Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit
 
 
   KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** LUKIOKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.01.2017 ***
   *** RAPORTTI: K06K7YO ***
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------taulu 1/   1
 
@                        1 Yksityinen
 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                   Keväällä (7 kk) Syksyllä (5 kk)  Vuosiarvo
    Kokonaisopiskelijamäärä ilman aineopiskelijoita            10.149      10.445   10.272,3
    josta yli 18 vuotiaana aloittaneita                   1.103      1.107   1.104,7
    josta maahanmuuttajien ja vierask. valmistava koulutus, alle 18-v     34        28     31,5
    josta maahanmuuttajien ja vierask. valmistava koulutus, yli 18-v      21        42     29,8
 
   VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAN TOIMINNAN MENOT
 
                      01       02       03      04       Menot yhteensä
                    Palkkaukset   Muut menot  Arvonlisävero   Alv%      euroa  e/opisk.
   010 Opetus            40.058.456    3.926.847     637.010   16,2    44.622.313    4.344
   020 Majoitus             182.312     221.386     22.498   10,2     426.196     41
   031 Ruokailu             649.743    3.100.260     128.095    4,1    3.878.098     378
   039 Muu opiskelijahuolto       159.912     30.261      2.349    7,8     192.522     19
   061 Sisäinen hallinto       5.758.702    1.714.117     377.340   22,0    7.850.159     764
     Kiinteistöjen ylläpito
   120 Sis. vuokriin sisältyvät
     pääomakustannukset                40.220                   40.220      4
   062 Muut kiinteistökustann.    1.469.385    6.842.608    1.014.138   14,8    9.326.131     908
   090 Pienet hankkeet                 448.120     104.591   23,3     552.711     54
                   -----------------------------------------------------------------------------------
   100 Yhteensä           48.278.510   16.323.819    2.286.021   14,0    66.888.350    6.512
 
 
     Opetustoiminnan opetustuntien lukumäärä         454.211    Opetus euroa/tunti          98
     Maksullisen palvelutoiminnan opetustuntien lukumäärä    877
 
                    Keväällä  Syksyllä  Vuosiarvo
     Majoitettavia opiskelijoita    258     237    249,3    Majoitus euroa/maj. opisk.     1.710
     Aineopiskelijoita        2.754    2.089   2.476,9
 
   VALTIONOSUUSTOIMINNAN TULOT (sis. alv:n)
                              euroa     yhteensä  e/opisk.
     Myyntitulot                            34.626     3
   5210 - valtiolta                      0
   5220 - kunnilta                    6.837
   5230 - kuntayhtymiltä                   0
   5240 - muilta                     27.789
   5500 Maksut                             1.272.938    124
     Tuet ja avustukset                        478.761     47
   5805 - työllistämistuet                21.891
   5810 - muut tuet ja avustukset valtiolta       74.066
   5840 - kunnilta ja kuntayhtymiltä             0
   5860 - sosiaaliturvarahastoilta (mm. Kela)         0
   5880 - Euroopan Unionilta               36.428
   5890 - muilta                    346.376
     Vuokratulot                            28.867     3
   6320 - ulkoiset                    28.867
   6370 - sisäiset                      0
   6700 Muut tulot                            76.257     7
                         --------------------------------------------------------------------------
   6900 Yhteensä                            1.891.449    184
 
 
 
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------taulu 2/   1
 
                         1 Yksityinen
 
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
  VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATON TOIMINTA        Menot       Tulot    Tulojen
                           (sis. alv)    (sis. alv)    osuus %
   192 Koulutuspalvelujen myynti           680.110      705.857      104
   197 Muu maksullinen palvelutoiminta        530.314      584.251      110
   198 Muu valt.os.pohjaan kuulumaton toim.    1.142.509      790.470      69
 
 
 
 
                  -- Valtionosuustoiminta --- Maks.palv. toim.
                      euroa  e/opiskelija  ja muu toiminta   Yhteensä
  POISTOT
 
   90  Poistot           1.447.201      141      199.100   1.646.301
 
  INVESTOINNIT
 
  4900 Menot (ilman alv:a)     2.941.227              3.282   2.944.509
  4965 Menojen arvonlisävero     705.155               786    705.941
  9900 Tulot (sis. alv:n)       14.219                0    14.219
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** LUKIOKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.01.2017 ***
   *** RAPORTTI: K06K7YO ***
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------taulu 1/   2
 
@                        2 Valtio
 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                   Keväällä (7 kk) Syksyllä (5 kk)  Vuosiarvo
    Kokonaisopiskelijamäärä ilman aineopiskelijoita              321       313    317,7
    josta yli 18 vuotiaana aloittaneita                     3        7     4,7
    josta maahanmuuttajien ja vierask. valmistava koulutus, alle 18-v      0        0     0,0
    josta maahanmuuttajien ja vierask. valmistava koulutus, yli 18-v      0        0     0,0
 
   VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAN TOIMINNAN MENOT
 
                      01       02       03      04       Menot yhteensä
                    Palkkaukset   Muut menot  Arvonlisävero   Alv%      euroa  e/opisk.
   010 Opetus             1.330.809     205.697     44.367   21,6    1.580.873    4.977
   020 Majoitus                0        0        0    0,0        0      0
   031 Ruokailu             37.146     119.068      3.731    3,1     159.945     503
   039 Muu opiskelijahuolto        4.000      1.395        0    0,0      5.395     17
   061 Sisäinen hallinto        279.868     73.775     15.305   20,7     368.948    1.161
     Kiinteistöjen ylläpito
   120 Sis. vuokriin sisältyvät
     pääomakustannukset                   0                     0      0
   062 Muut kiinteistökustann.      62.697     710.524     170.685   24,0     943.906    2.971
   090 Pienet hankkeet                    0        0    0,0        0      0
                   -----------------------------------------------------------------------------------
   100 Yhteensä            1.714.520    1.110.459     234.088   21,1    3.059.067    9.630
 
 
     Opetustoiminnan opetustuntien lukumäärä         72.884    Opetus euroa/tunti          22
     Maksullisen palvelutoiminnan opetustuntien lukumäärä     0
 
                    Keväällä  Syksyllä  Vuosiarvo
     Majoitettavia opiskelijoita     0      0     0,0    Majoitus euroa/maj. opisk.       0
     Aineopiskelijoita          0      0     0,0
 
   VALTIONOSUUSTOIMINNAN TULOT (sis. alv:n)
                              euroa     yhteensä  e/opisk.
     Myyntitulot                              0     0
   5210 - valtiolta                      0
   5220 - kunnilta                      0
   5230 - kuntayhtymiltä                   0
   5240 - muilta                       0
   5500 Maksut                              76.119    240
     Tuet ja avustukset                           0     0
   5805 - työllistämistuet                  0
   5810 - muut tuet ja avustukset valtiolta          0
   5840 - kunnilta ja kuntayhtymiltä             0
   5860 - sosiaaliturvarahastoilta (mm. Kela)         0
   5880 - Euroopan Unionilta                 0
   5890 - muilta                       0
     Vuokratulot                              0     0
   6320 - ulkoiset                      0
   6370 - sisäiset                      0
   6700 Muut tulot                               0     0
                         --------------------------------------------------------------------------
   6900 Yhteensä                             76.119    240
 
 
 
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------taulu 2/   2
 
                         2 Valtio
 
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
  VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATON TOIMINTA        Menot       Tulot    Tulojen
                           (sis. alv)    (sis. alv)    osuus %
   192 Koulutuspalvelujen myynti              0         0       0
   197 Muu maksullinen palvelutoiminta         2.162      17.118      792
   198 Muu valt.os.pohjaan kuulumaton toim.      35.031       8.191      23
 
 
 
 
                  -- Valtionosuustoiminta --- Maks.palv. toim.
                      euroa  e/opiskelija  ja muu toiminta   Yhteensä
  POISTOT
 
   90  Poistot             2.133       7         0     2.133
 
  INVESTOINNIT
 
  4900 Menot (ilman alv:a)         0                0       0
  4965 Menojen arvonlisävero        0                0       0
  9900 Tulot (sis. alv:n)          0                0       0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** LUKIOKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.01.2017 ***
   *** RAPORTTI: K06K7YO ***
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------taulu 1/   3
 
@                        3 Kunta
 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                   Keväällä (7 kk) Syksyllä (5 kk)  Vuosiarvo
    Kokonaisopiskelijamäärä ilman aineopiskelijoita            82.390      85.289   83.597,9
    josta yli 18 vuotiaana aloittaneita                   3.386      3.373   3.380,6
    josta maahanmuuttajien ja vierask. valmistava koulutus, alle 18-v     61        72     65,6
    josta maahanmuuttajien ja vierask. valmistava koulutus, yli 18-v      57        50     54,1
 
   VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAN TOIMINNAN MENOT
 
                      01       02       03      04       Menot yhteensä
                    Palkkaukset   Muut menot  Arvonlisävero   Alv%      euroa  e/opisk.
   010 Opetus            390.746.000   34.348.000    4.446.000   12,9   429.540.000    5.138
   020 Majoitus             47.000     507.000     156.000   30,8     710.000      8
   031 Ruokailu             328.000   33.638.000    1.670.000    5,0    35.636.000     426
   039 Muu opiskelijahuolto       530.000     373.000     40.000   10,7     943.000     11
   061 Sisäinen hallinto       36.892.000   15.314.000    1.121.000    7,3    53.327.000     638
     Kiinteistöjen ylläpito
   120 Sis. vuokriin sisältyvät
     pääomakustannukset              48.243.000                 48.243.000     577
   062 Muut kiinteistökustann.    1.417.000   75.653.000    6.915.000    9,1    83.985.000    1.005
   090 Pienet hankkeet                4.866.000        0    0,0    4.866.000     58
                   -----------------------------------------------------------------------------------
   100 Yhteensä           429.960.000   212.942.000   14.348.000    6,7   657.250.000    7.862
 
 
     Opetustoiminnan opetustuntien lukumäärä        4.286.019    Opetus euroa/tunti          100
     Maksullisen palvelutoiminnan opetustuntien lukumäärä     0
 
                    Keväällä  Syksyllä  Vuosiarvo
     Majoitettavia opiskelijoita    151     176    161,4    Majoitus euroa/maj. opisk.     4.399
     Aineopiskelijoita        15.046   14.461   14.802,3
 
   VALTIONOSUUSTOIMINNAN TULOT (sis. alv:n)
                              euroa     yhteensä  e/opisk.
     Myyntitulot                          12.015.000    144
   5210 - valtiolta                  1.540.000
   5220 - kunnilta                  2.823.000
   5230 - kuntayhtymiltä               4.551.000
   5240 - muilta                   1.799.000
   5250 - sisäiset                  1.302.000
   5500 Maksut                             3.057.000     37
     Tuet ja avustukset                      11.045.000    132
   5805 - työllistämistuet               323.000
   5810 - muut tuet ja avustukset valtiolta      3.595.000
   5840 - kunnilta ja kuntayhtymiltä           34.000
   5860 - sosiaaliturvarahastoilta (mm. Kela)      905.000
   5880 - Euroopan Unionilta              125.000
   5890 - muilta                   6.063.000
     Vuokratulot                          1.016.000     12
   6320 - ulkoiset                   725.000
   6370 - sisäiset                   291.000
   6700 Muut tulot                           2.005.000     24
   6840 Valmistevarastojen muutos                       0     0
   6850 Valmistus omaan käyttöön                     63.000     1
                         --------------------------------------------------------------------------
   6900 Yhteensä                           29.138.000    349
 
 
 
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------taulu 2/   3
 
                         3 Kunta
 
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
  VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATON TOIMINTA        Menot       Tulot    Tulojen
                           (sis. alv)    (sis. alv)    osuus %
 
   130 Kotikunnan maksuosuudet           1.582.000
   190 Muut menot                 12.729.000
 
 
 
                  -- Valtionosuustoiminta --- Maks.palv. toim.
                      euroa  e/opiskelija  ja muu toiminta   Yhteensä
  POISTOT
 
   90  Poistot           6.834.000       82         0   6.834.000
 
  INVESTOINNIT
 
  4900 Menot (ilman alv:a)     47.287.000                0  47.287.000
  4965 Menojen arvonlisävero    9.041.000                0   9.041.000
  9900 Tulot (sis. alv:n)       345.000                0    345.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** LUKIOKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.01.2017 ***
   *** RAPORTTI: K06K7YO ***
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------taulu 1/   4
 
@                        4 Kuntayhtymä
 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                   Keväällä (7 kk) Syksyllä (5 kk)  Vuosiarvo
    Kokonaisopiskelijamäärä ilman aineopiskelijoita             4.910      5.007   4.950,4
    josta yli 18 vuotiaana aloittaneita                    609       617    612,3
    josta maahanmuuttajien ja vierask. valmistava koulutus, alle 18-v      0        9     3,8
    josta maahanmuuttajien ja vierask. valmistava koulutus, yli 18-v      0        1     0,4
 
   VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAN TOIMINNAN MENOT
 
                      01       02       03      04       Menot yhteensä
                    Palkkaukset   Muut menot  Arvonlisävero   Alv%      euroa  e/opisk.
   010 Opetus            19.198.000    1.892.000     173.000    9,1    21.263.000    4.295
   020 Majoitus                0        0        0    0,0        0      0
   031 Ruokailu             414.000    1.142.000     124.000   10,9    1.680.000     339
   039 Muu opiskelijahuolto          0        0        0    0,0        0      0
   061 Sisäinen hallinto       2.435.000    1.330.000     140.000   10,5    3.905.000     789
     Kiinteistöjen ylläpito
   120 Sis. vuokriin sisältyvät
     pääomakustannukset               1.285.000                 1.285.000     260
   062 Muut kiinteistökustann.     255.000    3.803.000     854.000   22,5    4.912.000     992
   090 Pienet hankkeet                  84.000        0    0,0      84.000     17
                   -----------------------------------------------------------------------------------
   100 Yhteensä           22.302.000    9.536.000    1.291.000   13,5    33.129.000    6.692
 
 
     Opetustoiminnan opetustuntien lukumäärä         114.057    Opetus euroa/tunti          186
     Maksullisen palvelutoiminnan opetustuntien lukumäärä     0
 
                    Keväällä  Syksyllä  Vuosiarvo
     Majoitettavia opiskelijoita     0      0     0,0    Majoitus euroa/maj. opisk.       0
     Aineopiskelijoita        2.728    2.465   2.618,4
 
   VALTIONOSUUSTOIMINNAN TULOT (sis. alv:n)
                              euroa     yhteensä  e/opisk.
     Myyntitulot                          18.463.000   3.730
   5210 - valtiolta                 18.028.000
   5220 - kunnilta                   352.000
   5230 - kuntayhtymiltä                 6.000
   5240 - muilta                     44.000
   5250 - sisäiset                    33.000
   5500 Maksut                              39.000     8
     Tuet ja avustukset                        398.000     80
   5805 - työllistämistuet                  0
   5810 - muut tuet ja avustukset valtiolta       345.000
   5840 - kunnilta ja kuntayhtymiltä             0
   5860 - sosiaaliturvarahastoilta (mm. Kela)       1.000
   5880 - Euroopan Unionilta               12.000
   5890 - muilta                     40.000
     Vuokratulot                            28.000     6
   6320 - ulkoiset                    28.000
   6370 - sisäiset                      0
   6700 Muut tulot                            112.000     23
   6840 Valmistevarastojen muutos                       0     0
   6850 Valmistus omaan käyttöön                        0     0
                         --------------------------------------------------------------------------
   6900 Yhteensä                           19.040.000   3.846
 
 
 
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------taulu 2/   4
 
                         4 Kuntayhtymä
 
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
  VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATON TOIMINTA        Menot       Tulot    Tulojen
                           (sis. alv)    (sis. alv)    osuus %
 
   130 Kotikunnan maksuosuudet               0
   190 Muut menot                   11.000
 
 
 
                  -- Valtionosuustoiminta --- Maks.palv. toim.
                      euroa  e/opiskelija  ja muu toiminta   Yhteensä
  POISTOT
 
   90  Poistot            356.000       72         0    356.000
 
  INVESTOINNIT
 
  4900 Menot (ilman alv:a)     7.586.000                0   7.586.000
  4965 Menojen arvonlisävero    1.371.000                0   1.371.000
  9900 Tulot (sis. alv:n)          0                0       0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** LUKIOKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.01.2017 ***
   *** RAPORTTI: K06K7YO ***
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------taulu 1/   5
 
@                        7 Yliopistot
 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                   Keväällä (7 kk) Syksyllä (5 kk)  Vuosiarvo
    Kokonaisopiskelijamäärä ilman aineopiskelijoita             2.237      2.265   2.248,7
    josta yli 18 vuotiaana aloittaneita                     1        0     0,6
    josta maahanmuuttajien ja vierask. valmistava koulutus, alle 18-v      0        0     0,0
    josta maahanmuuttajien ja vierask. valmistava koulutus, yli 18-v      0        0     0,0
 
   VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAN TOIMINNAN MENOT
 
                      01       02       03      04       Menot yhteensä
                    Palkkaukset   Muut menot  Arvonlisävero   Alv%      euroa  e/opisk.
   010 Opetus            14.391.969     878.082     101.401   11,5    15.371.452    6.836
   020 Majoitus                0        0        0    0,0        0      0
   031 Ruokailu             35.899     851.910     56.805    6,7     944.614     420
   039 Muu opiskelijahuolto       150.073       77        0    0,0     150.150     67
   061 Sisäinen hallinto       1.539.650     947.953     29.745    3,1    2.517.348    1.119
     Kiinteistöjen ylläpito
   120 Sis. vuokriin sisältyvät
     pääomakustannukset                   0                     0      0
   062 Muut kiinteistökustann.      30.202    4.860.507    1.124.820   23,1    6.015.529    2.675
   090 Pienet hankkeet                 184.141     43.584   23,7     227.725     101
                   -----------------------------------------------------------------------------------
   100 Yhteensä           16.147.793    7.722.670    1.356.355   17,6    25.226.818   11.219
 
 
     Opetustoiminnan opetustuntien lukumäärä         115.703    Opetus euroa/tunti          133
     Maksullisen palvelutoiminnan opetustuntien lukumäärä   5.488
 
                    Keväällä  Syksyllä  Vuosiarvo
     Majoitettavia opiskelijoita     0      0     0,0    Majoitus euroa/maj. opisk.       0
     Aineopiskelijoita          41     44     42,3
 
   VALTIONOSUUSTOIMINNAN TULOT (sis. alv:n)
                              euroa     yhteensä  e/opisk.
     Myyntitulot                             208     0
   5210 - valtiolta                      0
   5220 - kunnilta                      0
   5230 - kuntayhtymiltä                   0
   5240 - muilta                      208
   5500 Maksut                              61.780     27
     Tuet ja avustukset                        142.291     63
   5805 - työllistämistuet                7.116
   5810 - muut tuet ja avustukset valtiolta       26.854
   5840 - kunnilta ja kuntayhtymiltä             0
   5860 - sosiaaliturvarahastoilta (mm. Kela)         0
   5880 - Euroopan Unionilta               16.991
   5890 - muilta                     91.330
     Vuokratulot                             537     0
   6320 - ulkoiset                     537
   6370 - sisäiset                      0
   6700 Muut tulot                            20.572     9
                         --------------------------------------------------------------------------
   6900 Yhteensä                             225.388    100
 
 
 
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------taulu 2/   5
 
                         7 Yliopistot
 
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
  VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATON TOIMINTA        Menot       Tulot    Tulojen
                           (sis. alv)    (sis. alv)    osuus %
   192 Koulutuspalvelujen myynti           875.311      834.857      95
   197 Muu maksullinen palvelutoiminta        18.146      64.360      355
   198 Muu valt.os.pohjaan kuulumaton toim.    1.365.228       6.805       0
 
 
 
 
                  -- Valtionosuustoiminta --- Maks.palv. toim.
                      euroa  e/opiskelija  ja muu toiminta   Yhteensä
  POISTOT
 
   90  Poistot             46.216       21         0    46.216
 
  INVESTOINNIT
 
  4900 Menot (ilman alv:a)       9.133                0     9.133
  4965 Menojen arvonlisävero      2.191                0     2.191
  9900 Tulot (sis. alv:n)          0                0       0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** LUKIOKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.01.2017 ***
   *** RAPORTTI: K06K7YO ***
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------taulu 1/   6
   Raportti yhteensä
@
 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                   Keväällä (7 kk) Syksyllä (5 kk)  Vuosiarvo
    Kokonaisopiskelijamäärä ilman aineopiskelijoita            100.007     103.319  101.387,0
    josta yli 18 vuotiaana aloittaneita                   5.102      5.104   5.102,8
    josta maahanmuuttajien ja vierask. valmistava koulutus, alle 18-v     95       109    100,8
    josta maahanmuuttajien ja vierask. valmistava koulutus, yli 18-v      78        93     84,3
 
   VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAN TOIMINNAN MENOT
 
                      01       02       03      04       Menot yhteensä
                    Palkkaukset   Muut menot  Arvonlisävero   Alv%      euroa  e/opisk.
   010 Opetus            465.725.234   41.250.626    5.401.778   13,1   512.377.638    5.054
   020 Majoitus             229.312     728.386     178.498   24,5    1.136.196     11
   031 Ruokailu            1.464.788   38.851.238    1.982.631    5,1    42.298.657     417
   039 Muu opiskelijahuolto       843.985     404.733     42.349   10,5    1.291.067     13
   061 Sisäinen hallinto       46.905.220   19.379.845    1.683.390    8,7    67.968.455     670
     Kiinteistöjen ylläpito
   120 Sis. vuokriin sisältyvät
     pääomakustannukset              49.568.220                 49.568.220     489
   062 Muut kiinteistökustann.    3.234.284   91.869.639   10.078.643   11,0   105.182.566    1.037
   090 Pienet hankkeet                5.582.261     148.175    2,7    5.730.436     57
                   -----------------------------------------------------------------------------------
   100 Yhteensä           518.402.823   247.634.948   19.515.464    7,9   785.553.235    7.748
 
 
     Opetustoiminnan opetustuntien lukumäärä        5.042.874    Opetus euroa/tunti          102
     Maksullisen palvelutoiminnan opetustuntien lukumäärä   6.365
 
                    Keväällä  Syksyllä  Vuosiarvo
     Majoitettavia opiskelijoita    409     413    410,7    Majoitus euroa/maj. opisk.     2.767
     Aineopiskelijoita        20.569   19.059   19.939,8
 
   VALTIONOSUUSTOIMINNAN TULOT (sis. alv:n)
                              euroa     yhteensä  e/opisk.
     Myyntitulot                          30.512.834    301
   5210 - valtiolta                 19.568.000
   5220 - kunnilta                  3.181.837
   5230 - kuntayhtymiltä               4.557.000
   5240 - muilta                   1.870.997
   5250 - sisäiset                  1.335.000
   5500 Maksut                             4.506.837     44
     Tuet ja avustukset                      12.064.052    119
   5805 - työllistämistuet               352.007
   5810 - muut tuet ja avustukset valtiolta      4.040.920
   5840 - kunnilta ja kuntayhtymiltä           34.000
   5860 - sosiaaliturvarahastoilta (mm. Kela)      906.000
   5880 - Euroopan Unionilta              190.419
   5890 - muilta                   6.540.706
     Vuokratulot                          1.073.404     11
   6320 - ulkoiset                   782.404
   6370 - sisäiset                   291.000
   6700 Muut tulot                           2.213.829     22
   6840 Valmistevarastojen muutos                       0     0
   6850 Valmistus omaan käyttöön                     63.000     1
                         --------------------------------------------------------------------------
   6900 Yhteensä                           50.370.956    497
 
 
 
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------taulu 2/   6
   Raportti yhteensä
 
 
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
  VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATON TOIMINTA        Menot       Tulot    Tulojen
                           (sis. alv)    (sis. alv)    osuus %
   Yksityinen, valtio ja yliopistot
   192 Koulutuspalvelujen myynti          1.555.421     1.540.714      99
   197 Muu maksullinen palvelutoiminta        550.622      665.729      121
   198 Muu valt.os.pohjaan kuulumaton toim.    2.542.768      805.466      32
 
   Kunnallinen
   130 Kotikunnan maksuosuudet           1.582.000
   190 Muut menot                 12.740.000
 
 
 
                  -- Valtionosuustoiminta --- Maks.palv. toim.
                      euroa  e/opiskelija  ja muu toiminta   Yhteensä
  POISTOT
 
   90  Poistot           8.685.550       86      199.100   8.884.650
 
  INVESTOINNIT
 
  4900 Menot (ilman alv:a)     57.823.360              3.282  57.826.642
  4965 Menojen arvonlisävero    11.119.346               786  11.120.132
  9900 Tulot (sis. alv:n)       359.219                0    359.219