KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K07C3Y ***
 
VAPAAN SIVISTYSTYÖN KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN JA MENOLAJEITTAIN (EUROA JA EUROA/OPISKELIJAVIIKKO)
SEKÄ TUNNUSLUKUJA VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014 SEKÄ VUODEN 2015 KESKIARVOON
 

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % / vko
2015
/ vko
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
                                                 Yhteensä
 
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                
Opetusyksiköiden lukumäärä 79,0 79,0 0,0       79,0  
Opiskelijaviikot 287.310,0 294.159,0 -2,3       287.310,0  
- josta vaik. vamm. järj. koulutus 10.102 9.868 2,4       10.102  
- josta työel. akt.kansal., muu erit. k. 9.103 9.520 -4,4       9.103  
- josta opiston ulkop. as. opisk.viikot 133.685 132.776 0,7       133.685  
- josta av. korkeakouluopet. opis.viikot 15.434 14.920 3,4       15.434  
- josta etäopetuksen opiskelijaviikot 15.890 16.674 -4,7       15.890  
- josta enint. 10 pv kestävät kurssit 60.616 67.413 -10,1       60.616  
Opetustuntien lukumäärä 479.109 493.530 -2,9       479.109  
Huoneistopinta-alat yhteensä 288.767 296.555 -2,6       288.767  
- omat tilat (m2) 251.874 260.025 -3,1       251.874  
- vuokratut tilat (m2) 36.893 36.530 1,0       36.893  
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/ vko e/ vko   e/ vko  
Opetus 41.739.848 42.844.513 -2,6 145 146 -0,3 145 0,0
- henkilöstömenot 30.987.308 31.672.746 -2,2 108 108 0,2 108 0,0
- muut menot (sis. ALV) 10.752.540 11.171.767 -3,8 37 38 -1,5 37 0,0
Kiinteistöt 11.437.768 12.064.536 -5,2 40 41 -2,9 40 0,0
- henkilöstömenot 3.019.005 3.167.824 -4,7 11 11 -2,4 11 0,0
- muut menot (sis. ALV) 8.418.763 8.896.712 -5,4 29 30 -3,1 29 0,0
Majoitus 6.703.753 6.582.653 1,8 23 22 4,3 23 0,0
- henkilöstömenot 1.723.303 1.939.642 -11,2 6 7 -9,0 6 0,0
- muut menot (sis. ALV) 4.980.450 4.643.011 7,3 17 16 9,8 17 0,0
Ruokailu 10.058.613 10.167.711 -1,1 35 35 1,3 35 0,0
- henkilöstömenot 4.479.672 4.589.285 -2,4 16 16 -0,1 16 0,0
- muut menot (sis. ALV) 5.578.941 5.578.426 0,0 19 19 2,4 19 0,0
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 14.394.126 15.091.193 -4,6 50 51 -2,3 50 0,0
- henkilöstömenot 9.336.251 9.643.221 -3,2 32 33 -0,9 32 0,0
- muut menot (sis. ALV) 5.057.875 5.447.972 -7,2 18 19 -4,9 18 0,0
Yhteensä 84.334.129 86.750.594 -2,8 294 295 -0,5 294 0,0
- henkilöstömenot 49.545.546 51.012.714 -2,9 172 173 -0,6 172 0,0
- muut menot (sis. ALV) 34.788.583 35.737.880 -2,7 121 121 -0,3 121 0,0
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 49,5 49,4 0,2       49,5 0,0
Kiinteistö 13,6 13,9 -2,5       13,6 0,0
Majoitus 7,9 7,6 4,8       7,9 0,0
Ruokailu 11,9 11,7 1,8       11,9 0,0
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 17,1 17,4 -1,9       17,1 0,0
                 
TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%) % %         %  
Vuokrattujen tilojen osuus tiloista % 12,8 12,3 3,7       12,8 0,0
Opisk. maksujen osuus tuloista % 83,2 78,5 5,9       83,2 0,0
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Opetus e/op.tunti (ei maks. palv.toim.) 87 87 0,4       87 0,0
Käyttömenot yht. e/opetustunti 176 176 0,1       176 0,0
Kiinteistöt e/huoneistopinta-ala 40 41 -2,6       40 0,0
                 
VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT Euroa Euroa   e/ vko e/ vko   e/ vko  
Opetus 24.616.632 23.901.748 3,0 86 81 5,4 86 0,0
Kiinteistöt 1.013.193 1.294.939 -21,8 4 4 -19,9 4 0,0
Majoitus 4.497.681 4.691.949 -4,1 16 16 -1,9 16 0,0
Ruokailu 6.240.115 6.780.514 -8,0 22 23 -5,8 22 0,0
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 1.118.464 1.196.226 -6,5 4 4 -4,3 4 0,0
Tulot yhteensä 37.486.092 37.865.378 -1,0 130 129 1,4 130 0,0
- josta valtion erillisrahoitus 1.518.131 1.974.868 -23,1 5 7 -21,3 5 0,0
- josta muu erillisrahoitus 35.967.961 35.890.510 0,2 125 122 2,6 125 0,0
- josta opiskelijamaksut 31.170.232 29.734.833 4,8 108 101 7,3 108 0,0
                 
VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT NETTOMENOT                
Opetus 17.123.216 18.942.765 -9,6 60 64 -7,5 60 0,0
Kiinteistöt 10.424.575 10.769.597 -3,2 36 37 -0,9 36 0,0
Majoitus 2.206.072 1.890.704 16,7 8 6 19,5 8 0,0
Ruokailu 3.818.498 3.387.197 12,7 13 12 15,4 13 0,0
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 13.275.662 13.894.967 -4,5 46 47 -2,2 46 0,0
Yhteensä 46.848.037 48.885.216 -4,2 163 166 -1,9 163 0,0
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN NETTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Opetus, nto e/opetustunti 36 38 -6,9       36 0,0
Käyttömenot yht. nto e/opetustunti 98 99 -1,3       98 0,0
Kiinteistöt, nto e/huoneistopinta-ala 36 36 -0,6       36 0,0
                 
VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT Määrä Määrä         Määrä  
Maksullinen palvelutoiminta                
Menot 9.104.457 8.406.758 8,3       9.104.457  
- Tulot 10.808.346 10.305.254 4,9       10.808.346  
= Netto -1.703.889 -1.898.496 -10,3       -1.703.889  
Investoinnit                
Menot 2.043.825 3.384.138 -39,6       2.043.825  
- Tulot 34.375 75.767 -54,6       34.375  
= Netto 2.009.450 3.308.371 -39,3       2.009.450  
Muut kustannukset                
Menot 1.813.679 1.625.653 11,6       1.813.679  
- Tulot 2.827.907 2.328.781 21,4       2.827.907  
= Netto -1.014.228 -703.128 44,2       -1.014.228  
Maanvuokra 35.077 41.875 -16,2       35.077  
                 
MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET Määrä Määrä         Määrä  
Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm 19.843 22.781 -12,9       19.843  
Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot 4.600 9.493 -51,5       4.600  
                 
POISTOT, VALTIONOSUUSTOIMINTA Euroa Euroa   e/ vko e/ vko   e/ vko  
Rakennukset 2.255.475 2.655.938 -15,1 8 9 -13,1 8 0,0
Muiden investointien poistot 1.028.206 938.243 9,6 4 3 12,2 4 0,0
Poistot yhteensä 3.283.671 3.594.175 -8,6 11 12 -6,5 11 0,0
                 
POISTOT, MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA Euroa Euroa         Euroa  
Rakennukset 303.240 333.583 -9,1       303.240  
Muiden investointien poistot 168.753 171.385 -1,5       168.753  
Poistot yhteensä 471.993 504.967 -6,5       471.993