KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02Z6AD ***

VALTIONOSUUSPOHJAAN LUETTAVAN TOIMINNAN BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN (EUROA/OPISKELIJA) PORRASTUSTEKIJÖITTÄIN
Koulutusala Opisk.-
määrä
Opetus
e/opisk.
Majoitus
e/opisk
Opisk.
ruokailu
e/opisk
Kiin-
teistöt
e/opisk
Yhteiset
toiminnot
e/opisk
Ylläp.
hallinto
e/opisk
Yhteensä
e/opisk
Muutos%
ed vuod
Poistot
e/opisk
 1 Humanistinen ja kasvatusala
199 Humanistisen ja kasvatusalan koulutus 2.532,4 4.636 510 925 1.331 1.465 776 9.644 -3 537
1 Humanistinen ja kasvatusala 2.532,4 4.636 510 925 1.331 1.465 776 9.644 -3 537
 2 Kulttuuriala
203 Musiikkialan perustutkinto 1.036,9 9.435 91 479 2.479 2.130 1.045 15.660 -3 489
299 Muu kulttuurialan koulutus 7.526,1 6.246 162 540 2.321 1.597 664 11.531 -3 860
2 Kulttuuriala 8.563,0 6.632 153 533 2.340 1.662 711 12.031 -3 815
 3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus 17.817,3 4.366 85 397 1.049 1.433 590 7.920 -3 473
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 17.817,3 4.366 85 397 1.049 1.433 590 7.920 -3 473
 4 Luonnontieteiden ala
499 Luonnontieteiden alan koulutus 4.249,8 4.657 120 401 1.185 1.577 610 8.550 -1 455
4 Luonnontieteiden ala 4.249,8 4.657 120 401 1.185 1.577 610 8.550 -1 455
 5 Tekniikan ja liikenteen ala
501 Merenkulkualan perustutkinto 456,1 7.744 755 343 1.976 1.589 696 13.102 -6 561
502 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalv. koul.ohj./os.ala 948,5 8.551 174 603 2.118 1.528 658 13.633 0 1.252
503 Elintarvikealan perustutk.: meijerialan ko./os.ala 100,7 6.172 0 410 4.226 2.012 1.669 14.488 -20 625
506 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkulj. ko./os.ala 691,9 9.699 363 487 1.533 1.623 557 14.261 -2 1.022
507 Lentokoneasennuksen perustutkinto 429,3 8.775 52 527 3.232 2.249 560 15.395 -6 586
508 Linja-autonkulj.- tai yhdistelmäajoneuvon kulj.koulutus 3.278,6 9.181 135 527 1.953 1.557 636 13.988 -5 1.108
509 Kaivosalan perustutkinto (ei porrastustekijä) 240,9 6.504 829 386 1.806 2.211 564 12.300 -7 1.109
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus 49.383,0 6.102 144 496 2.208 1.425 620 10.995 -1 1.004
5 Tekniikan ja liikenteen ala 55.529,0 6.406 154 498 2.191 1.449 623 11.321 -1 1.008
 6 Luonnonvara- ja ympäristöala
602 Hevostalouden perustutkinto 968,0 8.244 957 1.350 2.800 2.069 773 16.193 -7 1.092
604 Metsäalan perustutk.: metsäkoneenkulj. koul.ohj/os.ala 1.197,7 14.298 1.128 1.079 2.513 2.333 647 21.998 -4 1.801
605 Metsäalan perustutk.(muut kuin metsäkoneenkulj. ko/os.ala) 674,2 9.197 830 907 2.460 1.684 939 16.016 -3 1.775
699 Muu luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus 5.554,7 7.194 752 852 2.297 1.486 820 13.401 -3 960
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 8.394,5 8.489 836 946 2.399 1.690 800 15.160 -3 1.160
 7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
701 Liikunnanohjauksen perustutkinto 871,0 5.862 1.500 1.800 2.800 1.616 1.292 14.871 1 1.337
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus 29.683,3 5.147 51 434 1.282 1.255 589 8.758 -2 421
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 30.554,3 5.167 93 473 1.325 1.266 609 8.932 -2 447
 8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus 15.362,7 6.239 240 503 1.897 1.521 654 11.053 -0 716
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 15.362,7 6.239 240 503 1.897 1.521 654 11.053 -0 716
14a Vamm.(erit.teht.) valm. ja kunt. op
1401 Vamm. (erit.teht.) valmentava ja kunt. opetus ja ohjaus 1.054,5 19.271 1.807 967 3.609 3.995 1.298 30.947 -4 826
14a Vamm.(erit.teht.) valm. ja kunt. op 1.054,5 19.271 1.807 967 3.609 3.995 1.298 30.947 -4 826
14b Vamm.(ei erit.teht.) valm. ja kunt.
1402 Vamm. (ei erit.teht.) valmentava ja kunt. opetus ja ohj 564,8 9.574 348 573 1.237 1.363 719 13.813 1 362
14b Vamm.(ei erit.teht.) valm. ja kunt. 564,8 9.574 348 573 1.237 1.363 719 13.813 1 362
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus
1501 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 1.194,3 4.926 26 271 1.430 1.267 612 8.532 -4 322
15 Maahanmuuttajien valmistava koulutus 1.194,3 4.926 26 271 1.430 1.267 612 8.532 -4 322
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava k
1601 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus 883,3 4.908 83 385 1.427 1.366 573 8.742 -8 527
16 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava k 883,3 4.908 83 385 1.427 1.366 573 8.742 -8 527
17e Valma, er.op. erityinen koulutusteh
1701 Valma, er.op. erityinen koulutustehtävä 297,9 16.462 2.699 1.198 3.501 4.299 1.505 29.663   1.133
17e Valma, er.op. erityinen koulutusteh 297,9 16.462 2.699 1.198 3.501 4.299 1.505 29.663   1.133
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutus
1702 Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää 1.188,3 6.018 65 403 1.563 1.330 674 10.054   450
17m Valma, ei er.op. erityistä koulutus 1.188,3 6.018 65 403 1.563 1.330 674 10.054   450
18e Työhön ja its. elämään valmentava k
1801 Työhön ja its. elämään valmentava koulutus -Telma 406,3 23.724 1.674 1.223 3.844 4.046 1.280 35.790   595
18e Työhön ja its. elämään valmentava k 406,3 23.724 1.674 1.223 3.844 4.046 1.280 35.790   595
Raportti yhteensä 148.592,3 6.087 205 517 1.820 1.474 645 10.749 -2 754