KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** LUKIOKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K06C3YR ***
 
VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖ-
KUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /opisk
2015
/opisk
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
     0 Ulkomaa
                 
SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 1,0 1,0 0,0       276,5  
Opiskelijamäärä, ei aineop. 56,9 59,3 -4,1       101.387,0  
Yli 18v. aloittaneiden lkm yhteensä 0,6 1,6 -63,2       5.102,8  
Majoitusopiskelijoita 0,0 0,0 0,0       410,7  
Aineopiskelijoiden lukumäärä 0,0 0,0 0,0       19.939,8  
Maahanm. ja vierask. valm. koulutus 0,0 0,0 0,0       185,1  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 3.082 3.045 1,2 54 51 5,5 50 8,9
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUV. TOIM. BRTMENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Opetus 301.442 323.595 -6,8 5.296 5.454 -2,9 5.054 4,8
- palkkaukset 278.491 303.803 -8,3 4.893 5.120 -4,4 4.594 6,5
- muut menot (sis. alv) 22.951 19.792 16,0 403 334 20,9 460 -12,4
                 
Majoitus 0 0 0,0 0 0 0,0 11 0,0
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 2 0,0
- muut menot (sis. alv) 0 0 0,0 0 0 0,0 9 0,0
                 
Ruokailu 32.588 37.186 -12,4 573 627 -8,6 417 37,2
- palkkaukset 22.294 25.281 -11,8 392 426 -8,1 14 2.611,2
- muut menot (sis. alv) 10.294 11.905 -13,5 181 201 -9,9 403 -55,1
                 
Muu opiskelijahuolto 482 2.113 -77,2 8 36 -76,2 13 -33,5
- palkkaukset 0 0 0,0 0 0 0,0 8 0,0
- muut menot (sis. alv) 482 2.113 -77,2 8 36 -76,2 4 92,0
                 
Sisäinen hallinto 80.400 85.442 -5,9 1.413 1.440 -1,9 670 110,7
- palkkaukset 47.410 52.959 -10,5 833 893 -6,7 463 80,0
- muut menot (sis. alv) 32.990 32.483 1,6 580 547 5,9 208 179,0
                 
Kiinteistöjen ylläpito 85.517 92.979 -8,0 1.502 1.567 -4,1 1.526 -1,6
- palkkaukset 15.441 20.129 -23,3 271 339 -20,0 32 750,4
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 0 0 0,0 0 0 0,0 489 0,0
- muut menot (sis. alv) 70.076 72.850 -3,8 1.231 1.228 0,3 1.006 22,4
                 
Pienet hankkeet 4.702 339 1.287,0 83 6 1.345,9 57 46,2
                 
Toiminnoittaiset menot yht. 505.131 541.654 -6,7 8.875 9.129 -2,8 7.748 14,5
- palkkaukset 363.636 402.172 -9,6 6.389 6.778 -5,7 5.113 25,0
- muut menot (sis. alv) 141.495 139.482 1,4 2.486 2.351 5,8 2.635 -5,7
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 59,7 59,7 -0,1       65,2 -8,5
Majoitus 0,0 0,0 0,0       0,1 -100,0
Ruokailu 6,5 6,9 -6,0       5,4 19,8
Muu opiskelijahuolto 0,1 0,4 -75,5       0,2 -41,9
Sisäinen hallinto 15,9 15,8 0,9       8,7 84,0
Kiinteistöjen ylläpito 16,9 17,2 -1,4       19,7 -14,1
Pienet hankkeet 0,9 0,1 1.387,3       0,7 27,6
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kaikista 0,0 0,0 0,0       0,4 -100,0
                 
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUMATTOM. TOIM. MENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 0 0 0,0 0 0 0,0 16 0,0
Muut valtionosuuspohjiin kuulum. menot 0 0 0,0 0 0 0,0 126 0,0
                 
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Koulutuspalvelujen myynti 0 0 0,0 0 0 0,0 15 0,0
Muu maks.palvelutoiminta 0 0 0,0 0 0 0,0 5 0,0
Muut valtos.pohjaan kuulum. toim. 54.955 68.664 -20,0 966 1.157 -16,6 25 3.749,8
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. e/majoit. opisk. 0 0 0,0       2.767 -100,0
                 
MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET Määrä Määrä         Määrä  
Maksullisen palvelutoim. opetustunnit 0 0 0,0       6.365  

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** LUKIOKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K06C3YR ***
 
VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖ-
KUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /opisk
2015
/opisk
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
     1 Kaupunkimaiset kunnat
                 
SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 95,0 96,0 -1,0       276,5  
Opiskelijamäärä, ei aineop. 78.536,8 78.757,1 -0,3       101.387,0  
Yli 18v. aloittaneiden lkm yhteensä 4.930,2 4.959,9 -0,6       5.102,8  
Majoitusopiskelijoita 50,0 40,8 22,7       410,7  
Aineopiskelijoiden lukumäärä 18.750,1 19.329,4 -3,0       19.939,8  
Maahanm. ja vierask. valm. koulutus 169,0 60,4 179,7       185,1  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 3.570.779 3.801.870 -6,1 45 48 -5,8 50 -8,6
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUV. TOIM. BRTMENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Opetus 366.502.560 371.353.191 -1,3 4.667 4.715 -1,0 5.054 -7,7
- palkkaukset 334.037.238 337.492.501 -1,0 4.253 4.285 -0,7 4.594 -7,4
- muut menot (sis. alv) 32.465.322 33.860.690 -4,1 413 430 -3,9 460 -10,2
                 
Majoitus 392.725 309.201 27,0 5 4 27,4 11 -55,4
- palkkaukset 103.133 127.085 -18,8 1 2 -18,6 2 -41,9
- muut menot (sis. alv) 289.592 182.116 59,0 4 2 59,5 9 -58,8
                 
Ruokailu 29.670.747 30.473.846 -2,6 378 387 -2,4 417 -9,4
- palkkaukset 989.295 1.070.555 -7,6 13 14 -7,3 14 -12,8
- muut menot (sis. alv) 28.681.452 29.403.291 -2,5 365 373 -2,2 403 -9,3
                 
Muu opiskelijahuolto 832.863 943.272 -11,7 11 12 -11,5 13 -16,7
- palkkaukset 607.913 659.727 -7,9 8 8 -7,6 8 -7,0
- muut menot (sis. alv) 224.950 283.545 -20,7 3 4 -20,4 4 -35,0
                 
Sisäinen hallinto 51.549.298 49.530.473 4,1 656 629 4,4 670 -2,1
- palkkaukset 35.868.236 34.092.974 5,2 457 433 5,5 463 -1,3
- muut menot (sis. alv) 15.681.062 15.437.499 1,6 200 196 1,9 208 -3,9
                 
Kiinteistöjen ylläpito 122.657.941 120.863.533 1,5 1.562 1.535 1,8 1.526 2,3
- palkkaukset 2.514.577 2.651.859 -5,2 32 34 -4,9 32 0,4
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 43.097.220 43.501.644 -0,9 549 552 -0,7 489 12,2
- muut menot (sis. alv) 77.046.144 74.710.030 3,1 981 949 3,4 1.006 -2,4
                 
Pienet hankkeet 3.577.456 5.998.241 -40,4 46 76 -40,2 57 -19,4
                 
Toiminnoittaiset menot yht. 575.183.590 579.471.757 -0,7 7.324 7.358 -0,5 7.748 -5,5
- palkkaukset 374.120.392 376.094.701 -0,5 4.764 4.775 -0,2 5.113 -6,8
- muut menot (sis. alv) 201.063.198 203.377.056 -1,1 2.560 2.582 -0,9 2.635 -2,8
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 63,7 64,1 -0,6       65,2 -2,3
Majoitus 0,1 0,1 28,0       0,1 -52,8
Ruokailu 5,2 5,3 -1,9       5,4 -4,2
Muu opiskelijahuolto 0,1 0,2 -11,0       0,2 -11,9
Sisäinen hallinto 9,0 8,5 4,9       8,7 3,6
Kiinteistöjen ylläpito 21,3 20,9 2,2       19,7 8,3
Pienet hankkeet 0,6 1,0 -39,9       0,7 -14,7
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kaikista 0,1 0,1 23,0       0,4 -84,3
                 
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUMATTOM. TOIM. MENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 1.220.000 309.000 294,8 16 4 295,9 16 -0,4
Muut valtionosuuspohjiin kuulum. menot 7.105.000 12.955.000 -45,2 90 164 -45,0 126 -28,0
                 
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Koulutuspalvelujen myynti 1.523.532 1.099.598 38,6 19 14 38,9 15 26,4
Muu maks.palvelutoiminta 272.317 246.575 10,4 3 3 10,7 5 -36,2
Muut valtos.pohjaan kuulum. toim. 2.433.489 1.391.616 74,9 31 18 75,4 25 23,5
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. e/majoit. opisk. 7.855 7.588 3,5       2.767 183,9
                 
MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET Määrä Määrä         Määrä  
Maksullisen palvelutoim. opetustunnit 5.587 3.930 42,2       6.365  

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** LUKIOKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K06C3YR ***
 
VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖ-
KUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /opisk
2015
/opisk
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
     2 Taajaan asutut kunnat
                 
SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 66,0 66,0 0,0       276,5  
Opiskelijamäärä, ei aineop. 12.938,8 13.067,8 -1,0       101.387,0  
Yli 18v. aloittaneiden lkm yhteensä 112,8 126,0 -10,5       5.102,8  
Majoitusopiskelijoita 155,9 170,2 -8,4       410,7  
Aineopiskelijoiden lukumäärä 756,1 945,8 -20,1       19.939,8  
Maahanm. ja vierask. valm. koulutus 4,3 2,9 48,6       185,1  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 748.936 756.405 -1,0 58 58 -0,0 50 16,4
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUV. TOIM. BRTMENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Opetus 72.718.308 73.109.383 -0,5 5.620 5.595 0,5 5.054 11,2
- palkkaukset 66.443.665 66.794.244 -0,5 5.135 5.111 0,5 4.594 11,8
- muut menot (sis. alv) 6.274.643 6.315.139 -0,6 485 483 0,3 460 5,4
                 
Majoitus 114.835 163.372 -29,7 9 13 -29,0 11 -20,8
- palkkaukset 54.348 69.461 -21,8 4 5 -21,0 2 85,7
- muut menot (sis. alv) 60.487 93.911 -35,6 5 7 -34,9 9 -47,7
                 
Ruokailu 6.612.850 6.828.969 -3,2 511 523 -2,2 417 22,5
- palkkaukset 231.072 184.356 25,3 18 14 26,6 14 23,6
- muut menot (sis. alv) 6.381.778 6.644.613 -4,0 493 508 -3,0 403 22,5
                 
Muu opiskelijahuolto 184.356 236.792 -22,1 14 18 -21,4 13 11,9
- palkkaukset 106.072 132.446 -19,9 8 10 -19,1 8 -1,5
- muut menot (sis. alv) 78.284 104.346 -25,0 6 8 -24,2 4 37,2
                 
Sisäinen hallinto 8.117.750 7.396.298 9,8 627 566 10,8 670 -6,4
- palkkaukset 5.318.266 4.711.616 12,9 411 361 14,0 463 -11,2
- muut menot (sis. alv) 2.799.484 2.684.682 4,3 216 205 5,3 208 4,1
                 
Kiinteistöjen ylläpito 18.544.351 17.788.870 4,2 1.433 1.361 5,3 1.526 -6,1
- palkkaukset 252.062 233.954 7,7 19 18 8,8 32 -38,9
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 4.866.000 5.031.000 -3,3 376 385 -2,3 489 -23,1
- muut menot (sis. alv) 13.426.289 12.523.916 7,2 1.038 958 8,3 1.006 3,2
                 
Pienet hankkeet 786.000 1.047.000 -24,9 61 80 -24,2 57 7,5
                 
Toiminnoittaiset menot yht. 107.078.450 106.570.684 0,5 8.276 8.155 1,5 7.748 6,8
- palkkaukset 72.405.485 72.126.077 0,4 5.596 5.519 1,4 5.113 9,4
- muut menot (sis. alv) 34.672.965 34.444.607 0,7 2.680 2.636 1,7 2.635 1,7
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 67,9 68,6 -1,0       65,2 4,1
Majoitus 0,1 0,2 -30,0       0,1 -25,9
Ruokailu 6,2 6,4 -3,6       5,4 14,7
Muu opiskelijahuolto 0,2 0,2 -22,5       0,2 4,8
Sisäinen hallinto 7,6 6,9 9,2       8,7 -12,4
Kiinteistöjen ylläpito 17,3 16,7 3,8       19,7 -12,1
Pienet hankkeet 0,7 1,0 -25,3       0,7 0,6
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kaikista 1,2 1,3 -7,5       0,4 197,5
                 
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUMATTOM. TOIM. MENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 252.000 66.000 281,8 19 5 285,6 16 24,8
Muut valtionosuuspohjiin kuulum. menot 1.450.000 1.994.000 -27,3 112 153 -26,6 126 -10,8
                 
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Koulutuspalvelujen myynti 12.256 12.512 -2,0 1 1 -1,1 15 -93,8
Muu maks.palvelutoiminta 235.124 202.532 16,1 18 15 17,2 5 234,6
Muut valtos.pohjaan kuulum. toim. 27.872 51.449 -45,8 2 4 -45,3 25 -91,4
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. e/majoit. opisk. 737 960 -23,3       2.767 -73,4
                 
MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET Määrä Määrä         Määrä  
Maksullisen palvelutoim. opetustunnit 543 1.515 -64,2       6.365  

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** LUKIOKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K06C3YR ***
 
VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖ-
KUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /opisk
2015
/opisk
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
     3 Maaseutumaiset kunnat
                 
SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 114,5 116,0 -1,3       276,5  
Opiskelijamäärä, ei aineop. 9.854,5 10.036,1 -1,8       101.387,0  
Yli 18v. aloittaneiden lkm yhteensä 59,3 68,2 -13,1       5.102,8  
Majoitusopiskelijoita 204,8 191,3 7,0       410,7  
Aineopiskelijoiden lukumäärä 433,7 489,7 -11,5       19.939,8  
Maahanm. ja vierask. valm. koulutus 11,8 3,3 252,5       185,1  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 720.077 736.870 -2,3 73 73 -0,5 50 46,9
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUV. TOIM. BRTMENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Opetus 72.855.328 73.450.830 -0,8 7.393 7.319 1,0 5.054 46,3
- palkkaukset 64.965.840 65.591.317 -1,0 6.593 6.536 0,9 4.594 43,5
- muut menot (sis. alv) 7.889.488 7.859.513 0,4 801 783 2,2 460 74,0
                 
Majoitus 628.636 529.538 18,7 64 53 20,9 11 469,2
- palkkaukset 71.831 128.331 -44,0 7 13 -43,0 2 222,3
- muut menot (sis. alv) 556.805 401.207 38,8 57 40 41,3 9 531,7
                 
Ruokailu 5.982.472 5.980.062 0,0 607 596 1,9 417 45,5
- palkkaukset 222.127 253.392 -12,3 23 25 -10,7 14 56,0
- muut menot (sis. alv) 5.760.345 5.726.670 0,6 585 571 2,4 403 45,1
                 
Muu opiskelijahuolto 273.366 213.302 28,2 28 21 30,5 13 117,8
- palkkaukset 130.000 91.000 42,9 13 9 45,5 8 58,5
- muut menot (sis. alv) 143.366 122.302 17,2 15 12 19,4 4 229,9
                 
Sisäinen hallinto 8.221.007 7.314.137 12,4 834 729 14,5 670 24,4
- palkkaukset 5.671.308 4.979.760 13,9 576 496 16,0 463 24,4
- muut menot (sis. alv) 2.549.699 2.334.377 9,2 259 233 11,2 208 24,5
                 
Kiinteistöjen ylläpito 13.462.977 13.254.806 1,6 1.366 1.321 3,4 1.526 -10,5
- palkkaukset 452.204 456.064 -0,8 46 45 1,0 32 43,8
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 1.605.000 1.722.000 -6,8 163 172 -5,1 489 -66,7
- muut menot (sis. alv) 11.405.773 11.076.742 3,0 1.157 1.104 4,9 1.006 15,1
                 
Pienet hankkeet 1.362.278 888.425 53,3 138 89 56,2 57 144,6
                 
Toiminnoittaiset menot yht. 102.786.064 101.631.100 1,1 10.430 10.127 3,0 7.748 34,6
- palkkaukset 71.513.310 71.499.864 0,0 7.257 7.124 1,9 5.113 41,9
- muut menot (sis. alv) 31.272.754 30.131.236 3,8 3.173 3.002 5,7 2.635 20,4
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 70,9 72,3 -1,9       65,2 8,7
Majoitus 0,6 0,5 17,4       0,1 322,9
Ruokailu 5,8 5,9 -1,1       5,4 8,1
Muu opiskelijahuolto 0,3 0,2 26,7       0,2 61,8
Sisäinen hallinto 8,0 7,2 11,1       8,7 -7,6
Kiinteistöjen ylläpito 13,1 13,0 0,4       19,7 -33,5
Pienet hankkeet 1,3 0,9 51,6       0,7 81,7
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kaikista 2,1 1,9 9,0       0,4 413,0
                 
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUMATTOM. TOIM. MENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 110.000 536.000 -79,5 11 53 -79,1 16 -28,5
Muut valtionosuuspohjiin kuulum. menot 4.185.000 5.433.000 -23,0 425 541 -21,6 126 238,0
                 
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Koulutuspalvelujen myynti 19.633 35.832 -45,2 2 4 -44,2 15 -87,0
Muu maks.palvelutoiminta 43.181 45.660 -5,4 4 5 -3,7 5 -19,3
Muut valtos.pohjaan kuulum. toim. 26.452 16.007 65,3 3 2 68,3 25 -89,3
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. e/majoit. opisk. 3.070 2.768 10,9       2.767 11,0
                 
MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET Määrä Määrä         Määrä  
Maksullisen palvelutoim. opetustunnit 235 352 -33,2       6.365  

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** LUKIOKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K06C3YR ***
 
VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖ-
KUSTANNUKSET VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /opisk
2015
/opisk
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
                                                 Yhteensä
 
                 
SUORITETIEDOT                
Havaintoyksiköiden lukumäärä 276,5 279,0 -0,9       276,5  
Opiskelijamäärä, ei aineop. 101.387,0 101.920,3 -0,5       101.387,0  
Yli 18v. aloittaneiden lkm yhteensä 5.102,8 5.155,7 -1,0       5.102,8  
Majoitusopiskelijoita 410,7 402,3 2,1       410,7  
Aineopiskelijoiden lukumäärä 19.939,8 20.765,0 -4,0       19.939,8  
Maahanm. ja vierask. valm. koulutus 185,1 66,7 177,6       185,1  
Opetustuntien lukumäärä, kpl/v 5.042.874 5.298.190 -4,8 50 52 -4,3 50 0,0
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUV. TOIM. BRTMENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Opetus 512.377.638 518.236.999 -1,1 5.054 5.085 -0,6 5.054 0,0
- palkkaukset 465.725.234 470.181.865 -0,9 4.594 4.613 -0,4 4.594 0,0
- muut menot (sis. alv) 46.652.404 48.055.134 -2,9 460 471 -2,4 460 0,0
                 
Majoitus 1.136.196 1.002.111 13,4 11 10 14,0 11 0,0
- palkkaukset 229.312 324.877 -29,4 2 3 -29,0 2 0,0
- muut menot (sis. alv) 906.884 677.234 33,9 9 7 34,6 9 0,0
                 
Ruokailu 42.298.657 43.320.063 -2,4 417 425 -1,8 417 0,0
- palkkaukset 1.464.788 1.533.584 -4,5 14 15 -4,0 14 0,0
- muut menot (sis. alv) 40.833.869 41.786.479 -2,3 403 410 -1,8 403 0,0
                 
Muu opiskelijahuolto 1.291.067 1.395.479 -7,5 13 14 -7,0 13 0,0
- palkkaukset 843.985 883.173 -4,4 8 9 -3,9 8 0,0
- muut menot (sis. alv) 447.082 512.306 -12,7 4 5 -12,3 4 0,0
                 
Sisäinen hallinto 67.968.455 64.326.350 5,7 670 631 6,2 670 0,0
- palkkaukset 46.905.220 43.837.309 7,0 463 430 7,6 463 0,0
- muut menot (sis. alv) 21.063.235 20.489.041 2,8 208 201 3,3 208 0,0
                 
Kiinteistöjen ylläpito 154.750.786 152.000.188 1,8 1.526 1.491 2,3 1.526 0,0
- palkkaukset 3.234.284 3.362.006 -3,8 32 33 -3,3 32 0,0
- sis. vuokriin sis. pääomakust. 49.568.220 50.254.644 -1,4 489 493 -0,8 489 0,0
- muut menot (sis. alv) 101.948.282 98.383.538 3,6 1.006 965 4,2 1.006 0,0
                 
Pienet hankkeet 5.730.436 7.934.005 -27,8 57 78 -27,4 57 0,0
                 
Toiminnoittaiset menot yht. 785.553.235 788.215.195 -0,3 7.748 7.734 0,2 7.748 0,0
- palkkaukset 518.402.823 520.122.814 -0,3 5.113 5.103 0,2 5.113 0,0
- muut menot (sis. alv) 267.150.412 268.092.381 -0,4 2.635 2.630 0,2 2.635 0,0
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 65,2 65,7 -0,8       65,2 0,0
Majoitus 0,1 0,1 13,8       0,1 0,0
Ruokailu 5,4 5,5 -2,0       5,4 0,0
Muu opiskelijahuolto 0,2 0,2 -7,2       0,2 0,0
Sisäinen hallinto 8,7 8,2 6,0       8,7 0,0
Kiinteistöjen ylläpito 19,7 19,3 2,2       19,7 0,0
Pienet hankkeet 0,7 1,0 -27,5       0,7 0,0
                 
TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%) % %         %  
Majoitettav. osuus % kaikista 0,4 0,4 2,6       0,4 0,0
                 
                 
VALT.OS.POHJAAN KUULUMATTOM. TOIM. MENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
Kunnallinen                
Kotikunnan maksuosuudet 1.582.000 911.000 73,7 16 9 74,6 16 0,0
Muut valtionosuuspohjiin kuulum. menot 12.740.000 20.382.000 -37,5 126 200 -37,2 126 0,0
                 
Yksityinen, valtio ja yliopistot                
Koulutuspalvelujen myynti 1.555.421 1.147.942 35,5 15 11 36,2 15 0,0
Muu maks.palvelutoiminta 550.622 494.767 11,3 5 5 11,9 5 0,0
Muut valtos.pohjaan kuulum. toim. 2.542.768 1.527.736 66,4 25 15 67,3 25 0,0
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Maj. e/majoit. opisk. 2.767 2.491 11,1       2.767 0,0
                 
MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET Määrä Määrä         Määrä  
Maksullisen palvelutoim. opetustunnit 6.365 5.797 9,8       6.365