KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** LUKIOKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K06C3YO ***
 
VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA
YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /opisk
2015
/opisk
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
     1 Yksityinen
                 
SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 36,0 36,0 0,0       276,5  
Opiskelijamäärä, ei aineop. 10.272,3 10.311,3 -0,4       101.387,0  
Yli 18v. aloittaneiden lkm yhteensä 1.104,7 1.124,1 -1,7       5.102,8  
Majoitusopiskelijoita 249,3 248,6 0,3       410,7  
Aineopiskelijoiden lukumäärä 2.476,9 2.374,9 4,3       19.939,8  
Maahanm. ja vierask. valm. koulutus 61,3 23,8 157,9       185,1  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 454.211 466.516 -2,6 44 45 -2,3 50 -11,1
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUV. TOIM. BRTMENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Opetus 44.622.313 46.115.400 -3,2 4.344 4.472 -2,9 5.054 -14,0
- palkkaukset 40.058.456 41.026.824 -2,4 3.900 3.979 -2,0 4.594 -15,1
- muut menot (sis. alv) 4.563.857 5.088.576 -10,3 444 493 -10,0 460 -3,4
                 
Majoitus 426.196 492.111 -13,4 41 48 -13,1 11 270,2
- palkkaukset 182.312 211.877 -14,0 18 21 -13,6 2 684,7
- muut menot (sis. alv) 243.884 280.234 -13,0 24 27 -12,6 9 165,4
                 
Ruokailu 3.878.098 3.813.072 1,7 378 370 2,1 417 -9,5
- palkkaukset 649.743 755.188 -14,0 63 73 -13,6 14 337,8
- muut menot (sis. alv) 3.228.355 3.057.884 5,6 314 297 6,0 403 -22,0
                 
Muu opiskelijahuolto 192.522 250.489 -23,1 19 24 -22,9 13 47,2
- palkkaukset 159.912 211.552 -24,4 16 21 -24,1 8 87,0
- muut menot (sis. alv) 32.610 38.937 -16,2 3 4 -15,9 4 -28,0
                 
Sisäinen hallinto 7.850.159 8.131.096 -3,5 764 789 -3,1 670 14,0
- palkkaukset 5.758.702 5.856.603 -1,7 561 568 -1,3 463 21,2
- muut menot (sis. alv) 2.091.457 2.274.493 -8,0 204 221 -7,7 208 -2,0
                 
Kiinteistöjen ylläpito 9.366.351 9.373.741 -0,1 912 909 0,3 1.526 -40,3
- palkkaukset 1.469.385 1.622.634 -9,4 143 157 -9,1 32 348,4
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 40.220 41.644 -3,4 4 4 -3,1 489 -99,2
- muut menot (sis. alv) 7.856.746 7.709.463 1,9 765 748 2,3 1.006 -23,9
                 
Pienet hankkeet 552.711 1.058.888 -47,8 54 103 -47,6 57 -4,8
                 
Toiminnoittaiset menot yht. 66.888.350 69.234.797 -3,4 6.512 6.714 -3,0 7.748 -16,0
- palkkaukset 48.278.510 49.684.678 -2,8 4.700 4.818 -2,5 5.113 -8,1
- muut menot (sis. alv) 18.609.840 19.550.119 -4,8 1.812 1.896 -4,4 2.635 -31,2
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 66,7 66,6 0,2       65,2 2,3
Majoitus 0,6 0,7 -10,4       0,1 340,5
Ruokailu 5,8 5,5 5,3       5,4 7,7
Muu opiskelijahuolto 0,3 0,4 -20,4       0,2 75,1
Sisäinen hallinto 11,7 11,7 -0,1       8,7 35,6
Kiinteistöjen ylläpito 14,0 13,5 3,4       19,7 -28,9
Pienet hankkeet 0,8 1,5 -46,0       0,7 13,3
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kaikista 2,4 2,4 0,6       0,4 499,0
                 
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUMATTOM. TOIM. MENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
                 
Koulutuspalvelujen myynti 680.110 664.909 2,3 66 64 2,7 15 331,6
Muu maks.palvelutoiminta 530.314 470.513 12,7 52 46 13,1 5 850,6
Muut valtos.pohjaan kuulum. toim. 1.142.509 1.054.599 8,3 111 102 8,7 25 343,5
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. e/majoit. opisk. 1.710 1.980 -13,6       2.767 -38,2
                 
MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET Määrä Määrä         Määrä  
Maksullisen palvelutoim. opetustunnit 877 1.969 -55,5       6.365  

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** LUKIOKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K06C3YO ***
 
VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA
YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /opisk
2015
/opisk
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
     2 Valtio
                 
SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 3,0 3,0 0,0       276,5  
Opiskelijamäärä, ei aineop. 317,7 324,5 -2,1       101.387,0  
Yli 18v. aloittaneiden lkm yhteensä 4,7 3,4 36,6       5.102,8  
Majoitusopiskelijoita 0,0 0,0 0,0       410,7  
Aineopiskelijoiden lukumäärä 0,0 3,2 -100,0       19.939,8  
Maahanm. ja vierask. valm. koulutus 0,0 0,0 0,0       185,1  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 72.884 171.859 -57,6 229 530 -56,7 50 361,3
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUV. TOIM. BRTMENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Opetus 1.580.873 1.378.178 14,7 4.977 4.247 17,2 5.054 -1,5
- palkkaukset 1.330.809 1.262.729 5,4 4.189 3.891 7,7 4.594 -8,8
- muut menot (sis. alv) 250.064 115.449 116,6 787 356 121,3 460 71,1
                 
Majoitus 0 0 0,0 0 0 0,0 11 0,0
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 2 0,0
- muut menot (sis. alv) 0 0 0,0 0 0 0,0 9 0,0
                 
Ruokailu 159.945 163.928 -2,4 503 505 -0,3 417 20,7
- palkkaukset 37.146 32.969 12,7 117 102 15,1 14 709,4
- muut menot (sis. alv) 122.799 130.959 -6,2 387 404 -4,2 403 -4,0
                 
Muu opiskelijahuolto 5.395 7.778 -30,6 17 24 -29,1 13 33,4
- palkkaukset 4.000 7.097 -43,6 13 22 -42,4 8 51,3
- muut menot (sis. alv) 1.395 681 104,8 4 2 109,3 4 -0,4
                 
Sisäinen hallinto 368.948 303.855 21,4 1.161 936 24,0 670 73,2
- palkkaukset 279.868 247.079 13,3 881 761 15,7 463 90,4
- muut menot (sis. alv) 89.080 56.776 56,9 280 175 60,3 208 35,0
                 
Kiinteistöjen ylläpito 943.906 930.975 1,4 2.971 2.869 3,6 1.526 94,7
- palkkaukset 62.697 51.872 20,9 197 160 23,5 32 518,7
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 0 0 0,0 0 0 0,0 489 0,0
- muut menot (sis. alv) 881.209 879.103 0,2 2.774 2.709 2,4 1.006 175,9
                 
Pienet hankkeet 0 0 0,0 0 0 0,0 57 0,0
                 
Toiminnoittaiset menot yht. 3.059.067 2.784.714 9,9 9.630 8.582 12,2 7.748 24,3
- palkkaukset 1.714.520 1.601.746 7,0 5.397 4.936 9,3 5.113 5,6
- muut menot (sis. alv) 1.344.547 1.182.968 13,7 4.233 3.646 16,1 2.635 60,6
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 51,7 49,5 4,4       65,2 -20,8
Majoitus 0,0 0,0 0,0       0,1 -100,0
Ruokailu 5,2 5,9 -11,2       5,4 -2,9
Muu opiskelijahuolto 0,2 0,3 -36,9       0,2 7,3
Sisäinen hallinto 12,1 10,9 10,5       8,7 39,4
Kiinteistöjen ylläpito 30,9 33,4 -7,7       19,7 56,6
Pienet hankkeet 0,0 0,0 0,0       0,7 -100,0
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kaikista 0,0 0,0 0,0       0,4 -100,0
                 
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUMATTOM. TOIM. MENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
                 
Koulutuspalvelujen myynti 0 0 0,0 0 0 0,0 15 0,0
Muu maks.palvelutoiminta 2.162 3.237 -33,2 7 10 -31,8 5 25,3
Muut valtos.pohjaan kuulum. toim. 35.031 64.128 -45,4 110 198 -44,2 25 339,7
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. e/majoit. opisk. 0 0 0,0       2.767 -100,0
                 
MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET Määrä Määrä         Määrä  
Maksullisen palvelutoim. opetustunnit 0 0 0,0       6.365  

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** LUKIOKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K06C3YO ***
 
VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA
YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /opisk
2015
/opisk
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
     3 Kunta
                 
SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 223,5 226,5 -1,3       276,5  
Opiskelijamäärä, ei aineop. 83.597,9 84.397,8 -0,9       101.387,0  
Yli 18v. aloittaneiden lkm yhteensä 3.380,6 3.660,2 -7,6       5.102,8  
Majoitusopiskelijoita 161,4 153,7 5,0       410,7  
Aineopiskelijoiden lukumäärä 14.802,3 17.102,3 -13,4       19.939,8  
Maahanm. ja vierask. valm. koulutus 119,7 42,9 178,8       185,1  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 4.286.019 4.366.528 -1,8 51 52 -0,9 50 3,1
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUV. TOIM. BRTMENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Opetus 429.540.000 436.690.000 -1,6 5.138 5.174 -0,7 5.054 1,7
- palkkaukset 390.746.000 396.427.000 -1,4 4.674 4.697 -0,5 4.594 1,8
- muut menot (sis. alv) 38.794.000 40.263.000 -3,6 464 477 -2,7 460 0,9
                 
Majoitus 710.000 510.000 39,2 8 6 40,5 11 -24,2
- palkkaukset 47.000 113.000 -58,4 1 1 -58,0 2 -75,1
- muut menot (sis. alv) 663.000 397.000 67,0 8 5 68,6 9 -11,3
                 
Ruokailu 35.636.000 36.489.000 -2,3 426 432 -1,4 417 2,2
- palkkaukset 328.000 369.000 -11,1 4 4 -10,3 14 -72,8
- muut menot (sis. alv) 35.308.000 36.120.000 -2,2 422 428 -1,3 403 4,9
                 
Muu opiskelijahuolto 943.000 902.000 4,5 11 11 5,5 13 -11,4
- palkkaukset 530.000 442.000 19,9 6 5 21,1 8 -23,8
- muut menot (sis. alv) 413.000 460.000 -10,2 5 5 -9,4 4 12,0
                 
Sisäinen hallinto 53.327.000 49.956.000 6,7 638 592 7,8 670 -4,8
- palkkaukset 36.892.000 34.305.000 7,5 441 406 8,6 463 -4,6
- muut menot (sis. alv) 16.435.000 15.651.000 5,0 197 185 6,0 208 -5,4
                 
Kiinteistöjen ylläpito 132.228.000 129.194.000 2,3 1.582 1.531 3,3 1.526 3,6
- palkkaukset 1.417.000 1.413.000 0,3 17 17 1,2 32 -46,9
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 48.243.000 49.137.000 -1,8 577 582 -0,9 489 18,0
- muut menot (sis. alv) 82.568.000 78.644.000 5,0 988 932 6,0 1.006 -1,8
                 
Pienet hankkeet 4.866.000 6.420.000 -24,2 58 76 -23,5 57 3,0
                 
Toiminnoittaiset menot yht. 657.250.000 660.161.000 -0,4 7.862 7.822 0,5 7.748 1,5
- palkkaukset 429.960.000 433.069.000 -0,7 5.143 5.131 0,2 5.113 0,6
- muut menot (sis. alv) 227.290.000 227.092.000 0,1 2.719 2.691 1,0 2.635 3,2
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 65,4 66,1 -1,2       65,2 0,2
Majoitus 0,1 0,1 39,8       0,1 -25,3
Ruokailu 5,4 5,5 -1,9       5,4 0,7
Muu opiskelijahuolto 0,1 0,1 5,0       0,2 -12,7
Sisäinen hallinto 8,1 7,6 7,2       8,7 -6,2
Kiinteistöjen ylläpito 20,1 19,6 2,8       19,7 2,1
Pienet hankkeet 0,7 1,0 -23,9       0,7 1,5
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kaikista 0,2 0,2 6,0       0,4 -52,3
                 
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUMATTOM. TOIM. MENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Kotikunnan maksuosuudet 1.582.000 784.000 101,8 19 9 103,7 16 21,3
Muut valtionosuuspohjiin kuulum. menot 12.729.000 20.343.000 -37,4 152 241 -36,8 126 21,2
                 
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. e/majoit. opisk. 4.399 3.319 32,5       2.767 59,0
                 

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** LUKIOKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K06C3YO ***
 
VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA
YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /opisk
2015
/opisk
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
     4 Kuntayhtymä
                 
SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 6,0 5,5 9,1       276,5  
Opiskelijamäärä, ei aineop. 4.950,4 4.637,1 6,8       101.387,0  
Yli 18v. aloittaneiden lkm yhteensä 612,3 366,6 67,0       5.102,8  
Majoitusopiskelijoita 0,0 0,0 0,0       410,7  
Aineopiskelijoiden lukumäärä 2.618,4 1.250,3 109,4       19.939,8  
Maahanm. ja vierask. valm. koulutus 4,2 0,0 0,0       185,1  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 114.057 166.559 -31,5 23 36 -35,9 50 -53,7
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUV. TOIM. BRTMENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Opetus 21.263.000 19.686.000 8,0 4.295 4.245 1,2 5.054 -15,0
- palkkaukset 19.198.000 18.030.000 6,5 3.878 3.888 -0,3 4.594 -15,6
- muut menot (sis. alv) 2.065.000 1.656.000 24,7 417 357 16,8 460 -9,3
                 
Majoitus 0 0 0,0 0 0 0,0 11 0,0
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 2 0,0
- muut menot (sis. alv) 0 0 0,0 0 0 0,0 9 0,0
                 
Ruokailu 1.680.000 1.770.000 -5,1 339 382 -11,1 417 -18,7
- palkkaukset 414.000 317.000 30,6 84 68 22,3 14 478,9
- muut menot (sis. alv) 1.266.000 1.453.000 -12,9 256 313 -18,4 403 -36,5
                 
Muu opiskelijahuolto 0 108.000 -100,0 0 23 -100,0 13 0,0
- palkkaukset 0 96.000 -100,0 0 21 -100,0 8 0,0
- muut menot (sis. alv) 0 12.000 -100,0 0 3 -100,0 4 0,0
                 
Sisäinen hallinto 3.905.000 3.424.000 14,0 789 738 6,8 670 17,7
- palkkaukset 2.435.000 1.989.000 22,4 492 429 14,7 463 6,3
- muut menot (sis. alv) 1.470.000 1.435.000 2,4 297 309 -4,0 208 42,9
                 
Kiinteistöjen ylläpito 6.197.000 6.079.000 1,9 1.252 1.311 -4,5 1.526 -18,0
- palkkaukset 255.000 256.000 -0,4 52 55 -6,7 32 61,5
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 1.285.000 1.076.000 19,4 260 232 11,9 489 -46,9
- muut menot (sis. alv) 4.657.000 4.747.000 -1,9 941 1.024 -8,1 1.006 -6,4
                 
Pienet hankkeet 84.000 127.000 -33,9 17 27 -38,0 57 -70,0
                 
Toiminnoittaiset menot yht. 33.129.000 31.194.000 6,2 6.692 6.727 -0,5 7.748 -13,6
- palkkaukset 22.302.000 20.688.000 7,8 4.505 4.461 1,0 5.113 -11,9
- muut menot (sis. alv) 10.827.000 10.506.000 3,1 2.187 2.266 -3,5 2.635 -17,0
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 64,2 63,1 1,7       65,2 -1,6
Majoitus 0,0 0,0 0,0       0,1 -100,0
Ruokailu 5,1 5,7 -10,6       5,4 -5,8
Muu opiskelijahuolto 0,0 0,3 -100,0       0,2 -100,0
Sisäinen hallinto 11,8 11,0 7,4       8,7 36,2
Kiinteistöjen ylläpito 18,7 19,5 -4,0       19,7 -5,0
Pienet hankkeet 0,3 0,4 -37,7       0,7 -65,2
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kaikista 0,0 0,0 0,0       0,4 -100,0
                 
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUMATTOM. TOIM. MENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Kotikunnan maksuosuudet 0 127.000 -100,0 0 27 -100,0 16 0,0
Muut valtionosuuspohjiin kuulum. menot 11.000 39.000 -71,8 2 8 -73,6 126 -98,2
                 
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. e/majoit. opisk. 0 0 0,0       2.767 -100,0
                 

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** LUKIOKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K06C3YO ***
 
VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA
YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /opisk
2015
/opisk
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
     7 Yliopistot
                 
SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 8,0 8,0 0,0       276,5  
Opiskelijamäärä, ei aineop. 2.248,7 2.249,6 -0,0       101.387,0  
Yli 18v. aloittaneiden lkm yhteensä 0,6 1,4 -58,8       5.102,8  
Majoitusopiskelijoita 0,0 0,0 0,0       410,7  
Aineopiskelijoiden lukumäärä 42,3 34,3 23,4       19.939,8  
Maahanm. ja vierask. valm. koulutus 0,0 0,0 0,0       185,1  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 115.703 126.728 -8,7 51 56 -8,7 50 3,4
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUV. TOIM. BRTMENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Opetus 15.371.452 14.367.421 7,0 6.836 6.387 7,0 5.054 35,3
- palkkaukset 14.391.969 13.435.312 7,1 6.400 5.972 7,2 4.594 39,3
- muut menot (sis. alv) 979.483 932.109 5,1 436 414 5,1 460 -5,3
                 
Majoitus 0 0 0,0 0 0 0,0 11 0,0
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 2 0,0
- muut menot (sis. alv) 0 0 0,0 0 0 0,0 9 0,0
                 
Ruokailu 944.614 1.084.063 -12,9 420 482 -12,8 417 0,7
- palkkaukset 35.899 59.427 -39,6 16 26 -39,6 14 10,5
- muut menot (sis. alv) 908.715 1.024.636 -11,3 404 455 -11,3 403 0,3
                 
Muu opiskelijahuolto 150.150 127.212 18,0 67 57 18,1 13 424,4
- palkkaukset 150.073 126.524 18,6 67 56 18,7 8 701,7
- muut menot (sis. alv) 77 688 -88,8 0 0 -88,8 4 -99,2
                 
Sisäinen hallinto 2.517.348 2.511.399 0,2 1.119 1.116 0,3 670 67,0
- palkkaukset 1.539.650 1.439.627 6,9 685 640 7,0 463 48,0
- muut menot (sis. alv) 977.698 1.071.772 -8,8 435 476 -8,7 208 109,3
                 
Kiinteistöjen ylläpito 6.015.529 6.422.472 -6,3 2.675 2.855 -6,3 1.526 75,3
- palkkaukset 30.202 18.500 63,3 13 8 63,3 32 -57,9
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 0 0 0,0 0 0 0,0 489 0,0
- muut menot (sis. alv) 5.985.327 6.403.972 -6,5 2.662 2.847 -6,5 1.006 164,7
                 
Pienet hankkeet 227.725 328.117 -30,6 101 146 -30,6 57 79,2
                 
Toiminnoittaiset menot yht. 25.226.818 24.840.684 1,6 11.219 11.042 1,6 7.748 44,8
- palkkaukset 16.147.793 15.079.390 7,1 7.181 6.703 7,1 5.113 40,4
- muut menot (sis. alv) 9.079.025 9.761.294 -7,0 4.038 4.339 -7,0 2.635 53,2
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 60,9 57,8 5,4       65,2 -6,6
Majoitus 0,0 0,0 0,0       0,1 -100,0
Ruokailu 3,7 4,4 -14,2       5,4 -30,5
Muu opiskelijahuolto 0,6 0,5 16,2       0,2 262,2
Sisäinen hallinto 10,0 10,1 -1,3       8,7 15,3
Kiinteistöjen ylläpito 23,8 25,9 -7,8       19,7 21,0
Pienet hankkeet 0,9 1,3 -31,7       0,7 23,7
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kaikista 0,0 0,0 0,0       0,4 -100,0
                 
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUMATTOM. TOIM. MENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
                 
Koulutuspalvelujen myynti 875.311 483.033 81,2 389 215 81,3 15 2.437,3
Muu maks.palvelutoiminta 18.146 21.017 -13,7 8 9 -13,6 5 48,6
Muut valtos.pohjaan kuulum. toim. 1.365.228 409.009 233,8 607 182 233,9 25 2.320,8
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. e/majoit. opisk. 0 0 0,0       2.767 -100,0
                 
MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET Määrä Määrä         Määrä  
Maksullisen palvelutoim. opetustunnit 5.488 3.828 43,4       6.365  

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** LUKIOKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K06C3YO ***
 
VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAN TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA
YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU KOKO MAAN VUODEN 2015 KESKIARVOON

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /opisk
2015
/opisk
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
                                                 Yhteensä
 
                 
SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 276,5 279,0 -0,9       276,5  
Opiskelijamäärä, ei aineop. 101.387,0 101.920,3 -0,5       101.387,0  
Yli 18v. aloittaneiden lkm yhteensä 5.102,8 5.155,7 -1,0       5.102,8  
Majoitusopiskelijoita 410,7 402,3 2,1       410,7  
Aineopiskelijoiden lukumäärä 19.939,8 20.765,0 -4,0       19.939,8  
Maahanm. ja vierask. valm. koulutus 185,1 66,7 177,6       185,1  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 5.042.874 5.298.190 -4,8 50 52 -4,3 50 0,0
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUV. TOIM. BRTMENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Opetus 512.377.638 518.236.999 -1,1 5.054 5.085 -0,6 5.054 0,0
- palkkaukset 465.725.234 470.181.865 -0,9 4.594 4.613 -0,4 4.594 0,0
- muut menot (sis. alv) 46.652.404 48.055.134 -2,9 460 471 -2,4 460 0,0
                 
Majoitus 1.136.196 1.002.111 13,4 11 10 14,0 11 0,0
- palkkaukset 229.312 324.877 -29,4 2 3 -29,0 2 0,0
- muut menot (sis. alv) 906.884 677.234 33,9 9 7 34,6 9 0,0
                 
Ruokailu 42.298.657 43.320.063 -2,4 417 425 -1,8 417 0,0
- palkkaukset 1.464.788 1.533.584 -4,5 14 15 -4,0 14 0,0
- muut menot (sis. alv) 40.833.869 41.786.479 -2,3 403 410 -1,8 403 0,0
                 
Muu opiskelijahuolto 1.291.067 1.395.479 -7,5 13 14 -7,0 13 0,0
- palkkaukset 843.985 883.173 -4,4 8 9 -3,9 8 0,0
- muut menot (sis. alv) 447.082 512.306 -12,7 4 5 -12,3 4 0,0
                 
Sisäinen hallinto 67.968.455 64.326.350 5,7 670 631 6,2 670 0,0
- palkkaukset 46.905.220 43.837.309 7,0 463 430 7,6 463 0,0
- muut menot (sis. alv) 21.063.235 20.489.041 2,8 208 201 3,3 208 0,0
                 
Kiinteistöjen ylläpito 154.750.786 152.000.188 1,8 1.526 1.491 2,3 1.526 0,0
- palkkaukset 3.234.284 3.362.006 -3,8 32 33 -3,3 32 0,0
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 49.568.220 50.254.644 -1,4 489 493 -0,8 489 0,0
- muut menot (sis. alv) 101.948.282 98.383.538 3,6 1.006 965 4,2 1.006 0,0
                 
Pienet hankkeet 5.730.436 7.934.005 -27,8 57 78 -27,4 57 0,0
                 
Toiminnoittaiset menot yht. 785.553.235 788.215.195 -0,3 7.748 7.734 0,2 7.748 0,0
- palkkaukset 518.402.823 520.122.814 -0,3 5.113 5.103 0,2 5.113 0,0
- muut menot (sis. alv) 267.150.412 268.092.381 -0,4 2.635 2.630 0,2 2.635 0,0
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 65,2 65,7 -0,8       65,2 0,0
Majoitus 0,1 0,1 13,8       0,1 0,0
Ruokailu 5,4 5,5 -2,0       5,4 0,0
Muu opiskelijahuolto 0,2 0,2 -7,2       0,2 0,0
Sisäinen hallinto 8,7 8,2 6,0       8,7 0,0
Kiinteistöjen ylläpito 19,7 19,3 2,2       19,7 0,0
Pienet hankkeet 0,7 1,0 -27,5       0,7 0,0
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kaikista 0,4 0,4 2,6       0,4 0,0
                 
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUMATTOM. TOIM. MENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 1.582.000 911.000 73,7 16 9 74,6 16 0,0
Muut valtionosuuspohjiin kuulum. menot 12.740.000 20.382.000 -37,5 126 200 -37,2 126 0,0
                 
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Koulutuspalvelujen myynti 1.555.421 1.147.942 35,5 15 11 36,2 15 0,0
Muu maks.palvelutoiminta 550.622 494.767 11,3 5 5 11,9 5 0,0
Muut valtos.pohjaan kuulum. toim. 2.542.768 1.527.736 66,4 25 15 67,3 25 0,0
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. e/majoit. opisk. 2.767 2.491 11,1       2.767 0,0
                 
MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET Määrä Määrä         Määrä  
Maksullisen palvelutoim. opetustunnit 6.365 5.797 9,8       6.365