KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02Z6OSD ***

VALTIONOSUUSPOHJAAN LUETTAVAN TOIMINNAN BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN EUROA/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN
Porrastustekijä   Opisk.-
määrä
Opetus
e/opisk.
Majoitus
e/opisk
Opisk.
ruokailu
e/opisk
Kiin-
teistöt
e/opisk
Yhteiset
toiminnot
e/opisk
Ylläp.
hallinto
e/opisk
Yhteensä
e/opisk
Muutos%
ed vuod
Poistot
e/opisk
014501 Ahlmanin koulun Säätiö
699 Muu luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus   156,8 3.752 0 488 1.497 1.570 1.105 8.412 -10 2.171
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   113,6 3.307 0 427 1.438 1.690 1.061 7.925 -10 1.290
1601 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus * 7,6 4.295 0 409 1.371 1.630 1.012 8.716 -7 795
014501 Ahlmanin koulun Säätiö   277,9 3.585 0 461 1.470 1.621 1.085 8.221 -10 1.774
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy
299 Muu kulttuurialan koulutus   7,6 20.912 5.149 1.239 3.272 2.579 476 33.628 -4 2.675
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   48,1 19.435 4.791 1.354 2.828 2.644 488 31.541 0 2.743
1401 Vamm. (erit.teht.) valmentava ja kunt. opetus ja ohjaus * 21,6 19.415 2.804 1.190 1.826 2.266 418 27.918 -25 2.350
1701 Valma, er.op. erityinen koulutustehtävä * 5,8 34.171 3.631 1.503 2.199 2.934 542 44.980   3.043
1801 Työhön ja its. elämään valmentava koulutus -Telma * 9,6 26.930 4.105 1.699 2.392 3.317 612 39.056   3.440
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy   92,7 21.254 4.214 1.351 2.546 2.639 487 32.491 -4 2.737
017081 Ami-säätiö
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   91,3 1.230 0 117 303 803 265 2.718 -18 114
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   210,3 3.240 0 358 1.079 2.860 943 8.481 10 407
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   106,4 1.525 0 126 424 1.124 370 3.569 -27 160
1501 Maahanmuuttajien valmistava koulutus   79,8 2.239 0 41 893 2.366 780 6.319 9 336
1702 Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää * 20,8 2.930 0 0 1.056 2.800 923 7.709   398
017081 Ami-säätiö   508,7 2.351 0 202 773 2.048 675 6.048 2 291
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö
299 Muu kulttuurialan koulutus * 0,0                  
499 Luonnontieteiden alan koulutus * 0,0                  
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   10,0 4.129 0 407 1.069 3.440 1.896 10.941 66 167
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö   10,0 4.129 0 407 1.069 3.440 1.896 10.941 64 167
053041 Axxell Utbildning Ab
199 Humanistisen ja kasvatusalan koulutus   24,9 3.382 746 107 2.977 1.465 704 9.381 -29 147
299 Muu kulttuurialan koulutus   84,8 5.940 0 390 1.849 1.568 705 10.452 -29 94
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   211,5 4.732 0 78 2.035 1.142 680 8.668 -8 90
499 Luonnontieteiden alan koulutus   46,9 3.250 0 331 1.050 1.588 706 6.926 -24 73
501 Merenkulkualan perustutkinto   109,5 6.943 0 364 2.729 1.081 706 11.823 -18 142
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   400,3 5.677 642 763 3.633 1.275 706 12.697 -3 112
602 Hevostalouden perustutkinto   43,2 8.910 1.646 923 1.627 1.651 707 15.464 -17 444
605 Metsäalan perustutk.(muut kuin metsäkoneenkulj. ko/os.ala)   20,1 10.497 2.610 1.440 1.628 1.650 704 18.528 11 167
699 Muu luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus   126,0 6.620 1.152 655 2.172 1.576 706 12.881 -2 152
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   270,3 4.214 199 249 1.735 1.471 706 8.574 -20 93
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   142,5 7.997 737 793 4.833 1.296 706 16.362 11 115
053041 Axxell Utbildning Ab   1.480,0 5.732 475 503 2.701 1.351 702 11.465 -9 120
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy
299 Muu kulttuurialan koulutus   100,0 4.624 0 451 1.652 1.358 546 8.631 1 159
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   354,8 3.908 0 500 854 1.432 544 7.238 -8 150
499 Luonnontieteiden alan koulutus   113,6 4.570 0 571 1.196 1.326 526 8.189 3 159
502 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalv. koul.ohj./os.ala   3,3 4.403 0 213 3.348 1.555 102 9.621 9 1.243
508 Linja-autonkulj.- tai yhdistelmäajoneuvon kulj.koulutus   152,0 8.759 0 551 1.824 1.699 550 13.383 0 904
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   825,3 5.417 0 568 3.316 1.693 541 11.536 -6 326
604 Metsäalan perustutk.: metsäkoneenkulj. koul.ohj/os.ala   187,1 11.664 1.377 1.114 1.464 1.811 552 17.983 -18 1.118
699 Muu luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus   73,3 6.425 95 363 1.374 1.503 536 10.296 -17 270
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   513,6 4.612 0 534 1.008 1.512 543 8.209 6 171
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   243,6 5.531 0 430 2.946 1.661 553 11.121 3 227
1402 Vamm. (ei erit.teht.) valmentava ja kunt. opetus ja ohj * 7,0 3.165 0 801 835 1.244 1.068 7.113 -23 443
1501 Maahanmuuttajien valmistava koulutus * 6,4 4.815 0 242 920 459 460 6.897 -38 116
1601 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus * 10,5 3.128 0 575 357 773 269 5.103 -31 67
1702 Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää * 14,2 4.405 0 585 483 430 522 6.424   36
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy   2.604,6 5.645 102 567 2.020 1.579 543 10.455 -5 336
015901 Faktia Koulutus Oy
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   24,7 2.490 0 171 440 2.209 631 5.941 -20 56
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   18,6 5.741 0 218 1.999 3.266 909 12.132 -0 81
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus * 0,8 14.964 0 226 553 3.128 797 19.669 184 71
015901 Faktia Koulutus Oy   44,1 4.097 0 192 1.099 2.672 752 8.810 -2 67
053121 Finavia Oyj
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   15,0 85.910 525 996 6.590 12.833 23.941 130.795 22 92
053121 Finavia Oyj   15,0 85.910 525 996 6.590 12.833 23.941 130.795 22 92
053131 Folkhälsan Utbildning Ab
701 Liikunnanohjauksen perustutkinto   100,2 5.631 1.168 2.133 2.734 1.186 1.552 14.404 -2 792
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus * 0,0                  
053131 Folkhälsan Utbildning Ab   100,2 5.631 1.168 2.133 2.734 1.186 1.552 14.404 -2 792
016281 Fria krist.folkhögsk.fören.rf.
199 Humanistisen ja kasvatusalan koulutus   31,6 5.007 1.143 1.087 941 722 744 9.644 11 243
016281 Fria krist.folkhögsk.fören.rf.   31,6 5.007 1.143 1.087 941 722 744 9.644 11 243
024681 Haaga Instituutti-säätiö
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   534,6 5.078 0 555 1.475 1.885 1.268 10.261 1 444
024681 Haaga Instituutti-säätiö   534,6 5.078 0 555 1.475 1.885 1.268 10.261 1 444
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry
199 Humanistisen ja kasvatusalan koulutus   80,3 2.479 383 814 924 5.740 86 10.427 5 933
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   35,3 3.504 403 857 974 6.045 90 11.873 19 982
1501 Maahanmuuttajien valmistava koulutus * 5,8 4.862 349 742 843 5.234 79 12.109 31 850
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry   121,4 2.892 387 823 935 5.805 87 10.929 10 943
014551 Harjun oppimiskeskus oy
602 Hevostalouden perustutkinto   172,2 9.013 546 1.347 3.002 2.120 886 16.914 2 1.341
699 Muu luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus   32,0 6.280 540 1.214 3.003 2.174 743 13.955 4 578
014551 Harjun oppimiskeskus oy   204,2 8.584 545 1.326 3.002 2.129 864 16.450 2 1.222
012451 Helmi Liiketalousopisto Oy
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   596,8 4.294 0 276 364 2.047 809 7.789 1 237
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   223,3 3.999 0 247 366 2.138 810 7.560 -10 238
012451 Helmi Liiketalousopisto Oy   820,1 4.213 0 268 364 2.072 809 7.727 -2 238
010861 Helsinki Business College Oy
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   1.456,5 3.277 0 186 1.375 1.626 629 7.093 -6 317
499 Luonnontieteiden alan koulutus   528,7 3.450 0 226 1.413 1.966 635 7.690 -7 316
1501 Maahanmuuttajien valmistava koulutus   34,5 7.002 0 229 1.923 2.918 920 12.992 13 314
010861 Helsinki Business College Oy   2.019,7 3.386 0 197 1.394 1.737 636 7.350 -7 317
016321 Hengitysliitto ry
299 Muu kulttuurialan koulutus   85,3 11.675 1.934 858 3.856 5.948 669 24.941 -1 1.713
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   166,9 14.043 1.105 757 1.996 6.024 669 24.595 -8 1.639
499 Luonnontieteiden alan koulutus   36,3 13.477 788 581 2.334 6.071 669 23.920 -5 2.050
502 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalv. koul.ohj./os.ala   33,0 22.574 3.079 854 4.488 5.215 669 36.879 -14 4.718
508 Linja-autonkulj.- tai yhdistelmäajoneuvon kulj.koulutus   12,9 27.809 4.627 797 2.274 4.858 670 41.034 -9 4.224
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   378,9 14.219 3.289 922 5.288 5.422 669 29.809 -5 3.340
699 Muu luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus   52,8 15.385 5.069 1.030 5.994 4.941 669 33.088 -4 1.587
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   223,0 15.532 3.841 904 3.810 5.409 669 30.165 -10 1.932
1401 Vamm. (erit.teht.) valmentava ja kunt. opetus ja ohjaus   301,5 18.901 2.533 734 3.015 5.004 669 30.857 -4 1.223
1701 Valma, er.op. erityinen koulutustehtävä * 92,1 17.829 2.601 746 2.894 5.170 669 29.909   1.258
1801 Työhön ja its. elämään valmentava koulutus -Telma * 106,3 19.517 2.559 721 3.101 4.824 669 31.391   1.079
016321 Hengitysliitto ry   1.488,8 16.126 2.811 827 3.760 5.364 669 29.557 -6 2.071
023291 Hevosopisto Oy
602 Hevostalouden perustutkinto   282,7 8.655 886 1.726 3.727 2.523 1.002 18.518 -0 1.055
699 Muu luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus * 0,0                  
023291 Hevosopisto Oy   282,7 8.655 886 1.726 3.727 2.523 1.002 18.518 -0 1.055
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät.
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   678,2 6.000 0 214 1.193 438 1.467 9.312 2 326
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   44,3 15.484 0 416 1.394 647 1.773 19.714 22 387
1401 Vamm. (erit.teht.) valmentava ja kunt. opetus ja ohjaus   12,5 21.283 0 295 1.172 859 1.429 25.038 -2 319
1402 Vamm. (ei erit.teht.) valmentava ja kunt. opetus ja ohj   91,0 8.441 0 246 1.204 538 1.466 11.895 -8 333
1501 Maahanmuuttajien valmistava koulutus   25,0 2.883 0 111 1.172 410 1.391 5.968 -17 319
1601 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus * 4,7 185 0 66 884 875 1.072 3.081 -4 241
1702 Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää * 85,8 5.219 0 271 938 274 1.176 7.877   260
1801 Työhön ja its. elämään valmentava koulutus -Telma * 7,5 18.060 0 260 1.137 268 1.429 21.154   319
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät.   949,0 6.792 0 230 1.177 448 1.450 10.098 -3 323
019381 Hgin konservatorion säätiö
203 Musiikkialan perustutkinto   66,9 11.992 0 434 3.622 1.307 1.036 18.391 -10 385
299 Muu kulttuurialan koulutus * 0,0                  
019381 Hgin konservatorion säätiö   66,9 11.992 0 434 3.622 1.307 1.036 18.391 -10 385
053071 Hyria koulutus Oy
299 Muu kulttuurialan koulutus   160,7 6.035 0 427 1.223 985 696 9.366 4 595
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   498,8 4.928 0 427 702 883 688 7.629 -1 606
499 Luonnontieteiden alan koulutus   166,5 5.540 0 427 1.348 803 609 8.727 4 593
502 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalv. koul.ohj./os.ala   24,7 8.379 0 427 4.162 1.032 535 14.535 30 593
508 Linja-autonkulj.- tai yhdistelmäajoneuvon kulj.koulutus   33,6 8.851 0 427 2.419 1.076 521 13.295 2 593
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   1.099,3 6.163 0 427 1.581 1.037 590 9.798 2 862
605 Metsäalan perustutk.(muut kuin metsäkoneenkulj. ko/os.ala)   11,3 11.009 557 491 2.445 841 641 15.984 -10 860
699 Muu luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus   255,1 6.371 321 491 2.177 804 681 10.845 3 679
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   409,8 6.044 0 427 556 1.085 548 8.661 -5 639
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   176,9 7.254 0 427 1.294 1.373 520 10.867 4 637
1402 Vamm. (ei erit.teht.) valmentava ja kunt. opetus ja ohj * 16,3 6.959 0 427 359 1.950 819 10.515 -12 593
1501 Maahanmuuttajien valmistava koulutus   26,0 5.168 0 427 170 1.950 512 8.227 -24 593
1601 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus * 21,6 6.141 0 473 503 952 449 8.517 -21 593
1702 Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää * 23,3 6.106 0 427 648 1.950 562 9.693   593
053071 Hyria koulutus Oy   2.923,8 6.040 30 433 1.289 1.021 610 9.423 0 714
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy
503 Elintarvikealan perustutk.: meijerialan ko./os.ala   100,7 6.172 0 410 4.226 2.012 1.669 14.488 -20 625
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus * 0,6 0 0 0 0 0 0 0   0
605 Metsäalan perustutk.(muut kuin metsäkoneenkulj. ko/os.ala)   78,7 7.357 356 1.075 1.607 1.694 2.779 14.868 -29 628
699 Muu luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus   168,8 6.308 355 1.106 1.444 1.630 2.115 12.958 -23 0
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus * 1,2 9.182 0 0 60 0 0 9.242 -32 0
053211 Hämeen ammatti-instituutti Oy   349,9 6.504 251 893 2.274 1.746 2.125 13.794 -24 321
012811 Invalidiliitto ry
299 Muu kulttuurialan koulutus   37,3 12.368 1.935 841 2.596 3.762 1.495 22.996 4 2.381
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   93,5 18.282 2.727 886 2.355 4.028 1.513 29.792 2 1.909
499 Luonnontieteiden alan koulutus   47,0 17.990 3.280 806 2.252 4.184 1.505 30.017 -2 1.968
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   173,6 15.124 1.729 915 2.174 3.858 1.508 25.307 1 1.102
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   39,1 20.500 2.712 845 2.543 4.168 1.502 32.269 -1 2.327
1401 Vamm. (erit.teht.) valmentava ja kunt. opetus ja ohjaus * 141,2 14.752 1.552 668 2.536 3.901 1.492 24.901 -6 1.600
1701 Valma, er.op. erityinen koulutustehtävä * 49,6 14.049 2.063 824 3.016 4.004 1.517 25.473   1.765
1801 Työhön ja its. elämään valmentava koulutus -Telma * 33,8 17.782 490 898 2.132 4.053 1.516 26.870   1.335
012811 Invalidiliitto ry   614,9 15.972 1.993 828 2.405 3.955 1.505 26.657 -1 1.627
011691 Invalidisäätiö
203 Musiikkialan perustutkinto   20,7 16.749 1.116 768 8.652 4.440 1.652 33.376 -24 115
299 Muu kulttuurialan koulutus   55,5 16.928 2.585 1.102 11.218 4.448 1.648 37.929 -5 216
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   38,6 12.097 2.010 1.185 2.419 4.431 1.655 23.797 -7 73
499 Luonnontieteiden alan koulutus   29,0 13.782 2.869 986 5.563 4.458 1.644 29.302 21 140
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   297,7 14.040 1.340 749 6.577 4.447 1.653 28.807 -5 376
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   38,2 14.662 2.706 941 3.860 4.433 1.654 28.257 -14 74
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   92,5 16.412 1.551 881 5.621 4.459 1.660 30.582 -2 214
1401 Vamm. (erit.teht.) valmentava ja kunt. opetus ja ohjaus   245,6 25.180 723 1.179 5.146 4.609 1.583 38.420 3 139
1701 Valma, er.op. erityinen koulutustehtävä * 43,3 11.532 1.064 831 3.544 4.233 1.736 22.939   46
1801 Työhön ja its. elämään valmentava koulutus -Telma * 124,2 27.235 70 1.705 5.040 4.233 1.736 40.018   85
011691 Invalidisäätiö   985,2 18.752 1.223 1.045 5.810 4.451 1.650 32.932 -3 206
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   24,2 4.484 1.540 836 1.511 1.259 824 10.454 -35 1.220
1402 Vamm. (ei erit.teht.) valmentava ja kunt. opetus ja ohj   5,2 5.855 1.884 1.123 1.916 1.576 1.842 14.196 -10 1.657
1501 Maahanmuuttajien valmistava koulutus * 9,9 3.448 1.110 822 1.084 968 724 8.157 -40 959
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry   39,3 4.403 1.477 870 1.457 1.227 933 10.366 -32 1.212
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd
199 Humanistisen ja kasvatusalan koulutus   72,5 6.171 571 1.255 1.705 1.148 1.011 11.861 -2 394
1501 Maahanmuuttajien valmistava koulutus * 7,6 5.022 493 1.083 1.472 990 872 9.932 -18 0
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd   80,1 6.062 564 1.239 1.683 1.133 998 11.679 -4 356
016391 Jkylän krist.opiston säätiö
199 Humanistisen ja kasvatusalan koulutus   100,7 4.060 421 725 1.337 1.235 1.120 8.897 -2 574
1501 Maahanmuuttajien valmistava koulutus * 5,3 4.083 421 725 1.337 1.211 1.120 8.897 0 574
016391 Jkylän krist.opiston säätiö   105,9 4.061 421 725 1.337 1.234 1.120 8.897 -2 574
013911 Jkylän talouskouluyhdistys ry.
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   146,6 5.161 0 530 1.007 1.677 1.043 9.417 -4 1.169
013911 Jkylän talouskouluyhdistys ry.   146,6 5.161 0 530 1.007 1.677 1.043 9.417 -4 1.169
019571 K-Pohjanmaan konserv.kann.yhd.
203 Musiikkialan perustutkinto   49,2 11.388 0 662 2.060 3.582 4.583 22.276 5 167
299 Muu kulttuurialan koulutus * 0,0                  
019571 K-Pohjanmaan konserv.kann.yhd.   49,2 11.388 0 662 2.060 3.582 4.583 22.276 5 167
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist.
199 Humanistisen ja kasvatusalan koulutus   74,7 4.682 1.233 1.825 2.561 2.316 3.329 15.945 22 734
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist.   74,7 4.682 1.233 1.825 2.561 2.316 3.329 15.945 22 734
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry
199 Humanistisen ja kasvatusalan koulutus   84,7 5.659 520 1.216 1.213 643 365 9.615 -21 178
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry   84,7 5.659 520 1.216 1.213 643 365 9.615 -21 178
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd
199 Humanistisen ja kasvatusalan koulutus   91,8 3.661 582 1.002 1.211 1.467 925 8.848 1 641
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd   91,8 3.661 582 1.002 1.211 1.467 925 8.848 1 641
012191 Kauppiaitten Kauppaoppilait.Oy
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   727,9 3.569 0 192 1.325 1.083 665 6.834 -1 560
012191 Kauppiaitten Kauppaoppilait.Oy   727,9 3.569 0 192 1.325 1.083 665 6.834 -1 560
016481 Kaustisen Ev.Opist.Kann.yhd.ry
199 Humanistisen ja kasvatusalan koulutus   61,6 2.989 681 1.322 1.099 1.786 1.789 9.667 9 299
016481 Kaustisen Ev.Opist.Kann.yhd.ry   61,6 2.989 681 1.322 1.099 1.786 1.789 9.667 9 299
011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   79,4 6.176 0 864 4.498 1.223 2.022 14.783 6 305
011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö   79,4 6.176 0 864 4.498 1.223 2.022 14.783 6 305
011701 Kiipulasäätiö
299 Muu kulttuurialan koulutus   9,4 14.915 7.373 1.338 916 3.551 1.900 29.992 -1 1.020
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   109,8 16.074 4.700 1.132 2.113 3.941 1.630 29.591 -1 876
499 Luonnontieteiden alan koulutus   12,0 11.693 6.221 1.030 852 3.116 1.491 24.403 3 630
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   111,1 15.555 5.894 1.206 2.609 3.081 1.933 30.277 2 1.519
605 Metsäalan perustutk.(muut kuin metsäkoneenkulj. ko/os.ala)   17,0 17.554 6.869 2.594 2.370 2.955 3.157 35.500 4 1.385
699 Muu luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus   83,8 19.262 5.713 2.373 2.810 3.471 2.777 36.406 6 1.742
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   39,7 14.998 5.544 924 2.556 2.607 1.353 27.981 -11 560
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   27,7 15.840 5.020 1.006 3.668 3.063 2.269 30.865 -10 459
1401 Vamm. (erit.teht.) valmentava ja kunt. opetus ja ohjaus   119,3 17.173 2.772 978 2.929 3.265 2.101 29.218 3 917
1701 Valma, er.op. erityinen koulutustehtävä * 46,3 15.582 5.042 1.922 2.977 4.293 2.437 32.254   1.681
1801 Työhön ja its. elämään valmentava koulutus -Telma * 34,2 22.282 1.203 699 5.075 2.049 1.410 32.719   154
011701 Kiipulasäätiö   610,0 16.799 4.711 1.344 2.753 3.332 2.039 30.978 2 1.113
053011 Kirkkopalvelut ry
199 Humanistisen ja kasvatusalan koulutus   428,8 4.628 524 572 1.056 1.441 178 8.398 -0 104
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   320,3 5.086 159 488 1.049 1.659 169 8.610 21 102
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   29,8 9.135 1.815 737 903 1.761 220 14.571 1 189
1402 Vamm. (ei erit.teht.) valmentava ja kunt. opetus ja ohj   47,6 16.021 1.330 1.273 2.004 2.397 323 23.348 22 179
1501 Maahanmuuttajien valmistava koulutus * 9,3 6.967 91 628 1.247 1.571 1.339 11.842 -7 85
1601 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus   14,9 14.221 432 221 1.622 1.619 129 18.244 45 134
1702 Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää * 20,4 4.536 1.629 879 1.728 3.112 444 12.328   294
053011 Kirkkopalvelut ry   871,3 5.760 498 587 1.128 1.628 202 9.801 7 115
017261 Kisakalliosäätiö
701 Liikunnanohjauksen perustutkinto   112,7 6.524 1.378 1.557 2.755 1.094 914 14.223 2 666
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus * 0,0                  
017261 Kisakalliosäätiö   112,7 6.524 1.378 1.557 2.755 1.094 914 14.223 2 666
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   10,4 6.907 0 315 3.448 3.198 2.579 16.447 -21 762
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy   10,4 6.907 0 315 3.448 3.198 2.579 16.447 -21 762
016231 Korpisaaren säätiö
199 Humanistisen ja kasvatusalan koulutus   69,0 6.203 789 1.369 701 800 151 10.013 8 410
016231 Korpisaaren säätiö   69,0 6.203 789 1.369 701 800 151 10.013 8 410
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö
502 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalv. koul.ohj./os.ala * 0,6 18.713 0 0 1.335 0 2.997 23.045   528
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   4,0 38.208 0 0 3.740 7.257 3.111 52.315 -53 2.294
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   17,6 13.969 0 0 1.417 2.248 934 18.568 8 561
1501 Maahanmuuttajien valmistava koulutus   12,2 11.203 0 0 1.152 1.811 776 14.941 341 456
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö   34,3 15.893 0 0 1.593 2.638 1.167 21.291 159 725
017191 Kuopion konservator.kann.yhd.
203 Musiikkialan perustutkinto   59,4 9.549 0 0 1.657 2.212 2.069 15.487 8 97
299 Muu kulttuurialan koulutus * 0,0                  
017191 Kuopion konservator.kann.yhd.   59,4 9.549 0 0 1.657 2.212 2.069 15.487 8 97
013941 Kuopion Talouskoul.kann.yhdist
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   122,5 3.867 0 648 2.201 1.995 1.045 9.756 10 368
013941 Kuopion Talouskoul.kann.yhdist   122,5 3.867 0 648 2.201 1.995 1.045 9.756 10 368
017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö
701 Liikunnanohjauksen perustutkinto   82,4 5.495 1.727 1.634 2.162 1.413 1.614 14.045 -0 754
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus * 0,0                  
017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö   82,4 5.495 1.727 1.634 2.162 1.413 1.614 14.045 -0 754
013051 Lahden diakoniasäätiö
199 Humanistisen ja kasvatusalan koulutus   164,4 4.955 0 783 545 1.918 538 8.739 3 140
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   171,0 4.950 0 787 545 1.916 538 8.735 4 140
1601 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus * 5,8 4.832 0 725 532 1.871 525 8.483 -3 137
013051 Lahden diakoniasäätiö   341,3 4.950 0 784 545 1.917 538 8.733 3 140
019611 Lahden Konservatorio Oy
203 Musiikkialan perustutkinto   49,6 9.341 0 365 1.562 2.833 1.543 15.644 1 103
299 Muu kulttuurialan koulutus * 0,0                  
019611 Lahden Konservatorio Oy   49,6 9.341 0 365 1.562 2.833 1.543 15.644 1 103
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. ry.
199 Humanistisen ja kasvatusalan koulutus   55,3 2.921 522 1.341 807 1.320 1.076 7.988 -12 1.158
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. ry.   55,3 2.921 522 1.341 807 1.320 1.076 7.988 -12 1.158
053091 Länsirannikon Koulutus Oy
203 Musiikkialan perustutkinto   56,5 8.042 0 309 2.189 2.002 861 13.403 -11 0
299 Muu kulttuurialan koulutus * 0,0                  
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   415,2 3.972 0 325 1.807 1.434 691 8.229 7 88
499 Luonnontieteiden alan koulutus   60,1 4.199 0 348 1.807 1.438 691 8.482 10 0
501 Merenkulkualan perustutkinto   178,7 6.690 1.617 339 1.807 2.008 691 13.151 -2 83
502 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalv. koul.ohj./os.ala   15,9 16.737 0 936 1.807 5.192 691 25.362 96 0
506 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkulj. ko./os.ala   17,4 9.587 0 0 1.807 7.323 691 19.408 43 0
507 Lentokoneasennuksen perustutkinto   45,8 8.202 0 458 1.807 2.902 691 14.060 -1 588
508 Linja-autonkulj.- tai yhdistelmäajoneuvon kulj.koulutus   40,3 3.099 0 351 1.807 2.324 691 8.272 -39 0
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   1.559,3 4.973 23 374 1.807 1.710 691 9.579 5 122
604 Metsäalan perustutk.: metsäkoneenkulj. koul.ohj/os.ala   159,4 10.702 1.836 735 1.807 3.507 691 19.278 -5 1.175
605 Metsäalan perustutk.(muut kuin metsäkoneenkulj. ko/os.ala)   9,4 1.198 0 0 1.807 2.324 691 6.020 5 0
699 Muu luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus * 0,0                  
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   895,0 3.780 0 312 1.807 1.459 691 8.050 4 54
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   497,5 5.691 88 366 1.807 1.605 691 10.248 5 36
1402 Vamm. (ei erit.teht.) valmentava ja kunt. opetus ja ohj * 4,7 11.774 0 338 1.807 1.473 691 16.083 -2 0
1501 Maahanmuuttajien valmistava koulutus * 11,7 3.437 0 344 1.807 1.419 691 7.697 -2 0
1601 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus * 28,0 3.809 0 371 1.807 1.458 691 8.136 -5 48
1702 Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää * 26,3 6.004 0 353 1.807 1.481 691 10.336   0
053091 Länsirannikon Koulutus Oy   4.021,0 5.106 165 366 1.812 1.752 694 9.894 4 130
011641 Maalariammattikoulun Kann.yhd.
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   219,1 4.209 0 442 1.490 1.309 760 8.210 -1 532
011641 Maalariammattikoulun Kann.yhd.   219,1 4.209 0 442 1.490 1.309 760 8.210 -1 532
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   102,9 4.085 0 0 336 1.962 257 6.640 -3 296
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry   102,9 4.085 0 0 336 1.962 257 6.640 -3 296
013991 Marttayhdistysten liitto ry
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   149,8 5.363 0 500 1.213 1.380 972 9.428 -1 505
013991 Marttayhdistysten liitto ry   149,8 5.363 0 500 1.213 1.380 972 9.428 -1 505
023311 MJK-koulutuskeskus ry.
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus * 7,0 5.970 0 3 1.025 1.891 1.487 10.375 -8 27
023311 MJK-koulutuskeskus ry. * 7,0 5.970 0 3 1.025 1.891 1.487 10.375 -8 27
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus * 0,0                  
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   44,3 6.533 0 0 577 1.209 508 8.827 -5 193
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus * 0,0                  
1501 Maahanmuuttajien valmistava koulutus * 8,8 7.549 0 0 475 995 418 9.438 -7 159
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy   53,0 6.701 0 0 560 1.174 493 8.928 -6 188
013101 Oulun diakonissal. säätiö
199 Humanistisen ja kasvatusalan koulutus   60,1 5.081 741 1.187 3.067 830 861 11.767 -20 104
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   156,3 5.158 0 463 1.247 675 885 8.428 -17 87
1402 Vamm. (ei erit.teht.) valmentava ja kunt. opetus ja ohj   15,5 4.323 4.508 1.227 2.035 933 0 13.027 -29 70
1501 Maahanmuuttajien valmistava koulutus * 4,1 10.174 0 181 2.956 1.376 0 14.688 18 267
013101 Oulun diakonissal. säätiö   236,0 5.170 485 692 1.792 744 806 9.688 -16 93
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   261,9 4.581 0 571 1.392 1.036 1.004 8.584 2 53
499 Luonnontieteiden alan koulutus * 1,7 4.894 0 0 390 1.753 774 7.810   0
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   147,8 6.047 0 546 1.197 1.329 1.077 10.196 5 53
1501 Maahanmuuttajien valmistava koulutus * 5,3 5.661 0 687 1.224 816 1.004 9.392 5 0
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab   416,6 5.116 0 561 1.317 1.140 1.029 9.163 3 52
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd
199 Humanistisen ja kasvatusalan koulutus   48,1 4.013 960 924 2.210 1.609 356 10.071 9 906
299 Muu kulttuurialan koulutus   28,2 5.426 1.029 911 2.364 1.414 381 11.525 19 972
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd   76,3 4.535 985 919 2.267 1.537 365 10.608 12 931
016731 P-Savon kansanopistoseura ry
199 Humanistisen ja kasvatusalan koulutus   61,6 5.400 309 994 443 2.392 925 10.464 -3 1.024
016731 P-Savon kansanopistoseura ry   61,6 5.400 309 994 443 2.392 925 10.464 -3 1.024
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö
499 Luonnontieteiden alan koulutus   21,3 5.555 0 0 856 3.190 1.178 10.779 7 146
699 Muu luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus   13,6 7.146 0 0 1.045 3.615 1.334 13.140 -1 166
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   31,1 4.058 0 0 707 2.633 962 8.359 -17 121
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö   65,9 5.177 0 0 825 3.015 1.108 10.125 -6 138
017741 Paasikiviopistoyhdistys ry
299 Muu kulttuurialan koulutus   50,0 4.741 861 2.091 1.004 424 1.352 10.472 2 14
017741 Paasikiviopistoyhdistys ry   50,0 4.741 861 2.091 1.004 424 1.352 10.472 2 14
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd.
199 Humanistisen ja kasvatusalan koulutus   69,7 3.788 2.055 1.530 882 1.370 1.213 10.839 -9 748
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd.   69,7 3.788 2.055 1.530 882 1.370 1.213 10.839 -9 748
019951 Pop & Jazz Konservatorion säät
203 Musiikkialan perustutkinto   126,9 9.316 0 506 1.716 2.275 1.023 14.836 -3 173
299 Muu kulttuurialan koulutus * 0,0                  
019951 Pop & Jazz Konservatorion säät   126,9 9.316 0 506 1.716 2.275 1.023 14.836 -3 173
016751 Portaanpää ry.
199 Humanistisen ja kasvatusalan koulutus   88,0 4.376 558 801 531 508 508 7.281 -34 701
016751 Portaanpää ry.   88,0 4.376 558 801 531 508 508 7.281 -34 701
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah.
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   177,8 3.472 0 428 2.125 1.635 719 8.379 23 1.038
499 Luonnontieteiden alan koulutus   24,9 5.505 0 360 3.279 3.215 1.552 13.911 23 1.038
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah.   202,7 3.722 0 420 2.267 1.829 821 9.059 23 1.038
016571 Rovalan Setlementti ry
199 Humanistisen ja kasvatusalan koulutus   44,2 6.570 876 916 1.225 1.506 368 11.461 -6 89
016571 Rovalan Setlementti ry   44,2 6.570 876 916 1.225 1.506 368 11.461 -6 89
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö
299 Muu kulttuurialan koulutus   30,6 14.616 3.188 1.785 4.417 3.484 1.744 29.234 -21 207
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   12,2 22.469 1.603 2.892 2.993 3.547 1.376 34.878 -3 11
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   157,9 13.240 2.886 1.942 5.110 3.456 1.659 28.293 -4 501
605 Metsäalan perustutk.(muut kuin metsäkoneenkulj. ko/os.ala)   8,3 15.618 10.721 2.244 5.446 4.425 1.607 40.061 -8 551
699 Muu luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus   23,5 15.721 5.305 1.691 5.795 5.261 1.648 35.421 19 356
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   82,2 12.705 4.630 1.794 4.378 3.951 1.809 29.266 -9 353
1401 Vamm. (erit.teht.) valmentava ja kunt. opetus ja ohjaus * 134,8 13.703 2.219 1.409 3.917 2.833 1.556 25.638 -21 233
1701 Valma, er.op. erityinen koulutustehtävä * 48,8 19.513 3.160 2.006 5.578 4.035 2.216 36.507   351
1801 Työhön ja its. elämään valmentava koulutus -Telma * 41,3 28.002 6.513 2.727 5.148 5.953 1.707 50.050   213
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö   539,3 15.401 3.501 1.858 4.693 3.716 1.707 30.877 -3 342
025581 Suomen Kansallisoopperan säät.
299 Muu kulttuurialan koulutus   29,2 12.146 0 778 11.723 2.170 2.962 29.778 -5 0
025581 Suomen Kansallisoopperan säät.   29,2 12.146 0 778 11.723 2.170 2.962 29.778 -5 0
053031 Suomen Kosmetolog.Yhd.Op.Säät.
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   135,8 6.150 0 471 2.093 1.874 733 11.321 2 368
053031 Suomen Kosmetolog.Yhd.Op.Säät.   135,8 6.150 0 471 2.093 1.874 733 11.321 2 368
016861 Suomen Nuoriso-opist.kann.yhd.
199 Humanistisen ja kasvatusalan koulutus   115,8 2.826 179 1.415 2.876 963 2.199 10.459 -1 568
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   16,4 2.881 189 1.491 2.932 982 2.242 10.716 -9 579
016861 Suomen Nuoriso-opist.kann.yhd.   132,2 2.833 180 1.425 2.883 966 2.204 10.491 -3 570
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy
701 Liikunnanohjauksen perustutkinto   125,8 4.784 1.308 2.374 4.647 1.090 1.954 16.158 5 1.653
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus * 0,0                  
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy   125,8 4.784 1.308 2.374 4.647 1.090 1.954 16.158 5 1.653
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   117,3 3.368 0 0 138 1.060 343 4.909 -11 93
499 Luonnontieteiden alan koulutus   35,8 4.829 0 0 138 1.407 343 6.717 34 93
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy   153,1 3.709 0 0 138 1.141 343 5.331 1 93
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab
299 Muu kulttuurialan koulutus   60,4 6.316 0 498 2.300 1.045 492 10.651 4 84
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   161,1 6.109 0 498 2.300 1.045 492 10.444 7 84
499 Luonnontieteiden alan koulutus   81,8 4.816 0 519 2.500 1.045 492 9.373 -0 56
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   190,6 5.427 0 509 2.350 1.068 503 9.856 2 98
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   284,7 4.222 0 514 2.450 1.045 492 8.724 1 84
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   145,9 5.483 0 498 2.505 1.045 492 10.023 2 84
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab   924,5 5.188 0 507 2.407 1.050 495 9.646 2 84
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   20,5 1.898 0 0 485 1.319 673 4.375 10 310
499 Luonnontieteiden alan koulutus   26,3 2.193 0 0 627 1.100 552 4.472 -15 373
508 Linja-autonkulj.- tai yhdistelmäajoneuvon kulj.koulutus   12,0 7.959 0 0 1.783 1.938 1.335 13.015 8 1.585
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   14,2 1.899 0 0 1.344 1.312 755 5.310 -25 954
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   54,6 3.485 0 0 592 1.558 717 6.352 -6 396
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus * 0,0                  
1501 Maahanmuuttajien valmistava koulutus   27,2 4.221 0 0 679 1.385 667 6.951 -6 442
1702 Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää * 6,7 6.329 0 0 1.018 2.077 1.000 10.424   663
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö   161,3 3.508 0 0 771 1.452 737 6.468 -3 537
019311 Tampereen musiikkiop. säätiö
203 Musiikkialan perustutkinto   58,8 8.892 0 549 1.695 1.424 622 13.182 8 0
299 Muu kulttuurialan koulutus   24,4 6.799 0 1.218 2.919 1.869 837 13.642 2 0
019311 Tampereen musiikkiop. säätiö   83,2 8.278 0 745 2.055 1.554 685 13.317 7 0
014031 Tampereen Talouskouluyhdistys
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   240,7 5.876 0 596 4.152 1.421 856 12.901 23 97
014031 Tampereen Talouskouluyhdistys   240,7 5.876 0 596 4.152 1.421 856 12.901 23 97
017671 Tanhuvaaran säätiö
701 Liikunnanohjauksen perustutkinto   75,0 5.800 1.554 2.073 2.714 0 2.425 14.565 -6 2.449
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus * 0,0                  
017671 Tanhuvaaran säätiö   75,0 5.800 1.554 2.073 2.714 0 2.425 14.565 -6 2.449
015961 Teak Oy
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   28,0 7.484 2.332 896 1.308 1.354 955 14.328 9 432
015961 Teak Oy   28,0 7.484 2.332 896 1.308 1.354 955 14.328 9 432
018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö
299 Muu kulttuurialan koulutus   237,8 5.365 0 512 2.201 2.260 880 11.218 4 633
018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö   237,8 5.365 0 512 2.201 2.260 880 11.218 4 633
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö
199 Humanistisen ja kasvatusalan koulutus * 0,0                  
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus * 0,0                  
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   161,3 5.550 0 263 863 1.629 419 8.724 5 138
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus * 0,4 5.573 0 10 797 1.490 391 8.258   127
1501 Maahanmuuttajien valmistava koulutus   17,1 4.516 0 17 916 963 450 6.862 4 149
1702 Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää * 7,9 5.269 0 53 879 895 431 7.528   143
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö   186,8 5.444 0 231 868 1.537 422 8.502 5 140
011681 Turun ammattiopistosäätiö
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   301,2 5.346 0 541 1.783 1.335 621 9.625 10 140
011681 Turun ammattiopistosäätiö   301,2 5.346 0 541 1.783 1.335 621 9.625 10 140
019321 Turun konservatorion kann.r.y.
203 Musiikkialan perustutkinto   83,6 8.194 0 552 3.605 1.589 912 14.853 -1 168
299 Muu kulttuurialan koulutus * 6,4 9.691 0 459 5.234 3.640 2.302 21.325 -8 243
019321 Turun konservatorion kann.r.y.   90,0 8.301 0 546 3.721 1.735 1.011 15.314 -4 173
016901 Turun kristill.opiston säätiö
199 Humanistisen ja kasvatusalan koulutus   177,8 4.945 460 1.002 1.174 966 893 9.441 1 643
016901 Turun kristill.opiston säätiö   177,8 4.945 460 1.002 1.174 966 893 9.441 1 643
013611 Työtehoseura ry
502 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalv. koul.ohj./os.ala   47,9 12.748 0 327 1.221 482 321 15.099 9 6
506 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkulj. ko./os.ala   64,3 9.052 0 538 1.171 562 241 11.564 1 43
508 Linja-autonkulj.- tai yhdistelmäajoneuvon kulj.koulutus   14,8 3.550 0 91 340 134 89 4.205 -80 2
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   115,9 12.003 0 1.017 1.888 529 229 15.666 29 72
605 Metsäalan perustutk.(muut kuin metsäkoneenkulj. ko/os.ala)   15,2 3.311 0 284 153 100 41 3.890 -76 0
699 Muu luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus   65,3 9.291 0 487 1.130 1.091 273 12.272 5 690
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   60,7 8.925 0 1.650 3.161 585 390 14.711 30 500
013611 Työtehoseura ry   384,0 9.985 0 796 1.629 601 262 13.273 8 226
017271 Valtak.valm.-ja liikuntakeskus
701 Liikunnanohjauksen perustutkinto   95,6 5.588 1.510 1.816 3.809 2.261 969 15.953 17 1.548
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus * 0,0                  
1402 Vamm. (ei erit.teht.) valmentava ja kunt. opetus ja ohj * 4,1 18.605 1.575 2.268 3.156 2.011 862 28.476 -2 1.996
017271 Valtak.valm.-ja liikuntakeskus   99,7 6.122 1.513 1.835 3.783 2.250 964 16.466 12 1.567
017301 Varalan Säätiö
701 Liikunnanohjauksen perustutkinto   82,3 5.685 1.106 2.408 1.916 2.022 1.294 14.430 -0 831
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus * 0,0                  
017301 Varalan Säätiö   82,3 5.685 1.106 2.408 1.916 2.022 1.294 14.430 -0 831
017681 Vuokatin säätiö
701 Liikunnanohjauksen perustutkinto   55,6 6.867 2.195 1.295 2.195 2.067 0 14.620 -4 607
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus * 0,0                  
017681 Vuokatin säätiö   55,6 6.867 2.195 1.295 2.195 2.067 0 14.620 -4 607
016521 Öst.bott.Sv.Kr.f-högsk.sällsk.
199 Humanistisen ja kasvatusalan koulutus   38,1 4.977 477 1.445 2.068 1.087 1.779 11.833 5 262
1501 Maahanmuuttajien valmistava koulutus * 5,3 3.566 0 1.892 986 518 848 7.809 -33 125
016521 Öst.bott.Sv.Kr.f-högsk.sällsk.   43,3 4.806 419 1.499 1.937 1.018 1.666 11.346 -0 245
*) Toiminut vain osan vuotta

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02Z6OSD ***

VALTIONOSUUSPOHJAAN LUETTAVAN TOIMINNAN BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN EUROA/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN
Porrastustekijä   Opisk.-
määrä
Opetus
e/opisk.
Majoitus
e/opisk
Opisk.
ruokailu
e/opisk
Kiin-
teistöt
e/opisk
Yhteiset
toiminnot
e/opisk
Ylläp.
hallinto
e/opisk
Yhteensä
e/opisk
Muutos%
ed vuod
Poistot
e/opisk
017722 Saamelaisalueen koulutuskeskus
299 Muu kulttuurialan koulutus   38,1 14.097 3.269 1.153 2.665 0 2.615 23.798 -23 395
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   14,6 8.550 213 1.244 2.877 0 2.822 15.706 2 425
699 Muu luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus   30,6 12.505 4.579 1.167 2.699 0 2.648 23.598 -20 399
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   27,0 8.482 807 1.171 2.706 0 2.655 15.821 -14 400
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   34,8 8.562 716 1.128 2.611 0 2.560 15.577 -30 386
017722 Saamelaisalueen koulutuskeskus   145,0 10.831 2.168 1.163 2.688 0 2.637 19.487 -22 397
*) Toiminut vain osan vuotta

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02Z6OSD ***

VALTIONOSUUSPOHJAAN LUETTAVAN TOIMINNAN BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN EUROA/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN
Porrastustekijä   Opisk.-
määrä
Opetus
e/opisk.
Majoitus
e/opisk
Opisk.
ruokailu
e/opisk
Kiin-
teistöt
e/opisk
Yhteiset
toiminnot
e/opisk
Ylläp.
hallinto
e/opisk
Yhteensä
e/opisk
Muutos%
ed vuod
Poistot
e/opisk
000913 Helsingin kaupunki
199 Humanistisen ja kasvatusalan koulutus * 0,0                  
299 Muu kulttuurialan koulutus   321,1 8.041 0 443 5.002 451 807 14.743 -5 1.145
502 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalv. koul.ohj./os.ala   84,8 8.049 0 600 1.965 1.091 1.180 12.884 -14 2.323
508 Linja-autonkulj.- tai yhdistelmäajoneuvon kulj.koulutus   78,4 10.372 0 254 2.951 1.300 1.767 16.644 10 883
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   4.141,6 6.047 0 361 4.371 509 597 11.885 -7 1.813
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   2.993,6 6.324 0 513 2.624 705 568 10.734 -0 614
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   547,4 7.534 0 305 3.897 446 752 12.934 9 2.264
1501 Maahanmuuttajien valmistava koulutus   199,9 2.850 0 119 2.094 218 380 5.661 -23 88
1601 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus * 64,2 3.921 0 100 2.587 416 683 7.707 11 53
1702 Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää * 100,4 5.698 0 233 3.185 454 809 10.379   72
000913 Helsingin kaupunki   8.531,3 6.279 0 406 3.634 577 619 11.515 -3 1.319
001643 Jalasjärven kunta
506 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkulj. ko./os.ala * 1,3 14.686 0 0 5.919 690 6.944 28.240   806
508 Linja-autonkulj.- tai yhdistelmäajoneuvon kulj.koulutus   12,4 10.349 0 0 4.171 487 4.894 19.901   568
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   11,2 3.288 0 0 1.325 155 1.555 6.322 -48 180
001643 Jalasjärven kunta   24,8 7.392 0 0 2.979 348 3.495 14.215 16 406
001673 Joensuun kaupunki
203 Musiikkialan perustutkinto   78,6 9.583 0 479 2.356 1.942 357 14.718 -5 43
299 Muu kulttuurialan koulutus * 0,0                  
001673 Joensuun kaupunki   78,6 9.583 0 479 2.356 1.942 357 14.718 -5 43
002053 Kajaanin kaupunki
203 Musiikkialan perustutkinto   32,8 10.043 232 378 3.364 636 317 14.970 -1 139
299 Muu kulttuurialan koulutus   196,8 6.625 289 362 1.728 789 318 10.111 5 81
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   333,7 4.980 245 428 864 1.153 441 8.110 -4 38
502 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalv. koul.ohj./os.ala   41,3 9.212 0 468 877 759 317 11.632 -10 1.183
506 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkulj. ko./os.ala   12,6 10.849 289 226 2.665 722 318 15.067 18 16
508 Linja-autonkulj.- tai yhdistelmäajoneuvon kulj.koulutus   113,0 9.608 22 380 1.420 1.328 316 13.075 -10 716
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   799,6 6.632 370 432 2.177 919 431 10.961 2 200
605 Metsäalan perustutk.(muut kuin metsäkoneenkulj. ko/os.ala)   23,8 4.495 0 229 1.106 581 317 6.729 10 10
699 Muu luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus   217,2 6.506 1.000 630 1.482 1.349 333 11.299 -14 191
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   415,1 4.455 142 457 1.067 736 444 7.302 -4 151
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   287,5 7.261 642 466 2.332 1.224 483 12.408 3 168
1501 Maahanmuuttajien valmistava koulutus * 9,9 7.475 287 354 1.164 1.472 316 11.068 21 16
1601 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus * 17,5 5.793 317 268 1.085 1.429 316 9.207 18 17
1702 Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää * 17,1 6.340 120 436 1.594 472 317 9.280   12
002053 Kajaanin kaupunki   2.517,6 6.331 365 444 1.679 992 411 10.223 -1 189
002863 Kouvolan kaupunki
299 Muu kulttuurialan koulutus   141,9 6.091 80 387 5.182 1.946 52 13.738 -2 0
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   249,7 4.907 23 335 1.655 1.532 52 8.504 -4 0
499 Luonnontieteiden alan koulutus   131,0 4.589 108 362 1.637 1.886 52 8.635 15 0
502 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalv. koul.ohj./os.ala * 12,8 7.628 0 290 1.583 1.284 39 10.824 -13 0
507 Lentokoneasennuksen perustutkinto   48,3 7.408 293 817 5.057 4.166 52 17.793 -5 0
508 Linja-autonkulj.- tai yhdistelmäajoneuvon kulj.koulutus   44,8 11.168 254 424 2.318 1.880 57 16.100 16 0
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   750,0 5.970 98 469 3.543 1.635 52 11.768 -1 102
699 Muu luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus   64,7 12.473 2.497 591 11.475 3.275 53 30.363 -2 40
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   522,3 4.508 27 394 1.677 2.026 52 8.683 -4 24
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   237,5 5.866 84 364 3.391 1.770 52 11.527 -1 19
1402 Vamm. (ei erit.teht.) valmentava ja kunt. opetus ja ohj * 15,8 8.305 0 191 970 3.129 53 12.649 -2 0
1501 Maahanmuuttajien valmistava koulutus   41,2 4.620 0 497 1.350 1.278 52 7.797 -20 0
1601 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus * 9,3 5.548 0 543 5.382 1.952 56 13.481 9 0
1702 Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää * 9,2 9.399 0 405 4.452 1.060 49 15.365   0
002863 Kouvolan kaupunki   2.278,4 5.766 143 422 3.061 1.867 52 11.312 -2 42
005643 Oulun kaupunki
203 Musiikkialan perustutkinto   41,8 11.519 0 375 3.963 2.426 296 18.579 16 37
299 Muu kulttuurialan koulutus * 0,0                  
005643 Oulun kaupunki   41,8 11.519 0 375 3.963 2.426 296 18.579 16 37
008373 Tampereen kaupunki
299 Muu kulttuurialan koulutus   229,7 5.591 0 437 3.176 1.667 308 11.179 7 714
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   1.029,4 4.126 0 360 1.526 1.625 282 7.919 -2 621
499 Luonnontieteiden alan koulutus   129,1 3.493 0 437 961 1.567 262 6.720 -8 384
502 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalv. koul.ohj./os.ala   12,5 2.781 0 0 2.368 1.201 163 6.513 -9 1.596
506 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkulj. ko./os.ala   49,3 8.846 0 1.235 1.604 1.595 325 13.605 -40 510
507 Lentokoneasennuksen perustutkinto   86,7 8.847 0 450 3.805 3.067 390 16.560 -15 881
508 Linja-autonkulj.- tai yhdistelmäajoneuvon kulj.koulutus   366,3 8.236 48 406 1.701 2.002 355 12.749 -6 725
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   2.979,3 6.131 0 296 2.494 1.842 316 11.079 5 947
604 Metsäalan perustutk.: metsäkoneenkulj. koul.ohj/os.ala   187,9 16.342 1.085 1.300 3.439 2.268 678 25.112 9 1.663
605 Metsäalan perustutk.(muut kuin metsäkoneenkulj. ko/os.ala)   51,4 6.760 0 65 2.937 2.154 306 12.222 31 580
699 Muu luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus * 0,0                  
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   1.848,5 4.698 0 301 1.420 1.689 304 8.412 -1 139
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   820,9 5.512 0 355 1.982 1.845 310 10.003 -1 716
1402 Vamm. (ei erit.teht.) valmentava ja kunt. opetus ja ohj   44,8 9.393 0 347 2.127 1.141 376 13.384 6 24
1501 Maahanmuuttajien valmistava koulutus   104,1 2.949 0 306 916 944 236 5.351 -10 86
1601 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus * 42,0 3.750 0 200 2.302 587 222 7.061 -19 785
1702 Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää * 77,5 8.044 0 561 2.770 1.575 490 13.440   602
008373 Tampereen kaupunki   8.059,3 5.787 27 354 2.043 1.775 319 10.306 1 662
008533 Turun kaupunki
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   742,1 3.724 0 434 1.142 1.126 338 6.763 -1 0
499 Luonnontieteiden alan koulutus   143,9 3.917 0 399 1.094 1.164 333 6.906 -4 0
502 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalv. koul.ohj./os.ala   60,6 8.457 0 437 2.811 1.219 344 13.268 -3 518
508 Linja-autonkulj.- tai yhdistelmäajoneuvon kulj.koulutus   122,4 10.156 0 413 1.018 896 246 12.729 -17 0
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   1.465,5 7.117 0 461 2.517 1.298 348 11.742 4 439
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   1.000,2 5.419 0 355 1.133 1.199 333 8.437 -4 150
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   611,9 5.974 0 375 1.496 1.307 339 9.490 -6 115
1402 Vamm. (ei erit.teht.) valmentava ja kunt. opetus ja ohj * 8,8 9.061 0 555 1.576 1.229 346 12.767 -16 63
1501 Maahanmuuttajien valmistava koulutus   49,5 7.171 0 364 2.055 1.380 307 11.278 5 293
1601 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus * 35,6 3.984 0 423 2.402 1.222 344 8.375 -24 307
1702 Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää * 45,4 4.948 0 361 2.282 1.248 275 9.114   195
008533 Turun kaupunki   4.285,8 5.924 0 413 1.713 1.229 337 9.616 -2 217
009053 Vaasan kaupunki
299 Muu kulttuurialan koulutus   95,0 5.923 0 374 1.866 1.399 603 10.166 0 999
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   271,5 4.690 0 271 1.201 1.228 469 7.859 -2 362
499 Luonnontieteiden alan koulutus   81,8 5.077 0 330 1.454 1.357 605 8.824 -5 563
506 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkulj. ko./os.ala   51,1 12.880 193 191 944 1.170 599 15.977 7 748
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   796,2 6.090 0 270 2.307 2.240 470 11.376 7 1.131
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   661,8 6.103 0 323 1.279 1.359 501 9.565 -1 370
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   310,5 6.390 0 282 1.720 1.573 521 10.487 -8 180
1501 Maahanmuuttajien valmistava koulutus * 40,3 10.589 0 68 929 1.495 244 13.325 23 205
1601 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus * 8,8 5.476 0 210 1.454 1.516 606 9.263 -8 361
1702 Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää * 23,8 8.818 0 183 1.057 2.017 276 12.350   225
009053 Vaasan kaupunki   2.340,6 6.180 4 287 1.693 1.679 493 10.336 1 639
000923 Vantaan kaupunki
299 Muu kulttuurialan koulutus   216,8 6.387 0 339 3.334 789 556 11.405 1 82
502 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalv. koul.ohj./os.ala   61,2 8.683 0 347 2.718 654 524 12.926 13 33
507 Lentokoneasennuksen perustutkinto   86,9 9.363 0 392 3.077 736 593 14.161 -7 848
508 Linja-autonkulj.- tai yhdistelmäajoneuvon kulj.koulutus   188,0 9.591 0 367 2.883 678 556 14.075 -4 208
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   1.180,9 5.647 0 340 3.075 764 555 10.381 -2 178
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   678,3 5.110 0 390 2.028 701 556 8.785 -3 0
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   355,3 5.884 0 322 3.259 743 556 10.764 -2 0
1402 Vamm. (ei erit.teht.) valmentava ja kunt. opetus ja ohj * 5,3 4.897 0 228 1.749 884 556 8.314 -29 0
1501 Maahanmuuttajien valmistava koulutus * 16,9 5.526 0 237 2.269 769 556 9.358 -10 0
1601 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus * 32,1 4.382 0 231 3.205 967 556 9.341 1 0
1702 Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää * 27,5 5.195 0 235 3.334 437 556 9.756   0
000923 Vantaan kaupunki   2.849,1 6.023 0 350 2.845 739 556 10.513 -2 121
*) Toiminut vain osan vuotta

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02Z6OSD ***

VALTIONOSUUSPOHJAAN LUETTAVAN TOIMINNAN BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN EUROA/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN
Porrastustekijä   Opisk.-
määrä
Opetus
e/opisk.
Majoitus
e/opisk
Opisk.
ruokailu
e/opisk
Kiin-
teistöt
e/opisk
Yhteiset
toiminnot
e/opisk
Ylläp.
hallinto
e/opisk
Yhteensä
e/opisk
Muutos%
ed vuod
Poistot
e/opisk
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia
299 Muu kulttuurialan koulutus   428,0 5.236 0 492 1.868 1.772 630 9.999 1 1.407
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   897,7 4.404 0 456 872 1.669 630 8.032 -1 627
499 Luonnontieteiden alan koulutus   235,6 4.368 0 427 1.111 1.736 630 8.272 -7 782
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   1.522,8 5.214 0 389 1.801 1.766 630 9.800 -1 814
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   1.369,8 5.211 0 331 693 1.707 630 8.572 1 483
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   780,5 5.138 0 362 908 1.659 630 8.698 -2 692
1402 Vamm. (ei erit.teht.) valmentava ja kunt. opetus ja ohj * 16,9 10.085 0 536 1.226 1.476 630 13.953 6 983
1501 Maahanmuuttajien valmistava koulutus * 40,8 3.487 0 536 1.290 1.476 630 7.419 -2 983
1601 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus * 37,3 3.695 0 536 1.288 1.475 630 7.624 -8 981
1702 Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää * 35,8 3.704 0 536 1.291 1.477 630 7.637   983
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia   5.365,3 5.013 0 395 1.195 1.711 630 8.945 -1 730
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht.
299 Muu kulttuurialan koulutus   91,3 6.925 0 249 1.959 1.471 632 11.237 10 1.600
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   353,9 4.279 0 384 651 1.006 631 6.950 -7 623
499 Luonnontieteiden alan koulutus   107,6 4.892 0 408 748 1.181 631 7.860 -3 887
502 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalv. koul.ohj./os.ala   14,2 9.603 0 1.113 2.076 1.091 637 14.521 -2 963
508 Linja-autonkulj.- tai yhdistelmäajoneuvon kulj.koulutus   52,8 9.746 0 481 2.065 1.098 638 14.027 -6 1.083
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   1.216,5 6.415 0 584 1.304 1.136 638 10.077 -6 837
605 Metsäalan perustutk.(muut kuin metsäkoneenkulj. ko/os.ala)   21,4 11.308 653 272 2.215 1.160 640 16.249 -32 352
699 Muu luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus   16,9 7.047 0 0 2.847 1.238 637 11.769 3 246
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   615,7 5.057 0 395 623 971 631 7.676 -5 574
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   327,5 7.827 0 354 984 1.161 631 10.956 9 682
1402 Vamm. (ei erit.teht.) valmentava ja kunt. opetus ja ohj * 4,1 16.086 0 88 1.093 1.267 855 19.389 -7 638
1501 Maahanmuuttajien valmistava koulutus * 18,1 4.584 0 371 437 808 673 6.873 -10 407
1601 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus * 25,1 4.895 0 542 530 654 557 7.178 -21 294
1702 Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää * 33,3 5.122 0 368 550 966 635 7.642   372
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht.   2.898,3 6.075 5 467 1.056 1.092 634 9.328 -4 749
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
299 Muu kulttuurialan koulutus   74,8 5.863 77 537 2.864 1.584 792 11.717 -0 498
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   147,1 2.665 76 537 453 1.169 792 5.691 -14 642
499 Luonnontieteiden alan koulutus   22,8 6.633 0 538 549 1.435 793 9.948 27 172
508 Linja-autonkulj.- tai yhdistelmäajoneuvon kulj.koulutus   82,2 7.883 176 537 787 1.498 792 11.672 -11 2.566
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   420,8 6.332 171 537 1.469 1.338 792 10.638 -2 669
605 Metsäalan perustutk.(muut kuin metsäkoneenkulj. ko/os.ala)   17,7 15.103 409 1.313 8.290 1.154 775 27.045 15 22.406
699 Muu luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus   28,2 8.734 1.270 1.362 8.486 2.103 804 22.758 5 7.932
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   336,3 4.470 41 536 1.203 1.289 792 8.331 -13 564
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   192,3 5.667 122 537 1.049 1.464 792 9.631 -3 318
1402 Vamm. (ei erit.teht.) valmentava ja kunt. opetus ja ohj   36,9 11.099 0 536 327 1.072 791 13.826 -6 171
1501 Maahanmuuttajien valmistava koulutus * 4,7 11.484 0 540 2.168 1.080 797 16.070 75 427
1601 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus * 11,1 2.941 0 537 1.083 1.074 793 6.428 -35 338
1702 Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää * 10,8 2.990 0 535 324 1.069 789 5.707   0
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä   1.385,5 5.722 132 563 1.447 1.351 792 10.008 -6 1.090
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   110,9 1.444 7 111 888 1.230 261 3.941 -0 233
499 Luonnontieteiden alan koulutus   59,4 3.477 28 484 1.036 1.651 336 7.012 -22 598
502 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalv. koul.ohj./os.ala   19,6 7.986 124 1.877 2.869 3.004 1.120 16.980 45 2.941
508 Linja-autonkulj.- tai yhdistelmäajoneuvon kulj.koulutus   41,0 8.611 125 1.902 2.908 5.144 1.135 19.825 17 2.981
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   680,1 4.053 38 619 1.553 1.921 401 8.585 -11 972
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   243,5 4.083 23 360 1.467 1.705 336 7.974 -11 371
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   234,1 3.330 68 1.041 1.923 2.610 675 9.646 15 1.407
1501 Maahanmuuttajien valmistava koulutus   34,9 6.159 14 720 1.586 2.038 567 11.085 28 419
1601 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus * 12,8 7.302 133 719 1.583 2.034 566 12.337 26 2.960
1702 Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää * 12,9 7.082 47 720 1.585 2.036 567 12.038   1.137
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä   1.449,3 4.007 42 657 1.584 2.043 458 8.790 -4 959
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky
299 Muu kulttuurialan koulutus   447,3 6.163 156 633 2.182 1.579 812 11.525 -1 1.267
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   276,9 4.317 10 799 702 977 813 7.617 1 462
499 Luonnontieteiden alan koulutus   64,6 5.579 0 814 2.451 1.008 818 10.670 0 1.539
502 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalv. koul.ohj./os.ala   37,8 6.906 0 440 1.807 1.995 818 11.965 -12 1.447
506 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkulj. ko./os.ala   23,7 4.697 147 347 1.374 2.018 824 9.407 -20 639
508 Linja-autonkulj.- tai yhdistelmäajoneuvon kulj.koulutus   12,8 7.114 89 440 1.795 2.007 823 12.268 55 2.429
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   816,6 5.146 209 586 1.753 1.921 812 10.427 -3 1.376
605 Metsäalan perustutk.(muut kuin metsäkoneenkulj. ko/os.ala)   62,0 8.146 200 989 1.308 1.485 812 12.940 3 1.242
699 Muu luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus   119,1 10.197 596 941 2.736 1.615 812 16.897 19 890
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   604,3 5.888 33 545 929 1.114 811 9.320 0 478
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   336,9 5.464 478 581 1.395 1.616 815 10.349 -6 695
1401 Vamm. (erit.teht.) valmentava ja kunt. opetus ja ohjaus * 9,9 21.844 1.502 972 2.613 1.887 737 29.556 5 723
1402 Vamm. (ei erit.teht.) valmentava ja kunt. opetus ja ohj * 49,6 8.082 330 577 166 1.990 819 11.965 1 234
1601 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus * 15,8 5.116 129 366 1.075 1.872 825 9.383 -12 578
1701 Valma, er.op. erityinen koulutustehtävä * 2,5 4.577 3.106 850 4.569 1.877 975 15.954   1.352
1702 Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää * 47,5 7.005 8 496 268 1.890 804 10.471   277
1801 Työhön ja its. elämään valmentava koulutus -Telma * 5,8 22.052 1.022 906 1.247 1.869 836 27.932   329
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky   2.933,0 5.887 191 627 1.502 1.539 812 10.558 -1 945
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
199 Humanistisen ja kasvatusalan koulutus   85,8 4.854 0 342 950 1.083 495 7.724 -19 868
203 Musiikkialan perustutkinto   106,2 7.881 0 522 2.010 3.472 878 14.763 -2 142
299 Muu kulttuurialan koulutus   233,4 6.763 0 363 1.461 1.784 359 10.730 -0 219
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   764,3 3.706 0 341 821 1.162 500 6.530 -7 605
499 Luonnontieteiden alan koulutus   162,7 3.715 0 321 918 1.803 591 7.347 -11 641
502 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalv. koul.ohj./os.ala   49,5 6.267 75 344 1.207 1.839 524 10.257 -15 1.196
506 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkulj. ko./os.ala   84,5 12.322 0 90 1.207 1.609 225 15.453 -10 733
508 Linja-autonkulj.- tai yhdistelmäajoneuvon kulj.koulutus   218,1 8.963 193 349 1.414 2.182 509 13.609 -5 1.434
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   2.071,4 5.002 134 369 1.690 1.519 566 9.280 -12 1.248
604 Metsäalan perustutk.: metsäkoneenkulj. koul.ohj/os.ala   155,8 14.770 940 740 2.828 1.937 710 21.925 -5 1.950
605 Metsäalan perustutk.(muut kuin metsäkoneenkulj. ko/os.ala)   32,6 10.677 679 535 2.044 1.400 513 15.849 -9 1.409
699 Muu luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus   82,7 8.328 125 727 2.909 2.100 1.013 15.201 16 741
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   1.435,8 4.613 0 350 1.078 1.230 371 7.643 -11 546
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   707,0 4.760 0 405 1.366 1.452 557 8.540 -8 986
1501 Maahanmuuttajien valmistava koulutus * 17,5 6.643 0 90 976 894 225 8.828 -6 761
1601 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus * 83,4 2.763 0 266 666 1.013 268 4.976 -30 273
1702 Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää * 25,0 3.297 0 431 1.506 2.740 519 8.492   608
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä   6.315,7 5.335 80 374 1.386 1.487 507 9.169 -9 898
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   86,5 4.560 0 672 1.221 1.078 618 8.149 -7 243
499 Luonnontieteiden alan koulutus   61,9 3.409 0 504 1.201 1.055 683 6.852 -12 177
508 Linja-autonkulj.- tai yhdistelmäajoneuvon kulj.koulutus   32,2 8.575 350 504 2.206 670 840 13.144 13 15
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   157,3 6.162 437 914 2.357 1.079 1.116 12.065 6 1.199
699 Muu luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus   166,2 5.211 513 1.046 1.710 787 1.154 10.422 1 507
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   41,3 6.176 651 803 2.230 769 942 11.571 -5 938
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä   545,4 5.449 353 837 1.830 940 970 10.378 -0 631
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä
199 Humanistisen ja kasvatusalan koulutus   47,3 6.665 1.052 799 2.131 658 639 11.944 8 368
299 Muu kulttuurialan koulutus   166,3 6.678 28 201 1.433 1.692 433 10.465 5 1.129
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   300,3 4.707 37 310 1.096 1.138 608 7.896 -8 864
499 Luonnontieteiden alan koulutus   106,0 6.127 105 176 1.393 1.488 582 9.870 14 1.037
502 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalv. koul.ohj./os.ala   34,7 11.599 525 616 4.820 2.017 1.400 20.976 21 2.813
508 Linja-autonkulj.- tai yhdistelmäajoneuvon kulj.koulutus   17,3 15.412 80 598 4.655 1.985 1.360 24.090 34 2.732
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   838,3 6.353 115 279 1.107 1.117 613 9.583 19 865
602 Hevostalouden perustutkinto   144,8 7.637 1.245 1.105 977 1.747 462 13.173 -10 440
605 Metsäalan perustutk.(muut kuin metsäkoneenkulj. ko/os.ala)   58,5 3.642 0 704 1.229 2.154 262 7.991 -0 891
699 Muu luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus   266,3 8.047 1.188 776 1.321 1.158 591 13.081 -12 1.084
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   476,2 5.649 10 304 617 1.209 582 8.371 5 149
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   144,0 5.161 204 293 585 748 689 7.679 -41 608
1402 Vamm. (ei erit.teht.) valmentava ja kunt. opetus ja ohj * 7,0 12.578 281 408 1.113 1.353 665 16.397 -6 738
1501 Maahanmuuttajien valmistava koulutus * 11,7 5.971 0 312 1.158 1.356 665 9.463 -10 771
1601 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus * 9,9 7.926 198 281 1.177 1.353 665 11.600 -11 774
1702 Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää * 17,5 7.606 116 263 1.253 1.153 501 10.892   807
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä   2.646,0 6.329 275 400 1.130 1.240 596 9.970 1 772
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht.
199 Humanistisen ja kasvatusalan koulutus   122,7 4.208 0 953 1.081 1.444 624 8.311 4 963
299 Muu kulttuurialan koulutus   360,1 4.519 0 430 1.380 1.331 623 8.282 -6 627
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   483,3 3.656 0 362 959 1.245 622 6.845 -0 465
499 Luonnontieteiden alan koulutus   201,2 4.077 0 344 1.454 1.325 807 8.006 7 0
502 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalv. koul.ohj./os.ala   63,8 5.951 0 456 1.305 1.345 986 10.043 13 921
506 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkulj. ko./os.ala * 13,8 12.367 0 1.321 2.727 3.079 1.495 20.989   4.513
508 Linja-autonkulj.- tai yhdistelmäajoneuvon kulj.koulutus   9,3 6.200 0 1.586 1.786 2.018 1.389 12.978 -35 1.250
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   1.713,3 5.198 0 589 1.351 1.373 948 9.459 -1 968
699 Muu luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus   420,3 6.765 441 713 2.451 1.443 807 12.621 -0 1.122
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   620,3 4.434 0 571 687 1.221 918 7.832 -4 645
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   463,7 7.270 355 896 2.183 1.410 623 12.738 16 1.216
1402 Vamm. (ei erit.teht.) valmentava ja kunt. opetus ja ohj * 0,6 10.077 0 1.911 3.660 2.901 1.833 20.381 82 2.988
1501 Maahanmuuttajien valmistava koulutus * 7,0 6.902 0 532 1.506 1.329 623 10.891 21 1.051
1601 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus   37,8 3.932 0 738 1.414 1.121 708 7.913 -21 1.170
1702 Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää * 34,2 3.493 0 732 1.391 1.050 517 7.183   1.093
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht.   4.551,3 5.170 77 596 1.411 1.347 820 9.421 0 854
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia
203 Musiikkialan perustutkinto   65,9 8.336 924 458 1.921 2.077 448 14.164 -7 3.387
299 Muu kulttuurialan koulutus   164,4 4.810 680 464 901 1.240 449 8.543 -21 610
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   136,2 4.313 276 515 375 1.087 449 7.014 7 234
499 Luonnontieteiden alan koulutus   49,3 5.688 419 474 474 1.079 448 8.583 2 283
509 Kaivosalan perustutkinto (ei porrastustekijä)   107,3 5.311 426 434 779 1.735 449 9.134 -23 919
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   1.117,2 5.572 296 548 1.186 1.228 449 9.278 -1 928
605 Metsäalan perustutk.(muut kuin metsäkoneenkulj. ko/os.ala)   10,8 11.873 932 794 4.577 2.413 451 21.039 7 1.289
699 Muu luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus   111,4 5.439 1.303 717 1.846 2.299 445 12.050 2 1.596
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   483,8 5.496 114 407 466 1.347 449 8.278 3 361
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   213,6 5.671 306 552 696 1.248 449 8.922 0 286
1702 Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää * 6,3 4.725 0 592 103 920 445 6.785   91
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia   2.466,2 5.529 358 513 968 1.341 449 9.158 -2 783
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky
203 Musiikkialan perustutkinto   37,0 9.425 63 383 2.072 1.188 694 13.826 -6 781
299 Muu kulttuurialan koulutus   50,8 6.552 0 477 2.193 1.227 694 11.144 17 1.551
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   266,5 4.671 27 510 1.062 1.170 694 8.135 10 442
499 Luonnontieteiden alan koulutus   61,8 4.730 0 589 579 1.189 694 7.781 -12 531
501 Merenkulkualan perustutkinto   167,9 9.387 330 334 1.664 1.474 694 13.883 -3 1.342
502 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalv. koul.ohj./os.ala   51,4 7.484 32 557 445 1.288 694 10.500 -2 414
506 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkulj. ko./os.ala   36,8 10.016 0 545 1.038 1.203 694 13.496 3 358
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   878,4 6.376 27 508 1.425 1.177 694 10.206 -3 718
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   451,9 4.648 12 286 630 1.156 694 7.426 -5 352
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   274,8 5.889 55 430 1.109 1.192 694 9.369 -5 531
1402 Vamm. (ei erit.teht.) valmentava ja kunt. opetus ja ohj * 6,4 6.485 0 402 413 1.001 694 8.996 -9 151
1501 Maahanmuuttajien valmistava koulutus * 20,4 4.918 0 380 921 1.943 694 8.856 7 532
1601 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus * 11,1 6.429 0 456 1.371 1.002 694 9.951 41 744
1702 Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää * 24,6 4.948 0 376 342 1.539 694 7.900   127
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky   2.340,0 6.070 47 442 1.168 1.209 694 9.630 -1 631
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht.
199 Humanistisen ja kasvatusalan koulutus   71,6 5.794 0 572 1.270 722 296 8.653 -26 1.911
203 Musiikkialan perustutkinto   65,2 8.042 0 839 2.312 1.186 543 12.923 -16 2.010
299 Muu kulttuurialan koulutus   370,8 6.520 5 572 1.485 1.299 354 10.236 -23 2.075
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   616,3 4.953 0 622 778 882 309 7.543 -18 1.205
499 Luonnontieteiden alan koulutus   86,8 5.075 0 517 771 924 313 7.601 -19 1.196
502 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalv. koul.ohj./os.ala   10,6 7.239 0 838 1.038 1.502 365 10.982 1 1.570
508 Linja-autonkulj.- tai yhdistelmäajoneuvon kulj.koulutus   150,0 8.442 0 640 1.013 1.428 335 11.858 -18 1.669
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   1.874,4 5.393 0 576 1.098 1.406 330 8.803 -19 1.816
602 Hevostalouden perustutkinto   81,3 9.361 537 794 1.166 1.572 327 13.757 -14 2.282
699 Muu luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus   202,0 8.770 537 877 1.761 1.374 339 13.658 -8 3.154
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   1.000,4 5.541 0 585 569 905 314 7.913 -20 1.074
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   609,5 5.163 0 562 766 803 299 7.593 -21 1.659
1401 Vamm. (erit.teht.) valmentava ja kunt. opetus ja ohjaus * 7,6 12.954 0 2.032 7.434 4.102 2.386 28.909 -14 1.669
1402 Vamm. (ei erit.teht.) valmentava ja kunt. opetus ja ohj * 26,3 9.335 0 734 872 1.867 308 13.116 -2 1.357
1501 Maahanmuuttajien valmistava koulutus * 18,7 4.880 0 290 881 1.788 308 8.147 4 1.364
1601 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus * 28,6 6.425 0 835 870 1.712 307 10.149 2 1.358
1702 Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää * 40,8 7.701 0 800 869 1.760 307 11.437   1.355
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht.   5.260,7 5.789 29 605 989 1.166 327 8.906 -18 1.640
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia
299 Muu kulttuurialan koulutus   52,8 9.130 125 651 4.893 932 473 16.202 6 1.985
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   188,3 4.599 91 651 627 1.122 473 7.562 5 296
499 Luonnontieteiden alan koulutus   64,5 5.069 123 651 861 1.122 473 8.299 11 639
502 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalv. koul.ohj./os.ala   5,6 5.384 0 7.700 3.345 2.383 473 19.284   1.552
508 Linja-autonkulj.- tai yhdistelmäajoneuvon kulj.koulutus   66,1 5.099 100 651 3.924 1.169 473 11.415 -12 1.836
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   1.015,1 6.410 139 651 1.653 1.402 473 10.728 13 993
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   571,0 5.790 139 651 670 1.115 473 8.837 5 365
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   256,2 6.418 212 651 1.736 1.336 473 10.825 16 694
1501 Maahanmuuttajien valmistava koulutus * 21,0 4.296 0 651 904 920 473 7.244 -18 388
1601 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus * 24,5 2.963 108 651 771 1.521 473 6.485 -24 529
1702 Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää * 20,0 3.898 132 797 960 1.863 579 8.229   789
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia   2.285,1 6.013 139 669 1.432 1.277 473 10.005 9 771
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht
299 Muu kulttuurialan koulutus   77,9 6.731 205 641 2.477 767 680 11.501 -1 1.390
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   119,6 4.857 92 581 754 768 680 7.732 3 584
499 Luonnontieteiden alan koulutus   31,3 4.964 79 581 641 768 680 7.712 -7 437
508 Linja-autonkulj.- tai yhdistelmäajoneuvon kulj.koulutus   49,9 7.589 320 581 1.864 779 680 11.813 9 1.495
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   260,5 6.463 146 581 2.235 779 680 10.884 1 1.728
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   219,0 5.108 56 580 432 756 666 7.597 4 236
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   89,0 5.017 83 581 1.613 779 680 8.753 -3 1.018
1601 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus * 4,7 976 0 517 41 694 510 2.738 -63 14
1702 Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää * 2,1 1.367 0 723 58 970 1.063 4.181   20
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht   853,9 5.733 121 586 1.425 770 677 9.311 1 1.006
031216 Lounais-Suomen koul.ky
299 Muu kulttuurialan koulutus   115,8 5.620 0 1.027 1.773 1.526 513 10.459 2 260
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   243,7 4.706 0 441 846 1.404 361 7.757 -5 211
499 Luonnontieteiden alan koulutus   43,3 5.260 0 562 808 1.135 369 8.134 -5 77
502 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalv. koul.ohj./os.ala   4,4 9.335 0 876 2.136 1.332 850 14.529 -2 1.596
508 Linja-autonkulj.- tai yhdistelmäajoneuvon kulj.koulutus   194,1 9.335 32 876 2.195 1.332 850 14.620 -3 1.596
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   583,4 6.309 0 616 1.562 1.594 492 10.573 3 727
699 Muu luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus   64,4 6.637 60 609 1.433 1.309 602 10.649 -6 631
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   313,6 5.427 0 527 1.040 1.081 434 8.509 -3 289
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   90,1 8.284 0 640 1.546 2.030 529 13.029 3 608
031216 Lounais-Suomen koul.ky   1.652,8 6.313 6 633 1.422 1.433 509 10.317 -1 612
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky
299 Muu kulttuurialan koulutus   177,5 5.871 147 537 2.978 1.336 591 11.459 7 845
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   249,2 3.879 88 394 595 974 1.045 6.974 -3 148
499 Luonnontieteiden alan koulutus   81,3 3.877 145 469 581 997 591 6.660 2 312
502 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalv. koul.ohj./os.ala   29,7 7.166 0 206 468 507 319 8.665 -34 0
508 Linja-autonkulj.- tai yhdistelmäajoneuvon kulj.koulutus   134,6 10.974 0 519 1.180 1.293 804 14.769 -9 0
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   938,7 5.240 96 503 1.793 1.049 797 9.477 -3 614
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   397,9 4.460 93 379 959 965 1.189 8.044 1 243
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   201,8 7.144 121 484 1.478 1.108 591 10.927 1 530
1402 Vamm. (ei erit.teht.) valmentava ja kunt. opetus ja ohj * 16,9 8.414 76 706 474 1.273 795 11.740 6 198
1501 Maahanmuuttajien valmistava koulutus   51,0 4.353 0 13 1.100 950 2.593 9.009 -5 0
1601 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus * 32,1 4.128 243 182 880 953 1.712 8.098 -20 143
1702 Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää * 42,9 5.282 22 206 565 760 1.078 7.913   54
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky   2.353,4 5.469 94 448 1.434 1.052 900 9.397 -3 426
031486 Optima samkommun
199 Humanistisen ja kasvatusalan koulutus   15,6 6.179 471 630 1.391 1.436 1.088 11.194 7 1.026
299 Muu kulttuurialan koulutus   63,0 7.508 807 578 1.886 1.116 1.053 12.948 -18 1.026
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   147,3 5.341 100 614 1.376 1.434 1.080 9.943 22 1.026
499 Luonnontieteiden alan koulutus   43,0 5.465 132 638 1.410 1.092 1.107 9.844 15 1.040
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   512,3 7.411 547 611 1.485 1.110 1.070 12.234 -4 1.025
699 Muu luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus   119,1 9.448 641 1.367 2.074 1.094 1.126 15.750 -2 998
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   27,6 4.896 180 630 1.376 1.439 1.080 9.600 -1 1.026
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   85,2 13.392 1.571 589 1.263 1.455 1.071 19.341 -4 1.026
1401 Vamm. (erit.teht.) valmentava ja kunt. opetus ja ohjaus * 35,6 25.573 718 1.164 3.208 1.468 1.084 33.215 4 381
1701 Valma, er.op. erityinen koulutustehtävä * 7,5 19.557 0 1.556 319 333 1.088 22.853   381
1801 Työhön ja its. elämään valmentava koulutus -Telma * 25,0 28.288 584 336 2.898 1.468 1.088 34.662   381
031486 Optima samkommun   1.081,2 8.836 568 711 1.615 1.207 1.079 14.016 2 983
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht.
299 Muu kulttuurialan koulutus   230,4 5.563 7 399 2.479 1.698 748 10.894 -5 954
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   653,6 3.238 13 255 716 2.104 444 6.770 -0 256
499 Luonnontieteiden alan koulutus   172,8 3.724 30 254 722 2.342 434 7.507 1 256
502 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalv. koul.ohj./os.ala   157,3 6.792 226 701 2.738 1.748 580 12.784 -9 1.538
506 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkulj. ko./os.ala   113,7 7.921 739 611 2.367 2.597 465 14.701 6 1.722
508 Linja-autonkulj.- tai yhdistelmäajoneuvon kulj.koulutus   184,9 6.750 108 614 2.738 1.659 555 12.424 9 1.538
509 Kaivosalan perustutkinto (ei porrastustekijä)   34,2 8.433 1.280 735 2.524 3.625 384 16.980 -12 1.631
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   2.457,6 5.642 162 441 2.434 1.704 547 10.931 0 2.004
602 Hevostalouden perustutkinto   61,5 6.633 1.307 1.591 3.579 5.209 383 18.702 -10 835
604 Metsäalan perustutk.: metsäkoneenkulj. koul.ohj/os.ala   112,4 14.540 1.023 1.187 3.380 3.332 443 23.905 -8 1.802
605 Metsäalan perustutk.(muut kuin metsäkoneenkulj. ko/os.ala)   22,9 11.057 258 968 4.502 1.867 510 19.163 2 2.020
699 Muu luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus   266,8 6.336 620 821 3.885 1.738 520 13.921 -7 1.820
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   1.366,1 4.327 36 364 1.942 1.822 509 9.001 1 841
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   594,2 5.444 139 372 2.613 1.635 498 10.701 -1 1.227
1402 Vamm. (ei erit.teht.) valmentava ja kunt. opetus ja ohj * 14,6 6.181 0 489 2.934 2.382 488 12.474 0 818
1501 Maahanmuuttajien valmistava koulutus   22,1 5.543 0 298 3.695 1.511 584 11.631 34 781
1601 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus * 40,3 5.327 172 468 2.162 5.448 493 14.071 21 1.510
1702 Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää * 45,8 4.729 0 288 2.073 1.497 506 9.093   789
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht.   6.551,1 5.371 168 449 2.243 1.889 522 10.643 -1 1.362
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht.
199 Humanistisen ja kasvatusalan koulutus   107,9 5.782 285 648 2.220 2.178 499 11.612 -3 706
299 Muu kulttuurialan koulutus   525,8 5.143 20 656 1.714 2.146 497 10.177 -6 855
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   549,6 4.335 111 454 847 1.665 495 7.907 -4 620
499 Luonnontieteiden alan koulutus   108,6 4.519 34 276 605 1.906 493 7.833 -9 621
502 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalv. koul.ohj./os.ala   4,6 7.294 40 300 1.423 1.517 484 11.057 -39 1.144
506 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkulj. ko./os.ala   47,2 9.886 63 638 1.886 1.804 490 14.766 22 1.615
508 Linja-autonkulj.- tai yhdistelmäajoneuvon kulj.koulutus   140,3 11.571 64 480 2.261 2.163 490 17.029 -6 1.459
509 Kaivosalan perustutkinto (ei porrastustekijä)   4,0 5.481 0 0 2.532 2.539 508 11.060 3 5.068
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   1.733,3 6.057 89 512 2.036 1.919 497 11.111 -3 872
604 Metsäalan perustutk.: metsäkoneenkulj. koul.ohj/os.ala   173,7 14.853 594 1.227 2.837 2.849 525 22.885 0 2.720
605 Metsäalan perustutk.(muut kuin metsäkoneenkulj. ko/os.ala)   46,0 9.117 286 595 2.882 1.735 500 15.115 -11 1.533
699 Muu luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus   196,7 5.706 545 589 903 2.211 501 10.454 -8 718
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   911,5 5.188 105 468 802 1.676 494 8.732 -4 646
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   487,4 5.303 153 545 1.617 2.029 496 10.142 2 752
1501 Maahanmuuttajien valmistava koulutus * 26,8 6.699 295 657 2.264 3.375 502 13.792 -15 732
1601 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus * 27,4 7.785 214 523 2.131 3.308 499 14.460 9 701
1702 Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää * 28,3 7.125 209 624 1.971 3.403 501 13.832   699
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht.   5.118,9 6.031 134 543 1.586 1.958 497 10.749 -3 869
031766 Peimarin koulutuskuntayhtymä
605 Metsäalan perustutk.(muut kuin metsäkoneenkulj. ko/os.ala)   37,7 11.701 1.085 1.802 1.718 1.187 818 18.311 4 2.749
699 Muu luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus   521,4 7.378 535 1.017 2.276 1.148 818 13.172 8 1.156
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   345,5 5.099 0 409 1.147 1.293 818 8.766 0 157
1402 Vamm. (ei erit.teht.) valmentava ja kunt. opetus ja ohj * 6,4 10.633 0 410 1.144 1.283 816 14.286 7 0
1501 Maahanmuuttajien valmistava koulutus * 11,1 3.509 0 537 1.139 1.277 812 7.273 -15 0
1601 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus * 7,6 5.301 0 443 1.149 1.289 819 9.002 -16 0
031766 Peimarin koulutuskuntayhtymä   929,7 6.666 344 808 1.803 1.207 818 11.646 4 818
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä
299 Muu kulttuurialan koulutus   208,3 5.144 0 463 1.079 1.335 805 8.826 -5 486
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   443,9 5.908 0 610 1.389 884 785 9.576 1 777
602 Hevostalouden perustutkinto   62,5 8.393 782 1.095 1.523 1.036 693 13.522 -9 1.078
699 Muu luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus   58,3 8.289 772 1.082 1.005 1.024 684 12.855 -10 1.065
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   41,3 6.113 0 563 1.408 655 776 9.516 2 799
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   63,4 6.104 0 546 1.432 669 790 9.542 -0 813
1501 Maahanmuuttajien valmistava koulutus   7,7 17.479 0 147 1.482 692 818 20.619 26 841
1601 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus * 7,0 10.852 0 62 1.418 663 782 13.776 -3 804
1702 Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää * 9,2 16.423 0 139 1.389 649 766 19.365   788
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä   901,5 6.325 104 621 1.307 977 776 10.109 -0 754
031346 Raision seudun koul.kuntayht.
299 Muu kulttuurialan koulutus   185,3 6.328 0 830 2.194 1.916 493 11.760 0 618
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   324,6 3.314 0 577 674 1.134 316 6.015 -17 724
499 Luonnontieteiden alan koulutus   39,5 5.207 0 389 1.201 793 379 7.970 -1 400
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   440,7 6.691 0 630 1.973 1.164 504 10.961 3 1.721
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   221,3 4.877 0 634 1.385 1.509 450 8.856 -1 120
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   224,6 6.713 0 538 1.536 1.206 451 10.444 -5 834
1501 Maahanmuuttajien valmistava koulutus * 21,6 2.932 0 141 441 588 206 4.310 -27 384
1601 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus * 10,5 4.270 0 118 492 614 230 5.724 -15 428
1702 Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää * 12,9 6.907 0 246 711 908 334 9.105   619
031346 Raision seudun koul.kuntayht.   1.481,0 5.528 0 610 1.497 1.285 435 9.354 -3 917
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
199 Humanistisen ja kasvatusalan koulutus   38,3 4.108 893 683 1.511 846 760 8.801 12 532
299 Muu kulttuurialan koulutus   19,9 5.893 0 994 1.599 2.865 760 12.112 -13 1.901
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   328,3 4.821 241 219 1.191 866 760 8.097 -7 480
499 Luonnontieteiden alan koulutus   63,4 5.491 343 341 1.039 789 760 8.762 -4 537
502 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalv. koul.ohj./os.ala   1,4 7.669 0 459 1.252 609 762 10.751   704
506 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkulj. ko./os.ala   55,9 9.444 1.888 523 1.378 943 760 14.935 16 1.745
507 Lentokoneasennuksen perustutkinto   54,3 12.703 86 676 3.418 644 760 18.286 3 570
508 Linja-autonkulj.- tai yhdistelmäajoneuvon kulj.koulutus   119,3 10.461 820 514 1.365 1.475 760 15.395 -1 889
509 Kaivosalan perustutkinto (ei porrastustekijä)   95,4 7.199 1.155 223 2.675 2.225 760 14.237 7 970
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   803,2 6.796 464 369 2.503 1.039 760 11.931 4 697
604 Metsäalan perustutk.: metsäkoneenkulj. koul.ohj/os.ala   105,1 20.006 1.241 815 1.657 978 760 25.456 -8 1.918
605 Metsäalan perustutk.(muut kuin metsäkoneenkulj. ko/os.ala)   25,4 15.036 2.383 1.385 8.239 2.403 760 30.205 83 1.084
699 Muu luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus   124,1 7.304 325 329 5.820 1.331 760 15.869 6 647
701 Liikunnanohjauksen perustutkinto   141,5 6.599 1.790 1.034 1.729 2.930 760 14.842 -1 2.162
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   607,4 6.013 284 415 1.488 1.243 760 10.202 3 466
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   448,2 5.274 582 576 2.388 1.500 760 11.079 -1 687
1401 Vamm. (erit.teht.) valmentava ja kunt. opetus ja ohjaus * 7,6 16.349 1.433 619 2.738 1.960 759 23.858 -14 611
1402 Vamm. (ei erit.teht.) valmentava ja kunt. opetus ja ohj * 16,9 10.002 1.102 423 2.089 1.132 760 15.508 12 446
1501 Maahanmuuttajien valmistava koulutus * 6,4 8.975 0 385 1.707 929 760 12.756 11 411
1601 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus * 19,3 6.366 807 224 1.739 1.104 760 10.999 -16 485
1702 Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää * 27,1 10.521 229 410 2.306 1.406 760 15.632   436
1801 Työhön ja its. elämään valmentava koulutus -Telma * 8,3 10.480 1.304 375 1.655 1.331 762 15.904   350
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä   3.116,5 7.063 580 461 2.163 1.289 760 12.314 2 765
031376 Salon seudun koulutuskuntayht.
299 Muu kulttuurialan koulutus   165,8 5.495 0 557 2.400 1.258 550 10.261 7 2.055
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   179,8 4.940 0 422 766 1.286 539 7.952 6 610
499 Luonnontieteiden alan koulutus   62,9 5.068 0 512 273 1.206 550 7.610 -6 274
502 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalv. koul.ohj./os.ala * 0,0                  
506 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkulj. ko./os.ala   56,3 5.612 0 285 319 1.084 547 7.848 -4 663
508 Linja-autonkulj.- tai yhdistelmäajoneuvon kulj.koulutus   93,8 9.711 0 463 1.426 1.352 538 13.490 -10 2.425
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   638,8 6.513 0 477 2.186 1.299 548 11.024 1 1.706
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   392,6 4.643 0 492 564 1.244 545 7.488 -3 494
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   195,9 5.641 0 344 786 1.238 535 8.545 -4 669
1402 Vamm. (ei erit.teht.) valmentava ja kunt. opetus ja ohj * 4,7 5.772 0 487 635 1.264 551 8.708 -45 539
1501 Maahanmuuttajien valmistava koulutus * 7,6 9.987 0 910 391 2.252 1.034 14.574 46 424
1601 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus * 11,1 5.350 0 484 267 1.201 550 7.854 -14 269
1702 Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää * 17,1 5.103 0 484 174 684 550 6.995   127
031376 Salon seudun koulutuskuntayht.   1.826,3 5.850 0 464 1.363 1.266 547 9.489 -2 1.182
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä
299 Muu kulttuurialan koulutus   521,1 5.694 52 403 1.892 1.816 921 10.778 -2 661
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   376,3 4.058 0 411 1.063 1.454 696 7.682 -4 279
499 Luonnontieteiden alan koulutus   143,7 4.009 0 419 986 2.047 718 8.178 -3 270
507 Lentokoneasennuksen perustutkinto   54,2 6.069 0 412 1.465 2.631 851 11.429 -9 51
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   862,4 5.546 98 578 1.804 1.415 789 10.231 -1 1.714
699 Muu luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus   399,8 5.386 651 1.058 2.560 1.649 796 12.101 -3 382
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   404,3 4.304 238 535 1.521 1.406 740 8.744 -4 600
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   202,8 5.465 143 493 2.311 1.617 879 10.909 5 886
1601 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus * 3,5 7.944 0 385 1.477 1.067 643 11.514 60 451
1702 Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää * 19,6 3.300 0 411 1.448 1.578 553 7.290   409
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä   2.987,6 5.113 166 567 1.775 1.587 797 10.005 -2 855
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä
299 Muu kulttuurialan koulutus   165,5 6.840 0 497 2.764 1.473 710 12.284 -15 308
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   76,6 5.773 29 556 739 1.591 767 9.455 -9 204
499 Luonnontieteiden alan koulutus   14,5 3.548 705 678 2.071 1.681 810 9.492 39 792
502 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalv. koul.ohj./os.ala   30,0 8.083 0 620 1.093 1.267 611 11.673 8 589
508 Linja-autonkulj.- tai yhdistelmäajoneuvon kulj.koulutus   25,3 8.864 0 679 1.199 1.390 670 12.802 -22 646
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   730,6 7.012 43 752 1.993 1.401 675 11.877 15 1.009
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   469,0 4.380 25 433 971 1.403 676 7.888 -2 283
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   141,6 7.289 124 705 2.367 1.377 664 12.526 8 926
1402 Vamm. (ei erit.teht.) valmentava ja kunt. opetus ja ohj * 9,9 5.268 0 152 140 0 0 5.560 -22 0
1501 Maahanmuuttajien valmistava koulutus   32,1 9.172 0 47 3.666 1.519 732 15.136 13 673
1702 Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää * 23,3 8.729 0 247 4.695 2.089 1.007 16.768   929
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä   1.718,3 6.315 42 600 1.794 1.418 684 10.854 5 673
031816 Savon koulutuskuntayhtymä
299 Muu kulttuurialan koulutus   73,0 4.580 0 553 2.336 1.051 679 9.199 -11 1.139
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   781,2 3.740 7 448 711 994 649 6.549 -9 790
499 Luonnontieteiden alan koulutus   111,7 4.392 11 401 674 1.089 655 7.222 -9 145
502 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalv. koul.ohj./os.ala   29,8 7.338 44 580 1.587 1.094 637 11.280 1 1.577
507 Lentokoneasennuksen perustutkinto   53,3 8.182 68 632 3.730 2.328 629 15.569 -1 770
508 Linja-autonkulj.- tai yhdistelmäajoneuvon kulj.koulutus   123,0 10.334 0 413 1.150 1.183 632 13.713 -1 547
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   2.151,8 5.948 32 550 1.503 939 640 9.614 -10 682
604 Metsäalan perustutk.: metsäkoneenkulj. koul.ohj/os.ala   61,4 14.877 596 1.352 1.919 1.371 815 20.929 2 1.349
605 Metsäalan perustutk.(muut kuin metsäkoneenkulj. ko/os.ala)   30,8 12.483 408 591 1.322 1.667 827 17.299 -18 3.508
699 Muu luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus   275,0 6.824 309 841 1.200 869 905 10.948 -6 664
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   1.325,3 4.927 9 523 920 915 671 7.965 -5 696
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   487,3 6.005 16 343 846 973 775 8.958 -4 311
1401 Vamm. (erit.teht.) valmentava ja kunt. opetus ja ohjaus * 17,5 24.460 214 456 7.237 4.220 581 37.169 -1 502
1402 Vamm. (ei erit.teht.) valmentava ja kunt. opetus ja ohj * 56,6 12.286 0 714 1.286 1.039 581 15.906 11 241
1501 Maahanmuuttajien valmistava koulutus * 18,7 4.923 0 258 624 687 581 7.073 -24 456
1601 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus * 46,1 4.840 0 256 613 681 581 6.971 -20 496
1701 Valma, er.op. erityinen koulutustehtävä * 2,1 17.665 0 1.002 17.868 1.473 813 38.821   6.411
1702 Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää * 65,8 6.874 86 362 786 961 813 9.881   652
1801 Työhön ja its. elämään valmentava koulutus -Telma * 10,4 33.554 240 640 2.273 5.812 813 43.332   724
031816 Savon koulutuskuntayhtymä   5.720,7 5.835 43 526 1.205 990 677 9.277 -7 682
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
299 Muu kulttuurialan koulutus   154,2 6.693 0 603 1.711 2.110 728 11.845 -6 378
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   419,0 4.542 111 304 1.014 1.582 723 8.277 -2 357
499 Luonnontieteiden alan koulutus   76,1 3.401 141 272 863 1.422 722 6.821 -5 420
508 Linja-autonkulj.- tai yhdistelmäajoneuvon kulj.koulutus   108,3 10.300 231 515 4.002 1.792 832 17.673 -11 2.176
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   1.743,0 6.303 157 576 1.939 1.705 723 11.402 0 655
604 Metsäalan perustutk.: metsäkoneenkulj. koul.ohj/os.ala   14,6 8.806 1.779 1.954 6.527 2.581 1.433 23.080 47 1.292
605 Metsäalan perustutk.(muut kuin metsäkoneenkulj. ko/os.ala)   23,9 5.681 1.139 1.241 4.218 1.849 1.172 15.300 25 35
699 Muu luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus   120,9 8.394 1.188 465 2.094 2.157 722 15.019 -11 415
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   901,0 4.930 207 491 1.146 1.530 727 9.030 -1 238
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   407,2 6.726 289 575 1.948 1.657 715 11.911 3 403
1402 Vamm. (ei erit.teht.) valmentava ja kunt. opetus ja ohj * 11,7 4.796 764 371 1.486 1.469 727 9.614 -33 637
1501 Maahanmuuttajien valmistava koulutus * 3,5 17.537 0 272 864 1.407 722 20.801 88 374
1601 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus * 40,3 6.439 390 443 968 1.461 726 10.428 5 359
1702 Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää * 32,9 6.362 548 443 1.093 1.511 728 10.685   504
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä   4.056,4 6.000 222 525 1.710 1.673 731 10.862 -1 519
031516 Sk. för yrk.utbild.i Ö-Nyland
299 Muu kulttuurialan koulutus   41,8 7.443 192 988 2.616 1.550 799 13.588 15 3.717
508 Linja-autonkulj.- tai yhdistelmäajoneuvon kulj.koulutus   34,8 6.258 189 955 3.131 1.525 786 12.844 16 1.332
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   158,7 6.369 207 990 3.390 1.565 807 13.327 15 1.459
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   9,9 7.311 221 915 2.532 1.515 781 13.275 36 1.078
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   30,6 5.564 286 990 4.932 1.577 813 14.162 1 2.099
031516 Sk. för yrk.utbild.i Ö-Nyland   275,8 6.462 212 982 3.380 1.557 803 13.396 14 1.843
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä
299 Muu kulttuurialan koulutus   55,8 3.980 450 773 1.166 1.586 981 8.937 -9 522
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   50,4 3.947 28 537 1.228 1.275 1.012 8.027 0 391
499 Luonnontieteiden alan koulutus   98,7 3.013 110 550 893 640 708 5.913 -15 307
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   189,2 5.439 12 765 2.318 857 985 10.376 -14 1.180
699 Muu luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus   171,5 4.952 283 822 972 974 831 8.834 -13 220
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   52,2 3.825 120 715 2.073 720 890 8.343 -11 527
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   38,6 5.359 90 699 2.392 828 901 10.269 -3 831
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä   656,3 4.575 149 723 1.555 937 892 8.831 -13 609
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild.
203 Musiikkialan perustutkinto   38,0 9.933 0 546 2.674 1.627 782 15.561 -6 423
299 Muu kulttuurialan koulutus   35,4 6.702 0 592 3.084 1.882 788 13.047 19 6
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   46,7 4.193 261 324 780 1.540 775 7.873 6 134
499 Luonnontieteiden alan koulutus   46,8 6.505 490 341 1.088 1.587 778 10.789 2 309
502 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalv. koul.ohj./os.ala   1,0 7.422 0 2.150 1.643 1.822 773 13.808 0 2.816
508 Linja-autonkulj.- tai yhdistelmäajoneuvon kulj.koulutus   52,0 8.750 1.583 870 1.701 1.828 789 15.521 4 917
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   431,3 6.284 368 694 2.145 1.872 777 12.139 2 1.034
602 Hevostalouden perustutkinto * 1,2 25.277 0 350 1.040 1.863 780 29.308 -1 309
604 Metsäalan perustutk.: metsäkoneenkulj. koul.ohj/os.ala   40,3 12.543 976 1.586 2.505 1.845 782 20.236 -4 4.123
699 Muu luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus   101,3 8.442 287 369 1.760 1.422 777 13.057 11 818
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   508,3 5.317 231 411 1.265 1.535 778 9.537 1 285
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   42,7 6.825 400 289 1.374 1.522 777 11.189 -2 448
1501 Maahanmuuttajien valmistava koulutus   28,3 5.242 0 14 1.057 1.688 735 8.735 11 153
1601 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus * 7,0 7.678 206 244 762 1.770 673 11.333 -23 218
1702 Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää * 20,8 6.937 0 72 1.207 2.059 873 11.148   194
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild.   1.400,9 6.437 343 532 1.681 1.676 778 11.447 2 683
031446 Valkeakosken seud.koulutusky
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   192,9 4.650 0 550 1.343 1.407 765 8.715 8 604
499 Luonnontieteiden alan koulutus   62,8 4.845 0 485 1.346 1.382 767 8.825 8 601
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   447,3 6.105 0 536 1.342 1.398 765 10.145 11 695
699 Muu luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus * 0,0                  
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   221,2 4.637 0 563 1.235 1.450 765 8.649 4 599
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   88,1 5.293 0 459 1.341 1.377 764 9.234 8 649
1402 Vamm. (ei erit.teht.) valmentava ja kunt. opetus ja ohj * 5,8 10.480 0 427 1.150 1.182 655 13.894 -4 563
1601 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus * 7,0 7.728 0 355 959 985 546 10.572 -32 597
1702 Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää * 7,5 8.039 0 664 1.789 1.839 1.020 13.351   597
031446 Valkeakosken seud.koulutusky   1.032,6 5.423 0 534 1.319 1.407 765 9.447 8 646
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
199 Humanistisen ja kasvatusalan koulutus * 0,0                  
299 Muu kulttuurialan koulutus   22,8 8.404 93 500 1.647 721 1.134 12.499 27 162
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus * 0,0                  
502 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalv. koul.ohj./os.ala   3,6 10.149 100 592 1.941 787 1.100 14.669 21 186
506 Rakennusalan perust.: maanrakennuskoneenkulj. ko./os.ala   64,3 12.631 643 463 1.914 721 1.005 17.378 -2 1.255
508 Linja-autonkulj.- tai yhdistelmäajoneuvon kulj.koulutus   69,3 10.149 100 592 1.941 787 1.100 14.669 -11 569
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   486,9 6.097 139 510 1.604 712 1.009 10.071 -10 660
602 Hevostalouden perustutkinto   118,8 6.475 1.328 1.313 4.352 721 1.016 15.206 -14 1.185
699 Muu luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus   161,8 7.404 885 1.363 2.941 721 1.023 14.337 1 1.492
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   40,0 5.567 144 569 758 721 1.008 8.767 -9 48
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   93,8 5.746 58 432 2.468 721 1.028 10.453 -8 636
1402 Vamm. (ei erit.teht.) valmentava ja kunt. opetus ja ohj * 7,6 8.825 0 569 1.276 709 1.015 12.394 1 439
1601 Amm. perusk. ohjaava ja valmistava koulutus * 19,8 5.973 0 512 594 721 993 8.794 3 439
1702 Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää * 13,3 6.072 0 460 907 729 1.016 9.184   440
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä   1.102,0 6.993 391 719 2.152 722 1.022 11.998 -6 824
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym
399 Yhteisk.tiet., liiketal. ja hall. alan koulutus   127,6 4.210 72 638 498 1.103 864 7.385 -3 742
499 Luonnontieteiden alan koulutus   48,1 4.343 119 659 587 1.083 864 7.655 1 935
502 Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalv. koul.ohj./os.ala * 1,2 8.667 0 523 2.191 1.081 864 13.326 -5 1.493
508 Linja-autonkulj.- tai yhdistelmäajoneuvon kulj.koulutus   76,5 10.466 0 601 1.847 1.223 864 15.002 5 1.510
599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus   541,3 5.338 90 566 2.078 907 864 9.843 7 1.015
605 Metsäalan perustutk.(muut kuin metsäkoneenkulj. ko/os.ala)   49,6 12.618 840 1.186 1.526 1.328 864 18.362 -9 2.560
699 Muu luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus   197,5 5.214 477 1.186 1.526 1.514 864 10.780 -2 430
799 Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutus   255,8 5.187 22 655 547 1.068 864 8.344 0 673
899 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus   117,8 5.522 43 560 1.645 929 864 9.562 11 495
1702 Valma, ei er.op. erityistä koulutustehtävää * 4,6 4.869 0 668 583 1.159 864 8.143   536
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym   1.419,8 5.706 148 701 1.460 1.078 864 9.958 5 881
*) Toiminut vain osan vuotta

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02Z6OSD ***

VALTIONOSUUSPOHJAAN LUETTAVAN TOIMINNAN BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN EUROA/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN
Porrastustekijä   Opisk.-
määrä
Opetus
e/opisk.
Majoitus
e/opisk
Opisk.
ruokailu
e/opisk
Kiin-
teistöt
e/opisk
Yhteiset
toiminnot
e/opisk
Ylläp.
hallinto
e/opisk
Yhteensä
e/opisk
Muutos%
ed vuod
Poistot
e/opisk
Raportti yhteensä   148.592,3 6.087 205 517 1.820 1.474 645 10.749 -2 754

*) Toiminut vain osan vuotta