Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K08K7YQ ***
                                                            sivu   1
             TAITEEN PERUSOPETUKSEN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2015 (EUROA)
 
 
@
 
 713 Musiikin perusopetus
 
 
TOIMINNOITTAISET      --------------------- KUSTANNUKSET -----------------------  ------ TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN -------
================                                     Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot   Arvon-   Kustan-  euroa/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (ei alv)  lisäverot   nukset  opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus   Tulot
                   M1     M2     M3  yhteensä   tunti     R2     R3     R8  yhteensä
 
K1.0 Opetus          94.217.199  7.596.523   952.450 102.766.172    60  478.290      46.797.700 47.275.990
K2.0 Kiinteistöt        1.207.127 12.935.413   830.898 14.973.438     9   39.600       1.113.270 1.152.870
K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.  12.495.885  3.240.825   420.501 16.157.211     9   85.611        601.680  687.291
 
K0.0 YHTEENSÄ        107.920.218 23.772.760  2.203.847 133.896.825    79  603.501      48.512.650 49.116.151
   josta opiskelijamaksut                                         23.207.311
 
   euroa/opetustunti        63     14      1     79          0          28     29
 
MUUT MENOT JA TULOT
===================
 
M2.0 Maksullinen palvelutoim  2.763.435  1.127.465   116.562  4.007.462        50.098     0 3.818.280 3.868.378
M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet    340.945  1.044.771   250.746  1.636.462       285.000     0     0  285.000
 4.0.9 Muut kuin perustamish.    673   402.097   68.760   471.530        1.508     0   78.000   79.508
M4.0 Investoinnit yhteensä    341.618  1.446.868   319.506  2.107.992       286.508     0   78.000  364.508
M8.0 Maanvuokra                26.208      0   26.208
M9.0 Muut kustannukset     6.104.187  2.556.147   153.211  8.813.545          0     0 3.044.730 3.044.730
 
M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)    9.209.240  5.156.688   589.278 14.955.206       336.606     0 6.941.010 7.277.616
 
POISTOT
==========               Valtionosuus- Maksullinen  Yhteensä
                      toiminta palv.toim.
M5.1 Rakennukset               336.275   67.922   404.197
M5.9 Muiden investointien poistot      818.259   16.379   834.638
M5.0 Poistot yhteensä           1.154.533   84.301  1.238.834
   euroa/opetustunti               1      2      1
 
SUORITTEET
==========                         Määrä                    Brutto   Netto
                             -------                   -------   ------
  S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala         121.644     Kiinteistöt euroa/neliö     123    114
  josta
  S2.1 Omat tilat                    51.032
  S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat          70.612
 
  S1.1 Opetustuntien lukumäärä            1.704.128   Toiminnoittaiset kust./tunti     79     50
  S1.1.1 - josta varhaisiän kasvatuksen tunteja    129.638
  S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit    41.757   Maks. palv.toim. euroa/mp.tunti    96     3
 
                   Edeltävä syksy    Syksy   Vuosi-
                       (7 kk)   (5 kk)    arvo
  Oppilasmäärä yhteensä           61.316   61.708   61.479  Opetus euroa/opisk.   1.672    903
  - josta varhaisiän kasvatuksen opp.    23.041   23.500   23.232  Osuus prosentteina     38
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K08K7YQ ***
                                                            sivu   2
             TAITEEN PERUSOPETUKSEN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2015 (EUROA)
 
 
@
 
 714 Tanssin perusopetus
 
 
TOIMINNOITTAISET      --------------------- KUSTANNUKSET -----------------------  ------ TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN -------
================                                     Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot   Arvon-   Kustan-  euroa/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (ei alv)  lisäverot   nukset  opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus   Tulot
                   M1     M2     M3  yhteensä   tunti     R2     R3     R8  yhteensä
 
K1.0 Opetus          4.923.180   712.074   102.820  5.738.074    64   76.576       4.834.541 4.911.117
K2.0 Kiinteistöt         119.761  1.831.159   172.873  2.123.793    24   5.400        367.674  373.074
K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.  1.235.856   406.351   79.271  1.721.478    19   15.000        283.694  298.694
 
K0.0 YHTEENSÄ         6.278.797  2.949.583   354.966  9.583.346    107   96.976       5.485.910 5.582.886
   josta opiskelijamaksut                                          4.171.244
 
   euroa/opetustunti        70     33      4     107          1          61     62
 
MUUT MENOT JA TULOT
===================
 
M2.0 Maksullinen palvelutoim   126.817   80.421   13.999   221.237          0     0  227.737  227.737
M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0      0          0     0     0     0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0   37.090    7.268   44.358          0     0     0     0
M4.0 Investoinnit yhteensä       0   37.090    7.268   44.358          0     0     0     0
M8.0 Maanvuokra                  0      0      0
M9.0 Muut kustannukset        168   28.116      0   28.284          0     0     3     3
 
M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     126.985   145.627   21.267   293.879          0     0  227.740  227.740
 
POISTOT
==========               Valtionosuus- Maksullinen  Yhteensä
                      toiminta palv.toim.
M5.1 Rakennukset               42.832   11.138   53.970
M5.9 Muiden investointien poistot       65.265     124   65.389
M5.0 Poistot yhteensä            108.097   11.262   119.359
   euroa/opetustunti               1      5      1
 
SUORITTEET
==========                         Määrä                    Brutto   Netto
                             -------                   -------   ------
  S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          16.946     Kiinteistöt euroa/neliö     125    103
  josta
  S2.1 Omat tilat                    2.759
  S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat          14.187
 
  S1.1 Opetustuntien lukumäärä             89.942   Toiminnoittaiset kust./tunti     107     44
  S1.1.1 - josta varhaisiän kasvatuksen tunteja     12.114
  S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit     2.268   Maks. palv.toim. euroa/mp.tunti    98     -3
 
                   Edeltävä syksy    Syksy   Vuosi-
                       (7 kk)   (5 kk)    arvo
  Oppilasmäärä yhteensä           10.867   10.974   10.912  Opetus euroa/opisk.    526     76
  - josta varhaisiän kasvatuksen opp.    3.797    3.922    3.849  Osuus prosentteina     35
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K08K7YQ ***
                                                            sivu   3
             TAITEEN PERUSOPETUKSEN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2015 (EUROA)
 
 
@
 
 715 Kuvataiteen perusopetus
 
 
TOIMINNOITTAISET      --------------------- KUSTANNUKSET -----------------------  ------ TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN -------
================                                     Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot   Arvon-   Kustan-  euroa/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (ei alv)  lisäverot   nukset  opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus   Tulot
                   M1     M2     M3  yhteensä   tunti     R2     R3     R8  yhteensä
 
K1.0 Opetus          4.135.740   706.036   143.081  4.984.857    79   64.378       3.312.327 3.376.705
K2.0 Kiinteistöt         110.072  1.303.496   74.485  1.488.053    24     0        107.268  107.268
K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.  1.187.990   445.290   61.207  1.694.487    27   5.200        65.170   70.370
 
K0.0 YHTEENSÄ         5.433.803  2.454.823   278.785  8.167.411    129   69.578       3.484.765 3.554.343
   josta opiskelijamaksut                                          2.362.474
 
   euroa/opetustunti        86     39      4     129          1          55     56
 
MUUT MENOT JA TULOT
===================
 
M2.0 Maksullinen palvelutoim   932.836   91.962   14.598  1.039.396        4.960     0  321.259  326.219
M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0      0          0     0     0     0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0   87.085    8.736   95.821          0     0     0     0
M4.0 Investoinnit yhteensä       0   87.085    8.736   95.821          0     0     0     0
M8.0 Maanvuokra                1.268      0    1.268
M9.0 Muut kustannukset         0   100.531      0   100.531          0     0     0     0
 
M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     932.836   280.846   23.334  1.237.016        4.960     0  321.259  326.219
 
POISTOT
==========               Valtionosuus- Maksullinen  Yhteensä
                      toiminta palv.toim.
M5.1 Rakennukset               39.408      0   39.408
M5.9 Muiden investointien poistot       11.922      0   11.922
M5.0 Poistot yhteensä             51.330      0   51.330
   euroa/opetustunti               1      0      1
 
SUORITTEET
==========                         Määrä                    Brutto   Netto
                             -------                   -------   ------
  S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          12.220     Kiinteistöt euroa/neliö     122    113
  josta
  S2.1 Omat tilat                    6.575
  S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat          5.645
 
  S1.1 Opetustuntien lukumäärä             63.237   Toiminnoittaiset kust./tunti     129     73
  S1.1.1 - josta varhaisiän kasvatuksen tunteja     7.204
  S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit    10.700   Maks. palv.toim. euroa/mp.tunti    97     67
 
                   Edeltävä syksy    Syksy   Vuosi-
                       (7 kk)   (5 kk)    arvo
  Oppilasmäärä yhteensä           7.314    7.146    7.244  Opetus euroa/opisk.    688    222
  - josta varhaisiän kasvatuksen opp.     913    1.047     969  Osuus prosentteina     13
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K08K7YQ ***
                                                            sivu   4
             TAITEEN PERUSOPETUKSEN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2015 (EUROA)
 
 
@
 
 716 Käsityön perusopetus
 
 
TOIMINNOITTAISET      --------------------- KUSTANNUKSET -----------------------  ------ TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN -------
================                                     Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot   Arvon-   Kustan-  euroa/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (ei alv)  lisäverot   nukset  opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus   Tulot
                   M1     M2     M3  yhteensä   tunti     R2     R3     R8  yhteensä
 
K1.0 Opetus           706.955   116.446   14.820   838.221    40   46.702        762.256  808.958
K2.0 Kiinteistöt            0   320.763   44.309   365.072    17   16.156           0   16.156
K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   255.004   42.003    4.369   301.376    14     0           0     0
 
K0.0 YHTEENSÄ          961.959   479.212   63.498  1.504.669    71   62.858        762.256  825.114
   josta opiskelijamaksut                                           512.085
 
   euroa/opetustunti        45     23      3     71          3          36     39
 
MUUT MENOT JA TULOT
===================
 
M2.0 Maksullinen palvelutoim   11.969      0      0   11.969          0     0   12.191   12.191
M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0      0          0     0     0     0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.   3.322     487     19    3.828        3.000     0     0   3.000
M4.0 Investoinnit yhteensä     3.322     487     19    3.828        3.000     0     0   3.000
M8.0 Maanvuokra                  0      0      0
M9.0 Muut kustannukset         0      0      0      0          0     0     0     0
 
M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     15.291     487     19   15.797        3.000     0   12.191   15.191
 
POISTOT
==========               Valtionosuus- Maksullinen  Yhteensä
                      toiminta palv.toim.
M5.1 Rakennukset                  1      0      1
M5.9 Muiden investointien poistot       9.268      0    9.268
M5.0 Poistot yhteensä             9.268      0    9.268
   euroa/opetustunti               0      0      0
 
SUORITTEET
==========                         Määrä                    Brutto   Netto
                             -------                   -------   ------
  S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          4.864     Kiinteistöt euroa/neliö     75     72
  josta
  S2.1 Omat tilat                     244
  S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat          4.620
 
  S1.1 Opetustuntien lukumäärä             21.205   Toiminnoittaiset kust./tunti     71     32
  S1.1.1 - josta varhaisiän kasvatuksen tunteja      865
  S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit      252   Maks. palv.toim. euroa/mp.tunti    47     -1
 
                   Edeltävä syksy    Syksy   Vuosi-
                       (7 kk)   (5 kk)    arvo
  Oppilasmäärä yhteensä           2.208    2.151    2.184  Opetus euroa/opisk.    384     13
  - josta varhaisiän kasvatuksen opp.     119     140     128  Osuus prosentteina     6
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K08K7YQ ***
                                                            sivu   5
             TAITEEN PERUSOPETUKSEN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2015 (EUROA)
 
 
@
 
 717 Teatteritaiteen perusop.
 
 
TOIMINNOITTAISET      --------------------- KUSTANNUKSET -----------------------  ------ TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN -------
================                                     Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot   Arvon-   Kustan-  euroa/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (ei alv)  lisäverot   nukset  opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus   Tulot
                   M1     M2     M3  yhteensä   tunti     R2     R3     R8  yhteensä
 
K1.0 Opetus           437.486   69.123   12.487   519.096    55   19.446        451.712  471.158
K2.0 Kiinteistöt         12.001   117.983   11.938   141.922    15     0        29.120   29.120
K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   229.008   68.712   11.612   309.332    33     0         1.241   1.241
 
K0.0 YHTEENSÄ          678.495   255.818   36.037   970.350    103   19.446        482.073  501.519
   josta opiskelijamaksut                                           282.834
 
   euroa/opetustunti        72     27      4     103          2          51     53
 
MUUT MENOT JA TULOT
===================
 
M2.0 Maksullinen palvelutoim    8.562     26      4    8.592          0     0   12.507   12.507
M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0      0          0     0     0     0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0      0          0     0     0     0
M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0      0          0     0     0     0
M8.0 Maanvuokra                  0      0      0
M9.0 Muut kustannukset         0      0      0      0          0     0     0     0
 
M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)      8.562     26      4    8.592          0     0   12.507   12.507
 
POISTOT
==========               Valtionosuus- Maksullinen  Yhteensä
                      toiminta palv.toim.
M5.1 Rakennukset                  0      0      0
M5.9 Muiden investointien poistot       3.191      0    3.191
M5.0 Poistot yhteensä             3.191      0    3.191
   euroa/opetustunti               0      0      0
 
SUORITTEET
==========                         Määrä                    Brutto   Netto
                             -------                   -------   ------
  S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          1.318     Kiinteistöt euroa/neliö     108     86
  josta
  S2.1 Omat tilat                     444
  S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat           874
 
  S1.1 Opetustuntien lukumäärä              9.378   Toiminnoittaiset kust./tunti     103     50
  S1.1.1 - josta varhaisiän kasvatuksen tunteja      320
  S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit      264   Maks. palv.toim. euroa/mp.tunti    33    -15
 
                   Edeltävä syksy    Syksy   Vuosi-
                       (7 kk)   (5 kk)    arvo
  Oppilasmäärä yhteensä           1.009    1.029    1.017  Opetus euroa/opisk.    510     47
  - josta varhaisiän kasvatuksen opp.      75     75     75  Osuus prosentteina     7
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K08K7YQ ***
                                                            sivu   6
             TAITEEN PERUSOPETUKSEN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2015 (EUROA)
 
 
@
 
 718 Arkkitehtuurin perusop.
 
 
TOIMINNOITTAISET      --------------------- KUSTANNUKSET -----------------------  ------ TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN -------
================                                     Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot   Arvon-   Kustan-  euroa/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (ei alv)  lisäverot   nukset  opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus   Tulot
                   M1     M2     M3  yhteensä   tunti     R2     R3     R8  yhteensä
 
K1.0 Opetus           188.051   56.480    9.679   254.210    74    930        337.737  338.667
K2.0 Kiinteistöt            0   44.841    5.942   50.783    15     0           0     0
K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   139.021   26.663    4.420   170.104    49     0           0     0
 
K0.0 YHTEENSÄ          327.072   127.984   20.041   475.097    137    930        337.737  338.667
   josta opiskelijamaksut                                           287.636
 
   euroa/opetustunti        95     37      6     137          0          98     98
 
MUUT MENOT JA TULOT
===================
 
M2.0 Maksullinen palvelutoim      0   11.547    1.879   13.426          0     0   39.422   39.422
M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0      0          0     0     0     0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0    8.779      0    8.779          0     0     0     0
M4.0 Investoinnit yhteensä       0    8.779      0    8.779          0     0     0     0
M8.0 Maanvuokra                  0      0      0
M9.0 Muut kustannukset         0      0      0      0          0     0     0     0
 
M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0   20.326    1.879   22.205          0     0   39.422   39.422
 
POISTOT
==========               Valtionosuus- Maksullinen  Yhteensä
                      toiminta palv.toim.
M5.1 Rakennukset                  0      0      0
M5.9 Muiden investointien poistot        143      0     143
M5.0 Poistot yhteensä              143      0     143
   euroa/opetustunti               0      0      0
 
SUORITTEET
==========                         Määrä                    Brutto   Netto
                             -------                   -------   ------
  S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala           509     Kiinteistöt euroa/neliö     100    100
  josta
  S2.1 Omat tilat                     124
  S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat           385
 
  S1.1 Opetustuntien lukumäärä              3.457   Toiminnoittaiset kust./tunti     137     39
  S1.1.1 - josta varhaisiän kasvatuksen tunteja      624
  S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit     1.846   Maks. palv.toim. euroa/mp.tunti    7    -14
 
                   Edeltävä syksy    Syksy   Vuosi-
                       (7 kk)   (5 kk)    arvo
  Oppilasmäärä yhteensä            586     636     607  Opetus euroa/opisk.    419    -139
  - josta varhaisiän kasvatuksen opp.     118     123     120  Osuus prosentteina     20
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K08K7YQ ***
                                                            sivu   7
             TAITEEN PERUSOPETUKSEN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2015 (EUROA)
 
 
@
 
 719 Sanataiteen perusopetus
 
 
TOIMINNOITTAISET      --------------------- KUSTANNUKSET -----------------------  ------ TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN -------
================                                     Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot   Arvon-   Kustan-  euroa/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (ei alv)  lisäverot   nukset  opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus   Tulot
                   M1     M2     M3  yhteensä   tunti     R2     R3     R8  yhteensä
 
K1.0 Opetus           103.849   29.274    7.026   140.149    71     0        173.512  173.512
K2.0 Kiinteistöt            0   15.372    3.689   19.061    10     0           0     0
K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.    99.912    2.550     612   103.074    52     0        17.600   17.600
 
K0.0 YHTEENSÄ          203.761   47.196   11.327   262.284    133     0        191.112  191.112
   josta opiskelijamaksut                                           119.144
 
   euroa/opetustunti        103     24      6     133          0          97     97
 
MUUT MENOT JA TULOT
===================
 
M2.0 Maksullinen palvelutoim   279.364   44.462   10.671   334.497          0     0  382.224  382.224
M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0      0          0     0     0     0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0      0          0     0     0     0
M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0      0          0     0     0     0
M8.0 Maanvuokra                  0      0      0
M9.0 Muut kustannukset         0     429      0     429          0     0     0     0
 
M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     279.364   44.891   10.671   334.926          0     0  382.224  382.224
 
POISTOT
==========               Valtionosuus- Maksullinen  Yhteensä
                      toiminta palv.toim.
M5.1 Rakennukset                  0      0      0
M5.9 Muiden investointien poistot        531      0     531
M5.0 Poistot yhteensä              531      0     531
   euroa/opetustunti               0      0      0
 
SUORITTEET
==========                         Määrä                    Brutto   Netto
                             -------                   -------   ------
  S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala           120     Kiinteistöt euroa/neliö     159    159
  josta
  S2.1 Omat tilat                      0
  S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat           120
 
  S1.1 Opetustuntien lukumäärä              1.977   Toiminnoittaiset kust./tunti     133     36
  S1.1.1 - josta varhaisiän kasvatuksen tunteja       82
  S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit      110   Maks. palv.toim. euroa/mp.tunti  3.041    -434
 
                   Edeltävä syksy    Syksy   Vuosi-
                       (7 kk)   (5 kk)    arvo
  Oppilasmäärä yhteensä            430     490     455  Opetus euroa/opisk.    308    -73
  - josta varhaisiän kasvatuksen opp.      10     17     13  Osuus prosentteina     3
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K08K7YQ ***
                                                            sivu   8
             TAITEEN PERUSOPETUKSEN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2015 (EUROA)
 
 
@
 
 721 Sirkustaiteen perusopet.
 
 
TOIMINNOITTAISET      --------------------- KUSTANNUKSET -----------------------  ------ TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN -------
================                                     Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot   Arvon-   Kustan-  euroa/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (ei alv)  lisäverot   nukset  opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus   Tulot
                   M1     M2     M3  yhteensä   tunti     R2     R3     R8  yhteensä
 
K1.0 Opetus           577.560   122.381   26.400   726.341    53   23.059        746.041  769.100
K2.0 Kiinteistöt         29.006   149.609   28.617   207.232    15     0        117.583  117.583
K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   259.192   35.033    6.627   300.852    22     0           0     0
 
K0.0 YHTEENSÄ          865.757   307.023   61.646  1.234.426    90   23.059        863.624  886.683
   josta opiskelijamaksut                                           531.254
 
   euroa/opetustunti        63     22      4     90          2          63     65
 
MUUT MENOT JA TULOT
===================
 
M2.0 Maksullinen palvelutoim   807.093   226.601   54.383  1.088.077       195.000   9.148  851.328 1.055.476
M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0      0          0     0     0     0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0   22.229    5.335   27.564        27.192     0     0   27.192
M4.0 Investoinnit yhteensä       0   22.229    5.335   27.564        27.192     0     0   27.192
M8.0 Maanvuokra                  0      0      0
M9.0 Muut kustannukset         0   47.628    7.964   55.592          0     0  199.036  199.036
 
M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     807.093   296.457   67.682  1.171.232       222.192   9.148 1.050.364 1.281.704
 
POISTOT
==========               Valtionosuus- Maksullinen  Yhteensä
                      toiminta palv.toim.
M5.1 Rakennukset               49.500      0   49.500
M5.9 Muiden investointien poistot       15.492    3.944   19.436
M5.0 Poistot yhteensä             64.992    3.944   68.936
   euroa/opetustunti               5      0      3
 
SUORITTEET
==========                         Määrä                    Brutto   Netto
                             -------                   -------   ------
  S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          2.993     Kiinteistöt euroa/neliö     69     30
  josta
  S2.1 Omat tilat                    1.001
  S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat          1.992
 
  S1.1 Opetustuntien lukumäärä             13.717   Toiminnoittaiset kust./tunti     90     25
  S1.1.1 - josta varhaisiän kasvatuksen tunteja     1.134
  S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit     9.936   Maks. palv.toim. euroa/mp.tunti   110     3
 
                   Edeltävä syksy    Syksy   Vuosi-
                       (7 kk)   (5 kk)    arvo
  Oppilasmäärä yhteensä           1.204    1.378    1.277  Opetus euroa/opisk.    569    -33
  - josta varhaisiän kasvatuksen opp.     191     327     248  Osuus prosentteina     19
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K08K7YQ ***
                                                            sivu   9
             TAITEEN PERUSOPETUKSEN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2015 (EUROA)
 
 Raportti yhteensä
@
 
 
 
 
TOIMINNOITTAISET      --------------------- KUSTANNUKSET -----------------------  ------ TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN -------
================                                     Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot   Arvon-   Kustan-  euroa/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (ei alv)  lisäverot   nukset  opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus   Tulot
                   M1     M2     M3  yhteensä   tunti     R2     R3     R8  yhteensä
 
K1.0 Opetus         105.290.020  9.408.337  1.268.763 115.967.120    61  709.381      57.415.826 58.125.207
K2.0 Kiinteistöt        1.477.967 16.718.636  1.172.751 19.369.354    10   61.156       1.734.915 1.796.071
K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.  15.901.868  4.267.427   588.619 20.757.914    11  105.811        969.385 1.075.196
 
K0.0 YHTEENSÄ        122.669.862 30.394.399  3.030.147 156.094.408    82  876.348      60.120.127 60.996.475
   josta opiskelijamaksut                                         31.473.982
 
   euroa/opetustunti        64     16      2     82          0          32     32
 
MUUT MENOT JA TULOT
===================
 
M2.0 Maksullinen palvelutoim  4.930.076  1.582.484   212.096  6.724.656       250.058   9.148 5.664.948 5.924.154
M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet    340.945  1.044.771   250.746  1.636.462       285.000     0     0  285.000
 4.0.9 Muut kuin perustamish.   3.995   557.767   90.118   651.880        31.700     0   78.000  109.700
M4.0 Investoinnit yhteensä    344.940  1.602.538   340.864  2.288.342       316.700     0   78.000  394.700
M8.0 Maanvuokra                27.476      0   27.476
M9.0 Muut kustannukset     6.104.355  2.732.851   161.175  8.998.381          0     0 3.243.769 3.243.769
 
M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)   11.379.371  5.945.348   714.134 18.038.853       566.758   9.148 8.986.717 9.562.623
 
POISTOT
==========               Valtionosuus- Maksullinen  Yhteensä
                      toiminta palv.toim.
M5.1 Rakennukset               468.016   79.060   547.076
M5.9 Muiden investointien poistot      924.071   20.447   944.518
M5.0 Poistot yhteensä           1.392.085   99.507  1.491.592
   euroa/opetustunti               1      1      1
 
SUORITTEET
==========                         Määrä                    Brutto   Netto
                             -------                   -------   ------
  S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala         160.614     Kiinteistöt euroa/neliö     121    109
  josta
  S2.1 Omat tilat                    62.179
  S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat          98.435
 
  S1.1 Opetustuntien lukumäärä            1.907.041   Toiminnoittaiset kust./tunti     82     50
  S1.1.1 - josta varhaisiän kasvatuksen tunteja    151.981
  S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit    67.133   Maks. palv.toim. euroa/mp.tunti   100     12
 
                   Edeltävä syksy    Syksy   Vuosi-
                       (7 kk)   (5 kk)    arvo
  Oppilasmäärä yhteensä           84.934   85.512   85.175  Opetus euroa/opisk.   1.362    679
  - josta varhaisiän kasvatuksen opp.    28.264   29.151   28.634  Osuus prosentteina     34