Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02K7YO ***
                                                          taulu   1 /1
  KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
 
 
@  1 Ammatillinen peruskoulutus
  1 Yksityinen
 
 
                                          Keväällä     Syksyllä    Vuosiarvo
   Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä               30.525 (7kk)   31.093 (5kk)    30.761,7
 
                                 --------------------- KUSTANNUKSET ------------------------
 
                                 Henkilöstö- Muut menot Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
                                    menot ei sis.ALV    verot   yhteensä   euroa/
                                     M1     M2     M3         opisk.
  K1 Opetustoiminta
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.3-K1.4)        170.050.889 26.158.222  4.654.189 200.863.300   6.530
  1.3 Työssäoppiminen                      11.679.292  1.341.014   141.438  13.161.744    428
  1.4 Työnantajille maksetut korvaukset              237.225   788.182    6.520  1.031.927     34
  K1 Opetustoiminta yhteensä                  181.967.406 28.287.418  4.802.147 215.056.971   6.991
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
  E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus             681.997         681.997     22
  2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito                4.911.628 16.673.800  2.889.030  24.474.458    796
  2.2 Vuokratilat                        2.318.896 33.079.844  1.971.941  37.370.681   1.215
  K2 Kiinteistöjen ylläpito yhteensä               7.230.524 50.435.641  4.860.971  62.527.136   2.033
 
  K3 Opintososiaaliset edut
  K3.1 Majoitus
  3.1.2 Erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän saaneet
     (erityisoppilaitokset)                  7.125.748  3.966.597   364.208  11.456.553    372
  3.1.3 Sisäoppilaitokset                    1.019.639  1.365.299   233.967  2.618.905     85
  3.1.9 Muut majoitusetuudet                    915.697  1.540.841   120.121  2.576.659     84
  K3.1 Majoitus yhteensä                     9.061.084  6.872.737   718.296  16.652.117    541
  K3.2 Opiskelijaruokailu                     5.345.050 12.293.509  1.153.795  18.792.354    611
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä               14.406.134 19.166.246  1.872.091  35.444.471   1.152
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                    30.452.469  6.411.992  1.101.953  37.966.414   1.234
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                  9.774.015  9.354.541  2.008.633  21.137.189    687
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                 40.226.484 15.766.533  3.110.586  59.103.603   1.921
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto              15.941.986  9.320.477  1.417.768  26.680.231    867
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ
   (K1+K2+K3+K7+K8)                      259.772.504 122.976.301 16.063.598 398.812.403   12.965
               euroa/opiskelija             8.445    3.998     522    12.965
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1             /opiskelija
  9.1 Rakennukset                              8.235.726                 268
  9.9 Muiden investointien poistot                      7.312.053                 238
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                    15.547.779                 505
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Ammatillinen peruskoulutus                                            taulu   1 /2
1 Yksityinen
 
 
 
 
  S1 OPETUKSEN SUORITTEET                                     /opiskelija
  1.1 Opetustuntien lukumäärä                        2.524.352           82
  1.2 Lähiopetuksena annettujen opetustuntien lukumäärä           2.134.241           69
  1.2.1 - josta lähiopetustuntien lukumäärä opetussuunnitelma-
      perusteisessa koulutuksessa                    1.742.353
  1.2.2 - josta lähiopetustuntien lukumäärä näyttötutkintoon
      valmistavassa koulutuksessa                     344.983
  1.3 Suoritetut opintoviikot (ilman hyväksiluettuja opintoviikkoja)
    ajalta 1.1 - 31.7.2015                          702.960           23
  1.3.1 - josta opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut    577.208
  1.3.1.1 - josta työssäoppimisen opintoviikot                 132.806
  1.6 Opetusunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut osaamispisteet
    (ilman hyväksiluettuja osaamispisteitä) ajalta 1.8 - 31.12.2015     455.117           15
  1.6.1.1 - josta työssäoppimisen osaamispisteet                90.264
  1.4 Hyväksiluetut opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015             43.008           1
  1.5 Hyväksiluetut osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015           123.905           4
  1.7.1 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015                   1.135
  1.7.2 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015                   833
  1.7.3 Lukiokoulutuksen järjestäjältä ostetut kurssit              9.201
  1.7.3.1 - josta ammatillista perustutkintoa ja ylioppilastutkintoa
       samanaikaisesti suorittaville ostetut kurssit            8.137
  1.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa
    koulutuksessa
  1.9.1 Opiskelijamäärä, jolle ajalla 1.8 - 31.12.2015 on järjestetty
     opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja                   324
  1.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen
     opetustuntimäärä yhteensä                        7.316
 
                                                    Ylläpito
  S2 KIINTEISTÖJEN SUORITTEET                       Neliömetriä      euroa/neliö
  2.1 Omat tilat                                425.093           59
  2.9 Vuokratilat (ei sis. tuntiperusteisia tiloja)              307.469          122
  S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-alat yhteensä                 732.562           85
 
 
                                       Maksetut korvaukset yht.    Yhteensä euroa/
  K017 Lukiokoulutuksen järjestäjille maksetut korvaukset ostetuista     (sis. kohtiin K1-K9) samanaik. suor. kurssi
     kursseista (vastaa kohdan S1.7.3.1 suoritteita)                  1.710.744           210
 
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02K7YO ***
                                                          taulu   2 /1
  KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
 
 
@  1 Ammatillinen peruskoulutus
  2 Valtio
 
 
                                          Keväällä     Syksyllä    Vuosiarvo
   Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä                150 (7kk)    138 (5kk)      145,0
 
                                 --------------------- KUSTANNUKSET ------------------------
 
                                 Henkilöstö- Muut menot Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
                                    menot ei sis.ALV    verot   yhteensä   euroa/
                                     M1     M2     M3         opisk.
  K1 Opetustoiminta
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.3-K1.4)         1.011.935   410.726   92.229  1.514.890   10.448
  1.3 Työssäoppiminen                        29.926   25.421     310    55.657    384
  1.4 Työnantajille maksetut korvaukset                 0      0      0      0     0
  K1 Opetustoiminta yhteensä                   1.041.861   436.147   92.539  1.570.547   10.831
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
  E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus                0            0     0
  2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito                    0      0      0      0     0
  2.2 Vuokratilat                          72.369   257.207   60.231   389.807   2.688
  K2 Kiinteistöjen ylläpito yhteensä                 72.369   257.207   60.231   389.807   2.688
 
  K3 Opintososiaaliset edut
  K3.1 Majoitus
  3.1.2 Erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän saaneet
     (erityisoppilaitokset)                      0      0      0      0     0
  3.1.3 Sisäoppilaitokset                        0      0      0      0     0
  3.1.9 Muut majoitusetuudet                    43.036   218.858   52.422   314.316   2.168
  K3.1 Majoitus yhteensä                       43.036   218.858   52.422   314.316   2.168
  K3.2 Opiskelijaruokailu                      57.180   94.254   17.129   168.563   1.163
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                100.216   313.112   69.551   482.879   3.330
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                         0      0      0      0     0
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                      0      0      0      0     0
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                     0      0      0      0     0
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto                232.698   130.469   19.163   382.330   2.637
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ
   (K1+K2+K3+K7+K8)                       1.447.144  1.136.935   241.484  2.825.563   19.487
               euroa/opiskelija             9.980    7.841    1.665    19.487
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1             /opiskelija
  9.1 Rakennukset                                27.665                 191
  9.9 Muiden investointien poistot                       29.959                 207
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                      57.624                 397
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Ammatillinen peruskoulutus                                            taulu   2 /2
2 Valtio
 
 
 
 
  S1 OPETUKSEN SUORITTEET                                     /opiskelija
  1.1 Opetustuntien lukumäärä                          21.095          145
  1.2 Lähiopetuksena annettujen opetustuntien lukumäärä             18.256          126
  1.2.1 - josta lähiopetustuntien lukumäärä opetussuunnitelma-
      perusteisessa koulutuksessa                      16.783
  1.2.2 - josta lähiopetustuntien lukumäärä näyttötutkintoon
      valmistavassa koulutuksessa                      1.473
  1.3 Suoritetut opintoviikot (ilman hyväksiluettuja opintoviikkoja)
    ajalta 1.1 - 31.7.2015                           1.385           10
  1.3.1 - josta opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut     1.250
  1.3.1.1 - josta työssäoppimisen opintoviikot                   678
  1.6 Opetusunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut osaamispisteet
    (ilman hyväksiluettuja osaamispisteitä) ajalta 1.8 - 31.12.2015      2.076           14
  1.6.1.1 - josta työssäoppimisen osaamispisteet                 1.016
  1.4 Hyväksiluetut opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015              547           4
  1.5 Hyväksiluetut osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015             820           6
  1.7.1 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015                     0
  1.7.2 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015                    0
  1.7.3 Lukiokoulutuksen järjestäjältä ostetut kurssit                0
  1.7.3.1 - josta ammatillista perustutkintoa ja ylioppilastutkintoa
       samanaikaisesti suorittaville ostetut kurssit              0
  1.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa
    koulutuksessa
  1.9.1 Opiskelijamäärä, jolle ajalla 1.8 - 31.12.2015 on järjestetty
     opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja                    0
  1.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen
     opetustuntimäärä yhteensä                          0
 
                                                    Ylläpito
  S2 KIINTEISTÖJEN SUORITTEET                       Neliömetriä      euroa/neliö
  2.1 Omat tilat                                   0           0
  2.9 Vuokratilat (ei sis. tuntiperusteisia tiloja)               5.050           77
  S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-alat yhteensä                  5.050           77
 
 
                                       Maksetut korvaukset yht.    Yhteensä euroa/
  K017 Lukiokoulutuksen järjestäjille maksetut korvaukset ostetuista     (sis. kohtiin K1-K9) samanaik. suor. kurssi
     kursseista (vastaa kohdan S1.7.3.1 suoritteita)                      0            0
 
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02K7YO ***
                                                          taulu   3 /1
  KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
 
 
@  1 Ammatillinen peruskoulutus
  3 Kunta
 
 
                                          Keväällä     Syksyllä    Vuosiarvo
   Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä               30.492 (7kk)   31.729 (5kk)    31.007,4
 
                                 --------------------- KUSTANNUKSET ------------------------
 
                                 Henkilöstö- Muut menot Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
                                    menot ei sis.ALV    verot   yhteensä   euroa/
                                     M1     M2     M3         opisk.
  K1 Opetustoiminta
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.3-K1.4)        142.947.493 26.070.057  4.462.196 173.479.746   5.595
  1.3 Työssäoppiminen                      12.136.743   815.085   39.121  12.990.949    419
  1.4 Työnantajille maksetut korvaukset                 0  1.239.219    5.432  1.244.651     40
  K1 Opetustoiminta yhteensä                  155.084.236 28.124.361  4.506.749 187.715.346   6.054
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
  E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus            25.717.320        25.717.320    829
  2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito                 489.787 30.999.733  3.065.764  34.555.284   1.114
  2.2 Vuokratilat                          64.489 17.454.193   715.756  18.234.438    588
  K2 Kiinteistöjen ylläpito yhteensä                554.276 74.171.246  3.781.520  78.507.042   2.532
 
  K3 Opintososiaaliset edut
  K3.1 Majoitus
  3.1.2 Erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän saaneet
     (erityisoppilaitokset)                      0      0      0      0     0
  3.1.3 Sisäoppilaitokset                        0      0      0      0     0
  3.1.9 Muut majoitusetuudet                    381.365   983.370   111.975  1.476.710     48
  K3.1 Majoitus yhteensä                      381.365   983.370   111.975  1.476.710     48
  K3.2 Opiskelijaruokailu                      714.149 10.886.731   288.796  11.889.676    383
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä               1.095.514 11.870.101   400.771  13.366.386    431
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                    22.025.759  3.480.102   325.780  25.831.641    833
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                  4.513.413  6.299.290   899.242  11.711.945    378
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                 26.539.172  9.779.392  1.225.022  37.543.586   1.211
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto               8.281.413  4.746.598   285.998  13.314.009    429
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ
   (K1+K2+K3+K7+K8)                      191.554.600 128.691.687 10.200.060 330.446.347   10.657
               euroa/opiskelija             6.178    4.150     329    10.657
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1             /opiskelija
  9.1 Rakennukset                              12.484.363                 403
  9.9 Muiden investointien poistot                      7.459.713                 241
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                    19.944.076                 643
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Ammatillinen peruskoulutus                                            taulu   3 /2
3 Kunta
 
 
 
 
  S1 OPETUKSEN SUORITTEET                                     /opiskelija
  1.1 Opetustuntien lukumäärä                        2.081.247           67
  1.2 Lähiopetuksena annettujen opetustuntien lukumäärä           1.752.139           57
  1.2.1 - josta lähiopetustuntien lukumäärä opetussuunnitelma-
      perusteisessa koulutuksessa                    1.512.884
  1.2.2 - josta lähiopetustuntien lukumäärä näyttötutkintoon
      valmistavassa koulutuksessa                     211.140
  1.3 Suoritetut opintoviikot (ilman hyväksiluettuja opintoviikkoja)
    ajalta 1.1 - 31.7.2015                          705.307           23
  1.3.1 - josta opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut    566.062
  1.3.1.1 - josta työssäoppimisen opintoviikot                 113.206
  1.6 Opetusunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut osaamispisteet
    (ilman hyväksiluettuja osaamispisteitä) ajalta 1.8 - 31.12.2015     543.469           18
  1.6.1.1 - josta työssäoppimisen osaamispisteet                99.419
  1.4 Hyväksiluetut opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015             42.102           1
  1.5 Hyväksiluetut osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015           94.052           3
  1.7.1 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015                   2.653
  1.7.2 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015                  4.248
  1.7.3 Lukiokoulutuksen järjestäjältä ostetut kurssit              6.510
  1.7.3.1 - josta ammatillista perustutkintoa ja ylioppilastutkintoa
       samanaikaisesti suorittaville ostetut kurssit            6.504
  1.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa
    koulutuksessa
  1.9.1 Opiskelijamäärä, jolle ajalla 1.8 - 31.12.2015 on järjestetty
     opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja                   148
  1.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen
     opetustuntimäärä yhteensä                        2.703
 
                                                    Ylläpito
  S2 KIINTEISTÖJEN SUORITTEET                       Neliömetriä      euroa/neliö
  2.1 Omat tilat                                465.016          130
  2.9 Vuokratilat (ei sis. tuntiperusteisia tiloja)              103.859          176
  S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-alat yhteensä                 568.875          138
 
 
                                       Maksetut korvaukset yht.    Yhteensä euroa/
  K017 Lukiokoulutuksen järjestäjille maksetut korvaukset ostetuista     (sis. kohtiin K1-K9) samanaik. suor. kurssi
     kursseista (vastaa kohdan S1.7.3.1 suoritteita)                  2.147.439           330
 
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02K7YO ***
                                                          taulu   4 /1
  KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
 
 
@  1 Ammatillinen peruskoulutus
  4 Kuntayhtymä
 
 
                                          Keväällä     Syksyllä    Vuosiarvo
   Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä               85.667 (7kk)   88.094 (5kk)    86.678,3
 
                                 --------------------- KUSTANNUKSET ------------------------
 
                                 Henkilöstö- Muut menot Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
                                    menot ei sis.ALV    verot   yhteensä   euroa/
                                     M1     M2     M3         opisk.
  K1 Opetustoiminta
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.3-K1.4)        369.772.539 76.125.731 12.309.614 458.207.884   5.286
  1.3 Työssäoppiminen                      35.979.080  2.586.183   165.185  38.730.448    447
  1.4 Työnantajille maksetut korvaukset               25.722  3.121.388   47.932  3.195.042     37
  K1 Opetustoiminta yhteensä                  405.777.341 81.833.302 12.522.731 500.133.374   5.770
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
  E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus            13.072.163        13.072.163    151
  2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito               21.219.670 70.701.928 13.603.274 105.524.872   1.217
  2.2 Vuokratilat                         417.538  8.367.072  1.691.673  10.476.283    121
  K2 Kiinteistöjen ylläpito yhteensä               21.637.208 92.141.163 15.294.947 129.073.318   1.489
 
  K3 Opintososiaaliset edut
  K3.1 Majoitus
  3.1.2 Erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän saaneet
     (erityisoppilaitokset)                   325.065   70.672   10.709   406.446     5
  3.1.3 Sisäoppilaitokset                      49.378   293.225   16.172   358.775     4
  3.1.9 Muut majoitusetuudet                   4.321.082  5.972.761   948.170  11.242.013    130
  K3.1 Majoitus yhteensä                     4.695.525  6.336.658   975.051  12.007.234    139
  K3.2 Opiskelijaruokailu                    15.695.853 27.865.878  2.373.697  45.935.428    530
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä               20.391.378 34.202.536  3.348.748  57.942.662    668
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                    70.202.712 11.551.827  1.358.329  83.112.868    959
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                  16.204.481 19.359.236  3.759.094  39.322.811    454
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                 86.407.193 30.911.063  5.117.423 122.435.679   1.413
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto              36.117.809 17.147.525  2.245.690  55.511.024    640
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ
   (K1+K2+K3+K7+K8)                      570.330.888 256.235.544 38.529.529 865.095.961   9.981
               euroa/opiskelija             6.580    2.956     445    9.981
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1             /opiskelija
  9.1 Rakennukset                              54.343.341                 627
  9.9 Muiden investointien poistot                     22.216.819                 256
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                    76.560.160                 883
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Ammatillinen peruskoulutus                                            taulu   4 /2
4 Kuntayhtymä
 
 
 
 
  S1 OPETUKSEN SUORITTEET                                     /opiskelija
  1.1 Opetustuntien lukumäärä                        6.067.322           70
  1.2 Lähiopetuksena annettujen opetustuntien lukumäärä           5.203.619           60
  1.2.1 - josta lähiopetustuntien lukumäärä opetussuunnitelma-
      perusteisessa koulutuksessa                    4.398.147
  1.2.2 - josta lähiopetustuntien lukumäärä näyttötutkintoon
      valmistavassa koulutuksessa                     727.096
  1.3 Suoritetut opintoviikot (ilman hyväksiluettuja opintoviikkoja)
    ajalta 1.1 - 31.7.2015                         1.982.127           23
  1.3.1 - josta opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut   1.694.269
  1.3.1.1 - josta työssäoppimisen opintoviikot                 394.528
  1.6 Opetusunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut osaamispisteet
    (ilman hyväksiluettuja osaamispisteitä) ajalta 1.8 - 31.12.2015    1.345.196           16
  1.6.1.1 - josta työssäoppimisen osaamispisteet                289.720
  1.4 Hyväksiluetut opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015            122.167           1
  1.5 Hyväksiluetut osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015           208.062           2
  1.7.1 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015                    234
  1.7.2 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015                   144
  1.7.3 Lukiokoulutuksen järjestäjältä ostetut kurssit             42.836
  1.7.3.1 - josta ammatillista perustutkintoa ja ylioppilastutkintoa
       samanaikaisesti suorittaville ostetut kurssit            40.285
  1.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa
    koulutuksessa
  1.9.1 Opiskelijamäärä, jolle ajalla 1.8 - 31.12.2015 on järjestetty
     opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja                   446
  1.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen
     opetustuntimäärä yhteensä                        6.542
 
                                                    Ylläpito
  S2 KIINTEISTÖJEN SUORITTEET                       Neliömetriä      euroa/neliö
  2.1 Omat tilat                               1.606.245           74
  2.9 Vuokratilat (ei sis. tuntiperusteisia tiloja)              107.490           97
  S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-alat yhteensä                1.713.735           75
 
 
                                       Maksetut korvaukset yht.    Yhteensä euroa/
  K017 Lukiokoulutuksen järjestäjille maksetut korvaukset ostetuista     (sis. kohtiin K1-K9) samanaik. suor. kurssi
     kursseista (vastaa kohdan S1.7.3.1 suoritteita)                  6.007.647           149
 
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02K7YO ***
                                                          taulu   5 /1
  KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
 
  Raportti yhteensä
@
 
 
 
                                          Keväällä     Syksyllä    Vuosiarvo
   Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä              146.834 (7kk)  151.054 (5kk)    148.592,3
 
                                 --------------------- KUSTANNUKSET ------------------------
 
                                 Henkilöstö- Muut menot Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
                                    menot ei sis.ALV    verot   yhteensä   euroa/
                                     M1     M2     M3         opisk.
  K1 Opetustoiminta
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.3-K1.4)        683.782.856 128.764.736 21.518.228 834.065.820   5.613
  1.3 Työssäoppiminen                      59.825.041  4.767.703   346.054  64.938.798    437
  1.4 Työnantajille maksetut korvaukset              262.947  5.148.789   59.884  5.471.620     37
  K1 Opetustoiminta yhteensä                  743.870.844 138.681.228 21.924.166 904.476.238   6.087
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
  E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus            39.471.480        39.471.480    266
  2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito               26.621.085 118.375.461 19.558.068 164.554.614   1.107
  2.2 Vuokratilat                        2.873.292 59.158.316  4.439.601  66.471.209    447
  K2 Kiinteistöjen ylläpito yhteensä               29.494.377 217.005.257 23.997.669 270.497.303   1.820
 
  K3 Opintososiaaliset edut
  K3.1 Majoitus
  3.1.2 Erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän saaneet
     (erityisoppilaitokset)                  7.450.813  4.037.269   374.917  11.862.999     80
  3.1.3 Sisäoppilaitokset                    1.069.017  1.658.524   250.139  2.977.680     20
  3.1.9 Muut majoitusetuudet                   5.661.180  8.715.830  1.232.688  15.609.698    105
  K3.1 Majoitus yhteensä                     14.181.010 14.411.623  1.857.744  30.450.377    205
  K3.2 Opiskelijaruokailu                    21.812.232 51.140.372  3.833.417  76.786.021    517
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä               35.993.242 65.551.995  5.691.161 107.236.398    722
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                    122.680.940 21.443.921  2.786.062 146.910.923    989
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                  30.491.909 35.013.067  6.666.969  72.171.945    486
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                153.172.849 56.456.988  9.453.031 219.082.868   1.474
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto              60.573.906 31.345.069  3.968.619  95.887.594    645
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ
   (K1+K2+K3+K7+K8)                      1023105136 509.040.467 65.034.671  1597180274   10.749
               euroa/opiskelija             6.885    3.426     438    10.749
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1             /opiskelija
  9.1 Rakennukset                              75.091.095                 505
  9.9 Muiden investointien poistot                     37.018.544                 249
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                    112.109.639                 754
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          taulu   5 /2
 
 
 
 
 
  S1 OPETUKSEN SUORITTEET                                     /opiskelija
  1.1 Opetustuntien lukumäärä                        10.694.016           72
  1.2 Lähiopetuksena annettujen opetustuntien lukumäärä           9.108.255           61
  1.2.1 - josta lähiopetustuntien lukumäärä opetussuunnitelma-
      perusteisessa koulutuksessa                    7.670.167
  1.2.2 - josta lähiopetustuntien lukumäärä näyttötutkintoon
      valmistavassa koulutuksessa                    1.284.692
  1.3 Suoritetut opintoviikot (ilman hyväksiluettuja opintoviikkoja)
    ajalta 1.1 - 31.7.2015                         3.391.779           23
  1.3.1 - josta opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut   2.838.789
  1.3.1.1 - josta työssäoppimisen opintoviikot                 641.218
  1.6 Opetusunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut osaamispisteet
    (ilman hyväksiluettuja osaamispisteitä) ajalta 1.8 - 31.12.2015    2.345.858           16
  1.6.1.1 - josta työssäoppimisen osaamispisteet                480.419
  1.4 Hyväksiluetut opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015            207.824           1
  1.5 Hyväksiluetut osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015           426.839           3
  1.7.1 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     opintoviikot ajalta 1.1 - 31.7.2015                   4.022
  1.7.2 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut
     osaamispisteet ajalta 1.8 - 31.12.2015                  5.225
  1.7.3 Lukiokoulutuksen järjestäjältä ostetut kurssit             58.547
  1.7.3.1 - josta ammatillista perustutkintoa ja ylioppilastutkintoa
       samanaikaisesti suorittaville ostetut kurssit            54.926
  1.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa
    koulutuksessa
  1.9.1 Opiskelijamäärä, jolle ajalla 1.8 - 31.12.2015 on järjestetty
     opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja                   918
  1.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen
     opetustuntimäärä yhteensä                        16.561
 
                                                    Ylläpito
  S2 KIINTEISTÖJEN SUORITTEET                       Neliömetriä      euroa/neliö
  2.1 Omat tilat                               2.496.354           82
  2.9 Vuokratilat (ei sis. tuntiperusteisia tiloja)              523.868          127
  S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-alat yhteensä                3.020.222           90
 
 
                                       Maksetut korvaukset yht.    Yhteensä euroa/
  K017 Lukiokoulutuksen järjestäjille maksetut korvaukset ostetuista     (sis. kohtiin K1-K9) samanaik. suor. kurssi
     kursseista (vastaa kohdan S1.7.3.1 suoritteita)                  9.865.830           180