KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K08C3YO ***
 
TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN JA TULOT, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT JA TULOT YHT.,
SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET/OPETUSTUNTI VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /tunti
2015
/tunti
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
     1 Yksityinen
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                
Opetusyksiköiden lukumäärä 76,0 77,0 -1,3       157,0  
Opetustunnit 1.038.166,0 1.038.376,0 -0,0       1907041,0  
- josta varhaisiän kasvatuksen tunnit 85.574 81.660 4,8       151.981  
Taiteen perusopetuksen oppilasmäärä 50.053 49.939 0,2       85.175  
- josta varhaisiän kasvatuksen oppilasm. 17.198 16.674 3,1       28.634  
                 
Huoneistopinta-alat yhteensä 87.466 86.947 0,6       160.614  
- omat tilat (m2) 14.504 11.753 23,4       62.179  
- vuokratut tilat (m2) 72.962 75.194 -3,0       98.435  
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/tunti e/tunti   e/tunti  
Opetus 62.646.483 61.858.242 1,3 60 60 1,3 61 -0,8
- henkilöstömenot 57.441.940 56.507.598 1,7 55 54 1,7 55 0,2
- muut menot (sis. ALV) 5.204.543 5.350.644 -2,7 5 5 -2,7 6 -10,5
Kiinteistöt 11.461.611 11.633.328 -1,5 11 11 -1,5 10 8,7
- henkilöstömenot 973.207 926.511 5,0 1 1 5,1 1 21,0
- muut menot (sis. ALV) 10.488.404 10.706.817 -2,0 10 10 -2,0 9 7,7
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 11.745.716 11.769.195 -0,2 11 11 -0,2 11 3,9
- henkilöstömenot 9.031.583 9.110.486 -0,9 9 9 -0,8 8 4,3
- muut menot (sis. ALV) 2.714.133 2.658.709 2,1 3 3 2,1 3 2,7
Yhteensä 85.853.814 85.260.776 0,7 83 82 0,7 82 1,0
- henkilöstömenot 67.446.730 66.544.599 1,4 65 64 1,4 64 1,0
- muut menot (sis. ALV) 18.407.084 18.716.177 -1,7 18 18 -1,6 18 1,2
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 73,0 72,6 0,6       74,3 -1,8
Kiinteistö 13,4 13,6 -2,2       12,4 7,6
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 13,7 13,8 -0,9       13,3 2,9
                 
TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%) % %         %  
Vuokrattujen tilojen osuus tiloista % 83,4 86,5 -3,5       61,3 36,1
Opisk. maksujen osuus tuloista % 48,6 47,3 2,6       51,6 -5,9
Varhaisiän kasv. osuus % opiskelijoista 34,4 33,4 2,9       33,6 2,2
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Kiinteistöt e/huoneistopinta-ala 131 134 -2,1       121 8,7
Opetus e/opiskelija 1.252 1.239 1,0       1.362 -8,1
Yhteensä e/opiskelija 1.715 1.707 0,5       1.833 -6,4
Opetustuntia/opiskelija 21 21 -0,2       22 -7,4
                 
VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT Euroa Euroa   e/tunti e/tunti   e/tunti  
Opetus 39.677.832 39.181.849 1,3 38 38 1,3 30 25,4
Kiinteistöt 1.698.042 1.568.116 8,3 2 2 8,3 1 73,7
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 693.709 924.438 -25,0 1 1 -24,9 1 18,5
Yhteensä 42.069.584 41.674.403 0,9 41 40 1,0 32 26,7
- josta valtion erillisrahoitus 623.013 831.149 -25,0 1 1 -25,0 0 30,6
- josta muu erillisrahoitus 41.446.571 40.843.254 1,5 40 39 1,5 32 26,6
- josta opiskelijamaksut 20.437.743 19.725.994 3,6 20 19 3,6 17 19,3
                 
                 
                 
                 
VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                
NETTOMENOT YHTEENSÄ Euroa Euroa   e/tunti e/tunti   e/tunti  
Opetus 22.968.651 22.676.393 1,3 22 22 1,3 30 -27,1
Kiinteistöt 9.763.569 10.065.212 -3,0 9 10 -3,0 9 2,1
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 11.052.007 10.844.757 1,9 11 10 1,9 10 3,1
Yhteensä 43.784.230 43.586.373 0,5 42 42 0,5 50 -15,4
                 
TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                
KUULUVISTA NETTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Kiinteistöt, nto e/huoneistopinta-ala 112 116 -3,6       109 2,0
                 
VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT Määrä Määrä         Määrä  
Maksullinen palvelutoiminta                
Menot 5.001.030 4.192.703 19,3       6.724.656  
- Tulot 4.606.108 4.457.494 3,3       5.924.154  
= Netto 394.922 -264.791 -249,1       800.502  
Investoinnit                
Menot 335.133 534.197 -37,3       2.288.342  
- Tulot 109.700 77.212 42,1       394.700  
= Netto 225.433 456.985 -50,7       1.893.642  
josta perustamishankkeet                
Menot 0 0 0,0       1.636.462  
- Tulot 0 0 0,0       285.000  
= Netto 0 0 0,0       1.351.462  
josta muut kuin perustamishankkeet                
Menot 335.133 534.197 -37,3       651.880  
- Tulot 109.700 77.212 42,1       109.700  
= Netto 225.433 456.985 -50,7       542.180  
Muut kustannukset                
Menot 253.482 274.643 -7,7       8.998.381  
- Tulot 300.498 279.827 7,4       3.243.769  
= Netto -47.016 -5.184 806,9       5.754.612  
Maanvuokra 18.200 17.395 4,6       27.476  
                 
MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET Määrä Määrä         Määrä  
Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm 42.032 40.944 2,7       67.133  
                 
POISTOT, VALTIONOSUUSTOIMINTA Euroa Euroa   e/tunti e/tunti   e/tunti  
Rakennukset 136.749 152.246 -10,2 0 0 -10,2 0 -46,3
Muiden investointien poistot 759.500 864.750 -12,2 1 1 -12,2 0 51,0
Poistot yhteensä 896.248 1.016.996 -11,9 1 1 -11,9 1 18,3
                 
POISTOT, MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA Euroa Euroa         Euroa  
Rakennukset 77.647 68.714 13,0       79.060  
Muiden investointien poistot 19.761 25.015 -21,0       20.447  
Poistot yhteensä 97.408 93.729 3,9       99.507  

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K08C3YO ***
 
TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN JA TULOT, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT JA TULOT YHT.,
SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET/OPETUSTUNTI VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /tunti
2015
/tunti
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
     3 Kunta
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                
Opetusyksiköiden lukumäärä 77,0 78,0 -1,3       157,0  
Opetustunnit 812.055,0 813.828,0 -0,2       1907041,0  
- josta varhaisiän kasvatuksen tunnit 62.339 60.546 3,0       151.981  
Taiteen perusopetuksen oppilasmäärä 33.137 33.278 -0,4       85.175  
- josta varhaisiän kasvatuksen oppilasm. 10.876 10.969 -0,8       28.634  
                 
Huoneistopinta-alat yhteensä 69.017 77.969 -11,5       160.614  
- omat tilat (m2) 47.191 57.729 -18,3       62.179  
- vuokratut tilat (m2) 21.826 20.240 7,8       98.435  
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/tunti e/tunti   e/tunti  
Opetus 49.536.198 48.944.243 1,2 61 60 1,4 61 0,3
- henkilöstömenot 44.467.166 43.937.443 1,2 55 54 1,4 55 -0,8
- muut menot (sis. ALV) 5.069.032 5.006.800 1,2 6 6 1,5 6 11,5
Kiinteistöt 7.188.303 6.823.762 5,3 9 8 5,6 10 -12,8
- henkilöstömenot 466.524 477.553 -2,3 1 1 -2,1 1 -25,9
- muut menot (sis. ALV) 6.721.779 6.346.209 5,9 8 8 6,1 9 -11,8
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 8.518.129 8.434.546 1,0 10 10 1,2 11 -3,6
- henkilöstömenot 6.533.367 6.484.773 0,7 8 8 1,0 8 -3,5
- muut menot (sis. ALV) 1.984.762 1.949.773 1,8 2 2 2,0 3 -4,0
Yhteensä 65.242.646 64.202.555 1,6 80 79 1,8 82 -1,8
- henkilöstömenot 51.467.064 50.899.768 1,1 63 63 1,3 64 -1,5
- muut menot (sis. ALV) 13.775.582 13.302.787 3,6 17 16 3,8 18 -3,2
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 75,9 76,2 -0,4       74,3 2,2
Kiinteistö 11,0 10,6 3,7       12,4 -11,2
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 13,1 13,1 -0,6       13,3 -1,8
                 
TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%) % %         %  
Vuokrattujen tilojen osuus tiloista % 31,6 26,0 21,8       61,3 -48,4
Opisk. maksujen osuus tuloista % 61,4 59,2 3,6       51,6 18,9
Varhaisiän kasv. osuus % opiskelijoista 32,8 33,0 -0,4       33,6 -2,4
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Kiinteistöt e/huoneistopinta-ala 104 88 19,0       121 -13,6
Opetus e/opiskelija 1.495 1.471 1,6       1.362 9,8
Yhteensä e/opiskelija 1.969 1.929 2,1       1.833 7,4
Opetustuntia/opiskelija 25 24 0,2       22 9,5
                 
VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT Euroa Euroa   e/tunti e/tunti   e/tunti  
Opetus 16.568.721 16.770.902 -1,2 20 21 -1,0 30 -33,1
Kiinteistöt 40.887 141.685 -71,1 0 0 -71,1 1 -94,7
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 280.742 206.189 36,2 0 0 36,5 1 -38,7
Yhteensä 16.890.350 17.118.776 -1,3 21 21 -1,1 32 -35,0
- josta valtion erillisrahoitus 222.864 301.628 -26,1 0 0 -26,0 0 -40,3
- josta muu erillisrahoitus 16.667.486 16.817.148 -0,9 21 21 -0,7 32 -34,9
- josta opiskelijamaksut 10.362.470 10.133.781 2,3 13 12 2,5 17 -22,7
                 
                 
                 
                 
VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                
NETTOMENOT YHTEENSÄ Euroa Euroa   e/tunti e/tunti   e/tunti  
Opetus 32.967.477 32.173.341 2,5 41 40 2,7 30 33,8
Kiinteistöt 7.147.416 6.682.077 7,0 9 8 7,2 9 -4,5
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 8.237.387 8.228.357 0,1 10 10 0,3 10 -1,7
Yhteensä 48.352.296 47.083.779 2,7 60 58 2,9 50 19,4
                 
TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                
KUULUVISTA NETTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Kiinteistöt, nto e/huoneistopinta-ala 104 86 20,8       109 -5,3
                 
VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT Määrä Määrä         Määrä  
Maksullinen palvelutoiminta                
Menot 1.687.521 1.573.469 7,2       6.724.656  
- Tulot 1.285.642 1.137.823 13,0       5.924.154  
= Netto 401.879 435.646 -7,8       800.502  
Investoinnit                
Menot 1.953.209 359.355 443,5       2.288.342  
- Tulot 285.000 0 0,0       394.700  
= Netto 1.668.209 359.355 364,2       1.893.642  
josta perustamishankkeet                
Menot 1.636.462 1 163646100       1.636.462  
- Tulot 285.000 0 0,0       285.000  
= Netto 1.351.462 1 135146100       1.351.462  
josta muut kuin perustamishankkeet                
Menot 316.747 359.354 -11,9       651.880  
- Tulot 0 0 0,0       109.700  
= Netto 316.747 359.354 -11,9       542.180  
Muut kustannukset                
Menot 8.715.791 1.301.230 569,8       8.998.381  
- Tulot 2.943.271 19.457 15.027,1       3.243.769  
= Netto 5.772.520 1.281.773 350,4       5.754.612  
Maanvuokra 9.276 9.295 -0,2       27.476  
                 
MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET Määrä Määrä         Määrä  
Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm 24.213 22.412 8,0       67.133  
                 
POISTOT, VALTIONOSUUSTOIMINTA Euroa Euroa   e/tunti e/tunti   e/tunti  
Rakennukset 301.959 321.467 -6,1 0 0 -5,9 0 51,5
Muiden investointien poistot 158.566 237.028 -33,1 0 0 -33,0 0 -59,7
Poistot yhteensä 460.524 558.495 -17,5 1 1 -17,4 1 -22,3
                 
POISTOT, MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA Euroa Euroa         Euroa  
Rakennukset 1.413 1.405 0,6       79.060  
Muiden investointien poistot 686 211 225,1       20.447  
Poistot yhteensä 2.099 1.616 29,9       99.507  

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K08C3YO ***
 
TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN JA TULOT, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT JA TULOT YHT.,
SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET/OPETUSTUNTI VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /tunti
2015
/tunti
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
     4 Kuntayhtymä
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                
Opetusyksiköiden lukumäärä 4,0 4,0 0,0       157,0  
Opetustunnit 56.820,0 57.818,0 -1,7       1907041,0  
- josta varhaisiän kasvatuksen tunnit 4.068 3.731 9,0       151.981  
Taiteen perusopetuksen oppilasmäärä 1.984 2.038 -2,6       85.175  
- josta varhaisiän kasvatuksen oppilasm. 560 593 -5,6       28.634  
                 
Huoneistopinta-alat yhteensä 4.131 4.351 -5,1       160.614  
- omat tilat (m2) 484 430 12,6       62.179  
- vuokratut tilat (m2) 3.647 3.921 -7,0       98.435  
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/tunti e/tunti   e/tunti  
Opetus 3.784.439 3.799.222 -0,4 67 66 1,4 61 9,5
- henkilöstömenot 3.380.914 3.393.650 -0,4 60 59 1,4 55 7,8
- muut menot (sis. ALV) 403.525 405.572 -0,5 7 7 1,2 6 26,8
Kiinteistöt 719.440 719.617 -0,0 13 12 1,7 10 24,7
- henkilöstömenot 38.236 42.531 -10,1 1 1 -8,5 1 -13,2
- muut menot (sis. ALV) 681.204 677.086 0,6 12 12 2,4 9 27,8
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 494.069 438.262 12,7 9 8 14,7 11 -20,1
- henkilöstömenot 336.918 318.983 5,6 6 6 7,5 8 -28,9
- muut menot (sis. ALV) 157.151 119.279 31,8 3 2 34,1 3 8,6
Yhteensä 4.997.948 4.957.101 0,8 88 86 2,6 82 7,5
- henkilöstömenot 3.756.068 3.755.163 0,0 66 65 1,8 64 2,8
- muut menot (sis. ALV) 1.241.880 1.201.938 3,3 22 21 5,1 18 24,7
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 75,7 76,6 -1,2       74,3 1,9
Kiinteistö 14,4 14,5 -0,8       12,4 16,0
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 9,9 8,8 11,8       13,3 -25,7
                 
TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%) % %         %  
Vuokrattujen tilojen osuus tiloista % 88,3 90,1 -2,0       61,3 44,1
Opisk. maksujen osuus tuloista % 33,1 36,0 -8,2       51,6 -35,9
Varhaisiän kasv. osuus % opiskelijoista 28,2 29,1 -3,0       33,6 -16,1
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Kiinteistöt e/huoneistopinta-ala 174 165 5,3       121 44,4
Opetus e/opiskelija 1.907 1.864 2,3       1.362 40,1
Yhteensä e/opiskelija 2.519 2.432 3,5       1.833 37,4
Opetustuntia/opiskelija 29 28 0,9       22 27,9
                 
VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT Euroa Euroa   e/tunti e/tunti   e/tunti  
Opetus 1.878.654 1.846.412 1,7 33 32 3,5 30 8,5
Kiinteistöt 57.142 57.460 -0,6 1 1 1,2 1 6,8
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 100.745 92.205 9,3 2 2 11,2 1 214,5
Yhteensä 2.036.541 1.996.077 2,0 36 35 3,8 32 12,1
- josta valtion erillisrahoitus 30.471 266 11.355,3 1 0 11.556,5 0 16,7
- josta muu erillisrahoitus 2.006.070 1.995.811 0,5 35 35 2,3 32 12,0
- josta opiskelijamaksut 673.769 719.090 -6,3 12 12 -4,7 17 -28,2
                 
                 
                 
                 
VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                
NETTOMENOT YHTEENSÄ Euroa Euroa   e/tunti e/tunti   e/tunti  
Opetus 1.905.785 1.952.810 -2,4 34 34 -0,7 30 10,6
Kiinteistöt 662.298 662.157 0,0 12 11 1,8 9 26,5
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 393.324 346.057 13,7 7 6 15,7 10 -32,9
Yhteensä 2.961.407 2.961.024 0,0 52 51 1,8 50 4,5
                 
TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                
KUULUVISTA NETTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Kiinteistöt, nto e/huoneistopinta-ala 160 152 5,3       109 46,5
                 
VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT Määrä Määrä         Määrä  
Maksullinen palvelutoiminta                
Menot 36.105 26.448 36,5       6.724.656  
- Tulot 32.404 20.465 58,3       5.924.154  
= Netto 3.701 5.983 -38,1       800.502  
Investoinnit                
Menot 0 0 0,0       2.288.342  
- Tulot 0 0 0,0       394.700  
= Netto 0 0 0,0       1.893.642  
josta perustamishankkeet                
Menot 0 0 0,0       1.636.462  
- Tulot 0 0 0,0       285.000  
= Netto 0 0 0,0       1.351.462  
josta muut kuin perustamishankkeet                
Menot 0 0 0,0       651.880  
- Tulot 0 0 0,0       109.700  
= Netto 0 0 0,0       542.180  
Muut kustannukset                
Menot 29.108 27.991 4,0       8.998.381  
- Tulot 0 2.000 -100,0       3.243.769  
= Netto 29.108 25.991 12,0       5.754.612  
Maanvuokra 0 0 0,0       27.476  
                 
MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET Määrä Määrä         Määrä  
Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm 888 681 30,4       67.133  
                 
POISTOT, VALTIONOSUUSTOIMINTA Euroa Euroa   e/tunti e/tunti   e/tunti  
Rakennukset 29.308 22.599 29,7 1 0 32,0 0 110,2
Muiden investointien poistot 6.005 16.486 -63,6 0 0 -62,9 0 -78,2
Poistot yhteensä 35.313 39.085 -9,7 1 1 -8,1 1 -14,9
                 
POISTOT, MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA Euroa Euroa         Euroa  
Rakennukset 0 0 0,0       79.060  
Muiden investointien poistot 0 0 0,0       20.447  
Poistot yhteensä 0 0 0,0       99.507  

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K08C3YO ***
 
TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN JA TULOT, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT JA TULOT YHT.,
SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET/OPETUSTUNTI VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /tunti
2015
/tunti
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
                                                 Yhteensä
 
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                
Opetusyksiköiden lukumäärä 157,0 159,0 -1,3       157,0  
Opetustunnit 1.907.041,0 1.910.022,0 -0,2       1907041,0  
- josta varhaisiän kasvatuksen tunnit 151.981 145.937 4,1       151.981  
Taiteen perusopetuksen oppilasmäärä 85.175 85.256 -0,1       85.175  
- josta varhaisiän kasvatuksen oppilasm. 28.634 28.235 1,4       28.634  
                 
Huoneistopinta-alat yhteensä 160.614 169.267 -5,1       160.614  
- omat tilat (m2) 62.179 69.912 -11,1       62.179  
- vuokratut tilat (m2) 98.435 99.355 -0,9       98.435  
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/tunti e/tunti   e/tunti  
Opetus 115.967.120 114.601.707 1,2 61 60 1,3 61 0,0
- henkilöstömenot 105.290.020 103.838.691 1,4 55 54 1,6 55 0,0
- muut menot (sis. ALV) 10.677.100 10.763.016 -0,8 6 6 -0,6 6 0,0
Kiinteistöt 19.369.354 19.176.707 1,0 10 10 1,2 10 0,0
- henkilöstömenot 1.477.967 1.446.595 2,2 1 1 2,3 1 0,0
- muut menot (sis. ALV) 17.891.387 17.730.112 0,9 9 9 1,1 9 0,0
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 20.757.914 20.642.003 0,6 11 11 0,7 11 0,0
- henkilöstömenot 15.901.868 15.914.242 -0,1 8 8 0,1 8 0,0
- muut menot (sis. ALV) 4.856.046 4.727.761 2,7 3 2 2,9 3 0,0
Yhteensä 156.094.408 154.420.432 1,1 82 81 1,2 82 0,0
- henkilöstömenot 122.669.862 121.199.530 1,2 64 63 1,4 64 0,0
- muut menot (sis. ALV) 33.424.546 33.220.902 0,6 18 17 0,8 18 0,0
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 74,3 74,2 0,1       74,3 0,0
Kiinteistö 12,4 12,4 -0,1       12,4 0,0
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 13,3 13,4 -0,5       13,3 0,0
                 
TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%) % %         %  
Vuokrattujen tilojen osuus tiloista % 61,3 58,7 4,4       61,3 0,0
Opisk. maksujen osuus tuloista % 51,6 50,3 2,6       51,6 0,0
Varhaisiän kasv. osuus % opiskelijoista 33,6 33,1 1,5       33,6 0,0
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Kiinteistöt e/huoneistopinta-ala 121 113 6,4       121 0,0
Opetus e/opiskelija 1.362 1.344 1,3       1.362 0,0
Yhteensä e/opiskelija 1.833 1.811 1,2       1.833 0,0
Opetustuntia/opiskelija 22 22 -0,1       22 0,0
                 
VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT Euroa Euroa   e/tunti e/tunti   e/tunti  
Opetus 58.125.207 57.799.163 0,6 30 30 0,7 30 0,0
Kiinteistöt 1.796.071 1.767.261 1,6 1 1 1,8 1 0,0
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 1.075.196 1.222.832 -12,1 1 1 -11,9 1 0,0
Yhteensä 60.996.475 60.789.256 0,3 32 32 0,5 32 0,0
- josta valtion erillisrahoitus 876.348 1.133.043 -22,7 0 1 -22,5 0 0,0
- josta muu erillisrahoitus 60.120.127 59.656.213 0,8 32 31 0,9 32 0,0
- josta opiskelijamaksut 31.473.982 30.578.865 2,9 17 16 3,1 17 0,0
                 
                 
                 
                 
VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                
NETTOMENOT YHTEENSÄ Euroa Euroa   e/tunti e/tunti   e/tunti  
Opetus 57.841.913 56.802.544 1,8 30 30 2,0 30 0,0
Kiinteistöt 17.573.283 17.409.446 0,9 9 9 1,1 9 0,0
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 19.682.718 19.419.171 1,4 10 10 1,5 10 0,0
Yhteensä 95.097.933 93.631.176 1,6 50 49 1,7 50 0,0
                 
TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                
KUULUVISTA NETTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Kiinteistöt, nto e/huoneistopinta-ala 109 103 6,4       109 0,0
                 
VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT Määrä Määrä         Määrä  
Maksullinen palvelutoiminta                
Menot 6.724.656 5.792.620 16,1       6.724.656  
- Tulot 5.924.154 5.615.782 5,5       5.924.154  
= Netto 800.502 176.838 352,7       800.502  
Investoinnit                
Menot 2.288.342 893.552 156,1       2.288.342  
- Tulot 394.700 77.212 411,2       394.700  
= Netto 1.893.642 816.340 132,0       1.893.642  
josta perustamishankkeet                
Menot 1.636.462 1 163646100       1.636.462  
- Tulot 285.000 0 0,0       285.000  
= Netto 1.351.462 1 135146100       1.351.462  
josta muut kuin perustamishankkeet                
Menot 651.880 893.551 -27,0       651.880  
- Tulot 109.700 77.212 42,1       109.700  
= Netto 542.180 816.339 -33,6       542.180  
Muut kustannukset                
Menot 8.998.381 1.603.864 461,0       8.998.381  
- Tulot 3.243.769 301.284 976,6       3.243.769  
= Netto 5.754.612 1.302.580 341,8       5.754.612  
Maanvuokra 27.476 26.690 2,9       27.476  
                 
MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET Määrä Määrä         Määrä  
Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm 67.133 64.037 4,8       67.133  
                 
POISTOT, VALTIONOSUUSTOIMINTA Euroa Euroa   e/tunti e/tunti   e/tunti  
Rakennukset 468.016 496.312 -5,7 0 0 -5,6 0 0,0
Muiden investointien poistot 924.071 1.118.264 -17,4 0 1 -17,2 0 0,0
Poistot yhteensä 1.392.085 1.614.576 -13,8 1 1 -13,6 1 0,0
                 
POISTOT, MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA Euroa Euroa         Euroa  
Rakennukset 79.060 70.119 12,8       79.060  
Muiden investointien poistot 20.447 25.226 -18,9       20.447  
Poistot yhteensä 99.507 95.345 4,4       99.507