KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K05C3YO ***
 
VARSINAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, MUUN TOIMINNAN MENOT SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET
VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Kuntien ja kuntayhtymien arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
     1 Yksityinen
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 90,5 90,0 0,6       420,0  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 15.260,0 15.092,0 1,1       526.285,0  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 15.407,5 15.247,5 1,0       536.025,0  
- majoitus- ja kulj. oppilaita 2.939,5 3.027,0 -2,9       118.372,0  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 53,0 54,5 -2,8       1.270,0  
- muita vammaisoppilaita 94,5 101,0 -6,4       8.470,0  
- muita erityisoppilaita 477,5 464,0 2,9       28.954,0  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 1.200.234 1.186.477 1,2 79 79 0,0 73 8,3
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 84.086.330 83.898.975 0,2 5.510 5.559 -0,9 5.044 9,2
- palkkaukset 74.912.959 73.845.540 1,4 4.909 4.893 0,3 4.546 8,0
- muut menot *) 9.173.371 10.053.435 -8,8 601 666 -9,8 498 20,7
                 
Majoitus ja kuljetus 1.854.472 1.944.257 -4,6 122 129 -5,7 350 -65,3
- palkkaukset 413.908 378.797 9,3 27 25 8,1 4 651,6
- muut menot *) 1.440.564 1.565.460 -8,0 94 104 -9,0 346 -72,7
                 
Ruokailu 8.435.459 8.417.847 0,2 553 558 -0,9 522 5,9
- palkkaukset 2.095.964 2.274.428 -7,8 137 151 -8,9 18 665,2
- muut menot *) 6.339.495 6.143.419 3,2 415 407 2,1 504 -17,6
                 
Muu oppilashuolto 2.766.489 3.101.085 -10,8 181 205 -11,8 354 -48,8
- palkkaukset 2.593.372 2.900.440 -10,6 170 192 -11,6 321 -47,0
- muut menot *) 173.117 200.645 -13,7 11 13 -14,7 33 -65,6
                 
Sisäinen hallinto 13.008.986 12.681.888 2,6 852 840 1,4 529 61,1
- palkkaukset 9.442.963 9.078.403 4,0 619 602 2,9 337 83,7
- muut menot *) 3.566.023 3.603.485 -1,0 234 239 -2,1 192 21,5
                 
Kiinteistöjen ylläpito 18.803.753 18.072.705 4,0 1.232 1.198 2,9 1.897 -35,1
- palkkaukset 2.464.371 2.677.098 -7,9 161 177 -9,0 29 451,6
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 317.823 769.009 -58,7 21 51 -59,1 721 -97,1
- muut menot *) 16.021.559 14.626.598 9,5 1.050 969 8,3 1.147 -8,5
                 
Pienet hankkeet 582.439 841.060 -30,7 38 56 -31,5 97 -60,8
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 129.537.928 128.957.817 0,4 8.489 8.545 -0,7 8.793 -3,5
- palkkaukset 91.923.537 91.154.706 0,8 6.024 6.040 -0,3 5.254 14,6
- muut menot *) 37.614.391 37.803.111 -0,5 2.465 2.505 -1,6 3.539 -30,3
                 
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 0   0,0       907.000  
- palkkaukset 0   0,0       712.000  
- muut menot *) 0   0,0       195.000  
                 
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 2.652.615 2.460.691 7,8 50.049 45.150 10,9 38.788 29,0
- palkkaukset 1.978.643 1.800.593 9,9 37.333 33.038 13,0 27.128 37,6
- muut menot *) 673.972 660.098 2,1 12.716 12.112 5,0 11.660 9,1
                 
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 2.858.447 3.075.357 -7,1 30.248 30.449 -0,7 21.108 43,3
- palkkaukset 2.085.786 2.229.429 -6,4 22.072 22.074 -0,0 14.763 49,5
- muut menot *) 772.661 845.928 -8,7 8.176 8.376 -2,4 6.345 28,9
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 135.048.990 134.493.865 0,4 8.765 8.821 -0,6 9.259 -5,3
- palkkaukset 95.987.966 95.184.728 0,8 6.230 6.243 -0,2 5.481 13,7
- muut menot (ei sis. alv) 34.399.307 34.693.930 -0,8 2.233 2.275 -1,9 3.588 -37,8
- arvonlisävero 4.661.717 4.615.207 1,0 303 303 -0,0 190 59,4
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 62,3 62,4 -0,2       53,5 16,4
Majoitus ja kuljetus 1,4 1,4 -5,0       3,7 -63,0
Oppilasruokailu 6,2 6,3 -0,2       5,5 12,9
Muu oppilashuolto 2,0 2,3 -11,2       3,8 -45,4
Sisäinen hallinto 9,6 9,4 2,2       5,6 71,7
Kiinteistöjen ylläpito 13,9 13,4 3,6       20,1 -30,8
Pienet hankkeet 0,4 0,6 -31,0       1,0 -58,2
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) 0,0   0,0       0,0 -100,0
Vaik. keh.vamm. opetus 2,0 1,8 7,4       1,0 97,9
Muu vammaisopetus 2,1 2,3 -7,4       3,6 -41,2
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 3,1 3,4 -9,1       0,1 2.417,4
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 15,9 16,4 -2,8       22,0 -27,4
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. ja kulj. e/majoit. ja kulj. opp 631 642 -1,8       1.555 -59,4
Oppilasruokailu e/oppilas/pv (lask.) 3 3 -0,9       3 5,9
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Muu toiminta, menot yhteensä 8.707.531 6.300.876 38,2 565 413 36,8 48 1.082,8

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K05C3YO ***
 
VARSINAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, MUUN TOIMINNAN MENOT SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET
VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Kuntien ja kuntayhtymien arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
     2 Valtio
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 12,5 15,0 -16,7       420,0  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 1.492,0 1.485,5 0,4       526.285,0  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 1.780,5 1.786,0 -0,3       536.025,0  
- majoitus- ja kulj. oppilaita 479,5 540,0 -11,2       118.372,0  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 23,0 27,5 -16,4       1.270,0  
- muita vammaisoppilaita 265,5 273,0 -2,7       8.470,0  
- muita erityisoppilaita 191,5 203,0 -5,7       28.954,0  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 532.906 2.253.224 -76,3 357 1.517 -76,5 73 391,9
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 12.339.143 12.328.726 0,1 8.270 8.299 -0,4 5.044 64,0
- palkkaukset 10.646.746 10.930.943 -2,6 7.136 7.358 -3,0 4.546 57,0
- muut menot *) 1.692.397 1.397.783 21,1 1.134 941 20,5 498 127,8
                 
Majoitus ja kuljetus 1.543.247 1.205.269 28,0 1.034 811 27,5 350 195,8
- palkkaukset 937.274 764.551 22,6 628 515 22,1 4 17.308,1
- muut menot *) 605.973 440.718 37,5 406 297 36,9 346 17,3
                 
Ruokailu 1.551.828 1.465.643 5,9 1.040 987 5,4 522 99,3
- palkkaukset 581.323 585.162 -0,7 390 394 -1,1 18 2.070,7
- muut menot *) 970.505 880.481 10,2 650 593 9,7 504 29,1
                 
Muu oppilashuolto 1.776.008 1.969.424 -9,8 1.190 1.326 -10,2 354 236,4
- palkkaukset 1.533.721 1.785.194 -14,1 1.028 1.202 -14,5 321 220,3
- muut menot *) 242.287 184.230 31,5 162 124 30,9 33 393,1
                 
Sisäinen hallinto 3.786.103 3.160.128 19,8 2.538 2.127 19,3 529 379,6
- palkkaukset 2.371.263 2.211.609 7,2 1.589 1.489 6,8 337 371,9
- muut menot *) 1.414.840 948.519 49,2 948 639 48,5 192 393,1
                 
Kiinteistöjen ylläpito 6.303.414 6.536.938 -3,6 4.225 4.400 -4,0 1.897 122,7
- palkkaukset 333.768 372.778 -10,5 224 251 -10,9 29 664,1
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 0 0 0,0 0 0 0,0 721 0,0
- muut menot *) 5.969.646 6.164.160 -3,2 4.001 4.150 -3,6 1.147 248,8
                 
Pienet hankkeet 0 0 0,0 0 0 0,0 97 0,0
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 27.299.743 26.666.128 2,4 18.297 17.951 1,9 8.793 108,1
- palkkaukset 16.404.095 16.650.237 -1,5 10.995 11.209 -1,9 5.254 109,2
- muut menot *) 10.895.648 10.015.891 8,8 7.303 6.742 8,3 3.539 106,4
                 
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 0   0,0       907.000  
- palkkaukset 0   0,0       712.000  
- muut menot *) 0   0,0       195.000  
                 
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 3.792.683 3.276.728 15,7 164.899 119.154 38,4 38.788 325,1
- palkkaukset 2.131.311 1.844.610 15,5 92.666 67.077 38,1 27.128 241,6
- muut menot *) 1.661.372 1.432.118 16,0 72.234 52.077 38,7 11.660 519,5
                 
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 26.392.272 25.842.936 2,1 99.406 94.663 5,0 21.108 370,9
- palkkaukset 14.827.315 15.353.773 -3,4 55.847 56.241 -0,7 14.763 278,3
- muut menot *) 11.564.957 10.489.163 10,3 43.559 38.422 13,4 6.345 586,5
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 57.484.698 55.785.792 3,0 32.286 31.235 3,4 9.259 248,7
- palkkaukset 33.362.721 33.848.620 -1,4 18.738 18.952 -1,1 5.481 241,9
- muut menot (ei sis. alv) 20.258.867 18.152.780 11,6 11.378 10.164 11,9 3.588 217,1
- arvonlisävero 3.863.110 3.784.392 2,1 2.170 2.119 2,4 190 1.043,2
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 21,5 22,1 -2,9       53,5 -59,9
Majoitus ja kuljetus 2,7 2,2 24,3       3,7 -27,6
Oppilasruokailu 2,7 2,6 2,8       5,5 -51,2
Muu oppilashuolto 3,1 3,5 -12,5       3,8 -17,7
Sisäinen hallinto 6,6 5,7 16,3       5,6 17,4
Kiinteistöjen ylläpito 11,0 11,7 -6,4       20,1 -45,5
Pienet hankkeet 0,0 0,0 0,0       1,0 -100,0
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) 0,0   0,0       0,0 -100,0
Vaik. keh.vamm. opetus 6,6 5,9 12,3       1,0 564,7
Muu vammaisopetus 45,9 46,3 -0,9       3,6 1.174,5
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 8,6 9,2 -7,3       0,1 6.778,0
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 18,4 21,0 -12,5       22,0 -16,4
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. ja kulj. e/majoit. ja kulj. opp 3.218 2.232 44,2       1.555 107,0
Oppilasruokailu e/oppilas/pv (lask.) 5 5 5,4       3 99,3
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Muu toiminta, menot yhteensä 10.705.339 8.059.938 32,8 6.013 4.513 33,2 48 12.484,1

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K05C3YO ***
 
VARSINAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, MUUN TOIMINNAN MENOT SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET
VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Kuntien ja kuntayhtymien arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
     3 Kunta
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 296,0 299,0 -1,0       420,0  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 503.335,5 500.242,5 0,6       526.285,0  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 512.493,5 509.518,0 0,6       536.025,0  
- majoitus- ja kulj. oppilaita 114.564,0 116.286,5 -1,5       118.372,0  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 1.069,0 1.054,5 1,4       1.270,0  
- muita vammaisoppilaita 8.089,0 8.221,0 -1,6       8.470,0  
- muita erityisoppilaita 28.170,5 27.853,5 1,1       28.954,0  
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm 124.887 123.135 1,4       124.887  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 35.996.612 36.407.127 -1,1 72 73 -1,7 73 -1,5
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 2.522.143.000 2.494.919.000 1,1 5.011 4.987 0,5 5.044 -0,7
- palkkaukset 2.274.960.000 2.254.135.000 0,9 4.520 4.506 0,3 4.546 -0,6
- muut menot *) 247.183.000 240.784.000 2,7 491 481 2,0 498 -1,4
                 
Majoitus ja kuljetus 180.509.000 182.044.000 -0,8 359 364 -1,5 350 2,5
- palkkaukset 548.000 513.000 6,8 1 1 6,2 4 -69,8
- muut menot *) 179.961.000 181.531.000 -0,9 358 363 -1,5 346 3,3
                 
Ruokailu 262.014.000 265.590.000 -1,3 521 531 -2,0 522 -0,3
- palkkaukset 6.676.000 8.050.000 -17,1 13 16 -17,6 18 -26,1
- muut menot *) 255.338.000 257.540.000 -0,9 507 515 -1,5 504 0,7
                 
Muu oppilashuolto 180.557.000 179.569.000 0,6 359 359 -0,1 354 1,4
- palkkaukset 163.668.000 163.324.000 0,2 325 326 -0,4 321 1,3
- muut menot *) 16.889.000 16.245.000 4,0 34 32 3,3 33 1,9
                 
Sisäinen hallinto 255.922.000 225.081.000 13,7 508 450 13,0 529 -3,9
- palkkaukset 161.578.000 138.971.000 16,3 321 278 15,6 337 -4,7
- muut menot *) 94.344.000 86.110.000 9,6 187 172 8,9 192 -2,5
                 
Kiinteistöjen ylläpito 955.680.000 925.422.000 3,3 1.899 1.850 2,6 1.897 0,1
- palkkaukset 12.525.000 13.702.000 -8,6 25 27 -9,2 29 -15,0
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 379.123.000 377.443.000 0,4 753 755 -0,2 721 4,4
- muut menot *) 564.032.000 534.277.000 5,6 1.121 1.068 4,9 1.147 -2,3
                 
Pienet hankkeet 50.102.000 59.908.000 -16,4 100 120 -16,9 97 2,2
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 4.406.927.000 4.332.533.000 1,7 8.755 8.661 1,1 8.793 -0,4
- palkkaukset 2.619.955.000 2.578.695.000 1,6 5.205 5.155 1,0 5.254 -0,9
- muut menot *) 1.786.972.000 1.753.838.000 1,9 3.550 3.506 1,3 3.539 0,3
                 
        e/hoitopv e/hoitopv   e/hoitopv  
Sairaalaopetus (kunnallinen) 17.355.000 17.915.000 -3,1 139 145 -4,5 139 0,0
- palkkaukset 12.479.000 13.214.000 -5,6 100 107 -6,9 100 0,0
- muut menot *) 4.876.000 4.701.000 3,7 39 38 2,3 39 0,0
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 907.000   0,0       907.000  
- palkkaukset 712.000   0,0       712.000  
- muut menot *) 195.000   0,0       195.000  
                 
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 36.864.000 35.431.000 4,0 34.485 33.600 2,6 38.788 -11,1
- palkkaukset 26.290.000 25.590.000 2,7 24.593 24.267 1,3 27.128 -9,3
- muut menot *) 10.574.000 9.841.000 7,4 9.891 9.332 6,0 11.660 -15,2
                 
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 148.588.000 149.027.000 -0,3 18.369 18.128 1,3 21.108 -13,0
- palkkaukset 107.499.000 106.891.000 0,6 13.290 13.002 2,2 14.763 -10,0
- muut menot *) 41.089.000 42.136.000 -2,5 5.080 5.125 -0,9 6.345 -19,9
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 4.699.480.000 4.620.795.000 1,7 9.170 9.069 1,1 9.259 -1,0
- palkkaukset 2.766.935.000 2.724.390.000 1,6 5.399 5.347 1,0 5.481 -1,5
- muut menot (ei sis. alv) 1.843.706.000 1.810.516.000 1,8 3.598 3.553 1,2 3.588 0,3
- arvonlisävero 88.839.000 85.889.000 3,4 173 169 2,8 190 -8,7
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 53,7 54,0 -0,6       53,5 0,3
Majoitus ja kuljetus 3,8 3,9 -2,5       3,7 3,6
Oppilasruokailu 5,6 5,7 -3,0       5,5 0,7
Muu oppilashuolto 3,8 3,9 -1,1       3,8 2,4
Sisäinen hallinto 5,4 4,9 11,8       5,6 -2,9
Kiinteistöjen ylläpito 20,3 20,0 1,5       20,1 1,1
Pienet hankkeet 1,1 1,3 -17,8       1,0 3,2
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0,4 0,4 -4,7       0,3 5,6
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) 0,0   0,0       0,0 5,6
Vaik. keh.vamm. opetus 0,8 0,8 2,3       1,0 -21,0
Muu vammaisopetus 3,2 3,2 -2,0       3,6 -12,2
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 0,0 0,0 57,1       0,1 -96,2
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 22,3 22,8 -2,1       22,0 1,8
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. ja kulj. e/majoit. ja kulj. opp 1.576 1.565 0,6       1.555 1,3
Oppilasruokailu e/oppilas/pv (lask.) 3 3 -2,0       3 -0,3
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Kotikunnan maksuosuudet 300.216.000 296.701.000 1,2 586 582 0,6 560 4,6

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K05C3YO ***
 
VARSINAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, MUUN TOIMINNAN MENOT SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET
VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Kuntien ja kuntayhtymien arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
     4 Kuntayhtymä
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 10,0 10,0 0,0       420,0  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 254,0 246,5 3,0       526.285,0  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 395,0 390,5 1,2       536.025,0  
- majoitus- ja kulj. oppilaita 148,0 177,5 -16,6       118.372,0  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 124,5 125,5 -0,8       1.270,0  
- muita vammaisoppilaita 16,5 18,5 -10,8       8.470,0  
- muita erityisoppilaita 30,0 40,5 -25,9       28.954,0  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 99.967 93.570 6,8 394 380 3,7 73 442,0
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 1.957.000 1.630.000 20,1 7.705 6.613 16,5 5.044 52,8
- palkkaukset 1.763.000 1.436.000 22,8 6.941 5.826 19,1 4.546 52,7
- muut menot *) 194.000 194.000 0,0 764 787 -3,0 498 53,4
                 
Majoitus ja kuljetus 20.000 97.000 -79,4 79 394 -80,0 350 -77,5
- palkkaukset 0 1.000 -100,0 0 4 -100,0 4 0,0
- muut menot *) 20.000 96.000 -79,2 79 389 -79,8 346 -77,2
                 
Ruokailu 50.000 70.000 -28,6 197 284 -30,7 522 -62,3
- palkkaukset 25.000 31.000 -19,4 98 126 -21,7 18 448,3
- muut menot *) 25.000 39.000 -35,9 98 158 -37,8 504 -80,5
                 
Muu oppilashuolto 166.000 200.000 -17,0 654 811 -19,5 354 84,7
- palkkaukset 138.000 163.000 -15,3 543 661 -17,8 321 69,3
- muut menot *) 28.000 37.000 -24,3 110 150 -26,6 33 234,7
                 
Sisäinen hallinto 178.000 97.000 83,5 701 394 78,1 529 32,4
- palkkaukset 134.000 64.000 109,4 528 260 103,2 337 56,6
- muut menot *) 44.000 33.000 33,3 173 134 29,4 192 -9,9
                 
Kiinteistöjen ylläpito 445.000 316.000 40,8 1.752 1.282 36,7 1.897 -7,7
- palkkaukset 27.000 37.000 -27,0 106 150 -29,2 29 263,1
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 144.000 135.000 6,7 567 548 3,5 721 -21,4
- muut menot *) 274.000 144.000 90,3 1.079 584 84,7 1.147 -5,9
                 
Pienet hankkeet 0 0 0,0 0 0 0,0 97 0,0
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 2.816.000 2.410.000 16,8 11.087 9.777 13,4 8.793 26,1
- palkkaukset 2.087.000 1.732.000 20,5 8.217 7.026 16,9 5.254 56,4
- muut menot *) 729.000 678.000 7,5 2.870 2.751 4,3 3.539 -18,9
                 
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 0   0,0       907.000  
- palkkaukset 0   0,0       712.000  
- muut menot *) 0   0,0       195.000  
                 
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 5.936.000 5.334.000 11,3 47.679 42.502 12,2 38.788 22,9
- palkkaukset 4.043.000 3.875.000 4,3 32.474 30.876 5,2 27.128 19,7
- muut menot *) 1.893.000 1.459.000 29,7 15.205 11.625 30,8 11.660 30,4
                 
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 885.000 843.000 5,0 53.636 45.568 17,7 21.108 154,1
- palkkaukset 585.000 573.000 2,1 35.455 30.973 14,5 14.763 140,2
- muut menot *) 300.000 270.000 11,1 18.182 14.595 24,6 6.345 186,5
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 9.798.000 8.772.000 11,7 24.805 22.464 10,4 9.259 167,9
- palkkaukset 6.715.000 6.180.000 8,7 17.000 15.826 7,4 5.481 210,2
- muut menot (ei sis. alv) 2.922.000 2.407.000 21,4 7.397 6.164 20,0 3.588 106,2
- arvonlisävero 161.000 185.000 -13,0 408 474 -14,0 190 114,8
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 20,0 18,6 7,5       53,5 -62,7
Majoitus ja kuljetus 0,2 1,1 -81,5       3,7 -94,5
Oppilasruokailu 0,5 0,8 -36,1       5,5 -90,8
Muu oppilashuolto 1,7 2,3 -25,7       3,8 -54,8
Sisäinen hallinto 1,8 1,1 64,3       5,6 -67,6
Kiinteistöjen ylläpito 4,5 3,6 26,1       20,1 -77,4
Pienet hankkeet 0,0 0,0 0,0       1,0 -100,0
Vaik. keh.vamm. opetus 60,6 60,8 -0,4       1,0 6.004,0
Muu vammaisopetus 9,0 9,6 -6,0       3,6 150,7
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 1,9 2,6 -25,9       0,1 1.424,7
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 35,6 42,9 -17,1       22,0 62,0
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. ja kulj. e/majoit. ja kulj. opp 135 546 -75,3       1.555 -91,3
Oppilasruokailu e/oppilas/pv (lask.) 1 1 -30,7       3 -62,3
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Kotikunnan maksuosuudet 0 0 0,0 0 0 0,0 560 0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K05C3YO ***
 
VARSINAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, MUUN TOIMINNAN MENOT SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET
VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Kuntien ja kuntayhtymien arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
     7 Yliopistot
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 11,0 11,0 0,0       420,0  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 5.943,5 5.842,5 1,7       526.285,0  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 5.948,5 5.847,5 1,7       536.025,0  
- majoitus- ja kulj. oppilaita 241,0 252,0 -4,4       118.372,0  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 0,5 0,0 0,0       1.270,0  
- muita vammaisoppilaita 4,5 5,0 -10,0       8.470,0  
- muita erityisoppilaita 84,5 74,0 14,2       28.954,0  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 388.268 371.867 4,4 65 64 2,6 73 -10,0
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 33.983.358 33.549.764 1,3 5.718 5.742 -0,4 5.044 13,4
- palkkaukset 30.162.655 30.454.652 -1,0 5.075 5.213 -2,6 4.546 11,6
- muut menot *) 3.820.703 3.095.112 23,4 643 530 21,3 498 29,1
                 
Majoitus ja kuljetus 123.783 117.572 5,3 21 20 3,5 350 -94,0
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 4 0,0
- muut menot *) 123.783 117.572 5,3 21 20 3,5 346 -94,0
                 
Ruokailu 2.640.712 2.596.939 1,7 444 444 -0,0 522 -14,9
- palkkaukset 68.375 116.062 -41,1 12 20 -42,1 18 -35,9
- muut menot *) 2.572.337 2.480.877 3,7 433 425 1,9 504 -14,1
                 
Muu oppilashuolto 955.088 850.254 12,3 161 146 10,4 354 -54,6
- palkkaukset 954.752 832.846 14,6 161 143 12,7 321 -49,9
- muut menot *) 336 17.408 -98,1 0 3 -98,1 33 -99,8
                 
Sisäinen hallinto 5.573.617 5.447.055 2,3 938 932 0,6 529 77,2
- palkkaukset 3.729.882 3.432.979 8,6 628 588 6,8 337 86,3
- muut menot *) 1.843.735 2.014.076 -8,5 310 345 -10,0 192 61,3
                 
Kiinteistöjen ylläpito 17.383.720 16.842.190 3,2 2.925 2.883 1,5 1.897 54,1
- palkkaukset 57.523 36.131 59,2 10 6 56,5 29 -66,9
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 0 0 0,0 0 0 0,0 721 0,0
- muut menot *) 17.326.197 16.806.059 3,1 2.915 2.877 1,3 1.147 154,2
                 
Pienet hankkeet 570.498 493.150 15,7 96 84 13,7 97 -1,4
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 61.230.776 59.896.924 2,2 10.302 10.252 0,5 8.793 17,2
- palkkaukset 34.973.187 34.872.670 0,3 5.884 5.969 -1,4 5.254 12,0
- muut menot *) 26.257.589 25.024.254 4,9 4.418 4.283 3,1 3.539 24,8
                 
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 0   0,0       907.000  
- palkkaukset 0   0,0       712.000  
- muut menot *) 0   0,0       195.000  
                 
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 14.972 0 0,0 29.944 0 0,0 38.788 -22,8
- palkkaukset 9.181 0 0,0 18.362 0 0,0 27.128 -32,3
- muut menot *) 5.791 0 0,0 11.582 0 0,0 11.660 -0,7
                 
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 65.230 51.941 25,6 14.496 10.388 39,5 21.108 -31,3
- palkkaukset 46.128 37.630 22,6 10.251 7.526 36,2 14.763 -30,6
- muut menot *) 19.102 14.311 33,5 4.245 2.862 48,3 6.345 -33,1
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 61.310.978 59.948.865 2,3 10.307 10.252 0,5 9.259 11,3
- palkkaukset 35.028.496 34.910.300 0,3 5.889 5.970 -1,4 5.481 7,4
- muut menot (ei sis. alv) 22.072.880 21.242.097 3,9 3.711 3.633 2,1 3.588 3,4
- arvonlisävero 4.209.602 3.796.468 10,9 708 649 9,0 190 272,9
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 55,4 56,0 -1,0       53,5 3,6
Majoitus ja kuljetus 0,2 0,2 2,9       3,7 -94,6
Oppilasruokailu 4,3 4,3 -0,6       5,5 -22,2
Muu oppilashuolto 1,6 1,4 9,8       3,8 -58,5
Sisäinen hallinto 9,1 9,1 0,1       5,6 62,0
Kiinteistöjen ylläpito 28,4 28,1 0,9       20,1 40,9
Pienet hankkeet 0,9 0,8 13,1       1,0 -9,9
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) 0,0   0,0       0,0 -100,0
Vaik. keh.vamm. opetus 0,0 0,0 0,0       1,0 -97,5
Muu vammaisopetus 0,1 0,1 22,8       3,6 -97,0
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 0,0 0,0 0,0       0,1 -100,0
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 4,1 4,3 -6,0       22,0 -81,5
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. ja kulj. e/majoit. ja kulj. opp 514 467 10,1       1.555 -67,0
Oppilasruokailu e/oppilas/pv (lask.) 2 2 -0,0       3 -14,9
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Muu toiminta, menot yhteensä 6.197.775 3.198.742 93,8 1.042 547 90,5 48 2.080,7

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.12.2016 ***
*** RAPORTTI: K05C3YO ***
 
VARSINAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, MUUN TOIMINNAN MENOT SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET
VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON
*) Kuntien ja kuntayhtymien arvonlisäverot sisältyvät ainoastaan kohtaan: Toiminnoittaiset käyttömenot yht.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /oppil
2015
/oppil
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
                                                 Yhteensä
 
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 420,0 425,0 -1,2       420,0  
Oppilasmäärä, ei vamm.opp 526.285,0 522.909,0 0,6       526.285,0  
Kokonaisoppilasmäärä, josta 536.025,0 532.789,5 0,6       536.025,0  
- majoitus- ja kulj. oppilaita 118.372,0 120.283,0 -1,6       118.372,0  
- vaik. keh.vammaisia oppilaita 1.270,0 1.262,0 0,6       1.270,0  
- muita vammaisoppilaita 8.470,0 8.618,5 -1,7       8.470,0  
- muita erityisoppilaita 28.954,0 28.635,0 1,1       28.954,0  
Sairaalaopetuksen hoitopäivien lkm 124.887 123.135 1,4       124.887  
        /oppil /oppil   /oppil  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 38.217.987 40.312.265 -5,2 73 77 -5,8 73 0,0
                 
VARSINAISEN TOIMINNAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/oppil e/oppil   e/oppil  
Opetus 2.654.508.831 2.626.326.465 1,1 5.044 5.023 0,4 5.044 0,0
- palkkaukset 2.392.445.360 2.370.802.135 0,9 4.546 4.534 0,3 4.546 0,0
- muut menot *) 262.063.471 255.524.330 2,6 498 489 1,9 498 0,0
                 
Majoitus ja kuljetus 184.050.502 185.408.098 -0,7 350 355 -1,4 350 0,0
- palkkaukset 1.899.182 1.657.348 14,6 4 3 13,9 4 0,0
- muut menot *) 182.151.320 183.750.750 -0,9 346 351 -1,5 346 0,0
                 
Ruokailu 274.691.999 278.140.429 -1,2 522 532 -1,9 522 0,0
- palkkaukset 9.446.662 11.056.652 -14,6 18 21 -15,1 18 0,0
- muut menot *) 265.245.337 267.083.777 -0,7 504 511 -1,3 504 0,0
                 
Muu oppilashuolto 186.220.585 185.689.763 0,3 354 355 -0,4 354 0,0
- palkkaukset 168.887.845 169.005.480 -0,1 321 323 -0,7 321 0,0
- muut menot *) 17.332.740 16.684.283 3,9 33 32 3,2 33 0,0
                 
Sisäinen hallinto 278.468.706 246.467.071 13,0 529 471 12,3 529 0,0
- palkkaukset 177.256.108 153.757.991 15,3 337 294 14,5 337 0,0
- muut menot *) 101.212.598 92.709.080 9,2 192 177 8,5 192 0,0
                 
Kiinteistöjen ylläpito 998.615.887 967.189.833 3,2 1.897 1.850 2,6 1.897 0,0
- palkkaukset 15.407.662 16.825.007 -8,4 29 32 -9,0 29 0,0
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 379.584.823 378.347.009 0,3 721 724 -0,3 721 0,0
- muut menot *) 603.623.402 572.017.817 5,5 1.147 1.094 4,8 1.147 0,0
                 
Pienet hankkeet 51.254.937 61.242.210 -16,3 97 117 -16,8 97 0,0
                 
Käyttömenot yht. ilman sair. ja vamm.op. 4.627.811.447 4.550.463.869 1,7 8.793 8.702 1,0 8.793 0,0
- palkkaukset 2.765.342.819 2.723.104.613 1,6 5.254 5.208 0,9 5.254 0,0
- muut menot *) 1.862.468.628 1.827.359.256 1,9 3.539 3.495 1,3 3.539 0,0
                 
        e/hoitopv e/hoitopv   e/hoitopv  
Sairaalaopetus (kunnallinen) 17.355.000 17.915.000 -3,1 139 145 -4,5 139 0,0
- palkkaukset 12.479.000 13.214.000 -5,6 100 107 -6,9 100 0,0
- muut menot *) 4.876.000 4.701.000 3,7 39 38 2,3 39 0,0
                 
Sair.opetuksen nivelvaihe (kunnallinen) 907.000   0,0       907.000  
- palkkaukset 712.000   0,0       712.000  
- muut menot *) 195.000   0,0       195.000  
                 
        e/vaik.va e/vaik.va      
Vaik. keh.vamm. opetus 49.260.270 46.502.419 5,9 38.788 36.848 5,3 38.788 0,0
- palkkaukset 34.452.135 33.110.203 4,1 27.128 26.236 3,4 27.128 0,0
- muut menot *) 14.808.135 13.392.216 10,6 11.660 10.612 9,9 11.660 0,0
                 
        e/vamm.op e/vamm.op   e/vamm.op  
Muu vammaisopetus 178.788.949 178.840.234 -0,0 21.108 20.751 1,7 21.108 0,0
- palkkaukset 125.043.229 125.084.832 -0,0 14.763 14.514 1,7 14.763 0,0
- muut menot *) 53.745.720 53.755.402 -0,0 6.345 6.237 1,7 6.345 0,0
                 
        e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Toiminnoittaiset käyttömenot yht. 4.963.122.666 4.879.795.522 1,7 9.259 9.159 1,1 9.259 0,0
- palkkaukset 2.938.029.183 2.894.513.648 1,5 5.481 5.433 0,9 5.481 0,0
- muut menot (ei sis. alv) 1.923.359.054 1.887.011.807 1,9 3.588 3.542 1,3 3.588 0,0
- arvonlisävero 101.734.429 98.270.067 3,5 190 184 2,9 190 0,0
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 53,5 53,8 -0,6       53,5 0,0
Majoitus ja kuljetus 3,7 3,8 -2,4       3,7 0,0
Oppilasruokailu 5,5 5,7 -2,9       5,5 0,0
Muu oppilashuolto 3,8 3,8 -1,4       3,8 0,0
Sisäinen hallinto 5,6 5,1 11,1       5,6 0,0
Kiinteistöjen ylläpito 20,1 19,8 1,5       20,1 0,0
Pienet hankkeet 1,0 1,3 -17,7       1,0 0,0
Sairaalaopetus (kunnallinen) 0,3 0,4 -4,8       0,3 0,0
Sair.opet.nivelv. (kunnallinen) 0,0   0,0       0,0 0,0
Vaik. keh.vamm. opetus 1,0 1,0 4,2       1,0 0,0
Muu vammaisopetus 3,6 3,7 -1,7       3,6 0,0
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 0,1 0,1 -7,4       0,1 0,0
Kuljetettav. osuus % kok.oppilasmäärästä 22,0 22,4 -2,2       22,0 0,0
                 
TUNNUSLUKUJA VARS. TOIMIN. BRUTTOMENOIST e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. ja kulj. e/majoit. ja kulj. opp 1.555 1.541 0,9       1.555 0,0
Oppilasruokailu e/oppilas/pv (lask.) 3 3 -1,9       3 0,0
                 
MUUN TOIMINNAN MENOT Euroa Euroa   e/kok.opp e/kok.opp   e/kok.opp  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 300.216.000 296.701.000 1,2 560 557 0,6 560 0,0
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Muu toiminta, menot yhteensä 25.610.645 17.559.556 45,9 48 33 45,0 48 0,0