KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** KANSALAISOPISTOT JA KESÄYLIOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K09C3Q ***
 
TILINPÄÄTÖKSEN MUKAISET KUSTANNUKSET JA TULOT EUROA JA EUROA OPETUSTUNTIA KOHDEN
SEKÄ KÄYTTÖ- ETTÄ INVESTOINTIMENOT, VERTAILURYHMÄNÄ KOKO MAAN TIEDOT

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /tunti
2015
/tunti
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
    81 Kansalaisopistot
   192 Kansalaisopistot
                 
Oppilaitosten lkm 179,0 180,0 -0,6       179,0  
Opetustuntien lkm yht. 2.266.781,0 2.320.322,0 -2,3       2.266.781  
- josta maks. palvelutoiminnan tunnit 78.563,0 84.752,0 -7,3       78.563  
- josta taiteen perusopetuksen tunnit 178.450,0 184.258,0 -3,2       178.450  
                 
K Ä Y T T Ö M E N O T                
Palkat ja palkkiot 111.064.261 110.823.679 0,2 49 48 2,6 49,0 0,0
Eläkekulut ja muut henkilösivukulut 33.131.507 32.382.939 2,3 15 14 4,7 14,6 0,0
- josta muut henkilösivukulut 5.943.247 5.830.024 1,9 3 3 4,3 2,6 0,0
Asiakaspalvelujen ostot valtiolta 2.000 24.000 -91,7 0 0 -91,5 0,0 0,0
Asiakaspalvelujen ostot kunnilta 994.348 896.536 10,9 0 0 13,5 0,4 0,0
Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä 2.240.000 94.000 2.283,0 1 0 2.339,3 1,0 0,0
Asiakaspalvelujen ostot muilta 910.009 642.177 41,7 0 0 45,1 0,4 0,0
Muiden palvelujen ostot 23.950.949 24.624.785 -2,7 11 11 -0,4 10,6 0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4.386.488 4.468.724 -1,8 2 2 0,5 1,9 0,0
Avustukset 903.000 1.027.000 -12,1 0 0 -10,0 0,4 0,0
Vuokramenot, ulkoiset 8.155.541 6.836.785 19,3 4 3 22,1 3,6 0,0
Vuokramenot, sisäiset 20.723.781 21.519.368 -3,7 9 9 -1,4 9,1 0,0
Muut menot 1.531.227 1.462.362 4,7 1 1 7,2 0,7 0,0
Toimintamenot yhteensä 207.993.109 204.802.356 1,6 92 88 4,0 91,8 0,0
- josta maks. palvelutoiminnan menot yht 8.833.489 6.081.463 45,3 112 72 56,7 112,4 0,0
- josta sisäiset menot yhteensä 25.904.000 27.812.000 -6,9 11 12 -4,7 11,4 0,0
- josta taiteen perusopetuksen menot yht 14.282.671 12.502.978 14,2 80 68 18,0 80,0 0,0
Poistot ja arvonalentumiset 1.183.297 1.177.424 0,5 1 1 2,9 0,5 0,0
                 
Vyörytyserät 2.453.882 2.519.249 -2,6 1 1 -0,3 1,1 0,0
Palautusjärjestelmän arvonlisävero 3.677.000 3.577.000 2,8 2 2 5,2 1,6 0,0
Muut laskennalliset menot 0 52.333 -100,0 0 0 -100,0 0,0 0,0
Väh. sis.vuokriin sis. pääomakust. osuus -8.439.000 -8.110.000 4,1 -4 -3 6,5 -3,7 0,0
Käyttömenot yhteensä 206.868.288 204.018.362 1,4 91 88 3,8 91,3 0,0
                 
K Ä Y T T Ö T U L O T                
Myyntitulot valtiolta 5.858.554 2.851.759 105,4 3 1 110,3 2,6 0,0
Myyntitulot kunnilta 11.613.063 8.218.790 41,3 5 4 44,6 5,1 0,0
Myyntitulot kuntayhtymiltä 359.000 271.820 32,1 0 0 35,2 0,2 0,0
Myyntitulot muilta 2.881.785 3.285.095 -12,3 1 1 -10,2 1,3 0,0
Sisäiset myyntitulot 898.992 1.216.880 -26,1 0 1 -24,4 0,4 0,0
Maksut 41.849.731 41.542.370 0,7 18 18 3,1 18,5 0,0
Työllistämistuet 163.903 473.915 -65,4 0 0 -64,6 0,1 0,0
Muut tuet ja avustukset valtiolta 5.305.064 5.538.565 -4,2 2 2 -2,0 2,3 0,0
Tuet ja avustukset kunnilta ja ky:ltä 7.000   0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Tuet ja avustukset sos.turv.rahastoilta 78.000   0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Tuet ja avustukset EU:lta 16.000 68.932 -76,8 0 0 -76,2 0,0 0,0
Yksit. ja kesäyliop. EU-tuet, ei väh. 0 -21.932 -100,0 0 -0 -100,0 0,0 0,0
Tuet ja avustukset muilta 2.000.371 2.270.666 -11,9 1 1 -9,8 0,9 0,0
Vuokratulot, ulkoiset 822.263 791.930 3,8 0 0 6,3 0,4 0,0
Vuokratulot, sisäiset 246.276 167.497 47,0 0 0 50,5 0,1 0,0
Muut tulot 1.545.998 967.172 59,8 1 0 63,6 0,7 0,0
Valmistevarastojen muutos 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Valmistus omaan käyttöön 0 1.000 -100,0 0 0 -100,0 0,0 0,0
Toimintatulot yhteensä 73.646.000 67.644.456 8,9 32 29 11,4 32,5 0,0
- josta maks. palvelutoiminnan tulot yht 2.457.909 1.893.703 29,8 31 22 40,0 31,3 0,0
- josta sisäiset tulot yhteensä 1.897.000 1.699.000 11,7 1 1 14,3 0,8 0,0
                 
Vyörytyserät 139.000 38.000 265,8 0 0 274,4 0,1 0,0
Muut laskennalliset tulot 65.000 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Laskennalliset tulot yhteensä 204.000 38.000 436,8 0 0 449,5 0,1 0,0
                 
N E T T O K Ä Y T T Ö M E N O T                
Nettomenot yhteensä 133.018.288 136.335.906 -2,4 59 59 -0,1 58,7 0,0
Nettomenot/opetustunti 59 59 -0,1       58,7 0,0
                 
I N V E S T O I N T I M E N O T                
Tietokoneohjelmistojen hankinta 5.043 10.499 -52,0 0 0 -50,8 0,0 0,0
Muut aineettomat hyödykkeet, hankinta 85 41.000 -99,8 0 0 -99,8 0,0 0,0
Maa- ja vesialueet 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Asuinrakennusten hankinta 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Muiden rakennusten hankinta 468.000 604.819 -22,6 0 0 -20,8 0,2 0,0
Kiint. rakent. ja laitteet, hankinta 21.000 37.000 -43,2 0 0 -41,9 0,0 0,0
Tietokonelaitteiden hankinta 88.703 92.192 -3,8 0 0 -1,5 0,0 0,0
Viestintälaitteiden hankinta 10.000 51.092 -80,4 0 0 -80,0 0,0 0,0
Kuljetusvälineiden hankinta 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Muiden koneiden ja kaluston hankinta 398.112 636.856 -37,5 0 0 -36,0 0,2 0,0
Muiden aineell. hyödykkeiden hankinta 1.764 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Osakkeet ja osuudet, hankinta 21.000 17.174 22,3 0 0 25,2 0,0 0,0
Investointimenot yhteensä 1.013.707 1.490.632 -32,0 0 1 -30,4 0,4 0,0
Palautusjärjestelmän arvonlisävero 190.000 213.000 -10,8 0 0 -8,7 0,1 0,0
                 
I N V E S T O I N T I T U L O T                
Rah. osuudet invest. valtiolta 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Rah.osuudet invest. kunnilta ja ky:iltä 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Rah. osuudet invest. EU:lta 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Rah. osuudet invest. muilta 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Tietokoneohjelmistojen myynti 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Muut aineettomat hyödykkeet, myynti 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Maa- ja vesialueiden myynti 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Asuinrakennusten myynti 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Muiden rakennusten myynti 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Kiint. rak. ja laitteiden myynti 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Tietokonelaitteiden myynti 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Viestintälaitteiden myynti 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Kuljetusvälineiden myynti 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Muiden koneiden ja kaluston myynti 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Muiden aineell. hyödykkeiden myynti 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Osakkeet ja osuudet 19.557 19.439 0,6 0 0 3,0 0,0 0,0
Investointitulot yhteensä 19.557 19.439 0,6 0 0 3,0 0,0 0,0
                 
A R V O N L I S Ä V E R O T                
(kansalaisopistoista vain yksityiset)                
Toimintamenoista 727.337 771.220 -5,7 0 0 -3,5 0,3 0,0
- josta maks. palvelutoiminnan osuus 51.365 50.584 1,5 1 1 9,5 0,7 0,0
- josta taiteen perusopetuksen osuus 58.455 61.607 -5,1 0 0 -2,0 0,3 0,0
Vyörytyseristä 30.688 34.232 -10,4 0 0 -8,2 0,0 0,0
Investointimenoista 17.573 72.902 -75,9 0 0 -75,3 0,0 0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** KANSALAISOPISTOT JA KESÄYLIOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K09C3Q ***
 
TILINPÄÄTÖKSEN MUKAISET KUSTANNUKSET JA TULOT EUROA JA EUROA OPETUSTUNTIA KOHDEN
SEKÄ KÄYTTÖ- ETTÄ INVESTOINTIMENOT, VERTAILURYHMÄNÄ KOKO MAAN TIEDOT

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /tunti
2015
/tunti
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
    86 Kesäyliopistot
   921 Kesäyliopistot
                 
Oppilaitosten lkm 20,0 20,0 0,0       20,0  
Opetustuntien lkm yht. 112.438,0 112.092,0 0,3       112.438  
- josta maks. palvelutoiminnan tunnit 2.706,0 6.020,0 -55,0       2.706  
                 
K Ä Y T T Ö M E N O T                
Palkat ja palkkiot 7.352.155 7.445.900 -1,3 65 66 -1,6 65,4 0,0
Eläkekulut ja muut henkilösivukulut 1.596.490 1.596.249 0,0 14 14 -0,3 14,2 0,0
- josta muut henkilösivukulut 272.863 259.962 5,0 2 2 4,6 2,4 0,0
Asiakaspalvelujen ostot valtiolta 117.383 177.934 -34,0 1 2 -34,2 1,0 0,0
Asiakaspalvelujen ostot kunnilta 88.768 67.254 32,0 1 1 31,6 0,8 0,0
Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä 4.924 9.974 -50,6 0 0 -50,8 0,0 0,0
Asiakaspalvelujen ostot muilta 1.487.339 1.694.999 -12,3 13 15 -12,5 13,2 0,0
Muiden palvelujen ostot 4.218.797 4.538.920 -7,1 38 40 -7,3 37,5 0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 280.929 300.205 -6,4 2 3 -6,7 2,5 0,0
Avustukset 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Vuokramenot, ulkoiset 1.262.796 1.268.770 -0,5 11 11 -0,8 11,2 0,0
Vuokramenot, sisäiset 149.090 162.684 -8,4 1 1 -8,6 1,3 0,0
Muut menot 293.873 259.646 13,2 3 2 12,8 2,6 0,0
Toimintamenot yhteensä 16.852.545 17.522.543 -3,8 150 156 -4,1 149,9 0,0
- josta maks. palvelutoiminnan menot yht 753.094 1.218.601 -38,2 278 202 37,5 278,3 0,0
- josta sisäiset menot yhteensä 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Poistot ja arvonalentumiset 175.372 128.470 36,5 2 1 36,1 1,6 0,0
                 
Vyörytyserät 40.772 29.585 37,8 0 0 37,4 0,4 0,0
Palautusjärjestelmän arvonlisävero 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Muut laskennalliset menot 26.677 14.589 82,9 0 0 82,3 0,2 0,0
Väh. sis.vuokriin sis. pääomakust. osuus 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Käyttömenot yhteensä 17.095.366 17.695.187 -3,4 152 158 -3,7 152,0 0,0
                 
K Ä Y T T Ö T U L O T                
Myyntitulot valtiolta 53.999 342.736 -84,2 0 3 -84,3 0,5 0,0
Myyntitulot kunnilta 549.043 539.877 1,7 5 5 1,4 4,9 0,0
Myyntitulot kuntayhtymiltä 107.249 116.545 -8,0 1 1 -8,3 1,0 0,0
Myyntitulot muilta 1.267.783 1.183.667 7,1 11 11 6,8 11,3 0,0
Sisäiset myyntitulot 157.414 157.441 -0,0 1 1 -0,3 1,4 0,0
Maksut 7.414.674 7.349.804 0,9 66 66 0,6 65,9 0,0
Työllistämistuet 23.639 25.980 -9,0 0 0 -9,3 0,2 0,0
Muut tuet ja avustukset valtiolta 324.862 540.693 -39,9 3 5 -40,1 2,9 0,0
Tuet ja avustukset kunnilta ja ky:ltä 0   0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Tuet ja avustukset sos.turv.rahastoilta 0   0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Tuet ja avustukset EU:lta 0 62.671 -100,0 0 1 -100,0 0,0 0,0
Yksit. ja kesäyliop. EU-tuet, ei väh. 0 -62.671 -100,0 0 -1 -100,0 0,0 0,0
Tuet ja avustukset muilta 1.443.034 1.497.592 -3,6 13 13 -3,9 12,8 0,0
Vuokratulot, ulkoiset 15.170 8.266 83,5 0 0 83,0 0,1 0,0
Vuokratulot, sisäiset 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Muut tulot 252.364 196.762 28,3 2 2 27,9 2,2 0,0
Valmistevarastojen muutos 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Valmistus omaan käyttöön 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Toimintatulot yhteensä 11.609.231 11.959.360 -2,9 103 107 -3,2 103,3 0,0
- josta maks. palvelutoiminnan tulot yht 643.356 1.085.631 -40,7 238 180 31,8 237,8 0,0
- josta sisäiset tulot yhteensä 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
                 
Vyörytyserät 79 52 51,9 0 0 51,5 0,0 0,0
Muut laskennalliset tulot 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Laskennalliset tulot yhteensä 79 52 51,9 0 0 51,5 0,0 0,0
                 
N E T T O K Ä Y T T Ö M E N O T                
Nettomenot yhteensä 5.486.056 5.735.775 -4,4 49 51 -4,6 48,8 0,0
Nettomenot/opetustunti 49 51 -4,6       48,8 0,0
                 
I N V E S T O I N T I M E N O T                
Tietokoneohjelmistojen hankinta 1.488 3.340 -55,4 0 0 -55,6 0,0 0,0
Muut aineettomat hyödykkeet, hankinta 18.948 3.648 419,4 0 0 417,8 0,2 0,0
Maa- ja vesialueet 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Asuinrakennusten hankinta 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Muiden rakennusten hankinta 54.524 0 0,0 0 0 0,0 0,5 0,0
Kiint. rakent. ja laitteet, hankinta 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Tietokonelaitteiden hankinta 19.648 33.072 -40,6 0 0 -40,8 0,2 0,0
Viestintälaitteiden hankinta 347 3.828 -90,9 0 0 -91,0 0,0 0,0
Kuljetusvälineiden hankinta 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Muiden koneiden ja kaluston hankinta 43.018 53.440 -19,5 0 0 -19,7 0,4 0,0
Muiden aineell. hyödykkeiden hankinta 0 1.159 -100,0 0 0 -100,0 0,0 0,0
Osakkeet ja osuudet, hankinta 0 243.270 -100,0 0 2 -100,0 0,0 0,0
Investointimenot yhteensä 137.973 341.757 -59,6 1 3 -59,8 1,2 0,0
Palautusjärjestelmän arvonlisävero 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
                 
I N V E S T O I N T I T U L O T                
Rah. osuudet invest. valtiolta 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Rah.osuudet invest. kunnilta ja ky:iltä 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Rah. osuudet invest. EU:lta 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Rah. osuudet invest. muilta 0 1.294 -100,0 0 0 -100,0 0,0 0,0
Tietokoneohjelmistojen myynti 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Muut aineettomat hyödykkeet, myynti 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Maa- ja vesialueiden myynti 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Asuinrakennusten myynti 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Muiden rakennusten myynti 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Kiint. rak. ja laitteiden myynti 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Tietokonelaitteiden myynti 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Viestintälaitteiden myynti 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Kuljetusvälineiden myynti 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Muiden koneiden ja kaluston myynti 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Muiden aineell. hyödykkeiden myynti 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Osakkeet ja osuudet 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Investointitulot yhteensä 0 1.294 -100,0 0 0 -100,0 0,0 0,0
                 
A R V O N L I S Ä V E R O T                
(kansalaisopistoista vain yksityiset)                
Toimintamenoista 1.029.221 1.080.723 -4,8 9 10 -5,1 9,2 0,0
- josta maks. palvelutoiminnan osuus 58.315 124.910 -53,3 22 21 3,9 21,6 0,0
Vyörytyseristä 1.318 949 38,9 0 0 38,5 0,0 0,0
Investointimenoista 25.549 18.194 40,4 0 0 40,0 0,2 0,0

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** KANSALAISOPISTOT JA KESÄYLIOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.01.2017 ***
*** RAPORTTI: K09C3Q ***
 
TILINPÄÄTÖKSEN MUKAISET KUSTANNUKSET JA TULOT EUROA JA EUROA OPETUSTUNTIA KOHDEN
SEKÄ KÄYTTÖ- ETTÄ INVESTOINTIMENOT, VERTAILURYHMÄNÄ KOKO MAAN TIEDOT

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /tunti
2015
/tunti
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
                                                 Yhteensä
 
                 
Oppilaitosten lkm 199,0 200,0 -0,5       199,0  
Opetustuntien lkm yht. 2.379.219,0 2.432.414,0 -2,2       2.379.219  
- josta maks. palvelutoiminnan tunnit 81.269,0 90.772,0 -10,5       81.269  
- josta taiteen perusopetuksen tunnit 178.450,0 184.258,0 -3,2       178.450  
                 
K Ä Y T T Ö M E N O T                
Palkat ja palkkiot 118.416.416 118.269.579 0,1 50 49 2,4 49,8 0,0
Eläkekulut ja muut henkilösivukulut 34.727.997 33.979.188 2,2 15 14 4,5 14,6 0,0
- josta muut henkilösivukulut 6.216.110 6.089.986 2,1 3 3 4,4 2,6 0,0
Asiakaspalvelujen ostot valtiolta 119.383 201.934 -40,9 0 0 -39,6 0,1 0,0
Asiakaspalvelujen ostot kunnilta 1.083.116 963.790 12,4 0 0 14,9 0,5 0,0
Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä 2.244.924 103.974 2.059,1 1 0 2.107,4 0,9 0,0
Asiakaspalvelujen ostot muilta 2.397.348 2.337.176 2,6 1 1 4,9 1,0 0,0
Muiden palvelujen ostot 28.169.746 29.163.705 -3,4 12 12 -1,2 11,8 0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4.667.417 4.768.929 -2,1 2 2 0,1 2,0 0,0
Avustukset 903.000 1.027.000 -12,1 0 0 -10,1 0,4 0,0
Vuokramenot, ulkoiset 9.418.337 8.105.555 16,2 4 3 18,8 4,0 0,0
Vuokramenot, sisäiset 20.872.871 21.682.052 -3,7 9 9 -1,6 8,8 0,0
Muut menot 1.825.100 1.722.008 6,0 1 1 8,4 0,8 0,0
Toimintamenot yhteensä 224.845.654 222.324.899 1,1 95 91 3,4 94,5 0,0
- josta maks. palvelutoiminnan menot yht 9.586.583 7.300.064 31,3 118 80 46,7 118,0 0,0
- josta sisäiset menot yhteensä 25.904.000 27.812.000 -6,9 11 11 -4,8 10,9 0,0
- josta taiteen perusopetuksen menot yht 14.282.671 12.502.978 14,2 80 68 18,0 80,0 0,0
Poistot ja arvonalentumiset 1.358.669 1.305.894 4,0 1 1 6,4 0,6 0,0
                 
Vyörytyserät 2.494.654 2.548.834 -2,1 1 1 0,1 1,0 0,0
Palautusjärjestelmän arvonlisävero 3.677.000 3.577.000 2,8 2 1 5,1 1,5 0,0
Muut laskennalliset menot 26.677 66.922 -60,1 0 0 -59,2 0,0 0,0
Väh. sis.vuokriin sis. pääomakust. osuus -8.439.000 -8.110.000 4,1 -4 -3 6,4 -3,5 0,0
Käyttömenot yhteensä 223.963.654 221.713.549 1,0 94 91 3,3 94,1 0,0
                 
K Ä Y T T Ö T U L O T                
Myyntitulot valtiolta 5.912.553 3.194.495 85,1 2 1 89,2 2,5 0,0
Myyntitulot kunnilta 12.162.106 8.758.667 38,9 5 4 42,0 5,1 0,0
Myyntitulot kuntayhtymiltä 466.249 388.365 20,1 0 0 22,7 0,2 0,0
Myyntitulot muilta 4.149.568 4.468.762 -7,1 2 2 -5,1 1,7 0,0
Sisäiset myyntitulot 1.056.406 1.374.321 -23,1 0 1 -21,4 0,4 0,0
Maksut 49.264.405 48.892.174 0,8 21 20 3,0 20,7 0,0
Työllistämistuet 187.542 499.895 -62,5 0 0 -61,6 0,1 0,0
Muut tuet ja avustukset valtiolta 5.629.926 6.079.258 -7,4 2 2 -5,3 2,4 0,0
Tuet ja avustukset kunnilta ja ky:ltä 7.000   0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Tuet ja avustukset sos.turv.rahastoilta 78.000   0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Tuet ja avustukset EU:lta 16.000 131.603 -87,8 0 0 -87,6 0,0 0,0
Yksit. ja kesäyliop. EU-tuet, ei väh. 0 -84.603 -100,0 0 -0 -100,0 0,0 0,0
Tuet ja avustukset muilta 3.443.405 3.768.258 -8,6 1 2 -6,6 1,4 0,0
Vuokratulot, ulkoiset 837.433 800.196 4,7 0 0 7,0 0,4 0,0
Vuokratulot, sisäiset 246.276 167.497 47,0 0 0 50,3 0,1 0,0
Muut tulot 1.798.362 1.163.934 54,5 1 0 58,0 0,8 0,0
Valmistevarastojen muutos 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Valmistus omaan käyttöön 0 1.000 -100,0 0 0 -100,0 0,0 0,0
Toimintatulot yhteensä 85.255.231 79.603.816 7,1 36 33 9,5 35,8 0,0
- josta maks. palvelutoiminnan tulot yht 3.101.265 2.979.334 4,1 38 33 16,3 38,2 0,0
- josta sisäiset tulot yhteensä 1.897.000 1.699.000 11,7 1 1 14,2 0,8 0,0
                 
Vyörytyserät 139.079 38.052 265,5 0 0 273,7 0,1 0,0
Muut laskennalliset tulot 65.000 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Laskennalliset tulot yhteensä 204.079 38.052 436,3 0 0 448,3 0,1 0,0
                 
N E T T O K Ä Y T T Ö M E N O T                
Nettomenot yhteensä 138.504.344 142.071.681 -2,5 58 58 -0,3 58,2 0,0
Nettomenot/opetustunti 58 58 -0,3       58,2 0,0
                 
I N V E S T O I N T I M E N O T                
Tietokoneohjelmistojen hankinta 6.531 13.839 -52,8 0 0 -51,8 0,0 0,0
Muut aineettomat hyödykkeet, hankinta 19.033 44.648 -57,4 0 0 -56,4 0,0 0,0
Maa- ja vesialueet 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Asuinrakennusten hankinta 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Muiden rakennusten hankinta 522.524 604.819 -13,6 0 0 -11,7 0,2 0,0
Kiint. rakent. ja laitteet, hankinta 21.000 37.000 -43,2 0 0 -42,0 0,0 0,0
Tietokonelaitteiden hankinta 108.351 125.264 -13,5 0 0 -11,6 0,0 0,0
Viestintälaitteiden hankinta 10.347 54.920 -81,2 0 0 -80,7 0,0 0,0
Kuljetusvälineiden hankinta 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Muiden koneiden ja kaluston hankinta 441.130 690.296 -36,1 0 0 -34,7 0,2 0,0
Muiden aineell. hyödykkeiden hankinta 1.764 1.159 52,2 0 0 55,6 0,0 0,0
Osakkeet ja osuudet, hankinta 21.000 260.444 -91,9 0 0 -91,8 0,0 0,0
Investointimenot yhteensä 1.151.680 1.832.389 -37,1 0 1 -35,7 0,5 0,0
Palautusjärjestelmän arvonlisävero 190.000 213.000 -10,8 0 0 -8,8 0,1 0,0
                 
I N V E S T O I N T I T U L O T                
Rah. osuudet invest. valtiolta 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Rah.osuudet invest. kunnilta ja ky:iltä 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Rah. osuudet invest. EU:lta 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Rah. osuudet invest. muilta 0 1.294 -100,0 0 0 -100,0 0,0 0,0
Tietokoneohjelmistojen myynti 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Muut aineettomat hyödykkeet, myynti 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Maa- ja vesialueiden myynti 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Asuinrakennusten myynti 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Muiden rakennusten myynti 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Kiint. rak. ja laitteiden myynti 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Tietokonelaitteiden myynti 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Viestintälaitteiden myynti 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Kuljetusvälineiden myynti 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Muiden koneiden ja kaluston myynti 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Muiden aineell. hyödykkeiden myynti 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
Osakkeet ja osuudet 19.557 19.439 0,6 0 0 2,9 0,0 0,0
Investointitulot yhteensä 19.557 20.733 -5,7 0 0 -3,6 0,0 0,0
                 
A R V O N L I S Ä V E R O T                
(kansalaisopistoista vain yksityiset)                
Toimintamenoista 1.756.558 1.851.943 -5,2 1 1 -3,0 0,7 0,0
- josta maks. palvelutoiminnan osuus 109.680 175.494 -37,5 1 2 -30,2 1,3 0,0
- josta taiteen perusopetuksen osuus 58.455 61.607 -5,1 0 0 -2,0 0,3 0,0
Vyörytyseristä 32.006 35.181 -9,0 0 0 -7,0 0,0 0,0
Investointimenoista 43.122 91.096 -52,7 0 0 -51,6 0,0 0,0