KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K08T6YM ***

TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄYTTÖKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN (EUROA/OPISKELIJA) JA YHTEENSÄ (EUROA/OPETUSTUNTI) SEKÄ SUORITTEET
Maakunta Oppi-
lai-
toksia
Opis-
keli-
joita
Varh.iän
kasv.opp.
edelli-
sestä
Opetus
euroa
/opisk.
Kiin-
teistöt
euroa
/opisk.
Ylläp.-
hallinto
euroa
/opisk.
Yhteensä
euroa
/opisk.
Toteut.
opetus-
tuntien
määrä
Yhteensä
euroa
/opetus-
tunti
Opet.
tuntia
/opis-
kelija
Huo-
neisto
p-alat
m2
josta
vuokr.
tiloja
m2
Uusimaa 46 34.582 11.911 1.217 208 247 1.671 673.735 85,78 19 51.053 36.353
Varsinais-Suomi 9 4.328 1.419 1.470 307 295 2.071 114.768 78,11 27 12.320 11.425
Satakunta 5 2.991 997 1.486 267 205 1.959 73.799 79,37 25 8.400 3.463
Kanta-Häme 7 3.467 1.476 1.365 260 225 1.849 77.609 82,63 22 6.525 3.093
Pirkanmaa 12 6.269 1.890 1.474 246 254 1.973 160.078 77,27 26 14.818 10.892
Päijät-Häme 7 2.976 1.022 1.283 297 204 1.785 65.408 81,21 22 7.947 4.587
Kymenlaakso 2 1.789 501 1.990 222 229 2.440 56.902 76,71 32 4.573 2.822
Etelä-Karjala 6 2.456 605 1.258 271 301 1.830 53.138 84,57 22 3.292 2.455
Etelä-Savo 5 2.465 642 1.249 213 212 1.675 56.174 73,49 23 5.342 1.448
Pohjois-Savo 5 3.070 1.240 1.666 171 269 2.106 81.543 79,28 27 3.690 2.602
Pohjois-Karjala 4 2.282 888 1.455 144 265 1.863 55.832 76,17 24 4.498 304
Keski-Suomi 12 2.953 831 1.729 288 212 2.229 76.315 86,26 26 6.252 3.718
Etelä-Pohjanmaa 7 3.048 1.048 1.474 186 198 1.858 78.537 72,11 26 5.391 2.635
Pohjanmaa 7 2.486 1.126 1.350 387 282 2.020 52.759 95,17 21 4.067 4.003
Keski-Pohjanmaa 2 1.640 675 1.041 168 148 1.356 29.136 76,37 18 2.577 2.577
Pohjois-Pohjanmaa 10 4.729 1.342 1.385 160 249 1.794 108.704 78,05 23 10.431 1.848
Kainuu 4 1.836 541 1.300 158 166 1.625 37.861 78,80 21 4.233 1.531
Lappi 7 1.808 478 1.953 330 329 2.612 54.743 86,27 30 5.205 2.679
Yhteensä 157 85.175 28.634 1.362 227 244 1.833 1907041 81,85 22 160.614 98.435