KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K02Z6VA ***

VALTIONOSUUSPOHJAAN LUETTAVAN TOIMINNAN KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN (EUROA/OPISKELIJA) KOULUTUSALOITTAIN
Mukana vain kuntien ja kuntayhtymien koulutus.
Koulutusala Opisk.-
määrä
Opetus
e/opisk.
Majoitus
e/opisk
Opisk.
ruokailu
e/opisk
Kiin-
teistöt
e/opisk
Yhteiset
toiminnot
e/opisk
Ylläp.
hallinto
e/opisk
Yhteensä
e/opisk
Muutos%
ed vuod
Poistot
e/opisk
4 Kunnat ja kuntayhtymät
1 Humanistinen ja kasvatusal 489,2 5.193 250 676 1.482 1.314 553 9.468 -6 939
2 Kulttuuriala 6.946,0 6.186 73 509 2.236 1.542 608 11.154 -3 907
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja 12.120,7 4.182 37 427 946 1.312 537 7.440 -4 507
4 Luonnontieteiden ala 3.018,1 4.427 56 418 1.021 1.430 573 7.925 -3 471
5 Tekniikan ja liikenteen al 48.239,7 6.254 96 488 2.133 1.363 593 10.928 -2 1.074
6 Luonnonvara- ja ympäristöa 6.308,8 8.389 703 916 2.422 1.577 704 14.711 -2 1.242
7 Sosiaali-, terveys- ja lii 25.501,0 5.173 52 443 1.272 1.260 559 8.759 -3 468
8 Matkailu-, ravitsemis- ja 11.882,5 5.940 131 473 1.772 1.375 575 10.267 -1 775
14a Vamm.(erit.teht.) valm. j 78,2 22.732 704 1.012 4.399 2.441 1.022 32.310 0 599
14b Vamm.(ei erit.teht.) valm 373,4 9.407 126 515 1.122 1.415 589 13.175 0 362
15 Maahanmuuttajien valmistav 893,3 5.054 13 278 1.554 1.093 555 8.548 -4 314
16 Amm. perusk. ohjaava ja va 790,3 4.795 85 383 1.460 1.374 578 8.674 -8 558
17e Valma, er.op. erityinen k 12,1 16.132 643 1.314 4.224 849 1.017 24.178   1.621
17m Valma, ei er.op. erityist 982,9 6.210 45 417 1.665 1.347 634 10.318   487
18e Työhön ja its. elämään va 49,6 25.668 684 473 2.363 2.405 946 32.539   442
4 Kunnat ja kuntayhtymät 117.685,7 5.845 115 491 1.764 1.359 585 10.159 -2 820
Raportti yhteensä 117.685,7 5.845 115 491 1.764 1.359 585 10.159 -2 820