KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** LUKIOKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K06Z603R ***

KUNNAN LUKIOKOULUTUKSEN KÄYTTÖKUSTANNUKSET KUNTARYHMITTÄIN (EUROA/OPISKELIJA)
Kuntaryhmä Kun-
tia
Opiske-
lijoita
Opisk.
keskim./
koulu
Yli
18 v.
aloit.
Opetus Majoi-
tus

Ruokailu
Muu
opisk.
huolto
Sis.
hallinto
Kiint.
ylläpito
Yhteensä
(ilman
pieniä
hankk.)
Muutos%
ed.
vuod.
Pienet
hankkeet
Kaupunkimaiset kunnat 51 61.593 334 3.295 4.669 3 383 8 614 1.641 7.318 0 44
Taajaan asutut kunnat 61 12.312 136 81 5.695 1 502 14 614 1.454 8.279 2 64
Maaseutumaiset kunnat 113 9.694 70 59 7.415 54 602 28 822 1.368 10.289 2 140
Yhteensä 225 83.598 203 3.435 5.138 8 426 11 638 1.582 7.804 1 58