KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K05C3VM ***
 
KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA
YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
     1 Uusimaa
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 26,0 26,0 0,0       296,0  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 144.927,0 142.644,0 1,6       503.335,5  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 146.717,5 144.400,0 1,6       512.493,5  
- majoitus- ja kulj. oppilaita 22.138,5 22.396,0 -1,1       114.564,0  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 236,5 220,5 7,3       1.069,0  
- muita vammaisoppilaita 1.554,0 1.535,5 1,2       8.089,0  
- muita erityisoppilaita 10.410,5 10.284,0 1,2       28.170,5  
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm 54.343 51.863 4,8       124.887  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 10.340.946 10.339.601 0,0 71 72 -1,6 72 -0,2
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 706.220.000 699.073.000 1,0 4.873 4.901 -0,6 5.011 -2,8
- palkkaukset 638.079.000 628.912.000 1,5 4.403 4.409 -0,1 4.520 -2,6
- muut menot *) 68.141.000 70.161.000 -2,9 470 492 -4,4 491 -4,3
                 
Majoitus ja kuljetus 29.107.000 29.219.000 -0,4 201 205 -2,0 359 -44,0
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0,0
- muut menot *) 29.107.000 29.219.000 -0,4 201 205 -2,0 358 -43,8
                 
Ruokailu 63.980.000 64.532.000 -0,9 441 452 -2,4 521 -15,2
- palkkaukset 247.000 250.000 -1,2 2 2 -2,8 13 -87,2
- muut menot *) 63.733.000 64.282.000 -0,9 440 451 -2,4 507 -13,3
                 
Muu oppilashuolto 46.727.000 47.451.000 -1,5 322 333 -3,1 359 -10,1
- palkkaukset 34.844.000 35.946.000 -3,1 240 252 -4,6 325 -26,1
- muut menot *) 11.883.000 11.505.000 3,3 82 81 1,7 34 144,4
                 
Sisäinen hallinto 85.010.000 76.060.000 11,8 587 533 10,0 508 15,4
- palkkaukset 54.241.000 49.550.000 9,5 374 347 7,7 321 16,6
- muut menot *) 30.769.000 26.510.000 16,1 212 186 14,2 187 13,3
                 
Kiinteistöjen ylläpito 341.123.000 331.105.000 3,0 2.354 2.321 1,4 1.899 24,0
- palkkaukset 2.093.000 2.210.000 -5,3 14 15 -6,8 25 -42,0
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 163.815.000 172.439.000 -5,0 1.130 1.209 -6,5 753 50,1
- muut menot *) 175.215.000 156.456.000 12,0 1.209 1.097 10,2 1.121 7,9
                 
Pienet hankkeet 9.764.000 23.190.000 -57,9 67 163 -58,6 100 -32,3
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 1.281.931.000 1.270.630.000 0,9 8.845 8.908 -0,7 8.755 1,0
- palkkaukset 729.504.000 716.868.000 1,8 5.034 5.026 0,2 5.205 -3,3
- muut menot *) 552.427.000 553.762.000 -0,2 3.812 3.882 -1,8 3.550 7,4
                 
        e/hoitopv e/hoitopv   e/hoitopv  
Sairaalaopetus (kunnallinen) 6.903.000 6.971.000 -1,0 127 134 -5,5 139 -8,6
- palkkaukset 4.757.000 4.936.000 -3,6 88 95 -8,0 100 -12,4
- muut menot *) 2.146.000 2.035.000 5,5 39 39 0,6 39 1,1
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 12.000   0,0       907.000  
- palkkaukset 11.000   0,0       712.000  
- muut menot *) 1.000   0,0       195.000  
                 
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 7.458.000 6.818.000 9,4 31.535 30.921 2,0 34.485 -8,6
- palkkaukset 4.734.000 4.531.000 4,5 20.017 20.549 -2,6 24.593 -18,6
- muut menot *) 2.724.000 2.287.000 19,1 11.518 10.372 11,0 9.891 16,4
                 
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 29.627.000 29.827.000 -0,7 19.065 19.425 -1,9 18.369 3,8
- palkkaukset 19.680.000 19.773.000 -0,5 12.664 12.877 -1,7 13.290 -4,7
- muut menot *) 9.947.000 10.054.000 -1,1 6.401 6.548 -2,2 5.080 26,0
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 1.358.529.000 1.345.286.000 1,0 9.259 9.316 -0,6 9.170 1,0
- palkkaukset 758.686.000 746.108.000 1,7 5.171 5.167 0,1 5.399 -4,2
- muut menot (ei sis. alv) 567.245.000 568.138.000 -0,2 3.866 3.934 -1,7 3.598 7,5
- arvonlisävero 32.598.000 31.040.000 5,0 222 215 3,4 173 28,2
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 52,0 52,0 0,0       53,7 -3,1
Majoitus ja kuljetus 2,1 2,2 -1,4       3,8 -44,2
Oppilasruokailu 4,7 4,8 -1,8       5,6 -15,5
Muu oppilashuolto 3,4 3,5 -2,5       3,8 -10,5
Sisäinen hallinto 6,3 5,7 10,7       5,4 14,9
Kiinteistöjen ylläpito 25,1 24,6 2,0       20,3 23,5
Pienet hankkeet 0,7 1,7 -58,3       1,1 -32,6
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0,5 0,5 -1,9       0,4 37,6
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) 0,0   0,0       0,0 -95,4
Vaik. keh.vamm. opetus 0,5 0,5 8,3       0,8 -30,0
Muu vammaisopetus 2,2 2,2 -1,6       3,2 -31,0
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 0,0 0,0 0,0       0,0 -100,0
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 15,1 15,5 -2,7       22,3 -32,5
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. ja kulj. e/majoit. ja kulj. opp 1.315 1.305 0,8       1.576 -16,6
Oppilasruokailu e/oppilas/pv (lask.) 2 2 -2,4       3 -15,2
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 121.893.000 120.929.000 0,8 831 837 -0,8 586 41,8
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Muu toiminta, menot yhteensä 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K05C3VM ***
 
KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA
YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
     2 Varsinais-Suomi
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 27,0 28,0 -3,6       296,0  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 42.257,5 42.224,0 0,1       503.335,5  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 43.438,0 43.423,0 0,0       512.493,5  
- majoitus- ja kulj. oppilaita 10.406,5 10.722,0 -2,9       114.564,0  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 73,5 76,5 -3,9       1.069,0  
- muita vammaisoppilaita 1.107,0 1.122,5 -1,4       8.089,0  
- muita erityisoppilaita 2.752,0 2.617,0 5,2       28.170,5  
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm 7.857 9.576 -18,0       124.887  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 3.134.990 3.166.642 -1,0 74 75 -1,1 72 3,7
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 212.650.000 210.996.000 0,8 5.032 4.997 0,7 5.011 0,4
- palkkaukset 190.335.000 189.691.000 0,3 4.504 4.492 0,3 4.520 -0,3
- muut menot *) 22.315.000 21.305.000 4,7 528 505 4,7 491 7,5
                 
Majoitus ja kuljetus 13.791.000 14.574.000 -5,4 326 345 -5,4 359 -9,0
- palkkaukset 0 74.000 -100,0 0 2 -100,0 1 0,0
- muut menot *) 13.791.000 14.500.000 -4,9 326 343 -5,0 358 -8,7
                 
Ruokailu 24.770.000 25.385.000 -2,4 586 601 -2,5 521 12,6
- palkkaukset 761.000 914.000 -16,7 18 22 -16,8 13 35,8
- muut menot *) 24.009.000 24.471.000 -1,9 568 580 -2,0 507 12,0
                 
Muu oppilashuolto 11.453.000 12.523.000 -8,5 271 297 -8,6 359 -24,4
- palkkaukset 10.932.000 12.059.000 -9,3 259 286 -9,4 325 -20,4
- muut menot *) 521.000 464.000 12,3 12 11 12,2 34 -63,3
                 
Sisäinen hallinto 17.853.000 14.912.000 19,7 422 353 19,6 508 -16,9
- palkkaukset 10.987.000 9.652.000 13,8 260 229 13,7 321 -19,0
- muut menot *) 6.866.000 5.260.000 30,5 162 125 30,4 187 -13,3
                 
Kiinteistöjen ylläpito 69.443.000 69.763.000 -0,5 1.643 1.652 -0,5 1.899 -13,4
- palkkaukset 415.000 668.000 -37,9 10 16 -37,9 25 -60,5
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 24.541.000 25.352.000 -3,2 581 600 -3,3 753 -22,9
- muut menot *) 44.487.000 43.743.000 1,7 1.053 1.036 1,6 1.121 -6,1
                 
Pienet hankkeet 5.334.000 5.414.000 -1,5 126 128 -1,6 100 26,8
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 355.294.000 353.567.000 0,5 8.408 8.374 0,4 8.755 -4,0
- palkkaukset 213.430.000 213.058.000 0,2 5.051 5.046 0,1 5.205 -3,0
- muut menot *) 141.864.000 140.509.000 1,0 3.357 3.328 0,9 3.550 -5,4
                 
        e/hoitopv e/hoitopv   e/hoitopv  
Sairaalaopetus (kunnallinen) 872.000 1.349.000 -35,4 111 141 -21,2 139 -20,1
- palkkaukset 728.000 962.000 -24,3 93 100 -7,8 100 -7,3
- muut menot *) 144.000 387.000 -62,8 18 40 -54,6 39 -53,1
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 509.000   0,0       907.000  
- palkkaukset 321.000   0,0       712.000  
- muut menot *) 188.000   0,0       195.000  
                 
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 2.563.000 2.705.000 -5,2 34.871 35.359 -1,4 34.485 1,1
- palkkaukset 1.885.000 1.908.000 -1,2 25.646 24.941 2,8 24.593 4,3
- muut menot *) 678.000 797.000 -14,9 9.224 10.418 -11,5 9.891 -6,7
                 
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 21.734.000 22.084.000 -1,6 19.633 19.674 -0,2 18.369 6,9
- palkkaukset 15.824.000 15.607.000 1,4 14.294 13.904 2,8 13.290 7,6
- muut menot *) 5.910.000 6.477.000 -8,8 5.339 5.770 -7,5 5.080 5,1
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 388.138.000 387.071.000 0,3 8.935 8.914 0,2 9.170 -2,6
- palkkaukset 232.188.000 231.535.000 0,3 5.345 5.332 0,2 5.399 -1,0
- muut menot (ei sis. alv) 148.784.000 148.170.000 0,4 3.425 3.412 0,4 3.598 -4,8
- arvonlisävero 7.166.000 7.366.000 -2,7 165 170 -2,7 173 -4,8
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 54,8 54,5 0,5       53,7 2,1
Majoitus ja kuljetus 3,6 3,8 -5,6       3,8 -7,5
Oppilasruokailu 6,4 6,6 -2,7       5,6 14,5
Muu oppilashuolto 3,0 3,2 -8,8       3,8 -23,2
Sisäinen hallinto 4,6 3,9 19,4       5,4 -15,5
Kiinteistöjen ylläpito 17,9 18,0 -0,7       20,3 -12,0
Pienet hankkeet 1,4 1,4 -1,7       1,1 28,9
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0,2 0,3 -35,5       0,4 -39,2
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) 0,1   0,0       0,0 579,5
Vaik. keh.vamm. opetus 0,7 0,7 -5,5       0,8 -15,8
Muu vammaisopetus 5,6 5,7 -1,9       3,2 77,1
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 0,0 0,0 -50,0       0,0 -75,9
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 24,0 24,7 -3,0       22,3 7,2
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. ja kulj. e/majoit. ja kulj. opp 1.325 1.359 -2,5       1.576 -15,9
Oppilasruokailu e/oppilas/pv (lask.) 3 3 -2,5       3 12,6
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 23.953.000 22.790.000 5,1 551 525 5,1 586 -5,9
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Muu toiminta, menot yhteensä 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K05C3VM ***
 
KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA
YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
     4 Satakunta
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 19,0 20,0 -5,0       296,0  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 19.695,5 19.883,0 -0,9       503.335,5  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 20.128,5 20.335,5 -1,0       512.493,5  
- majoitus- ja kulj. oppilaita 5.016,0 5.243,5 -4,3       114.564,0  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 71,0 75,0 -5,3       1.069,0  
- muita vammaisoppilaita 362,0 377,5 -4,1       8.089,0  
- muita erityisoppilaita 1.281,0 1.247,5 2,7       28.170,5  
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm 3.839 3.785 1,4       124.887  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 1.467.708 1.492.176 -1,6 75 75 -0,7 72 4,2
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 100.430.000 99.191.000 1,2 5.099 4.989 2,2 5.011 1,8
- palkkaukset 91.522.000 90.787.000 0,8 4.647 4.566 1,8 4.520 2,8
- muut menot *) 8.908.000 8.404.000 6,0 452 423 7,0 491 -7,9
                 
Majoitus ja kuljetus 7.493.000 7.681.000 -2,4 380 386 -1,5 359 6,1
- palkkaukset 123.000 122.000 0,8 6 6 1,8 1 473,6
- muut menot *) 7.370.000 7.559.000 -2,5 374 380 -1,6 358 4,7
                 
Ruokailu 11.849.000 12.147.000 -2,5 602 611 -1,5 521 15,6
- palkkaukset 371.000 478.000 -22,4 19 24 -21,6 13 42,0
- muut menot *) 11.478.000 11.669.000 -1,6 583 587 -0,7 507 14,9
                 
Muu oppilashuolto 7.858.000 7.880.000 -0,3 399 396 0,7 359 11,2
- palkkaukset 7.424.000 7.391.000 0,4 377 372 1,4 325 15,9
- muut menot *) 434.000 489.000 -11,2 22 25 -10,4 34 -34,3
                 
Sisäinen hallinto 10.932.000 10.158.000 7,6 555 511 8,6 508 9,2
- palkkaukset 6.554.000 6.024.000 8,8 333 303 9,8 321 3,7
- muut menot *) 4.378.000 4.134.000 5,9 222 208 6,9 187 18,6
                 
Kiinteistöjen ylläpito 31.710.000 31.393.000 1,0 1.610 1.579 2,0 1.899 -15,2
- palkkaukset 1.125.000 1.345.000 -16,4 57 68 -15,6 25 129,5
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 6.263.000 5.733.000 9,2 318 288 10,3 753 -57,8
- muut menot *) 24.322.000 24.315.000 0,0 1.235 1.223 1,0 1.121 10,2
                 
Pienet hankkeet 1.543.000 1.848.000 -16,5 78 93 -15,7 100 -21,3
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 171.815.000 170.298.000 0,9 8.724 8.565 1,9 8.755 -0,4
- palkkaukset 107.119.000 106.147.000 0,9 5.439 5.339 1,9 5.205 4,5
- muut menot *) 64.696.000 64.151.000 0,8 3.285 3.226 1,8 3.550 -7,5
                 
        e/hoitopv e/hoitopv   e/hoitopv  
Sairaalaopetus (kunnallinen) 393.000 402.000 -2,2 102 106 -3,6 139 -26,3
- palkkaukset 320.000 334.000 -4,2 83 88 -5,5 100 -16,6
- muut menot *) 73.000 68.000 7,4 19 18 5,8 39 -51,3
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 44.000   0,0       907.000  
- palkkaukset 41.000   0,0       712.000  
- muut menot *) 3.000   0,0       195.000  
                 
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 2.355.000 2.181.000 8,0 33.169 29.080 14,1 34.485 -3,8
- palkkaukset 1.757.000 1.675.000 4,9 24.746 22.333 10,8 24.593 0,6
- muut menot *) 598.000 506.000 18,2 8.423 6.747 24,8 9.891 -14,9
                 
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 6.811.000 7.763.000 -12,3 18.815 20.564 -8,5 18.369 2,4
- palkkaukset 4.913.000 5.660.000 -13,2 13.572 14.993 -9,5 13.290 2,1
- muut menot *) 1.898.000 2.103.000 -9,7 5.243 5.571 -5,9 5.080 3,2
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 185.252.000 183.903.000 0,7 9.203 9.043 1,8 9.170 0,4
- palkkaukset 114.150.000 113.816.000 0,3 5.671 5.597 1,3 5.399 5,0
- muut menot (ei sis. alv) 67.268.000 66.828.000 0,7 3.342 3.286 1,7 3.598 -7,1
- arvonlisävero 3.834.000 3.259.000 17,6 190 160 18,9 173 9,9
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 54,2 53,9 0,5       53,7 1,0
Majoitus ja kuljetus 4,0 4,2 -3,2       3,8 5,3
Oppilasruokailu 6,4 6,6 -3,2       5,6 14,7
Muu oppilashuolto 4,2 4,3 -1,0       3,8 10,4
Sisäinen hallinto 5,9 5,5 6,8       5,4 8,4
Kiinteistöjen ylläpito 17,1 17,1 0,3       20,3 -15,8
Pienet hankkeet 0,8 1,0 -17,1       1,1 -21,9
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0,2 0,2 -3,0       0,4 -42,6
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) 0,0   0,0       0,0 23,1
Vaik. keh.vamm. opetus 1,3 1,2 7,2       0,8 62,1
Muu vammaisopetus 3,7 4,2 -12,9       3,2 16,3
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 0,0 0,0 0,0       0,0 -100,0
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 24,9 25,8 -3,4       22,3 11,5
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. ja kulj. e/majoit. ja kulj. opp 1.494 1.465 2,0       1.576 -5,2
Oppilasruokailu e/oppilas/pv (lask.) 3 3 -1,5       3 15,6
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 11.555.000 11.208.000 3,1 574 551 4,2 586 -2,0
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Muu toiminta, menot yhteensä 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K05C3VM ***
 
KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA
YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
     5 Kanta-Häme
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 11,0 11,0 0,0       296,0  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 17.499,5 17.525,5 -0,1       503.335,5  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 17.760,5 17.775,5 -0,1       512.493,5  
- majoitus- ja kulj. oppilaita 3.461,5 3.503,0 -1,2       114.564,0  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 34,5 34,0 1,5       1.069,0  
- muita vammaisoppilaita 226,5 216,0 4,9       8.089,0  
- muita erityisoppilaita 807,5 806,5 0,1       28.170,5  
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm 2.165 2.199 -1,5       124.887  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 1.188.945 1.198.665 -0,8 68 68 -0,7 72 -5,0
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 84.493.000 82.359.000 2,6 4.828 4.699 2,7 5.011 -3,6
- palkkaukset 76.729.000 75.223.000 2,0 4.385 4.292 2,2 4.520 -3,0
- muut menot *) 7.764.000 7.136.000 8,8 444 407 9,0 491 -9,7
                 
Majoitus ja kuljetus 6.388.000 6.375.000 0,2 365 364 0,4 359 1,8
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0,0
- muut menot *) 6.388.000 6.375.000 0,2 365 364 0,4 358 2,1
                 
Ruokailu 9.195.000 9.787.000 -6,0 525 558 -5,9 521 0,9
- palkkaukset 37.000 47.000 -21,3 2 3 -21,2 13 -84,1
- muut menot *) 9.158.000 9.740.000 -6,0 523 556 -5,8 507 3,2
                 
Muu oppilashuolto 5.222.000 5.153.000 1,3 298 294 1,5 359 -16,8
- palkkaukset 4.926.000 4.866.000 1,2 281 278 1,4 325 -13,4
- muut menot *) 296.000 287.000 3,1 17 16 3,3 34 -49,6
                 
Sisäinen hallinto 9.553.000 8.890.000 7,5 546 507 7,6 508 7,4
- palkkaukset 4.531.000 3.580.000 26,6 259 204 26,8 321 -19,3
- muut menot *) 5.022.000 5.310.000 -5,4 287 303 -5,3 187 53,1
                 
Kiinteistöjen ylläpito 27.004.000 27.368.000 -1,3 1.543 1.562 -1,2 1.899 -18,7
- palkkaukset 173.000 173.000 0,0 10 10 0,1 25 -60,3
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 9.038.000 9.343.000 -3,3 516 533 -3,1 753 -31,4
- muut menot *) 17.793.000 17.852.000 -0,3 1.017 1.019 -0,2 1.121 -9,3
                 
Pienet hankkeet 2.664.000 2.356.000 13,1 152 134 13,2 100 52,9
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 144.519.000 142.288.000 1,6 8.258 8.119 1,7 8.755 -5,7
- palkkaukset 86.396.000 83.889.000 3,0 4.937 4.787 3,1 5.205 -5,2
- muut menot *) 58.123.000 58.399.000 -0,5 3.321 3.332 -0,3 3.550 -6,4
                 
        e/hoitopv e/hoitopv   e/hoitopv  
Sairaalaopetus (kunnallinen) 270.000 271.000 -0,4 125 123 1,2 139 -10,3
- palkkaukset 207.000 203.000 2,0 96 92 3,6 100 -4,3
- muut menot *) 63.000 68.000 -7,4 29 31 -5,9 39 -25,5
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 15.000   0,0       907.000  
- palkkaukset 15.000   0,0       712.000  
- muut menot *) 0   0,0       195.000  
                 
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 1.228.000 1.067.000 15,1 35.594 31.382 13,4 34.485 3,2
- palkkaukset 871.000 810.000 7,5 25.246 23.824 6,0 24.593 2,7
- muut menot *) 357.000 257.000 38,9 10.348 7.559 36,9 9.891 4,6
                 
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 3.446.000 3.449.000 -0,1 15.214 15.968 -4,7 18.369 -17,2
- palkkaukset 2.566.000 2.615.000 -1,9 11.329 12.106 -6,4 13.290 -14,8
- muut menot *) 880.000 834.000 5,5 3.885 3.861 0,6 5.080 -23,5
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 152.187.000 149.735.000 1,6 8.569 8.424 1,7 9.170 -6,6
- palkkaukset 90.055.000 87.517.000 2,9 5.071 4.923 3,0 5.399 -6,1
- muut menot (ei sis. alv) 59.423.000 59.558.000 -0,2 3.346 3.351 -0,1 3.598 -7,0
- arvonlisävero 2.709.000 2.660.000 1,8 153 150 1,9 173 -12,0
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 55,5 55,0 0,9       53,7 3,4
Majoitus ja kuljetus 4,2 4,3 -1,4       3,8 9,3
Oppilasruokailu 6,0 6,5 -7,6       5,6 8,4
Muu oppilashuolto 3,4 3,4 -0,3       3,8 -10,7
Sisäinen hallinto 6,3 5,9 5,7       5,4 15,3
Kiinteistöjen ylläpito 17,7 18,3 -2,9       20,3 -12,7
Pienet hankkeet 1,8 1,6 11,3       1,1 64,2
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0,2 0,2 -2,0       0,4 -52,0
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) 0,0   0,0       0,0 -48,9
Vaik. keh.vamm. opetus 0,8 0,7 13,2       0,8 2,9
Muu vammaisopetus 2,3 2,3 -1,7       3,2 -28,4
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 0,0 0,0 0,0       0,0 -100,0
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 19,5 19,7 -1,1       22,3 -12,8
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. ja kulj. e/majoit. ja kulj. opp 1.845 1.820 1,4       1.576 17,1
Oppilasruokailu e/oppilas/pv (lask.) 3 3 -5,9       3 0,9
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 4.799.000 4.429.000 8,4 270 249 8,4 586 -53,9
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Muu toiminta, menot yhteensä 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K05C3VM ***
 
KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA
YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
     6 Pirkanmaa
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 22,0 22,0 0,0       296,0  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 45.939,0 45.257,0 1,5       503.335,5  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 46.784,0 46.121,0 1,4       512.493,5  
- majoitus- ja kulj. oppilaita 9.230,5 9.362,5 -1,4       114.564,0  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 89,0 97,0 -8,2       1.069,0  
- muita vammaisoppilaita 756,0 767,0 -1,4       8.089,0  
- muita erityisoppilaita 1.829,0 1.797,0 1,8       28.170,5  
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm 6.196 5.230 18,5       124.887  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 3.114.636 3.108.353 0,2 68 69 -1,3 72 -5,2
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 225.619.000 221.060.000 2,1 4.911 4.885 0,5 5.011 -2,0
- palkkaukset 201.625.000 199.133.000 1,3 4.389 4.400 -0,3 4.520 -2,9
- muut menot *) 23.994.000 21.927.000 9,4 522 484 7,8 491 6,4
                 
Majoitus ja kuljetus 13.950.000 13.819.000 0,9 304 305 -0,6 359 -15,3
- palkkaukset 1.000 0 0,0 0 0 0,0 1 -98,0
- muut menot *) 13.949.000 13.819.000 0,9 304 305 -0,6 358 -15,1
                 
Ruokailu 23.777.000 23.691.000 0,4 518 523 -1,1 521 -0,6
- palkkaukset 394.000 475.000 -17,1 9 10 -18,3 13 -35,3
- muut menot *) 23.383.000 23.216.000 0,7 509 513 -0,8 507 0,3
                 
Muu oppilashuolto 15.555.000 15.064.000 3,3 339 333 1,7 359 -5,6
- palkkaukset 14.923.000 14.436.000 3,4 325 319 1,8 325 -0,1
- muut menot *) 632.000 628.000 0,6 14 14 -0,9 34 -59,0
                 
Sisäinen hallinto 21.372.000 19.714.000 8,4 465 436 6,8 508 -8,5
- palkkaukset 13.058.000 10.634.000 22,8 284 235 21,0 321 -11,5
- muut menot *) 8.314.000 9.080.000 -8,4 181 201 -9,8 187 -3,4
                 
Kiinteistöjen ylläpito 80.810.000 75.282.000 7,3 1.759 1.663 5,7 1.899 -7,4
- palkkaukset 2.106.000 2.066.000 1,9 46 46 0,4 25 84,2
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 35.658.000 33.033.000 7,9 776 730 6,3 753 3,1
- muut menot *) 43.046.000 40.183.000 7,1 937 888 5,5 1.121 -16,4
                 
Pienet hankkeet 6.258.000 5.166.000 21,1 136 114 19,3 100 36,9
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 387.341.000 373.796.000 3,6 8.432 8.259 2,1 8.755 -3,7
- palkkaukset 232.107.000 226.744.000 2,4 5.053 5.010 0,8 5.205 -2,9
- muut menot *) 155.234.000 147.052.000 5,6 3.379 3.249 4,0 3.550 -4,8
                 
        e/hoitopv e/hoitopv   e/hoitopv  
Sairaalaopetus (kunnallinen) 1.021.000 1.014.000 0,7 165 194 -15,0 139 18,6
- palkkaukset 639.000 703.000 -9,1 103 134 -23,3 100 3,2
- muut menot *) 382.000 311.000 22,8 62 59 3,7 39 57,9
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 0   0,0       907.000  
- palkkaukset 0   0,0       712.000  
- muut menot *) 0   0,0       195.000  
                 
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 2.872.000 3.024.000 -5,0 32.270 31.175 3,5 34.485 -6,4
- palkkaukset 2.154.000 2.297.000 -6,2 24.202 23.680 2,2 24.593 -1,6
- muut menot *) 718.000 727.000 -1,2 8.067 7.495 7,6 9.891 -18,4
                 
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 14.455.000 14.283.000 1,2 19.120 18.622 2,7 18.369 4,1
- palkkaukset 10.387.000 10.198.000 1,9 13.739 13.296 3,3 13.290 3,4
- muut menot *) 4.068.000 4.085.000 -0,4 5.381 5.326 1,0 5.080 5,9
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 411.441.000 397.670.000 3,5 8.794 8.622 2,0 9.170 -4,1
- palkkaukset 245.287.000 239.942.000 2,2 5.243 5.202 0,8 5.399 -2,9
- muut menot (ei sis. alv) 160.402.000 152.175.000 5,4 3.429 3.299 3,9 3.598 -4,7
- arvonlisävero 5.752.000 5.553.000 3,6 123 120 2,1 173 -29,1
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 54,8 55,6 -1,4       53,7 2,2
Majoitus ja kuljetus 3,4 3,5 -2,4       3,8 -11,7
Oppilasruokailu 5,8 6,0 -3,0       5,6 3,7
Muu oppilashuolto 3,8 3,8 -0,2       3,8 -1,6
Sisäinen hallinto 5,2 5,0 4,8       5,4 -4,6
Kiinteistöjen ylläpito 19,6 18,9 3,8       20,3 -3,4
Pienet hankkeet 1,5 1,3 17,1       1,1 42,7
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0,2 0,3 -2,7       0,4 -32,8
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) 0,0   0,0       0,0 -100,0
Vaik. keh.vamm. opetus 0,7 0,8 -8,2       0,8 -11,0
Muu vammaisopetus 3,5 3,6 -2,2       3,2 11,1
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 0,0 0,0 0,0       0,0 -100,0
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 19,7 20,3 -2,8       22,3 -11,7
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. ja kulj. e/majoit. ja kulj. opp 1.511 1.476 2,4       1.576 -4,1
Oppilasruokailu e/oppilas/pv (lask.) 3 3 -1,1       3 -0,6
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 22.589.000 21.349.000 5,8 483 463 4,3 586 -17,6
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Muu toiminta, menot yhteensä 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K05C3VM ***
 
KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA
YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
     7 Päijät-Häme
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 10,0 10,0 0,0       296,0  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 17.738,5 17.684,0 0,3       503.335,5  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 18.197,0 18.201,0 -0,0       512.493,5  
- majoitus- ja kulj. oppilaita 4.057,0 4.073,0 -0,4       114.564,0  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 36,5 34,5 5,8       1.069,0  
- muita vammaisoppilaita 422,0 482,5 -12,5       8.089,0  
- muita erityisoppilaita 1.373,0 1.275,5 7,6       28.170,5  
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm 4.867 5.139 -5,3       124.887  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 1.232.732 1.271.906 -3,1 69 72 -3,4 72 -2,8
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 84.478.000 85.095.000 -0,7 4.762 4.812 -1,0 5.011 -5,0
- palkkaukset 76.624.000 77.876.000 -1,6 4.320 4.404 -1,9 4.520 -4,4
- muut menot *) 7.854.000 7.219.000 8,8 443 408 8,5 491 -9,8
                 
Majoitus ja kuljetus 5.962.000 5.863.000 1,7 336 332 1,4 359 -6,3
- palkkaukset 38.000 43.000 -11,6 2 2 -11,9 1 96,8
- muut menot *) 5.924.000 5.820.000 1,8 334 329 1,5 358 -6,6
                 
Ruokailu 9.210.000 9.187.000 0,3 519 520 -0,1 521 -0,3
- palkkaukset 207.000 218.000 -5,0 12 12 -5,3 13 -12,0
- muut menot *) 9.003.000 8.969.000 0,4 508 507 0,1 507 0,0
                 
Muu oppilashuolto 5.963.000 6.745.000 -11,6 336 381 -11,9 359 -6,3
- palkkaukset 5.796.000 6.593.000 -12,1 327 373 -12,4 325 0,5
- muut menot *) 167.000 152.000 9,9 9 9 9,5 34 -71,9
                 
Sisäinen hallinto 8.282.000 6.302.000 31,4 467 356 31,0 508 -8,2
- palkkaukset 5.652.000 4.549.000 24,2 319 257 23,9 321 -0,7
- muut menot *) 2.630.000 1.753.000 50,0 148 99 49,6 187 -20,9
                 
Kiinteistöjen ylläpito 32.273.000 31.343.000 3,0 1.819 1.772 2,7 1.899 -4,2
- palkkaukset 0 11.000 -100,0 0 1 -100,0 25 0,0
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 11.925.000 11.780.000 1,2 672 666 0,9 753 -10,7
- muut menot *) 20.348.000 19.552.000 4,1 1.147 1.106 3,8 1.121 2,4
                 
Pienet hankkeet 1.194.000 220.000 442,7 67 12 441,1 100 -32,4
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 147.362.000 144.755.000 1,8 8.307 8.186 1,5 8.755 -5,1
- palkkaukset 88.317.000 89.290.000 -1,1 4.979 5.049 -1,4 5.205 -4,3
- muut menot *) 59.045.000 55.465.000 6,5 3.329 3.136 6,1 3.550 -6,2
                 
        e/hoitopv e/hoitopv   e/hoitopv  
Sairaalaopetus (kunnallinen) 633.000 621.000 1,9 130 121 7,6 139 -6,4
- palkkaukset 523.000 529.000 -1,1 107 103 4,4 100 7,5
- muut menot *) 110.000 92.000 19,6 23 18 26,2 39 -42,1
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 0   0,0       907.000  
- palkkaukset 0   0,0       712.000  
- muut menot *) 0   0,0       195.000  
                 
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 1.818.000 1.733.000 4,9 49.808 50.232 -0,8 34.485 44,4
- palkkaukset 1.326.000 1.200.000 10,5 36.329 34.783 4,4 24.593 47,7
- muut menot *) 492.000 533.000 -7,7 13.479 15.449 -12,8 9.891 36,3
                 
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 7.834.000 7.738.000 1,2 18.564 16.037 15,8 18.369 1,1
- palkkaukset 5.759.000 5.553.000 3,7 13.647 11.509 18,6 13.290 2,7
- muut menot *) 2.075.000 2.185.000 -5,0 4.917 4.528 8,6 5.080 -3,2
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 160.472.000 157.459.000 1,9 8.819 8.651 1,9 9.170 -3,8
- palkkaukset 95.925.000 96.572.000 -0,7 5.271 5.306 -0,6 5.399 -2,4
- muut menot (ei sis. alv) 61.722.000 58.275.000 5,9 3.392 3.202 5,9 3.598 -5,7
- arvonlisävero 2.825.000 2.612.000 8,2 155 144 8,2 173 -10,4
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 52,6 54,0 -2,6       53,7 -1,9
Majoitus ja kuljetus 3,7 3,7 -0,2       3,8 -3,3
Oppilasruokailu 5,7 5,8 -1,6       5,6 2,9
Muu oppilashuolto 3,7 4,3 -13,3       3,8 -3,3
Sisäinen hallinto 5,2 4,0 29,0       5,4 -5,2
Kiinteistöjen ylläpito 20,1 19,9 1,0       20,3 -1,1
Pienet hankkeet 0,7 0,1 432,5       1,1 -30,2
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0,4 0,4 0,0       0,4 6,8
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) 0,0   0,0       0,0 -100,0
Vaik. keh.vamm. opetus 1,1 1,1 2,9       0,8 44,4
Muu vammaisopetus 4,9 4,9 -0,7       3,2 54,4
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 0,0 0,0 0,0       0,0 72,4
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 22,3 22,4 -0,4       22,3 -0,3
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. ja kulj. e/majoit. ja kulj. opp 1.470 1.439 2,1       1.576 -6,7
Oppilasruokailu e/oppilas/pv (lask.) 3 3 -0,1       3 -0,3
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 18.677.000 17.980.000 3,9 1.026 988 3,9 586 75,2
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Muu toiminta, menot yhteensä 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K05C3VM ***
 
KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA
YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
     8 Kymenlaakso
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 6,0 6,0 0,0       296,0  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 15.732,0 15.925,0 -1,2       503.335,5  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 16.125,0 16.329,0 -1,2       512.493,5  
- majoitus- ja kulj. oppilaita 3.295,0 3.328,0 -1,0       114.564,0  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 10,5 10,5 0,0       1.069,0  
- muita vammaisoppilaita 382,5 393,5 -2,8       8.089,0  
- muita erityisoppilaita 1.290,0 1.228,0 5,0       28.170,5  
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm 3.951 3.768 4,9       124.887  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 1.149.533 1.177.859 -2,4 73 74 -1,2 72 2,2
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 77.581.000 79.323.000 -2,2 4.931 4.981 -1,0 5.011 -1,6
- palkkaukset 69.974.000 71.590.000 -2,3 4.448 4.495 -1,1 4.520 -1,6
- muut menot *) 7.607.000 7.733.000 -1,6 484 486 -0,4 491 -1,5
                 
Majoitus ja kuljetus 6.938.000 6.941.000 -0,0 441 436 1,2 359 23,0
- palkkaukset 156.000 152.000 2,6 10 10 3,9 1 810,8
- muut menot *) 6.782.000 6.789.000 -0,1 431 426 1,1 358 20,6
                 
Ruokailu 8.513.000 8.722.000 -2,4 541 548 -1,2 521 4,0
- palkkaukset 122.000 154.000 -20,8 8 10 -19,8 13 -41,5
- muut menot *) 8.391.000 8.568.000 -2,1 533 538 -0,9 507 5,1
                 
Muu oppilashuolto 9.293.000 7.786.000 19,4 591 489 20,8 359 64,7
- palkkaukset 8.677.000 7.380.000 17,6 552 463 19,0 325 69,6
- muut menot *) 616.000 406.000 51,7 39 25 53,6 34 16,7
                 
Sisäinen hallinto 7.703.000 5.478.000 40,6 490 344 42,3 508 -3,7
- palkkaukset 5.382.000 3.449.000 56,0 342 217 58,0 321 6,6
- muut menot *) 2.321.000 2.029.000 14,4 148 127 15,8 187 -21,3
                 
Kiinteistöjen ylläpito 31.462.000 32.477.000 -3,1 2.000 2.039 -1,9 1.899 5,3
- palkkaukset 77.000 51.000 51,0 5 3 52,8 25 -80,3
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 9.339.000 9.001.000 3,8 594 565 5,0 753 -21,2
- muut menot *) 22.046.000 23.425.000 -5,9 1.401 1.471 -4,7 1.121 25,1
                 
Pienet hankkeet 1.743.000 2.050.000 -15,0 111 129 -13,9 100 11,3
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 143.233.000 142.777.000 0,3 9.105 8.966 1,6 8.755 4,0
- palkkaukset 84.388.000 82.776.000 1,9 5.364 5.198 3,2 5.205 3,1
- muut menot *) 58.845.000 60.001.000 -1,9 3.740 3.768 -0,7 3.550 5,4
                 
        e/hoitopv e/hoitopv   e/hoitopv  
Sairaalaopetus (kunnallinen) 389.000 554.000 -29,8 98 147 -33,0 139 -29,2
- palkkaukset 228.000 430.000 -47,0 58 114 -49,4 100 -42,2
- muut menot *) 161.000 124.000 29,8 41 33 23,8 39 4,4
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 174.000   0,0       907.000  
- palkkaukset 174.000   0,0       712.000  
- muut menot *) 0   0,0       195.000  
                 
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 516.000 566.000 -8,8 49.143 53.905 -8,8 34.485 42,5
- palkkaukset 322.000 362.000 -11,0 30.667 34.476 -11,0 24.593 24,7
- muut menot *) 194.000 204.000 -4,9 18.476 19.429 -4,9 9.891 86,8
                 
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 6.732.000 6.329.000 6,4 17.600 16.084 9,4 18.369 -4,2
- palkkaukset 4.464.000 4.239.000 5,3 11.671 10.773 8,3 13.290 -12,2
- muut menot *) 2.268.000 2.090.000 8,5 5.929 5.311 11,6 5.080 16,7
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 153.363.000 152.590.000 0,5 9.511 9.345 1,8 9.170 3,7
- palkkaukset 89.576.000 87.807.000 2,0 5.555 5.377 3,3 5.399 2,9
- muut menot (ei sis. alv) 61.468.000 62.419.000 -1,5 3.812 3.823 -0,3 3.598 6,0
- arvonlisävero 2.319.000 2.364.000 -1,9 144 145 -0,7 173 -17,0
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 50,6 52,0 -2,7       53,7 -5,7
Majoitus ja kuljetus 4,5 4,5 -0,5       3,8 17,8
Oppilasruokailu 5,6 5,7 -2,9       5,6 -0,4
Muu oppilashuolto 6,1 5,1 18,8       3,8 57,7
Sisäinen hallinto 5,0 3,6 39,9       5,4 -7,8
Kiinteistöjen ylläpito 20,5 21,3 -3,6       20,3 0,9
Pienet hankkeet 1,1 1,3 -15,4       1,1 6,6
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0,3 0,4 -30,1       0,4 -31,3
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) 0,1   0,0       0,0 487,9
Vaik. keh.vamm. opetus 0,3 0,4 -9,3       0,8 -57,1
Muu vammaisopetus 4,4 4,1 5,8       3,2 38,8
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 0,0 0,0 0,0       0,0 -100,0
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 20,4 20,4 0,3       22,3 -8,6
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. ja kulj. e/majoit. ja kulj. opp 2.106 2.086 1,0       1.576 33,6
Oppilasruokailu e/oppilas/pv (lask.) 3 3 -1,2       3 4,0
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 5.769.000 6.199.000 -6,9 358 380 -5,8 586 -38,9
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Muu toiminta, menot yhteensä 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K05C3VM ***
 
KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA
YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
     9 Etelä-Karjala
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 9,0 9,0 0,0       296,0  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 10.765,5 10.754,5 0,1       503.335,5  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 11.011,0 11.011,0 0,0       512.493,5  
- majoitus- ja kulj. oppilaita 2.636,0 2.647,5 -0,4       114.564,0  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 23,0 23,5 -2,1       1.069,0  
- muita vammaisoppilaita 222,5 233,0 -4,5       8.089,0  
- muita erityisoppilaita 730,5 716,0 2,0       28.170,5  
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm 3.742 3.399 10,1       124.887  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 798.536 802.410 -0,5 74 75 -0,6 72 3,7
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 56.107.000 54.276.000 3,4 5.212 5.047 3,3 5.011 4,0
- palkkaukset 49.772.000 49.208.000 1,1 4.623 4.576 1,0 4.520 2,3
- muut menot *) 6.335.000 5.068.000 25,0 588 471 24,9 491 19,8
                 
Majoitus ja kuljetus 4.980.000 4.874.000 2,2 463 453 2,1 359 29,0
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0,0
- muut menot *) 4.980.000 4.874.000 2,2 463 453 2,1 358 29,4
                 
Ruokailu 6.928.000 6.887.000 0,6 644 640 0,5 521 23,6
- palkkaukset 417.000 410.000 1,7 39 38 1,6 13 192,0
- muut menot *) 6.511.000 6.477.000 0,5 605 602 0,4 507 19,2
                 
Muu oppilashuolto 4.266.000 3.929.000 8,6 396 365 8,5 359 10,5
- palkkaukset 4.175.000 3.883.000 7,5 388 361 7,4 325 19,3
- muut menot *) 91.000 46.000 97,8 8 4 97,6 34 -74,8
                 
Sisäinen hallinto 4.376.000 5.411.000 -19,1 406 503 -19,2 508 -20,1
- palkkaukset 2.648.000 3.732.000 -29,0 246 347 -29,1 321 -23,4
- muut menot *) 1.728.000 1.679.000 2,9 161 156 2,8 187 -14,4
                 
Kiinteistöjen ylläpito 20.746.000 19.689.000 5,4 1.927 1.831 5,3 1.899 1,5
- palkkaukset 738.000 755.000 -2,3 69 70 -2,4 25 175,5
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 7.439.000 6.811.000 9,2 691 633 9,1 753 -8,3
- muut menot *) 12.569.000 12.123.000 3,7 1.168 1.127 3,6 1.121 4,2
                 
Pienet hankkeet 928.000 1.140.000 -18,6 86 106 -18,7 100 -13,4
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 98.331.000 96.206.000 2,2 9.134 8.946 2,1 8.755 4,3
- palkkaukset 57.750.000 57.988.000 -0,4 5.364 5.392 -0,5 5.205 3,1
- muut menot *) 40.581.000 38.218.000 6,2 3.770 3.554 6,1 3.550 6,2
                 
        e/hoitopv e/hoitopv   e/hoitopv  
Sairaalaopetus (kunnallinen) 445.000 401.000 11,0 119 118 0,8 139 -14,4
- palkkaukset 355.000 348.000 2,0 95 102 -7,3 100 -5,1
- muut menot *) 90.000 53.000 69,8 24 16 54,2 39 -38,4
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 14.000   0,0       907.000  
- palkkaukset 14.000   0,0       712.000  
- muut menot *) 0   0,0       195.000  
                 
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 721.000 712.000 1,3 31.348 30.298 3,5 34.485 -9,1
- palkkaukset 536.000 492.000 8,9 23.304 20.936 11,3 24.593 -5,2
- muut menot *) 185.000 220.000 -15,9 8.043 9.362 -14,1 9.891 -18,7
                 
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 3.934.000 4.392.000 -10,4 17.681 18.850 -6,2 18.369 -3,7
- palkkaukset 3.016.000 3.352.000 -10,0 13.555 14.386 -5,8 13.290 2,0
- muut menot *) 918.000 1.040.000 -11,7 4.126 4.464 -7,6 5.080 -18,8
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 106.468.000 104.556.000 1,8 9.669 9.496 1,8 9.170 5,4
- palkkaukset 61.671.000 62.180.000 -0,8 5.601 5.647 -0,8 5.399 3,7
- muut menot (ei sis. alv) 41.774.000 39.531.000 5,7 3.794 3.590 5,7 3.598 5,5
- arvonlisävero 3.023.000 2.845.000 6,3 275 258 6,3 173 58,4
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 52,7 51,9 1,5       53,7 -1,8
Majoitus ja kuljetus 4,7 4,7 0,3       3,8 21,8
Oppilasruokailu 6,5 6,6 -1,2       5,6 16,7
Muu oppilashuolto 4,0 3,8 6,6       3,8 4,3
Sisäinen hallinto 4,1 5,2 -20,6       5,4 -24,5
Kiinteistöjen ylläpito 19,5 18,8 3,5       20,3 -4,2
Pienet hankkeet 0,9 1,1 -20,1       1,1 -18,2
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0,4 0,4 9,0       0,4 13,2
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) 0,0   0,0       0,0 -31,9
Vaik. keh.vamm. opetus 0,7 0,7 -0,6       0,8 -13,7
Muu vammaisopetus 3,7 4,2 -12,0       3,2 16,9
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 0,0 0,0 0,0       0,0 -100,0
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 23,9 24,0 -0,4       22,3 7,1
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. ja kulj. e/majoit. ja kulj. opp 1.889 1.841 2,6       1.576 19,9
Oppilasruokailu e/oppilas/pv (lask.) 3 3 0,5       3 23,6
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 6.184.000 6.072.000 1,8 562 551 1,8 586 -4,1
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Muu toiminta, menot yhteensä 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K05C3VM ***
 
KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA
YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
    10 Etelä-Savo
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 14,0 14,0 0,0       296,0  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 12.422,5 12.626,0 -1,6       503.335,5  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 12.696,0 12.901,5 -1,6       512.493,5  
- majoitus- ja kulj. oppilaita 4.429,0 4.549,5 -2,6       114.564,0  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 19,0 20,0 -5,0       1.069,0  
- muita vammaisoppilaita 254,5 255,5 -0,4       8.089,0  
- muita erityisoppilaita 644,0 650,0 -0,9       28.170,5  
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm 1.829 1.476 23,9       124.887  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 919.560 943.224 -2,5 74 75 -0,9 72 3,5
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 65.384.000 65.850.000 -0,7 5.263 5.215 0,9 5.011 5,0
- palkkaukset 58.702.000 59.226.000 -0,9 4.725 4.691 0,7 4.520 4,6
- muut menot *) 6.682.000 6.624.000 0,9 538 525 2,5 491 9,5
                 
Majoitus ja kuljetus 8.119.000 8.048.000 0,9 654 637 2,5 359 82,2
- palkkaukset 104.000 24.000 333,3 8 2 340,4 1 669,0
- muut menot *) 8.015.000 8.024.000 -0,1 645 636 1,5 358 80,5
                 
Ruokailu 6.774.000 7.115.000 -4,8 545 564 -3,2 521 4,8
- palkkaukset 347.000 393.000 -11,7 28 31 -10,3 13 110,6
- muut menot *) 6.427.000 6.722.000 -4,4 517 532 -2,8 507 2,0
                 
Muu oppilashuolto 6.271.000 6.247.000 0,4 505 495 2,0 359 40,7
- palkkaukset 6.125.000 6.069.000 0,9 493 481 2,6 325 51,6
- muut menot *) 146.000 178.000 -18,0 12 14 -16,6 34 -65,0
                 
Sisäinen hallinto 7.776.000 6.358.000 22,3 626 504 24,3 508 23,1
- palkkaukset 4.825.000 3.654.000 32,0 388 289 34,2 321 21,0
- muut menot *) 2.951.000 2.704.000 9,1 238 214 10,9 187 26,7
                 
Kiinteistöjen ylläpito 22.426.000 21.560.000 4,0 1.805 1.708 5,7 1.899 -4,9
- palkkaukset 446.000 498.000 -10,4 36 39 -9,0 25 44,3
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 12.464.000 8.510.000 46,5 1.003 674 48,9 753 33,2
- muut menot *) 9.516.000 12.552.000 -24,2 766 994 -22,9 1.121 -31,6
                 
Pienet hankkeet 1.049.000 1.065.000 -1,5 84 84 0,1 100 -15,2
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 117.799.000 116.243.000 1,3 9.483 9.207 3,0 8.755 8,3
- palkkaukset 70.549.000 69.864.000 1,0 5.679 5.533 2,6 5.205 9,1
- muut menot *) 47.250.000 46.379.000 1,9 3.804 3.673 3,5 3.550 7,1
                 
        e/hoitopv e/hoitopv   e/hoitopv  
Sairaalaopetus (kunnallinen) 417.000 424.000 -1,7 228 287 -20,6 139 64,1
- palkkaukset 265.000 328.000 -19,2 145 222 -34,8 100 45,0
- muut menot *) 152.000 96.000 58,3 83 65 27,8 39 112,9
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 129.000   0,0       907.000  
- palkkaukset 129.000   0,0       712.000  
- muut menot *) 0   0,0       195.000  
                 
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 643.000 590.000 9,0 33.842 29.500 14,7 34.485 -1,9
- palkkaukset 487.000 405.000 20,2 25.632 20.250 26,6 24.593 4,2
- muut menot *) 156.000 185.000 -15,7 8.211 9.250 -11,2 9.891 -17,0
                 
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 4.498.000 3.914.000 14,9 17.674 15.319 15,4 18.369 -3,8
- palkkaukset 3.243.000 2.723.000 19,1 12.743 10.658 19,6 13.290 -4,1
- muut menot *) 1.255.000 1.191.000 5,4 4.931 4.661 5,8 5.080 -2,9
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 127.102.000 124.652.000 2,0 10.011 9.662 3,6 9.170 9,2
- palkkaukset 74.673.000 73.320.000 1,8 5.882 5.683 3,5 5.399 8,9
- muut menot (ei sis. alv) 48.813.000 47.851.000 2,0 3.845 3.709 3,7 3.598 6,9
- arvonlisävero 3.616.000 3.481.000 3,9 285 270 5,6 173 64,3
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 51,4 52,8 -2,6       53,7 -4,1
Majoitus ja kuljetus 6,4 6,5 -1,1       3,8 66,3
Oppilasruokailu 5,3 5,7 -6,6       5,6 -4,4
Muu oppilashuolto 4,9 5,0 -1,6       3,8 28,4
Sisäinen hallinto 6,1 5,1 19,9       5,4 12,3
Kiinteistöjen ylläpito 17,6 17,3 2,0       20,3 -13,2
Pienet hankkeet 0,8 0,9 -3,4       1,1 -22,6
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0,3 0,3 -3,5       0,4 -11,2
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) 0,1   0,0       0,0 425,9
Vaik. keh.vamm. opetus 0,5 0,5 6,9       0,8 -35,5
Muu vammaisopetus 3,5 3,1 12,7       3,2 11,9
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 0,2 0,1 90,0       0,0 3.442,4
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 34,7 35,2 -1,3       22,3 55,3
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. ja kulj. e/majoit. ja kulj. opp 1.833 1.769 3,6       1.576 16,3
Oppilasruokailu e/oppilas/pv (lask.) 3 3 -3,2       3 4,8
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 6.105.000 6.437.000 -5,2 481 499 -3,6 586 -17,9
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Muu toiminta, menot yhteensä 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K05C3VM ***
 
KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA
YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
    11 Pohjois-Savo
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 19,0 20,0 -5,0       296,0  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 22.443,5 22.574,0 -0,6       503.335,5  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 22.942,5 23.099,0 -0,7       512.493,5  
- majoitus- ja kulj. oppilaita 7.076,5 7.160,0 -1,2       114.564,0  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 89,5 87,0 2,9       1.069,0  
- muita vammaisoppilaita 409,5 438,0 -6,5       8.089,0  
- muita erityisoppilaita 996,0 1.044,5 -4,6       28.170,5  
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm 9.987 9.839 1,5       124.887  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 1.627.709 1.645.077 -1,1 73 73 -0,5 72 1,4
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 111.674.000 111.296.000 0,3 4.976 4.930 0,9 5.011 -0,7
- palkkaukset 100.232.000 100.264.000 -0,0 4.466 4.442 0,5 4.520 -1,2
- muut menot *) 11.442.000 11.032.000 3,7 510 489 4,3 491 3,8
                 
Majoitus ja kuljetus 10.696.000 10.736.000 -0,4 477 476 0,2 359 32,9
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0,0
- muut menot *) 10.696.000 10.736.000 -0,4 477 476 0,2 358 33,3
                 
Ruokailu 13.301.000 13.052.000 1,9 593 578 2,5 521 13,8
- palkkaukset 139.000 327.000 -57,5 6 14 -57,2 13 -53,3
- muut menot *) 13.162.000 12.725.000 3,4 586 564 4,0 507 15,6
                 
Muu oppilashuolto 9.132.000 8.472.000 7,8 407 375 8,4 359 13,4
- palkkaukset 8.868.000 8.112.000 9,3 395 359 10,0 325 21,5
- muut menot *) 264.000 360.000 -26,7 12 16 -26,2 34 -64,9
                 
Sisäinen hallinto 11.224.000 9.843.000 14,0 500 436 14,7 508 -1,6
- palkkaukset 7.457.000 6.729.000 10,8 332 298 11,5 321 3,5
- muut menot *) 3.767.000 3.114.000 21,0 168 138 21,7 187 -10,5
                 
Kiinteistöjen ylläpito 39.811.000 38.737.000 2,8 1.774 1.716 3,4 1.899 -6,6
- palkkaukset 535.000 488.000 9,6 24 22 10,3 25 -4,2
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 15.060.000 14.457.000 4,2 671 640 4,8 753 -10,9
- muut menot *) 24.216.000 23.792.000 1,8 1.079 1.054 2,4 1.121 -3,7
                 
Pienet hankkeet 3.663.000 3.384.000 8,2 163 150 8,9 100 64,0
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 199.501.000 195.520.000 2,0 8.889 8.661 2,6 8.755 1,5
- palkkaukset 117.231.000 115.920.000 1,1 5.223 5.135 1,7 5.205 0,3
- muut menot *) 82.270.000 79.600.000 3,4 3.666 3.526 4,0 3.550 3,3
                 
        e/hoitopv e/hoitopv   e/hoitopv  
Sairaalaopetus (kunnallinen) 1.525.000 1.520.000 0,3 153 154 -1,2 139 9,9
- palkkaukset 1.163.000 1.202.000 -3,2 116 122 -4,7 100 16,5
- muut menot *) 362.000 318.000 13,8 36 32 12,1 39 -7,2
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 0   0,0       907.000  
- palkkaukset 0   0,0       712.000  
- muut menot *) 0   0,0       195.000  
                 
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 3.108.000 3.404.000 -8,7 34.726 39.126 -11,2 34.485 0,7
- palkkaukset 2.153.000 2.336.000 -7,8 24.056 26.851 -10,4 24.593 -2,2
- muut menot *) 955.000 1.068.000 -10,6 10.670 12.276 -13,1 9.891 7,9
                 
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 5.948.000 6.529.000 -8,9 14.525 14.906 -2,6 18.369 -20,9
- palkkaukset 4.491.000 4.952.000 -9,3 10.967 11.306 -3,0 13.290 -17,5
- muut menot *) 1.457.000 1.577.000 -7,6 3.558 3.600 -1,2 5.080 -30,0
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 212.884.000 209.679.000 1,5 9.279 9.077 2,2 9.170 1,2
- palkkaukset 125.038.000 124.410.000 0,5 5.450 5.386 1,2 5.399 0,9
- muut menot (ei sis. alv) 85.044.000 82.563.000 3,0 3.707 3.574 3,7 3.598 3,0
- arvonlisävero 2.802.000 2.706.000 3,5 122 117 4,3 173 -29,5
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 52,5 53,1 -1,2       53,7 -2,3
Majoitus ja kuljetus 5,0 5,1 -1,9       3,8 30,8
Oppilasruokailu 6,2 6,2 0,4       5,6 12,1
Muu oppilashuolto 4,3 4,0 6,2       3,8 11,6
Sisäinen hallinto 5,3 4,7 12,3       5,4 -3,2
Kiinteistöjen ylläpito 18,7 18,5 1,2       20,3 -8,0
Pienet hankkeet 1,7 1,6 6,6       1,1 61,4
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0,7 0,7 -1,2       0,4 94,0
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) 0,0   0,0       0,0 -100,0
Vaik. keh.vamm. opetus 1,5 1,6 -10,1       0,8 86,1
Muu vammaisopetus 2,8 3,1 -10,3       3,2 -11,6
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 0,0 0,0 0,0       0,0 -100,0
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 30,8 31,0 -0,5       22,3 38,0
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. ja kulj. e/majoit. ja kulj. opp 1.511 1.499 0,8       1.576 -4,1
Oppilasruokailu e/oppilas/pv (lask.) 3 3 2,5       3 13,8
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 7.658.000 7.465.000 2,6 334 323 3,3 586 -43,0
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Muu toiminta, menot yhteensä 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K05C3VM ***
 
KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA
YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
    12 Pohjois-Karjala
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 13,0 13,0 0,0       296,0  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 13.538,5 13.727,5 -1,4       503.335,5  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 13.830,5 14.043,5 -1,5       512.493,5  
- majoitus- ja kulj. oppilaita 5.245,0 5.233,0 0,2       114.564,0  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 8,0 9,0 -11,1       1.069,0  
- muita vammaisoppilaita 284,0 307,0 -7,5       8.089,0  
- muita erityisoppilaita 715,0 762,5 -6,2       28.170,5  
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm 2.981 2.979 0,1       124.887  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 941.802 990.018 -4,9 70 72 -3,5 72 -2,7
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 71.723.000 72.772.000 -1,4 5.298 5.301 -0,1 5.011 5,7
- palkkaukset 64.544.000 65.218.000 -1,0 4.767 4.751 0,3 4.520 5,5
- muut menot *) 7.179.000 7.554.000 -5,0 530 550 -3,6 491 8,0
                 
Majoitus ja kuljetus 9.618.000 10.024.000 -4,1 710 730 -2,7 359 98,1
- palkkaukset 12.000 3.000 300,0 1 0 305,6 1 -18,6
- muut menot *) 9.606.000 10.021.000 -4,1 710 730 -2,8 358 98,5
                 
Ruokailu 8.377.000 8.710.000 -3,8 619 634 -2,5 521 18,9
- palkkaukset 223.000 262.000 -14,9 16 19 -13,7 13 24,2
- muut menot *) 8.154.000 8.448.000 -3,5 602 615 -2,1 507 18,7
                 
Muu oppilashuolto 7.402.000 7.547.000 -1,9 547 550 -0,6 359 52,4
- palkkaukset 7.165.000 7.349.000 -2,5 529 535 -1,1 325 62,8
- muut menot *) 237.000 198.000 19,7 18 14 21,4 34 -47,8
                 
Sisäinen hallinto 6.876.000 5.684.000 21,0 508 414 22,7 508 -0,1
- palkkaukset 4.997.000 4.129.000 21,0 369 301 22,7 321 15,0
- muut menot *) 1.879.000 1.555.000 20,8 139 113 22,5 187 -26,0
                 
Kiinteistöjen ylläpito 22.107.000 21.813.000 1,3 1.633 1.589 2,8 1.899 -14,0
- palkkaukset 193.000 231.000 -16,5 14 17 -15,3 25 -42,7
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 7.600.000 7.722.000 -1,6 561 563 -0,2 753 -25,5
- muut menot *) 14.314.000 13.860.000 3,3 1.057 1.010 4,7 1.121 -5,6
                 
Pienet hankkeet 846.000 1.197.000 -29,3 62 87 -28,3 100 -37,2
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 126.949.000 127.747.000 -0,6 9.377 9.306 0,8 8.755 7,1
- palkkaukset 77.134.000 77.192.000 -0,1 5.697 5.623 1,3 5.205 9,5
- muut menot *) 49.815.000 50.555.000 -1,5 3.680 3.683 -0,1 3.550 3,6
                 
        e/hoitopv e/hoitopv   e/hoitopv  
Sairaalaopetus (kunnallinen) 693.000 640.000 8,3 232 215 8,2 139 67,3
- palkkaukset 481.000 435.000 10,6 161 146 10,5 100 61,5
- muut menot *) 212.000 205.000 3,4 71 69 3,3 39 82,1
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 0   0,0       907.000  
- palkkaukset 0   0,0       712.000  
- muut menot *) 0   0,0       195.000  
                 
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 186.000 121.000 53,7 23.250 13.444 72,9 34.485 -32,6
- palkkaukset 140.000 94.000 48,9 17.500 10.444 67,6 24.593 -28,8
- muut menot *) 46.000 27.000 70,4 5.750 3.000 91,7 9.891 -41,9
                 
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 3.823.000 3.780.000 1,1 13.461 12.313 9,3 18.369 -26,7
- palkkaukset 2.809.000 2.888.000 -2,7 9.891 9.407 5,1 13.290 -25,6
- muut menot *) 1.014.000 892.000 13,7 3.570 2.906 22,9 5.080 -29,7
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 134.703.000 135.193.000 -0,4 9.740 9.627 1,2 9.170 6,2
- palkkaukset 80.564.000 80.609.000 -0,1 5.825 5.740 1,5 5.399 7,9
- muut menot (ei sis. alv) 51.087.000 51.679.000 -1,1 3.694 3.680 0,4 3.598 2,7
- arvonlisävero 3.052.000 2.905.000 5,1 221 207 6,7 173 27,3
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 53,2 53,8 -1,1       53,7 -0,8
Majoitus ja kuljetus 7,1 7,4 -3,7       3,8 85,9
Oppilasruokailu 6,2 6,4 -3,5       5,6 11,5
Muu oppilashuolto 5,5 5,6 -1,6       3,8 43,0
Sisäinen hallinto 5,1 4,2 21,4       5,4 -6,3
Kiinteistöjen ylläpito 16,4 16,1 1,7       20,3 -19,3
Pienet hankkeet 0,6 0,9 -29,1       1,1 -41,1
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0,5 0,5 8,7       0,4 39,3
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) 0,0   0,0       0,0 -100,0
Vaik. keh.vamm. opetus 0,1 0,1 54,3       0,8 -82,4
Muu vammaisopetus 2,8 2,8 1,5       3,2 -10,2
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 0,0 0,0 0,0       0,0 -100,0
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 37,9 37,3 1,8       22,3 69,7
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. ja kulj. e/majoit. ja kulj. opp 1.834 1.916 -4,3       1.576 16,4
Oppilasruokailu e/oppilas/pv (lask.) 3 3 -2,5       3 18,9
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 9.824.000 9.669.000 1,6 710 689 3,2 586 21,3
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Muu toiminta, menot yhteensä 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K05C3VM ***
 
KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA
YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
    13 Keski-Suomi
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 22,0 22,0 0,0       296,0  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 25.475,0 25.219,0 1,0       503.335,5  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 25.856,0 25.595,5 1,0       512.493,5  
- majoitus- ja kulj. oppilaita 7.163,5 7.408,5 -3,3       114.564,0  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 60,0 54,0 11,1       1.069,0  
- muita vammaisoppilaita 321,0 322,5 -0,5       8.089,0  
- muita erityisoppilaita 1.053,5 1.098,5 -4,1       28.170,5  
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm 4.111 4.830 -14,9       124.887  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 1.673.452 1.719.067 -2,7 66 68 -3,6 72 -8,1
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 130.314.000 126.556.000 3,0 5.115 5.018 1,9 5.011 2,1
- palkkaukset 118.844.000 114.167.000 4,1 4.665 4.527 3,1 4.520 3,2
- muut menot *) 11.470.000 12.389.000 -7,4 450 491 -8,3 491 -8,3
                 
Majoitus ja kuljetus 12.480.000 12.791.000 -2,4 490 507 -3,4 359 36,6
- palkkaukset 66.000 48.000 37,5 3 2 36,1 1 138,0
- muut menot *) 12.414.000 12.743.000 -2,6 487 505 -3,6 358 36,3
                 
Ruokailu 12.911.000 13.017.000 -0,8 507 516 -1,8 521 -2,6
- palkkaukset 174.000 177.000 -1,7 7 7 -2,7 13 -48,5
- muut menot *) 12.737.000 12.840.000 -0,8 500 509 -1,8 507 -1,4
                 
Muu oppilashuolto 7.741.000 8.096.000 -4,4 304 321 -5,3 359 -15,3
- palkkaukset 7.504.000 7.723.000 -2,8 295 306 -3,8 325 -9,4
- muut menot *) 237.000 373.000 -36,5 9 15 -37,1 34 -72,3
                 
Sisäinen hallinto 11.577.000 10.703.000 8,2 454 424 7,1 508 -10,6
- palkkaukset 7.308.000 6.374.000 14,7 287 253 13,5 321 -10,6
- muut menot *) 4.269.000 4.329.000 -1,4 168 172 -2,4 187 -10,6
                 
Kiinteistöjen ylläpito 54.096.000 51.028.000 6,0 2.123 2.023 4,9 1.899 11,8
- palkkaukset 498.000 610.000 -18,4 20 24 -19,2 25 -21,4
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 21.534.000 21.708.000 -0,8 845 861 -1,8 753 12,2
- muut menot *) 32.064.000 28.710.000 11,7 1.259 1.138 10,6 1.121 12,3
                 
Pienet hankkeet 1.605.000 1.787.000 -10,2 63 71 -11,1 100 -36,7
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 230.724.000 223.978.000 3,0 9.057 8.881 2,0 8.755 3,4
- palkkaukset 134.394.000 129.099.000 4,1 5.276 5.119 3,1 5.205 1,4
- muut menot *) 96.330.000 94.879.000 1,5 3.781 3.762 0,5 3.550 6,5
                 
        e/hoitopv e/hoitopv   e/hoitopv  
Sairaalaopetus (kunnallinen) 861.000 1.055.000 -18,4 209 218 -4,1 139 50,7
- palkkaukset 506.000 655.000 -22,7 123 136 -9,2 100 23,2
- muut menot *) 355.000 400.000 -11,3 86 83 4,3 39 121,2
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 4.000   0,0       907.000  
- palkkaukset 1.000   0,0       712.000  
- muut menot *) 3.000   0,0       195.000  
                 
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 2.034.000 2.065.000 -1,5 33.900 38.241 -11,4 34.485 -1,7
- palkkaukset 1.478.000 1.474.000 0,3 24.633 27.296 -9,8 24.593 0,2
- muut menot *) 556.000 591.000 -5,9 9.267 10.944 -15,3 9.891 -6,3
                 
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 7.808.000 7.698.000 1,4 24.324 23.870 1,9 18.369 32,4
- palkkaukset 5.558.000 5.370.000 3,5 17.315 16.651 4,0 13.290 30,3
- muut menot *) 2.250.000 2.328.000 -3,4 7.009 7.219 -2,9 5.080 38,0
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 244.632.000 237.383.000 3,1 9.461 9.274 2,0 9.170 3,2
- palkkaukset 141.937.000 136.598.000 3,9 5.490 5.337 2,9 5.399 1,7
- muut menot (ei sis. alv) 99.494.000 98.198.000 1,3 3.848 3.837 0,3 3.598 7,0
- arvonlisävero 3.201.000 2.587.000 23,7 124 101 22,5 173 -28,6
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 53,3 53,3 -0,1       53,7 -0,7
Majoitus ja kuljetus 5,1 5,4 -5,3       3,8 32,8
Oppilasruokailu 5,3 5,5 -3,8       5,6 -5,3
Muu oppilashuolto 3,2 3,4 -7,2       3,8 -17,6
Sisäinen hallinto 4,7 4,5 5,0       5,4 -13,1
Kiinteistöjen ylläpito 22,1 21,5 2,9       20,3 8,7
Pienet hankkeet 0,7 0,8 -12,8       1,1 -38,5
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0,4 0,4 -20,8       0,4 -4,7
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) 0,0   0,0       0,0 -91,5
Vaik. keh.vamm. opetus 0,8 0,9 -4,4       0,8 6,0
Muu vammaisopetus 3,2 3,2 -1,6       3,2 0,9
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 0,0 0,0 0,0       0,0 -100,0
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 27,7 28,9 -4,3       22,3 24,0
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. ja kulj. e/majoit. ja kulj. opp 1.742 1.727 0,9       1.576 10,6
Oppilasruokailu e/oppilas/pv (lask.) 3 3 -1,8       3 -2,6
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 19.254.000 18.719.000 2,9 745 731 1,8 586 27,1
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Muu toiminta, menot yhteensä 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K05C3VM ***
 
KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA
YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
    14 Etelä-Pohjanmaa
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 16,0 16,0 0,0       296,0  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 19.692,5 19.722,0 -0,1       503.335,5  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 20.123,0 20.159,0 -0,2       512.493,5  
- majoitus- ja kulj. oppilaita 6.105,5 6.338,0 -3,7       114.564,0  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 69,5 69,0 0,7       1.069,0  
- muita vammaisoppilaita 361,0 368,0 -1,9       8.089,0  
- muita erityisoppilaita 965,5 950,5 1,6       28.170,5  
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm 2.175 2.410 -9,8       124.887  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 1.508.053 1.537.910 -1,9 77 78 -1,8 72 7,1
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 100.968.000 99.617.000 1,4 5.127 5.051 1,5 5.011 2,3
- palkkaukset 92.853.000 91.623.000 1,3 4.715 4.646 1,5 4.520 4,3
- muut menot *) 8.115.000 7.994.000 1,5 412 405 1,7 491 -16,1
                 
Majoitus ja kuljetus 9.394.000 9.567.000 -1,8 477 485 -1,7 359 33,0
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0,0
- muut menot *) 9.394.000 9.567.000 -1,8 477 485 -1,7 358 33,4
                 
Ruokailu 11.851.000 12.352.000 -4,1 602 626 -3,9 521 15,6
- palkkaukset 319.000 342.000 -6,7 16 17 -6,6 13 22,1
- muut menot *) 11.532.000 12.010.000 -4,0 586 609 -3,8 507 15,4
                 
Muu oppilashuolto 7.211.000 7.678.000 -6,1 366 389 -5,9 359 2,1
- palkkaukset 6.966.000 7.455.000 -6,6 354 378 -6,4 325 8,8
- muut menot *) 245.000 223.000 9,9 12 11 10,0 34 -62,9
                 
Sisäinen hallinto 7.926.000 6.465.000 22,6 402 328 22,8 508 -20,8
- palkkaukset 4.771.000 3.430.000 39,1 242 174 39,3 321 -24,5
- muut menot *) 3.155.000 3.035.000 4,0 160 154 4,1 187 -14,5
                 
Kiinteistöjen ylläpito 26.086.000 24.856.000 4,9 1.325 1.260 5,1 1.899 -30,2
- palkkaukset 641.000 638.000 0,5 33 32 0,6 25 30,8
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 7.255.000 7.264.000 -0,1 368 368 0,0 753 -51,1
- muut menot *) 18.190.000 16.954.000 7,3 924 860 7,5 1.121 -17,6
                 
Pienet hankkeet 2.378.000 1.724.000 37,9 121 87 38,1 100 21,3
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 165.814.000 162.259.000 2,2 8.420 8.227 2,3 8.755 -3,8
- palkkaukset 105.550.000 103.488.000 2,0 5.360 5.247 2,1 5.205 3,0
- muut menot *) 60.264.000 58.771.000 2,5 3.060 2.980 2,7 3.550 -13,8
                 
        e/hoitopv e/hoitopv   e/hoitopv  
Sairaalaopetus (kunnallinen) 364.000 365.000 -0,3 167 151 10,5 139 20,4
- palkkaukset 304.000 308.000 -1,3 140 128 9,4 100 39,9
- muut menot *) 60.000 57.000 5,3 28 24 16,6 39 -29,3
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 4.000   0,0       907.000  
- palkkaukset 4.000   0,0       712.000  
- muut menot *) 0   0,0       195.000  
                 
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 2.342.000 1.969.000 18,9 33.698 28.536 18,1 34.485 -2,3
- palkkaukset 1.809.000 1.502.000 20,4 26.029 21.768 19,6 24.593 5,8
- muut menot *) 533.000 467.000 14,1 7.669 6.768 13,3 9.891 -22,5
                 
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 5.901.000 5.813.000 1,5 16.346 15.796 3,5 18.369 -11,0
- palkkaukset 4.375.000 4.140.000 5,7 12.119 11.250 7,7 13.290 -8,8
- muut menot *) 1.526.000 1.673.000 -8,8 4.227 4.546 -7,0 5.080 -16,8
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 176.977.000 172.913.000 2,4 8.795 8.577 2,5 9.170 -4,1
- palkkaukset 112.042.000 109.438.000 2,4 5.568 5.429 2,6 5.399 3,1
- muut menot (ei sis. alv) 62.383.000 60.968.000 2,3 3.100 3.024 2,5 3.598 -13,8
- arvonlisävero 2.552.000 2.507.000 1,8 127 124 2,0 173 -26,8
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 57,1 57,6 -1,0       53,7 6,3
Majoitus ja kuljetus 5,3 5,5 -4,1       3,8 38,2
Oppilasruokailu 6,7 7,1 -6,3       5,6 20,1
Muu oppilashuolto 4,1 4,4 -8,2       3,8 6,1
Sisäinen hallinto 4,5 3,7 19,8       5,4 -17,8
Kiinteistöjen ylläpito 14,7 14,4 2,5       20,3 -27,5
Pienet hankkeet 1,3 1,0 34,8       1,1 26,0
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0,2 0,2 -2,6       0,4 -44,3
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) 0,0   0,0       0,0 -88,3
Vaik. keh.vamm. opetus 1,3 1,1 16,2       0,8 68,7
Muu vammaisopetus 3,3 3,4 -0,8       3,2 5,5
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 0,0 0,0 0,0       0,0 -100,0
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 30,3 31,4 -3,5       22,3 35,8
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. ja kulj. e/majoit. ja kulj. opp 1.539 1.509 1,9       1.576 -2,3
Oppilasruokailu e/oppilas/pv (lask.) 3 3 -3,9       3 15,6
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 8.749.000 8.744.000 0,1 435 434 0,2 586 -25,8
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Muu toiminta, menot yhteensä 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K05C3VM ***
 
KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA
YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
    15 Pohjanmaa
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 15,0 15,0 0,0       296,0  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 17.649,0 17.427,5 1,3       503.335,5  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 18.014,5 17.791,0 1,3       512.493,5  
- majoitus- ja kulj. oppilaita 4.936,0 5.023,0 -1,7       114.564,0  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 60,0 63,0 -4,8       1.069,0  
- muita vammaisoppilaita 305,5 300,5 1,7       8.089,0  
- muita erityisoppilaita 666,5 662,5 0,6       28.170,5  
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm 1.687 1.647 2,4       124.887  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 1.393.142 1.400.474 -0,5 79 80 -1,8 72 10,4
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 95.889.000 95.550.000 0,4 5.433 5.483 -0,9 5.011 8,4
- palkkaukset 86.942.000 87.092.000 -0,2 4.926 4.997 -1,4 4.520 9,0
- muut menot *) 8.947.000 8.458.000 5,8 507 485 4,5 491 3,2
                 
Majoitus ja kuljetus 7.233.000 7.251.000 -0,2 410 416 -1,5 359 14,3
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0,0
- muut menot *) 7.233.000 7.251.000 -0,2 410 416 -1,5 358 14,6
                 
Ruokailu 10.769.000 11.053.000 -2,6 610 634 -3,8 521 17,2
- palkkaukset 953.000 1.510.000 -36,9 54 87 -37,7 13 307,1
- muut menot *) 9.816.000 9.543.000 2,9 556 548 1,6 507 9,6
                 
Muu oppilashuolto 5.639.000 5.394.000 4,5 320 310 3,2 359 -10,9
- palkkaukset 5.494.000 5.254.000 4,6 311 301 3,3 325 -4,3
- muut menot *) 145.000 140.000 3,6 8 8 2,3 34 -75,5
                 
Sisäinen hallinto 8.987.000 7.247.000 24,0 509 416 22,5 508 0,1
- palkkaukset 6.142.000 4.845.000 26,8 348 278 25,2 321 8,4
- muut menot *) 2.845.000 2.402.000 18,4 161 138 17,0 187 -14,0
                 
Kiinteistöjen ylläpito 36.282.000 30.959.000 17,2 2.056 1.776 15,7 1.899 8,3
- palkkaukset 1.146.000 1.474.000 -22,3 65 85 -23,2 25 160,9
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 9.465.000 9.004.000 5,1 536 517 3,8 753 -28,8
- muut menot *) 25.671.000 20.481.000 25,3 1.455 1.175 23,8 1.121 29,8
                 
Pienet hankkeet 3.056.000 3.254.000 -6,1 173 187 -7,3 100 74,0
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 167.855.000 160.708.000 4,4 9.511 9.222 3,1 8.755 8,6
- palkkaukset 100.677.000 100.175.000 0,5 5.704 5.748 -0,8 5.205 9,6
- muut menot *) 67.178.000 60.533.000 11,0 3.806 3.473 9,6 3.550 7,2
                 
        e/hoitopv e/hoitopv   e/hoitopv  
Sairaalaopetus (kunnallinen) 196.000 205.000 -4,4 116 124 -6,7 139 -16,4
- palkkaukset 175.000 186.000 -5,9 104 113 -8,1 100 3,8
- muut menot *) 21.000 19.000 10,5 12 12 7,9 39 -68,1
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 0   0,0       907.000  
- palkkaukset 0   0,0       712.000  
- muut menot *) 0   0,0       195.000  
                 
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 2.323.000 1.998.000 16,3 38.717 31.714 22,1 34.485 12,3
- palkkaukset 1.729.000 1.642.000 5,3 28.817 26.063 10,6 24.593 17,2
- muut menot *) 594.000 356.000 66,9 9.900 5.651 75,2 9.891 0,1
                 
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 6.090.000 5.814.000 4,7 19.935 19.348 3,0 18.369 8,5
- palkkaukset 4.997.000 4.755.000 5,1 16.357 15.824 3,4 13.290 23,1
- muut menot *) 1.093.000 1.059.000 3,2 3.578 3.524 1,5 5.080 -29,6
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 178.818.000 171.008.000 4,6 9.926 9.612 3,3 9.170 8,2
- palkkaukset 107.578.000 106.758.000 0,8 5.972 6.001 -0,5 5.399 10,6
- muut menot (ei sis. alv) 68.886.000 61.967.000 11,2 3.824 3.483 9,8 3.598 6,3
- arvonlisävero 2.354.000 2.283.000 3,1 131 128 1,8 173 -24,6
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 53,6 55,9 -4,0       53,7 -0,1
Majoitus ja kuljetus 4,0 4,2 -4,6       3,8 5,3
Oppilasruokailu 6,0 6,5 -6,8       5,6 8,0
Muu oppilashuolto 3,2 3,2 -0,0       3,8 -17,9
Sisäinen hallinto 5,0 4,2 18,6       5,4 -7,7
Kiinteistöjen ylläpito 20,3 18,1 12,1       20,3 -0,2
Pienet hankkeet 1,7 1,9 -10,2       1,1 60,3
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0,1 0,1 -8,6       0,4 -70,3
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) 0,0   0,0       0,0 -100,0
Vaik. keh.vamm. opetus 1,3 1,2 11,2       0,8 65,6
Muu vammaisopetus 3,4 3,4 0,2       3,2 7,7
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 0,0 0,0 -1,2       0,0 16,1
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 27,4 28,2 -3,0       22,3 22,6
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. ja kulj. e/majoit. ja kulj. opp 1.465 1.444 1,5       1.576 -7,0
Oppilasruokailu e/oppilas/pv (lask.) 3 3 -3,8       3 17,2
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 9.142.000 10.002.000 -8,6 507 562 -9,7 586 -13,4
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Muu toiminta, menot yhteensä 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K05C3VM ***
 
KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA
YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
    16 Keski-Pohjanmaa
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 8,0 8,0 0,0       296,0  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 7.571,0 7.495,5 1,0       503.335,5  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 7.726,0 7.654,5 0,9       512.493,5  
- majoitus- ja kulj. oppilaita 1.846,5 1.802,0 2,5       114.564,0  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 16,0 16,5 -3,0       1.069,0  
- muita vammaisoppilaita 139,0 142,5 -2,5       8.089,0  
- muita erityisoppilaita 215,5 203,5 5,9       28.170,5  
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm 2.706 3.063 -11,7       124.887  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 558.453 559.154 -0,1 74 75 -1,1 72 3,1
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 38.020.000 38.421.000 -1,0 5.022 5.126 -2,0 5.011 0,2
- palkkaukset 34.121.000 34.210.000 -0,3 4.507 4.564 -1,3 4.520 -0,3
- muut menot *) 3.899.000 4.211.000 -7,4 515 562 -8,3 491 4,9
                 
Majoitus ja kuljetus 2.365.000 2.250.000 5,1 312 300 4,1 359 -12,9
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0,0
- muut menot *) 2.365.000 2.250.000 5,1 312 300 4,1 358 -12,6
                 
Ruokailu 4.013.000 4.032.000 -0,5 530 538 -1,5 521 1,8
- palkkaukset 247.000 244.000 1,2 33 33 0,2 13 146,0
- muut menot *) 3.766.000 3.788.000 -0,6 497 505 -1,6 507 -1,9
                 
Muu oppilashuolto 2.423.000 2.174.000 11,5 320 290 10,3 359 -10,8
- palkkaukset 2.353.000 2.088.000 12,7 311 279 11,6 325 -4,4
- muut menot *) 70.000 86.000 -18,6 9 11 -19,4 34 -72,4
                 
Sisäinen hallinto 3.829.000 2.533.000 51,2 506 338 49,7 508 -0,5
- palkkaukset 2.060.000 936.000 120,1 272 125 117,9 321 -15,2
- muut menot *) 1.769.000 1.597.000 10,8 234 213 9,7 187 24,7
                 
Kiinteistöjen ylläpito 12.003.000 11.285.000 6,4 1.585 1.506 5,3 1.899 -16,5
- palkkaukset 101.000 106.000 -4,7 13 14 -5,7 25 -46,4
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 2.319.000 2.663.000 -12,9 306 355 -13,8 753 -59,3
- muut menot *) 9.583.000 8.516.000 12,5 1.266 1.136 11,4 1.121 13,0
                 
Pienet hankkeet 224.000 1.088.000 -79,4 30 145 -79,6 100 -70,3
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 62.877.000 61.783.000 1,8 8.305 8.243 0,8 8.755 -5,1
- palkkaukset 38.882.000 37.584.000 3,5 5.136 5.014 2,4 5.205 -1,3
- muut menot *) 23.995.000 24.199.000 -0,8 3.169 3.228 -1,8 3.550 -10,7
                 
        e/hoitopv e/hoitopv   e/hoitopv  
Sairaalaopetus (kunnallinen) 401.000 373.000 7,5 148 122 21,7 139 6,6
- palkkaukset 323.000 295.000 9,5 119 96 23,9 100 19,5
- muut menot *) 78.000 78.000 0,0 29 25 13,2 39 -26,2
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 2.000   0,0       907.000  
- palkkaukset 2.000   0,0       712.000  
- muut menot *) 0   0,0       195.000  
                 
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 567.000 633.000 -10,4 35.438 38.364 -7,6 34.485 2,8
- palkkaukset 479.000 501.000 -4,4 29.938 30.364 -1,4 24.593 21,7
- muut menot *) 88.000 132.000 -33,3 5.500 8.000 -31,3 9.891 -44,4
                 
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 2.132.000 2.351.000 -9,3 15.338 16.498 -7,0 18.369 -16,5
- palkkaukset 1.751.000 1.806.000 -3,0 12.597 12.674 -0,6 13.290 -5,2
- muut menot *) 381.000 545.000 -30,1 2.741 3.825 -28,3 5.080 -46,0
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 66.891.000 66.075.000 1,2 8.658 8.632 0,3 9.170 -5,6
- palkkaukset 41.437.000 40.186.000 3,1 5.363 5.250 2,2 5.399 -0,7
- muut menot (ei sis. alv) 24.542.000 24.954.000 -1,7 3.177 3.260 -2,6 3.598 -11,7
- arvonlisävero 912.000 935.000 -2,5 118 122 -3,4 173 -31,9
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 56,8 58,1 -2,3       53,7 5,9
Majoitus ja kuljetus 3,5 3,4 3,8       3,8 -8,0
Oppilasruokailu 6,0 6,1 -1,7       5,6 7,6
Muu oppilashuolto 3,6 3,3 10,1       3,8 -5,7
Sisäinen hallinto 5,7 3,8 49,3       5,4 5,1
Kiinteistöjen ylläpito 17,9 17,1 5,1       20,3 -11,8
Pienet hankkeet 0,3 1,6 -79,7       1,1 -68,6
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0,6 0,6 6,2       0,4 62,3
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) 0,0   0,0       0,0 -84,5
Vaik. keh.vamm. opetus 0,8 1,0 -11,5       0,8 8,1
Muu vammaisopetus 3,2 3,6 -10,4       3,2 0,8
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 0,0 0,0 0,0       0,0 -100,0
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 23,9 23,5 1,5       22,3 6,9
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. ja kulj. e/majoit. ja kulj. opp 1.281 1.249 2,6       1.576 -18,7
Oppilasruokailu e/oppilas/pv (lask.) 3 3 -1,5       3 1,8
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 849.000 1.047.000 -18,9 110 137 -19,7 586 -81,2
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Muu toiminta, menot yhteensä 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K05C3VM ***
 
KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA
YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
    17 Pohjois-Pohjanmaa
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 29,0 29,0 0,0       296,0  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 46.995,5 46.388,5 1,3       503.335,5  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 47.685,5 47.043,0 1,4       512.493,5  
- majoitus- ja kulj. oppilaita 10.622,0 10.540,5 0,8       114.564,0  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 111,0 101,0 9,9       1.069,0  
- muita vammaisoppilaita 579,0 553,5 4,6       8.089,0  
- muita erityisoppilaita 1.546,5 1.592,5 -2,9       28.170,5  
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm 7.523 6.574 14,4       124.887  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 3.269.380 3.261.288 0,2 70 70 -1,0 72 -2,7
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 227.580.000 223.538.000 1,8 4.843 4.819 0,5 5.011 -3,4
- palkkaukset 204.766.000 200.587.000 2,1 4.357 4.324 0,8 4.520 -3,6
- muut menot *) 22.814.000 22.951.000 -0,6 485 495 -1,9 491 -1,1
                 
Majoitus ja kuljetus 16.229.000 16.546.000 -1,9 345 357 -3,2 359 -3,7
- palkkaukset 18.000 14.000 28,6 0 0 26,9 1 -64,8
- muut menot *) 16.211.000 16.532.000 -1,9 345 356 -3,2 358 -3,5
                 
Ruokailu 21.930.000 21.884.000 0,2 467 472 -1,1 521 -10,4
- palkkaukset 547.000 592.000 -7,6 12 13 -8,8 13 -12,2
- muut menot *) 21.383.000 21.292.000 0,4 455 459 -0,9 507 -10,3
                 
Muu oppilashuolto 18.179.000 17.317.000 5,0 387 373 3,6 359 7,8
- palkkaukset 17.737.000 16.870.000 5,1 377 364 3,8 325 16,1
- muut menot *) 442.000 447.000 -1,1 9 10 -2,4 34 -72,0
                 
Sisäinen hallinto 21.690.000 19.532.000 11,0 462 421 9,6 508 -9,2
- palkkaukset 13.418.000 11.678.000 14,9 286 252 13,4 321 -11,1
- muut menot *) 8.272.000 7.854.000 5,3 176 169 4,0 187 -6,1
                 
Kiinteistöjen ylläpito 70.325.000 69.295.000 1,5 1.496 1.494 0,2 1.899 -21,2
- palkkaukset 835.000 860.000 -2,9 18 19 -4,2 25 -28,6
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 23.526.000 24.670.000 -4,6 501 532 -5,9 753 -33,5
- muut menot *) 45.964.000 43.765.000 5,0 978 943 3,7 1.121 -12,7
                 
Pienet hankkeet 4.376.000 2.892.000 51,3 93 62 49,4 100 -6,5
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 380.309.000 371.004.000 2,5 8.092 7.998 1,2 8.755 -7,6
- palkkaukset 237.321.000 230.601.000 2,9 5.050 4.971 1,6 5.205 -3,0
- muut menot *) 142.988.000 140.403.000 1,8 3.043 3.027 0,5 3.550 -14,3
                 
        e/hoitopv e/hoitopv   e/hoitopv  
Sairaalaopetus (kunnallinen) 899.000 777.000 15,7 120 118 1,1 139 -14,0
- palkkaukset 679.000 599.000 13,4 90 91 -0,9 100 -9,7
- muut menot *) 220.000 178.000 23,6 29 27 8,0 39 -25,1
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 0   0,0       907.000  
- palkkaukset 0   0,0       712.000  
- muut menot *) 0   0,0       195.000  
                 
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 3.728.000 3.464.000 7,6 33.586 34.297 -2,1 34.485 -2,6
- palkkaukset 2.732.000 2.578.000 6,0 24.613 25.525 -3,6 24.593 0,1
- muut menot *) 996.000 886.000 12,4 8.973 8.772 2,3 9.891 -9,3
                 
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 10.830.000 10.406.000 4,1 18.705 18.800 -0,5 18.369 1,8
- palkkaukset 8.133.000 7.816.000 4,1 14.047 14.121 -0,5 13.290 5,7
- muut menot *) 2.697.000 2.590.000 4,1 4.658 4.679 -0,5 5.080 -8,3
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 401.432.000 391.700.000 2,5 8.418 8.326 1,1 9.170 -8,2
- palkkaukset 248.865.000 241.594.000 3,0 5.219 5.136 1,6 5.399 -3,3
- muut menot (ei sis. alv) 146.901.000 144.057.000 2,0 3.081 3.062 0,6 3.598 -14,4
- arvonlisävero 5.666.000 6.049.000 -6,3 119 129 -7,6 173 -31,5
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 56,7 57,1 -0,7       53,7 5,6
Majoitus ja kuljetus 4,0 4,2 -4,3       3,8 5,3
Oppilasruokailu 5,5 5,6 -2,2       5,6 -2,0
Muu oppilashuolto 4,5 4,4 2,4       3,8 17,9
Sisäinen hallinto 5,4 5,0 8,4       5,4 -0,8
Kiinteistöjen ylläpito 17,5 17,7 -1,0       20,3 -13,9
Pienet hankkeet 1,1 0,7 47,6       1,1 2,2
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0,2 0,2 12,9       0,4 -39,4
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) 0,0   0,0       0,0 -100,0
Vaik. keh.vamm. opetus 0,9 0,9 5,0       0,8 18,4
Muu vammaisopetus 2,7 2,7 1,6       3,2 -14,7
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 0,0 0,0 0,0       0,0 -100,0
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 22,3 22,4 -0,6       22,3 -0,3
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. ja kulj. e/majoit. ja kulj. opp 1.528 1.570 -2,7       1.576 -3,0
Oppilasruokailu e/oppilas/pv (lask.) 2 2 -1,1       3 -10,4
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 14.706.000 14.199.000 3,6 308 302 2,2 586 -47,4
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Muu toiminta, menot yhteensä 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K05C3VM ***
 
KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA
YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
    18 Kainuu
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 9,0 9,0 0,0       296,0  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 6.995,5 7.052,5 -0,8       503.335,5  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 7.137,5 7.197,5 -0,8       512.493,5  
- majoitus- ja kulj. oppilaita 2.401,0 2.442,0 -1,7       114.564,0  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 24,0 25,5 -5,9       1.069,0  
- muita vammaisoppilaita 118,0 119,5 -1,3       8.089,0  
- muita erityisoppilaita 298,5 296,0 0,8       28.170,5  
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm 2.413 2.234 8,0       124.887  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 539.721 546.737 -1,3 77 78 -0,5 72 7,9
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 39.903.000 38.905.000 2,6 5.704 5.516 3,4 5.011 13,8
- palkkaukset 35.792.000 35.708.000 0,2 5.116 5.063 1,1 4.520 13,2
- muut menot *) 4.111.000 3.197.000 28,6 588 453 29,6 491 19,7
                 
Majoitus ja kuljetus 5.716.000 5.566.000 2,7 817 789 3,5 359 127,8
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0,0
- muut menot *) 5.716.000 5.566.000 2,7 817 789 3,5 358 128,5
                 
Ruokailu 4.261.000 4.315.000 -1,3 609 612 -0,4 521 17,0
- palkkaukset 2.000 1.000 100,0 0 0 101,6 13 -97,8
- muut menot *) 4.259.000 4.314.000 -1,3 609 612 -0,5 507 20,0
                 
Muu oppilashuolto 2.605.000 2.348.000 10,9 372 333 11,8 359 3,8
- palkkaukset 2.449.000 2.252.000 8,7 350 319 9,6 325 7,7
- muut menot *) 156.000 96.000 62,5 22 14 63,8 34 -33,5
                 
Sisäinen hallinto 2.724.000 3.022.000 -9,9 389 429 -9,1 508 -23,4
- palkkaukset 2.117.000 2.071.000 2,2 303 294 3,1 321 -5,7
- muut menot *) 607.000 951.000 -36,2 87 135 -35,7 187 -53,7
                 
Kiinteistöjen ylläpito 9.933.000 9.658.000 2,8 1.420 1.369 3,7 1.899 -25,2
- palkkaukset 297.000 322.000 -7,8 42 46 -7,0 25 70,6
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 2.187.000 2.006.000 9,0 313 284 9,9 753 -58,5
- muut menot *) 7.449.000 7.330.000 1,6 1.065 1.039 2,5 1.121 -5,0
                 
Pienet hankkeet 1.190.000 493.000 141,4 170 70 143,3 100 70,9
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 66.332.000 64.307.000 3,1 9.482 9.118 4,0 8.755 8,3
- palkkaukset 40.657.000 40.354.000 0,8 5.812 5.722 1,6 5.205 11,7
- muut menot *) 25.675.000 23.953.000 7,2 3.670 3.396 8,1 3.550 3,4
                 
        e/hoitopv e/hoitopv   e/hoitopv  
Sairaalaopetus (kunnallinen) 476.000 408.000 16,7 197 183 8,0 139 42,0
- palkkaukset 343.000 292.000 17,5 142 131 8,8 100 42,3
- muut menot *) 133.000 116.000 14,7 55 52 6,1 39 41,2
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 0   0,0       907.000  
- palkkaukset 0   0,0       712.000  
- muut menot *) 0   0,0       195.000  
                 
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 1.047.000 907.000 15,4 43.625 35.569 22,7 34.485 26,5
- palkkaukset 747.000 687.000 8,7 31.125 26.941 15,5 24.593 26,6
- muut menot *) 300.000 220.000 36,4 12.500 8.627 44,9 9.891 26,4
                 
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 1.720.000 1.772.000 -2,9 14.576 14.828 -1,7 18.369 -20,6
- palkkaukset 1.295.000 1.399.000 -7,4 10.975 11.707 -6,3 13.290 -17,4
- muut menot *) 425.000 373.000 13,9 3.602 3.121 15,4 5.080 -29,1
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 70.843.000 68.788.000 3,0 9.925 9.557 3,9 9.170 8,2
- palkkaukset 43.042.000 42.732.000 0,7 6.030 5.937 1,6 5.399 11,7
- muut menot (ei sis. alv) 26.533.000 24.662.000 7,6 3.717 3.426 8,5 3.598 3,3
- arvonlisävero 1.268.000 1.394.000 -9,0 178 194 -8,3 173 2,5
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 56,3 56,6 -0,4       53,7 5,0
Majoitus ja kuljetus 8,1 8,1 -0,3       3,8 110,1
Oppilasruokailu 6,0 6,3 -4,1       5,6 7,9
Muu oppilashuolto 3,7 3,4 7,7       3,8 -4,3
Sisäinen hallinto 3,8 4,4 -12,5       5,4 -29,4
Kiinteistöjen ylläpito 14,0 14,0 -0,1       20,3 -31,1
Pienet hankkeet 1,7 0,7 134,4       1,1 57,6
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0,7 0,6 13,3       0,4 81,9
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) 0,0   0,0       0,0 -100,0
Vaik. keh.vamm. opetus 1,5 1,3 12,1       0,8 88,4
Muu vammaisopetus 2,4 2,6 -5,8       3,2 -23,2
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 0,0 0,0 0,0       0,0 -100,0
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 33,6 33,9 -0,9       22,3 50,5
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. ja kulj. e/majoit. ja kulj. opp 2.381 2.279 4,4       1.576 51,1
Oppilasruokailu e/oppilas/pv (lask.) 3 3 -0,4       3 17,0
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 1.430.000 1.570.000 -8,9 200 218 -8,2 586 -65,8
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Muu toiminta, menot yhteensä 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K05C3VM ***
 
KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA
YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
    19 Lappi
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 21,0 21,0 0,0       296,0  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 15.998,0 16.113,0 -0,7       503.335,5  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 16.320,5 16.437,5 -0,7       512.493,5  
- majoitus- ja kulj. oppilaita 4.498,0 4.514,5 -0,4       114.564,0  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 37,5 38,0 -1,3       1.069,0  
- muita vammaisoppilaita 285,0 286,5 -0,5       8.089,0  
- muita erityisoppilaita 596,0 621,5 -4,1       28.170,5  
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm 2.515 3.124 -19,5       124.887  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 1.137.314 1.246.566 -8,8 71 77 -8,1 72 -0,6
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 93.110.000 91.041.000 2,3 5.820 5.650 3,0 5.011 16,1
- palkkaukset 83.504.000 83.620.000 -0,1 5.220 5.190 0,6 4.520 15,5
- muut menot *) 9.606.000 7.421.000 29,4 600 461 30,4 491 22,3
                 
Majoitus ja kuljetus 10.050.000 9.919.000 1,3 628 616 2,0 359 75,2
- palkkaukset 30.000 33.000 -9,1 2 2 -8,4 1 72,2
- muut menot *) 10.020.000 9.886.000 1,4 626 614 2,1 358 75,2
                 
Ruokailu 9.605.000 9.722.000 -1,2 600 603 -0,5 521 15,3
- palkkaukset 1.169.000 1.256.000 -6,9 73 78 -6,3 13 450,9
- muut menot *) 8.436.000 8.466.000 -0,4 527 525 0,4 507 3,9
                 
Muu oppilashuolto 7.617.000 7.765.000 -1,9 476 482 -1,2 359 32,7
- palkkaukset 7.310.000 7.598.000 -3,8 457 472 -3,1 325 40,5
- muut menot *) 307.000 167.000 83,8 19 10 85,2 34 -42,8
                 
Sisäinen hallinto 8.232.000 6.769.000 21,6 515 420 22,5 508 1,2
- palkkaukset 5.430.000 3.955.000 37,3 339 245 38,3 321 5,7
- muut menot *) 2.802.000 2.814.000 -0,4 175 175 0,3 187 -6,6
                 
Kiinteistöjen ylläpito 28.040.000 27.811.000 0,8 1.753 1.726 1,5 1.899 -7,7
- palkkaukset 1.106.000 1.196.000 -7,5 69 74 -6,9 25 177,8
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 9.695.000 5.947.000 63,0 606 369 64,2 753 -19,5
- muut menot *) 17.239.000 20.668.000 -16,6 1.078 1.283 -16,0 1.121 -3,8
                 
Pienet hankkeet 2.287.000 1.640.000 39,5 143 102 40,5 100 43,6
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 158.941.000 154.667.000 2,8 9.935 9.599 3,5 8.755 13,5
- palkkaukset 98.549.000 97.658.000 0,9 6.160 6.061 1,6 5.205 18,3
- muut menot *) 60.392.000 57.009.000 5,9 3.775 3.538 6,7 3.550 6,3
                 
        e/hoitopv e/hoitopv   e/hoitopv  
Sairaalaopetus (kunnallinen) 597.000 565.000 5,7 237 181 31,2 139 70,8
- palkkaukset 483.000 469.000 3,0 192 150 27,9 100 92,2
- muut menot *) 114.000 96.000 18,8 45 31 47,5 39 16,1
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 0   0,0       907.000  
- palkkaukset 0   0,0       712.000  
- muut menot *) 0   0,0       195.000  
                 
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 1.355.000 1.474.000 -8,1 36.133 38.789 -6,8 34.485 4,8
- palkkaukset 951.000 1.096.000 -13,2 25.360 28.842 -12,1 24.593 3,1
- muut menot *) 404.000 378.000 6,9 10.773 9.947 8,3 9.891 8,9
                 
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 5.265.000 5.085.000 3,5 18.474 17.749 4,1 18.369 0,6
- palkkaukset 4.238.000 4.045.000 4,8 14.870 14.119 5,3 13.290 11,9
- muut menot *) 1.027.000 1.040.000 -1,3 3.604 3.630 -0,7 5.080 -29,1
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 169.348.000 165.134.000 2,6 10.376 10.046 3,3 9.170 13,2
- palkkaukset 104.221.000 103.268.000 0,9 6.386 6.282 1,6 5.399 18,3
- muut menot (ei sis. alv) 61.937.000 58.523.000 5,8 3.795 3.560 6,6 3.598 5,5
- arvonlisävero 3.190.000 3.343.000 -4,6 195 203 -3,9 173 12,8
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 55,0 55,1 -0,3       53,7 2,4
Majoitus ja kuljetus 5,9 6,0 -1,2       3,8 54,5
Oppilasruokailu 5,7 5,9 -3,7       5,6 1,7
Muu oppilashuolto 4,5 4,7 -4,3       3,8 17,1
Sisäinen hallinto 4,9 4,1 18,6       5,4 -10,7
Kiinteistöjen ylläpito 16,6 16,8 -1,7       20,3 -18,6
Pienet hankkeet 1,4 1,0 36,0       1,1 26,7
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0,4 0,3 3,0       0,4 -4,5
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) 0,0   0,0       0,0 -100,0
Vaik. keh.vamm. opetus 0,8 0,9 -10,4       0,8 2,0
Muu vammaisopetus 3,1 3,1 1,0       3,2 -1,7
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 0,0 0,0 -100,0       0,0 -100,0
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 27,6 27,5 0,4       22,3 23,3
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. ja kulj. e/majoit. ja kulj. opp 2.234 2.197 1,7       1.576 41,8
Oppilasruokailu e/oppilas/pv (lask.) 3 3 -0,5       3 15,3
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 7.080.000 7.893.000 -10,3 434 480 -9,7 586 -25,9
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Muu toiminta, menot yhteensä 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K05C3VM ***
 
KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA
YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
                                                 Yhteensä
 
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 296,0 299,0 -1,0       296,0  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 503.335,5 500.242,5 0,6       503.335,5  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 512.493,5 509.518,0 0,6       512.493,5  
- majoitus- ja kulj. oppilaita 114.564,0 116.286,5 -1,5       114.564,0  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 1.069,0 1.054,5 1,4       1.069,0  
- muita vammaisoppilaita 8.089,0 8.221,0 -1,6       8.089,0  
- muita erityisoppilaita 28.170,5 27.853,5 1,1       28.170,5  
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm 124.887 123.135 1,4       124.887  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 35.996.612 36.407.127 -1,1 72 73 -1,7 72 0,0
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 2.522.143.000 2.494.919.000 1,1 5.011 4.987 0,5 5.011 0,0
- palkkaukset 2.274.960.000 2.254.135.000 0,9 4.520 4.506 0,3 4.520 0,0
- muut menot *) 247.183.000 240.784.000 2,7 491 481 2,0 491 0,0
                 
Majoitus ja kuljetus 180.509.000 182.044.000 -0,8 359 364 -1,5 359 0,0
- palkkaukset 548.000 513.000 6,8 1 1 6,2 1 0,0
- muut menot *) 179.961.000 181.531.000 -0,9 358 363 -1,5 358 0,0
                 
Ruokailu 262.014.000 265.590.000 -1,3 521 531 -2,0 521 0,0
- palkkaukset 6.676.000 8.050.000 -17,1 13 16 -17,6 13 0,0
- muut menot *) 255.338.000 257.540.000 -0,9 507 515 -1,5 507 0,0
                 
Muu oppilashuolto 180.557.000 179.569.000 0,6 359 359 -0,1 359 0,0
- palkkaukset 163.668.000 163.324.000 0,2 325 326 -0,4 325 0,0
- muut menot *) 16.889.000 16.245.000 4,0 34 32 3,3 34 0,0
                 
Sisäinen hallinto 255.922.000 225.081.000 13,7 508 450 13,0 508 0,0
- palkkaukset 161.578.000 138.971.000 16,3 321 278 15,6 321 0,0
- muut menot *) 94.344.000 86.110.000 9,6 187 172 8,9 187 0,0
                 
Kiinteistöjen ylläpito 955.680.000 925.422.000 3,3 1.899 1.850 2,6 1.899 0,0
- palkkaukset 12.525.000 13.702.000 -8,6 25 27 -9,2 25 0,0
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 379.123.000 377.443.000 0,4 753 755 -0,2 753 0,0
- muut menot *) 564.032.000 534.277.000 5,6 1.121 1.068 4,9 1.121 0,0
                 
Pienet hankkeet 50.102.000 59.908.000 -16,4 100 120 -16,9 100 0,0
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 4.406.927.000 4.332.533.000 1,7 8.755 8.661 1,1 8.755 0,0
- palkkaukset 2.619.955.000 2.578.695.000 1,6 5.205 5.155 1,0 5.205 0,0
- muut menot *) 1.786.972.000 1.753.838.000 1,9 3.550 3.506 1,3 3.550 0,0
                 
        e/hoitopv e/hoitopv   e/hoitopv  
Sairaalaopetus (kunnallinen) 17.355.000 17.915.000 -3,1 139 145 -4,5 139 0,0
- palkkaukset 12.479.000 13.214.000 -5,6 100 107 -6,9 100 0,0
- muut menot *) 4.876.000 4.701.000 3,7 39 38 2,3 39 0,0
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 907.000   0,0       907.000  
- palkkaukset 712.000   0,0       712.000  
- muut menot *) 195.000   0,0       195.000  
                 
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 36.864.000 35.431.000 4,0 34.485 33.600 2,6 34.485 0,0
- palkkaukset 26.290.000 25.590.000 2,7 24.593 24.267 1,3 24.593 0,0
- muut menot *) 10.574.000 9.841.000 7,4 9.891 9.332 6,0 9.891 0,0
                 
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 148.588.000 149.027.000 -0,3 18.369 18.128 1,3 18.369 0,0
- palkkaukset 107.499.000 106.891.000 0,6 13.290 13.002 2,2 13.290 0,0
- muut menot *) 41.089.000 42.136.000 -2,5 5.080 5.125 -0,9 5.080 0,0
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 4.699.480.000 4.620.795.000 1,7 9.170 9.069 1,1 9.170 0,0
- palkkaukset 2.766.935.000 2.724.390.000 1,6 5.399 5.347 1,0 5.399 0,0
- muut menot (ei sis. alv) 1.843.706.000 1.810.516.000 1,8 3.598 3.553 1,2 3.598 0,0
- arvonlisävero 88.839.000 85.889.000 3,4 173 169 2,8 173 0,0
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 53,7 54,0 -0,6       53,7 0,0
Majoitus ja kuljetus 3,8 3,9 -2,5       3,8 0,0
Oppilasruokailu 5,6 5,7 -3,0       5,6 0,0
Muu oppilashuolto 3,8 3,9 -1,1       3,8 0,0
Sisäinen hallinto 5,4 4,9 11,8       5,4 0,0
Kiinteistöjen ylläpito 20,3 20,0 1,5       20,3 0,0
Pienet hankkeet 1,1 1,3 -17,8       1,1 0,0
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0,4 0,4 -4,7       0,4 0,0
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) 0,0   0,0       0,0 0,0
Vaik. keh.vamm. opetus 0,8 0,8 2,3       0,8 0,0
Muu vammaisopetus 3,2 3,2 -2,0       3,2 0,0
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 0,0 0,0 57,1       0,0 0,0
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 22,3 22,8 -2,1       22,3 0,0
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. ja kulj. e/majoit. ja kulj. opp 1.576 1.565 0,6       1.576 0,0
Oppilasruokailu e/oppilas/pv (lask.) 3 3 -2,0       3 0,0
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 300.216.000 296.701.000 1,2 586 582 0,6 586 0,0
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Muu toiminta, menot yhteensä 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0