KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 19.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02LK4AZ ***
 
AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN LUKUMÄÄRÄ OPISKELIJAMÄÄRÄN MUKAAN LUOKITELTUNA

  -49 50-99 100-199 200-399 400-599 600-799 800-999 1000- Yhteensä Osuus %
Koulutusala 8 14 6 - 1 - - - 29 5
Humanistinen ja kasvatusala
Kulttuuriala 13 21 11 10 5 - - - 60 11
Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 8 5 15 15 6 6 1 2 58 11
Luonnontieteiden ala 19 15 12 2 1 - - - 49 9
Tekniikan ja liikenteen ala 8 1 9 6 8 6 7 20 65 12
Luonnonvara- ja ympäristöala 5 4 12 14 5 - - - 40 7
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 9 7 8 13 11 7 3 8 66 12
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 15 9 12 17 9 4 1 - 67 12
Vamm.(erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 4 1 1 3 - - - - 8 1
Vamm.(ei erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 16 2 1 - - - - - 18 3
Maahanmuuttajien valmistava koulutus 27 4 2 - - - - - 32 6
Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 14 6 1 - - - - - 21 4
Valma, er.op. erityinen koulutustehtävä 2 2 1 - - - - - 5 1
Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 13 7 2 1 - - - - 22 4
Työhön ja its. elämään valmentava koulutus 3 2 - 1 - - - - 6 1
Yhteensä 160 99 92 82 46 23 12 30 543 100

 

  -49 50-99 100-199 200-399 400-599 600-799 800-999 1000-    
Osuus % 29 18 17 15 8 4 2 6 100 100