KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K08T6QO ***

TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄYTTÖKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN (EUROA/OPISKELIJA) JA YHTEENSÄ (EUROA/OPETUSTUNTI) SEKÄ SUORITTEET
Omistaja Oppi-
lai-
toksia
Opis-
keli-
joita
Varh.iän
kasv.opp.
edelli-
sestä
Opetus
euroa
/opisk.
Kiin-
teistöt
euroa
/opisk.
Ylläp.-
hallinto
euroa
/opisk.
Yhteensä
euroa
/opisk.
Toteut.
opetus-
tuntien
määrä
Yhteensä
euroa
/opetus-
tunti
Opet.
tuntia
/opis-
kelija
Huo-
neisto
p-alat
m2
josta
vuokr.
tiloja
m2
Musiikin perusopetus
Yksityinen 35 32.299 12.876 1.648 257 257 2.163 888.728 78,62 28 59.254 47.185
Kunta 49 27.392 9.853 1.680 219 269 2.169 762.296 77,93 28 58.678 19.837
Kuntayhtymä 3 1.789 503 1.954 366 265 2.585 53.104 87,09 30 3.712 3.590
Musiikin perusopetus 87 61.479 23.232 1.672 244 263 2.178 1704128 78,57 28 121.644 70.612
Tanssin perusopetus
Yksityinen 21 9.628 3.415 519 201 166 886 77.427 110,23 8 14.785 13.595
Kunta 15 1.088 377 415 111 94 620 8.799 76,72 8 1.742 535
Kuntayhtymä 1 196 57 1.477 329 102 1.908 3.716 100,45 19 419 57
Tanssin perusopetus 37 10.912 3.849 526 195 158 878 89.942 106,55 8 16.946 14.187
Kuvataiteen perusopetus
Yksityinen 6 3.036 398 680 162 254 1.096 26.130 127,29 9 4.191 4.191
Kunta 11 4.208 571 694 237 219 1.151 37.107 130,47 9 8.029 1.454
Kuvataiteen perusopetus 17 7.244 969 688 205 234 1.127 63.237 129,16 9 12.220 5.645
Käsityön perusopetus
Yksityinen 5 2.184 128 384 167 138 689 21.205 70,96 10 4.864 4.620
Käsityön perusopetus 5 2.184 128 384 167 138 689 21.205 70,96 10 4.864 4.620
Teatteritaiteen perusop.
Yksityinen 3 606 0 697 140 337 1.174 6.018 118,19 10 874 874
Kunta 1 411 75 236 138 256 630 3.360 77,12 8 444 0
Teatteritaiteen perusop. 4 1.017 75 510 140 304 954 9.378 103,47 9 1.318 874
Arkkitehtuurin perusop.
Yksityinen 1 569 120 380 75 271 725 2.964 139,09 5 385 385
Kunta 1 38 0 1.006 219 425 1.650 493 127,42 13 124 0
Arkkitehtuurin perusop. 2 607 120 419 84 280 783 3.457 137,43 6 509 385
Sanataiteen perusopetus
Yksityinen 1 455 13 308 42 227 576 1.977 132,67 4 120 120
Sanataiteen perusopetus 1 455 13 308 42 227 576 1.977 132,67 4 120 120
Sirkustaiteen perusopet.
Yksityinen 4 1.277 248 569 162 236 967 13.717 89,99 11 2.993 1.992
Sirkustaiteen perusopet. 4 1.277 248 569 162 236 967 13.717 89,99 11 2.993 1.992
Yhteensä 157 85.175 28.634 1.362 227 244 1.833 1907041 81,85 22 160.614 98.435