KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K05C3VR ***
 
KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA
YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
     1 Kaupunkimaiset kunnat
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 56,0 58,0 -3,4       296,0  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 331.966,0 327.914,5 1,2       503.335,5  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 338.016,0 334.018,0 1,2       512.493,5  
- majoitus- ja kulj. oppilaita 52.268,5 53.369,0 -2,1       114.564,0  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 736,0 707,0 4,1       1.069,0  
- muita vammaisoppilaita 5.314,0 5.396,5 -1,5       8.089,0  
- muita erityisoppilaita 19.582,0 19.190,5 2,0       28.170,5  
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm 122.906 121.473 1,2       124.887  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 23.042.306 23.202.393 -0,7 69 71 -1,9 72 -2,9
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 1.608.533.000 1.583.088.000 1,6 4.845 4.828 0,4 5.011 -3,3
- palkkaukset 1.449.364.000 1.427.079.000 1,6 4.366 4.352 0,3 4.520 -3,4
- muut menot *) 159.169.000 156.009.000 2,0 479 476 0,8 491 -2,4
                 
Majoitus ja kuljetus 70.651.000 72.297.000 -2,3 213 220 -3,5 359 -40,7
- palkkaukset 406.000 395.000 2,8 1 1 1,5 1 12,3
- muut menot *) 70.245.000 71.902.000 -2,3 212 219 -3,5 358 -40,8
                 
Ruokailu 154.871.000 157.194.000 -1,5 467 479 -2,7 521 -10,4
- palkkaukset 1.290.000 1.615.000 -20,1 4 5 -21,1 13 -70,7
- muut menot *) 153.581.000 155.579.000 -1,3 463 474 -2,5 507 -8,8
                 
Muu oppilashuolto 111.761.000 110.669.000 1,0 337 337 -0,2 359 -6,1
- palkkaukset 97.294.000 96.971.000 0,3 293 296 -0,9 325 -9,9
- muut menot *) 14.467.000 13.698.000 5,6 44 42 4,3 34 29,9
                 
Sisäinen hallinto 176.961.000 163.422.000 8,3 533 498 7,0 508 4,8
- palkkaukset 115.873.000 107.668.000 7,6 349 328 6,3 321 8,7
- muut menot *) 61.088.000 55.754.000 9,6 184 170 8,2 187 -1,8
                 
Kiinteistöjen ylläpito 700.686.000 674.303.000 3,9 2.111 2.056 2,6 1.899 11,2
- palkkaukset 6.697.000 6.918.000 -3,2 20 21 -4,4 25 -18,9
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 321.436.000 317.220.000 1,3 968 967 0,1 753 28,6
- muut menot *) 372.553.000 350.165.000 6,4 1.122 1.068 5,1 1.121 0,1
                 
Pienet hankkeet 28.884.000 40.318.000 -28,4 87 123 -29,2 100 -12,6
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 2.852.347.000 2.801.291.000 1,8 8.592 8.543 0,6 8.755 -1,9
- palkkaukset 1.670.924.000 1.640.646.000 1,8 5.033 5.003 0,6 5.205 -3,3
- muut menot *) 1.181.423.000 1.160.645.000 1,8 3.559 3.539 0,5 3.550 0,2
                 
        e/hoitopv e/hoitopv   e/hoitopv  
Sairaalaopetus (kunnallinen) 17.073.000 17.672.000 -3,4 139 145 -4,5 139 -0,0
- palkkaukset 12.267.000 13.013.000 -5,7 100 107 -6,8 100 -0,1
- muut menot *) 4.806.000 4.659.000 3,2 39 38 2,0 39 0,2
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 906.000   0,0       907.000  
- palkkaukset 712.000   0,0       712.000  
- muut menot *) 194.000   0,0       195.000  
                 
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 26.445.000 25.099.000 5,4 35.931 35.501 1,2 34.485 4,2
- palkkaukset 18.125.000 17.495.000 3,6 24.626 24.745 -0,5 24.593 0,1
- muut menot *) 8.320.000 7.604.000 9,4 11.304 10.755 5,1 9.891 14,3
                 
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 102.545.000 103.708.000 -1,1 19.297 19.218 0,4 18.369 5,1
- palkkaukset 72.134.000 72.525.000 -0,5 13.574 13.439 1,0 13.290 2,1
- muut menot *) 30.411.000 31.183.000 -2,5 5.723 5.778 -1,0 5.080 12,7
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 3.057.463.000 3.002.598.000 1,8 9.045 8.989 0,6 9.170 -1,4
- palkkaukset 1.774.162.000 1.743.679.000 1,7 5.249 5.220 0,5 5.399 -2,8
- muut menot (ei sis. alv) 1.225.154.000 1.204.091.000 1,7 3.625 3.605 0,5 3.598 0,8
- arvonlisävero 58.147.000 54.828.000 6,1 172 164 4,8 173 -0,8
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 52,6 52,7 -0,2       53,7 -2,0
Majoitus ja kuljetus 2,3 2,4 -4,0       3,8 -39,8
Oppilasruokailu 5,1 5,2 -3,2       5,6 -9,1
Muu oppilashuolto 3,7 3,7 -0,8       3,8 -4,9
Sisäinen hallinto 5,8 5,4 6,3       5,4 6,3
Kiinteistöjen ylläpito 22,9 22,5 2,0       20,3 12,7
Pienet hankkeet 0,9 1,3 -29,6       1,1 -11,4
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0,6 0,6 -5,1       0,4 51,2
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) 0,0   0,0       0,0 53,5
Vaik. keh.vamm. opetus 0,9 0,8 3,5       0,8 10,3
Muu vammaisopetus 3,4 3,5 -2,9       3,2 6,1
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 0,0 0,0 84,7       0,0 33,1
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 15,5 16,0 -3,2       22,3 -30,8
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. ja kulj. e/majoit. ja kulj. opp 1.352 1.355 -0,2       1.576 -14,2
Oppilasruokailu e/oppilas/pv (lask.) 2 3 -2,7       3 -10,4
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 225.561.000 220.162.000 2,5 667 659 1,2 586 13,9
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Muu toiminta, menot yhteensä 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K05C3VR ***
 
KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA
YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
     2 Taajaan asutut kunnat
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 64,0 65,0 -1,5       296,0  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 96.385,0 96.449,0 -0,1       503.335,5  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 98.122,5 98.207,5 -0,1       512.493,5  
- majoitus- ja kulj. oppilaita 28.808,5 28.808,5 0,0       114.564,0  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 199,0 206,5 -3,6       1.069,0  
- muita vammaisoppilaita 1.538,5 1.552,0 -0,9       8.089,0  
- muita erityisoppilaita 5.009,0 5.024,5 -0,3       28.170,5  
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm 1.794 1.662 7,9       124.887  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 6.981.510 7.093.326 -1,6 72 74 -1,5 72 1,3
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 484.309.000 480.765.000 0,7 5.025 4.985 0,8 5.011 0,3
- palkkaukset 438.910.000 436.302.000 0,6 4.554 4.524 0,7 4.520 0,8
- muut menot *) 45.399.000 44.463.000 2,1 471 461 2,2 491 -4,1
                 
Majoitus ja kuljetus 45.924.000 46.189.000 -0,6 476 479 -0,5 359 32,9
- palkkaukset 71.000 65.000 9,2 1 1 9,3 1 -32,3
- muut menot *) 45.853.000 46.124.000 -0,6 476 478 -0,5 358 33,1
                 
Ruokailu 57.410.000 57.133.000 0,5 596 592 0,6 521 14,4
- palkkaukset 1.458.000 1.640.000 -11,1 15 17 -11,0 13 14,0
- muut menot *) 55.952.000 55.493.000 0,8 581 575 0,9 507 14,4
                 
Muu oppilashuolto 36.892.000 37.456.000 -1,5 383 388 -1,4 359 6,7
- palkkaukset 35.762.000 36.397.000 -1,7 371 377 -1,7 325 14,1
- muut menot *) 1.130.000 1.059.000 6,7 12 11 6,8 34 -65,1
                 
Sisäinen hallinto 42.918.000 33.371.000 28,6 445 346 28,7 508 -12,4
- palkkaukset 24.747.000 16.956.000 45,9 257 176 46,0 321 -20,0
- muut menot *) 18.171.000 16.415.000 10,7 189 170 10,8 187 0,6
                 
Kiinteistöjen ylläpito 148.806.000 146.095.000 1,9 1.544 1.515 1,9 1.899 -18,7
- palkkaukset 1.438.000 1.919.000 -25,1 15 20 -25,0 25 -40,0
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 43.663.000 45.442.000 -3,9 453 471 -3,9 753 -39,9
- muut menot *) 103.705.000 98.734.000 5,0 1.076 1.024 5,1 1.121 -4,0
                 
Pienet hankkeet 10.721.000 9.917.000 8,1 111 103 8,2 100 11,7
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 826.980.000 810.926.000 2,0 8.580 8.408 2,0 8.755 -2,0
- palkkaukset 502.386.000 493.279.000 1,8 5.212 5.114 1,9 5.205 0,1
- muut menot *) 324.594.000 317.647.000 2,2 3.368 3.293 2,3 3.550 -5,1
                 
        e/hoitopv e/hoitopv   e/hoitopv  
Sairaalaopetus (kunnallinen) 256.000 243.000 5,3 143 146 -2,4 139 2,7
- palkkaukset 212.000 201.000 5,5 118 121 -2,3 100 18,3
- muut menot *) 44.000 42.000 4,8 25 25 -2,9 39 -37,2
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 0   0,0       907.000  
- palkkaukset 0   0,0       712.000  
- muut menot *) 0   0,0       195.000  
                 
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 6.253.000 6.500.000 -3,8 31.422 31.477 -0,2 34.485 -8,9
- palkkaukset 4.929.000 5.028.000 -2,0 24.769 24.349 1,7 24.593 0,7
- muut menot *) 1.324.000 1.472.000 -10,1 6.653 7.128 -6,7 9.891 -32,7
                 
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 25.363.000 24.570.000 3,2 16.486 15.831 4,1 18.369 -10,3
- palkkaukset 19.389.000 18.725.000 3,5 12.603 12.065 4,5 13.290 -5,2
- muut menot *) 5.974.000 5.845.000 2,2 3.883 3.766 3,1 5.080 -23,6
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 872.987.000 856.954.000 1,9 8.897 8.726 2,0 9.170 -3,0
- palkkaukset 526.916.000 517.233.000 1,9 5.370 5.267 2,0 5.399 -0,5
- muut menot (ei sis. alv) 331.936.000 325.006.000 2,1 3.383 3.309 2,2 3.598 -6,0
- arvonlisävero 14.135.000 14.715.000 -3,9 144 150 -3,9 173 -16,9
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 55,5 56,1 -1,1       53,7 3,4
Majoitus ja kuljetus 5,3 5,4 -2,4       3,8 37,0
Oppilasruokailu 6,6 6,7 -1,4       5,6 18,0
Muu oppilashuolto 4,2 4,4 -3,3       3,8 10,0
Sisäinen hallinto 4,9 3,9 26,2       5,4 -9,7
Kiinteistöjen ylläpito 17,0 17,0 -0,0       20,3 -16,2
Pienet hankkeet 1,2 1,2 6,1       1,1 15,2
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0,0 0,0 3,4       0,4 -92,1
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) 0,0   0,0       0,0 -100,0
Vaik. keh.vamm. opetus 0,7 0,8 -5,6       0,8 -8,7
Muu vammaisopetus 2,9 2,9 1,3       3,2 -8,1
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 0,0 0,0 -50,0       0,0 -89,3
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 29,4 29,3 0,1       22,3 31,4
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. ja kulj. e/majoit. ja kulj. opp 1.594 1.603 -0,6       1.576 1,2
Oppilasruokailu e/oppilas/pv (lask.) 3 3 0,6       3 14,4
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 25.478.000 26.234.000 -2,9 260 267 -2,8 586 -55,7
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Muu toiminta, menot yhteensä 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K05C3VR ***
 
KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA
YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
     3 Maaseutumaiset kunnat
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 176,0 176,0 0,0       296,0  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 74.984,5 75.879,0 -1,2       503.335,5  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 76.355,0 77.292,5 -1,2       512.493,5  
- majoitus- ja kulj. oppilaita 33.487,0 34.109,0 -1,8       114.564,0  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 134,0 141,0 -5,0       1.069,0  
- muita vammaisoppilaita 1.236,5 1.272,5 -2,8       8.089,0  
- muita erityisoppilaita 3.579,5 3.638,5 -1,6       28.170,5  
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm 187 0 0,0       124.887  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 5.972.796 6.111.408 -2,3 80 81 -1,1 72 11,4
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 429.301.000 431.066.000 -0,4 5.725 5.681 0,8 5.011 14,3
- palkkaukset 386.686.000 390.754.000 -1,0 5.157 5.150 0,1 4.520 14,1
- muut menot *) 42.615.000 40.312.000 5,7 568 531 7,0 491 15,7
                 
Majoitus ja kuljetus 63.934.000 63.558.000 0,6 853 838 1,8 359 137,7
- palkkaukset 71.000 53.000 34,0 1 1 35,6 1 -13,0
- muut menot *) 63.863.000 63.505.000 0,6 852 837 1,8 358 138,2
                 
Ruokailu 49.733.000 51.263.000 -3,0 663 676 -1,8 521 27,4
- palkkaukset 3.928.000 4.795.000 -18,1 52 63 -17,1 13 294,9
- muut menot *) 45.805.000 46.468.000 -1,4 611 612 -0,3 507 20,4
                 
Muu oppilashuolto 31.904.000 31.444.000 1,5 425 414 2,7 359 18,6
- palkkaukset 30.612.000 29.956.000 2,2 408 395 3,4 325 25,5
- muut menot *) 1.292.000 1.488.000 -13,2 17 20 -12,1 34 -48,6
                 
Sisäinen hallinto 36.043.000 28.288.000 27,4 481 373 28,9 508 -5,5
- palkkaukset 20.958.000 14.347.000 46,1 279 189 47,8 321 -12,9
- muut menot *) 15.085.000 13.941.000 8,2 201 184 9,5 187 7,3
                 
Kiinteistöjen ylläpito 106.188.000 105.024.000 1,1 1.416 1.384 2,3 1.899 -25,4
- palkkaukset 4.390.000 4.865.000 -9,8 59 64 -8,7 25 135,3
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 14.024.000 14.781.000 -5,1 187 195 -4,0 753 -75,2
- muut menot *) 87.774.000 85.378.000 2,8 1.171 1.125 4,0 1.121 4,5
                 
Pienet hankkeet 10.497.000 9.673.000 8,5 140 127 9,8 100 40,6
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 727.600.000 720.316.000 1,0 9.703 9.493 2,2 8.755 10,8
- palkkaukset 446.645.000 444.770.000 0,4 5.956 5.862 1,6 5.205 14,4
- muut menot *) 280.955.000 275.546.000 2,0 3.747 3.631 3,2 3.550 5,5
                 
        e/hoitopv e/hoitopv   e/hoitopv  
Sairaalaopetus (kunnallinen) 26.000 0 0,0 139 0 0,0 139 0,1
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 100 0,0
- muut menot *) 26.000 0 0,0 139 0 0,0 39 256,1
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 1.000   0,0       907.000  
- palkkaukset 0   0,0       712.000  
- muut menot *) 1.000   0,0       195.000  
                 
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 4.166.000 3.832.000 8,7 31.090 27.177 14,4 34.485 -9,8
- palkkaukset 3.236.000 3.067.000 5,5 24.149 21.752 11,0 24.593 -1,8
- muut menot *) 930.000 765.000 21,6 6.940 5.426 27,9 9.891 -29,8
                 
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 20.680.000 20.749.000 -0,3 16.725 16.306 2,6 18.369 -9,0
- palkkaukset 15.976.000 15.641.000 2,1 12.920 12.292 5,1 13.290 -2,8
- muut menot *) 4.704.000 5.108.000 -7,9 3.804 4.014 -5,2 5.080 -25,1
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 769.030.000 761.243.000 1,0 10.072 9.849 2,3 9.170 9,8
- palkkaukset 465.857.000 463.478.000 0,5 6.101 5.996 1,7 5.399 13,0
- muut menot (ei sis. alv) 286.616.000 281.419.000 1,8 3.754 3.641 3,1 3.598 4,3
- arvonlisävero 16.557.000 16.346.000 1,3 217 211 2,5 173 25,1
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 55,8 56,6 -1,4       53,7 4,0
Majoitus ja kuljetus 8,3 8,3 -0,4       3,8 116,4
Oppilasruokailu 6,5 6,7 -4,0       5,6 16,0
Muu oppilashuolto 4,1 4,1 0,4       3,8 8,0
Sisäinen hallinto 4,7 3,7 26,1       5,4 -13,9
Kiinteistöjen ylläpito 13,8 13,8 0,1       20,3 -32,1
Pienet hankkeet 1,4 1,3 7,4       1,1 28,0
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0,0 0,0 0,0       0,4 -99,1
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) 0,0   0,0       0,0 -99,3
Vaik. keh.vamm. opetus 0,5 0,5 7,6       0,8 -30,9
Muu vammaisopetus 2,7 2,7 -1,3       3,2 -15,0
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 0,0 0,0 -15,6       0,0 -31,5
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 43,9 44,1 -0,6       22,3 96,2
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. ja kulj. e/majoit. ja kulj. opp 1.909 1.863 2,5       1.576 21,2
Oppilasruokailu e/oppilas/pv (lask.) 3 4 -1,8       3 27,4
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 49.177.000 50.305.000 -2,2 644 651 -1,0 586 9,9
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Muu toiminta, menot yhteensä 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K05C3VR ***
 
KUNNAN VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA
YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
                                                 Yhteensä
 
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 296,0 299,0 -1,0       296,0  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 503.335,5 500.242,5 0,6       503.335,5  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 512.493,5 509.518,0 0,6       512.493,5  
- majoitus- ja kulj. oppilaita 114.564,0 116.286,5 -1,5       114.564,0  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 1.069,0 1.054,5 1,4       1.069,0  
- muita vammaisoppilaita 8.089,0 8.221,0 -1,6       8.089,0  
- muita erityisoppilaita 28.170,5 27.853,5 1,1       28.170,5  
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm 124.887 123.135 1,4       124.887  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 35.996.612 36.407.127 -1,1 72 73 -1,7 72 0,0
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 2.522.143.000 2.494.919.000 1,1 5.011 4.987 0,5 5.011 0,0
- palkkaukset 2.274.960.000 2.254.135.000 0,9 4.520 4.506 0,3 4.520 0,0
- muut menot *) 247.183.000 240.784.000 2,7 491 481 2,0 491 0,0
                 
Majoitus ja kuljetus 180.509.000 182.044.000 -0,8 359 364 -1,5 359 0,0
- palkkaukset 548.000 513.000 6,8 1 1 6,2 1 0,0
- muut menot *) 179.961.000 181.531.000 -0,9 358 363 -1,5 358 0,0
                 
Ruokailu 262.014.000 265.590.000 -1,3 521 531 -2,0 521 0,0
- palkkaukset 6.676.000 8.050.000 -17,1 13 16 -17,6 13 0,0
- muut menot *) 255.338.000 257.540.000 -0,9 507 515 -1,5 507 0,0
                 
Muu oppilashuolto 180.557.000 179.569.000 0,6 359 359 -0,1 359 0,0
- palkkaukset 163.668.000 163.324.000 0,2 325 326 -0,4 325 0,0
- muut menot *) 16.889.000 16.245.000 4,0 34 32 3,3 34 0,0
                 
Sisäinen hallinto 255.922.000 225.081.000 13,7 508 450 13,0 508 0,0
- palkkaukset 161.578.000 138.971.000 16,3 321 278 15,6 321 0,0
- muut menot *) 94.344.000 86.110.000 9,6 187 172 8,9 187 0,0
                 
Kiinteistöjen ylläpito 955.680.000 925.422.000 3,3 1.899 1.850 2,6 1.899 0,0
- palkkaukset 12.525.000 13.702.000 -8,6 25 27 -9,2 25 0,0
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 379.123.000 377.443.000 0,4 753 755 -0,2 753 0,0
- muut menot *) 564.032.000 534.277.000 5,6 1.121 1.068 4,9 1.121 0,0
                 
Pienet hankkeet 50.102.000 59.908.000 -16,4 100 120 -16,9 100 0,0
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 4.406.927.000 4.332.533.000 1,7 8.755 8.661 1,1 8.755 0,0
- palkkaukset 2.619.955.000 2.578.695.000 1,6 5.205 5.155 1,0 5.205 0,0
- muut menot *) 1.786.972.000 1.753.838.000 1,9 3.550 3.506 1,3 3.550 0,0
                 
        e/hoitopv e/hoitopv   e/hoitopv  
Sairaalaopetus (kunnallinen) 17.355.000 17.915.000 -3,1 139 145 -4,5 139 0,0
- palkkaukset 12.479.000 13.214.000 -5,6 100 107 -6,9 100 0,0
- muut menot *) 4.876.000 4.701.000 3,7 39 38 2,3 39 0,0
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 907.000   0,0       907.000  
- palkkaukset 712.000   0,0       712.000  
- muut menot *) 195.000   0,0       195.000  
                 
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 36.864.000 35.431.000 4,0 34.485 33.600 2,6 34.485 0,0
- palkkaukset 26.290.000 25.590.000 2,7 24.593 24.267 1,3 24.593 0,0
- muut menot *) 10.574.000 9.841.000 7,4 9.891 9.332 6,0 9.891 0,0
                 
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 148.588.000 149.027.000 -0,3 18.369 18.128 1,3 18.369 0,0
- palkkaukset 107.499.000 106.891.000 0,6 13.290 13.002 2,2 13.290 0,0
- muut menot *) 41.089.000 42.136.000 -2,5 5.080 5.125 -0,9 5.080 0,0
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 4.699.480.000 4.620.795.000 1,7 9.170 9.069 1,1 9.170 0,0
- palkkaukset 2.766.935.000 2.724.390.000 1,6 5.399 5.347 1,0 5.399 0,0
- muut menot (ei sis. alv) 1.843.706.000 1.810.516.000 1,8 3.598 3.553 1,2 3.598 0,0
- arvonlisävero 88.839.000 85.889.000 3,4 173 169 2,8 173 0,0
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 53,7 54,0 -0,6       53,7 0,0
Majoitus ja kuljetus 3,8 3,9 -2,5       3,8 0,0
Oppilasruokailu 5,6 5,7 -3,0       5,6 0,0
Muu oppilashuolto 3,8 3,9 -1,1       3,8 0,0
Sisäinen hallinto 5,4 4,9 11,8       5,4 0,0
Kiinteistöjen ylläpito 20,3 20,0 1,5       20,3 0,0
Pienet hankkeet 1,1 1,3 -17,8       1,1 0,0
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0,4 0,4 -4,7       0,4 0,0
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) 0,0   0,0       0,0 0,0
Vaik. keh.vamm. opetus 0,8 0,8 2,3       0,8 0,0
Muu vammaisopetus 3,2 3,2 -2,0       3,2 0,0
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 0,0 0,0 57,1       0,0 0,0
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 22,3 22,8 -2,1       22,3 0,0
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. ja kulj. e/majoit. ja kulj. opp 1.576 1.565 0,6       1.576 0,0
Oppilasruokailu e/oppilas/pv (lask.) 3 3 -2,0       3 0,0
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 300.216.000 296.701.000 1,2 586 582 0,6 586 0,0
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Muu toiminta, menot yhteensä 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0