KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUKSET *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K10C3Y ***
 
VAPAAN SIVISTYSTYÖN KÄYTTÖMENOT TOIMINNOITTAIN JA TULOT, VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT MENOT JA TULOT SEKÄ SUORITTEET
JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET/OPISKELIJAVUOROKAUSI JA VERTAILU VUOTEEN 2014 SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KOKO MAAN KESKIARVOON
 

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /ovrk
2015
/ovrk
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
                                                 Yhteensä
 
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                
Opetusyksiköiden lukumäärä 11,0 11,0 0,0       11,0  
Opiskelijavuorokaudet 401.365,0 400.693,0 0,2       401.365,0  
- josta etäopetuksen opiskelijavrk:t 9.700 6.812 42,4       9.700  
Opetustuntien lukumäärä 204.535 160.863 27,1       204.535  
                 
Huoneistopinta-alat yhteensä 152.743 158.079 -3,4       152.743  
- omat tilat (m2) 131.195 135.518 -3,2       131.195  
- vuokratut tilat (m2) 21.548 22.561 -4,5       21.548  
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/ovrk e/ovrk   e/ovrk  
Opetus 11.512.794 11.924.666 -3,5 29 30 -3,6 29 0,0
- henkilöstömenot 6.749.183 7.102.181 -5,0 17 18 -5,1 17 0,0
- muut menot (sis. ALV) 4.763.611 4.822.485 -1,2 12 12 -1,4 12 0,0
Kiinteistöt 8.329.572 8.393.051 -0,8 21 21 -0,9 21 0,0
- henkilöstömenot 1.977.925 1.963.465 0,7 5 5 0,6 5 0,0
- muut menot (sis. ALV) 6.351.647 6.429.586 -1,2 16 16 -1,4 16 0,0
Majoitus 4.565.550 5.103.993 -10,5 11 13 -10,7 11 0,0
- henkilöstömenot 854.733 938.217 -8,9 2 2 -9,1 2 0,0
- muut menot (sis. ALV) 3.710.817 4.165.776 -10,9 9 10 -11,1 9 0,0
Ruokailu 8.154.856 8.649.465 -5,7 20 22 -5,9 20 0,0
- henkilöstömenot 637.395 693.898 -8,1 2 2 -8,3 2 0,0
- muut menot (sis. ALV) 7.517.461 7.955.567 -5,5 19 20 -5,7 19 0,0
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 6.959.229 6.515.024 6,8 17 16 6,6 17 0,0
- henkilöstömenot 3.154.757 3.016.771 4,6 8 8 4,4 8 0,0
- muut menot (sis. ALV) 3.804.472 3.498.253 8,8 9 9 8,6 9 0,0
Pienet hankkeet 312.254 258.877 20,6 1 1 20,4 1 0,0
Yhteensä 39.834.268 40.845.075 -2,5 99 102 -2,6 99 0,0
- henkilöstömenot 13.373.995 13.714.533 -2,5 33 34 -2,6 33 0,0
- muut menot (sis. ALV) 26.460.273 27.130.542 -2,5 66 68 -2,6 66 0,0
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 28,9 29,2 -1,0       28,9 0,0
Kiinteistö 20,9 20,5 1,8       20,9 0,0
Majoitus 11,5 12,5 -8,3       11,5 0,0
Ruokailu 20,5 21,2 -3,3       20,5 0,0
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 17,5 16,0 9,5       17,5 0,0
Pienet hankkeet 0,8 0,6 23,7       0,8 0,0
                 
TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%) % %         %  
Vuokrattujen tilojen osuus tiloista % 14,1 14,3 -1,2       14,1 0,0
Opisk. maksujen osuus tuloista % 81,3 78,6 3,5       81,3 0,0
                 
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Opetus e/op.tunti (ei maks. palv.toim.) 56 74 -24,1       56 0,0
Käyttömenot yht. e/opetustunti 195 254 -23,3       195 0,0
Kiinteistöt e/huoneistopinta-ala 55 53 2,7       55 0,0
                 
                 
VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT Euroa Euroa   e/ovrk e/ovrk   e/ovrk  
Opetus 13.918.186 11.783.342 18,1 35 29 17,9 35 0,0
Kiinteistöt 2.053.826 2.905.432 -29,3 5 7 -29,4 5 0,0
Majoitus 3.630.562 4.784.906 -24,1 9 12 -24,3 9 0,0
Ruokailu 4.030.963 4.602.368 -12,4 10 11 -12,6 10 0,0
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 1.620.233 1.727.051 -6,2 4 4 -6,3 4 0,0
Pienet hankkeet 28.083 4.400 538,3 0 0 537,2 0 0,0
Tulot yhteensä 25.281.853 25.807.499 -2,0 63 64 -2,2 63 0,0
- josta valtion erillisrahoitus 386.297 428.448 -9,8 1 1 -10,0 1 0,0
- josta muu erillisrahoitus 24.895.556 25.379.051 -1,9 62 63 -2,1 62 0,0
- josta opiskelijamaksut 20.553.526 20.272.422 1,4 51 51 1,2 51 0,0
                 
VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT NETTOMENOT Euroa Euroa   e/ovrk e/ovrk   e/ovrk  
Opetus -2.405.392 141.324 -1.802,0 -6 0 -1.799,2 -6 0,0
Kiinteistöt 6.275.746 5.487.619 14,4 16 14 14,2 16 0,0
Majoitus 934.988 319.087 193,0 2 1 192,5 2 0,0
Ruokailu 4.123.893 4.047.097 1,9 10 10 1,7 10 0,0
Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot 5.338.996 4.787.973 11,5 13 12 11,3 13 0,0
Pienet hankkeet 284.171 254.477 11,7 1 1 11,5 1 0,0
Yhteensä 14.552.415 15.037.576 -3,2 36 38 -3,4 36 0,0
                 
TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN NETTOMENOISTA e/suorite e/suorite         e/suorite  
Opetus, nto e/opetustunti -12 1 -1.438,6       -12 0,0
Käyttömenot yht. nto e/opetustunti 71 93 -23,9       71 0,0
Kiinteistöt, nto e/huoneistopinta-ala 41 35 18,4       41 0,0
                 
VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT Määrä Määrä         Määrä  
Maksullinen palvelutoiminta                
Menot 12.331.048 16.302.584 -24,4       12.331.048  
- Tulot 11.646.846 15.481.557 -24,8       11.646.846  
= Netto 684.202 821.027 -16,7       684.202  
Investoinnit                
Menot 4.351.934 7.424.002 -41,4       4.351.934  
- Tulot 530.693 1.916.208 -72,3       530.693  
= Netto 3.821.241 5.507.794 -30,6       3.821.241  
Muut kustannukset                
Menot 930.418 442.079 110,5       930.418  
- Tulot 344.761 423.868 -18,7       344.761  
= Netto 585.657 18.211 3.116,0       585.657  
Maanvuokra 21.667 19.947 8,6       21.667  
                 
MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET Määrä Määrä         Määrä  
Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm 50.886 41.573 22,4       50.886  
Maks. palv. toim. opiskelijavuorokausia 131.083 151.049 -13,2       131.083  
                 
POISTOT, VALTIONOSUUSTOIMINTA Euroa Euroa   e/ovrk e/ovrk   e/ovrk  
Rakennukset 2.293.065 2.136.708 7,3 6 5 7,1 6 0,0
Muiden investointien poistot 953.766 1.100.339 -13,3 2 3 -13,5 2 0,0
Poistot yhteensä 3.246.831 3.237.045 0,3 8 8 0,1 8 0,0
POISTOT, MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA Euroa Euroa         Euroa  
Rakennukset 410.255 425.693 -3,6       410.255  
Muiden investointien poistot 200.460 221.486 -9,5       200.460  
Poistot yhteensä 610.715 647.181 -5,6       610.715