Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLISET ERIKOISOPPILAITOKSET *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K03K7Y ***
                                                          sivu   1
  AMMATILLISEN ERIKOISOPPILAITOKSEN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET
 
@
 
  Raportti yhteensä
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Yhteenveto
 
  Opiskelijatyöpäivien määrä ( 1.352.722 / 7 )    193.246  - josta lähiopetuksen opiskelijatyöpäiviä (optp)  154.969
 
  VALTIONOSUUDEN PIIRIIN KUULUVAT KUSTANNUKSET JA TULOT
                                 Kiinteistöjen  Hallinto, muu           Yhteensä /
                    Opetus    Majoitus    ylläpito  sis. toiminta     Yhteensä     kaikki
                      010       021       061       069       099      optp
  KUSTANNUKSET        -----------------------------------------------------------------------------------------------
  01 palkkauskustannukset     9.648.228     23.971     314.417    2.696.324    12.682.940       66
  02 muut kust. (sis. alv:n)   18.752.411     93.000    1.992.586    1.127.626    21.965.623      114
 
  Kustannukset yhteensä euroa   28.400.639     116.971    2.307.003    3.823.950    34.648.563      179
    euroa/lähiopetuksen optp      183        1       15       25       224
    euroa/opiskelija          151        1       12       20       184
 
  TULOT
  51 maksut            10.194.534                            10.194.534       53
  59 muut tulot          3.976.080                            3.976.080       21
 
  Tulot yhteensä         14.170.614                            14.170.614       73
 
  NETTOKUSTANNUKSET        14.230.025                            20.477.949      106
    euroa/lähiopetuksen optp       92                               132
                -----------------------------------------------------------------------------------------------
 
                         Omat   Vuokratut   Neliöt yht.                  Brutto
  061 Huoneistopinta-ala           10.507     11.668     22.175  Kiinteistökust. euroa/neliö    104
 
                                                      Brutto    Netto
  010 Opiskelijatunnit yhteensä   1.352.722           Opetus euroa/opiskelijatunti      21,00    10,52
                                   Opetus euroa/opiskelijatyöpäivä    146,97    73,64
 
  Opiskelijatunnit ja opiskelijatyöpäivät koulutusaloittain
                             Lähiopiske- Etäopiske- Opiskelija-   -josta   -josta  Opiskeli-
                              lun tunnit lun tunnit  työpäivät  lähiop.   etäop.   jamäärä
  S1 Humanistinen ja kasvatusala              51.689   2.746    7.776   7.384    392   10.758
  S2 Kulttuuriala                      5.884     0     841    841     0      5
  S3 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 193.957  152.232   49.456   27.708   21.747   55.970
  S4 Luonnontieteiden ala                  8.213     70    1.183   1.173     10    1.300
  S5a Tekniikan ja liikenteen ala              499.581   85.686   83.610   71.369   12.241   73.382
  S5b Tekniikan ja liikenteen alan erityisen kalliit alat  205.643   25.190   32.976   29.378   3.599   44.925
  S5c Tekniikan ja liikenteen ala, ansio- ja liikennelent.  77.452    783   11.176   11.065    112     82
  S6 Luonnonvara- ja ympäristöala              10.735     0    1.534   1.534     0    1.222
  S7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala          12.164     0    1.738   1.738     0     249
  S8 Matkalu-, ravitsemis- ja talousala           19.466   1.231    2.957   2.781    176     321
  S0 Opiskelijatunnit/-työpäivät/-määrä yhteensä     1.084.784  267.938   193.246  154.969   38.277   188.214
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  VALTIONOSUUDEN PIIRIIN KUULUMATTOMAT KUSTANNUKSET JA TULOT
                                       Kustannukset      Tulot       Netto
  Muut kustannukset ja tulot yhteensä (sis. alv:n)               5.579.768    2.505.526     3.074.242
  - joista maksullisen palvelutoiminnan osuus                  895.065    1.064.228     -169.163