KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUKSET *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 15.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K10O6YL ***

KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN, TULOT JA NETTOMENOT (EUROA/OPISKELIJAVUOROKAUSI)
Oppilaitos Vuoro-
kaudet
Opetus
e/vrk
Kiin-
teistöt
e/vrk
Ma-
joitus
e/vrk
Ruo-
kailu
e/vrk
Ylläp.
hal-
linto
e/vrk
Pienet
hank-
keet
e/vrk
Yhteensä
e/vrk
Tulot
e/vrk
josta
opisk.
maksut
e/vrk
Netto
e/vrk
Kiin-
teistöt
brutto
e/m2
01779 Eerikkilän urheiluopisto 54.963 18,49 18,08 11,49 20,62 17,61 0,96 87,24 69,07 59,17 18,17 43,03
01726 Kisakallion urheiluopisto 45.480 28,43 22,12 16,67 22,12 6,68 0,74 96,77 75,13 74,12 21,63 77,18
01770 Kuortaneen urheiluopisto 51.803 26,36 18,77 12,25 17,40 10,80 0,33 85,91 62,01 59,35 23,89 73,84
01773 Lapin urheiluopisto 26.868 52,99 10,10 6,86 9,83 23,39 0,00 103,17 47,22 34,78 55,95 49,32
01727 Liikuntakeskus Pajulahti 55.727 28,15 20,91 7,29 22,50 17,33 0,00 96,18 60,40 1,31 35,78 47,46
01728 Solvalla idrottsinstitut 12.722 21,79 16,50 6,95 18,97 12,98 0,00 77,19 44,15 33,18 33,04 30,95
01729 Suomen urheiluopisto 49.608 26,66 33,11 16,90 26,61 22,28 2,45 128,01 77,01 74,31 50,99 87,71
01767 Tanhuvaaran urheiluopisto 26.977 37,91 18,25 10,60 22,00 15,13 0,00 103,90 51,05 51,05 52,85 50,50
01769 Urheiluopisto Kisakeskus 14.696 37,46 27,70 10,16 23,70 44,05 0,00 143,07 56,66 50,52 86,42 45,35
01730 Varalan urheiluopisto 17.765 20,37 5,45 13,86 15,54 29,02 1,31 85,56 60,69 60,19 24,86 10,21
01768 Vuokatin urheiluopisto 44.756 29,29 23,95 7,65 18,25 15,47 1,44 96,05 57,00 57,00 39,05 54,50
Yhteensä 401.365 28,68 20,75 11,38 20,32 17,34 0,78 99,25 62,99 51,21 36,26 54,53