1.7.3.1 - josta ammatillista perustutkintoa ja ylioppilastutkintoa
       samanaikaisesti suorittaville ostetut kurssit              0
  1.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa
    koulutuksessa
  1.9.1 Opiskelijamäärä, jolle ajalla 1.8 - 31.12.2015 on järjestetty
     opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja                    0
  1.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen
     opetustuntimäärä yhteensä                          0
 
                                                    Ylläpito
  S2 KIINTEISTÖJEN SUORITTEET                       Neliömetriä      euroa/neliö
  2.1 Omat tilat                                11.749           95
  2.9 Vuokratilat (ei sis. tuntiperusteisia tiloja)               1.319          111
  S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-alat yhteensä                 13.068           96
 
 
                                       Maksetut korvaukset yht.    Yhteensä euroa/
  K017 Lukiokoulutuksen järjestäjille maksetut korvaukset ostetuista     (sis. kohtiin K1-K9) samanaik. suor. kurssi
     kursseista (vastaa kohdan S1.7.3.1 suoritteita)                      0            0
 
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02K7YA ***
                                                          taulu  13 /1
  KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
 
 
@  1 Ammatillinen peruskoulutus
  17e Valma, er.op. erityinen koulutustehtävä
 
 
                                          Keväällä     Syksyllä    Vuosiarvo
   Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä                 0 (7kk)    715 (5kk)      297,9
 
                                 --------------------- KUSTANNUKSET ------------------------
 
                                 Henkilöstö- Muut menot Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
                                    menot ei sis.ALV    verot   yhteensä   euroa/
                                     M1     M2     M3         opisk.
  K1 Opetustoiminta
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.3-K1.4)         4.275.210   483.074   73.010  4.831.294   16.217
  1.3 Työssäoppiminen                        68.387    3.439     492    72.318    243
  1.4 Työnantajille maksetut korvaukset                 0     571     65     636     2
  K1 Opetustoiminta yhteensä                   4.343.597   487.084   73.567  4.904.248   16.462
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
  E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus              16.330          16.330     55
  2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito                 99.788   288.242   35.783   423.813   1.423
  2.2 Vuokratilat                          13.758   557.357   31.799   602.914   2.024
  K2 Kiinteistöjen ylläpito yhteensä                113.546   861.929   67.582  1.043.057   3.501
 
  K3 Opintososiaaliset edut
  K3.1 Majoitus
  3.1.2 Erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän saaneet
     (erityisoppilaitokset)                   492.838   286.033   25.191   804.062   2.699
  3.1.3 Sisäoppilaitokset                        0      0      0      0     0
  3.1.9 Muut majoitusetuudet                       0      0      0      0     0
  K3.1 Majoitus yhteensä                      492.838   286.033   25.191   804.062   2.699
  K3.2 Opiskelijaruokailu                      100.971   224.706   31.187   356.864   1.198
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                593.809   510.739   56.378  1.160.926   3.897
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                      794.587   109.971   16.892   921.450   3.093
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                   179.004   149.825   30.382   359.211   1.206
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                  973.591   259.796   47.274  1.280.661   4.299
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto                275.313   158.562   14.449   448.324   1.505
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ
   (K1+K2+K3+K7+K8)                       6.299.857  2.278.109   259.248  8.837.214   29.663
               euroa/opiskelija            21.146    7.647     870    29.663
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1             /opiskelija
  9.1 Rakennukset                               212.864                 715
  9.9 Muiden investointien poistot                       124.610                 418
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                      337.474                1.133
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Ammatillinen peruskoulutus                                            taulu  13 /2
17e Valma, er.op. erityinen koulutustehtävä
 
 
 
 
  S1 OPETUKSEN SUORITTEET                                     /opiskelija
  1.1 Opetustuntien lukumäärä                          46.018          154
  1.2 Lähiopetuksena annettujen opetustuntien lukumäärä             42.186          142
  1.2.1 - josta lähiopetustuntien lukumäärä opetussuunnitelma-
      perusteisessa koulutuksessa                      42.186
  1.2.2 - josta lähiopetustuntien lukumäärä näyttötutkintoon
      valmistavassa koulutuksessa                        0
  1.3 Suoritetut opintoviikot (ilman hyväksiluettuja opintoviikkoja)
    ajalta 1.1 - 31.7.2015                             0           0
  1.3.1 - josta opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut       0
  1.3.1.1 - josta työssäoppimisen opintoviikot                    0
  1.6 Opetusunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut osaamispisteet
    (ilman hyväksiluettuja osaamispisteitä) ajalta 1.8 - 31.12.2015      11.235           38
  1.6.1.1 - josta työssäoppimisen osaamispisteet                  872
  1.4 Hyväksiluetut opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015               0           0
  1.5 Hyväksiluetut osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015              0           0
  1.7.1 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015                     21
  1.7.2 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015                   59
  1.7.3 Lukiokoulutuksen järjestäjältä ostetut kurssit                0
  1.7.3.1 - josta ammatillista perustutkintoa ja ylioppilastutkintoa
       samanaikaisesti suorittaville ostetut kurssit              0
  1.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa
    koulutuksessa
  1.9.1 Opiskelijamäärä, jolle ajalla 1.8 - 31.12.2015 on järjestetty
     opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja                    0
  1.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen
     opetustuntimäärä yhteensä                          0
 
                                                    Ylläpito
  S2 KIINTEISTÖJEN SUORITTEET                       Neliömetriä      euroa/neliö
  2.1 Omat tilat                                 5.020           88
  2.9 Vuokratilat (ei sis. tuntiperusteisia tiloja)               4.187          144
  S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-alat yhteensä                  9.207          113
 
 
                                       Maksetut korvaukset yht.    Yhteensä euroa/
  K017 Lukiokoulutuksen järjestäjille maksetut korvaukset ostetuista     (sis. kohtiin K1-K9) samanaik. suor. kurssi
     kursseista (vastaa kohdan S1.7.3.1 suoritteita)                      0            0
 
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02K7YA ***
                                                          taulu  14 /1
  KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
 
 
@  1 Ammatillinen peruskoulutus
  17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää
 
 
                                          Keväällä     Syksyllä    Vuosiarvo
   Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä                 0 (7kk)   2.852 (5kk)     1.188,3
 
                                 --------------------- KUSTANNUKSET ------------------------
 
                                 Henkilöstö- Muut menot Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
                                    menot ei sis.ALV    verot   yhteensä   euroa/
                                     M1     M2     M3         opisk.
  K1 Opetustoiminta
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.3-K1.4)         6.374.080   601.192   73.140  7.048.412   5.931
  1.3 Työssäoppiminen                        98.292    4.057     268   102.617     86
  1.4 Työnantajille maksetut korvaukset                 0     884     58     942     1
  K1 Opetustoiminta yhteensä                   6.472.372   606.133   73.466  7.151.971   6.018
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
  E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus             373.323         373.323    314
  2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito                 144.642  1.000.379   127.003  1.272.024   1.070
  2.2 Vuokratilat                          9.237   185.061   17.799   212.097    178
  K2 Kiinteistöjen ylläpito yhteensä                153.879  1.558.763   144.802  1.857.444   1.563
 
  K3 Opintososiaaliset edut
  K3.1 Majoitus
  3.1.2 Erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän saaneet
     (erityisoppilaitokset)                      0      0      0      0     0
  3.1.3 Sisäoppilaitokset                      33.884    4.557     690    39.131     33
  3.1.9 Muut majoitusetuudet                    15.462   20.335    2.840    38.637     33
  K3.1 Majoitus yhteensä                       49.346   24.892    3.530    77.768     65
  K3.2 Opiskelijaruokailu                      136.052   320.295   22.967   479.314    403
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                185.398   345.187   26.497   557.082    469
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                      879.914   176.258   23.396  1.079.568    908
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                   225.790   232.177   42.842   500.809    421
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                 1.105.704   408.435   66.238  1.580.377   1.330
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto                511.473   255.861   33.545   800.879    674
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ
   (K1+K2+K3+K7+K8)                       8.428.800  3.174.373   344.564  11.947.737   10.054
               euroa/opiskelija             7.093    2.671     290    10.054
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1             /opiskelija
  9.1 Rakennukset                               421.553                 355
  9.9 Muiden investointien poistot                       113.729                 96
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                      535.282                 450
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Ammatillinen peruskoulutus                                            taulu  14 /2
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää
 
 
 
 
  S1 OPETUKSEN SUORITTEET                                     /opiskelija
  1.1 Opetustuntien lukumäärä                         119.143          100
  1.2 Lähiopetuksena annettujen opetustuntien lukumäärä            107.129           90
  1.2.1 - josta lähiopetustuntien lukumäärä opetussuunnitelma-
      perusteisessa koulutuksessa                      90.304
  1.2.2 - josta lähiopetustuntien lukumäärä näyttötutkintoon
      valmistavassa koulutuksessa                        0
  1.3 Suoritetut opintoviikot (ilman hyväksiluettuja opintoviikkoja)
    ajalta 1.1 - 31.7.2015                            706           1
  1.3.1 - josta opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut      421
  1.3.1.1 - josta työssäoppimisen opintoviikot                   35
  1.6 Opetusunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut osaamispisteet
    (ilman hyväksiluettuja osaamispisteitä) ajalta 1.8 - 31.12.2015      35.530           30
  1.6.1.1 - josta työssäoppimisen osaamispisteet                 2.148
  1.4 Hyväksiluetut opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015               0           0
  1.5 Hyväksiluetut osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015              0           0
  1.7.1 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015                     0
  1.7.2 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015                    0
  1.7.3 Lukiokoulutuksen järjestäjältä ostetut kurssit                0
  1.7.3.1 - josta ammatillista perustutkintoa ja ylioppilastutkintoa
       samanaikaisesti suorittaville ostetut kurssit              0
  1.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa
    koulutuksessa
  1.9.1 Opiskelijamäärä, jolle ajalla 1.8 - 31.12.2015 on järjestetty
     opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja                    0
  1.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen
     opetustuntimäärä yhteensä                          0
 
                                                    Ylläpito
  S2 KIINTEISTÖJEN SUORITTEET                       Neliömetriä      euroa/neliö
  2.1 Omat tilat                                22.107           74
  2.9 Vuokratilat (ei sis. tuntiperusteisia tiloja)               3.099           68
  S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-alat yhteensä                 25.206           74
 
 
                                       Maksetut korvaukset yht.    Yhteensä euroa/
  K017 Lukiokoulutuksen järjestäjille maksetut korvaukset ostetuista     (sis. kohtiin K1-K9) samanaik. suor. kurssi
     kursseista (vastaa kohdan S1.7.3.1 suoritteita)                      0            0
 
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02K7YA ***
                                                          taulu  15 /1
  KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
 
 
@  1 Ammatillinen peruskoulutus
  18e Työhön ja its. elämään valmentava koulutus
 
 
                                          Keväällä     Syksyllä    Vuosiarvo
   Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä                 0 (7kk)    975 (5kk)      406,3
 
                                 --------------------- KUSTANNUKSET ------------------------
 
                                 Henkilöstö- Muut menot Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
                                    menot ei sis.ALV    verot   yhteensä   euroa/
                                     M1     M2     M3         opisk.
  K1 Opetustoiminta
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.3-K1.4)         8.740.537   729.392   118.155  9.588.084   23.601
  1.3 Työssäoppiminen                        45.099    4.162     637    49.898    123
  1.4 Työnantajille maksetut korvaukset                 0     91      0      91     0
  K1 Opetustoiminta yhteensä                   8.785.636   733.645   118.792  9.638.073   23.724
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
  E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus              13.127          13.127     32
  2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito                 53.588   176.798   23.196   253.582    624
  2.2 Vuokratilat                          32.894  1.183.048   79.002  1.294.944   3.188
  K2 Kiinteistöjen ylläpito yhteensä                 86.482  1.372.973   102.198  1.561.653   3.844
 
  K3 Opintososiaaliset edut
  K3.1 Majoitus
  3.1.2 Erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän saaneet
     (erityisoppilaitokset)                   453.632   194.828   18.221   666.681   1.641
  3.1.3 Sisäoppilaitokset                        0      0      0      0     0
  3.1.9 Muut majoitusetuudet                     3.918    7.756    1.692    13.366     33
  K3.1 Majoitus yhteensä                      457.550   202.584   19.913   680.047   1.674
  K3.2 Opiskelijaruokailu                      91.110   368.487   37.121   496.718   1.223
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                548.660   571.071   57.034  1.176.765   2.897
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                     1.006.774   155.754   21.703  1.184.231   2.915
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                   226.641   194.119   38.515   459.275   1.131
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                 1.233.415   349.873   60.218  1.643.506   4.046
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto                303.041   203.166   13.684   519.891   1.280
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ
   (K1+K2+K3+K7+K8)                      10.957.231  3.230.708   351.926  14.539.865   35.790
               euroa/opiskelija            26.972    7.953     866    35.790
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1             /opiskelija
  9.1 Rakennukset                               126.290                 311
  9.9 Muiden investointien poistot                       115.295                 284
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                      241.585                 595
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Ammatillinen peruskoulutus                                            taulu  15 /2
18e Työhön ja its. elämään valmentava koulutus
 
 
 
 
  S1 OPETUKSEN SUORITTEET                                     /opiskelija
  1.1 Opetustuntien lukumäärä                          76.125          187
  1.2 Lähiopetuksena annettujen opetustuntien lukumäärä             71.234          175
  1.2.1 - josta lähiopetustuntien lukumäärä opetussuunnitelma-
      perusteisessa koulutuksessa                      71.234
  1.2.2 - josta lähiopetustuntien lukumäärä näyttötutkintoon
      valmistavassa koulutuksessa                        0
  1.3 Suoritetut opintoviikot (ilman hyväksiluettuja opintoviikkoja)
    ajalta 1.1 - 31.7.2015                             0           0
  1.3.1 - josta opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut       0
  1.3.1.1 - josta työssäoppimisen opintoviikot                    0
  1.6 Opetusunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut osaamispisteet
    (ilman hyväksiluettuja osaamispisteitä) ajalta 1.8 - 31.12.2015      9.738           24
  1.6.1.1 - josta työssäoppimisen osaamispisteet                 1.115
  1.4 Hyväksiluetut opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015               0           0
  1.5 Hyväksiluetut osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015              0           0
  1.7.1 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015                     26
  1.7.2 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015                   84
  1.7.3 Lukiokoulutuksen järjestäjältä ostetut kurssit                0
  1.7.3.1 - josta ammatillista perustutkintoa ja ylioppilastutkintoa
       samanaikaisesti suorittaville ostetut kurssit              0
  1.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa
    koulutuksessa
  1.9.1 Opiskelijamäärä, jolle ajalla 1.8 - 31.12.2015 on järjestetty
     opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja                    0
  1.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen
     opetustuntimäärä yhteensä                          0
 
                                                    Ylläpito
  S2 KIINTEISTÖJEN SUORITTEET                       Neliömetriä      euroa/neliö
  2.1 Omat tilat                                 3.895           68
  2.9 Vuokratilat (ei sis. tuntiperusteisia tiloja)               9.742          133
  S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-alat yhteensä                 13.637          115
 
 
                                       Maksetut korvaukset yht.    Yhteensä euroa/
  K017 Lukiokoulutuksen järjestäjille maksetut korvaukset ostetuista     (sis. kohtiin K1-K9) samanaik. suor. kurssi
     kursseista (vastaa kohdan S1.7.3.1 suoritteita)                      0            0
 
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02K7YA ***
                                                          taulu  16 /1
  KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
 
  Raportti yhteensä
@
 
 
 
                                          Keväällä     Syksyllä    Vuosiarvo
   Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä              146.834 (7kk)  151.054 (5kk)    148.592,3
 
                                 --------------------- KUSTANNUKSET ------------------------
 
                                 Henkilöstö- Muut menot Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
                                    menot ei sis.ALV    verot   yhteensä   euroa/
                                     M1     M2     M3         opisk.
  K1 Opetustoiminta
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.3-K1.4)        683.782.856 128.764.736 21.518.228 834.065.820   5.613
  1.3 Työssäoppiminen                      59.825.041  4.767.703   346.054  64.938.798    437
  1.4 Työnantajille maksetut korvaukset              262.947  5.148.789   59.884  5.471.620     37
  K1 Opetustoiminta yhteensä                  743.870.844 138.681.228 21.924.166 904.476.238   6.087
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
  E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus            39.471.480        39.471.480    266
  2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito               26.621.085 118.375.461 19.558.068 164.554.614   1.107
  2.2 Vuokratilat                        2.873.292 59.158.316  4.439.601  66.471.209    447
  K2 Kiinteistöjen ylläpito yhteensä               29.494.377 217.005.257 23.997.669 270.497.303   1.820
 
  K3 Opintososiaaliset edut
  K3.1 Majoitus
  3.1.2 Erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän saaneet
     (erityisoppilaitokset)                  7.450.813  4.037.269   374.917  11.862.999     80
  3.1.3 Sisäoppilaitokset                    1.069.017  1.658.524   250.139  2.977.680     20
  3.1.9 Muut majoitusetuudet                   5.661.180  8.715.830  1.232.688  15.609.698    105
  K3.1 Majoitus yhteensä                     14.181.010 14.411.623  1.857.744  30.450.377    205
  K3.2 Opiskelijaruokailu                    21.812.232 51.140.372  3.833.417  76.786.021    517
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä               35.993.242 65.551.995  5.691.161 107.236.398    722
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                    122.680.940 21.443.921  2.786.062 146.910.923    989
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                  30.491.909 35.013.067  6.666.969  72.171.945    486
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                153.172.849 56.456.988  9.453.031 219.082.868   1.474
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto              60.573.906 31.345.069  3.968.619  95.887.594    645
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ
   (K1+K2+K3+K7+K8)                      1023105136 509.040.467 65.034.671  1597180274   10.749
               euroa/opiskelija             6.885    3.426     438    10.749
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1             /opiskelija
  9.1 Rakennukset                              75.091.095                 505
  9.9 Muiden investointien poistot                     37.018.544                 249
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                    112.109.639                 754
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          taulu  16 /2
 
 
 
 
 
  S1 OPETUKSEN SUORITTEET                                     /opiskelija
  1.1 Opetustuntien lukumäärä                        10.694.016           72
  1.2 Lähiopetuksena annettujen opetustuntien lukumäärä           9.108.255           61
  1.2.1 - josta lähiopetustuntien lukumäärä opetussuunnitelma-
      perusteisessa koulutuksessa                    7.670.167
  1.2.2 - josta lähiopetustuntien lukumäärä näyttötutkintoon
      valmistavassa koulutuksessa                    1.284.692
  1.3 Suoritetut opintoviikot (ilman hyväksiluettuja opintoviikkoja)
    ajalta 1.1 - 31.7.2015                         3.391.779           23
  1.3.1 - josta opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut   2.838.789
  1.3.1.1 - josta työssäoppimisen opintoviikot                 641.218
  1.6 Opetusunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut osaamispisteet
    (ilman hyväksiluettuja osaamispisteitä) ajalta 1.8 - 31.12.2015    2.345.858           16
  1.6.1.1 - josta työssäoppimisen osaamispisteet                480.419
  1.4 Hyväksiluetut opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015            207.824           1
  1.5 Hyväksiluetut osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015           426.839           3
  1.7.1 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015                   4.022
  1.7.2 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015                  5.225
  1.7.3 Lukiokoulutuksen järjestäjältä ostetut kurssit             58.547
  1.7.3.1 - josta ammatillista perustutkintoa ja ylioppilastutkintoa
       samanaikaisesti suorittaville ostetut kurssit            54.926
  1.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa
    koulutuksessa
  1.9.1 Opiskelijamäärä, jolle ajalla 1.8 - 31.12.2015 on järjestetty
     opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja                   918
  1.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen
     opetustuntimäärä yhteensä                        16.561
 
                                                    Ylläpito
  S2 KIINTEISTÖJEN SUORITTEET                       Neliömetriä      euroa/neliö
  2.1 Omat tilat                               2.496.354           82
  2.9 Vuokratilat (ei sis. tuntiperusteisia tiloja)              523.868          127
  S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-alat yhteensä                3.020.222           90
 
 
                                       Maksetut korvaukset yht.    Yhteensä euroa/
  K017 Lukiokoulutuksen järjestäjille maksetut korvaukset ostetuista     (sis. kohtiin K1-K9) samanaik. suor. kurssi
     kursseista (vastaa kohdan S1.7.3.1 suoritteita)                  9.865.830           180