Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02K7YM ***
                                                          taulu   1 /1
  KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
 
 
@  1 Ammatillinen peruskoulutus
  01 Uusimaa
 
 
                                          Keväällä     Syksyllä    Vuosiarvo
   Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä               41.251 (7kk)   43.339 (5kk)    42.121,0
 
                                 --------------------- KUSTANNUKSET ------------------------
 
                                 Henkilöstö- Muut menot Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
                                    menot ei sis.ALV    verot   yhteensä   euroa/
                                     M1     M2     M3         opisk.
  K1 Opetustoiminta
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.3-K1.4)        209.092.225 31.865.204  5.638.007 246.595.436   5.854
  1.3 Työssäoppiminen                      17.469.586  1.229.280   113.368  18.812.234    447
  1.4 Työnantajille maksetut korvaukset              233.917  1.451.466   10.133  1.695.516     40
  K1 Opetustoiminta yhteensä                  226.795.728 34.545.950  5.761.508 267.103.186   6.341
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
  E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus            11.826.758        11.826.758    281
  2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito                6.896.062 33.777.544  4.632.202  45.305.808   1.076
  2.2 Vuokratilat                        1.368.290 32.423.339  1.562.513  35.354.142    839
  K2 Kiinteistöjen ylläpito yhteensä               8.264.352 78.027.641  6.194.715  92.486.708   2.196
 
  K3 Opintososiaaliset edut
  K3.1 Majoitus
  3.1.2 Erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän saaneet
     (erityisoppilaitokset)                  4.037.768  2.362.040   215.377  6.615.185    157
  3.1.3 Sisäoppilaitokset                     407.995   268.125   57.254   733.374     17
  3.1.9 Muut majoitusetuudet                    501.091   903.543   109.909  1.514.543     36
  K3.1 Majoitus yhteensä                     4.946.854  3.533.708   382.540  8.863.102    210
  K3.2 Opiskelijaruokailu                     5.317.777 13.906.797   869.722  20.094.296    477
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä               10.264.631 17.440.505  1.252.262  28.957.398    687
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                    33.814.045  4.846.806   648.217  39.309.068    933
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                  8.668.282 11.114.895  2.360.913  22.144.090    526
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                 42.482.327 15.961.701  3.009.130  61.453.158   1.459
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto              18.836.057 10.795.270  1.185.229  30.816.556    732
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ
   (K1+K2+K3+K7+K8)                      306.643.098 156.771.049 17.402.856 480.817.003   11.415
               euroa/opiskelija             7.280    3.722     413    11.415
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1             /opiskelija
  9.1 Rakennukset                              18.796.443                 446
  9.9 Muiden investointien poistot                     12.760.549                 303
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                    31.556.992                 749
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Ammatillinen peruskoulutus                                            taulu   1 /2
01 Uusimaa
 
 
 
 
  S1 OPETUKSEN SUORITTEET                                     /opiskelija
  1.1 Opetustuntien lukumäärä                        2.914.966           69
  1.2 Lähiopetuksena annettujen opetustuntien lukumäärä           2.445.573           58
  1.2.1 - josta lähiopetustuntien lukumäärä opetussuunnitelma-
      perusteisessa koulutuksessa                    2.047.782
  1.2.2 - josta lähiopetustuntien lukumäärä näyttötutkintoon
      valmistavassa koulutuksessa                     327.576
  1.3 Suoritetut opintoviikot (ilman hyväksiluettuja opintoviikkoja)
    ajalta 1.1 - 31.7.2015                         1.030.437           24
  1.3.1 - josta opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut    821.909
  1.3.1.1 - josta työssäoppimisen opintoviikot                 186.696
  1.6 Opetusunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut osaamispisteet
    (ilman hyväksiluettuja osaamispisteitä) ajalta 1.8 - 31.12.2015     571.822           14
  1.6.1.1 - josta työssäoppimisen osaamispisteet                147.998
  1.4 Hyväksiluetut opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015             70.980           2
  1.5 Hyväksiluetut osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015           123.685           3
  1.7.1 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015                    318
  1.7.2 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015                   249
  1.7.3 Lukiokoulutuksen järjestäjältä ostetut kurssit             11.076
  1.7.3.1 - josta ammatillista perustutkintoa ja ylioppilastutkintoa
       samanaikaisesti suorittaville ostetut kurssit            10.124
  1.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa
    koulutuksessa
  1.9.1 Opiskelijamäärä, jolle ajalla 1.8 - 31.12.2015 on järjestetty
     opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja                   427
  1.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen
     opetustuntimäärä yhteensä                        9.303
 
                                                    Ylläpito
  S2 KIINTEISTÖJEN SUORITTEET                       Neliömetriä      euroa/neliö
  2.1 Omat tilat                                507.525          113
  2.9 Vuokratilat (ei sis. tuntiperusteisia tiloja)              202.124          175
  S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-alat yhteensä                 709.649          130
 
 
                                       Maksetut korvaukset yht.    Yhteensä euroa/
  K017 Lukiokoulutuksen järjestäjille maksetut korvaukset ostetuista     (sis. kohtiin K1-K9) samanaik. suor. kurssi
     kursseista (vastaa kohdan S1.7.3.1 suoritteita)                  1.854.198           183
 
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02K7YM ***
                                                          taulu   2 /1
  KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
 
 
@  1 Ammatillinen peruskoulutus
  02 Varsinais-Suomi
 
 
                                          Keväällä     Syksyllä    Vuosiarvo
   Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä               10.845 (7kk)   11.172 (5kk)    10.981,3
 
                                 --------------------- KUSTANNUKSET ------------------------
 
                                 Henkilöstö- Muut menot Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
                                    menot ei sis.ALV    verot   yhteensä   euroa/
                                     M1     M2     M3         opisk.
  K1 Opetustoiminta
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.3-K1.4)         48.003.041 10.253.170  1.982.359  60.238.570   5.486
  1.3 Työssäoppiminen                      4.362.127   180.103    9.606  4.551.836    415
  1.4 Työnantajille maksetut korvaukset                615   579.156    9.622   589.393     54
  K1 Opetustoiminta yhteensä                   52.365.783 11.012.429  2.001.587  65.379.799   5.954
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
  E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus            1.014.169        1.014.169     92
  2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito                2.088.612  9.340.141  1.326.151  12.754.904   1.162
  2.2 Vuokratilat                          85.077  3.148.482   364.660  3.598.219    328
  K2 Kiinteistöjen ylläpito yhteensä               2.173.689 13.502.792  1.690.811  17.367.292   1.582
 
  K3 Opintososiaaliset edut
  K3.1 Majoitus
  3.1.2 Erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän saaneet
     (erityisoppilaitokset)                      0      0      0      0     0
  3.1.3 Sisäoppilaitokset                      4.493   98.291   21.963   124.747     11
  3.1.9 Muut majoitusetuudet                    149.243   153.919   26.807   329.969     30
  K3.1 Majoitus yhteensä                      153.736   252.210   48.770   454.716     41
  K3.2 Opiskelijaruokailu                     2.334.907  3.208.806   312.070  5.855.783    533
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä               2.488.643  3.461.016   360.840  6.310.499    575
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                     6.179.098   743.180   93.650  7.015.928    639
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                  3.027.978  3.473.497   493.434  6.994.909    637
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                 9.207.076  4.216.677   587.084  14.010.837   1.276
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto               3.580.457  1.439.324   251.041  5.270.822    480
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ
   (K1+K2+K3+K7+K8)                      69.815.625 33.632.239  4.891.368 108.339.232   9.866
               euroa/opiskelija             6.358    3.063     445    9.866
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1             /opiskelija
  9.1 Rakennukset                              4.376.724                 399
  9.9 Muiden investointien poistot                      2.040.545                 186
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                     6.417.269                 584
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Ammatillinen peruskoulutus                                            taulu   2 /2
02 Varsinais-Suomi
 
 
 
 
  S1 OPETUKSEN SUORITTEET                                     /opiskelija
  1.1 Opetustuntien lukumäärä                         780.197           71
  1.2 Lähiopetuksena annettujen opetustuntien lukumäärä            671.828           61
  1.2.1 - josta lähiopetustuntien lukumäärä opetussuunnitelma-
      perusteisessa koulutuksessa                     580.749
  1.2.2 - josta lähiopetustuntien lukumäärä näyttötutkintoon
      valmistavassa koulutuksessa                      97.003
  1.3 Suoritetut opintoviikot (ilman hyväksiluettuja opintoviikkoja)
    ajalta 1.1 - 31.7.2015                          246.586           22
  1.3.1 - josta opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut    212.278
  1.3.1.1 - josta työssäoppimisen opintoviikot                 47.983
  1.6 Opetusunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut osaamispisteet
    (ilman hyväksiluettuja osaamispisteitä) ajalta 1.8 - 31.12.2015     204.203           19
  1.6.1.1 - josta työssäoppimisen osaamispisteet                32.513
  1.4 Hyväksiluetut opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015             10.952           1
  1.5 Hyväksiluetut osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015           34.131           3
  1.7.1 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015                     0
  1.7.2 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015                    0
  1.7.3 Lukiokoulutuksen järjestäjältä ostetut kurssit               778
  1.7.3.1 - josta ammatillista perustutkintoa ja ylioppilastutkintoa
       samanaikaisesti suorittaville ostetut kurssit             725
  1.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa
    koulutuksessa
  1.9.1 Opiskelijamäärä, jolle ajalla 1.8 - 31.12.2015 on järjestetty
     opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja                   61
  1.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen
     opetustuntimäärä yhteensä                        4.498
 
                                                    Ylläpito
  S2 KIINTEISTÖJEN SUORITTEET                       Neliömetriä      euroa/neliö
  2.1 Omat tilat                                175.653           78
  2.9 Vuokratilat (ei sis. tuntiperusteisia tiloja)               27.245          132
  S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-alat yhteensä                 202.898           86
 
 
                                       Maksetut korvaukset yht.    Yhteensä euroa/
  K017 Lukiokoulutuksen järjestäjille maksetut korvaukset ostetuista     (sis. kohtiin K1-K9) samanaik. suor. kurssi
     kursseista (vastaa kohdan S1.7.3.1 suoritteita)                   256.823           354
 
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02K7YM ***
                                                          taulu   3 /1
  KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
 
 
@  1 Ammatillinen peruskoulutus
  04 Satakunta
 
 
                                          Keväällä     Syksyllä    Vuosiarvo
   Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä               5.796 (7kk)   5.843 (5kk)     5.815,6
 
                                 --------------------- KUSTANNUKSET ------------------------
 
                                 Henkilöstö- Muut menot Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
                                    menot ei sis.ALV    verot   yhteensä   euroa/
                                     M1     M2     M3         opisk.
  K1 Opetustoiminta
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.3-K1.4)         25.063.073  3.066.193   586.622  28.715.888   4.938
  1.3 Työssäoppiminen                      2.752.698   130.230   28.086  2.911.014    501
  1.4 Työnantajille maksetut korvaukset                 0   99.370      0    99.370     17
  K1 Opetustoiminta yhteensä                   27.815.771  3.295.793   614.708  31.726.272   5.455
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
  E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus                0            0     0
  2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito                 837.723  1.456.350   282.304  2.576.377    443
  2.2 Vuokratilat                         138.418  7.164.529   662.690  7.965.637   1.370
  K2 Kiinteistöjen ylläpito yhteensä                976.141  8.620.879   944.994  10.542.014   1.813
 
  K3 Opintososiaaliset edut
  K3.1 Majoitus
  3.1.2 Erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän saaneet
     (erityisoppilaitokset)                      0      0      0      0     0
  3.1.3 Sisäoppilaitokset                      15.213   49.709   10.209    75.131     13
  3.1.9 Muut majoitusetuudet                    200.785   505.213   28.494   734.492    126
  K3.1 Majoitus yhteensä                      215.998   554.922   38.703   809.623    139
  K3.2 Opiskelijaruokailu                     1.014.256  1.365.668   193.380  2.573.304    442
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä               1.230.254  1.920.590   232.083  3.382.927    582
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                     4.787.056  2.089.441   424.003  7.300.500   1.255
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                  1.161.490   923.198   214.695  2.299.383    395
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                 5.948.546  3.012.639   638.698  9.599.883   1.651
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto               2.149.386  1.559.227   283.002  3.991.615    686
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ
   (K1+K2+K3+K7+K8)                      38.120.102 18.409.111  2.713.494  59.242.707   10.187
               euroa/opiskelija             6.555    3.165     467    10.187
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1             /opiskelija
  9.1 Rakennukset                               509.702                 88
  9.9 Muiden investointien poistot                      1.241.037                 213
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                     1.750.739                 301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Ammatillinen peruskoulutus                                            taulu   3 /2
04 Satakunta
 
 
 
 
  S1 OPETUKSEN SUORITTEET                                     /opiskelija
  1.1 Opetustuntien lukumäärä                         395.073           68
  1.2 Lähiopetuksena annettujen opetustuntien lukumäärä            373.009           64
  1.2.1 - josta lähiopetustuntien lukumäärä opetussuunnitelma-
      perusteisessa koulutuksessa                     297.332
  1.2.2 - josta lähiopetustuntien lukumäärä näyttötutkintoon
      valmistavassa koulutuksessa                      56.795
  1.3 Suoritetut opintoviikot (ilman hyväksiluettuja opintoviikkoja)
    ajalta 1.1 - 31.7.2015                          135.788           23
  1.3.1 - josta opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut    125.360
  1.3.1.1 - josta työssäoppimisen opintoviikot                 26.053
  1.6 Opetusunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut osaamispisteet
    (ilman hyväksiluettuja osaamispisteitä) ajalta 1.8 - 31.12.2015      99.366           17
  1.6.1.1 - josta työssäoppimisen osaamispisteet                17.412
  1.4 Hyväksiluetut opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015             5.382           1
  1.5 Hyväksiluetut osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015           17.989           3
  1.7.1 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015                     25
  1.7.2 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015                    0
  1.7.3 Lukiokoulutuksen järjestäjältä ostetut kurssit               741
  1.7.3.1 - josta ammatillista perustutkintoa ja ylioppilastutkintoa
       samanaikaisesti suorittaville ostetut kurssit             735
  1.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa
    koulutuksessa
  1.9.1 Opiskelijamäärä, jolle ajalla 1.8 - 31.12.2015 on järjestetty
     opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja                    0
  1.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen
     opetustuntimäärä yhteensä                          0
 
                                                    Ylläpito
  S2 KIINTEISTÖJEN SUORITTEET                       Neliömetriä      euroa/neliö
  2.1 Omat tilat                                56.571           46
  2.9 Vuokratilat (ei sis. tuntiperusteisia tiloja)               79.770          100
  S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-alat yhteensä                 136.341           77
 
 
                                       Maksetut korvaukset yht.    Yhteensä euroa/
  K017 Lukiokoulutuksen järjestäjille maksetut korvaukset ostetuista     (sis. kohtiin K1-K9) samanaik. suor. kurssi
     kursseista (vastaa kohdan S1.7.3.1 suoritteita)                   218.102           297
 
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02K7YM ***
                                                          taulu   4 /1
  KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
 
 
@  1 Ammatillinen peruskoulutus
  05 Kanta-Häme
 
 
                                          Keväällä     Syksyllä    Vuosiarvo
   Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä               4.369 (7kk)   4.505 (5kk)     4.425,7
 
                                 --------------------- KUSTANNUKSET ------------------------
 
                                 Henkilöstö- Muut menot Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
                                    menot ei sis.ALV    verot   yhteensä   euroa/
                                     M1     M2     M3         opisk.
  K1 Opetustoiminta
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.3-K1.4)         24.532.719  5.782.793  1.025.596  31.341.108   7.082
  1.3 Työssäoppiminen                      2.035.842   177.591   17.730  2.231.163    504
  1.4 Työnantajille maksetut korvaukset                 0   197.971   15.039   213.010     48
  K1 Opetustoiminta yhteensä                   26.568.561  6.158.355  1.058.365  33.785.281   7.634
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
  E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus                0            0     0
  2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito                1.856.119  4.207.414   688.280  6.751.813   1.526
  2.2 Vuokratilat                          14.892  1.192.085   107.854  1.314.831    297
  K2 Kiinteistöjen ylläpito yhteensä               1.871.011  5.399.499   796.134  8.066.644   1.823
 
  K3 Opintososiaaliset edut
  K3.1 Majoitus
  3.1.2 Erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän saaneet
     (erityisoppilaitokset)                  1.893.039   861.881   118.649  2.873.569    649
  3.1.3 Sisäoppilaitokset                        0      0      0      0     0
  3.1.9 Muut majoitusetuudet                    201.641   504.703   53.872   760.216    172
  K3.1 Majoitus yhteensä                     2.094.680  1.366.584   172.521  3.633.785    821
  K3.2 Opiskelijaruokailu                     1.163.905  2.245.903   248.148  3.657.956    827
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä               3.258.585  3.612.487   420.669  7.291.741   1.648
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                     4.238.277   370.427   64.618  4.673.322   1.056
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                  1.378.387   835.391   164.261  2.378.039    537
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                 5.616.664  1.205.818   228.879  7.051.361   1.593
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto               2.344.785  1.435.188   183.306  3.963.279    896
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ
   (K1+K2+K3+K7+K8)                      39.659.567 17.811.335  2.687.352  60.158.254   13.593
               euroa/opiskelija             8.961    4.025     607    13.593
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1             /opiskelija
  9.1 Rakennukset                              2.492.475                 563
  9.9 Muiden investointien poistot                      1.220.747                 276
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                     3.713.222                 839
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Ammatillinen peruskoulutus                                            taulu   4 /2
05 Kanta-Häme
 
 
 
 
  S1 OPETUKSEN SUORITTEET                                     /opiskelija
  1.1 Opetustuntien lukumäärä                         396.214           90
  1.2 Lähiopetuksena annettujen opetustuntien lukumäärä            284.514           64
  1.2.1 - josta lähiopetustuntien lukumäärä opetussuunnitelma-
      perusteisessa koulutuksessa                     249.303
  1.2.2 - josta lähiopetustuntien lukumäärä näyttötutkintoon
      valmistavassa koulutuksessa                      30.373
  1.3 Suoritetut opintoviikot (ilman hyväksiluettuja opintoviikkoja)
    ajalta 1.1 - 31.7.2015                          64.608           15
  1.3.1 - josta opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut     55.819
  1.3.1.1 - josta työssäoppimisen opintoviikot                 13.463
  1.6 Opetusunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut osaamispisteet
    (ilman hyväksiluettuja osaamispisteitä) ajalta 1.8 - 31.12.2015     115.203           26
  1.6.1.1 - josta työssäoppimisen osaamispisteet                22.649
  1.4 Hyväksiluetut opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015             3.318           1
  1.5 Hyväksiluetut osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015            9.166           2
  1.7.1 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015                     14
  1.7.2 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015                    0
  1.7.3 Lukiokoulutuksen järjestäjältä ostetut kurssit               866
  1.7.3.1 - josta ammatillista perustutkintoa ja ylioppilastutkintoa
       samanaikaisesti suorittaville ostetut kurssit             866
  1.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa
    koulutuksessa
  1.9.1 Opiskelijamäärä, jolle ajalla 1.8 - 31.12.2015 on järjestetty
     opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja                   217
  1.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen
     opetustuntimäärä yhteensä                         185
 
                                                    Ylläpito
  S2 KIINTEISTÖJEN SUORITTEET                       Neliömetriä      euroa/neliö
  2.1 Omat tilat                                102.201           66
  2.9 Vuokratilat (ei sis. tuntiperusteisia tiloja)               13.417           98
  S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-alat yhteensä                 115.618           70
 
 
                                       Maksetut korvaukset yht.    Yhteensä euroa/
  K017 Lukiokoulutuksen järjestäjille maksetut korvaukset ostetuista     (sis. kohtiin K1-K9) samanaik. suor. kurssi
     kursseista (vastaa kohdan S1.7.3.1 suoritteita)                   218.735           253
 
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02K7YM ***
                                                          taulu   5 /1
  KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
 
 
@  1 Ammatillinen peruskoulutus
  06 Pirkanmaa
 
 
                                          Keväällä     Syksyllä    Vuosiarvo
   Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä               12.820 (7kk)   13.294 (5kk)    13.017,5
 
                                 --------------------- KUSTANNUKSET ------------------------
 
                                 Henkilöstö- Muut menot Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
                                    menot ei sis.ALV    verot   yhteensä   euroa/
                                     M1     M2     M3         opisk.
  K1 Opetustoiminta
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.3-K1.4)         56.834.887 10.038.348  1.716.792  68.590.027   5.269
  1.3 Työssäoppiminen                      4.359.666   539.189   16.970  4.915.825    378
  1.4 Työnantajille maksetut korvaukset               17.261   92.652     623   110.536     8
  K1 Opetustoiminta yhteensä                   61.211.814 10.670.189  1.734.385  73.616.388   5.655
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
  E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus            6.894.989        6.894.989    530
  2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito                1.958.953 12.724.393  2.039.498  16.722.844   1.285
  2.2 Vuokratilat                          80.040  1.412.415   119.703  1.612.158    124
  K2 Kiinteistöjen ylläpito yhteensä               2.038.993 21.031.797  2.159.201  25.229.991   1.938
 
  K3 Opintososiaaliset edut
  K3.1 Majoitus
  3.1.2 Erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän saaneet
     (erityisoppilaitokset)                   348.399   34.757    7.317   390.473     30
  3.1.3 Sisäoppilaitokset                      54.851   29.114    6.988    90.953     7
  3.1.9 Muut majoitusetuudet                    254.210   412.760   51.754   718.724     55
  K3.1 Majoitus yhteensä                      657.460   476.631   66.059  1.200.150     92
  K3.2 Opiskelijaruokailu                     1.155.086  4.440.608   158.385  5.754.079    442
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä               1.812.546  4.917.239   224.444  6.954.229    534
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                    13.260.967  1.452.995   170.904  14.884.866   1.143
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                  2.599.379  3.946.723   636.775  7.182.877    552
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                 15.860.346  5.399.718   807.679  22.067.743   1.695
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto               3.814.790  2.486.425   271.886  6.573.101    505
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ
   (K1+K2+K3+K7+K8)                      84.738.483 44.505.365  5.197.588 134.441.436   10.328
               euroa/opiskelija             6.510    3.419     399    10.328
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1             /opiskelija
  9.1 Rakennukset                              7.032.064                 540
  9.9 Muiden investointien poistot                      2.451.848                 188
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                     9.483.912                 729
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Ammatillinen peruskoulutus                                            taulu   5 /2
06 Pirkanmaa
 
 
 
 
  S1 OPETUKSEN SUORITTEET                                     /opiskelija
  1.1 Opetustuntien lukumäärä                         930.548           71
  1.2 Lähiopetuksena annettujen opetustuntien lukumäärä            817.307           63
  1.2.1 - josta lähiopetustuntien lukumäärä opetussuunnitelma-
      perusteisessa koulutuksessa                     737.081
  1.2.2 - josta lähiopetustuntien lukumäärä näyttötutkintoon
      valmistavassa koulutuksessa                      75.338
  1.3 Suoritetut opintoviikot (ilman hyväksiluettuja opintoviikkoja)
    ajalta 1.1 - 31.7.2015                          270.138           21
  1.3.1 - josta opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut    234.242
  1.3.1.1 - josta työssäoppimisen opintoviikot                 48.166
  1.6 Opetusunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut osaamispisteet
    (ilman hyväksiluettuja osaamispisteitä) ajalta 1.8 - 31.12.2015     196.138           15
  1.6.1.1 - josta työssäoppimisen osaamispisteet                41.241
  1.4 Hyväksiluetut opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015             15.859           1
  1.5 Hyväksiluetut osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015           52.748           4
  1.7.1 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015                   2.308
  1.7.2 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015                  3.450
  1.7.3 Lukiokoulutuksen järjestäjältä ostetut kurssit              5.041
  1.7.3.1 - josta ammatillista perustutkintoa ja ylioppilastutkintoa
       samanaikaisesti suorittaville ostetut kurssit            4.988
  1.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa
    koulutuksessa
  1.9.1 Opiskelijamäärä, jolle ajalla 1.8 - 31.12.2015 on järjestetty
     opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja                   58
  1.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen
     opetustuntimäärä yhteensä                         275
 
                                                    Ylläpito
  S2 KIINTEISTÖJEN SUORITTEET                       Neliömetriä      euroa/neliö
  2.1 Omat tilat                                299.282           79
  2.9 Vuokratilat (ei sis. tuntiperusteisia tiloja)               21.327           76
  S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-alat yhteensä                 320.609           79
 
 
                                       Maksetut korvaukset yht.    Yhteensä euroa/
  K017 Lukiokoulutuksen järjestäjille maksetut korvaukset ostetuista     (sis. kohtiin K1-K9) samanaik. suor. kurssi
     kursseista (vastaa kohdan S1.7.3.1 suoritteita)                  1.208.021           242
 
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02K7YM ***
                                                          taulu   6 /1
  KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
 
 
@  1 Ammatillinen peruskoulutus
  07 Päijät-Häme
 
 
                                          Keväällä     Syksyllä    Vuosiarvo
   Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä               5.742 (7kk)   6.066 (5kk)     5.877,0
 
                                 --------------------- KUSTANNUKSET ------------------------
 
                                 Henkilöstö- Muut menot Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
                                    menot ei sis.ALV    verot   yhteensä   euroa/
                                     M1     M2     M3         opisk.
  K1 Opetustoiminta
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.3-K1.4)         24.829.398  4.538.787   807.304  30.175.489   5.135
  1.3 Työssäoppiminen                      3.184.895   109.241    4.286  3.298.422    561
  1.4 Työnantajille maksetut korvaukset                 0   345.972     621   346.593     59
  K1 Opetustoiminta yhteensä                   28.014.293  4.994.000   812.211  33.820.504   5.755
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
  E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus             173.965         173.965     30
  2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito                 925.518  4.293.783   954.939  6.174.240   1.051
  2.2 Vuokratilat                          12.945   66.946     28    79.919     14
  K2 Kiinteistöjen ylläpito yhteensä                938.463  4.534.694   954.967  6.428.124   1.094
 
  K3 Opintososiaaliset edut
  K3.1 Majoitus
  3.1.2 Erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän saaneet
     (erityisoppilaitokset)                      0      0      0      0     0
  3.1.3 Sisäoppilaitokset                      50.221   224.980   40.170   315.371     54
  3.1.9 Muut majoitusetuudet                    83.209   59.048   11.840   154.097     26
  K3.1 Majoitus yhteensä                      133.430   284.028   52.010   469.468     80
  K3.2 Opiskelijaruokailu                     1.093.141  2.585.616   273.428  3.952.185    672
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä               1.226.571  2.869.644   325.438  4.421.653    752
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                     3.505.186   637.050   106.866  4.249.102    723
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                  1.515.897  1.315.189   209.669  3.040.755    517
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                 5.021.083  1.952.239   316.535  7.289.857   1.240
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto               1.497.634   692.332   133.576  2.323.542    395
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ
   (K1+K2+K3+K7+K8)                      36.698.049 15.042.912  2.542.729  54.283.690   9.237
               euroa/opiskelija             6.244    2.560     433    9.237
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1             /opiskelija
  9.1 Rakennukset                              7.877.186                1.340
  9.9 Muiden investointien poistot                      1.169.577                 199
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                     9.046.763                1.539
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Ammatillinen peruskoulutus                                            taulu   6 /2
07 Päijät-Häme
 
 
 
 
  S1 OPETUKSEN SUORITTEET                                     /opiskelija
  1.1 Opetustuntien lukumäärä                         376.357           64
  1.2 Lähiopetuksena annettujen opetustuntien lukumäärä            338.628           58
  1.2.1 - josta lähiopetustuntien lukumäärä opetussuunnitelma-
      perusteisessa koulutuksessa                     293.285
  1.2.2 - josta lähiopetustuntien lukumäärä näyttötutkintoon
      valmistavassa koulutuksessa                      42.310
  1.3 Suoritetut opintoviikot (ilman hyväksiluettuja opintoviikkoja)
    ajalta 1.1 - 31.7.2015                          84.681           14
  1.3.1 - josta opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut     67.503
  1.3.1.1 - josta työssäoppimisen opintoviikot                 20.685
  1.6 Opetusunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut osaamispisteet
    (ilman hyväksiluettuja osaamispisteitä) ajalta 1.8 - 31.12.2015      56.848           10
  1.6.1.1 - josta työssäoppimisen osaamispisteet                 4.688
  1.4 Hyväksiluetut opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015             7.153           1
  1.5 Hyväksiluetut osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015            4.876           1
  1.7.1 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015                     4
  1.7.2 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015                    0
  1.7.3 Lukiokoulutuksen järjestäjältä ostetut kurssit               302
  1.7.3.1 - josta ammatillista perustutkintoa ja ylioppilastutkintoa
       samanaikaisesti suorittaville ostetut kurssit             203
  1.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa
    koulutuksessa
  1.9.1 Opiskelijamäärä, jolle ajalla 1.8 - 31.12.2015 on järjestetty
     opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja                    6
  1.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen
     opetustuntimäärä yhteensä                          80
 
                                                    Ylläpito
  S2 KIINTEISTÖJEN SUORITTEET                       Neliömetriä      euroa/neliö
  2.1 Omat tilat                                107.467           59
  2.9 Vuokratilat (ei sis. tuntiperusteisia tiloja)               4.049           20
  S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-alat yhteensä                 111.516           58
 
 
                                       Maksetut korvaukset yht.    Yhteensä euroa/
  K017 Lukiokoulutuksen järjestäjille maksetut korvaukset ostetuista     (sis. kohtiin K1-K9) samanaik. suor. kurssi
     kursseista (vastaa kohdan S1.7.3.1 suoritteita)                   113.807           561
 
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02K7YM ***
                                                          taulu   7 /1
  KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
 
 
@  1 Ammatillinen peruskoulutus
  08 Kymenlaakso
 
 
                                          Keväällä     Syksyllä    Vuosiarvo
   Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä               4.834 (7kk)   4.889 (5kk)     4.856,9
 
                                 --------------------- KUSTANNUKSET ------------------------
 
                                 Henkilöstö- Muut menot Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
                                    menot ei sis.ALV    verot   yhteensä   euroa/
                                     M1     M2     M3         opisk.
  K1 Opetustoiminta
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.3-K1.4)         22.756.280  4.286.137   655.720  27.698.137   5.703
  1.3 Työssäoppiminen                      1.296.765   321.579   10.198  1.628.542    335
  1.4 Työnantajille maksetut korvaukset                 0   309.582    2.972   312.554     64
  K1 Opetustoiminta yhteensä                   24.053.045  4.917.298   668.890  29.639.233   6.102
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
  E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus            3.963.830        3.963.830    816
  2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito                 650.559  4.164.781   743.787  5.559.127   1.145
  2.2 Vuokratilat                          39.821   696.552   115.944   852.317    175
  K2 Kiinteistöjen ylläpito yhteensä                690.380  8.825.163   859.731  10.375.274   2.136
 
  K3 Opintososiaaliset edut
  K3.1 Majoitus
  3.1.2 Erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän saaneet
     (erityisoppilaitokset)                      0      0      0      0     0
  3.1.3 Sisäoppilaitokset                        0      0      0      0     0
  3.1.9 Muut majoitusetuudet                    211.515   325.890   10.549   547.954    113
  K3.1 Majoitus yhteensä                      211.515   325.890   10.549   547.954    113
  K3.2 Opiskelijaruokailu                      559.083  1.574.545   133.148  2.266.776    467
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                770.598  1.900.435   143.697  2.814.730    580
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                     4.980.479   646.886   110.100  5.737.465   1.181
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                   316.339  1.262.367   291.788  1.870.494    385
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                 5.296.818  1.909.253   401.888  7.607.959   1.566
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto               1.149.543   723.368   87.355  1.960.266    404
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ
   (K1+K2+K3+K7+K8)                      31.960.383 18.275.513  2.161.567  52.397.463   10.788
               euroa/opiskelija             6.580    3.763     445    10.788
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1             /opiskelija
  9.1 Rakennukset                              1.454.733                 300
  9.9 Muiden investointien poistot                       392.439                 81
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                     1.847.172                 380
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Ammatillinen peruskoulutus                                            taulu   7 /2
08 Kymenlaakso
 
 
 
 
  S1 OPETUKSEN SUORITTEET                                     /opiskelija
  1.1 Opetustuntien lukumäärä                         320.098           66
  1.2 Lähiopetuksena annettujen opetustuntien lukumäärä            280.956           58
  1.2.1 - josta lähiopetustuntien lukumäärä opetussuunnitelma-
      perusteisessa koulutuksessa                     232.658
  1.2.2 - josta lähiopetustuntien lukumäärä näyttötutkintoon
      valmistavassa koulutuksessa                      46.632
  1.3 Suoritetut opintoviikot (ilman hyväksiluettuja opintoviikkoja)
    ajalta 1.1 - 31.7.2015                          127.350           26
  1.3.1 - josta opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut     98.746
  1.3.1.1 - josta työssäoppimisen opintoviikot                 21.262
  1.6 Opetusunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut osaamispisteet
    (ilman hyväksiluettuja osaamispisteitä) ajalta 1.8 - 31.12.2015      50.125           10
  1.6.1.1 - josta työssäoppimisen osaamispisteet                12.342
  1.4 Hyväksiluetut opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015             4.010           1
  1.5 Hyväksiluetut osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015            3.284           1
  1.7.1 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015                    156
  1.7.2 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015                    0
  1.7.3 Lukiokoulutuksen järjestäjältä ostetut kurssit              4.125
  1.7.3.1 - josta ammatillista perustutkintoa ja ylioppilastutkintoa
       samanaikaisesti suorittaville ostetut kurssit            4.125
  1.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa
    koulutuksessa
  1.9.1 Opiskelijamäärä, jolle ajalla 1.8 - 31.12.2015 on järjestetty
     opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja                   10
  1.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen
     opetustuntimäärä yhteensä                         150
 
                                                    Ylläpito
  S2 KIINTEISTÖJEN SUORITTEET                       Neliömetriä      euroa/neliö
  2.1 Omat tilat                                113.460           84
  2.9 Vuokratilat (ei sis. tuntiperusteisia tiloja)               4.564          187
  S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-alat yhteensä                 118.024           88
 
 
                                       Maksetut korvaukset yht.    Yhteensä euroa/
  K017 Lukiokoulutuksen järjestäjille maksetut korvaukset ostetuista     (sis. kohtiin K1-K9) samanaik. suor. kurssi
     kursseista (vastaa kohdan S1.7.3.1 suoritteita)                   708.877           172
 
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02K7YM ***
                                                          taulu   8 /1
  KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
 
 
@  1 Ammatillinen peruskoulutus
  09 Etelä-Karjala
 
 
                                          Keväällä     Syksyllä    Vuosiarvo
   Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä               2.983 (7kk)   2.972 (5kk)     2.978,4
 
                                 --------------------- KUSTANNUKSET ------------------------
 
                                 Henkilöstö- Muut menot Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
                                    menot ei sis.ALV    verot   yhteensä   euroa/
                                     M1     M2     M3         opisk.
  K1 Opetustoiminta
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.3-K1.4)         13.684.648  2.344.030   377.901  16.406.579   5.508
  1.3 Työssäoppiminen                      1.531.537   53.846     524  1.585.907    532
  1.4 Työnantajille maksetut korvaukset                 0   100.367     206   100.573     34
  K1 Opetustoiminta yhteensä                   15.216.185  2.498.243   378.631  18.093.059   6.075
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
  E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus                0            0     0
  2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito                 504.858  1.959.737   484.661  2.949.256    990
  2.2 Vuokratilat                          18.301   187.594   39.971   245.866     83
  K2 Kiinteistöjen ylläpito yhteensä                523.159  2.147.331   524.632  3.195.122   1.073
 
  K3 Opintososiaaliset edut
  K3.1 Majoitus
  3.1.2 Erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän saaneet
     (erityisoppilaitokset)                      0      0      0      0     0
  3.1.3 Sisäoppilaitokset                      22.877   20.250    2.024    45.151     15
  3.1.9 Muut majoitusetuudet                    13.925     51     12    13.988     5
  K3.1 Majoitus yhteensä                       36.802   20.301    2.036    59.139     20
  K3.2 Opiskelijaruokailu                      504.461   877.979   69.046  1.451.486    487
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                541.263   898.280   71.082  1.510.625    507
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                     2.181.861   223.935   33.005  2.438.801    819
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                   515.693   245.091   55.609   816.393    274
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                 2.697.554   469.026   88.614  3.255.194   1.093
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto                950.929   857.331   108.778  1.917.038    644
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ
   (K1+K2+K3+K7+K8)                      19.929.088  6.870.212  1.171.739  27.971.039   9.391
               euroa/opiskelija             6.691    2.307     393    9.391
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1             /opiskelija
  9.1 Rakennukset                              1.544.972                 519
  9.9 Muiden investointien poistot                       653.093                 219
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                     2.198.065                 738
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Ammatillinen peruskoulutus                                            taulu   8 /2
09 Etelä-Karjala
 
 
 
 
  S1 OPETUKSEN SUORITTEET                                     /opiskelija
  1.1 Opetustuntien lukumäärä                         243.087           82
  1.2 Lähiopetuksena annettujen opetustuntien lukumäärä            192.973           65
  1.2.1 - josta lähiopetustuntien lukumäärä opetussuunnitelma-
      perusteisessa koulutuksessa                     163.273
  1.2.2 - josta lähiopetustuntien lukumäärä näyttötutkintoon
      valmistavassa koulutuksessa                      28.651
  1.3 Suoritetut opintoviikot (ilman hyväksiluettuja opintoviikkoja)
    ajalta 1.1 - 31.7.2015                          82.759           28
  1.3.1 - josta opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut     73.346
  1.3.1.1 - josta työssäoppimisen opintoviikot                 15.768
  1.6 Opetusunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut osaamispisteet
    (ilman hyväksiluettuja osaamispisteitä) ajalta 1.8 - 31.12.2015      13.749           5
  1.6.1.1 - josta työssäoppimisen osaamispisteet                 7.207
  1.4 Hyväksiluetut opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015             4.765           2
  1.5 Hyväksiluetut osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015            3.634           1
  1.7.1 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015                     0
  1.7.2 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015                    0
  1.7.3 Lukiokoulutuksen järjestäjältä ostetut kurssit              2.205
  1.7.3.1 - josta ammatillista perustutkintoa ja ylioppilastutkintoa
       samanaikaisesti suorittaville ostetut kurssit            2.205
  1.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa
    koulutuksessa
  1.9.1 Opiskelijamäärä, jolle ajalla 1.8 - 31.12.2015 on järjestetty
     opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja                    0
  1.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen
     opetustuntimäärä yhteensä                          0
 
                                                    Ylläpito
  S2 KIINTEISTÖJEN SUORITTEET                       Neliömetriä      euroa/neliö
  2.1 Omat tilat                                52.557           56
  2.9 Vuokratilat (ei sis. tuntiperusteisia tiloja)               2.216          111
  S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-alat yhteensä                 54.773           58
 
 
                                       Maksetut korvaukset yht.    Yhteensä euroa/
  K017 Lukiokoulutuksen järjestäjille maksetut korvaukset ostetuista     (sis. kohtiin K1-K9) samanaik. suor. kurssi
     kursseista (vastaa kohdan S1.7.3.1 suoritteita)                   397.231           180
 
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02K7YM ***
                                                          taulu   9 /1
  KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
 
 
@  1 Ammatillinen peruskoulutus
  10 Etelä-Savo
 
 
                                          Keväällä     Syksyllä    Vuosiarvo
   Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä               4.760 (7kk)   4.798 (5kk)     4.775,8
 
                                 --------------------- KUSTANNUKSET ------------------------
 
                                 Henkilöstö- Muut menot Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
                                    menot ei sis.ALV    verot   yhteensä   euroa/
                                     M1     M2     M3         opisk.
  K1 Opetustoiminta
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.3-K1.4)         24.596.001  4.343.599   798.092  29.737.692   6.227
  1.3 Työssäoppiminen                      1.919.919   60.139   10.605  1.990.663    417
  1.4 Työnantajille maksetut korvaukset                 0   187.780    1.573   189.353     40
  K1 Opetustoiminta yhteensä                   26.515.920  4.591.518   810.270  31.917.708   6.683
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
  E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus                0            0     0
  2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito                1.026.375  1.885.924   276.827  3.189.126    668
  2.2 Vuokratilat                         763.239  6.256.878   230.839  7.250.956   1.518
  K2 Kiinteistöjen ylläpito yhteensä               1.789.614  8.142.802   507.666  10.440.082   2.186
 
  K3 Opintososiaaliset edut
  K3.1 Majoitus
  3.1.2 Erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän saaneet
     (erityisoppilaitokset)                   846.542   707.919   22.865  1.577.326    330
  3.1.3 Sisäoppilaitokset                     142.589   47.591    8.140   198.320     42
  3.1.9 Muut majoitusetuudet                    347.220   394.718   16.749   758.687    159
  K3.1 Majoitus yhteensä                     1.336.351  1.150.228   47.754  2.534.333    531
  K3.2 Opiskelijaruokailu                     1.158.522  2.217.516   260.828  3.636.866    762
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä               2.494.873  3.367.744   308.582  6.171.199   1.292
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                     4.827.679   714.025   100.157  5.641.861   1.181
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                   935.837  1.301.378   284.271  2.521.486    528
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                 5.763.516  2.015.403   384.428  8.163.347   1.709
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto               2.445.400  1.277.051   219.999  3.942.450    825
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ
   (K1+K2+K3+K7+K8)                      39.009.321 19.394.511  2.230.933  60.634.765   12.696
               euroa/opiskelija             8.168    4.061     467    12.696
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1             /opiskelija
  9.1 Rakennukset                              1.537.227                 322
  9.9 Muiden investointien poistot                      1.339.304                 280
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                     2.876.531                 602
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Ammatillinen peruskoulutus                                            taulu   9 /2
10 Etelä-Savo
 
 
 
 
  S1 OPETUKSEN SUORITTEET                                     /opiskelija
  1.1 Opetustuntien lukumäärä                         422.940           89
  1.2 Lähiopetuksena annettujen opetustuntien lukumäärä            336.638           70
  1.2.1 - josta lähiopetustuntien lukumäärä opetussuunnitelma-
      perusteisessa koulutuksessa                     251.529
  1.2.2 - josta lähiopetustuntien lukumäärä näyttötutkintoon
      valmistavassa koulutuksessa                      75.123
  1.3 Suoritetut opintoviikot (ilman hyväksiluettuja opintoviikkoja)
    ajalta 1.1 - 31.7.2015                          110.222           23
  1.3.1 - josta opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut     86.823
  1.3.1.1 - josta työssäoppimisen opintoviikot                 17.936
  1.6 Opetusunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut osaamispisteet
    (ilman hyväksiluettuja osaamispisteitä) ajalta 1.8 - 31.12.2015      47.291           10
  1.6.1.1 - josta työssäoppimisen osaamispisteet                 8.691
  1.4 Hyväksiluetut opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015             5.518           1
  1.5 Hyväksiluetut osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015           10.004           2
  1.7.1 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015                    616
  1.7.2 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015                   564
  1.7.3 Lukiokoulutuksen järjestäjältä ostetut kurssit              1.009
  1.7.3.1 - josta ammatillista perustutkintoa ja ylioppilastutkintoa
       samanaikaisesti suorittaville ostetut kurssit             973
  1.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa
    koulutuksessa
  1.9.1 Opiskelijamäärä, jolle ajalla 1.8 - 31.12.2015 on järjestetty
     opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja                    0
  1.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen
     opetustuntimäärä yhteensä                          0
 
                                                    Ylläpito
  S2 KIINTEISTÖJEN SUORITTEET                       Neliömetriä      euroa/neliö
  2.1 Omat tilat                                62.415           51
  2.9 Vuokratilat (ei sis. tuntiperusteisia tiloja)               67.667          107
  S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-alat yhteensä                 130.082           80
 
 
                                       Maksetut korvaukset yht.    Yhteensä euroa/
  K017 Lukiokoulutuksen järjestäjille maksetut korvaukset ostetuista     (sis. kohtiin K1-K9) samanaik. suor. kurssi
     kursseista (vastaa kohdan S1.7.3.1 suoritteita)                   146.984           151
 
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02K7YM ***
                                                          taulu  10 /1
  KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
 
 
@  1 Ammatillinen peruskoulutus
  11 Pohjois-Savo
 
 
                                          Keväällä     Syksyllä    Vuosiarvo
   Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä               7.344 (7kk)   7.459 (5kk)     7.391,9
 
                                 --------------------- KUSTANNUKSET ------------------------
 
                                 Henkilöstö- Muut menot Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
                                    menot ei sis.ALV    verot   yhteensä   euroa/
                                     M1     M2     M3         opisk.
  K1 Opetustoiminta
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.3-K1.4)         32.777.718  7.178.460  1.046.748  41.002.926   5.547
  1.3 Työssäoppiminen                      2.614.982   124.096    6.481  2.745.559    371
  1.4 Työnantajille maksetut korvaukset                 0   366.526    4.333   370.859     50
  K1 Opetustoiminta yhteensä                   35.392.700  7.669.082  1.057.562  44.119.344   5.969
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
  E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus            1.448.198        1.448.198    196
  2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito                1.123.916  5.339.553  1.006.588  7.470.057   1.011
  2.2 Vuokratilat                          50.449  1.082.543   181.034  1.314.026    178
  K2 Kiinteistöjen ylläpito yhteensä               1.174.365  7.870.294  1.187.622  10.232.281   1.384
 
  K3 Opintososiaaliset edut
  K3.1 Majoitus
  3.1.2 Erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän saaneet
     (erityisoppilaitokset)                    1.086    2.209     450    3.745     1
  3.1.3 Sisäoppilaitokset                      27.045   37.279    3.764    68.088     9
  3.1.9 Muut majoitusetuudet                    195.822   453.120   23.820   672.762     91
  K3.1 Majoitus yhteensä                      223.953   492.608   28.034   744.595    101
  K3.2 Opiskelijaruokailu                     1.362.794  2.552.157   221.613  4.136.564    560
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä               1.586.747  3.044.765   249.647  4.881.159    660
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                     4.414.061   842.486   95.933  5.352.480    724
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                  1.135.943   905.131   170.383  2.211.457    299
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                 5.550.004  1.747.617   266.316  7.563.937   1.023
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto               4.019.175  1.350.189   192.725  5.562.089    752
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ
   (K1+K2+K3+K7+K8)                      47.722.991 21.681.946  2.953.873  72.358.810   9.789
               euroa/opiskelija             6.456    2.933     400    9.789
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1             /opiskelija
  9.1 Rakennukset                              3.948.327                 534
  9.9 Muiden investointien poistot                      1.188.292                 161
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                     5.136.619                 695
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Ammatillinen peruskoulutus                                            taulu  10 /2
11 Pohjois-Savo
 
 
 
 
  S1 OPETUKSEN SUORITTEET                                     /opiskelija
  1.1 Opetustuntien lukumäärä                         600.753           81
  1.2 Lähiopetuksena annettujen opetustuntien lukumäärä            467.643           63
  1.2.1 - josta lähiopetustuntien lukumäärä opetussuunnitelma-
      perusteisessa koulutuksessa                     381.614
  1.2.2 - josta lähiopetustuntien lukumäärä näyttötutkintoon
      valmistavassa koulutuksessa                      88.472
  1.3 Suoritetut opintoviikot (ilman hyväksiluettuja opintoviikkoja)
    ajalta 1.1 - 31.7.2015                          174.715           24
  1.3.1 - josta opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut    156.247
  1.3.1.1 - josta työssäoppimisen opintoviikot                 40.101
  1.6 Opetusunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut osaamispisteet
    (ilman hyväksiluettuja osaamispisteitä) ajalta 1.8 - 31.12.2015     178.813           24
  1.6.1.1 - josta työssäoppimisen osaamispisteet                29.372
  1.4 Hyväksiluetut opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015             12.661           2
  1.5 Hyväksiluetut osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015           25.683           3
  1.7.1 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015                     4
  1.7.2 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015                   15
  1.7.3 Lukiokoulutuksen järjestäjältä ostetut kurssit              4.180
  1.7.3.1 - josta ammatillista perustutkintoa ja ylioppilastutkintoa
       samanaikaisesti suorittaville ostetut kurssit            2.873
  1.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa
    koulutuksessa
  1.9.1 Opiskelijamäärä, jolle ajalla 1.8 - 31.12.2015 on järjestetty
     opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja                    0
  1.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen
     opetustuntimäärä yhteensä                          0
 
                                                    Ylläpito
  S2 KIINTEISTÖJEN SUORITTEET                       Neliömetriä      euroa/neliö
  2.1 Omat tilat                                101.844           88
  2.9 Vuokratilat (ei sis. tuntiperusteisia tiloja)               9.505          138
  S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-alat yhteensä                 111.349           92
 
 
                                       Maksetut korvaukset yht.    Yhteensä euroa/
  K017 Lukiokoulutuksen järjestäjille maksetut korvaukset ostetuista     (sis. kohtiin K1-K9) samanaik. suor. kurssi
     kursseista (vastaa kohdan S1.7.3.1 suoritteita)                   592.479           206
 
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02K7YM ***
                                                          taulu  11 /1
  KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
 
 
@  1 Ammatillinen peruskoulutus
  12 Pohjois-Karjala
 
 
                                          Keväällä     Syksyllä    Vuosiarvo
   Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä               5.100 (7kk)   5.334 (5kk)     5.197,5
 
                                 --------------------- KUSTANNUKSET ------------------------
 
                                 Henkilöstö- Muut menot Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
                                    menot ei sis.ALV    verot   yhteensä   euroa/
                                     M1     M2     M3         opisk.
  K1 Opetustoiminta
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.3-K1.4)         22.428.443  5.853.808   950.540  29.232.791   5.624
  1.3 Työssäoppiminen                      2.071.699   120.737     759  2.193.195    422
  1.4 Työnantajille maksetut korvaukset                 0   200.499      0   200.499     39
  K1 Opetustoiminta yhteensä                   24.500.142  6.175.044   951.299  31.626.485   6.085
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
  E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus            3.009.935        3.009.935    579
  2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito                    6  4.695.811   561.616  5.257.433   1.012
  2.2 Vuokratilat                            0   38.030     36    38.066     7
  K2 Kiinteistöjen ylläpito yhteensä                   6  7.743.776   561.652  8.305.434   1.598
 
  K3 Opintososiaaliset edut
  K3.1 Majoitus
  3.1.2 Erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän saaneet
     (erityisoppilaitokset)                      0      0      0      0     0
  3.1.3 Sisäoppilaitokset                      35.584   18.651    1.408    55.643     11
  3.1.9 Muut majoitusetuudet                    336.972   277.928   15.413   630.313    121
  K3.1 Majoitus yhteensä                      372.556   296.579   16.821   685.956    132
  K3.2 Opiskelijaruokailu                         0  2.809.257    8.172  2.817.429    542
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                372.556  3.105.836   24.993  3.503.385    674
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                     6.327.061  1.267.117   165.718  7.759.896   1.493
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                  1.080.272  1.114.964   219.169  2.414.405    465
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                 7.407.333  2.382.081   384.887  10.174.301   1.958
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto               1.872.134   613.956   85.856  2.571.946    495
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ
   (K1+K2+K3+K7+K8)                      34.152.153 20.020.697  2.008.685  56.181.535   10.809
               euroa/opiskelija             6.571    3.852     386    10.809
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1             /opiskelija
  9.1 Rakennukset                              3.079.085                 592
  9.9 Muiden investointien poistot                      1.373.886                 264
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                     4.452.971                 857
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Ammatillinen peruskoulutus                                            taulu  11 /2
12 Pohjois-Karjala
 
 
 
 
  S1 OPETUKSEN SUORITTEET                                     /opiskelija
  1.1 Opetustuntien lukumäärä                         399.793           77
  1.2 Lähiopetuksena annettujen opetustuntien lukumäärä            342.653           66
  1.2.1 - josta lähiopetustuntien lukumäärä opetussuunnitelma-
      perusteisessa koulutuksessa                     290.254
  1.2.2 - josta lähiopetustuntien lukumäärä näyttötutkintoon
      valmistavassa koulutuksessa                      52.366
  1.3 Suoritetut opintoviikot (ilman hyväksiluettuja opintoviikkoja)
    ajalta 1.1 - 31.7.2015                          148.955           29
  1.3.1 - josta opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut    126.203
  1.3.1.1 - josta työssäoppimisen opintoviikot                 29.599
  1.6 Opetusunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut osaamispisteet
    (ilman hyväksiluettuja osaamispisteitä) ajalta 1.8 - 31.12.2015      66.988           13
  1.6.1.1 - josta työssäoppimisen osaamispisteet                22.790
  1.4 Hyväksiluetut opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015             9.135           2
  1.5 Hyväksiluetut osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015           27.195           5
  1.7.1 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015                     0
  1.7.2 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015                    0
  1.7.3 Lukiokoulutuksen järjestäjältä ostetut kurssit              2.284
  1.7.3.1 - josta ammatillista perustutkintoa ja ylioppilastutkintoa
       samanaikaisesti suorittaville ostetut kurssit            2.284
  1.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa
    koulutuksessa
  1.9.1 Opiskelijamäärä, jolle ajalla 1.8 - 31.12.2015 on järjestetty
     opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja                    0
  1.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen
     opetustuntimäärä yhteensä                          0
 
                                                    Ylläpito
  S2 KIINTEISTÖJEN SUORITTEET                       Neliömetriä      euroa/neliö
  2.1 Omat tilat                                101.196           82
  2.9 Vuokratilat (ei sis. tuntiperusteisia tiloja)               5.547           7
  S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-alat yhteensä                 106.743           78
 
 
                                       Maksetut korvaukset yht.    Yhteensä euroa/
  K017 Lukiokoulutuksen järjestäjille maksetut korvaukset ostetuista     (sis. kohtiin K1-K9) samanaik. suor. kurssi
     kursseista (vastaa kohdan S1.7.3.1 suoritteita)                   384.625           168
 
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02K7YM ***
                                                          taulu  12 /1
  KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
 
 
@  1 Ammatillinen peruskoulutus
  13 Keski-Suomi
 
 
                                          Keväällä     Syksyllä    Vuosiarvo
   Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä               7.951 (7kk)   8.219 (5kk)     8.062,7
 
                                 --------------------- KUSTANNUKSET ------------------------
 
                                 Henkilöstö- Muut menot Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
                                    menot ei sis.ALV    verot   yhteensä   euroa/
                                     M1     M2     M3         opisk.
  K1 Opetustoiminta
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.3-K1.4)         30.264.391  6.303.535   983.894  37.551.820   4.657
  1.3 Työssäoppiminen                      4.736.836   570.127   30.044  5.337.007    662
  1.4 Työnantajille maksetut korvaukset                 0   439.364     931   440.295     55
  K1 Opetustoiminta yhteensä                   35.001.227  7.313.026  1.014.869  43.329.122   5.374
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
  E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus             324.825         324.825     40
  2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito                2.300.764  6.388.321  1.401.168  10.090.253   1.251
  2.2 Vuokratilat                          43.993   705.417   143.854   893.264    111
  K2 Kiinteistöjen ylläpito yhteensä               2.344.757  7.418.563  1.545.022  11.308.342   1.403
 
  K3 Opintososiaaliset edut
  K3.1 Majoitus
  3.1.2 Erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän saaneet
     (erityisoppilaitokset)                      0      0      0      0     0
  3.1.3 Sisäoppilaitokset                      62.800   62.524   11.262   136.586     17
  3.1.9 Muut majoitusetuudet                    347.555   303.281   62.075   712.911     88
  K3.1 Majoitus yhteensä                      410.355   365.805   73.337   849.497    105
  K3.2 Opiskelijaruokailu                     1.230.490  2.205.921   215.014  3.651.425    453
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä               1.640.845  2.571.726   288.351  4.500.922    558
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                     7.493.817  1.189.974   111.150  8.794.941   1.091
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                  1.312.518  1.135.930   228.455  2.676.903    332
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                 8.806.335  2.325.904   339.605  11.471.844   1.423
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto               3.482.841  1.354.836   111.532  4.949.209    614
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ
   (K1+K2+K3+K7+K8)                      51.276.004 20.984.055  3.299.378  75.559.437   9.372
               euroa/opiskelija             6.360    2.603     409    9.372
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1             /opiskelija
  9.1 Rakennukset                              5.130.745                 636
  9.9 Muiden investointien poistot                      2.077.584                 258
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                     7.208.329                 894
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Ammatillinen peruskoulutus                                            taulu  12 /2
13 Keski-Suomi
 
 
 
 
  S1 OPETUKSEN SUORITTEET                                     /opiskelija
  1.1 Opetustuntien lukumäärä                         552.152           68
  1.2 Lähiopetuksena annettujen opetustuntien lukumäärä            535.383           66
  1.2.1 - josta lähiopetustuntien lukumäärä opetussuunnitelma-
      perusteisessa koulutuksessa                     398.599
  1.2.2 - josta lähiopetustuntien lukumäärä näyttötutkintoon
      valmistavassa koulutuksessa                     128.651
  1.3 Suoritetut opintoviikot (ilman hyväksiluettuja opintoviikkoja)
    ajalta 1.1 - 31.7.2015                          174.931           22
  1.3.1 - josta opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut    144.846
  1.3.1.1 - josta työssäoppimisen opintoviikot                 29.389
  1.6 Opetusunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut osaamispisteet
    (ilman hyväksiluettuja osaamispisteitä) ajalta 1.8 - 31.12.2015     113.154           14
  1.6.1.1 - josta työssäoppimisen osaamispisteet                33.374
  1.4 Hyväksiluetut opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015             12.831           2
  1.5 Hyväksiluetut osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015           23.013           3
  1.7.1 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015                     0
  1.7.2 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015                    0
  1.7.3 Lukiokoulutuksen järjestäjältä ostetut kurssit               718
  1.7.3.1 - josta ammatillista perustutkintoa ja ylioppilastutkintoa
       samanaikaisesti suorittaville ostetut kurssit             241
  1.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa
    koulutuksessa
  1.9.1 Opiskelijamäärä, jolle ajalla 1.8 - 31.12.2015 on järjestetty
     opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja                   24
  1.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen
     opetustuntimäärä yhteensä                         566
 
                                                    Ylläpito
  S2 KIINTEISTÖJEN SUORITTEET                       Neliömetriä      euroa/neliö
  2.1 Omat tilat                                110.413           94
  2.9 Vuokratilat (ei sis. tuntiperusteisia tiloja)               7.575          118
  S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-alat yhteensä                 117.988           96
 
 
                                       Maksetut korvaukset yht.    Yhteensä euroa/
  K017 Lukiokoulutuksen järjestäjille maksetut korvaukset ostetuista     (sis. kohtiin K1-K9) samanaik. suor. kurssi
     kursseista (vastaa kohdan S1.7.3.1 suoritteita)                   23.345           97
 
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02K7YM ***
                                                          taulu  13 /1
  KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
 
 
@  1 Ammatillinen peruskoulutus
  14 Etelä-Pohjanmaa
 
 
                                          Keväällä     Syksyllä    Vuosiarvo
   Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä               5.717 (7kk)   5.606 (5kk)     5.670,8
 
                                 --------------------- KUSTANNUKSET ------------------------
 
                                 Henkilöstö- Muut menot Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
                                    menot ei sis.ALV    verot   yhteensä   euroa/
                                     M1     M2     M3         opisk.
  K1 Opetustoiminta
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.3-K1.4)         23.199.834  5.669.040   732.837  29.601.711   5.220
  1.3 Työssäoppiminen                      2.524.523   172.689   10.311  2.707.523    477
  1.4 Työnantajille maksetut korvaukset                 0    8.388     687    9.075     2
  K1 Opetustoiminta yhteensä                   25.724.357  5.850.117   743.835  32.318.309   5.699
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
  E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus                0            0     0
  2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito                1.762.202  5.572.958  1.052.675  8.387.835   1.479
  2.2 Vuokratilat                          45.041   771.287   154.546   970.874    171
  K2 Kiinteistöjen ylläpito yhteensä               1.807.243  6.344.245  1.207.221  9.358.709   1.650
 
  K3 Opintososiaaliset edut
  K3.1 Majoitus
  3.1.2 Erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän saaneet
     (erityisoppilaitokset)                      0      0      0      0     0
  3.1.3 Sisäoppilaitokset                      55.217   157.899   12.536   225.652     40
  3.1.9 Muut majoitusetuudet                    545.651   627.181   81.419  1.254.251    221
  K3.1 Majoitus yhteensä                      600.868   785.080   93.955  1.479.903    261
  K3.2 Opiskelijaruokailu                     1.307.452  1.923.963   157.368  3.388.783    598
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä               1.908.320  2.709.043   251.323  4.868.686    859
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                     4.763.139   916.117   111.506  5.790.762   1.021
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                   799.771  1.476.852   313.275  2.589.898    457
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                 5.562.910  2.392.969   424.781  8.380.660   1.478
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto               3.322.002  1.007.626   120.482  4.450.110    785
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ
   (K1+K2+K3+K7+K8)                      38.324.839 18.304.004  2.747.640  59.376.483   10.471
               euroa/opiskelija             6.758    3.228     485    10.471
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1             /opiskelija
  9.1 Rakennukset                              1.737.154                 306
  9.9 Muiden investointien poistot                      1.302.269                 230
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                     3.039.423                 536
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Ammatillinen peruskoulutus                                            taulu  13 /2
14 Etelä-Pohjanmaa
 
 
 
 
  S1 OPETUKSEN SUORITTEET                                     /opiskelija
  1.1 Opetustuntien lukumäärä                         434.592           77
  1.2 Lähiopetuksena annettujen opetustuntien lukumäärä            363.074           64
  1.2.1 - josta lähiopetustuntien lukumäärä opetussuunnitelma-
      perusteisessa koulutuksessa                     334.341
  1.2.2 - josta lähiopetustuntien lukumäärä näyttötutkintoon
      valmistavassa koulutuksessa                      28.615
  1.3 Suoritetut opintoviikot (ilman hyväksiluettuja opintoviikkoja)
    ajalta 1.1 - 31.7.2015                          120.570           21
  1.3.1 - josta opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut    107.644
  1.3.1.1 - josta työssäoppimisen opintoviikot                 24.782
  1.6 Opetusunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut osaamispisteet
    (ilman hyväksiluettuja osaamispisteitä) ajalta 1.8 - 31.12.2015     157.352           28
  1.6.1.1 - josta työssäoppimisen osaamispisteet                17.838
  1.4 Hyväksiluetut opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015             8.771           2
  1.5 Hyväksiluetut osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015           15.848           3
  1.7.1 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015                     70
  1.7.2 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015                   119
  1.7.3 Lukiokoulutuksen järjestäjältä ostetut kurssit              1.902
  1.7.3.1 - josta ammatillista perustutkintoa ja ylioppilastutkintoa
       samanaikaisesti suorittaville ostetut kurssit            1.882
  1.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa
    koulutuksessa
  1.9.1 Opiskelijamäärä, jolle ajalla 1.8 - 31.12.2015 on järjestetty
     opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja                    0
  1.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen
     opetustuntimäärä yhteensä                          0
 
                                                    Ylläpito
  S2 KIINTEISTÖJEN SUORITTEET                       Neliömetriä      euroa/neliö
  2.1 Omat tilat                                158.667           53
  2.9 Vuokratilat (ei sis. tuntiperusteisia tiloja)               15.005           65
  S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-alat yhteensä                 173.672           54
 
 
                                       Maksetut korvaukset yht.    Yhteensä euroa/
  K017 Lukiokoulutuksen järjestäjille maksetut korvaukset ostetuista     (sis. kohtiin K1-K9) samanaik. suor. kurssi
     kursseista (vastaa kohdan S1.7.3.1 suoritteita)                   205.656           109
 
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02K7YM ***
                                                          taulu  14 /1
  KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
 
 
@  1 Ammatillinen peruskoulutus
  15 Pohjanmaa
 
 
                                          Keväällä     Syksyllä    Vuosiarvo
   Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä               4.863 (7kk)   4.946 (5kk)     4.897,6
 
                                 --------------------- KUSTANNUKSET ------------------------
 
                                 Henkilöstö- Muut menot Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
                                    menot ei sis.ALV    verot   yhteensä   euroa/
                                     M1     M2     M3         opisk.
  K1 Opetustoiminta
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.3-K1.4)         25.480.929  5.494.705   688.021  31.663.655   6.465
  1.3 Työssäoppiminen                      1.501.010   117.449   12.808  1.631.267    333
  1.4 Työnantajille maksetut korvaukset               3.051   102.710     115   105.876     22
  K1 Opetustoiminta yhteensä                   26.984.990  5.714.864   700.944  33.400.798   6.820
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
  E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus            2.053.525        2.053.525    419
  2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito                 911.989  3.829.508   592.332  5.333.829   1.089
  2.2 Vuokratilat                          13.960   637.487   139.609   791.056    162
  K2 Kiinteistöjen ylläpito yhteensä                925.949  6.520.520   731.941  8.178.410   1.670
 
  K3 Opintososiaaliset edut
  K3.1 Majoitus
  3.1.2 Erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän saaneet
     (erityisoppilaitokset)                   293.038   61.433    8.737   363.208     74
  3.1.3 Sisäoppilaitokset                      19.760   33.867     642    54.269     11
  3.1.9 Muut majoitusetuudet                    259.301   403.612   78.269   741.182    151
  K3.1 Majoitus yhteensä                      572.099   498.912   87.648  1.158.659    237
  K3.2 Opiskelijaruokailu                      670.182  1.495.926   118.763  2.284.871    467
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä               1.242.281  1.994.838   206.411  3.443.530    703
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                     4.518.206  1.471.435   60.712  6.050.353   1.235
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                   837.911   647.189   113.156  1.598.256    326
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                 5.356.117  2.118.624   173.868  7.648.609   1.562
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto               1.875.415  1.522.135   109.078  3.506.628    716
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ
   (K1+K2+K3+K7+K8)                      36.384.756 17.870.985  1.922.247  56.177.988   11.471
               euroa/opiskelija             7.429    3.649     392    11.471
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1             /opiskelija
  9.1 Rakennukset                              2.417.290                 494
  9.9 Muiden investointien poistot                      1.114.867                 228
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                     3.532.157                 721
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Ammatillinen peruskoulutus                                            taulu  14 /2
15 Pohjanmaa
 
 
 
 
  S1 OPETUKSEN SUORITTEET                                     /opiskelija
  1.1 Opetustuntien lukumäärä                         394.499           81
  1.2 Lähiopetuksena annettujen opetustuntien lukumäärä            308.657           63
  1.2.1 - josta lähiopetustuntien lukumäärä opetussuunnitelma-
      perusteisessa koulutuksessa                     276.317
  1.2.2 - josta lähiopetustuntien lukumäärä näyttötutkintoon
      valmistavassa koulutuksessa                      27.016
  1.3 Suoritetut opintoviikot (ilman hyväksiluettuja opintoviikkoja)
    ajalta 1.1 - 31.7.2015                          122.071           25
  1.3.1 - josta opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut    106.358
  1.3.1.1 - josta työssäoppimisen opintoviikot                 22.258
  1.6 Opetusunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut osaamispisteet
    (ilman hyväksiluettuja osaamispisteitä) ajalta 1.8 - 31.12.2015     108.194           22
  1.6.1.1 - josta työssäoppimisen osaamispisteet                14.719
  1.4 Hyväksiluetut opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015             2.284           0
  1.5 Hyväksiluetut osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015           11.336           2
  1.7.1 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015                    346
  1.7.2 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015                   791
  1.7.3 Lukiokoulutuksen järjestäjältä ostetut kurssit              1.777
  1.7.3.1 - josta ammatillista perustutkintoa ja ylioppilastutkintoa
       samanaikaisesti suorittaville ostetut kurssit            1.245
  1.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa
    koulutuksessa
  1.9.1 Opiskelijamäärä, jolle ajalla 1.8 - 31.12.2015 on järjestetty
     opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja                   45
  1.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen
     opetustuntimäärä yhteensä                        1.198
 
                                                    Ylläpito
  S2 KIINTEISTÖJEN SUORITTEET                       Neliömetriä      euroa/neliö
  2.1 Omat tilat                                101.486           73
  2.9 Vuokratilat (ei sis. tuntiperusteisia tiloja)               8.220           96
  S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-alat yhteensä                 109.706           75
 
 
                                       Maksetut korvaukset yht.    Yhteensä euroa/
  K017 Lukiokoulutuksen järjestäjille maksetut korvaukset ostetuista     (sis. kohtiin K1-K9) samanaik. suor. kurssi
     kursseista (vastaa kohdan S1.7.3.1 suoritteita)                   299.380           240
 
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02K7YM ***
                                                          taulu  15 /1
  KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
 
 
@  1 Ammatillinen peruskoulutus
  16 Keski-Pohjanmaa
 
 
                                          Keväällä     Syksyllä    Vuosiarvo
   Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä               2.748 (7kk)   2.769 (5kk)     2.756,8
 
                                 --------------------- KUSTANNUKSET ------------------------
 
                                 Henkilöstö- Muut menot Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
                                    menot ei sis.ALV    verot   yhteensä   euroa/
                                     M1     M2     M3         opisk.
  K1 Opetustoiminta
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.3-K1.4)         13.717.638  2.456.602   400.586  16.574.826   6.012
  1.3 Työssäoppiminen                       576.620   216.743   33.604   826.967    300
  1.4 Työnantajille maksetut korvaukset               8.103   71.531   10.309    89.943     33
  K1 Opetustoiminta yhteensä                   14.302.361  2.744.876   444.499  17.491.736   6.345
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
  E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus                0            0     0
  2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito                 957.093  1.795.711   304.727  3.057.531   1.109
  2.2 Vuokratilat                          18.846   80.500    1.916   101.262     37
  K2 Kiinteistöjen ylläpito yhteensä                975.939  1.876.211   306.643  3.158.793   1.146
 
  K3 Opintososiaaliset edut
  K3.1 Majoitus
  3.1.2 Erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän saaneet
     (erityisoppilaitokset)                      0      0      0      0     0
  3.1.3 Sisäoppilaitokset                      19.239   60.174   12.329    91.742     33
  3.1.9 Muut majoitusetuudet                    180.625   429.667   68.759   679.051    246
  K3.1 Majoitus yhteensä                      199.864   489.841   81.088   770.793    280
  K3.2 Opiskelijaruokailu                      386.374   703.052   81.768  1.171.194    425
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                586.238  1.192.893   162.856  1.941.987    704
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                     1.579.797   401.723   73.772  2.055.292    746
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                   994.981   445.053   72.649  1.512.683    549
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                 2.574.778   846.776   146.421  3.567.975   1.294
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto               1.138.577   666.765   106.010  1.911.352    693
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ
   (K1+K2+K3+K7+K8)                      19.577.893  7.327.521  1.166.429  28.071.843   10.183
               euroa/opiskelija             7.102    2.658     423    10.183
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1             /opiskelija
  9.1 Rakennukset                              1.377.475                 500
  9.9 Muiden investointien poistot                       692.665                 251
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                     2.070.140                 751
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Ammatillinen peruskoulutus                                            taulu  15 /2
16 Keski-Pohjanmaa
 
 
 
 
  S1 OPETUKSEN SUORITTEET                                     /opiskelija
  1.1 Opetustuntien lukumäärä                         191.949           70
  1.2 Lähiopetuksena annettujen opetustuntien lukumäärä            175.698           64
  1.2.1 - josta lähiopetustuntien lukumäärä opetussuunnitelma-
      perusteisessa koulutuksessa                     150.127
  1.2.2 - josta lähiopetustuntien lukumäärä näyttötutkintoon
      valmistavassa koulutuksessa                      24.653
  1.3 Suoritetut opintoviikot (ilman hyväksiluettuja opintoviikkoja)
    ajalta 1.1 - 31.7.2015                          62.388           23
  1.3.1 - josta opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut     55.069
  1.3.1.1 - josta työssäoppimisen opintoviikot                 11.919
  1.6 Opetusunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut osaamispisteet
    (ilman hyväksiluettuja osaamispisteitä) ajalta 1.8 - 31.12.2015      60.779           22
  1.6.1.1 - josta työssäoppimisen osaamispisteet                10.033
  1.4 Hyväksiluetut opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015             5.594           2
  1.5 Hyväksiluetut osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015            5.531           2
  1.7.1 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015                     0
  1.7.2 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015                    0
  1.7.3 Lukiokoulutuksen järjestäjältä ostetut kurssit              3.489
  1.7.3.1 - josta ammatillista perustutkintoa ja ylioppilastutkintoa
       samanaikaisesti suorittaville ostetut kurssit            3.483
  1.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa
    koulutuksessa
  1.9.1 Opiskelijamäärä, jolle ajalla 1.8 - 31.12.2015 on järjestetty
     opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja                    0
  1.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen
     opetustuntimäärä yhteensä                          0
 
                                                    Ylläpito
  S2 KIINTEISTÖJEN SUORITTEET                       Neliömetriä      euroa/neliö
  2.1 Omat tilat                                74.363           41
  2.9 Vuokratilat (ei sis. tuntiperusteisia tiloja)                877          115
  S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-alat yhteensä                 75.240           42
 
 
                                       Maksetut korvaukset yht.    Yhteensä euroa/
  K017 Lukiokoulutuksen järjestäjille maksetut korvaukset ostetuista     (sis. kohtiin K1-K9) samanaik. suor. kurssi
     kursseista (vastaa kohdan S1.7.3.1 suoritteita)                   627.054           180
 
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02K7YM ***
                                                          taulu  16 /1
  KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
 
 
@  1 Ammatillinen peruskoulutus
  17 Pohjois-Pohjanmaa
 
 
                                          Keväällä     Syksyllä    Vuosiarvo
   Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä               11.208 (7kk)   11.552 (5kk)    11.351,3
 
                                 --------------------- KUSTANNUKSET ------------------------
 
                                 Henkilöstö- Muut menot Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
                                    menot ei sis.ALV    verot   yhteensä   euroa/
                                     M1     M2     M3         opisk.
  K1 Opetustoiminta
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.3-K1.4)         48.138.986  8.867.557  1.452.475  58.459.018   5.150
  1.3 Työssäoppiminen                      3.855.197   215.096   15.956  4.086.249    360
  1.4 Työnantajille maksetut korvaukset                 0   466.426    2.707   469.133     41
  K1 Opetustoiminta yhteensä                   51.994.183  9.549.079  1.471.138  63.014.400   5.551
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
  E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus            6.069.866        6.069.866    535
  2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito                2.459.010  9.209.589  1.898.702  13.567.301   1.195
  2.2 Vuokratilat                         107.611  1.818.204   278.020  2.203.835    194
  K2 Kiinteistöjen ylläpito yhteensä               2.566.621 17.097.659  2.176.722  21.841.002   1.924
 
  K3 Opintososiaaliset edut
  K3.1 Majoitus
  3.1.2 Erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän saaneet
     (erityisoppilaitokset)                   27.746     747     130    28.623     3
  3.1.3 Sisäoppilaitokset                     103.811   85.353   16.239   205.403     18
  3.1.9 Muut majoitusetuudet                    814.681   748.804   164.256  1.727.741    152
  K3.1 Majoitus yhteensä                      946.238   834.904   180.625  1.961.767    173
  K3.2 Opiskelijaruokailu                     1.768.042  3.881.639   236.357  5.886.038    519
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä               2.714.280  4.716.543   416.982  7.847.805    691
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                    10.986.138  2.593.568   290.158  13.869.864   1.222
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                  3.084.880  2.275.847   449.636  5.810.363    512
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                 14.071.018  4.869.415   739.794  19.680.227   1.734
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto               4.689.967  2.153.770   342.030  7.185.767    633
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ
   (K1+K2+K3+K7+K8)                      76.036.073 38.386.468  5.146.670 119.569.211   10.533
               euroa/opiskelija             6.698    3.382     453    10.533
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1             /opiskelija
  9.1 Rakennukset                              8.983.232                 791
  9.9 Muiden investointien poistot                      3.856.874                 340
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                    12.840.106                1.131
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Ammatillinen peruskoulutus                                            taulu  16 /2
17 Pohjois-Pohjanmaa
 
 
 
 
  S1 OPETUKSEN SUORITTEET                                     /opiskelija
  1.1 Opetustuntien lukumäärä                         764.208           67
  1.2 Lähiopetuksena annettujen opetustuntien lukumäärä            668.567           59
  1.2.1 - josta lähiopetustuntien lukumäärä opetussuunnitelma-
      perusteisessa koulutuksessa                     574.222
  1.2.2 - josta lähiopetustuntien lukumäärä näyttötutkintoon
      valmistavassa koulutuksessa                      83.463
  1.3 Suoritetut opintoviikot (ilman hyväksiluettuja opintoviikkoja)
    ajalta 1.1 - 31.7.2015                          252.085           22
  1.3.1 - josta opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut    218.208
  1.3.1.1 - josta työssäoppimisen opintoviikot                 48.805
  1.6 Opetusunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut osaamispisteet
    (ilman hyväksiluettuja osaamispisteitä) ajalta 1.8 - 31.12.2015     124.081           11
  1.6.1.1 - josta työssäoppimisen osaamispisteet                29.871
  1.4 Hyväksiluetut opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015             9.922           1
  1.5 Hyväksiluetut osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015           21.772           2
  1.7.1 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015                     56
  1.7.2 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015                    0
  1.7.3 Lukiokoulutuksen järjestäjältä ostetut kurssit              7.044
  1.7.3.1 - josta ammatillista perustutkintoa ja ylioppilastutkintoa
       samanaikaisesti suorittaville ostetut kurssit            7.032
  1.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa
    koulutuksessa
  1.9.1 Opiskelijamäärä, jolle ajalla 1.8 - 31.12.2015 on järjestetty
     opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja                   23
  1.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen
     opetustuntimäärä yhteensä                         244
 
                                                    Ylläpito
  S2 KIINTEISTÖJEN SUORITTEET                       Neliömetriä      euroa/neliö
  2.1 Omat tilat                                205.464           96
  2.9 Vuokratilat (ei sis. tuntiperusteisia tiloja)               30.594           72
  S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-alat yhteensä                 236.058           93
 
 
                                       Maksetut korvaukset yht.    Yhteensä euroa/
  K017 Lukiokoulutuksen järjestäjille maksetut korvaukset ostetuista     (sis. kohtiin K1-K9) samanaik. suor. kurssi
     kursseista (vastaa kohdan S1.7.3.1 suoritteita)                   893.396           127
 
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02K7YM ***
                                                          taulu  17 /1
  KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
 
 
@  1 Ammatillinen peruskoulutus
  18 Kainuu
 
 
                                          Keväällä     Syksyllä    Vuosiarvo
   Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä               2.609 (7kk)   2.523 (5kk)     2.573,2
 
                                 --------------------- KUSTANNUKSET ------------------------
 
                                 Henkilöstö- Muut menot Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
                                    menot ei sis.ALV    verot   yhteensä   euroa/
                                     M1     M2     M3         opisk.
  K1 Opetustoiminta
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.3-K1.4)         12.077.231  2.583.170   471.135  15.131.536   5.881
  1.3 Työssäoppiminen                      1.103.404   78.347    5.363  1.187.114    461
  1.4 Työnantajille maksetut korvaukset                 0    2.479      0    2.479     1
  K1 Opetustoiminta yhteensä                   13.180.635  2.663.996   476.498  16.321.129   6.343
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
  E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus             657.941         657.941    256
  2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito                 59.514  1.999.890   256.366  2.315.770    900
  2.2 Vuokratilat                            0  1.117.425   259.122  1.376.547    535
  K2 Kiinteistöjen ylläpito yhteensä                 59.514  3.775.256   515.488  4.350.258   1.691
 
  K3 Opintososiaaliset edut
  K3.1 Majoitus
  3.1.2 Erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän saaneet
     (erityisoppilaitokset)                      0      0      0      0     0
  3.1.3 Sisäoppilaitokset                      20.432   88.193   13.408   122.033     47
  3.1.9 Muut majoitusetuudet                    259.011   565.622   94.765   919.398    357
  K3.1 Majoitus yhteensä                      279.443   653.815   108.173  1.041.431    405
  K3.2 Opiskelijaruokailu                      51.746  1.065.647   72.933  1.190.326    463
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                331.189  1.719.462   181.106  2.231.757    867
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                     1.468.296   277.717   40.218  1.786.231    694
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                   415.276   334.418   76.187   825.881    321
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                 1.883.572   612.135   116.405  2.612.112   1.015
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto                532.903   466.384   35.876  1.035.163    402
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ
   (K1+K2+K3+K7+K8)                      15.987.798  9.237.231  1.325.374  26.550.403   10.318
               euroa/opiskelija             6.213    3.590     515    10.318
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1             /opiskelija
  9.1 Rakennukset                                12.050                  5
  9.9 Muiden investointien poistot                       498.329                 194
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                      510.379                 198
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Ammatillinen peruskoulutus                                            taulu  17 /2
18 Kainuu
 
 
 
 
  S1 OPETUKSEN SUORITTEET                                     /opiskelija
  1.1 Opetustuntien lukumäärä                         194.231           75
  1.2 Lähiopetuksena annettujen opetustuntien lukumäärä            165.924           64
  1.2.1 - josta lähiopetustuntien lukumäärä opetussuunnitelma-
      perusteisessa koulutuksessa                     133.030
  1.2.2 - josta lähiopetustuntien lukumäärä näyttötutkintoon
      valmistavassa koulutuksessa                      32.894
  1.3 Suoritetut opintoviikot (ilman hyväksiluettuja opintoviikkoja)
    ajalta 1.1 - 31.7.2015                          63.568           25
  1.3.1 - josta opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut     39.977
  1.3.1.1 - josta työssäoppimisen opintoviikot                 11.517
  1.6 Opetusunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut osaamispisteet
    (ilman hyväksiluettuja osaamispisteitä) ajalta 1.8 - 31.12.2015      83.191           32
  1.6.1.1 - josta työssäoppimisen osaamispisteet                 4.952
  1.4 Hyväksiluetut opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015             5.212           2
  1.5 Hyväksiluetut osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015           19.726           8
  1.7.1 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015                    105
  1.7.2 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015                   37
  1.7.3 Lukiokoulutuksen järjestäjältä ostetut kurssit              1.078
  1.7.3.1 - josta ammatillista perustutkintoa ja ylioppilastutkintoa
       samanaikaisesti suorittaville ostetut kurssit            1.078
  1.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa
    koulutuksessa
  1.9.1 Opiskelijamäärä, jolle ajalla 1.8 - 31.12.2015 on järjestetty
     opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja                    0
  1.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen
     opetustuntimäärä yhteensä                          0
 
                                                    Ylläpito
  S2 KIINTEISTÖJEN SUORITTEET                       Neliömetriä      euroa/neliö
  2.1 Omat tilat                                43.228           69
  2.9 Vuokratilat (ei sis. tuntiperusteisia tiloja)               16.919           81
  S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-alat yhteensä                 60.147           72
 
 
                                       Maksetut korvaukset yht.    Yhteensä euroa/
  K017 Lukiokoulutuksen järjestäjille maksetut korvaukset ostetuista     (sis. kohtiin K1-K9) samanaik. suor. kurssi
     kursseista (vastaa kohdan S1.7.3.1 suoritteita)                   282.127           262
 
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02K7YM ***
                                                          taulu  18 /1
  KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
 
 
@  1 Ammatillinen peruskoulutus
  19 Lappi
 
 
                                          Keväällä     Syksyllä    Vuosiarvo
   Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä               5.894 (7kk)   5.768 (5kk)     5.841,5
 
                                 --------------------- KUSTANNUKSET ------------------------
 
                                 Henkilöstö- Muut menot Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
                                    menot ei sis.ALV    verot   yhteensä   euroa/
                                     M1     M2     M3         opisk.
  K1 Opetustoiminta
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.3-K1.4)         26.305.414  7.839.598  1.203.599  35.348.611   6.051
  1.3 Työssäoppiminen                      1.927.735   351.221   19.355  2.298.311    393
  1.4 Työnantajille maksetut korvaukset                 0   126.550     13   126.563     22
  K1 Opetustoiminta yhteensä                   28.233.149  8.317.369  1.222.967  37.773.485   6.466
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
  E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus            2.033.479        2.033.479    348
  2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito                 301.812  5.734.053  1.055.245  7.091.110   1.214
  2.2 Vuokratilat                          72.369   358.603   77.262   508.234     87
  K2 Kiinteistöjen ylläpito yhteensä                374.181  8.126.135  1.132.507  9.632.823   1.649
 
  K3 Opintososiaaliset edut
  K3.1 Majoitus
  3.1.2 Erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän saaneet
     (erityisoppilaitokset)                    3.195    6.283    1.392    10.870     2
  3.1.3 Sisäoppilaitokset                      26.890   376.524   31.803   435.217     75
  3.1.9 Muut majoitusetuudet                    758.723  1.646.770   333.926  2.739.419    469
  K3.1 Majoitus yhteensä                      788.808  2.029.577   367.121  3.185.506    545
  K3.2 Opiskelijaruokailu                      734.014  2.079.372   203.274  3.016.660    516
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä               1.522.822  4.108.949   570.395  6.202.166   1.062
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                     3.355.777   759.039   85.375  4.200.191    719
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                   711.075  2.259.954   312.644  3.283.673    562
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                 4.066.852  3.018.993   398.019  7.483.864   1.281
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto               2.871.911   943.892   140.858  3.956.661    677
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ
   (K1+K2+K3+K7+K8)                      37.068.913 24.515.313  3.464.749  65.048.975   11.136
               euroa/opiskelija             6.346    4.197     593    11.136
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1             /opiskelija
  9.1 Rakennukset                              2.784.211                 477
  9.9 Muiden investointien poistot                      1.644.639                 282
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                     4.428.850                 758
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Ammatillinen peruskoulutus                                            taulu  18 /2
19 Lappi
 
 
 
 
  S1 OPETUKSEN SUORITTEET                                     /opiskelija
  1.1 Opetustuntien lukumäärä                         382.359           65
  1.2 Lähiopetuksena annettujen opetustuntien lukumäärä            339.230           58
  1.2.1 - josta lähiopetustuntien lukumäärä opetussuunnitelma-
      perusteisessa koulutuksessa                     278.671
  1.2.2 - josta lähiopetustuntien lukumäärä näyttötutkintoon
      valmistavassa koulutuksessa                      38.761
  1.3 Suoritetut opintoviikot (ilman hyväksiluettuja opintoviikkoja)
    ajalta 1.1 - 31.7.2015                          119.927           21
  1.3.1 - josta opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut    108.211
  1.3.1.1 - josta työssäoppimisen opintoviikot                 24.836
  1.6 Opetusunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut osaamispisteet
    (ilman hyväksiluettuja osaamispisteitä) ajalta 1.8 - 31.12.2015      98.561           17
  1.6.1.1 - josta työssäoppimisen osaamispisteet                22.729
  1.4 Hyväksiluetut opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015             13.477           2
  1.5 Hyväksiluetut osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015           17.218           3
  1.7.1 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015                     0
  1.7.2 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015                    0
  1.7.3 Lukiokoulutuksen järjestäjältä ostetut kurssit              9.932
  1.7.3.1 - josta ammatillista perustutkintoa ja ylioppilastutkintoa
       samanaikaisesti suorittaville ostetut kurssit            9.864
  1.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa
    koulutuksessa
  1.9.1 Opiskelijamäärä, jolle ajalla 1.8 - 31.12.2015 on järjestetty
     opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja                   47
  1.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen
     opetustuntimäärä yhteensä                          62
 
                                                    Ylläpito
  S2 KIINTEISTÖJEN SUORITTEET                       Neliömetriä      euroa/neliö
  2.1 Omat tilat                                122.562           74
  2.9 Vuokratilat (ei sis. tuntiperusteisia tiloja)               7.247           70
  S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-alat yhteensä                 129.809           74
 
 
                                       Maksetut korvaukset yht.    Yhteensä euroa/
  K017 Lukiokoulutuksen järjestäjille maksetut korvaukset ostetuista     (sis. kohtiin K1-K9) samanaik. suor. kurssi
     kursseista (vastaa kohdan S1.7.3.1 suoritteita)                  1.434.990           145
 
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02K7YM ***
                                                          taulu  19 /1
  KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
 
  Raportti yhteensä
@
 
 
 
                                          Keväällä     Syksyllä    Vuosiarvo
   Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä              146.834 (7kk)  151.054 (5kk)    148.592,3
 
                                 --------------------- KUSTANNUKSET ------------------------
 
                                 Henkilöstö- Muut menot Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
                                    menot ei sis.ALV    verot   yhteensä   euroa/
                                     M1     M2     M3         opisk.
  K1 Opetustoiminta
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.3-K1.4)        683.782.856 128.764.736 21.518.228 834.065.820   5.613
  1.3 Työssäoppiminen                      59.825.041  4.767.703   346.054  64.938.798    437
  1.4 Työnantajille maksetut korvaukset              262.947  5.148.789   59.884  5.471.620     37
  K1 Opetustoiminta yhteensä                  743.870.844 138.681.228 21.924.166 904.476.238   6.087
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
  E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus            39.471.480        39.471.480    266
  2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito               26.621.085 118.375.461 19.558.068 164.554.614   1.107
  2.2 Vuokratilat                        2.873.292 59.158.316  4.439.601  66.471.209    447
  K2 Kiinteistöjen ylläpito yhteensä               29.494.377 217.005.257 23.997.669 270.497.303   1.820
 
  K3 Opintososiaaliset edut
  K3.1 Majoitus
  3.1.2 Erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän saaneet
     (erityisoppilaitokset)                  7.450.813  4.037.269   374.917  11.862.999     80
  3.1.3 Sisäoppilaitokset                    1.069.017  1.658.524   250.139  2.977.680     20
  3.1.9 Muut majoitusetuudet                   5.661.180  8.715.830  1.232.688  15.609.698    105
  K3.1 Majoitus yhteensä                     14.181.010 14.411.623  1.857.744  30.450.377    205
  K3.2 Opiskelijaruokailu                    21.812.232 51.140.372  3.833.417  76.786.021    517
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä               35.993.242 65.551.995  5.691.161 107.236.398    722
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                    122.680.940 21.443.921  2.786.062 146.910.923    989
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                  30.491.909 35.013.067  6.666.969  72.171.945    486
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                153.172.849 56.456.988  9.453.031 219.082.868   1.474
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto              60.573.906 31.345.069  3.968.619  95.887.594    645
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ
   (K1+K2+K3+K7+K8)                      1023105136 509.040.467 65.034.671  1597180274   10.749
               euroa/opiskelija             6.885    3.426     438    10.749
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1             /opiskelija
  9.1 Rakennukset                              75.091.095                 505
  9.9 Muiden investointien poistot                     37.018.544                 249
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                    112.109.639                 754
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          taulu  19 /2
 
 
 
 
 
  S1 OPETUKSEN SUORITTEET                                     /opiskelija
  1.1 Opetustuntien lukumäärä                        10.694.016           72
  1.2 Lähiopetuksena annettujen opetustuntien lukumäärä           9.108.255           61
  1.2.1 - josta lähiopetustuntien lukumäärä opetussuunnitelma-
      perusteisessa koulutuksessa                    7.670.167
  1.2.2 - josta lähiopetustuntien lukumäärä näyttötutkintoon
      valmistavassa koulutuksessa                    1.284.692
  1.3 Suoritetut opintoviikot (ilman hyväksiluettuja opintoviikkoja)
    ajalta 1.1 - 31.7.2015                         3.391.779           23
  1.3.1 - josta opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut   2.838.789
  1.3.1.1 - josta työssäoppimisen opintoviikot                 641.218
  1.6 Opetusunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut osaamispisteet
    (ilman hyväksiluettuja osaamispisteitä) ajalta 1.8 - 31.12.2015    2.345.858           16
  1.6.1.1 - josta työssäoppimisen osaamispisteet                480.419
  1.4 Hyväksiluetut opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015            207.824           1
  1.5 Hyväksiluetut osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015           426.839           3
  1.7.1 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015                   4.022
  1.7.2 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015                  5.225
  1.7.3 Lukiokoulutuksen järjestäjältä ostetut kurssit             58.547
  1.7.3.1 - josta ammatillista perustutkintoa ja ylioppilastutkintoa
       samanaikaisesti suorittaville ostetut kurssit            54.926
  1.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa
    koulutuksessa
  1.9.1 Opiskelijamäärä, jolle ajalla 1.8 - 31.12.2015 on järjestetty
     opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja                   918
  1.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen
     opetustuntimäärä yhteensä                        16.561
 
                                                    Ylläpito
  S2 KIINTEISTÖJEN SUORITTEET                       Neliömetriä      euroa/neliö
  2.1 Omat tilat                               2.496.354           82
  2.9 Vuokratilat (ei sis. tuntiperusteisia tiloja)              523.868          127
  S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-alat yhteensä                3.020.222           90
 
 
                                       Maksetut korvaukset yht.    Yhteensä euroa/
  K017 Lukiokoulutuksen järjestäjille maksetut korvaukset ostetuista     (sis. kohtiin K1-K9) samanaik. suor. kurssi
     kursseista (vastaa kohdan S1.7.3.1 suoritteita)                  9.865.830           180