KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLISET ERIKOISOPPILAITOKSET *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K03C3Y ***
 
KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET SEKÄ YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014 SEKÄ VUODEN 2015 KESKIARVOON

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /optp
2015
/optp
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
                                                 Yhteensä
 
                 
VALTIONOSUUDEN PIIRIIN KUULUVAT                
                 
SUORITETIEDOT                
Opetusyksiköiden lkm 23,0 28,0 -17,9       23,0  
Opiskelijatyöpäivien lukum. 193.246,0 210.987,4 -8,4       193.246,0  
Etäopiskelijatyöpäivien lukum. 38.276,9 45.701,7 -16,2       38.276,9  
Huoneistopinta-alat yhteensä 22.175 23.406 -5,3 0 0 3,4 0 0,0
Omat tilat (m2) 10.507 10.290 2,1 0 0 11,5 0 0,0
Vuokratut tilat (m2) 11.668 13.116 -11,0 0 0 -2,9 0 0,0
                 
KUSTANNUKSET Euroa Euroa   e/optp e/optp   e/optp  
                 
Opetus 28.400.639 33.228.623 -14,5 147 157 -6,7 147 0,0
- palkkauskustannukset 9.648.228 11.623.210 -17,0 50 55 -9,4 50 0,0
- muut kustannukset (sis. ALV) 18.752.411 21.605.413 -13,2 97 102 -5,2 97 0,0
                 
Majoitus 116.971 151.382 -22,7 1 1 -15,6 1 0,0
- palkkauskustannukset 23.971 26.797 -10,5 0 0 -2,3 0 0,0
- muut kustannukset (sis. ALV) 93.000 124.585 -25,4 0 1 -18,5 0 0,0
                 
Kiinteistöjen ylläpito 2.307.003 2.361.795 -2,3 12 11 6,6 12 0,0
- palkkauskustannukset 314.417 392.162 -19,8 2 2 -12,5 2 0,0
- muut kustannukset (sis. ALV) 1.992.586 1.969.633 1,2 10 9 10,5 10 0,0
                 
Hallinto ja muu sis. toiminta 3.823.950 5.107.923 -25,1 20 24 -18,3 20 0,0
- palkkauskustannukset 2.696.324 3.140.008 -14,1 14 15 -6,2 14 0,0
- muut kustannukset (sis. ALV) 1.127.626 1.967.915 -42,7 6 9 -37,4 6 0,0
                 
Toiminnoittaiset kustannukset yht. 34.648.563 40.849.723 -15,2 179 194 -7,4 179 0,0
- palkkauskustannukset 12.682.940 15.182.177 -16,5 66 72 -8,8 66 0,0
- muut kustannukset (sis. ALV) 21.965.623 25.667.546 -14,4 114 122 -6,6 114 0,0
                 
Opetuksen osuus kustannuksista % 82,0 81,3 0,8       82,0 0,0
                 
TULOT Euroa Euroa   e/optp e/optp   e/optp  
Opetuksen tulot 14.170.614 16.496.404 -14,1 73 78 -6,2 73 0,0
josta saadut maksut 10.194.534 8.294.993 22,9 53 39 34,2 53 0,0
josta muut tulot 3.976.080 8.201.411 -51,5 21 39 -47,1 21 0,0
                 
NETTO 20.477.949 24.353.319 -15,9 106 115 -8,2 106 0,0
                 
VALTIONOSUUDEN PIIRIIN KUULUMATTOMAT Euroa Euroa   e/optp e/optp   e/optp  
SUORITTEET, KUSTANNUKSET JA TULOT                
Kustannukset 5.579.768 10.278.508 -45,7 29 49 -40,7 29 0,0
Tulot 2.505.526 3.899.399 -35,7 13 18 -29,8 13 0,0
Nettokustannukset 3.074.242 6.379.109 -51,8 16 30 -47,4 16 0,0
                 
JOSTA MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA                
Kustannukset 895.065 984.650 -9,1 5 5 -0,8 5 0,0
Tulot 1.064.228 997.504 6,7 6 5 16,5 6 0,0
Nettokustannukset -169.163 -12.854 1.216,0 -1 -0 1.336,9 -1 0,0