KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 19.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02MO4AO ***
 
AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KÄYTTÖKUSTANNUKSET KOULUTUSALOITTAIN JA OMISTAJATYYPEITTÄIN (EUROA/OPISKELIJA)
ILMAN AMMATILLISIA ERITYISOPPILAITOKSIA.

  Yksityinen Valtio Kunta Kuntayhtymä Yhteensä
Koulutusala 9.686 - - 9.468 9.644
Humanistinen ja kasvatusala
Kulttuuriala 13.079 23.798 12.628 10.797 11.520
Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 7.457 15.706 7.666 7.378 7.452
Luonnontieteiden ala 8.124 - 7.646 7.979 7.978
Tekniikan ja liikenteen ala 11.040 - 11.690 10.628 10.941
Luonnonvara- ja ympäristöala 14.528 23.598 18.213 14.380 14.703
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 9.483 15.821 9.357 8.480 8.883
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 10.801 15.577 10.875 10.045 10.384
Vamm.(ei erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 15.060 - 12.799 13.268 13.813
Maahanmuuttajien valmistava koulutus 8.485 - 7.303 9.880 8.532
Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 9.318 - 8.389 8.777 8.742
Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 8.792 - 11.165 9.945 10.054
Yhteensä 10.107 19.487 10.657 9.945 10.138

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 19.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02MO4AO ***
 
NIIDEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN, JOILLA ERITYISOPETUS ON ERITYISENÄ KOULUTUSTEHTÄVÄNÄ, KÄYTTÖKUSTANNUKSET
KOULUTUSALOITTAIN JA OMISTAJATYYPEITTÄIN (EUROA/OPISKELIJA).

  Yksityinen Kuntayhtymä Yhteensä
Koulutusala 29.276 - 29.276
Kulttuuriala
Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 27.276 - 27.276
Luonnontieteiden ala 27.529 - 27.529
Tekniikan ja liikenteen ala 29.046 - 29.046
Luonnonvara- ja ympäristöala 35.416 - 35.416
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 28.116 - 28.116
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 30.424 - 30.424
Vamm.(erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 30.838 32.310 30.947
Valma, er.op. erityinen koulutustehtävä 29.895 24.178 29.663
Työhön ja its. elämään valmentava koulutus 36.242 32.539 35.790
Yhteensä 30.309 31.689 30.352

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 19.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02MO4AO ***
 
AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KÄYTTÖKUSTANNUKSET KOULUTUSALOITTAIN JA OMISTAJATYYPEITTÄIN (EUROA/OPISKELIJA)
SISÄLTÄEN AMMATILLISET ERITYISOPPILAITOKSET.

  Yksityinen Valtio Kunta Kuntayhtymä Yhteensä
Koulutusala 9.686 - - 9.468 9.644
Humanistinen ja kasvatusala
Kulttuuriala 15.605 23.798 12.628 10.797 12.031
Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 8.925 15.706 7.666 7.378 7.920
Luonnontieteiden ala 10.082 - 7.646 7.979 8.550
Tekniikan ja liikenteen ala 13.918 - 11.690 10.628 11.321
Luonnonvara- ja ympäristöala 16.411 23.598 18.213 14.380 15.160
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 9.772 15.821 9.357 8.480 8.932
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 13.720 15.577 10.875 10.045 11.053
Vamm.(erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 30.838 - - 32.310 30.947
Vamm.(ei erit.teht.) valm. ja kunt. op. ja ohj. 15.060 - 12.799 13.268 13.813
Maahanmuuttajien valmistava koulutus 8.485 - 7.303 9.880 8.532
Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 9.318 - 8.389 8.777 8.742
Valma, er.op. erityinen koulutustehtävä 29.895 - - 24.178 29.663
Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 8.792 - 11.165 9.945 10.054
Työhön ja its. elämään valmentava koulutus 36.242 - - 32.539 35.790
Yhteensä 12.965 19.487 10.657 9.981 10.749