KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** LUKIOKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K06C3YM ***
 
VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖ-
KUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /opisk
2015
/opisk
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
     0 Ulkomaa
                 
SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 1,0 1,0 0,0       276,5  
Opiskelijamäärä, ei aineop. 56,9 59,3 -4,1       101.387,0  
Yli 18v. aloittaneiden lkm yhteensä 0,6 1,6 -63,2       5.102,8  
Majoitusopiskelijoita 0,0 0,0 0,0       410,7  
Aineopiskelijoiden lukumäärä 0,0 0,0 0,0       19.939,8  
Maahanm. ja vierask. valm. koulutus 0,0 0,0 0,0       185,1  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 3.082 3.045 1,2 54 51 5,5 50 8,9
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUV. TOIM. BRTMENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Opetus 301.442 323.595 -6,8 5.296 5.454 -2,9 5.054 4,8
- palkkaukset 278.491 303.803 -8,3 4.893 5.120 -4,4 4.594 6,5
- muut menot (sis. alv) 22.951 19.792 16,0 403 334 20,9 460 -12,4
                 
Majoitus 0 0 0,0 0 0 0,0 11 0,0
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 2 0,0
- muut menot (sis. alv) 0 0 0,0 0 0 0,0 9 0,0
                 
Ruokailu 32.588 37.186 -12,4 573 627 -8,6 417 37,2
- palkkaukset 22.294 25.281 -11,8 392 426 -8,1 14 2.611,2
- muut menot (sis. alv) 10.294 11.905 -13,5 181 201 -9,9 403 -55,1
                 
Muu opiskelijahuolto 482 2.113 -77,2 8 36 -76,2 13 -33,5
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 8 0,0
- muut menot (sis. alv) 482 2.113 -77,2 8 36 -76,2 4 92,0
                 
Sisäinen hallinto 80.400 85.442 -5,9 1.413 1.440 -1,9 670 110,7
- palkkaukset 47.410 52.959 -10,5 833 893 -6,7 463 80,0
- muut menot (sis. alv) 32.990 32.483 1,6 580 547 5,9 208 179,0
                 
Kiinteistöjen ylläpito 85.517 92.979 -8,0 1.502 1.567 -4,1 1.526 -1,6
- palkkaukset 15.441 20.129 -23,3 271 339 -20,0 32 750,4
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 0 0 0,0 0 0 0,0 489 0,0
- muut menot (sis. alv) 70.076 72.850 -3,8 1.231 1.228 0,3 1.006 22,4
                 
Pienet hankkeet 4.702 339 1.287,0 83 6 1.345,9 57 46,2
                 
Toiminnoittaiset menot yht. 505.131 541.654 -6,7 8.875 9.129 -2,8 7.748 14,5
- palkkaukset 363.636 402.172 -9,6 6.389 6.778 -5,7 5.113 25,0
- muut menot (sis. alv) 141.495 139.482 1,4 2.486 2.351 5,8 2.635 -5,7
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 59,7 59,7 -0,1       65,2 -8,5
Majoitus 0,0 0,0 0,0       0,1 -100,0
Ruokailu 6,5 6,9 -6,0       5,4 19,8
Muu opiskelijahuolto 0,1 0,4 -75,5       0,2 -41,9
Sisäinen hallinto 15,9 15,8 0,9       8,7 84,0
Kiinteistöjen ylläpito 16,9 17,2 -1,4       19,7 -14,1
Pienet hankkeet 0,9 0,1 1.387,3       0,7 27,6
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kaikista 0,0 0,0 0,0       0,4 -100,0
                 
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUMATTOM. TOIM. MENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 0 0 0,0 0 0 0,0 16 0,0
Muut valtionosuuspohjiin kuulum. menot 0 0 0,0 0 0 0,0 126 0,0
                 
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Koulutuspalvelujen myynti 0 0 0,0 0 0 0,0 15 0,0
Muu maks.palvelutoiminta 0 0 0,0 0 0 0,0 5 0,0
Muut valtos.pohjaan kuulum. toim. 54.955 68.664 -20,0 966 1.157 -16,6 25 3.749,8
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. e/majoit. opisk. 0 0 0,0       2.767 -100,0
                 
MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET Määrä Määrä         Määrä  
Maksullisen palvelutoim. opetustunnit 0 0 0,0       6.365  

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** LUKIOKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K06C3YM ***
 
VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖ-
KUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /opisk
2015
/opisk
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
     1 Uusimaa
                 
SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 44,5 44,0 1,1       276,5  
Opiskelijamäärä, ei aineop. 34.146,8 34.299,5 -0,4       101.387,0  
Yli 18v. aloittaneiden lkm yhteensä 2.030,2 2.104,4 -3,5       5.102,8  
Majoitusopiskelijoita 3,4 1,4 141,2       410,7  
Aineopiskelijoiden lukumäärä 6.835,3 6.756,2 1,2       19.939,8  
Maahanm. ja vierask. valm. koulutus 91,8 40,4 127,2       185,1  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 1.636.462 1.739.857 -5,9 48 51 -5,5 50 -3,6
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUV. TOIM. BRTMENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Opetus 158.263.296 161.642.992 -2,1 4.635 4.713 -1,7 5.054 -8,3
- palkkaukset 144.895.804 146.477.155 -1,1 4.243 4.271 -0,6 4.594 -7,6
- muut menot (sis. alv) 13.367.492 15.165.837 -11,9 391 442 -11,5 460 -14,9
                 
Majoitus 128.000 7.000 1.728,6 4 0 1.736,7 11 -66,6
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 2 0,0
- muut menot (sis. alv) 128.000 7.000 1.728,6 4 0 1.736,7 9 -58,1
                 
Ruokailu 12.322.460 12.651.218 -2,6 361 369 -2,2 417 -13,5
- palkkaukset 299.126 477.406 -37,3 9 14 -37,1 14 -39,4
- muut menot (sis. alv) 12.023.334 12.173.812 -1,2 352 355 -0,8 403 -12,6
                 
Muu opiskelijahuolto 417.213 383.955 8,7 12 11 9,1 13 -4,1
- palkkaukset 295.281 273.425 8,0 9 8 8,5 8 3,9
- muut menot (sis. alv) 121.932 110.530 10,3 4 3 10,8 4 -19,0
                 
Sisäinen hallinto 22.644.489 21.648.882 4,6 663 631 5,1 670 -1,1
- palkkaukset 15.889.362 14.987.304 6,0 465 437 6,5 463 0,6
- muut menot (sis. alv) 6.755.127 6.661.578 1,4 198 194 1,9 208 -4,8
                 
Kiinteistöjen ylläpito 60.094.676 58.337.042 3,0 1.760 1.701 3,5 1.526 15,3
- palkkaukset 1.020.076 1.182.329 -13,7 30 34 -13,3 32 -6,4
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 19.952.220 21.463.644 -7,0 584 626 -6,6 489 19,5
- muut menot (sis. alv) 39.122.380 35.691.069 9,6 1.146 1.041 10,1 1.006 13,9
                 
Pienet hankkeet 1.231.380 3.313.145 -62,8 36 97 -62,7 57 -36,2
                 
Toiminnoittaiset menot yht. 255.101.514 257.984.234 -1,1 7.471 7.522 -0,7 7.748 -3,6
- palkkaukset 162.399.649 163.397.619 -0,6 4.756 4.764 -0,2 5.113 -7,0
- muut menot (sis. alv) 92.701.865 94.586.615 -2,0 2.715 2.758 -1,6 2.635 3,0
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 62,0 62,7 -1,0       65,2 -4,9
Majoitus 0,1 0,0 1.749,2       0,1 -65,3
Ruokailu 4,8 4,9 -1,5       5,4 -10,3
Muu opiskelijahuolto 0,2 0,1 9,9       0,2 -0,5
Sisäinen hallinto 8,9 8,4 5,8       8,7 2,6
Kiinteistöjen ylläpito 23,6 22,6 4,2       19,7 19,6
Pienet hankkeet 0,5 1,3 -62,4       0,7 -33,8
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kaikista 0,0 0,0 142,3       0,4 -97,5
                 
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUMATTOM. TOIM. MENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 1.079.000 71.000 1.419,7 32 2 1.426,5 16 102,5
Muut valtionosuuspohjiin kuulum. menot 810.000 1.469.000 -44,9 24 43 -44,6 126 -81,1
                 
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Koulutuspalvelujen myynti 648.221 616.565 5,1 19 18 5,6 15 23,7
Muu maks.palvelutoiminta 224.933 207.159 8,6 7 6 9,1 5 21,3
Muut valtos.pohjaan kuulum. toim. 722.589 669.594 7,9 21 20 8,4 25 -15,6
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. e/majoit. opisk. 37.463 4.941 658,2       2.767 1.254,1
                 
MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET Määrä Määrä         Määrä  
Maksullisen palvelutoim. opetustunnit 372 924 -59,7       6.365  

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** LUKIOKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K06C3YM ***
 
VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖ-
KUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /opisk
2015
/opisk
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
     2 Varsinais-Suomi
                 
SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 19,0 19,0 0,0       276,5  
Opiskelijamäärä, ei aineop. 8.358,3 8.525,4 -2,0       101.387,0  
Yli 18v. aloittaneiden lkm yhteensä 421,5 448,8 -6,1       5.102,8  
Majoitusopiskelijoita 42,8 33,2 28,9       410,7  
Aineopiskelijoiden lukumäärä 1.428,9 1.485,7 -3,8       19.939,8  
Maahanm. ja vierask. valm. koulutus 17,8 5,8 205,7       185,1  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 394.169 393.002 0,3 47 46 2,3 50 -5,2
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUV. TOIM. BRTMENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Opetus 41.061.536 41.002.050 0,1 4.913 4.809 2,1 5.054 -2,8
- palkkaukset 37.549.759 37.488.892 0,2 4.493 4.397 2,2 4.594 -2,2
- muut menot (sis. alv) 3.511.777 3.513.158 -0,0 420 412 2,0 460 -8,7
                 
Majoitus 220.725 252.201 -12,5 26 30 -10,7 11 135,6
- palkkaukset 89.133 109.085 -18,3 11 13 -16,7 2 371,5
- muut menot (sis. alv) 131.592 143.116 -8,1 16 17 -6,2 9 76,0
                 
Ruokailu 4.262.249 4.449.474 -4,2 510 522 -2,3 417 22,2
- palkkaukset 71.449 76.736 -6,9 9 9 -5,0 14 -40,8
- muut menot (sis. alv) 4.190.800 4.372.738 -4,2 501 513 -2,2 403 24,5
                 
Muu opiskelijahuolto 136.459 124.407 9,7 16 15 11,9 13 28,2
- palkkaukset 102.459 76.407 34,1 12 9 36,8 8 47,3
- muut menot (sis. alv) 34.000 48.000 -29,2 4 6 -27,7 4 -7,8
                 
Sisäinen hallinto 4.911.567 4.580.493 7,2 588 537 9,4 670 -12,3
- palkkaukset 3.519.568 3.410.059 3,2 421 400 5,3 463 -9,0
- muut menot (sis. alv) 1.391.999 1.170.434 18,9 167 137 21,3 208 -19,8
                 
Kiinteistöjen ylläpito 10.429.880 10.541.908 -1,1 1.248 1.237 0,9 1.526 -18,2
- palkkaukset 110.357 75.500 46,2 13 9 49,1 32 -58,6
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 3.223.000 3.153.000 2,2 386 370 4,3 489 -21,1
- muut menot (sis. alv) 7.096.523 7.313.408 -3,0 849 858 -1,0 1.006 -15,6
                 
Pienet hankkeet 501.891 1.082.536 -53,6 60 127 -52,7 57 6,2
                 
Toiminnoittaiset menot yht. 61.524.307 62.033.069 -0,8 7.361 7.276 1,2 7.748 -5,0
- palkkaukset 41.442.725 41.236.679 0,5 4.958 4.837 2,5 5.113 -3,0
- muut menot (sis. alv) 20.081.582 20.796.390 -3,4 2.403 2.439 -1,5 2.635 -8,8
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 66,7 66,1 1,0       65,2 2,3
Majoitus 0,4 0,4 -11,8       0,1 148,0
Ruokailu 6,9 7,2 -3,4       5,4 28,7
Muu opiskelijahuolto 0,2 0,2 10,6       0,2 35,0
Sisäinen hallinto 8,0 7,4 8,1       8,7 -7,7
Kiinteistöjen ylläpito 17,0 17,0 -0,2       19,7 -13,9
Pienet hankkeet 0,8 1,7 -53,3       0,7 11,8
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kaikista 0,5 0,4 31,5       0,4 26,3
                 
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUMATTOM. TOIM. MENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 29.000 20.000 45,0 3 2 47,9 16 -77,8
Muut valtionosuuspohjiin kuulum. menot 663.000 831.000 -20,2 79 97 -18,6 126 -36,9
                 
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Koulutuspalvelujen myynti 623.965 472.430 32,1 75 55 34,7 15 386,6
Muu maks.palvelutoiminta 17.488 16.723 4,6 2 2 6,7 5 -61,5
Muut valtos.pohjaan kuulum. toim. 326.963 364.444 -10,3 39 43 -8,5 25 56,0
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. e/majoit. opisk. 5.163 7.604 -32,1       2.767 86,6
                 
MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET Määrä Määrä         Määrä  
Maksullisen palvelutoim. opetustunnit 4.006 3.828 4,6       6.365  

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** LUKIOKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K06C3YM ***
 
VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖ-
KUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /opisk
2015
/opisk
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
     4 Satakunta
                 
SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 14,0 15,0 -6,7       276,5  
Opiskelijamäärä, ei aineop. 3.916,2 3.949,3 -0,8       101.387,0  
Yli 18v. aloittaneiden lkm yhteensä 261,6 242,2 8,0       5.102,8  
Majoitusopiskelijoita 0,0 0,0 0,0       410,7  
Aineopiskelijoiden lukumäärä 800,3 939,1 -14,8       19.939,8  
Maahanm. ja vierask. valm. koulutus 7,6 2,5 203,3       185,1  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 193.692 199.692 -3,0 49 51 -2,2 50 -0,6
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUV. TOIM. BRTMENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Opetus 19.745.835 20.316.780 -2,8 5.042 5.144 -2,0 5.054 -0,2
- palkkaukset 18.258.677 18.692.050 -2,3 4.662 4.733 -1,5 4.594 1,5
- muut menot (sis. alv) 1.487.158 1.624.730 -8,5 380 411 -7,7 460 -17,5
                 
Majoitus 22.000 0 0,0 6 0 0,0 11 -49,9
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 2 0,0
- muut menot (sis. alv) 22.000 0 0,0 6 0 0,0 9 -37,2
                 
Ruokailu 1.719.747 1.812.629 -5,1 439 459 -4,3 417 5,3
- palkkaukset 4.000 19.000 -78,9 1 5 -78,8 14 -92,9
- muut menot (sis. alv) 1.715.747 1.793.629 -4,3 438 454 -3,5 403 8,8
                 
Muu opiskelijahuolto 19.612 9.438 107,8 5 2 109,6 13 -60,7
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 8 0,0
- muut menot (sis. alv) 19.612 9.438 107,8 5 2 109,6 4 13,6
                 
Sisäinen hallinto 2.561.930 2.529.169 1,3 654 640 2,2 670 -2,4
- palkkaukset 1.784.360 1.676.104 6,5 456 424 7,4 463 -1,5
- muut menot (sis. alv) 777.570 853.065 -8,8 199 216 -8,1 208 -4,4
                 
Kiinteistöjen ylläpito 4.819.589 4.851.260 -0,7 1.231 1.228 0,2 1.526 -19,4
- palkkaukset 110.500 148.407 -25,5 28 38 -24,9 32 -11,5
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 1.016.000 1.001.000 1,5 259 253 2,4 489 -46,9
- muut menot (sis. alv) 3.693.089 3.701.853 -0,2 943 937 0,6 1.006 -6,2
                 
Pienet hankkeet 136.000 131.000 3,8 35 33 4,7 57 -38,6
                 
Toiminnoittaiset menot yht. 29.024.713 29.650.276 -2,1 7.412 7.508 -1,3 7.748 -4,3
- palkkaukset 20.157.537 20.535.561 -1,8 5.147 5.200 -1,0 5.113 0,7
- muut menot (sis. alv) 8.867.176 9.114.715 -2,7 2.264 2.308 -1,9 2.635 -14,1
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 68,0 68,5 -0,7       65,2 4,3
Majoitus 0,1 0,0 0,0       0,1 -47,6
Ruokailu 5,9 6,1 -3,1       5,4 10,0
Muu opiskelijahuolto 0,1 0,0 112,3       0,2 -58,9
Sisäinen hallinto 8,8 8,5 3,5       8,7 2,0
Kiinteistöjen ylläpito 16,6 16,4 1,5       19,7 -15,7
Pienet hankkeet 0,5 0,4 6,1       0,7 -35,8
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kaikista 0,0 0,0 0,0       0,4 -100,0
                 
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUMATTOM. TOIM. MENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 2.000 0 0,0 1 0 0,0 16 -96,7
Muut valtionosuuspohjiin kuulum. menot 715.000 961.000 -25,6 183 243 -25,0 126 45,3
                 
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Koulutuspalvelujen myynti 0 0 0,0 0 0 0,0 15 0,0
Muu maks.palvelutoiminta 0 0 0,0 0 0 0,0 5 0,0
Muut valtos.pohjaan kuulum. toim. 28.016 13.986 100,3 7 4 102,0 25 -71,5
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. e/majoit. opisk. *** 0 0         2.767  
                 
MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET Määrä Määrä         Määrä  
Maksullisen palvelutoim. opetustunnit 0 0 0,0       6.365  

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** LUKIOKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K06C3YM ***
 
VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖ-
KUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /opisk
2015
/opisk
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
     5 Kanta-Häme
                 
SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 6,0 6,5 -7,7       276,5  
Opiskelijamäärä, ei aineop. 2.851,1 2.908,4 -2,0       101.387,0  
Yli 18v. aloittaneiden lkm yhteensä 155,9 201,8 -22,7       5.102,8  
Majoitusopiskelijoita 0,0 0,0 0,0       410,7  
Aineopiskelijoiden lukumäärä 215,8 247,3 -12,7       19.939,8  
Maahanm. ja vierask. valm. koulutus 4,2 0,0 0,0       185,1  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 67.699 122.869 -44,9 24 42 -43,8 50 -52,3
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUV. TOIM. BRTMENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Opetus 14.108.000 13.761.000 2,5 4.948 4.731 4,6 5.054 -2,1
- palkkaukset 12.422.000 12.402.000 0,2 4.357 4.264 2,2 4.594 -5,2
- muut menot (sis. alv) 1.686.000 1.359.000 24,1 591 467 26,6 460 28,5
                 
Majoitus 0 0 0,0 0 0 0,0 11 0,0
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 2 0,0
- muut menot (sis. alv) 0 0 0,0 0 0 0,0 9 0,0
                 
Ruokailu 1.229.000 1.270.000 -3,2 431 437 -1,3 417 3,3
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 14 0,0
- muut menot (sis. alv) 1.229.000 1.270.000 -3,2 431 437 -1,3 403 7,0
                 
Muu opiskelijahuolto 9.000 108.000 -91,7 3 37 -91,5 13 -75,2
- palkkaukset 4.000 96.000 -95,8 1 33 -95,7 8 -83,1
- muut menot (sis. alv) 5.000 12.000 -58,3 2 4 -57,5 4 -60,2
                 
Sisäinen hallinto 789.000 816.000 -3,3 277 281 -1,4 670 -58,7
- palkkaukset 491.000 440.000 11,6 172 151 13,8 463 -62,8
- muut menot (sis. alv) 298.000 376.000 -20,7 105 129 -19,2 208 -49,7
                 
Kiinteistöjen ylläpito 3.926.000 3.995.000 -1,7 1.377 1.374 0,2 1.526 -9,8
- palkkaukset 10.000 10.000 0,0 4 3 2,0 32 -89,0
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 1.043.000 1.070.000 -2,5 366 368 -0,6 489 -25,2
- muut menot (sis. alv) 2.873.000 2.915.000 -1,4 1.008 1.002 0,5 1.006 0,2
                 
Pienet hankkeet 90.000 238.000 -62,2 32 82 -61,4 57 -44,1
                 
Toiminnoittaiset menot yht. 20.151.000 20.188.000 -0,2 7.068 6.941 1,8 7.748 -8,8
- palkkaukset 12.927.000 12.948.000 -0,2 4.534 4.452 1,8 5.113 -11,3
- muut menot (sis. alv) 7.224.000 7.240.000 -0,2 2.534 2.489 1,8 2.635 -3,8
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 70,0 68,2 2,7       65,2 7,3
Majoitus 0,0 0,0 0,0       0,1 -100,0
Ruokailu 6,1 6,3 -3,1       5,4 13,3
Muu opiskelijahuolto 0,0 0,5 -91,7       0,2 -72,8
Sisäinen hallinto 3,9 4,0 -3,1       8,7 -54,7
Kiinteistöjen ylläpito 19,5 19,8 -1,5       19,7 -1,1
Pienet hankkeet 0,4 1,2 -62,1       0,7 -38,8
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kaikista 0,0 0,0 0,0       0,4 -100,0
                 
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUMATTOM. TOIM. MENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 0 127.000 -100,0 0 44 -100,0 16 0,0
Muut valtionosuuspohjiin kuulum. menot 350.000 444.000 -21,2 123 153 -19,6 126 -2,3
                 
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Koulutuspalvelujen myynti 0 0 0,0 0 0 0,0 15 0,0
Muu maks.palvelutoiminta 0 0 0,0 0 0 0,0 5 0,0
Muut valtos.pohjaan kuulum. toim. 0 0 0,0 0 0 0,0 25 0,0
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. e/majoit. opisk. 0 0 0,0       2.767 -100,0
                 
MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET Määrä Määrä         Määrä  
Maksullisen palvelutoim. opetustunnit 0 0 0,0       6.365  

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** LUKIOKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K06C3YM ***
 
VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖ-
KUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /opisk
2015
/opisk
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
     6 Pirkanmaa
                 
SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 27,0 27,0 0,0       276,5  
Opiskelijamäärä, ei aineop. 9.242,1 9.109,8 1,5       101.387,0  
Yli 18v. aloittaneiden lkm yhteensä 505,3 479,6 5,4       5.102,8  
Majoitusopiskelijoita 103,0 110,7 -6,9       410,7  
Aineopiskelijoiden lukumäärä 1.409,2 1.608,1 -12,4       19.939,8  
Maahanm. ja vierask. valm. koulutus 18,3 2,9 528,6       185,1  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 422.575 440.426 -4,1 46 48 -5,4 50 -8,1
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUV. TOIM. BRTMENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Opetus 45.574.682 45.062.222 1,1 4.931 4.947 -0,3 5.054 -2,4
- palkkaukset 40.646.719 40.673.919 -0,1 4.398 4.465 -1,5 4.594 -4,3
- muut menot (sis. alv) 4.927.963 4.388.303 12,3 533 482 10,7 460 15,9
                 
Majoitus 42.516 84.294 -49,6 5 9 -50,3 11 -59,0
- palkkaukset 14.000 25.864 -45,9 2 3 -46,6 2 -33,0
- muut menot (sis. alv) 28.516 58.430 -51,2 3 6 -51,9 9 -65,5
                 
Ruokailu 3.695.330 3.929.682 -6,0 400 431 -7,3 417 -4,2
- palkkaukset 150.365 104.042 44,5 16 11 42,5 14 12,6
- muut menot (sis. alv) 3.544.965 3.825.640 -7,3 384 420 -8,7 403 -4,8
                 
Muu opiskelijahuolto 71.822 146.969 -51,1 8 16 -51,8 13 -39,0
- palkkaukset 25.072 68.446 -63,4 3 8 -63,9 8 -67,4
- muut menot (sis. alv) 46.750 78.523 -40,5 5 9 -41,3 4 14,7
                 
Sisäinen hallinto 5.898.407 5.626.600 4,8 638 618 3,3 670 -4,8
- palkkaukset 4.285.318 4.022.562 6,5 464 442 5,0 463 0,2
- muut menot (sis. alv) 1.613.089 1.604.038 0,6 175 176 -0,9 208 -16,0
                 
Kiinteistöjen ylläpito 14.646.765 14.696.387 -0,3 1.585 1.613 -1,8 1.526 3,8
- palkkaukset 797.975 779.823 2,3 86 86 0,9 32 170,7
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 5.897.000 6.130.000 -3,8 638 673 -5,2 489 30,5
- muut menot (sis. alv) 7.951.790 7.786.564 2,1 860 855 0,7 1.006 -14,4
                 
Pienet hankkeet 991.448 725.558 36,6 107 80 34,7 57 89,8
                 
Toiminnoittaiset menot yht. 70.920.970 70.271.712 0,9 7.674 7.714 -0,5 7.748 -1,0
- palkkaukset 45.919.449 45.674.656 0,5 4.969 5.014 -0,9 5.113 -2,8
- muut menot (sis. alv) 25.001.521 24.597.056 1,6 2.705 2.700 0,2 2.635 2,7
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 64,3 64,1 0,2       65,2 -1,5
Majoitus 0,1 0,1 -50,0       0,1 -58,6
Ruokailu 5,2 5,6 -6,8       5,4 -3,2
Muu opiskelijahuolto 0,1 0,2 -51,6       0,2 -38,4
Sisäinen hallinto 8,3 8,0 3,9       8,7 -3,9
Kiinteistöjen ylläpito 20,7 20,9 -1,3       19,7 4,8
Pienet hankkeet 1,4 1,0 35,4       0,7 91,6
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kaikista 1,1 1,2 -8,3       0,4 175,1
                 
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUMATTOM. TOIM. MENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 21.000 12.000 75,0 2 1 72,5 16 -85,4
Muut valtionosuuspohjiin kuulum. menot 976.000 2.462.000 -60,4 106 270 -60,9 126 -16,0
                 
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Koulutuspalvelujen myynti 5.100 13.543 -62,3 1 1 -62,9 15 -96,4
Muu maks.palvelutoiminta 9.026 9.279 -2,7 1 1 -4,1 5 -82,0
Muut valtos.pohjaan kuulum. toim. 799.809 315.853 153,2 87 35 149,6 25 245,1
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. e/majoit. opisk. 413 762 -45,8       2.767 -85,1
                 
MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET Määrä Määrä         Määrä  
Maksullisen palvelutoim. opetustunnit 120 540 -77,8       6.365  

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** LUKIOKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K06C3YM ***
 
VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖ-
KUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /opisk
2015
/opisk
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
     7 Päijät-Häme
                 
SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 10,5 11,5 -8,7       276,5  
Opiskelijamäärä, ei aineop. 3.671,9 3.709,1 -1,0       101.387,0  
Yli 18v. aloittaneiden lkm yhteensä 205,0 185,7 10,4       5.102,8  
Majoitusopiskelijoita 38,6 42,7 -9,6       410,7  
Aineopiskelijoiden lukumäärä 504,3 537,3 -6,1       19.939,8  
Maahanm. ja vierask. valm. koulutus 6,8 2,9 134,3       185,1  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 199.139 210.363 -5,3 54 57 -4,4 50 9,0
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUV. TOIM. BRTMENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Opetus 17.820.655 18.293.003 -2,6 4.853 4.932 -1,6 5.054 -4,0
- palkkaukset 16.334.746 17.081.986 -4,4 4.449 4.605 -3,4 4.594 -3,2
- muut menot (sis. alv) 1.485.909 1.211.017 22,7 405 327 23,9 460 -12,1
                 
Majoitus 63.056 62.125 1,5 17 17 2,5 11 53,2
- palkkaukset 26.018 26.037 -0,1 7 7 0,9 2 213,3
- muut menot (sis. alv) 37.038 36.088 2,6 10 10 3,7 9 12,8
                 
Ruokailu 1.386.715 1.437.874 -3,6 378 388 -2,6 417 -9,5
- palkkaukset 170.668 119.359 43,0 46 32 44,4 14 221,7
- muut menot (sis. alv) 1.216.047 1.318.515 -7,8 331 355 -6,8 403 -17,8
                 
Muu opiskelijahuolto 22.856 30.292 -24,5 6 8 -23,8 13 -51,1
- palkkaukset 10.125 15.703 -35,5 3 4 -34,9 8 -66,9
- muut menot (sis. alv) 12.731 14.589 -12,7 3 4 -11,9 4 -21,4
                 
Sisäinen hallinto 1.803.425 1.825.783 -1,2 491 492 -0,2 670 -26,7
- palkkaukset 1.260.456 1.302.895 -3,3 343 351 -2,3 463 -25,8
- muut menot (sis. alv) 542.969 522.888 3,8 148 141 4,9 208 -28,8
                 
Kiinteistöjen ylläpito 4.692.082 4.982.907 -5,8 1.278 1.343 -4,9 1.526 -16,3
- palkkaukset 204.747 179.853 13,8 56 48 15,0 32 74,8
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 1.386.000 1.573.000 -11,9 377 424 -11,0 489 -22,8
- muut menot (sis. alv) 3.101.335 3.230.054 -4,0 845 871 -3,0 1.006 -16,0
                 
Pienet hankkeet 362.900 489.912 -25,9 99 132 -25,2 57 74,9
                 
Toiminnoittaiset menot yht. 26.151.689 27.121.896 -3,6 7.122 7.312 -2,6 7.748 -8,1
- palkkaukset 18.006.760 18.725.833 -3,8 4.904 5.049 -2,9 5.113 -4,1
- muut menot (sis. alv) 8.144.929 8.396.063 -3,0 2.218 2.264 -2,0 2.635 -15,8
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 68,1 67,4 1,0       65,2 4,5
Majoitus 0,2 0,2 5,3       0,1 66,7
Ruokailu 5,3 5,3 0,0       5,4 -1,5
Muu opiskelijahuolto 0,1 0,1 -21,7       0,2 -46,8
Sisäinen hallinto 6,9 6,7 2,4       8,7 -20,3
Kiinteistöjen ylläpito 17,9 18,4 -2,3       19,7 -8,9
Pienet hankkeet 1,4 1,8 -23,2       0,7 90,2
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kaikista 1,1 1,2 -8,7       0,4 159,4
                 
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUMATTOM. TOIM. MENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 14.000 483.000 -97,1 4 130 -97,1 16 -75,6
Muut valtionosuuspohjiin kuulum. menot 69.000 292.000 -76,4 19 79 -76,1 126 -85,0
                 
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Koulutuspalvelujen myynti 0 0 0,0 0 0 0,0 15 0,0
Muu maks.palvelutoiminta 51.757 54.596 -5,2 14 15 -4,2 5 159,5
Muut valtos.pohjaan kuulum. toim. 40.205 35.249 14,1 11 10 15,2 25 -56,3
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. e/majoit. opisk. 1.634 1.456 12,2       2.767 -40,9
                 
MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET Määrä Määrä         Määrä  
Maksullisen palvelutoim. opetustunnit 0 3 -100,0       6.365  

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** LUKIOKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K06C3YM ***
 
VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖ-
KUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /opisk
2015
/opisk
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
     8 Kymenlaakso
                 
SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 6,0 6,0 0,0       276,5  
Opiskelijamäärä, ei aineop. 2.774,6 2.733,1 1,5       101.387,0  
Yli 18v. aloittaneiden lkm yhteensä 175,0 149,3 17,2       5.102,8  
Majoitusopiskelijoita 0,0 0,0 0,0       410,7  
Aineopiskelijoiden lukumäärä 529,8 455,6 16,3       19.939,8  
Maahanm. ja vierask. valm. koulutus 2,9 0,0 0,0       185,1  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 144.565 148.380 -2,6 52 54 -4,0 50 4,8
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUV. TOIM. BRTMENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Opetus 14.627.582 14.976.281 -2,3 5.272 5.480 -3,8 5.054 4,3
- palkkaukset 13.330.906 13.310.177 0,2 4.805 4.870 -1,3 4.594 4,6
- muut menot (sis. alv) 1.296.676 1.666.104 -22,2 467 610 -23,3 460 1,6
                 
Majoitus 8.000 0 0,0 3 0 0,0 11 -74,3
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 2 0,0
- muut menot (sis. alv) 8.000 0 0,0 3 0 0,0 9 -67,8
                 
Ruokailu 1.251.184 1.104.327 13,3 451 404 11,6 417 8,1
- palkkaukset 11.000 0 0,0 4 0 0,0 14 -72,6
- muut menot (sis. alv) 1.240.184 1.104.327 12,3 447 404 10,6 403 11,0
                 
Muu opiskelijahuolto 31.000 66.105 -53,1 11 24 -53,8 13 -12,3
- palkkaukset 28.000 43.000 -34,9 10 16 -35,9 8 21,2
- muut menot (sis. alv) 3.000 23.105 -87,0 1 8 -87,2 4 -75,5
                 
Sisäinen hallinto 1.434.282 1.382.203 3,8 517 506 2,2 670 -22,9
- palkkaukset 962.802 926.290 3,9 347 339 2,4 463 -25,0
- muut menot (sis. alv) 471.480 455.913 3,4 170 167 1,9 208 -18,2
                 
Kiinteistöjen ylläpito 4.209.395 4.350.440 -3,2 1.517 1.592 -4,7 1.526 -0,6
- palkkaukset 7.111 8.307 -14,4 3 3 -15,7 32 -92,0
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 1.149.000 1.664.000 -30,9 414 609 -32,0 489 -15,3
- muut menot (sis. alv) 3.053.284 2.678.133 14,0 1.100 980 12,3 1.006 9,4
                 
Pienet hankkeet 185.000 111.000 66,7 67 41 64,2 57 18,0
                 
Toiminnoittaiset menot yht. 21.746.443 21.990.356 -1,1 7.838 8.046 -2,6 7.748 1,2
- palkkaukset 14.339.819 14.287.774 0,4 5.168 5.228 -1,1 5.113 1,1
- muut menot (sis. alv) 7.406.624 7.702.582 -3,8 2.669 2.818 -5,3 2.635 1,3
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 67,3 68,1 -1,2       65,2 3,1
Majoitus 0,0 0,0 0,0       0,1 -74,6
Ruokailu 5,8 5,0 14,6       5,4 6,9
Muu opiskelijahuolto 0,1 0,3 -52,6       0,2 -13,3
Sisäinen hallinto 6,6 6,3 4,9       8,7 -23,8
Kiinteistöjen ylläpito 19,4 19,8 -2,2       19,7 -1,7
Pienet hankkeet 0,9 0,5 68,5       0,7 16,6
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kaikista 0,0 0,0 0,0       0,4 -100,0
                 
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUMATTOM. TOIM. MENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 7.000 0 0,0 3 0 0,0 16 -83,8
Muut valtionosuuspohjiin kuulum. menot 269.000 839.000 -67,9 97 307 -68,4 126 -22,8
                 
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Koulutuspalvelujen myynti 0 0 0,0 0 0 0,0 15 0,0
Muu maks.palvelutoiminta 0 0 0,0 0 0 0,0 5 0,0
Muut valtos.pohjaan kuulum. toim. 0 0 0,0 0 0 0,0 25 0,0
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. e/majoit. opisk. *** 0 0         2.767  
                 
MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET Määrä Määrä         Määrä  
Maksullisen palvelutoim. opetustunnit 0 0 0,0       6.365  

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** LUKIOKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K06C3YM ***
 
VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖ-
KUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /opisk
2015
/opisk
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
     9 Etelä-Karjala
                 
SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 7,0 7,0 0,0       276,5  
Opiskelijamäärä, ei aineop. 1.988,6 2.045,1 -2,8       101.387,0  
Yli 18v. aloittaneiden lkm yhteensä 71,2 68,8 3,5       5.102,8  
Majoitusopiskelijoita 0,0 0,0 0,0       410,7  
Aineopiskelijoiden lukumäärä 213,4 211,9 0,7       19.939,8  
Maahanm. ja vierask. valm. koulutus 0,0 0,0 0,0       185,1  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 114.239 115.741 -1,3 57 57 1,5 50 15,5
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUV. TOIM. BRTMENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Opetus 10.910.099 10.715.291 1,8 5.486 5.240 4,7 5.054 8,6
- palkkaukset 9.365.323 9.295.793 0,7 4.710 4.545 3,6 4.594 2,5
- muut menot (sis. alv) 1.544.776 1.419.498 8,8 777 694 11,9 460 68,8
                 
Majoitus 38.000 47.000 -19,1 19 23 -16,9 11 70,5
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 2 0,0
- muut menot (sis. alv) 38.000 47.000 -19,1 19 23 -16,9 9 113,6
                 
Ruokailu 1.129.781 1.178.353 -4,1 568 576 -1,4 417 36,2
- palkkaukset 29.000 30.000 -3,3 15 15 -0,6 14 0,9
- muut menot (sis. alv) 1.100.781 1.148.353 -4,1 554 562 -1,4 403 37,4
                 
Muu opiskelijahuolto 16.350 10.319 58,4 8 5 62,9 13 -35,4
- palkkaukset 15.000 9.000 66,7 8 4 71,4 8 -9,4
- muut menot (sis. alv) 1.350 1.319 2,4 1 1 5,3 4 -84,6
                 
Sisäinen hallinto 1.088.349 1.190.142 -8,6 547 582 -6,0 670 -18,4
- palkkaukset 651.661 910.545 -28,4 328 445 -26,4 463 -29,2
- muut menot (sis. alv) 436.688 279.597 56,2 220 137 60,6 208 5,7
                 
Kiinteistöjen ylläpito 3.168.434 2.881.730 9,9 1.593 1.409 13,1 1.526 4,4
- palkkaukset 17.000 19.000 -10,5 9 9 -8,0 32 -73,2
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 1.538.000 1.216.000 26,5 773 595 30,1 489 58,2
- muut menot (sis. alv) 1.613.434 1.646.730 -2,0 811 805 0,8 1.006 -19,3
                 
Pienet hankkeet 28.000 76.000 -63,2 14 37 -62,1 57 -75,1
                 
Toiminnoittaiset menot yht. 16.379.013 16.098.835 1,7 8.237 7.872 4,6 7.748 6,3
- palkkaukset 10.077.984 10.264.338 -1,8 5.068 5.019 1,0 5.113 -0,9
- muut menot (sis. alv) 6.301.029 5.834.497 8,0 3.169 2.853 11,1 2.635 20,3
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 66,6 66,6 0,1       65,2 2,1
Majoitus 0,2 0,3 -20,5       0,1 60,4
Ruokailu 6,9 7,3 -5,8       5,4 28,1
Muu opiskelijahuolto 0,1 0,1 55,7       0,2 -39,3
Sisäinen hallinto 6,6 7,4 -10,1       8,7 -23,2
Kiinteistöjen ylläpito 19,3 17,9 8,1       19,7 -1,8
Pienet hankkeet 0,2 0,5 -63,8       0,7 -76,6
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kaikista 0,0 0,0 0,0       0,4 -100,0
                 
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUMATTOM. TOIM. MENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 0 0 0,0 0 0 0,0 16 0,0
Muut valtionosuuspohjiin kuulum. menot 1.374.000 1.539.000 -10,7 691 753 -8,2 126 449,9
                 
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Koulutuspalvelujen myynti 0 0 0,0 0 0 0,0 15 0,0
Muu maks.palvelutoiminta 0 0 0,0 0 0 0,0 5 0,0
Muut valtos.pohjaan kuulum. toim. 0 0 0,0 0 0 0,0 25 0,0
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. e/majoit. opisk. *** 0 *** 0         2.767  
                 
MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET Määrä Määrä         Määrä  
Maksullisen palvelutoim. opetustunnit 0 0 0,0       6.365  

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** LUKIOKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K06C3YM ***
 
VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖ-
KUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /opisk
2015
/opisk
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
    10 Etelä-Savo
                 
SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 10,0 10,0 0,0       276,5  
Opiskelijamäärä, ei aineop. 2.969,3 3.026,0 -1,9       101.387,0  
Yli 18v. aloittaneiden lkm yhteensä 83,3 88,3 -5,8       5.102,8  
Majoitusopiskelijoita 7,3 7,6 -4,4       410,7  
Aineopiskelijoiden lukumäärä 2.260,8 2.107,3 7,3       19.939,8  
Maahanm. ja vierask. valm. koulutus 0,4 0,0 0,0       185,1  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 150.953 153.881 -1,9 51 51 -0,0 50 2,2
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUV. TOIM. BRTMENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Opetus 15.368.000 15.840.000 -3,0 5.176 5.235 -1,1 5.054 2,4
- palkkaukset 13.938.000 14.204.000 -1,9 4.694 4.694 -0,0 4.594 2,2
- muut menot (sis. alv) 1.430.000 1.636.000 -12,6 482 541 -10,9 460 4,7
                 
Majoitus 48.000 59.000 -18,6 16 19 -17,1 11 44,2
- palkkaukset 14.000 18.000 -22,2 5 6 -20,7 2 108,5
- muut menot (sis. alv) 34.000 41.000 -17,1 11 14 -15,5 9 28,0
                 
Ruokailu 1.199.000 1.263.000 -5,1 404 417 -3,3 417 -3,2
- palkkaukset 35.000 42.000 -16,7 12 14 -15,1 14 -18,4
- muut menot (sis. alv) 1.164.000 1.221.000 -4,7 392 404 -2,8 403 -2,7
                 
Muu opiskelijahuolto 60.000 80.000 -25,0 20 26 -23,6 13 58,7
- palkkaukset 11.000 8.000 37,5 4 3 40,1 8 -55,5
- muut menot (sis. alv) 49.000 72.000 -31,9 17 24 -30,6 4 274,2
                 
Sisäinen hallinto 2.683.000 2.299.000 16,7 904 760 18,9 670 34,8
- palkkaukset 1.625.000 1.257.000 29,3 547 415 31,7 463 18,3
- muut menot (sis. alv) 1.058.000 1.042.000 1,5 356 344 3,5 208 71,5
                 
Kiinteistöjen ylläpito 3.426.000 3.772.000 -9,2 1.154 1.247 -7,4 1.526 -24,4
- palkkaukset 43.000 64.000 -32,8 14 21 -31,5 32 -54,6
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 1.312.000 1.410.000 -7,0 442 466 -5,2 489 -9,6
- muut menot (sis. alv) 2.071.000 2.298.000 -9,9 697 759 -8,2 1.006 -30,6
                 
Pienet hankkeet 60.000 57.000 5,3 20 19 7,3 57 -64,2
                 
Toiminnoittaiset menot yht. 22.844.000 23.370.000 -2,3 7.693 7.723 -0,4 7.748 -0,7
- palkkaukset 15.666.000 15.593.000 0,5 5.276 5.153 2,4 5.113 3,2
- muut menot (sis. alv) 7.178.000 7.777.000 -7,7 2.417 2.570 -5,9 2.635 -8,3
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 67,3 67,8 -0,7       65,2 3,1
Majoitus 0,2 0,3 -16,8       0,1 45,3
Ruokailu 5,2 5,4 -2,9       5,4 -2,5
Muu opiskelijahuolto 0,3 0,3 -23,3       0,2 59,8
Sisäinen hallinto 11,7 9,8 19,4       8,7 35,7
Kiinteistöjen ylläpito 15,0 16,1 -7,1       19,7 -23,9
Pienet hankkeet 0,3 0,2 7,7       0,7 -64,0
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kaikista 0,2 0,3 -2,6       0,4 -39,7
                 
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUMATTOM. TOIM. MENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 0 0 0,0 0 0 0,0 16 0,0
Muut valtionosuuspohjiin kuulum. menot 644.000 681.000 -5,4 217 225 -3,6 126 72,6
                 
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Koulutuspalvelujen myynti 0 0 0,0 0 0 0,0 15 0,0
Muu maks.palvelutoiminta 0 0 0,0 0 0 0,0 5 0,0
Muut valtos.pohjaan kuulum. toim. 0 0 0,0 0 0 0,0 25 0,0
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. e/majoit. opisk. 6.621 7.780 -14,9       2.767 139,3
                 
MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET Määrä Määrä         Määrä  
Maksullisen palvelutoim. opetustunnit 0 0 0,0       6.365  

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** LUKIOKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K06C3YM ***
 
VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖ-
KUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /opisk
2015
/opisk
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
    11 Pohjois-Savo
                 
SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 17,0 17,0 0,0       276,5  
Opiskelijamäärä, ei aineop. 4.289,8 4.278,2 0,3       101.387,0  
Yli 18v. aloittaneiden lkm yhteensä 199,3 195,4 2,0       5.102,8  
Majoitusopiskelijoita 27,3 20,1 35,7       410,7  
Aineopiskelijoiden lukumäärä 882,3 1.331,7 -33,7       19.939,8  
Maahanm. ja vierask. valm. koulutus 11,3 3,3 240,0       185,1  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 237.883 244.982 -2,9 55 57 -3,2 50 11,5
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUV. TOIM. BRTMENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Opetus 22.780.425 22.963.601 -0,8 5.310 5.368 -1,1 5.054 5,1
- palkkaukset 20.471.381 20.915.014 -2,1 4.772 4.889 -2,4 4.594 3,9
- muut menot (sis. alv) 2.309.044 2.048.587 12,7 538 479 12,4 460 17,0
                 
Majoitus 38.580 43.413 -11,1 9 10 -11,4 11 -19,7
- palkkaukset 12.813 22.294 -42,5 3 5 -42,7 2 32,1
- muut menot (sis. alv) 25.767 21.119 22,0 6 5 21,7 9 -32,8
                 
Ruokailu 1.851.980 1.871.932 -1,1 432 438 -1,3 417 3,5
- palkkaukset 71.127 32.392 119,6 17 8 119,0 14 14,8
- muut menot (sis. alv) 1.780.853 1.839.540 -3,2 415 430 -3,5 403 3,1
                 
Muu opiskelijahuolto 29.000 31.000 -6,5 7 7 -6,7 13 -46,9
- palkkaukset 8.000 2.000 300,0 2 0 298,9 8 -77,6
- muut menot (sis. alv) 21.000 29.000 -27,6 5 7 -27,8 4 11,0
                 
Sisäinen hallinto 2.844.916 2.841.177 0,1 663 664 -0,1 670 -1,1
- palkkaukset 1.973.411 1.945.616 1,4 460 455 1,2 463 -0,6
- muut menot (sis. alv) 871.505 895.561 -2,7 203 209 -3,0 208 -2,2
                 
Kiinteistöjen ylläpito 6.153.580 6.089.413 1,1 1.434 1.423 0,8 1.526 -6,0
- palkkaukset 61.813 48.294 28,0 14 11 27,6 32 -54,8
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 2.392.000 2.389.000 0,1 558 558 -0,1 489 14,1
- muut menot (sis. alv) 3.699.767 3.652.119 1,3 862 854 1,0 1.006 -14,2
                 
Pienet hankkeet 421.000 307.000 37,1 98 72 36,8 57 73,6
                 
Toiminnoittaiset menot yht. 34.119.481 34.147.536 -0,1 7.954 7.982 -0,4 7.748 2,7
- palkkaukset 22.598.545 22.965.610 -1,6 5.268 5.368 -1,9 5.113 3,0
- muut menot (sis. alv) 11.520.936 11.181.926 3,0 2.686 2.614 2,8 2.635 1,9
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 66,8 67,2 -0,7       65,2 2,4
Majoitus 0,1 0,1 -11,1       0,1 -21,8
Ruokailu 5,4 5,5 -1,0       5,4 0,8
Muu opiskelijahuolto 0,1 0,1 -6,4       0,2 -48,3
Sisäinen hallinto 8,3 8,3 0,2       8,7 -3,6
Kiinteistöjen ylläpito 18,0 17,8 1,1       19,7 -8,4
Pienet hankkeet 1,2 0,9 37,2       0,7 69,1
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kaikista 0,6 0,5 35,3       0,4 56,8
                 
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUMATTOM. TOIM. MENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 31.000 31.000 0,0 7 7 -0,3 16 -53,7
Muut valtionosuuspohjiin kuulum. menot 1.953.000 1.175.000 66,2 455 275 65,8 126 262,3
                 
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Koulutuspalvelujen myynti 0 0 0,0 0 0 0,0 15 0,0
Muu maks.palvelutoiminta 0 0 0,0 0 0 0,0 5 0,0
Muut valtos.pohjaan kuulum. toim. 0 0 0,0 0 0 0,0 25 0,0
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. e/majoit. opisk. 1.416 2.162 -34,5       2.767 -48,8
                 
MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET Määrä Määrä         Määrä  
Maksullisen palvelutoim. opetustunnit 0 0 0,0       6.365  

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** LUKIOKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K06C3YM ***
 
VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖ-
KUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /opisk
2015
/opisk
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
    12 Pohjois-Karjala
                 
SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 11,5 12,0 -4,2       276,5  
Opiskelijamäärä, ei aineop. 2.704,2 2.744,9 -1,5       101.387,0  
Yli 18v. aloittaneiden lkm yhteensä 166,9 161,8 3,1       5.102,8  
Majoitusopiskelijoita 4,0 2,8 41,2       410,7  
Aineopiskelijoiden lukumäärä 675,8 675,0 0,1       19.939,8  
Maahanm. ja vierask. valm. koulutus 2,1 0,0 0,0       185,1  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 134.703 143.762 -6,3 50 52 -4,9 50 0,1
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUV. TOIM. BRTMENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Opetus 14.857.469 14.472.269 2,7 5.494 5.272 4,2 5.054 8,7
- palkkaukset 13.436.808 13.120.697 2,4 4.969 4.780 4,0 4.594 8,2
- muut menot (sis. alv) 1.420.661 1.351.572 5,1 525 492 6,7 460 14,2
                 
Majoitus 79.000 80.000 -1,3 29 29 0,2 11 160,7
- palkkaukset 12.000 14.000 -14,3 4 5 -13,0 2 96,2
- muut menot (sis. alv) 67.000 66.000 1,5 25 24 3,0 9 177,0
                 
Ruokailu 1.116.000 1.346.604 -17,1 413 491 -15,9 417 -1,1
- palkkaukset 1.000 0 0,0 0 0 0,0 14 -97,4
- muut menot (sis. alv) 1.115.000 1.346.604 -17,2 412 491 -16,0 403 2,4
                 
Muu opiskelijahuolto 21.000 35.729 -41,2 8 13 -40,3 13 -39,0
- palkkaukset 9.000 24.729 -63,6 3 9 -63,1 8 -60,0
- muut menot (sis. alv) 12.000 11.000 9,1 4 4 10,7 4 0,6
                 
Sisäinen hallinto 1.903.980 1.735.791 9,7 704 632 11,3 670 5,0
- palkkaukset 1.413.174 1.320.619 7,0 523 481 8,6 463 13,0
- muut menot (sis. alv) 490.806 415.172 18,2 181 151 20,0 208 -12,6
                 
Kiinteistöjen ylläpito 3.121.075 3.141.092 -0,6 1.154 1.144 0,9 1.526 -24,4
- palkkaukset 1.000 0 0,0 0 0 0,0 32 -98,8
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 1.275.000 762.000 67,3 471 278 69,8 489 -3,6
- muut menot (sis. alv) 1.845.075 2.379.092 -22,4 682 867 -21,3 1.006 -32,1
                 
Pienet hankkeet 391.000 73.000 435,6 145 27 443,7 57 155,8
                 
Toiminnoittaiset menot yht. 21.489.524 20.884.485 2,9 7.947 7.608 4,4 7.748 2,6
- palkkaukset 14.872.982 14.480.045 2,7 5.500 5.275 4,3 5.113 7,6
- muut menot (sis. alv) 6.616.542 6.404.440 3,3 2.447 2.333 4,9 2.635 -7,1
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 69,1 69,3 -0,2       65,2 6,0
Majoitus 0,4 0,4 -4,0       0,1 154,2
Ruokailu 5,2 6,4 -19,5       5,4 -3,6
Muu opiskelijahuolto 0,1 0,2 -42,9       0,2 -40,5
Sisäinen hallinto 8,9 8,3 6,6       8,7 2,4
Kiinteistöjen ylläpito 14,5 15,0 -3,4       19,7 -26,3
Pienet hankkeet 1,8 0,3 420,5       0,7 149,4
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kaikista 0,1 0,1 43,3       0,4 -63,5
                 
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUMATTOM. TOIM. MENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 0 0 0,0 0 0 0,0 16 0,0
Muut valtionosuuspohjiin kuulum. menot 192.000 308.000 -37,7 71 112 -36,7 126 -43,5
                 
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Koulutuspalvelujen myynti 250.446 0 0,0 93 0 0,0 15 503,7
Muu maks.palvelutoiminta 0 0 0,0 0 0 0,0 5 0,0
Muut valtos.pohjaan kuulum. toim. 348.867 0 0,0 129 0 0,0 25 414,4
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. e/majoit. opisk. 19.750 28.235 -30,1       2.767 613,8
                 
MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET Määrä Määrä         Määrä  
Maksullisen palvelutoim. opetustunnit 1.482 0 0,0       6.365  

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** LUKIOKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K06C3YM ***
 
VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖ-
KUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /opisk
2015
/opisk
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
    13 Keski-Suomi
                 
SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 17,0 17,0 0,0       276,5  
Opiskelijamäärä, ei aineop. 4.778,1 4.878,9 -2,1       101.387,0  
Yli 18v. aloittaneiden lkm yhteensä 222,7 230,8 -3,5       5.102,8  
Majoitusopiskelijoita 0,0 0,0 0,0       410,7  
Aineopiskelijoiden lukumäärä 696,1 608,1 14,5       19.939,8  
Maahanm. ja vierask. valm. koulutus 0,0 0,0 0,0       185,1  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 219.527 230.266 -4,7 46 47 -2,7 50 -7,6
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUV. TOIM. BRTMENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Opetus 23.957.110 24.460.111 -2,1 5.014 5.013 0,0 5.054 -0,8
- palkkaukset 22.096.977 22.478.648 -1,7 4.625 4.607 0,4 4.594 0,7
- muut menot (sis. alv) 1.860.133 1.981.463 -6,1 389 406 -4,1 460 -15,4
                 
Majoitus 18.000 15.000 20,0 4 3 22,5 11 -66,4
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 2 0,0
- muut menot (sis. alv) 18.000 15.000 20,0 4 3 22,5 9 -57,9
                 
Ruokailu 2.059.263 2.200.194 -6,4 431 451 -4,4 417 3,3
- palkkaukset 342.000 317.000 7,9 72 65 10,2 14 395,4
- muut menot (sis. alv) 1.717.263 1.883.194 -8,8 359 386 -6,9 403 -10,8
                 
Muu opiskelijahuolto 32.048 28.151 13,8 7 6 16,2 13 -47,3
- palkkaukset 26.048 26.463 -1,6 5 5 0,5 8 -34,5
- muut menot (sis. alv) 6.000 1.688 255,5 1 0 263,0 4 -71,5
                 
Sisäinen hallinto 4.862.052 4.351.866 11,7 1.018 892 14,1 670 51,8
- palkkaukset 3.015.683 2.642.017 14,1 631 542 16,6 463 36,4
- muut menot (sis. alv) 1.846.369 1.709.849 8,0 386 350 10,3 208 86,0
                 
Kiinteistöjen ylläpito 7.140.750 7.063.075 1,1 1.494 1.448 3,2 1.526 -2,1
- palkkaukset 239.000 258.000 -7,4 50 53 -5,4 32 56,8
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 1.515.000 1.484.000 2,1 317 304 4,2 489 -35,1
- muut menot (sis. alv) 5.386.750 5.321.075 1,2 1.127 1.091 3,4 1.006 12,1
                 
Pienet hankkeet 193.115 457.515 -57,8 40 94 -56,9 57 -28,5
                 
Toiminnoittaiset menot yht. 38.262.338 38.575.912 -0,8 8.008 7.907 1,3 7.748 3,4
- palkkaukset 25.719.708 25.722.128 -0,0 5.383 5.272 2,1 5.113 5,3
- muut menot (sis. alv) 12.542.630 12.853.784 -2,4 2.625 2.635 -0,4 2.635 -0,4
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 62,6 63,4 -1,3       65,2 -4,0
Majoitus 0,0 0,0 21,0       0,1 -67,5
Ruokailu 5,4 5,7 -5,6       5,4 -0,0
Muu opiskelijahuolto 0,1 0,1 14,8       0,2 -49,0
Sisäinen hallinto 12,7 11,3 12,6       8,7 46,9
Kiinteistöjen ylläpito 18,7 18,3 1,9       19,7 -5,3
Pienet hankkeet 0,5 1,2 -57,4       0,7 -30,8
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kaikista 0,0 0,0 0,0       0,4 -100,0
                 
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUMATTOM. TOIM. MENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 216.000 3.000 7.100,0 45 1 7.251,9 16 189,7
Muut valtionosuuspohjiin kuulum. menot 494.000 668.000 -26,0 103 137 -24,5 126 -17,7
                 
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Koulutuspalvelujen myynti 0 0 0,0 0 0 0,0 15 0,0
Muu maks.palvelutoiminta 0 0 0,0 0 0 0,0 5 0,0
Muut valtos.pohjaan kuulum. toim. 0 0 0,0 0 0 0,0 25 0,0
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. e/majoit. opisk. *** 0 *** 0         2.767  
                 
MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET Määrä Määrä         Määrä  
Maksullisen palvelutoim. opetustunnit 0 0 0,0       6.365  

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** LUKIOKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K06C3YM ***
 
VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖ-
KUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /opisk
2015
/opisk
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
    14 Etelä-Pohjanmaa
                 
SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 14,0 14,0 0,0       276,5  
Opiskelijamäärä, ei aineop. 3.295,2 3.354,4 -1,8       101.387,0  
Yli 18v. aloittaneiden lkm yhteensä 45,9 53,1 -13,5       5.102,8  
Majoitusopiskelijoita 0,0 0,0 0,0       410,7  
Aineopiskelijoiden lukumäärä 377,8 424,7 -11,0       19.939,8  
Maahanm. ja vierask. valm. koulutus 0,0 0,0 0,0       185,1  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 198.252 203.536 -2,6 60 61 -0,8 50 21,0
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUV. TOIM. BRTMENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Opetus 18.884.000 18.914.000 -0,2 5.731 5.639 1,6 5.054 13,4
- palkkaukset 17.768.000 17.446.000 1,8 5.392 5.201 3,7 4.594 17,4
- muut menot (sis. alv) 1.116.000 1.468.000 -24,0 339 438 -22,6 460 -26,4
                 
Majoitus 0 5.000 -100,0 0 1 -100,0 11 0,0
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 2 0,0
- muut menot (sis. alv) 0 5.000 -100,0 0 1 -100,0 9 0,0
                 
Ruokailu 1.847.000 1.680.000 9,9 561 501 11,9 417 34,4
- palkkaukset 47.000 40.000 17,5 14 12 19,6 14 -1,3
- muut menot (sis. alv) 1.800.000 1.640.000 9,8 546 489 11,7 403 35,6
                 
Muu opiskelijahuolto 9.000 20.000 -55,0 3 6 -54,2 13 -78,6
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 8 0,0
- muut menot (sis. alv) 9.000 20.000 -55,0 3 6 -54,2 4 -38,1
                 
Sisäinen hallinto 1.871.000 1.728.000 8,3 568 515 10,2 670 -15,3
- palkkaukset 1.297.000 1.166.000 11,2 394 348 13,2 463 -14,9
- muut menot (sis. alv) 574.000 562.000 2,1 174 168 4,0 208 -16,2
                 
Kiinteistöjen ylläpito 4.025.000 3.913.000 2,9 1.221 1.167 4,7 1.526 -20,0
- palkkaukset 88.000 80.000 10,0 27 24 12,0 32 -16,3
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 1.219.000 1.177.000 3,6 370 351 5,4 489 -24,3
- muut menot (sis. alv) 2.718.000 2.656.000 2,3 825 792 4,2 1.006 -18,0
                 
Pienet hankkeet 179.000 129.000 38,8 54 38 41,3 57 -3,9
                 
Toiminnoittaiset menot yht. 26.815.000 26.389.000 1,6 8.138 7.867 3,4 7.748 5,0
- palkkaukset 19.200.000 18.732.000 2,5 5.827 5.584 4,3 5.113 14,0
- muut menot (sis. alv) 7.615.000 7.657.000 -0,5 2.311 2.283 1,2 2.635 -12,3
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 70,4 71,7 -1,7       65,2 8,0
Majoitus 0,0 0,0 -100,0       0,1 -100,0
Ruokailu 6,9 6,4 8,2       5,4 27,9
Muu opiskelijahuolto 0,0 0,1 -55,7       0,2 -79,6
Sisäinen hallinto 7,0 6,5 6,6       8,7 -19,4
Kiinteistöjen ylläpito 15,0 14,8 1,2       19,7 -23,8
Pienet hankkeet 0,7 0,5 36,6       0,7 -8,5
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kaikista 0,0 0,0 0,0       0,4 -100,0
                 
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUMATTOM. TOIM. MENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 113.000 112.000 0,9 34 33 2,7 16 119,8
Muut valtionosuuspohjiin kuulum. menot 569.000 608.000 -6,4 173 181 -4,7 126 37,4
                 
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Koulutuspalvelujen myynti 0 0 0,0 0 0 0,0 15 0,0
Muu maks.palvelutoiminta 0 0 0,0 0 0 0,0 5 0,0
Muut valtos.pohjaan kuulum. toim. 0 0 0,0 0 0 0,0 25 0,0
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. e/majoit. opisk. 0 *** 0         2.767 -100,0
                 
MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET Määrä Määrä         Määrä  
Maksullisen palvelutoim. opetustunnit 0 0 0,0       6.365  

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** LUKIOKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K06C3YM ***
 
VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖ-
KUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /opisk
2015
/opisk
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
    15 Pohjanmaa
                 
SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 13,0 13,0 0,0       276,5  
Opiskelijamäärä, ei aineop. 3.211,1 3.220,2 -0,3       101.387,0  
Yli 18v. aloittaneiden lkm yhteensä 102,1 107,8 -5,3       5.102,8  
Majoitusopiskelijoita 80,3 83,0 -3,2       410,7  
Aineopiskelijoiden lukumäärä 550,0 550,9 -0,2       19.939,8  
Maahanm. ja vierask. valm. koulutus 6,4 4,6 40,0       185,1  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 177.787 182.070 -2,4 55 57 -2,1 50 11,3
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUV. TOIM. BRTMENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Opetus 18.953.721 19.468.211 -2,6 5.903 6.046 -2,4 5.054 16,8
- palkkaukset 17.044.162 17.404.545 -2,1 5.308 5.405 -1,8 4.594 15,6
- muut menot (sis. alv) 1.909.559 2.063.666 -7,5 595 641 -7,2 460 29,2
                 
Majoitus 135.000 77.000 75,3 42 24 75,8 11 275,2
- palkkaukset 4.000 48.000 -91,7 1 15 -91,6 2 -44,9
- muut menot (sis. alv) 131.000 29.000 351,7 41 9 353,0 9 356,1
                 
Ruokailu 1.588.639 1.543.818 2,9 495 479 3,2 417 18,6
- palkkaukset 101.000 158.000 -36,1 31 49 -35,9 14 117,7
- muut menot (sis. alv) 1.487.639 1.385.818 7,3 463 430 7,7 403 15,0
                 
Muu opiskelijahuolto 21.000 16.000 31,3 7 5 31,6 13 -48,6
- palkkaukset 12.000 11.000 9,1 4 3 9,4 8 -55,1
- muut menot (sis. alv) 9.000 5.000 80,0 3 2 80,5 4 -36,4
                 
Sisäinen hallinto 2.628.841 2.727.022 -3,6 819 847 -3,3 670 22,1
- palkkaukset 1.824.677 1.850.527 -1,4 568 575 -1,1 463 22,8
- muut menot (sis. alv) 804.164 876.495 -8,3 250 272 -8,0 208 20,5
                 
Kiinteistöjen ylläpito 5.701.369 4.687.881 21,6 1.776 1.456 22,0 1.526 16,3
- palkkaukset 171.000 202.000 -15,3 53 63 -15,1 32 66,9
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 2.134.000 1.240.000 72,1 665 385 72,6 489 35,9
- muut menot (sis. alv) 3.396.369 3.245.881 4,6 1.058 1.008 4,9 1.006 5,2
                 
Pienet hankkeet 201.000 386.000 -47,9 63 120 -47,8 57 10,7
                 
Toiminnoittaiset menot yht. 29.229.570 28.905.932 1,1 9.103 8.977 1,4 7.748 17,5
- palkkaukset 19.156.839 19.674.072 -2,6 5.966 6.110 -2,4 5.113 16,7
- muut menot (sis. alv) 10.072.731 9.231.860 9,1 3.137 2.867 9,4 2.635 19,0
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 64,8 67,4 -3,7       65,2 -0,6
Majoitus 0,5 0,3 73,4       0,1 219,3
Ruokailu 5,4 5,3 1,8       5,4 0,9
Muu opiskelijahuolto 0,1 0,1 29,8       0,2 -56,3
Sisäinen hallinto 9,0 9,4 -4,7       8,7 3,9
Kiinteistöjen ylläpito 19,5 16,2 20,3       19,7 -1,0
Pienet hankkeet 0,7 1,3 -48,5       0,7 -5,7
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kaikista 2,5 2,6 -2,9       0,4 517,6
                 
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUMATTOM. TOIM. MENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 35.000 17.000 105,9 11 5 106,5 16 -30,1
Muut valtionosuuspohjiin kuulum. menot 869.000 1.413.000 -38,5 271 439 -38,3 126 115,4
                 
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Koulutuspalvelujen myynti 0 0 0,0 0 0 0,0 15 0,0
Muu maks.palvelutoiminta 7.424 4.294 72,9 2 1 73,4 5 -57,4
Muut valtos.pohjaan kuulum. toim. 180.919 32.298 460,2 56 10 461,7 25 124,7
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. e/majoit. opisk. 1.680 928 81,1       2.767 -39,3
                 
MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET Määrä Määrä         Määrä  
Maksullisen palvelutoim. opetustunnit 0 0 0,0       6.365  

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** LUKIOKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K06C3YM ***
 
VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖ-
KUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /opisk
2015
/opisk
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
    16 Keski-Pohjanmaa
                 
SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 6,0 6,0 0,0       276,5  
Opiskelijamäärä, ei aineop. 1.390,3 1.337,7 3,9       101.387,0  
Yli 18v. aloittaneiden lkm yhteensä 110,5 82,3 34,3       5.102,8  
Majoitusopiskelijoita 0,0 0,0 0,0       410,7  
Aineopiskelijoiden lukumäärä 341,2 390,6 -12,7       19.939,8  
Maahanm. ja vierask. valm. koulutus 7,3 2,9 148,6       185,1  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 84.018 86.707 -3,1 60 65 -6,8 50 21,5
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUV. TOIM. BRTMENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Opetus 7.266.000 7.442.000 -2,4 5.226 5.563 -6,1 5.054 3,4
- palkkaukset 6.734.000 6.801.000 -1,0 4.843 5.084 -4,7 4.594 5,4
- muut menot (sis. alv) 532.000 641.000 -17,0 383 479 -20,1 460 -16,8
                 
Majoitus 0 0 0,0 0 0 0,0 11 0,0
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 2 0,0
- muut menot (sis. alv) 0 0 0,0 0 0 0,0 9 0,0
                 
Ruokailu 577.000 592.000 -2,5 415 443 -6,2 417 -0,5
- palkkaukset 19.000 18.000 5,6 14 13 1,6 14 -5,4
- muut menot (sis. alv) 558.000 574.000 -2,8 401 429 -6,5 403 -0,4
                 
Muu opiskelijahuolto 52.000 16.000 225,0 37 12 212,7 13 193,7
- palkkaukset 26.000 16.000 62,5 19 12 56,3 8 124,6
- muut menot (sis. alv) 26.000 0 0,0 19 0 0,0 4 324,1
                 
Sisäinen hallinto 1.157.000 1.081.000 7,0 832 808 3,0 670 24,1
- palkkaukset 818.000 752.000 8,8 588 562 4,7 463 27,2
- muut menot (sis. alv) 339.000 329.000 3,0 244 246 -0,9 208 17,4
                 
Kiinteistöjen ylläpito 1.492.000 1.386.000 7,6 1.073 1.036 3,6 1.526 -29,7
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 32 0,0
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 350.000 387.000 -9,6 252 289 -13,0 489 -48,5
- muut menot (sis. alv) 1.142.000 999.000 14,3 821 747 10,0 1.006 -18,3
                 
Pienet hankkeet 66.000 52.000 26,9 47 39 22,1 57 -16,0
                 
Toiminnoittaiset menot yht. 10.610.000 10.569.000 0,4 7.631 7.901 -3,4 7.748 -1,5
- palkkaukset 7.597.000 7.587.000 0,1 5.464 5.672 -3,7 5.113 6,9
- muut menot (sis. alv) 3.013.000 2.982.000 1,0 2.167 2.229 -2,8 2.635 -17,8
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 68,5 70,4 -2,7       65,2 5,0
Majoitus 0,0 0,0 0,0       0,1 -100,0
Ruokailu 5,4 5,6 -2,9       5,4 1,0
Muu opiskelijahuolto 0,5 0,2 223,7       0,2 198,2
Sisäinen hallinto 10,9 10,2 6,6       8,7 26,0
Kiinteistöjen ylläpito 14,1 13,1 7,2       19,7 -28,6
Pienet hankkeet 0,6 0,5 26,4       0,7 -14,7
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kaikista 0,0 0,0 0,0       0,4 -100,0
                 
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUMATTOM. TOIM. MENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 9.000 15.000 -40,0 6 11 -42,3 16 -58,5
Muut valtionosuuspohjiin kuulum. menot 198.000 1.164.000 -83,0 142 870 -83,6 126 13,3
                 
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Koulutuspalvelujen myynti 0 0 0,0 0 0 0,0 15 0,0
Muu maks.palvelutoiminta 0 0 0,0 0 0 0,0 5 0,0
Muut valtos.pohjaan kuulum. toim. 0 0 0,0 0 0 0,0 25 0,0
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. e/majoit. opisk. 0 0 0,0       2.767 -100,0
                 
MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET Määrä Määrä         Määrä  
Maksullisen palvelutoim. opetustunnit 0 0 0,0       6.365  

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** LUKIOKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K06C3YM ***
 
VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖ-
KUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /opisk
2015
/opisk
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
    17 Pohjois-Pohjanmaa
                 
SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 26,0 26,0 0,0       276,5  
Opiskelijamäärä, ei aineop. 7.775,9 7.750,0 0,3       101.387,0  
Yli 18v. aloittaneiden lkm yhteensä 285,6 286,3 -0,2       5.102,8  
Majoitusopiskelijoita 56,9 60,1 -5,3       410,7  
Aineopiskelijoiden lukumäärä 1.293,0 1.406,5 -8,1       19.939,8  
Maahanm. ja vierask. valm. koulutus 8,1 1,3 546,7       185,1  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 430.987 445.150 -3,2 55 57 -3,5 50 11,4
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUV. TOIM. BRTMENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Opetus 42.050.584 42.758.099 -1,7 5.408 5.517 -2,0 5.054 7,0
- palkkaukset 37.960.625 38.752.537 -2,0 4.882 5.000 -2,4 4.594 6,3
- muut menot (sis. alv) 4.089.959 4.005.562 2,1 526 517 1,8 460 14,3
                 
Majoitus 97.319 94.078 3,4 13 12 3,1 11 11,7
- palkkaukset 40.348 43.597 -7,5 5 6 -7,8 2 129,4
- muut menot (sis. alv) 56.971 50.481 12,9 7 7 12,5 9 -18,1
                 
Ruokailu 3.065.715 3.012.067 1,8 394 389 1,4 417 -5,5
- palkkaukset 67.759 68.368 -0,9 9 9 -1,2 14 -39,7
- muut menot (sis. alv) 2.997.956 2.943.699 1,8 386 380 1,5 403 -4,3
                 
Muu opiskelijahuolto 236.997 192.834 22,9 30 25 22,5 13 139,3
- palkkaukset 175.000 133.000 31,6 23 17 31,1 8 170,4
- muut menot (sis. alv) 61.997 59.834 3,6 8 8 3,3 4 80,8
                 
Sisäinen hallinto 5.276.240 4.938.845 6,8 679 637 6,5 670 1,2
- palkkaukset 3.567.958 3.104.567 14,9 459 401 14,5 463 -0,8
- muut menot (sis. alv) 1.708.282 1.834.278 -6,9 220 237 -7,2 208 5,7
                 
Kiinteistöjen ylläpito 11.468.765 10.983.372 4,4 1.475 1.417 4,1 1.526 -3,4
- palkkaukset 139.764 149.951 -6,8 18 19 -7,1 32 -43,7
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 3.154.000 2.961.000 6,5 406 382 6,2 489 -17,0
- muut menot (sis. alv) 8.175.001 7.872.421 3,8 1.051 1.016 3,5 1.006 4,6
                 
Pienet hankkeet 177.000 179.000 -1,1 23 23 -1,4 57 -59,7
                 
Toiminnoittaiset menot yht. 62.372.620 62.158.295 0,3 8.021 8.020 0,0 7.748 3,5
- palkkaukset 41.951.454 42.252.020 -0,7 5.395 5.452 -1,0 5.113 5,5
- muut menot (sis. alv) 20.421.166 19.906.275 2,6 2.626 2.569 2,2 2.635 -0,3
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 67,4 68,8 -2,0       65,2 3,4
Majoitus 0,2 0,2 3,1       0,1 7,9
Ruokailu 4,9 4,8 1,4       5,4 -8,7
Muu opiskelijahuolto 0,4 0,3 22,5       0,2 131,2
Sisäinen hallinto 8,5 7,9 6,5       8,7 -2,2
Kiinteistöjen ylläpito 18,4 17,7 4,1       19,7 -6,7
Pienet hankkeet 0,3 0,3 -1,5       0,7 -61,1
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kaikista 0,7 0,8 -5,6       0,4 80,7
                 
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUMATTOM. TOIM. MENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 14.000 18.000 -22,2 2 2 -22,5 16 -88,5
Muut valtionosuuspohjiin kuulum. menot 1.538.000 1.334.000 15,3 198 172 14,9 126 57,4
                 
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Koulutuspalvelujen myynti 8.056 9.572 -15,8 1 1 -16,1 15 -93,2
Muu maks.palvelutoiminta 231.354 198.022 16,8 30 26 16,4 5 447,8
Muut valtos.pohjaan kuulum. toim. 27.872 25.020 11,4 4 3 11,0 25 -85,7
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. e/majoit. opisk. 1.710 1.566 9,2       2.767 -38,2
                 
MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET Määrä Määrä         Määrä  
Maksullisen palvelutoim. opetustunnit 150 150 0,0       6.365  

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** LUKIOKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K06C3YM ***
 
VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖ-
KUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /opisk
2015
/opisk
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
    18 Kainuu
                 
SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 7,0 7,0 0,0       276,5  
Opiskelijamäärä, ei aineop. 1.247,7 1.302,7 -4,2       101.387,0  
Yli 18v. aloittaneiden lkm yhteensä 18,0 18,2 -0,9       5.102,8  
Majoitusopiskelijoita 15,3 17,5 -12,9       410,7  
Aineopiskelijoiden lukumäärä 169,8 175,8 -3,4       19.939,8  
Maahanm. ja vierask. valm. koulutus 0,0 0,0 0,0       185,1  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 63.560 62.921 1,0 51 48 5,5 50 2,4
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUV. TOIM. BRTMENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Opetus 7.466.000 7.448.000 0,2 5.984 5.718 4,7 5.054 18,4
- palkkaukset 6.695.000 6.690.000 0,1 5.366 5.136 4,5 4.594 16,8
- muut menot (sis. alv) 771.000 758.000 1,7 618 582 6,2 460 34,3
                 
Majoitus 28.000 32.000 -12,5 22 25 -8,6 11 100,3
- palkkaukset 17.000 18.000 -5,6 14 14 -1,4 2 502,4
- muut menot (sis. alv) 11.000 14.000 -21,4 9 11 -18,0 9 -1,4
                 
Ruokailu 605.000 606.000 -0,2 485 465 4,2 417 16,2
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 14 0,0
- muut menot (sis. alv) 605.000 606.000 -0,2 485 465 4,2 403 20,4
                 
Muu opiskelijahuolto 4.000 3.000 33,3 3 2 39,2 13 -74,8
- palkkaukset 4.000 3.000 33,3 3 2 39,2 8 -61,5
- muut menot (sis. alv) 0 0 0,0 0 0 0,0 4 0,0
                 
Sisäinen hallinto 1.140.000 835.000 36,5 914 641 42,5 670 36,3
- palkkaukset 797.000 619.000 28,8 639 475 34,4 463 38,1
- muut menot (sis. alv) 343.000 216.000 58,8 275 166 65,8 208 32,3
                 
Kiinteistöjen ylläpito 1.678.000 1.890.000 -11,2 1.345 1.451 -7,3 1.526 -11,9
- palkkaukset 30.000 20.000 50,0 24 15 56,6 32 -24,6
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 35.000 276.000 -87,3 28 212 -86,8 489 -94,3
- muut menot (sis. alv) 1.613.000 1.594.000 1,2 1.293 1.224 5,7 1.006 28,6
                 
Pienet hankkeet 55.000 17.000 223,5 44 13 237,8 57 -22,0
                 
Toiminnoittaiset menot yht. 10.976.000 10.831.000 1,3 8.797 8.314 5,8 7.748 13,5
- palkkaukset 7.543.000 7.350.000 2,6 6.046 5.642 7,1 5.113 18,2
- muut menot (sis. alv) 3.433.000 3.481.000 -1,4 2.752 2.672 3,0 2.635 4,4
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 68,0 68,8 -1,1       65,2 4,3
Majoitus 0,3 0,3 -13,7       0,1 76,4
Ruokailu 5,5 5,6 -1,5       5,4 2,4
Muu opiskelijahuolto 0,0 0,0 31,6       0,2 -77,8
Sisäinen hallinto 10,4 7,7 34,7       8,7 20,0
Kiinteistöjen ylläpito 15,3 17,4 -12,4       19,7 -22,4
Pienet hankkeet 0,5 0,2 219,3       0,7 -31,3
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kaikista 1,2 1,3 -9,0       0,4 201,8
                 
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUMATTOM. TOIM. MENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 0 0 0,0 0 0 0,0 16 0,0
Muut valtionosuuspohjiin kuulum. menot 307.000 722.000 -57,5 246 554 -55,6 126 95,8
                 
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Koulutuspalvelujen myynti 0 0 0,0 0 0 0,0 15 0,0
Muu maks.palvelutoiminta 0 0 0,0 0 0 0,0 5 0,0
Muut valtos.pohjaan kuulum. toim. 0 0 0,0 0 0 0,0 25 0,0
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. e/majoit. opisk. 1.836 1.829 0,4       2.767 -33,6
                 
MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET Määrä Määrä         Määrä  
Maksullisen palvelutoim. opetustunnit 0 0 0,0       6.365  

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** LUKIOKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K06C3YM ***
 
VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖ-
KUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /opisk
2015
/opisk
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
    19 Lappi
                 
SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 20,0 20,0 0,0       276,5  
Opiskelijamäärä, ei aineop. 2.719,0 2.688,4 1,1       101.387,0  
Yli 18v. aloittaneiden lkm yhteensä 42,4 49,9 -15,0       5.102,8  
Majoitusopiskelijoita 31,9 23,3 37,3       410,7  
Aineopiskelijoiden lukumäärä 756,2 853,6 -11,4       19.939,8  
Maahanm. ja vierask. valm. koulutus 0,0 0,0 0,0       185,1  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 169.582 171.540 -1,1 62 64 -2,3 50 25,4
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUV. TOIM. BRTMENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Opetus 18.381.202 18.377.494 0,0 6.760 6.836 -1,1 5.054 33,8
- palkkaukset 16.497.856 16.643.649 -0,9 6.068 6.191 -2,0 4.594 32,1
- muut menot (sis. alv) 1.883.346 1.733.845 8,6 693 645 7,4 460 50,5
                 
Majoitus 170.000 144.000 18,1 63 54 16,7 11 457,9
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 2 0,0
- muut menot (sis. alv) 170.000 144.000 18,1 63 54 16,7 9 599,0
                 
Ruokailu 1.360.006 1.333.705 2,0 500 496 0,8 417 19,9
- palkkaukset 23.000 6.000 283,3 8 2 279,0 14 -41,5
- muut menot (sis. alv) 1.337.006 1.327.705 0,7 492 494 -0,4 403 22,1
                 
Muu opiskelijahuolto 101.228 91.167 11,0 37 34 9,8 13 192,4
- palkkaukset 93.000 77.000 20,8 34 29 19,4 8 310,9
- muut menot (sis. alv) 8.228 14.167 -41,9 3 5 -42,6 4 -31,4
                 
Sisäinen hallinto 2.389.577 2.103.935 13,6 879 783 12,3 670 31,1
- palkkaukset 1.681.380 1.451.245 15,9 618 540 14,6 463 33,7
- muut menot (sis. alv) 708.197 652.690 8,5 260 243 7,3 208 25,4
                 
Kiinteistöjen ylläpito 4.471.909 4.344.702 2,9 1.645 1.616 1,8 1.526 7,8
- palkkaukset 167.500 116.413 43,9 62 43 42,3 32 93,1
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 978.000 898.000 8,9 360 334 7,7 489 -26,4
- muut menot (sis. alv) 3.326.409 3.330.289 -0,1 1.223 1.239 -1,2 1.006 21,7
                 
Pienet hankkeet 456.000 109.000 318,3 168 41 313,6 57 196,7
                 
Toiminnoittaiset menot yht. 27.329.922 26.504.003 3,1 10.051 9.859 2,0 7.748 29,7
- palkkaukset 18.462.736 18.294.307 0,9 6.790 6.805 -0,2 5.113 32,8
- muut menot (sis. alv) 8.867.186 8.209.696 8,0 3.261 3.054 6,8 2.635 23,8
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 67,3 69,3 -3,0       65,2 3,1
Majoitus 0,6 0,5 14,5       0,1 330,1
Ruokailu 5,0 5,0 -1,1       5,4 -7,6
Muu opiskelijahuolto 0,4 0,3 7,7       0,2 125,4
Sisäinen hallinto 8,7 7,9 10,1       8,7 1,1
Kiinteistöjen ylläpito 16,4 16,4 -0,2       19,7 -16,9
Pienet hankkeet 1,7 0,4 305,7       0,7 128,7
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kaikista 1,2 0,9 35,7       0,4 189,8
                 
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUMATTOM. TOIM. MENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 12.000 2.000 500,0 4 1 493,3 16 -71,7
Muut valtionosuuspohjiin kuulum. menot 750.000 3.472.000 -78,4 276 1.291 -78,6 126 119,5
                 
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Koulutuspalvelujen myynti 19.633 35.832 -45,2 7 13 -45,8 15 -52,9
Muu maks.palvelutoiminta 8.640 4.694 84,1 3 2 82,0 5 -41,5
Muut valtos.pohjaan kuulum. toim. 12.573 2.628 378,4 5 1 373,0 25 -81,6
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. e/majoit. opisk. 5.326 6.194 -14,0       2.767 92,5
                 
MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET Määrä Määrä         Määrä  
Maksullisen palvelutoim. opetustunnit 235 352 -33,2       6.365  

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** LUKIOKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K06C3YM ***
 
VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖ-
KUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /opisk
2015
/opisk
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
                                                 Yhteensä
 
                 
SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 276,5 279,0 -0,9       276,5  
Opiskelijamäärä, ei aineop. 101.387,0 101.920,3 -0,5       101.387,0  
Yli 18v. aloittaneiden lkm yhteensä 5.102,8 5.155,8 -1,0       5.102,8  
Majoitusopiskelijoita 410,7 402,3 2,1       410,7  
Aineopiskelijoiden lukumäärä 19.939,8 20.765,0 -4,0       19.939,8  
Maahanm. ja vierask. valm. koulutus 185,1 66,7 177,6       185,1  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 5.042.874 5.298.190 -4,8 50 52 -4,3 50 0,0
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUV. TOIM. BRTMENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Opetus 512.377.638 518.236.999 -1,1 5.054 5.085 -0,6 5.054 0,0
- palkkaukset 465.725.234 470.181.865 -0,9 4.594 4.613 -0,4 4.594 0,0
- muut menot (sis. alv) 46.652.404 48.055.134 -2,9 460 471 -2,4 460 0,0
                 
Majoitus 1.136.196 1.002.111 13,4 11 10 14,0 11 0,0
- palkkaukset 229.312 324.877 -29,4 2 3 -29,0 2 0,0
- muut menot (sis. alv) 906.884 677.234 33,9 9 7 34,6 9 0,0
                 
Ruokailu 42.298.657 43.320.063 -2,4 417 425 -1,8 417 0,0
- palkkaukset 1.464.788 1.533.584 -4,5 14 15 -4,0 14 0,0
- muut menot (sis. alv) 40.833.869 41.786.479 -2,3 403 410 -1,8 403 0,0
                 
Muu opiskelijahuolto 1.291.067 1.395.479 -7,5 13 14 -7,0 13 0,0
- palkkaukset 843.985 883.173 -4,4 8 9 -3,9 8 0,0
- muut menot (sis. alv) 447.082 512.306 -12,7 4 5 -12,3 4 0,0
                 
Sisäinen hallinto 67.968.455 64.326.350 5,7 670 631 6,2 670 0,0
- palkkaukset 46.905.220 43.837.309 7,0 463 430 7,6 463 0,0
- muut menot (sis. alv) 21.063.235 20.489.041 2,8 208 201 3,3 208 0,0
                 
Kiinteistöjen ylläpito 154.750.786 152.000.188 1,8 1.526 1.491 2,3 1.526 0,0
- palkkaukset 3.234.284 3.362.006 -3,8 32 33 -3,3 32 0,0
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 49.568.220 50.254.644 -1,4 489 493 -0,8 489 0,0
- muut menot (sis. alv) 101.948.282 98.383.538 3,6 1.006 965 4,2 1.006 0,0
                 
Pienet hankkeet 5.730.436 7.934.005 -27,8 57 78 -27,4 57 0,0
                 
Toiminnoittaiset menot yht. 785.553.235 788.215.195 -0,3 7.748 7.734 0,2 7.748 0,0
- palkkaukset 518.402.823 520.122.814 -0,3 5.113 5.103 0,2 5.113 0,0
- muut menot (sis. alv) 267.150.412 268.092.381 -0,4 2.635 2.630 0,2 2.635 0,0
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 65,2 65,7 -0,8       65,2 0,0
Majoitus 0,1 0,1 13,8       0,1 0,0
Ruokailu 5,4 5,5 -2,0       5,4 0,0
Muu opiskelijahuolto 0,2 0,2 -7,2       0,2 0,0
Sisäinen hallinto 8,7 8,2 6,0       8,7 0,0
Kiinteistöjen ylläpito 19,7 19,3 2,2       19,7 0,0
Pienet hankkeet 0,7 1,0 -27,5       0,7 0,0
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kaikista 0,4 0,4 2,6       0,4 0,0
                 
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUMATTOM. TOIM. MENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 1.582.000 911.000 73,7 16 9 74,6 16 0,0
Muut valtionosuuspohjiin kuulum. menot 12.740.000 20.382.000 -37,5 126 200 -37,2 126 0,0
                 
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Koulutuspalvelujen myynti 1.555.421 1.147.942 35,5 15 11 36,2 15 0,0
Muu maks.palvelutoiminta 550.622 494.767 11,3 5 5 11,9 5 0,0
Muut valtos.pohjaan kuulum. toim. 2.542.768 1.527.736 66,4 25 15 67,3 25 0,0
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. e/majoit. opisk. 2.767 2.491 11,1       2.767 0,0
                 
MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET Määrä Määrä         Määrä  
Maksullisen palvelutoim. opetustunnit 6.365 5.797 9,8       6.365