KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K07Z6YO ***

SUORITTEET JA KÄYTTÖKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN JA OMISTAJATYYPEITTÄIN (EUROA/OPISKELIJAVIIKKO)
Omistaja Oppilai-
toksia
Opisk.
viikot
Opetus e/vko Kiin-
teistöt e/vko
Majoitus
e/vko
Ruokailu
e/vko
Ylläp.
hallinto e/vko
Yhteensä e/vko Poistot
e/vko
Opetus-
tunnit
Opetus e/tunti
Yksityinen 72 261.857 143,70 40,31 24,82 36,90 49,92 295,65 11,74 432.429 87,02
Kunta 2 3.280 208,15 32,14 17,28 21,73 63,52 342,82 2,21 5.736 119,03
Kuntayhtymä 5 22.173 154,57 35,06 6,61 14,69 50,24 261,16 9,12 40.944 83,71
Yhteensä 79 287.310 145,28 39,81 23,33 35,01 50,10 293,53 11,43 479.109 87,12