KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13C3YD ***
 
OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN KUSTANNUKSET
VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /opisk
2015
/opisk
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
  1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                
Oppisopimusopiskelijat, painotettu 11.919,5 13.041,5 -8,6       33.813,5  
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
                 
Opetus 54.647.663 59.959.481 -8,9 4.585 4.598 -0,3 3.266 40,4
- henkilöstömenot 15.043.866 15.488.775 -2,9 1.262 1.188 6,3 869 45,2
- muut menot (sis. ALV) 39.603.797 44.470.706 -10,9 3.323 3.410 -2,6 2.397 38,6
                 
Kiinteistöt 3.145.746 3.793.396 -17,1 264 291 -9,3 196 34,8
- henkilöstömenot 423.875 648.792 -34,7 36 50 -28,5 22 63,4
- muut menot (sis. ALV) 2.721.871 3.144.604 -13,4 228 241 -5,3 174 31,2
                 
Opintososiaaliset edut 3.377.220 3.929.845 -14,1 283 301 -6,0 152 86,7
- henkilöstömenot 10.597 11.903 -11,0 1 1 -2,6 0 82,9
- muut menot (sis. ALV) 3.366.623 3.917.942 -14,1 282 300 -6,0 151 86,7
                 
Hallinto ja yht. toim. 12.619.663 15.011.206 -15,9 1.059 1.151 -8,0 864 22,6
- henkilöstömenot 8.321.238 9.795.298 -15,0 698 751 -7,1 560 24,6
- muut menot (sis. ALV) 4.298.425 5.215.908 -17,6 361 400 -9,8 303 18,9
                 
Käyttömenot yht. 73.790.311 82.694.078 -10,8 6.191 6.341 -2,4 4.478 38,3
- henkilöstömenot 23.799.593 25.944.764 -8,3 1.997 1.989 0,4 1.452 37,5
- muut menot (sis. ALV) 49.990.718 56.749.314 -11,9 4.194 4.351 -3,6 3.026 38,6
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 74,1 72,5 2,1       72,9 1,5
Kiinteistöt 4,3 4,6 -7,1       4,4 -2,5
Opintososiaaliset edut 4,6 4,8 -3,7       3,4 35,0
Hallinto ja yht. toim. 17,1 18,2 -5,8       19,3 -11,3
                 
POISTOT                
Rakennukset 562.372 596.002 -5,6 47 46 3,2 33 45,0
Muiden investointien poistot 317.037 380.764 -16,7 27 29 -8,9 20 31,5
Poistot yhteensä 879.409 976.768 -10,0 74 75 -1,5 53 39,8

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13C3YD ***
 
OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN KUSTANNUKSET
VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /opisk
2015
/opisk
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
     0 Yhteensä
  1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                
Oppisopimusopiskelijat, painotettu 21.894,0 20.624,0 6,2       33.813,5  
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
                 
Opetus 55.794.524 52.376.253 6,5 2.548 2.540 0,3 3.266 -22,0
- henkilöstömenot 14.342.945 12.245.890 17,1 655 594 10,3 869 -24,6
- muut menot (sis. ALV) 41.451.579 40.130.363 3,3 1.893 1.946 -2,7 2.397 -21,0
                 
Kiinteistöt 3.476.120 3.667.491 -5,2 159 178 -10,7 196 -18,9
- henkilöstömenot 311.834 381.878 -18,3 14 19 -23,1 22 -34,5
- muut menot (sis. ALV) 3.164.286 3.285.613 -3,7 145 159 -9,3 174 -17,0
                 
Opintososiaaliset edut 1.754.338 1.829.613 -4,1 80 89 -9,7 152 -47,2
- henkilöstömenot 5.842 2.997 94,9 0 0 83,6 0 -45,1
- muut menot (sis. ALV) 1.748.496 1.826.616 -4,3 80 89 -9,8 151 -47,2
                 
Hallinto ja yht. toim. 16.587.516 16.858.723 -1,6 758 817 -7,3 864 -12,3
- henkilöstömenot 10.630.340 10.664.241 -0,3 486 517 -6,1 560 -13,4
- muut menot (sis. ALV) 5.957.176 6.194.482 -3,8 272 300 -9,4 303 -10,3
                 
Käyttömenot yht. 77.612.613 74.732.120 3,9 3.545 3.624 -2,2 4.478 -20,8
- henkilöstömenot 25.290.977 23.294.967 8,6 1.155 1.130 2,3 1.452 -20,4
- muut menot (sis. ALV) 52.321.636 51.437.153 1,7 2.390 2.494 -4,2 3.026 -21,0
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 71,9 70,1 2,6       72,9 -1,4
Kiinteistöt 4,5 4,9 -8,7       4,4 2,4
Opintososiaaliset edut 2,3 2,4 -7,7       3,4 -33,3
Hallinto ja yht. toim. 21,4 22,6 -5,3       19,3 10,8
                 
POISTOT                
Rakennukset 537.585 718.729 -25,2 25 35 -29,5 33 -24,5
Muiden investointien poistot 367.119 397.089 -7,5 17 19 -12,9 20 -17,1
Poistot yhteensä 904.723 1.115.829 -18,9 41 54 -23,6 53 -21,7

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13C3YD ***
 
OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVAN AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN KUSTANNUKSET
VUONNA 2015 JA VERTAILU VUOTEEN 2014, SEKÄ VERTAILU VUODEN 2015 KESKIARVOON.

  Määrä 2015 Määrä 2014 Muutos % /opisk
2015
/opisk
2014
Muutos% Vertailu-
ryhmä -15
Ero vert.
ryhmään%
                                                 Yhteensä
 
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                
Oppisopimusopiskelijat, painotettu 33.813,5 33.665,5 0,4       33.813,5  
                 
VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT Euroa Euroa   e/opisk e/opisk   e/opisk  
                 
Opetus 110.442.187 112.335.734 -1,7 3.266 3.337 -2,1 3.266 0,0
- henkilöstömenot 29.386.811 27.734.665 6,0 869 824 5,5 869 0,0
- muut menot (sis. ALV) 81.055.376 84.601.069 -4,2 2.397 2.513 -4,6 2.397 0,0
                 
Kiinteistöt 6.621.866 7.460.887 -11,2 196 222 -11,6 196 0,0
- henkilöstömenot 735.709 1.030.670 -28,6 22 31 -28,9 22 0,0
- muut menot (sis. ALV) 5.886.157 6.430.217 -8,5 174 191 -8,9 174 0,0
                 
Opintososiaaliset edut 5.131.558 5.759.458 -10,9 152 171 -11,3 152 0,0
- henkilöstömenot 16.439 14.900 10,3 0 0 9,8 0 0,0
- muut menot (sis. ALV) 5.115.119 5.744.558 -11,0 151 171 -11,3 151 0,0
                 
Hallinto ja yht. toim. 29.207.179 31.869.929 -8,4 864 947 -8,8 864 0,0
- henkilöstömenot 18.951.578 20.459.539 -7,4 560 608 -7,8 560 0,0
- muut menot (sis. ALV) 10.255.601 11.410.390 -10,1 303 339 -10,5 303 0,0
                 
Käyttömenot yht. 151.402.924 157.426.198 -3,8 4.478 4.676 -4,2 4.478 0,0
- henkilöstömenot 49.090.570 49.239.731 -0,3 1.452 1.463 -0,7 1.452 0,0
- muut menot (sis. ALV) 102.312.354 108.186.467 -5,4 3.026 3.214 -5,8 3.026 0,0
                 
OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%) % %         %  
Opetus 72,9 71,4 2,2       72,9 0,0
Kiinteistöt 4,4 4,7 -7,7       4,4 0,0
Opintososiaaliset edut 3,4 3,7 -7,4       3,4 0,0
Hallinto ja yht. toim. 19,3 20,2 -4,7       19,3 0,0
                 
POISTOT                
Rakennukset 1.099.957 1.314.731 -16,3 33 39 -16,7 33 0,0
Muiden investointien poistot 684.156 777.853 -12,0 20 23 -12,4 20 0,0
Poistot yhteensä 1.784.132 2.092.597 -14,7 53 62 -15,1 53 0,0