KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 19.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02OP4MA ***
 
AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT RISTIINTAULUKOITUINA MAAKUNNITTAIN JA KOULUTUSALOITTAIN

  Humanistinen ja
kasvatusala

Kulttuuriala


Yht.k.tiet., liiketal.
ja hall. ala
Luonnontieteiden
ala
Tekniikan ja liikenteen
ala
Luonnonvara- ja
ympäristöala

Sosiaali-, terveys-
ja liikunta-ala
Matkailu-, ravitsemis-
ja talousala
Valmistavat ja
valmentavat koulutukset
Yhteensä
Maakunta 668 2.273 6.156 1.515 14.712 1.009 8.918 4.326 2.544 42.121
Uusimaa
Varsinais-Suomi 178 607 1.490 290 4.123 624 2.273 1.123 275 10.981
Satakunta 48 250 492 75 2.643 169 1.364 639 136 5.816
Kanta-Häme - 140 442 108 1.628 631 830 375 272 4.426
Pirkanmaa - 842 1.619 362 4.884 796 2.611 1.514 390 13.018
Päijät-Häme 236 486 616 87 2.035 283 1.393 610 132 5.877
Kymenlaakso - 230 516 193 1.995 269 974 530 150 4.857
Etelä-Karjala 73 91 354 108 1.284 38 616 328 88 2.978
Etelä-Savo 116 205 514 136 1.642 338 925 559 341 4.776
Pohjois-Savo 150 393 781 112 2.982 648 1.365 704 258 7.392
Pohjois-Karjala 108 604 550 109 1.929 416 912 487 83 5.198
Keski-Suomi 261 340 892 211 3.042 518 1.692 971 136 8.063
Etelä-Pohjanmaa 124 210 673 272 2.283 497 1.036 487 88 5.671
Pohjanmaa 85 231 466 172 1.844 262 1.198 438 202 4.898
Keski-Pohjanmaa 109 216 300 106 890 470 476 144 46 2.757
Pohjois-Pohjanmaa 225 928 1.144 284 4.293 779 2.243 1.144 312 11.351
Kainuu - 230 334 - 966 241 471 288 45 2.573
Lappi 152 288 479 113 2.354 407 1.260 697 92 5.842
Yhteensä 2.532 8.563 17.817 4.250 55.529 8.395 30.554 15.363 5.589 148.592