KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K07O6YZ ***

KANSANOPISTOJEN KÄYTTÖKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN SEKÄ TULOT JA NETTOMENOT (EUROA/OPISKELIJAVIIKKO)
Opiskelija-
viikkojen
määrä
Oppilai-
toksia
Opisk.
viikot
Opetus
e/vko
Kiin-
teistöt
e/vko
Majoi-
tus
e/vko
Ruokai-
lu
e/vko
Ylläp.-
hallinto
e/vko
Yhteensä
e/vko
Poistot
e/vko
Tulot
e/vko
josta
opisk.
maksut
e/vko
Netto
e/vko
Kiin-
teistöt
brutto
e/m2
- 999 7 4.444 203,64 51,53 35,43 32,53 75,35 398,48 19,54 165,18 128,75 252,85 48,11
1000-2999 40 72.496 179,06 45,81 40,38 46,01 76,33 387,58 13,60 195,05 153,88 206,13 35,08
3000-4999 10 40.752 135,66 48,05 21,13 36,50 45,93 287,26 12,73 118,51 101,26 181,48 30,36
5000-6999 9 52.795 163,57 47,95 21,49 43,52 48,87 325,39 12,16 138,80 118,02 198,75 55,86
7000- 13 116.823 117,18 29,09 13,90 23,91 34,87 218,96 8,99 89,49 77,77 138,46 42,73
Yhteensä 79 287.310 145,28 39,81 23,33 35,01 50,10 293,53 11,43 130,47 108,49 174,49 39,61