KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K08T6YZ ***

TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄYTTÖKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN (EUROA/OPISKELIJA) JA YHTEENSÄ (EUROA/OPETUSTUNTI) SEKÄ SUORITTEET
Oppilaitoksen koko Oppi-
lai-
toksia
Opis-
keli-
joita
Varh.iän
kasv.opp.
edelli-
sestä
Opetus
euroa
/opisk.
Kiin-
teistöt
euroa
/opisk.
Ylläp.-
hallinto
euroa
/opisk.
Yhteensä
euroa
/opisk.
Toteut.
opetus-
tuntien
määrä
Yhteensä
euroa
/opetus-
tunti
Opet.
tuntia
/opis-
kelija
Huo-
neisto
p-alat
m2
josta
vuokr.
tiloja
m2
-199 31 3.236 801 1.217 239 260 1.716 61.964 89,65 19 8.691 3.687
200-399 38 11.290 2.487 1.104 204 274 1.582 210.199 84,97 19 23.422 10.765
400-599 31 14.580 4.587 1.381 197 274 1.852 337.839 79,94 23 22.120 10.516
600-799 25 17.131 5.526 1.438 232 253 1.923 404.041 81,51 24 28.291 14.289
800-999 11 9.652 3.573 1.408 246 249 1.902 220.967 83,09 23 21.391 12.936
1000- 21 29.285 11.661 1.407 242 208 1.857 672.031 80,92 23 56.699 46.242
Yhteensä 157 85.175 28.634 1.362 227 244 1.833 1907041 81,85 22 160.614 98.435