KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K07Z6YZ ***

SUORITTEET JA KÄYTTÖKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN VIIKKOJEN MÄÄRÄN MUKAAN (EUROA/OPISKELIJAVIIKKO)
Opiskelija-
viikkojen
määrä
Oppilai-
toksia
Opisk.
viikot
Opetus e/vko Kiin-
teistöt e/vko
Majoitus
e/vko
Ruokailu
e/vko
Ylläp.
hallinto e/vko
Yhteensä e/vko Poistot
e/vko
Opetus-
tunnit
Opetus e/tunti
- 999 7 4.444 203,64 51,53 35,43 32,53 75,35 398,48 19,54 12.756 70,94
1000-2999 40 72.496 179,06 45,81 40,38 46,01 76,33 387,58 13,60 144.509 89,83
3000-4999 10 40.752 135,66 48,05 21,13 36,50 45,93 287,26 12,73 76.191 72,56
5000-6999 9 52.795 163,57 47,95 21,49 43,52 48,87 325,39 12,16 81.880 105,47
7000- 13 116.823 117,18 29,09 13,90 23,91 34,87 218,96 8,99 163.773 83,59
Yhteensä 79 287.310 145,28 39,81 23,33 35,01 50,10 293,53 11,43 479.109 87,12