KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K08C3YQ ***
 
TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN JA TULOT, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT JA TULOT YHT.,
SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET/OPETUSTUNTI VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /tunti
2015
/tunti
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
   713 Musiikin perusopetus
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                
Opetusyksiköiden lukumäärä 87,0 88,0 -1,1       157,0  
Opetustunnit 1.704.128,0 1.711.296,0 -0,4       1907041,0  
- josta varhaisiän kasvatuksen tunnit 129.638 125.471 3,3       151.981  
Taiteen perusopetuksen oppilasmäärä 61.479 61.687 -0,3       85.175  
- josta varhaisiän kasvatuksen oppilasm. 23.232 23.130 0,4       28.634  
                 
Huoneistopinta-alat yhteensä 121.644 121.732 -0,1       160.614  
- omat tilat (m2) 51.032 50.377 1,3       62.179  
- vuokratut tilat (m2) 70.612 71.355 -1,0       98.435  
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/tunti e/tunti   e/tunti  
Opetus 102.766.172 101.493.135 1,3 60 59 1,7 61 -0,8
- henkilöstömenot 94.217.199 92.977.865 1,3 55 54 1,8 55 0,1
- muut menot (sis. ALV) 8.548.973 8.515.270 0,4 5 5 0,8 6 -10,4
Kiinteistöt 14.973.438 14.932.995 0,3 9 9 0,7 10 -13,5
- henkilöstömenot 1.207.127 1.186.980 1,7 1 1 2,1 1 -8,6
- muut menot (sis. ALV) 13.766.311 13.746.015 0,1 8 8 0,6 9 -13,9
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 16.157.211 16.103.791 0,3 9 9 0,8 11 -12,9
- henkilöstömenot 12.495.885 12.594.230 -0,8 7 7 -0,4 8 -12,1
- muut menot (sis. ALV) 3.661.326 3.509.561 4,3 2 2 4,8 3 -15,6
Yhteensä 133.896.825 132.529.927 1,0 79 77 1,5 82 -4,0
- henkilöstömenot 107.920.218 106.759.073 1,1 63 62 1,5 64 -1,5
- muut menot (sis. ALV) 25.976.607 25.770.854 0,8 15 15 1,2 18 -13,0
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 76,8 76,6 0,2       74,3 3,3
Kiinteistö 11,2 11,3 -0,8       12,4 -9,9
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 12,1 12,2 -0,7       13,3 -9,3
                 
TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%) % %         %  
Vuokrattujen tilojen osuus tiloista % 58,0 58,6 -1,0       61,3 -5,3
Opisk. maksujen osuus tuloista % 47,2 46,0 2,6       51,6 -8,4
Varhaisiän kasv. osuus % opiskelijoista 37,8 37,5 0,8       33,6 12,4
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Kiinteistöt e/huoneistopinta-ala 123 123 0,3       121 2,1
Opetus e/opiskelija 1.672 1.645 1,6       1.362 22,8
Yhteensä e/opiskelija 2.178 2.148 1,4       1.833 18,8
Opetustuntia/opiskelija 28 28 -0,1       22 23,8
                 
VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT Euroa Euroa   e/tunti e/tunti   e/tunti  
Opetus 47.275.990 47.156.003 0,3 28 28 0,7 30 -9,0
Kiinteistöt 1.152.870 1.290.411 -10,7 1 1 -10,3 1 -28,2
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 687.291 813.031 -15,5 0 0 -15,1 1 -28,5
Yhteensä 49.116.151 49.259.445 -0,3 29 29 0,1 32 -9,9
- josta valtion erillisrahoitus 603.501 774.736 -22,1 0 0 -21,8 0 -22,9
- josta muu erillisrahoitus 48.512.650 48.484.709 0,1 28 28 0,5 32 -9,7
- josta opiskelijamaksut 23.207.311 22.675.283 2,3 14 13 2,8 17 -17,5
                 
                 
                 
                 
VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                
NETTOMENOT YHTEENSÄ Euroa Euroa   e/tunti e/tunti   e/tunti  
Opetus 55.490.182 54.337.132 2,1 33 32 2,6 30 7,4
Kiinteistöt 13.820.568 13.642.584 1,3 8 8 1,7 9 -12,0
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 15.469.920 15.290.760 1,2 9 9 1,6 10 -12,0
Yhteensä 84.780.674 83.270.482 1,8 50 49 2,2 50 -0,2
                 
TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                
KUULUVISTA NETTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Kiinteistöt, nto e/huoneistopinta-ala 114 112 1,4       109 3,8
                 
VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT Määrä Määrä         Määrä  
Maksullinen palvelutoiminta                
Menot 4.007.462 3.960.624 1,2       6.724.656  
- Tulot 3.868.378 3.805.083 1,7       5.924.154  
= Netto 139.084 155.541 -10,6       800.502  
Investoinnit                
Menot 2.107.992 616.240 242,1       2.288.342  
- Tulot 364.508 28.390 1.183,9       394.700  
= Netto 1.743.484 587.850 196,6       1.893.642  
josta perustamishankkeet                
Menot 1.636.462 1 163646100       1.636.462  
- Tulot 285.000 0 0,0       285.000  
= Netto 1.351.462 1 135146100       1.351.462  
josta muut kuin perustamishankkeet                
Menot 471.530 616.239 -23,5       651.880  
- Tulot 79.508 28.390 180,1       109.700  
= Netto 392.022 587.849 -33,3       542.180  
Muut kustannukset                
Menot 8.813.545 1.360.157 548,0       8.998.381  
- Tulot 3.044.730 69.751 4.265,1       3.243.769  
= Netto 5.768.815 1.290.406 347,1       5.754.612  
Maanvuokra 26.208 25.405 3,2       27.476  
                 
MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET Määrä Määrä         Määrä  
Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm 41.757 43.048 -3,0       67.133  
                 
POISTOT, VALTIONOSUUSTOIMINTA Euroa Euroa   e/tunti e/tunti   e/tunti  
Rakennukset 336.275 340.696 -1,3 0 0 -0,9 0 -19,6
Muiden investointien poistot 818.259 991.583 -17,5 0 1 -17,1 0 -0,9
Poistot yhteensä 1.154.533 1.332.279 -13,3 1 1 -13,0 1 -7,2
                 
POISTOT, MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA Euroa Euroa         Euroa  
Rakennukset 67.922 68.264 -0,5       79.060  
Muiden investointien poistot 16.379 19.727 -17,0       20.447  
Poistot yhteensä 84.301 87.991 -4,2       99.507  

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K08C3YQ ***
 
TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN JA TULOT, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT JA TULOT YHT.,
SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET/OPETUSTUNTI VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /tunti
2015
/tunti
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
   714 Tanssin perusopetus
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                
Opetusyksiköiden lukumäärä 37,0 38,0 -2,6       157,0  
Opetustunnit 89.942,0 86.069,0 4,5       1907041,0  
- josta varhaisiän kasvatuksen tunnit 12.114 11.550 4,9       151.981  
Taiteen perusopetuksen oppilasmäärä 10.912 10.882 0,3       85.175  
- josta varhaisiän kasvatuksen oppilasm. 3.849 3.739 2,9       28.634  
                 
Huoneistopinta-alat yhteensä 16.946 16.765 1,1       160.614  
- omat tilat (m2) 2.759 1.899 45,3       62.179  
- vuokratut tilat (m2) 14.187 14.866 -4,6       98.435  
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/tunti e/tunti   e/tunti  
Opetus 5.738.074 5.636.787 1,8 64 65 -2,6 61 4,9
- henkilöstömenot 4.923.180 4.775.354 3,1 55 55 -1,3 55 -0,9
- muut menot (sis. ALV) 814.894 861.433 -5,4 9 10 -9,5 6 61,8
Kiinteistöt 2.123.793 2.081.839 2,0 24 24 -2,4 10 132,5
- henkilöstömenot 119.761 115.892 3,3 1 1 -1,1 1 71,8
- muut menot (sis. ALV) 2.004.032 1.965.947 1,9 22 23 -2,5 9 137,5
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 1.721.478 1.606.065 7,2 19 19 2,6 11 75,8
- henkilöstömenot 1.235.856 1.121.842 10,2 14 13 5,4 8 64,8
- muut menot (sis. ALV) 485.622 484.223 0,3 5 6 -4,0 3 112,0
Yhteensä 9.583.346 9.324.692 2,8 107 108 -1,7 82 30,2
- henkilöstömenot 6.278.797 6.013.089 4,4 70 70 -0,1 64 8,5
- muut menot (sis. ALV) 3.304.549 3.311.603 -0,2 37 38 -4,5 18 109,6
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 59,9 60,5 -1,0       74,3 -19,4
Kiinteistö 22,2 22,3 -0,7       12,4 78,6
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 18,0 17,2 4,3       13,3 35,1
                 
TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%) % %         %  
Vuokrattujen tilojen osuus tiloista % 83,7 88,7 -5,6       61,3 36,6
Opisk. maksujen osuus tuloista % 74,7 76,2 -2,0       51,6 44,8
Varhaisiän kasv. osuus % opiskelijoista 35,3 34,4 2,7       33,6 4,9
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Kiinteistöt e/huoneistopinta-ala 125 124 0,9       121 3,9
Opetus e/opiskelija 526 518 1,5       1.362 -61,4
Yhteensä e/opiskelija 878 857 2,5       1.833 -52,1
Opetustuntia/opiskelija 8 8 4,2       22 -63,2
                 
VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT Euroa Euroa   e/tunti e/tunti   e/tunti  
Opetus 4.911.117 4.832.762 1,6 55 56 -2,8 30 79,1
Kiinteistöt 373.074 239.552 55,7 4 3 49,0 1 340,4
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 298.694 302.697 -1,3 3 4 -5,6 1 489,0
Yhteensä 5.582.886 5.375.010 3,9 62 62 -0,6 32 94,1
- josta valtion erillisrahoitus 96.976 80.978 19,8 1 1 14,6 0 134,6
- josta muu erillisrahoitus 5.485.910 5.294.032 3,6 61 62 -0,8 32 93,5
- josta opiskelijamaksut 4.171.244 4.096.955 1,8 46 48 -2,6 17 181,0
                 
                 
                 
                 
VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                
NETTOMENOT YHTEENSÄ Euroa Euroa   e/tunti e/tunti   e/tunti  
Opetus 826.957 804.025 2,9 9 9 -1,6 30 -69,7
Kiinteistöt 1.750.719 1.842.287 -5,0 19 21 -9,1 9 111,2
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 1.422.784 1.303.368 9,2 16 15 4,5 10 53,3
Yhteensä 4.000.460 3.949.682 1,3 44 46 -3,1 50 -10,8
                 
TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                
KUULUVISTA NETTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Kiinteistöt, nto e/huoneistopinta-ala 103 110 -6,0       109 -5,6
                 
VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT Määrä Määrä         Määrä  
Maksullinen palvelutoiminta                
Menot 221.237 237.583 -6,9       6.724.656  
- Tulot 227.737 197.789 15,1       5.924.154  
= Netto -6.500 39.794 -116,3       800.502  
Investoinnit                
Menot 44.358 148.738 -70,2       2.288.342  
- Tulot 0 0 0,0       394.700  
= Netto 44.358 148.738 -70,2       1.893.642  
josta perustamishankkeet                
Menot 0 0 0,0       1.636.462  
- Tulot 0 0 0,0       285.000  
= Netto 0 0 0,0       1.351.462  
josta muut kuin perustamishankkeet                
Menot 44.358 148.738 -70,2       651.880  
- Tulot 0 0 0,0       109.700  
= Netto 44.358 148.738 -70,2       542.180  
Muut kustannukset                
Menot 28.284 56.048 -49,5       8.998.381  
- Tulot 3 27.949 -100,0       3.243.769  
= Netto 28.281 28.099 0,6       5.754.612  
Maanvuokra 0 0 0,0       27.476  
                 
MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET Määrä Määrä         Määrä  
Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm 2.268 1.635 38,7       67.133  
                 
POISTOT, VALTIONOSUUSTOIMINTA Euroa Euroa   e/tunti e/tunti   e/tunti  
Rakennukset 42.832 39.419 8,7 0 0 4,0 0 94,0
Muiden investointien poistot 65.265 79.769 -18,2 1 1 -21,7 0 49,8
Poistot yhteensä 108.097 119.188 -9,3 1 1 -13,2 1 64,6
                 
POISTOT, MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA Euroa Euroa         Euroa  
Rakennukset 11.138 1.855 500,4       79.060  
Muiden investointien poistot 124 241 -48,5       20.447  
Poistot yhteensä 11.262 2.096 437,3       99.507  

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K08C3YQ ***
 
TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN JA TULOT, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT JA TULOT YHT.,
SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET/OPETUSTUNTI VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /tunti
2015
/tunti
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
   715 Kuvataiteen perusopetus
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                
Opetusyksiköiden lukumäärä 17,0 17,0 0,0       157,0  
Opetustunnit 63.237,0 63.447,0 -0,3       1907041,0  
- josta varhaisiän kasvatuksen tunnit 7.204 6.132 17,5       151.981  
Taiteen perusopetuksen oppilasmäärä 7.244 7.286 -0,6       85.175  
- josta varhaisiän kasvatuksen oppilasm. 969 855 13,4       28.634  
                 
Huoneistopinta-alat yhteensä 12.220 20.976 -41,7       160.614  
- omat tilat (m2) 6.575 15.833 -58,5       62.179  
- vuokratut tilat (m2) 5.645 5.143 9,8       98.435  
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/tunti e/tunti   e/tunti  
Opetus 4.984.857 4.867.515 2,4 79 77 2,8 61 29,6
- henkilöstömenot 4.135.740 4.040.332 2,4 65 64 2,7 55 18,5
- muut menot (sis. ALV) 849.117 827.183 2,7 13 13 3,0 6 139,8
Kiinteistöt 1.488.053 1.369.651 8,6 24 22 9,0 10 131,7
- henkilöstömenot 110.072 105.115 4,7 2 2 5,1 1 124,6
- muut menot (sis. ALV) 1.377.981 1.264.536 9,0 22 20 9,3 9 132,3
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 1.694.487 1.603.696 5,7 27 25 6,0 11 146,2
- henkilöstömenot 1.187.990 1.170.504 1,5 19 18 1,8 8 125,3
- muut menot (sis. ALV) 506.497 433.192 16,9 8 7 17,3 3 214,5
Yhteensä 8.167.411 7.840.866 4,2 129 124 4,5 82 57,8
- henkilöstömenot 5.433.803 5.315.953 2,2 86 84 2,6 64 33,6
- muut menot (sis. ALV) 2.733.608 2.524.913 8,3 43 40 8,6 18 146,6
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 61,0 62,1 -1,7       74,3 -17,8
Kiinteistö 18,2 17,5 4,3       12,4 46,8
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 20,7 20,5 1,4       13,3 56,0
                 
TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%) % %         %  
Vuokrattujen tilojen osuus tiloista % 46,2 24,5 88,4       61,3 -24,6
Opisk. maksujen osuus tuloista % 66,5 63,2 5,1       51,6 28,8
Varhaisiän kasv. osuus % opiskelijoista 13,4 11,7 14,0       33,6 -60,2
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Kiinteistöt e/huoneistopinta-ala 122 65 86,5       121 1,0
Opetus e/opiskelija 688 668 3,0       1.362 -49,5
Yhteensä e/opiskelija 1.127 1.076 4,8       1.833 -38,5
Opetustuntia/opiskelija 9 9 0,2       22 -61,0
                 
VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT Euroa Euroa   e/tunti e/tunti   e/tunti  
Opetus 3.376.705 3.316.415 1,8 53 52 2,2 30 75,2
Kiinteistöt 107.268 107.788 -0,5 2 2 -0,2 1 80,1
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 70.370 63.825 10,3 1 1 10,6 1 97,4
Yhteensä 3.554.343 3.488.029 1,9 56 55 2,2 32 75,7
- josta valtion erillisrahoitus 69.578 91.565 -24,0 1 1 -23,8 0 139,4
- josta muu erillisrahoitus 3.484.765 3.396.464 2,6 55 54 2,9 32 74,8
- josta opiskelijamaksut 2.362.474 2.205.160 7,1 37 35 7,5 17 126,4
                 
                 
                 
                 
VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                
NETTOMENOT YHTEENSÄ Euroa Euroa   e/tunti e/tunti   e/tunti  
Opetus 1.608.152 1.551.100 3,7 25 24 4,0 30 -16,2
Kiinteistöt 1.380.785 1.261.863 9,4 22 20 9,8 9 137,0
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 1.624.117 1.539.871 5,5 26 24 5,8 10 148,8
Yhteensä 4.613.068 4.352.837 6,0 73 69 6,3 50 46,3
                 
TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                
KUULUVISTA NETTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Kiinteistöt, nto e/huoneistopinta-ala 113 60 87,8       109 3,3
                 
VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT Määrä Määrä         Määrä  
Maksullinen palvelutoiminta                
Menot 1.039.396 215.100 383,2       6.724.656  
- Tulot 326.219 264.640 23,3       5.924.154  
= Netto 713.177 -49.540 -1.539,6       800.502  
Investoinnit                
Menot 95.821 70.241 36,4       2.288.342  
- Tulot 0 0 0,0       394.700  
= Netto 95.821 70.241 36,4       1.893.642  
josta perustamishankkeet                
Menot 0 0 0,0       1.636.462  
- Tulot 0 0 0,0       285.000  
= Netto 0 0 0,0       1.351.462  
josta muut kuin perustamishankkeet                
Menot 95.821 70.241 36,4       651.880  
- Tulot 0 0 0,0       109.700  
= Netto 95.821 70.241 36,4       542.180  
Muut kustannukset                
Menot 100.531 141.318 -28,9       8.998.381  
- Tulot 0 0 0,0       3.243.769  
= Netto 100.531 141.318 -28,9       5.754.612  
Maanvuokra 1.268 1.285 -1,3       27.476  
                 
MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET Määrä Määrä         Määrä  
Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm 10.700 8.990 19,0       67.133  
                 
POISTOT, VALTIONOSUUSTOIMINTA Euroa Euroa   e/tunti e/tunti   e/tunti  
Rakennukset 39.408 61.097 -35,5 1 1 -35,3 0 153,9
Muiden investointien poistot 11.922 13.434 -11,3 0 0 -11,0 0 -61,1
Poistot yhteensä 51.330 74.531 -31,1 1 1 -30,9 1 11,2
                 
POISTOT, MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA Euroa Euroa         Euroa  
Rakennukset 0 0 0,0       79.060  
Muiden investointien poistot 0 0 0,0       20.447  
Poistot yhteensä 0 0 0,0       99.507  

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K08C3YQ ***
 
TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN JA TULOT, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT JA TULOT YHT.,
SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET/OPETUSTUNTI VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /tunti
2015
/tunti
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
   716 Käsityön perusopetus
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                
Opetusyksiköiden lukumäärä 5,0 5,0 0,0       157,0  
Opetustunnit 21.205,0 21.022,0 0,9       1907041,0  
- josta varhaisiän kasvatuksen tunnit 865 740 16,9       151.981  
Taiteen perusopetuksen oppilasmäärä 2.184 2.179 0,2       85.175  
- josta varhaisiän kasvatuksen oppilasm. 128 97 31,1       28.634  
                 
Huoneistopinta-alat yhteensä 4.864 4.864 0,0       160.614  
- omat tilat (m2) 244 244 0,0       62.179  
- vuokratut tilat (m2) 4.620 4.620 0,0       98.435  
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/tunti e/tunti   e/tunti  
Opetus 838.221 866.094 -3,2 40 41 -4,1 61 -35,0
- henkilöstömenot 706.955 739.412 -4,4 33 35 -5,2 55 -39,6
- muut menot (sis. ALV) 131.266 126.682 3,6 6 6 2,7 6 10,6
Kiinteistöt 365.072 338.602 7,8 17 16 6,9 10 69,5
- henkilöstömenot 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0,0
- muut menot (sis. ALV) 365.072 338.602 7,8 17 16 6,9 9 83,5
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 301.376 294.462 2,3 14 14 1,5 11 30,6
- henkilöstömenot 255.004 250.873 1,6 12 12 0,8 8 44,2
- muut menot (sis. ALV) 46.372 43.589 6,4 2 2 5,5 3 -14,1
Yhteensä 1.504.669 1.499.158 0,4 71 71 -0,5 82 -13,3
- henkilöstömenot 961.959 990.285 -2,9 45 47 -3,7 64 -29,5
- muut menot (sis. ALV) 542.710 508.873 6,6 26 24 5,7 18 46,0
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 55,7 57,8 -3,6       74,3 -25,0
Kiinteistö 24,3 22,6 7,4       12,4 95,5
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 20,0 19,6 2,0       13,3 50,6
                 
TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%) % %         %  
Vuokrattujen tilojen osuus tiloista % 95,0 95,0 0,0       61,3 55,0
Opisk. maksujen osuus tuloista % 62,1 61,9 0,2       51,6 20,3
Varhaisiän kasv. osuus % opiskelijoista 5,8 4,5 30,8       33,6 -82,6
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Kiinteistöt e/huoneistopinta-ala 75 70 7,8       121 -37,8
Opetus e/opiskelija 384 398 -3,5       1.362 -71,8
Yhteensä e/opiskelija 689 688 0,1       1.833 -62,4
Opetustuntia/opiskelija 10 10 0,6       22 -56,6
                 
VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT Euroa Euroa   e/tunti e/tunti   e/tunti  
Opetus 808.958 783.806 3,2 38 37 2,3 30 25,2
Kiinteistöt 16.156 10.000 61,6 1 0 60,2 1 -19,1
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0,0
Yhteensä 825.114 793.806 3,9 39 38 3,0 32 21,7
- josta valtion erillisrahoitus 62.858 42.270 48,7 3 2 47,4 0 545,1
- josta muu erillisrahoitus 762.256 751.536 1,4 36 36 0,6 32 14,0
- josta opiskelijamaksut 512.085 491.652 4,2 24 23 3,3 17 46,3
                 
                 
                 
                 
VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                
NETTOMENOT YHTEENSÄ Euroa Euroa   e/tunti e/tunti   e/tunti  
Opetus 29.263 82.288 -64,4 1 4 -64,7 30 -95,5
Kiinteistöt 348.916 328.602 6,2 16 16 5,3 9 78,6
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 301.376 294.462 2,3 14 14 1,5 10 37,7
Yhteensä 679.555 705.352 -3,7 32 34 -4,5 50 -35,7
                 
TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                
KUULUVISTA NETTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Kiinteistöt, nto e/huoneistopinta-ala 72 68 6,2       109 -34,4
                 
VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT Määrä Määrä         Määrä  
Maksullinen palvelutoiminta                
Menot 11.969 4.885 145,0       6.724.656  
- Tulot 12.191 10.266 18,8       5.924.154  
= Netto -222 -5.381 -95,9       800.502  
Investoinnit                
Menot 3.828 2.761 38,6       2.288.342  
- Tulot 3.000 2.000 50,0       394.700  
= Netto 828 761 8,8       1.893.642  
josta perustamishankkeet                
Menot 0 0 0,0       1.636.462  
- Tulot 0 0 0,0       285.000  
= Netto 0 0 0,0       1.351.462  
josta muut kuin perustamishankkeet                
Menot 3.828 2.761 38,6       651.880  
- Tulot 3.000 2.000 50,0       109.700  
= Netto 828 761 8,8       542.180  
Muut kustannukset                
Menot 0 0 0,0       8.998.381  
- Tulot 0 0 0,0       3.243.769  
= Netto 0 0 0,0       5.754.612  
Maanvuokra 0 0 0,0       27.476  
                 
MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET Määrä Määrä         Määrä  
Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm 252 186 35,5       67.133  
                 
POISTOT, VALTIONOSUUSTOIMINTA Euroa Euroa   e/tunti e/tunti   e/tunti  
Rakennukset 1 5.600 -100,0 0 0 -100,0 0 -100,0
Muiden investointien poistot 9.268 11.334 -18,2 0 1 -18,9 0 -9,8
Poistot yhteensä 9.268 16.934 -45,3 0 1 -45,7 1 -40,1
                 
POISTOT, MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA Euroa Euroa         Euroa  
Rakennukset 0 0 0,0       79.060  
Muiden investointien poistot 0 0 0,0       20.447  
Poistot yhteensä 0 0 0,0       99.507  

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K08C3YQ ***
 
TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN JA TULOT, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT JA TULOT YHT.,
SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET/OPETUSTUNTI VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /tunti
2015
/tunti
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
   717 Teatteritaiteen perusop.
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                
Opetusyksiköiden lukumäärä 4,0 4,0 0,0       157,0  
Opetustunnit 9.378,0 9.217,0 1,7       1907041,0  
- josta varhaisiän kasvatuksen tunnit 320 192 66,7       151.981  
Taiteen perusopetuksen oppilasmäärä 1.017 1.001 1,6       85.175  
- josta varhaisiän kasvatuksen oppilasm. 75 66 13,2       28.634  
                 
Huoneistopinta-alat yhteensä 1.318 1.308 0,8       160.614  
- omat tilat (m2) 444 434 2,3       62.179  
- vuokratut tilat (m2) 874 874 0,0       98.435  
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/tunti e/tunti   e/tunti  
Opetus 519.096 546.652 -5,0 55 59 -6,7 61 -9,0
- henkilöstömenot 437.486 471.956 -7,3 47 51 -8,9 55 -15,5
- muut menot (sis. ALV) 81.610 74.696 9,3 9 8 7,4 6 55,4
Kiinteistöt 141.922 113.072 25,5 15 12 23,4 10 49,0
- henkilöstömenot 12.001 0 0,0 1 0 0,0 1 65,1
- muut menot (sis. ALV) 129.921 113.072 14,9 14 12 12,9 9 47,7
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 309.332 314.879 -1,8 33 34 -3,4 11 203,0
- henkilöstömenot 229.008 237.134 -3,4 24 26 -5,1 8 192,9
- muut menot (sis. ALV) 80.324 77.745 3,3 9 8 1,5 3 236,4
Yhteensä 970.350 974.604 -0,4 103 106 -2,1 82 26,4
- henkilöstömenot 678.495 709.090 -4,3 72 77 -6,0 64 12,5
- muut menot (sis. ALV) 291.855 265.514 9,9 31 29 8,0 18 77,6
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 53,5 56,1 -4,6       74,3 -28,0
Kiinteistö 14,6 11,6 26,1       12,4 17,9
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 31,9 32,3 -1,3       13,3 139,7
                 
TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%) % %         %  
Vuokrattujen tilojen osuus tiloista % 66,3 66,8 -0,8       61,3 8,2
Opisk. maksujen osuus tuloista % 56,4 53,6 5,1       51,6 9,3
Varhaisiän kasv. osuus % opiskelijoista 7,4 6,6 11,4       33,6 -78,1
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Kiinteistöt e/huoneistopinta-ala 108 86 24,6       121 -10,7
Opetus e/opiskelija 510 546 -6,5       1.362 -62,5
Yhteensä e/opiskelija 954 973 -2,0       1.833 -48,0
Opetustuntia/opiskelija 9 9 0,2       22 -58,8
                 
VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT Euroa Euroa   e/tunti e/tunti   e/tunti  
Opetus 471.158 470.383 0,2 50 51 -1,6 30 64,8
Kiinteistöt 29.120 24.820 17,3 3 3 15,3 1 229,7
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 1.241 1.979 -37,3 0 0 -38,4 1 -76,5
Yhteensä 501.519 497.182 0,9 53 54 -0,9 32 67,2
- josta valtion erillisrahoitus 19.446 23.586 -17,6 2 3 -19,0 0 351,2
- josta muu erillisrahoitus 482.073 473.596 1,8 51 51 0,0 32 63,1
- josta opiskelijamaksut 282.834 266.709 6,0 30 29 4,2 17 82,7
                 
                 
                 
                 
VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                
NETTOMENOT YHTEENSÄ Euroa Euroa   e/tunti e/tunti   e/tunti  
Opetus 47.938 76.269 -37,1 5 8 -38,2 30 -83,1
Kiinteistöt 112.802 88.252 27,8 12 10 25,6 9 30,5
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 308.091 312.900 -1,5 33 34 -3,2 10 218,3
Yhteensä 468.831 477.422 -1,8 50 52 -3,5 50 0,3
                 
TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                
KUULUVISTA NETTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Kiinteistöt, nto e/huoneistopinta-ala 86 67 26,8       109 -21,8
                 
VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT Määrä Määrä         Määrä  
Maksullinen palvelutoiminta                
Menot 8.592 7.559 13,7       6.724.656  
- Tulot 12.507 12.083 3,5       5.924.154  
= Netto -3.915 -4.524 -13,5       800.502  
Investoinnit                
Menot 0 0 0,0       2.288.342  
- Tulot 0 0 0,0       394.700  
= Netto 0 0 0,0       1.893.642  
josta perustamishankkeet                
Menot 0 0 0,0       1.636.462  
- Tulot 0 0 0,0       285.000  
= Netto 0 0 0,0       1.351.462  
josta muut kuin perustamishankkeet                
Menot 0 0 0,0       651.880  
- Tulot 0 0 0,0       109.700  
= Netto 0 0 0,0       542.180  
Muut kustannukset                
Menot 0 0 0,0       8.998.381  
- Tulot 0 0 0,0       3.243.769  
= Netto 0 0 0,0       5.754.612  
Maanvuokra 0 0 0,0       27.476  
                 
MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET Määrä Määrä         Määrä  
Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm 264 260 1,5       67.133  
                 
POISTOT, VALTIONOSUUSTOIMINTA Euroa Euroa   e/tunti e/tunti   e/tunti  
Rakennukset 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Muiden investointien poistot 3.191 3.015 5,8 0 0 4,0 0 -29,8
Poistot yhteensä 3.191 3.015 5,8 0 0 4,0 1 -53,4
                 
POISTOT, MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA Euroa Euroa         Euroa  
Rakennukset 0 0 0,0       79.060  
Muiden investointien poistot 0 0 0,0       20.447  
Poistot yhteensä 0 0 0,0       99.507  

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K08C3YQ ***
 
TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN JA TULOT, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT JA TULOT YHT.,
SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET/OPETUSTUNTI VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /tunti
2015
/tunti
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
   718 Arkkitehtuurin perusop.
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                
Opetusyksiköiden lukumäärä 2,0 2,0 0,0       157,0  
Opetustunnit 3.457,0 3.355,0 3,0       1907041,0  
- josta varhaisiän kasvatuksen tunnit 624 672 -7,1       151.981  
Taiteen perusopetuksen oppilasmäärä 607 559 8,5       85.175  
- josta varhaisiän kasvatuksen oppilasm. 120 116 3,8       28.634  
                 
Huoneistopinta-alat yhteensä 509 509 0,0       160.614  
- omat tilat (m2) 124 124 0,0       62.179  
- vuokratut tilat (m2) 385 385 0,0       98.435  
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/tunti e/tunti   e/tunti  
Opetus 254.210 368.752 -31,1 74 110 -33,1 61 20,9
- henkilöstömenot 188.051 195.759 -3,9 54 58 -6,8 55 -1,5
- muut menot (sis. ALV) 66.159 172.993 -61,8 19 52 -62,9 6 241,8
Kiinteistöt 50.783 38.183 33,0 15 11 29,1 10 44,6
- henkilöstömenot 0 23.317 -100,0 0 7 -100,0 1 0,0
- muut menot (sis. ALV) 50.783 14.866 241,6 15 4 231,5 9 56,6
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 170.104 271.910 -37,4 49 81 -39,3 11 352,1
- henkilöstömenot 139.021 144.517 -3,8 40 43 -6,6 8 382,3
- muut menot (sis. ALV) 31.083 127.393 -75,6 9 38 -76,3 3 253,1
Yhteensä 475.097 678.847 -30,0 137 202 -32,1 82 67,9
- henkilöstömenot 327.072 363.594 -10,0 95 108 -12,7 64 47,1
- muut menot (sis. ALV) 148.025 315.253 -53,0 43 94 -54,4 18 144,3
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 53,5 54,3 -1,5       74,3 -28,0
Kiinteistö 10,7 5,6 90,0       12,4 -13,9
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 35,8 40,1 -10,6       13,3 169,2
                 
TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%) % %         %  
Vuokrattujen tilojen osuus tiloista % 75,6 75,6 0,0       61,3 23,4
Opisk. maksujen osuus tuloista % 84,9 69,8 21,7       51,6 64,6
Varhaisiän kasv. osuus % opiskelijoista 19,8 20,7 -4,3       33,6 -41,1
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Kiinteistöt e/huoneistopinta-ala 100 75 33,0       121 -17,3
Opetus e/opiskelija 419 659 -36,5       1.362 -69,2
Yhteensä e/opiskelija 783 1.214 -35,5       1.833 -57,3
Opetustuntia/opiskelija 6 6 -5,1       22 -74,6
                 
VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT Euroa Euroa   e/tunti e/tunti   e/tunti  
Opetus 338.667 358.380 -5,5 98 107 -8,3 30 221,4
Kiinteistöt 0 150 -100,0 0 0 -100,0 1 0,0
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0,0
Yhteensä 338.667 358.530 -5,5 98 107 -8,3 32 206,3
- josta valtion erillisrahoitus 930 83.254 -98,9 0 25 -98,9 0 -41,5
- josta muu erillisrahoitus 337.737 275.276 22,7 98 82 19,1 32 209,9
- josta opiskelijamaksut 287.636 250.109 15,0 83 75 11,6 17 404,1
                 
                 
                 
                 
VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                
NETTOMENOT YHTEENSÄ Euroa Euroa   e/tunti e/tunti   e/tunti  
Opetus -84.457 10.372 -914,3 -24 3 -890,3 30 -180,5
Kiinteistöt 50.783 38.033 33,5 15 11 29,6 9 59,4
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 170.104 271.910 -37,4 49 81 -39,3 10 376,7
Yhteensä 136.430 320.317 -57,4 39 95 -58,7 50 -20,9
                 
TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                
KUULUVISTA NETTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Kiinteistöt, nto e/huoneistopinta-ala 100 75 33,5       109 -8,8
                 
VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT Määrä Määrä         Määrä  
Maksullinen palvelutoiminta                
Menot 13.426 23.315 -42,4       6.724.656  
- Tulot 39.422 30.073 31,1       5.924.154  
= Netto -25.996 -6.758 284,7       800.502  
Investoinnit                
Menot 8.779 8.658 1,4       2.288.342  
- Tulot 0 0 0,0       394.700  
= Netto 8.779 8.658 1,4       1.893.642  
josta perustamishankkeet                
Menot 0 0 0,0       1.636.462  
- Tulot 0 0 0,0       285.000  
= Netto 0 0 0,0       1.351.462  
josta muut kuin perustamishankkeet                
Menot 8.779 8.658 1,4       651.880  
- Tulot 0 0 0,0       109.700  
= Netto 8.779 8.658 1,4       542.180  
Muut kustannukset                
Menot 0 7.999 -100,0       8.998.381  
- Tulot 0 20.900 -100,0       3.243.769  
= Netto 0 -12.901 -100,0       5.754.612  
Maanvuokra 0 0 0,0       27.476  
                 
MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET Määrä Määrä         Määrä  
Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm 1.846 767 140,7       67.133  
                 
POISTOT, VALTIONOSUUSTOIMINTA Euroa Euroa   e/tunti e/tunti   e/tunti  
Rakennukset 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Muiden investointien poistot 143 600 -76,2 0 0 -76,9 0 -91,5
Poistot yhteensä 143 600 -76,2 0 0 -76,9 1 -94,3
                 
POISTOT, MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA Euroa Euroa         Euroa  
Rakennukset 0 0 0,0       79.060  
Muiden investointien poistot 0 0 0,0       20.447  
Poistot yhteensä 0 0 0,0       99.507  

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K08C3YQ ***
 
TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN JA TULOT, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT JA TULOT YHT.,
SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET/OPETUSTUNTI VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /tunti
2015
/tunti
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
   719 Sanataiteen perusopetus
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                
Opetusyksiköiden lukumäärä 1,0 1,0 0,0       157,0  
Opetustunnit 1.977,0 1.946,0 1,6       1907041,0  
- josta varhaisiän kasvatuksen tunnit 82 15 446,7       151.981  
Taiteen perusopetuksen oppilasmäärä 455 432 5,2       85.175  
- josta varhaisiän kasvatuksen oppilasm. 13 16 -18,4       28.634  
                 
Huoneistopinta-alat yhteensä 120 120 0,0       160.614  
- omat tilat (m2) 0 0 0,0       62.179  
- vuokratut tilat (m2) 120 120 0,0       98.435  
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/tunti e/tunti   e/tunti  
Opetus 140.149 97.548 43,7 71 50 41,4 61 16,6
- henkilöstömenot 103.849 91.016 14,1 53 47 12,3 55 -4,9
- muut menot (sis. ALV) 36.300 6.532 455,7 18 3 447,0 6 227,9
Kiinteistöt 19.061 11.646 63,7 10 6 61,1 10 -5,1
- henkilöstömenot 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0,0
- muut menot (sis. ALV) 19.061 11.646 63,7 10 6 61,1 9 2,8
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 103.074 124.956 -17,5 52 64 -18,8 11 379,0
- henkilöstömenot 99.912 115.475 -13,5 51 59 -14,8 8 506,1
- muut menot (sis. ALV) 3.162 9.481 -66,6 2 5 -67,2 3 -37,2
Yhteensä 262.284 234.150 12,0 133 120 10,3 82 62,1
- henkilöstömenot 203.761 206.491 -1,3 103 106 -2,9 64 60,2
- muut menot (sis. ALV) 58.523 27.659 111,6 30 14 108,3 18 68,9
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 53,4 41,7 28,3       74,3 -28,1
Kiinteistö 7,3 5,0 46,1       12,4 -41,4
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 39,3 53,4 -26,4       13,3 195,5
                 
TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%) % %         %  
Vuokrattujen tilojen osuus tiloista % 100,0 100,0 0,0       61,3 63,2
Opisk. maksujen osuus tuloista % 62,3 45,6 36,8       51,6 20,8
Varhaisiän kasv. osuus % opiskelijoista 2,8 3,7 -22,5       33,6 -91,6
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Kiinteistöt e/huoneistopinta-ala 159 97 63,7       121 31,7
Opetus e/opiskelija 308 226 36,5       1.362 -77,4
Yhteensä e/opiskelija 576 542 6,4       1.833 -68,5
Opetustuntia/opiskelija 4 5 -3,5       22 -80,6
                 
VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT Euroa Euroa   e/tunti e/tunti   e/tunti  
Opetus 173.512 143.203 21,2 88 74 19,3 30 188,0
Kiinteistöt 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0,0
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 17.600 41.300 -57,4 9 21 -58,1 1 1.479,0
Yhteensä 191.112 184.503 3,6 97 95 2,0 32 202,2
- josta valtion erillisrahoitus 0 18.100 -100,0 0 9 -100,0 0 0,0
- josta muu erillisrahoitus 191.112 166.403 14,8 97 86 13,0 32 206,6
- josta opiskelijamaksut 119.144 84.061 41,7 60 43 39,5 17 265,2
                 
                 
                 
                 
VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                
NETTOMENOT YHTEENSÄ Euroa Euroa   e/tunti e/tunti   e/tunti  
Opetus -33.363 -45.655 -26,9 -17 -23 -28,1 30 -155,6
Kiinteistöt 19.061 11.646 63,7 10 6 61,1 9 4,6
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 85.474 83.656 2,2 43 43 0,6 10 318,9
Yhteensä 71.172 49.647 43,4 36 26 41,1 50 -27,8
                 
TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                
KUULUVISTA NETTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Kiinteistöt, nto e/huoneistopinta-ala 159 97 63,7       109 45,2
                 
VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT Määrä Määrä         Määrä  
Maksullinen palvelutoiminta                
Menot 334.497 415.563 -19,5       6.724.656  
- Tulot 382.224 386.725 -1,2       5.924.154  
= Netto -47.727 28.838 -265,5       800.502  
Investoinnit                
Menot 0 0 0,0       2.288.342  
- Tulot 0 0 0,0       394.700  
= Netto 0 0 0,0       1.893.642  
josta perustamishankkeet                
Menot 0 0 0,0       1.636.462  
- Tulot 0 0 0,0       285.000  
= Netto 0 0 0,0       1.351.462  
josta muut kuin perustamishankkeet                
Menot 0 0 0,0       651.880  
- Tulot 0 0 0,0       109.700  
= Netto 0 0 0,0       542.180  
Muut kustannukset                
Menot 429 169 153,8       8.998.381  
- Tulot 0 25 -100,0       3.243.769  
= Netto 429 144 197,9       5.754.612  
Maanvuokra 0 0 0,0       27.476  
                 
MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET Määrä Määrä         Määrä  
Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm 110 350 -68,6       67.133  
                 
POISTOT, VALTIONOSUUSTOIMINTA Euroa Euroa   e/tunti e/tunti   e/tunti  
Rakennukset 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0
Muiden investointien poistot 531 708 -25,0 0 0 -26,2 0 -44,6
Poistot yhteensä 531 708 -25,0 0 0 -26,2 1 -63,2
                 
POISTOT, MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA Euroa Euroa         Euroa  
Rakennukset 0 0 0,0       79.060  
Muiden investointien poistot 0 0 0,0       20.447  
Poistot yhteensä 0 0 0,0       99.507  

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K08C3YQ ***
 
TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN JA TULOT, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT JA TULOT YHT.,
SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET/OPETUSTUNTI VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /tunti
2015
/tunti
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
   721 Sirkustaiteen perusopet.
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                
Opetusyksiköiden lukumäärä 4,0 4,0 0,0       157,0  
Opetustunnit 13.717,0 13.670,0 0,3       1907041,0  
- josta varhaisiän kasvatuksen tunnit 1.134 1.165 -2,7       151.981  
Taiteen perusopetuksen oppilasmäärä 1.277 1.229 3,9       85.175  
- josta varhaisiän kasvatuksen oppilasm. 248 217 14,3       28.634  
                 
Huoneistopinta-alat yhteensä 2.993 2.993 0,0       160.614  
- omat tilat (m2) 1.001 1.001 0,0       62.179  
- vuokratut tilat (m2) 1.992 1.992 0,0       98.435  
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/tunti e/tunti   e/tunti  
Opetus 726.341 725.224 0,2 53 53 -0,2 61 -12,9
- henkilöstömenot 577.560 546.997 5,6 42 40 5,2 55 -23,7
- muut menot (sis. ALV) 148.781 178.227 -16,5 11 13 -16,8 6 93,7
Kiinteistöt 207.232 290.719 -28,7 15 21 -29,0 10 48,7
- henkilöstömenot 29.006 15.291 89,7 2 1 89,0 1 172,9
- muut menot (sis. ALV) 178.226 275.428 -35,3 13 20 -35,5 9 38,5
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 300.852 322.244 -6,6 22 24 -7,0 11 101,5
- henkilöstömenot 259.192 279.667 -7,3 19 20 -7,6 8 126,6
- muut menot (sis. ALV) 41.660 42.577 -2,2 3 3 -2,5 3 19,3
Yhteensä 1.234.426 1.338.188 -7,8 90 98 -8,1 82 9,9
- henkilöstömenot 865.757 841.955 2,8 63 62 2,5 64 -1,9
- muut menot (sis. ALV) 368.669 496.233 -25,7 27 36 -26,0 18 53,3
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 58,8 54,2 8,6       74,3 -20,8
Kiinteistö 16,8 21,7 -22,7       12,4 35,3
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 24,4 24,1 1,2       13,3 83,3
                 
TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%) % %         %  
Vuokrattujen tilojen osuus tiloista % 66,6 66,6 0,0       61,3 8,6
Opisk. maksujen osuus tuloista % 59,9 61,1 -2,0       51,6 16,1
Varhaisiän kasv. osuus % opiskelijoista 19,4 17,6 10,1       33,6 -42,3
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Kiinteistöt e/huoneistopinta-ala 69 97 -28,7       121 -42,6
Opetus e/opiskelija 569 590 -3,6       1.362 -58,2
Yhteensä e/opiskelija 967 1.089 -11,2       1.833 -47,2
Opetustuntia/opiskelija 11 11 -3,4       22 -52,0
                 
VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT Euroa Euroa   e/tunti e/tunti   e/tunti  
Opetus 769.100 738.211 4,2 56 54 3,8 30 84,0
Kiinteistöt 117.583 94.540 24,4 9 7 23,9 1 810,2
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0,0
Yhteensä 886.683 832.751 6,5 65 61 6,1 32 102,1
- josta valtion erillisrahoitus 23.059 18.554 24,3 2 1 23,9 0 265,8
- josta muu erillisrahoitus 863.624 814.197 6,1 63 60 5,7 32 99,7
- josta opiskelijamaksut 531.254 508.936 4,4 39 37 4,0 17 134,7
                 
                 
                 
                 
VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                
NETTOMENOT YHTEENSÄ Euroa Euroa   e/tunti e/tunti   e/tunti  
Opetus -42.759 -12.987 229,2 -3 -1 228,1 30 -110,3
Kiinteistöt 89.649 196.179 -54,3 7 14 -54,5 9 -29,1
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 300.852 322.244 -6,6 22 24 -7,0 10 112,5
Yhteensä 347.743 505.437 -31,2 25 37 -31,4 50 -49,2
                 
TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                
KUULUVISTA NETTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Kiinteistöt, nto e/huoneistopinta-ala 30 66 -54,3       109 -72,6
                 
VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT Määrä Määrä         Määrä  
Maksullinen palvelutoiminta                
Menot 1.088.077 927.991 17,3       6.724.656  
- Tulot 1.055.476 909.123 16,1       5.924.154  
= Netto 32.601 18.868 72,8       800.502  
Investoinnit                
Menot 27.564 46.914 -41,2       2.288.342  
- Tulot 27.192 46.822 -41,9       394.700  
= Netto 372 92 304,3       1.893.642  
josta perustamishankkeet                
Menot 0 0 0,0       1.636.462  
- Tulot 0 0 0,0       285.000  
= Netto 0 0 0,0       1.351.462  
josta muut kuin perustamishankkeet                
Menot 27.564 46.914 -41,2       651.880  
- Tulot 27.192 46.822 -41,9       109.700  
= Netto 372 92 304,3       542.180  
Muut kustannukset                
Menot 55.592 38.173 45,6       8.998.381  
- Tulot 199.036 182.659 9,0       3.243.769  
= Netto -143.444 -144.486 -0,7       5.754.612  
Maanvuokra 0 0 0,0       27.476  
                 
MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET Määrä Määrä         Määrä  
Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm 9.936 8.801 12,9       67.133  
                 
POISTOT, VALTIONOSUUSTOIMINTA Euroa Euroa   e/tunti e/tunti   e/tunti  
Rakennukset 49.500 49.500 0,0 4 4 -0,3 0 1.370,4
Muiden investointien poistot 15.492 17.821 -13,1 1 1 -13,4 0 133,1
Poistot yhteensä 64.992 67.321 -3,5 5 5 -3,8 1 549,1
                 
POISTOT, MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA Euroa Euroa         Euroa  
Rakennukset 0 0 0,0       79.060  
Muiden investointien poistot 3.944 5.258 -25,0       20.447  
Poistot yhteensä 3.944 5.258 -25,0       99.507  

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K08C3YQ ***
 
TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN JA TULOT, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT JA TULOT YHT.,
SEKÄ SUORITTEET JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET/OPETUSTUNTI VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /tunti
2015
/tunti
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
                                                 Yhteensä
 
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                
Opetusyksiköiden lukumäärä 157,0 159,0 -1,3       157,0  
Opetustunnit 1.907.041,0 1.910.022,0 -0,2       1907041,0  
- josta varhaisiän kasvatuksen tunnit 151.981 145.937 4,1       151.981  
Taiteen perusopetuksen oppilasmäärä 85.175 85.256 -0,1       85.175  
- josta varhaisiän kasvatuksen oppilasm. 28.634 28.235 1,4       28.634  
                 
Huoneistopinta-alat yhteensä 160.614 169.267 -5,1       160.614  
- omat tilat (m2) 62.179 69.912 -11,1       62.179  
- vuokratut tilat (m2) 98.435 99.355 -0,9       98.435  
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/tunti e/tunti   e/tunti  
Opetus 115.967.120 114.601.707 1,2 61 60 1,3 61 0,0
- henkilöstömenot 105.290.020 103.838.691 1,4 55 54 1,6 55 0,0
- muut menot (sis. ALV) 10.677.100 10.763.016 -0,8 6 6 -0,6 6 0,0
Kiinteistöt 19.369.354 19.176.707 1,0 10 10 1,2 10 0,0
- henkilöstömenot 1.477.967 1.446.595 2,2 1 1 2,3 1 0,0
- muut menot (sis. ALV) 17.891.387 17.730.112 0,9 9 9 1,1 9 0,0
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 20.757.914 20.642.003 0,6 11 11 0,7 11 0,0
- henkilöstömenot 15.901.868 15.914.242 -0,1 8 8 0,1 8 0,0
- muut menot (sis. ALV) 4.856.046 4.727.761 2,7 3 2 2,9 3 0,0
Yhteensä 156.094.408 154.420.432 1,1 82 81 1,2 82 0,0
- henkilöstömenot 122.669.862 121.199.530 1,2 64 63 1,4 64 0,0
- muut menot (sis. ALV) 33.424.546 33.220.902 0,6 18 17 0,8 18 0,0
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 74,3 74,2 0,1       74,3 0,0
Kiinteistö 12,4 12,4 -0,1       12,4 0,0
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 13,3 13,4 -0,5       13,3 0,0
                 
TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%) % %         %  
Vuokrattujen tilojen osuus tiloista % 61,3 58,7 4,4       61,3 0,0
Opisk. maksujen osuus tuloista % 51,6 50,3 2,6       51,6 0,0
Varhaisiän kasv. osuus % opiskelijoista 33,6 33,1 1,5       33,6 0,0
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Kiinteistöt e/huoneistopinta-ala 121 113 6,4       121 0,0
Opetus e/opiskelija 1.362 1.344 1,3       1.362 0,0
Yhteensä e/opiskelija 1.833 1.811 1,2       1.833 0,0
Opetustuntia/opiskelija 22 22 -0,1       22 0,0
                 
VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT Euroa Euroa   e/tunti e/tunti   e/tunti  
Opetus 58.125.207 57.799.163 0,6 30 30 0,7 30 0,0
Kiinteistöt 1.796.071 1.767.261 1,6 1 1 1,8 1 0,0
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 1.075.196 1.222.832 -12,1 1 1 -11,9 1 0,0
Yhteensä 60.996.475 60.789.256 0,3 32 32 0,5 32 0,0
- josta valtion erillisrahoitus 876.348 1.133.043 -22,7 0 1 -22,5 0 0,0
- josta muu erillisrahoitus 60.120.127 59.656.213 0,8 32 31 0,9 32 0,0
- josta opiskelijamaksut 31.473.982 30.578.865 2,9 17 16 3,1 17 0,0
                 
                 
                 
                 
VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                
NETTOMENOT YHTEENSÄ Euroa Euroa   e/tunti e/tunti   e/tunti  
Opetus 57.841.913 56.802.544 1,8 30 30 2,0 30 0,0
Kiinteistöt 17.573.283 17.409.446 0,9 9 9 1,1 9 0,0
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 19.682.718 19.419.171 1,4 10 10 1,5 10 0,0
Yhteensä 95.097.933 93.631.176 1,6 50 49 1,7 50 0,0
                 
TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                
KUULUVISTA NETTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Kiinteistöt, nto e/huoneistopinta-ala 109 103 6,4       109 0,0
                 
VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT Määrä Määrä         Määrä  
Maksullinen palvelutoiminta                
Menot 6.724.656 5.792.620 16,1       6.724.656  
- Tulot 5.924.154 5.615.782 5,5       5.924.154  
= Netto 800.502 176.838 352,7       800.502  
Investoinnit                
Menot 2.288.342 893.552 156,1       2.288.342  
- Tulot 394.700 77.212 411,2       394.700  
= Netto 1.893.642 816.340 132,0       1.893.642  
josta perustamishankkeet                
Menot 1.636.462 1 163646100       1.636.462  
- Tulot 285.000 0 0,0       285.000  
= Netto 1.351.462 1 135146100       1.351.462  
josta muut kuin perustamishankkeet                
Menot 651.880 893.551 -27,0       651.880  
- Tulot 109.700 77.212 42,1       109.700  
= Netto 542.180 816.339 -33,6       542.180  
Muut kustannukset                
Menot 8.998.381 1.603.864 461,0       8.998.381  
- Tulot 3.243.769 301.284 976,6       3.243.769  
= Netto 5.754.612 1.302.580 341,8       5.754.612  
Maanvuokra 27.476 26.690 2,9       27.476  
                 
MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET Määrä Määrä         Määrä  
Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm 67.133 64.037 4,8       67.133  
                 
POISTOT, VALTIONOSUUSTOIMINTA Euroa Euroa   e/tunti e/tunti   e/tunti  
Rakennukset 468.016 496.312 -5,7 0 0 -5,6 0 0,0
Muiden investointien poistot 924.071 1.118.264 -17,4 0 1 -17,2 0 0,0
Poistot yhteensä 1.392.085 1.614.576 -13,8 1 1 -13,6 1 0,0
                 
POISTOT, MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA Euroa Euroa         Euroa  
Rakennukset 79.060 70.119 12,8       79.060  
Muiden investointien poistot 20.447 25.226 -18,9       20.447  
Poistot yhteensä 99.507 95.345 4,4       99.507