Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDA ***
                                                          taulu   1 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  1 Humanistinen ja kasvatusala
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan peruskoulutuksen opiskelijamäärä     800 (6kk)     816 (6kk)    808,0
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)        747.824    1.008.561    92.257   1.848.642    2.288
  1.2 Tutkintotilaisuudet                   43.806     345.230    31.394    420.430     520
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset       13.322    1.146.056         1.159.378    1.435
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0     131.600          131.600     163
  K1 Yhteensä                         804.952    2.631.447   123.651   3.560.050    4.406
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus              871            871      1
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito              40.035     55.332    12.029    107.396     133
  2.2 Vuokratilat                       54.567     117.464    20.136    192.167     238
  K2 Yhteensä                          94.602     173.667    32.165    300.434     372
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä               1.825     228.636      83    230.544     285
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                   367.535     103.750    17.113    488.398     604
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                 78.714     52.970    8.206    139.890     173
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                446.249     156.720    25.319    628.288     778
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto             161.509     74.722    9.599    245.830     304
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.   1.509.136    3.265.191   190.820   4.965.147    6.145
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija          1.868      4.041     236     6.145
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. peruskoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015      150.791     408.067    22.107    580.965
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                               31.688                   39
  9.9 Muiden investointien poistot                       26.701                   33
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                      58.388                   72
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDA ***
                                                         taulu   1 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  1 Humanistinen ja kasvatusala
 
 
                      OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS
 
                       Näyttö- Opetus-      -josta alle 25v. Suoritteet
  S6 OPETUKSEN SUORITTEET         tutkinto- suunnit.Suoritteet vailla po:n   yhteensä/
                       perust.  perust. yhteensä jälk. tutk.   opiskelija
  6.1 Aloittaneet opiskelijat          382     3    385     36      0,48
  6.2 Koulutukseen osallistuneet       1.107     7   1.114     130      1,38
  6.3 Purkautuneet oppisopimukset        57     0    57     12      0,07
  6.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      3     0     3      0      0,00
  6.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      309     3    312     32      0,39
  6.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä   1.427    19   1.446     167      1,79
 
                                             Näyttötutk.
  S6.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutk. valmistavassa koulutuksessa    perust.
  S6.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja      1
  S6.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      30
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDA ***
                                                          taulu   2 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  2 Kulttuuriala
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan peruskoulutuksen opiskelijamäärä     145 (6kk)     127 (6kk)    136,0
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)        93.053     303.541    39.666    436.260    3.208
  1.2 Tutkintotilaisuudet                    6.323     72.689    8.300    87.312     642
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset          0     194.692          194.692    1.432
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0      7.160           7.160     53
  K1 Yhteensä                          99.376     578.082    47.966    725.424    5.334
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus             3.088           3.088     23
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito               1.967      9.359    1.201    12.527     92
  2.2 Vuokratilat                         102      5.773     634     6.509     48
  K2 Yhteensä                          2.069     18.220    1.835    22.124     163
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                 0     69.817     136    69.953     514
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                    37.644      8.012    1.223    46.879     345
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                  7.180      8.451    1.440    17.071     126
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                44.824     16.463    2.663    63.950     470
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto              23.360     12.700    1.517    37.577     276
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.    169.627     695.281    54.111    919.019    6.757
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija          1.247      5.112     398     6.757
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. peruskoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015      11.291     65.530    3.587    80.408
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                                4.646                   34
  9.9 Muiden investointien poistot                       2.020                   15
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                      6.666                   49
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDA ***
                                                         taulu   2 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  2 Kulttuuriala
 
 
                      OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS
 
                       Näyttö- Opetus-      -josta alle 25v. Suoritteet
  S6 OPETUKSEN SUORITTEET         tutkinto- suunnit.Suoritteet vailla po:n   yhteensä/
                       perust.  perust. yhteensä jälk. tutk.   opiskelija
  6.1 Aloittaneet opiskelijat          60     7    67      6      0,49
  6.2 Koulutukseen osallistuneet        190    14    204     22      1,50
  6.3 Purkautuneet oppisopimukset        25     1    26      3      0,19
  6.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      3     0     3      0      0,02
  6.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      53     1    54      9      0,40
  6.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    306     4    310     27      2,28
 
                                             Näyttötutk.
  S6.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutk. valmistavassa koulutuksessa    perust.
  S6.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja      0
  S6.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä       0
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDA ***
                                                          taulu   3 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan peruskoulutuksen opiskelijamäärä    2.758 (6kk)    2.664 (6kk)   2.711,0
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)       2.491.449    3.228.692   347.189   6.067.330    2.238
  1.2 Tutkintotilaisuudet                   664.011     555.693    28.500   1.248.204     460
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset          0    3.136.986         3.136.986    1.157
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0     326.662          326.662     120
  K1 Yhteensä                        3.155.460    7.248.033   375.689  10.779.182    3.976
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus             12.821           12.821      5
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito              63.654     248.612    45.417    357.683     132
  2.2 Vuokratilat                       15.593     226.523    28.401    270.517     100
  K2 Yhteensä                          79.247     487.956    73.818    641.021     236
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                 0     373.424    3.629    377.053     139
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                  1.059.187     221.115    38.311   1.318.613     486
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                 381.365     386.111    81.619    849.095     313
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä               1.440.552     607.226   119.930   2.167.708     800
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto             548.998     277.770    44.974    871.742     322
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.   5.224.244    8.994.410   618.041  14.836.695    5.473
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija          1.927      3.318     228     5.473
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. peruskoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015      467.767    1.295.879    44.629   1.808.275
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                               167.256                   62
  9.9 Muiden investointien poistot                       91.518                   34
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                     258.773                   95
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDA ***
                                                         taulu   3 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala
 
 
                      OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS
 
                       Näyttö- Opetus-      -josta alle 25v. Suoritteet
  S6 OPETUKSEN SUORITTEET         tutkinto- suunnit.Suoritteet vailla po:n   yhteensä/
                       perust.  perust. yhteensä jälk. tutk.   opiskelija
  6.1 Aloittaneet opiskelijat         1.477    17   1.494     177      0,55
  6.2 Koulutukseen osallistuneet       4.043    35   4.078     481      1,50
  6.3 Purkautuneet oppisopimukset        462     1    463     172      0,17
  6.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      33     0    33      5      0,01
  6.4 Suoritettujen tutkintojen määrä     1.129    11   1.140     423      0,42
  6.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä   6.002    18   6.020     537      2,22
 
                                             Näyttötutk.
  S6.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutk. valmistavassa koulutuksessa    perust.
  S6.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     79
  S6.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä     6.999
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDA ***
                                                          taulu   4 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  4 Luonnontieteiden ala
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan peruskoulutuksen opiskelijamäärä     106 (6kk)      85 (6kk)     95,5
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)        95.667     97.390    10.196    203.253    2.128
  1.2 Tutkintotilaisuudet                   25.112     27.008    1.200    53.320     558
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset         12     133.364          133.376    1.397
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0     20.900           20.900     219
  K1 Yhteensä                         120.791     278.662    11.396    410.849    4.302
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus              144            144      2
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito               1.053      2.630     457     4.140     43
  2.2 Vuokratilat                        2.960     12.784    1.457    17.201     180
  K2 Yhteensä                          4.013     15.558    1.914    21.485     225
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                 0      7.019      1     7.020     74
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                    47.113      9.790    1.566    58.469     612
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                  8.271     11.414    2.293    21.978     230
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                55.384     21.204    3.859    80.447     842
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto              26.111     11.031    1.730    38.872     407
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.    206.319     333.472    18.904    558.695    5.850
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija          2.160      3.492     198     5.850
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. peruskoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015       9.716     54.654    1.886    66.256
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                                2.719                   28
  9.9 Muiden investointien poistot                       2.601                   27
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                      5.319                   56
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDA ***
                                                         taulu   4 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  4 Luonnontieteiden ala
 
 
                      OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS
 
                       Näyttö- Opetus-      -josta alle 25v. Suoritteet
  S6 OPETUKSEN SUORITTEET         tutkinto- suunnit.Suoritteet vailla po:n   yhteensä/
                       perust.  perust. yhteensä jälk. tutk.   opiskelija
  6.1 Aloittaneet opiskelijat          32     1    33      6      0,35
  6.2 Koulutukseen osallistuneet        123     3    126     19      1,32
  6.3 Purkautuneet oppisopimukset         9     0     9      2      0,09
  6.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      1     0     1      0      0,01
  6.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      31     0    31      1      0,32
  6.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    165     4    169     13      1,77
 
                                             Näyttötutk.
  S6.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutk. valmistavassa koulutuksessa    perust.
  S6.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja      0
  S6.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä       0
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDA ***
                                                          taulu   5 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  5 Tekniikan ja liikenteen ala
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan peruskoulutuksen opiskelijamäärä    3.685 (6kk)    3.567 (6kk)   3.626,0
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)       3.766.937    5.058.919   492.998   9.318.854    2.570
  1.2 Tutkintotilaisuudet                   752.467    1.246.106   121.640   2.120.213     585
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset          0    4.276.626         4.276.626    1.179
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0     943.230          943.230     260
  K1 Yhteensä                        4.519.404   11.524.881   614.638  16.658.923    4.594
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus             68.620           68.620     19
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito              135.777     421.056    75.046    631.879     174
  2.2 Vuokratilat                        3.538     306.339    53.218    363.095     100
  K2 Yhteensä                         139.315     796.015   128.264   1.063.594     293
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                 0     605.391    1.162    606.553     167
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                  1.316.299     346.809    56.795   1.719.903     474
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                 381.407     423.091    76.651    881.149     243
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä               1.697.706     769.900   133.446   2.601.052     717
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto             838.940     486.495    76.719   1.402.154     387
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.   7.195.366   14.182.682   954.232  22.332.280    6.159
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija          1.984      3.911     263     6.159
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. peruskoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015      988.580    2.537.347   112.390   3.638.317
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                               189.691                   52
  9.9 Muiden investointien poistot                       98.989                   27
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                     288.681                   80
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDA ***
                                                         taulu   5 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  5 Tekniikan ja liikenteen ala
 
 
                      OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS
 
                       Näyttö- Opetus-      -josta alle 25v. Suoritteet
  S6 OPETUKSEN SUORITTEET         tutkinto- suunnit.Suoritteet vailla po:n   yhteensä/
                       perust.  perust. yhteensä jälk. tutk.   opiskelija
  6.1 Aloittaneet opiskelijat         1.774    142   1.916     363      0,53
  6.2 Koulutukseen osallistuneet       5.252    240   5.492    1.010      1,51
  6.3 Purkautuneet oppisopimukset        481    10    491     98      0,14
  6.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      39     2    41      4      0,01
  6.4 Suoritettujen tutkintojen määrä     1.403    64   1.467     237      0,40
  6.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä   7.510    244   7.754    1.068      2,14
 
                                             Näyttötutk.
  S6.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutk. valmistavassa koulutuksessa    perust.
  S6.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja      2
  S6.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      96
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDA ***
                                                          taulu   6 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  6 Luonnonvara- ja ympäristöala
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan peruskoulutuksen opiskelijamäärä     434 (6kk)     427 (6kk)    430,5
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)        255.248     679.035    51.967    986.250    2.291
  1.2 Tutkintotilaisuudet                   35.815     209.876    15.210    260.901     606
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset          0     646.095          646.095    1.501
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0     357.730          357.730     831
  K1 Yhteensä                         291.063    1.892.736    67.177   2.250.976    5.229
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus             10.264           10.264     24
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito               5.293     37.342    6.460    49.095     114
  2.2 Vuokratilat                         269     14.701    2.404    17.374     40
  K2 Yhteensä                          5.562     62.307    8.864    76.733     178
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                 0     176.740      46    176.786     411
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                   151.024     33.229    5.054    189.307     440
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                 29.912     39.052    6.550    75.514     175
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                180.936     72.281    11.604    264.821     615
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto              91.105     44.287    5.697    141.089     328
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.    568.662    2.248.333    93.404   2.910.399    6.761
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija          1.321      5.223     217     6.761
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. peruskoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015      167.681     679.929    23.352    870.962
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                               21.793                   51
  9.9 Muiden investointien poistot                       8.108                   19
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                      29.902                   69
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDA ***
                                                         taulu   6 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  6 Luonnonvara- ja ympäristöala
 
 
                      OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS
 
                       Näyttö- Opetus-      -josta alle 25v. Suoritteet
  S6 OPETUKSEN SUORITTEET         tutkinto- suunnit.Suoritteet vailla po:n   yhteensä/
                       perust.  perust. yhteensä jälk. tutk.   opiskelija
  6.1 Aloittaneet opiskelijat          205     9    214     71      0,50
  6.2 Koulutukseen osallistuneet        618    24    642     201      1,49
  6.3 Purkautuneet oppisopimukset        94     3    97     32      0,23
  6.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      9     2    11      3      0,03
  6.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      120     8    128     36      0,30
  6.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    737    49    786     214      1,83
 
                                             Näyttötutk.
  S6.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutk. valmistavassa koulutuksessa    perust.
  S6.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja      0
  S6.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä       0
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDA ***
                                                          taulu   7 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan peruskoulutuksen opiskelijamäärä    3.542 (6kk)    3.343 (6kk)   3.442,5
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)       4.138.839    5.555.098   470.199  10.164.136    2.953
  1.2 Tutkintotilaisuudet                   524.020    1.063.078    94.780   1.681.878     489
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset       115.400    4.590.890         4.706.290    1.367
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0     175.400          175.400     51
  K1 Yhteensä                        4.778.259   11.384.466   564.979  16.727.704    4.859
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus             50.619           50.619     15
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito              54.368     201.845    35.773    291.986     85
  2.2 Vuokratilat                       16.202     395.635    55.217    467.054     136
  K2 Yhteensä                          70.570     648.099    90.990    809.659     235
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                 0    1.792.301    1.073   1.793.374     521
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                  1.303.009     261.856    42.415   1.607.280     467
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                 203.490     257.822    44.522    505.834     147
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä               1.506.499     519.678    86.937   2.113.114     614
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto             761.676     399.477    57.396   1.218.549     354
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.   7.117.018   14.744.017   801.388  22.662.423    6.583
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija          2.067      4.283     233     6.583
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. peruskoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015      406.546    1.148.336    59.172   1.614.054
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                               116.651                   34
  9.9 Muiden investointien poistot                       66.146                   19
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                     182.798                   53
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDA ***
                                                         taulu   7 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
 
 
                      OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS
 
                       Näyttö- Opetus-      -josta alle 25v. Suoritteet
  S6 OPETUKSEN SUORITTEET         tutkinto- suunnit.Suoritteet vailla po:n   yhteensä/
                       perust.  perust. yhteensä jälk. tutk.   opiskelija
  6.1 Aloittaneet opiskelijat         1.662    56   1.718     152      0,50
  6.2 Koulutukseen osallistuneet       4.832    114   4.946     456      1,44
  6.3 Purkautuneet oppisopimukset        393     6    399     44      0,12
  6.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      41     2    43      4      0,01
  6.4 Suoritettujen tutkintojen määrä     1.326    49   1.375     143      0,40
  6.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä   6.255    49   6.304     539      1,83
 
                                             Näyttötutk.
  S6.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutk. valmistavassa koulutuksessa    perust.
  S6.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja      0
  S6.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä       0
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDA ***
                                                          taulu   8 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan peruskoulutuksen opiskelijamäärä     695 (6kk)     645 (6kk)    670,0
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)       1.070.473     624.529    26.369   1.721.371    2.569
  1.2 Tutkintotilaisuudet                   174.448     196.568    7.734    378.750     565
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset       29.640    1.145.779         1.175.419    1.754
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0     259.015          259.015     387
  K1 Yhteensä                        1.274.561    2.225.891    34.103   3.534.555    5.275
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus             8.395           8.395     13
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito              27.316     55.568    10.555    93.439     139
  2.2 Vuokratilat                        1.181     94.206    13.475    108.862     162
  K2 Yhteensä                          28.497     158.169    24.030    210.696     314
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä               8.772     107.149      16    115.937     173
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                   301.861     50.022    7.057    358.940     536
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                 44.411     76.831    14.684    135.926     203
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                346.272     126.853    21.741    494.866     739
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto             151.117     85.441    13.046    249.604     373
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.   1.809.221    2.703.493    92.939   4.605.653    6.874
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija          2.700      4.035     139     6.874
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. peruskoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015      313.218     557.003    10.871    881.092
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                               27.928                   42
  9.9 Muiden investointien poistot                       20.954                   31
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                      48.882                   73
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDA ***
                                                         taulu   8 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
 
 
                      OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS
 
                       Näyttö- Opetus-      -josta alle 25v. Suoritteet
  S6 OPETUKSEN SUORITTEET         tutkinto- suunnit.Suoritteet vailla po:n   yhteensä/
                       perust.  perust. yhteensä jälk. tutk.   opiskelija
  6.1 Aloittaneet opiskelijat          353    50    403     106      0,60
  6.2 Koulutukseen osallistuneet        940    82   1.022     263      1,53
  6.3 Purkautuneet oppisopimukset        131     8    139     40      0,21
  6.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      10     1    11      5      0,02
  6.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      305    12    317     57      0,47
  6.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä   1.841    56   1.897     285      2,83
 
                                             Näyttötutk.
  S6.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutk. valmistavassa koulutuksessa    perust.
  S6.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja      8
  S6.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      50
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDA ***
                                                          taulu   9 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
 
  YHTEENSÄ
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan peruskoulutuksen opiskelijamäärä   12.165 (6kk)    11.674 (6kk)   11.919,5
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)      12.659.490   16.555.765  1.530.841  30.746.096    2.579
  1.2 Tutkintotilaisuudet                  2.226.002    3.716.248   308.758   6.251.008     524
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset       158.374   15.270.488         15.428.862    1.294
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0    2.221.697         2.221.697     186
  K1 Yhteensä                        15.043.866   37.764.198  1.839.599  54.647.663    4.585
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus            154.822          154.822     13
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito              329.463    1.031.744   186.938   1.548.145     130
  2.2 Vuokratilat                       94.412    1.173.425   174.942   1.442.779     121
  K2 Yhteensä                         423.875    2.359.991   361.880   3.145.746     264
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä              10.597    3.360.477    6.146   3.377.220     283
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                  4.583.672    1.034.583   169.534   5.787.789     486
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                1.134.750    1.255.742   235.965   2.626.457     220
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä               5.718.422    2.290.325   405.499   8.414.246     706
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto            2.602.816    1.391.923   210.678   4.205.417     353
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.   23.799.593   47.166.879  2.823.839  73.790.311    6.191
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija          1.997      3.957     237     6.191
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. peruskoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015     2.515.590    6.746.745   277.994   9.540.329
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                               562.372                   47
  9.9 Muiden investointien poistot                      317.037                   27
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                     879.409                   74
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDA ***
                                                         taulu   9 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
 
  YHTEENSÄ
 
                      OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS
 
                       Näyttö- Opetus-      -josta alle 25v. Suoritteet
  S6 OPETUKSEN SUORITTEET         tutkinto- suunnit.Suoritteet vailla po:n   yhteensä/
                       perust.  perust. yhteensä jälk. tutk.   opiskelija
  6.1 Aloittaneet opiskelijat         5.945    285   6.230     917      0,52
  6.2 Koulutukseen osallistuneet       17.105    519  17.624    2.582      1,48
  6.3 Purkautuneet oppisopimukset       1.652    29   1.681     403      0,14
  6.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet     139     7    146     21      0,01
  6.4 Suoritettujen tutkintojen määrä     4.676    148   4.824     938      0,40
  6.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä  24.243    443  24.686    2.850      2,07
 
                                             Näyttötutk.
  S6.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutk. valmistavassa koulutuksessa    perust.
  S6.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     90
  S6.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä     7.175
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDA ***
                                                          taulu  10 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  1 Humanistinen ja kasvatusala
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan lisäkoulutuksen opiskelijamäärä     233 (6kk)     291 (6kk)    262,0
    -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman opiskelijamäärä            4 (6kk)      3 (6kk)     3,5
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)        169.942     250.340    17.596    437.878    1.671
  1.2 Tutkintotilaisuudet                   32.629     105.371    7.347    145.347     555
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset          0     116.528          116.528     445
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0      9.300           9.300     35
  K1 Yhteensä                         202.571     481.539    24.943    709.053    2.706
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus             9.901           9.901     38
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito               2.245     21.406    3.326    26.977     103
  2.2 Vuokratilat                         812     14.813    2.179    17.804     68
  K2 Yhteensä                          3.057     46.120    5.505    54.682     209
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                 0     48.280      0    48.280     184
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                   105.907     21.377    3.379    130.663     499
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                 12.477     16.497    2.787    31.761     121
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                118.384     37.874    6.166    162.424     620
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto              38.537     19.079    2.975    60.591     231
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.    362.550     632.896    39.588   1.035.034    3.951
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija          1.384      2.416     151     3.951
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. lisäkoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015       7.888     22.068     738    30.694
 
  K05 -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman kust.       2.922      8.527     469    11.918
     euroa/nuorten aik. os. ohj. opiskelija          835      2.436     134     3.405
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                                7.947                   30
  9.9 Muiden investointien poistot                       3.860                   15
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                      11.808                   45
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDA ***
                                                         taulu  10 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  1 Humanistinen ja kasvatusala
 
 
                       OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS
 
                           Erikois- Ei-tutk.       -josta alle 25v. Suoritteet yht./
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET (ei sis. NAO)  Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet   vailla po:n   opiskelija
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä   jälk. tutk.  (ei sis.NAO)
  4.1 Aloittaneet opiskelijat          151     9    58     218        2      0,84
  4.2 Koulutukseen osallistuneet        359    16    80     455        9      1,76
  4.3 Purkautuneet oppisopimukset        23     0     4     27        0      0,10
  4.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      1     0     0      1        0      0,00
  4.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      138     4          142        0      0,55
  4.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    418    16     8     442       13      1,71
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S4.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S4.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S4.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
  S5 NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMAN        Erikois- Ei-tutk.         Suoritteet
   SUORITTEET              Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet    yhteensä/
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä NAO opiskelija
  5.1 Aloittaneet opiskelijat           2     0     0      2      0,57
  5.2 Koulutukseen osallistuneet         7     0     0      7      2,00
  5.3 Purkautuneet oppisopimukset         0     0     0      0      0,00
  5.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      0     0     0      0      0,00
  5.4 Suoritettujen tutkintojen määrä       3     0           3      0,86
  5.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    11     0     0     11      3,14
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S5.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S5.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S5.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDA ***
                                                          taulu  11 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  2 Kulttuuriala
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan lisäkoulutuksen opiskelijamäärä     501 (6kk)     529 (6kk)    515,0
    -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman opiskelijamäärä            11 (6kk)      6 (6kk)     8,5
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)        211.690     912.433   143.712   1.267.835    2.462
  1.2 Tutkintotilaisuudet                   17.959     203.948    28.564    250.471     486
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset          0     193.718          193.718     376
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0        0             0      0
  K1 Yhteensä                         229.649    1.310.099   172.276   1.712.024    3.324
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus             1.474           1.474      3
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito               6.509     13.061    1.992    21.562     42
  2.2 Vuokratilat                         93     17.969    1.509    19.571     38
  K2 Yhteensä                          6.602     32.504    3.501    42.607     83
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                 0     75.357      33    75.390     146
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                   115.366     30.449    4.774    150.589     292
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                 25.777     35.011    6.354    67.142     130
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                141.143     65.460    11.128    217.731     423
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto              67.667     38.448    5.240    111.355     216
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.    445.066    1.521.868   192.210   2.159.144    4.193
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija           864      2.955     373     4.193
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. lisäkoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015        845      2.923     416     4.184
 
  K05 -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman kust.       5.566     22.915    1.694    30.175
     euroa/nuorten aik. os. ohj. opiskelija          655      2.696     199     3.550
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                                8.829                   17
  9.9 Muiden investointien poistot                       4.035                   8
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                      12.866                   25
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDA ***
                                                         taulu  11 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  2 Kulttuuriala
 
 
                       OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS
 
                           Erikois- Ei-tutk.       -josta alle 25v. Suoritteet yht./
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET (ei sis. NAO)  Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet   vailla po:n   opiskelija
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä   jälk. tutk.  (ei sis.NAO)
  4.1 Aloittaneet opiskelijat          291    20    45     356        2      0,70
  4.2 Koulutukseen osallistuneet        655    38    101     794        5      1,57
  4.3 Purkautuneet oppisopimukset        46     2     0     48        0      0,09
  4.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      5     1     0      6        0      0,01
  4.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      181    23          204        0      0,40
  4.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    486    29     8     523        0      1,03
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S4.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S4.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S4.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
  S5 NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMAN        Erikois- Ei-tutk.         Suoritteet
   SUORITTEET              Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet    yhteensä/
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä NAO opiskelija
  5.1 Aloittaneet opiskelijat           3     0     0      3      0,35
  5.2 Koulutukseen osallistuneet         17     1     0     18      2,12
  5.3 Purkautuneet oppisopimukset         0     1     0      1      0,12
  5.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      0     0     0      0      0,00
  5.4 Suoritettujen tutkintojen määrä       4     0           4      0,47
  5.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    10     0     0     10      1,18
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S5.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S5.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S5.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDA ***
                                                          taulu  12 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan lisäkoulutuksen opiskelijamäärä    9.363 (6kk)    10.032 (6kk)   9.697,5
    -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman opiskelijamäärä           114 (6kk)     120 (6kk)    117,0
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)       4.505.984   11.950.726  1.807.020  18.263.730    1.883
  1.2 Tutkintotilaisuudet                  1.203.719    2.357.160   269.759   3.830.638     395
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset       21.359    2.578.036         2.599.395     268
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0      5.800           5.800      1
  K1 Yhteensä                        5.731.062   16.891.722  2.076.779  24.699.563    2.547
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus             31.377           31.377      3
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito              106.216     377.466    69.719    553.401     57
  2.2 Vuokratilat                       12.089     733.308   103.596    848.993     88
  K2 Yhteensä                         118.305    1.142.151   173.315   1.433.771     148
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä               1.872     446.280    1.855    450.007     46
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                  2.535.413     609.484   101.470   3.246.367     335
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                 589.304     830.290   161.198   1.580.792     163
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä               3.124.717    1.439.774   262.668   4.827.159     498
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto            1.542.755     814.531   129.382   2.486.668     256
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.   10.518.709   20.734.453  2.644.010  33.897.172    3.495
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija          1.085      2.138     273     3.495
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. lisäkoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015      45.969     90.515    9.951    146.435
 
  K05 -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman kust.      75.676     234.420    28.752    338.848
     euroa/nuorten aik. os. ohj. opiskelija          647      2.004     246     2.896
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                               207.936                   21
  9.9 Muiden investointien poistot                      179.063                   18
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                     386.998                   40
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDA ***
                                                         taulu  12 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala
 
 
                       OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS
 
                           Erikois- Ei-tutk.       -josta alle 25v. Suoritteet yht./
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET (ei sis. NAO)  Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet   vailla po:n   opiskelija
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä   jälk. tutk.  (ei sis.NAO)
  4.1 Aloittaneet opiskelijat         2.665   3.306   1.231    7.202       30      0,75
  4.2 Koulutukseen osallistuneet       5.479   7.677   2.073   15.229       61      1,59
  4.3 Purkautuneet oppisopimukset        467    467    66    1.000       11      0,10
  4.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      35    44     2     81        0      0,01
  4.4 Suoritettujen tutkintojen määrä     1.593   1.863         3.456       10      0,36
  4.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä   4.726   3.956    28    8.710       24      0,91
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S4.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S4.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S4.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
  S5 NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMAN        Erikois- Ei-tutk.         Suoritteet
   SUORITTEET              Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet    yhteensä/
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä NAO opiskelija
  5.1 Aloittaneet opiskelijat          87    14     0     101      0,86
  5.2 Koulutukseen osallistuneet        160    41     1     202      1,73
  5.3 Purkautuneet oppisopimukset        23     5     0     28      0,24
  5.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      2     1     0      3      0,03
  5.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      38     2          40      0,34
  5.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    91     3     0     94      0,80
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S5.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S5.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S5.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDA ***
                                                          taulu  13 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  4 Luonnontieteiden ala
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan lisäkoulutuksen opiskelijamäärä      61 (6kk)      51 (6kk)     56,0
    -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman opiskelijamäärä            3 (6kk)      3 (6kk)     3,0
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)        22.947     62.609    5.060    90.616    1.618
  1.2 Tutkintotilaisuudet                    7.741     13.238     501    21.480     384
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset          0     20.364           20.364     364
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0        0             0      0
  K1 Yhteensä                          30.688     96.211    5.561    132.460    2.365
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus              391            391      7
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito                285      1.717     228     2.230     40
  2.2 Vuokratilat                         353      2.211     383     2.947     53
  K2 Yhteensä                           638      4.319     611     5.568     99
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                 0      4.575      23     4.598     82
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                    11.232      2.312     372    13.916     249
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                  3.667      4.586     841     9.094     162
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                14.899      6.898    1.213    23.010     411
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto              6.998      4.840     839    12.677     226
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.     53.223     116.869    8.254    178.346    3.185
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija           950      2.087     147     3.185
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. lisäkoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015        248      2.112     156     2.516
 
  K05 -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman kust.       1.613      6.357     410     8.380
     euroa/nuorten aik. os. ohj. opiskelija          538      2.119     137     2.793
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                                 932                   17
  9.9 Muiden investointien poistot                        643                   11
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                      1.591                   28
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDA ***
                                                         taulu  13 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  4 Luonnontieteiden ala
 
 
                       OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS
 
                           Erikois- Ei-tutk.       -josta alle 25v. Suoritteet yht./
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET (ei sis. NAO)  Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet   vailla po:n   opiskelija
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä   jälk. tutk.  (ei sis.NAO)
  4.1 Aloittaneet opiskelijat          13    11     3     27        0      0,51
  4.2 Koulutukseen osallistuneet         59    18     3     80        1      1,51
  4.3 Purkautuneet oppisopimukset         2     0     0      2        0      0,04
  4.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      0     1     0      1        0      0,02
  4.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      17     3          20        0      0,38
  4.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    61    13     0     74        0      1,40
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S4.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S4.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S4.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
  S5 NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMAN        Erikois- Ei-tutk.         Suoritteet
   SUORITTEET              Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet    yhteensä/
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä NAO opiskelija
  5.1 Aloittaneet opiskelijat           1     0     0      1      0,33
  5.2 Koulutukseen osallistuneet         4     0     0      4      1,33
  5.3 Purkautuneet oppisopimukset         0     0     0      0      0,00
  5.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      0     0     0      0      0,00
  5.4 Suoritettujen tutkintojen määrä       0     0           0      0,00
  5.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä     0     0     0      0      0,00
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S5.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S5.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S5.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDA ***
                                                          taulu  14 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  5 Tekniikan ja liikenteen ala
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan lisäkoulutuksen opiskelijamäärä    6.213 (6kk)    6.323 (6kk)   6.268,0
    -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman opiskelijamäärä           102 (6kk)     118 (6kk)    110,0
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)       3.552.576    6.983.853  1.022.541  11.558.970    1.844
  1.2 Tutkintotilaisuudet                   894.659    1.755.034   224.201   2.873.894     459
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset         524    1.865.900         1.866.424     298
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0      7.500           7.500      1
  K1 Yhteensä                        4.447.759   10.612.287  1.246.742  16.306.788    2.602
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus             72.667           72.667     12
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito              111.723     415.652    76.055    603.430     96
  2.2 Vuokratilat                       10.578     472.727    69.491    552.796     88
  K2 Yhteensä                         122.301     961.046   145.546   1.228.893     196
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                138     461.133    2.030    463.301     74
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                  1.728.860     451.186    77.332   2.257.378     360
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                 449.111     533.405    98.700   1.081.216     172
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä               2.177.971     984.591   176.032   3.338.594     533
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto             984.029     614.346   101.134   1.699.509     271
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.   7.732.202   13.633.428  1.671.486  23.037.116    3.675
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija          1.234      2.175     267     3.675
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. lisäkoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015      63.234     117.442    15.141    195.817
 
  K05 -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman kust.      156.817     218.922    28.045    403.784
     euroa/nuorten aik. os. ohj. opiskelija         1.426      1.990     255     3.671
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                               194.353                   31
  9.9 Muiden investointien poistot                      109.970                   18
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                     304.323                   49
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDA ***
                                                         taulu  14 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  5 Tekniikan ja liikenteen ala
 
 
                       OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS
 
                           Erikois- Ei-tutk.       -josta alle 25v. Suoritteet yht./
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET (ei sis. NAO)  Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet   vailla po:n   opiskelija
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä   jälk. tutk.  (ei sis.NAO)
  4.1 Aloittaneet opiskelijat         1.589   2.020    267    3.876       26      0,63
  4.2 Koulutukseen osallistuneet       4.001   4.951    536    9.488       71      1,54
  4.3 Purkautuneet oppisopimukset        237    311    15     563       10      0,09
  4.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      28    21     0     49        2      0,01
  4.4 Suoritettujen tutkintojen määrä     1.038   1.149         2.187       11      0,36
  4.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä   4.646   3.089    67    7.802       42      1,27
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S4.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S4.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S4.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
  S5 NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMAN        Erikois- Ei-tutk.         Suoritteet
   SUORITTEET              Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet    yhteensä/
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä NAO opiskelija
  5.1 Aloittaneet opiskelijat          50    13     1     64      0,58
  5.2 Koulutukseen osallistuneet        144    30     1     175      1,59
  5.3 Purkautuneet oppisopimukset        12     5     0     17      0,15
  5.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      2     0     0      2      0,02
  5.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      34    16          50      0,45
  5.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    170    54     9     233      2,12
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S5.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S5.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S5.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDA ***
                                                          taulu  15 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  6 Luonnonvara- ja ympäristöala
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan lisäkoulutuksen opiskelijamäärä     401 (6kk)     298 (6kk)    349,5
    -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman opiskelijamäärä            14 (6kk)      8 (6kk)     11,0
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)        162.937     432.262    41.832    637.031    1.823
  1.2 Tutkintotilaisuudet                   32.958     140.660    15.664    189.282     542
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset          0     158.733          158.733     454
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0     11.720           11.720     34
  K1 Yhteensä                         195.895     743.375    57.496    996.766    2.852
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus             1.502           1.502      4
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito               6.548     21.687    4.367    32.602     93
  2.2 Vuokratilat                         44     10.281    1.175    11.500     33
  K2 Yhteensä                          6.592     33.470    5.542    45.604     130
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                 0     108.897      44    108.941     312
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                    91.488     23.700    4.022    119.210     341
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                 16.729     20.727    3.871    41.327     118
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                108.217     44.427    7.893    160.537     459
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto              46.463     27.492    3.728    77.683     222
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.    357.167     957.661    74.706   1.389.534    3.976
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija          1.022      2.740     214     3.976
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. lisäkoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015       9.244     27.962    2.395    39.601
 
  K05 -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman kust.       4.213     27.133    1.686    33.032
     euroa/nuorten aik. os. ohj. opiskelija          383      2.467     153     3.003
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                                8.805                   25
  9.9 Muiden investointien poistot                       9.032                   26
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                      17.836                   51
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDA ***
                                                         taulu  15 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  6 Luonnonvara- ja ympäristöala
 
 
                       OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS
 
                           Erikois- Ei-tutk.       -josta alle 25v. Suoritteet yht./
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET (ei sis. NAO)  Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet   vailla po:n   opiskelija
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä   jälk. tutk.  (ei sis.NAO)
  4.1 Aloittaneet opiskelijat          135     7    16     158        4      0,47
  4.2 Koulutukseen osallistuneet        483    29    29     541       10      1,60
  4.3 Purkautuneet oppisopimukset        43     0     0     43        3      0,13
  4.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      3     0     0      3        0      0,01
  4.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      146    14          160        4      0,47
  4.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    460    59     0     519        7      1,53
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S4.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S4.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S4.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
  S5 NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMAN        Erikois- Ei-tutk.         Suoritteet
   SUORITTEET              Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet    yhteensä/
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä NAO opiskelija
  5.1 Aloittaneet opiskelijat           4     0     0      4      0,36
  5.2 Koulutukseen osallistuneet         19     0     0     19      1,73
  5.3 Purkautuneet oppisopimukset         1     0     0      1      0,09
  5.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      0     0     0      0      0,00
  5.4 Suoritettujen tutkintojen määrä       5     0           5      0,45
  5.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    18     0     0     18      1,64
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S5.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S5.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S5.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDA ***
                                                          taulu  16 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan lisäkoulutuksen opiskelijamäärä    2.538 (6kk)    2.403 (6kk)   2.470,5
    -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman opiskelijamäärä            16 (6kk)      22 (6kk)     19,0
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)       1.439.937    2.473.261   268.312   4.181.510    1.693
  1.2 Tutkintotilaisuudet                   167.390     463.815    40.001    671.206     272
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset          0     776.119          776.119     314
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0        0             0      0
  K1 Yhteensä                        1.607.327    3.713.195   308.313   5.628.835    2.278
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus             16.853           16.853      7
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito              14.172     74.731    12.856    101.759     41
  2.2 Vuokratilat                        4.833     150.669    20.051    175.553     71
  K2 Yhteensä                          19.005     242.253    32.907    294.165     119
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                 0     357.000     525    357.525     145
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                   693.311     165.297    26.509    885.117     358
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                 121.024     141.319    25.431    287.774     116
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                814.335     306.616    51.940   1.172.891     475
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto             364.049     194.569    28.794    587.412     238
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.   2.804.710    4.813.629   422.478   8.040.817    3.255
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija          1.135      1.948     171     3.255
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. lisäkoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015      17.661     35.863    1.864    55.388
 
  K05 -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman kust.      17.777     58.745    3.021    79.543
     euroa/nuorten aik. os. ohj. opiskelija          936      3.092     159     4.186
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                               70.866                   29
  9.9 Muiden investointien poistot                       31.154                   13
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                     102.022                   41
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDA ***
                                                         taulu  16 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
 
 
                       OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS
 
                           Erikois- Ei-tutk.       -josta alle 25v. Suoritteet yht./
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET (ei sis. NAO)  Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet   vailla po:n   opiskelija
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä   jälk. tutk.  (ei sis.NAO)
  4.1 Aloittaneet opiskelijat          434    457   1.152    2.043        4      0,83
  4.2 Koulutukseen osallistuneet       1.056    826   2.231    4.113       15      1,68
  4.3 Purkautuneet oppisopimukset        86    90    79     255        1      0,10
  4.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      6     9     8     23        0      0,01
  4.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      313    153          466        4      0,19
  4.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä   1.276    699    103    2.078       13      0,85
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S4.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S4.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S4.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
  S5 NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMAN        Erikois- Ei-tutk.         Suoritteet
   SUORITTEET              Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet    yhteensä/
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä NAO opiskelija
  5.1 Aloittaneet opiskelijat          16     0     1     17      0,89
  5.2 Koulutukseen osallistuneet         37     1     1     39      2,05
  5.3 Purkautuneet oppisopimukset         3     0     0      3      0,16
  5.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      0     0     0      0      0,00
  5.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      12     0          12      0,63
  5.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    39     0     0     39      2,05
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S5.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S5.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S5.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDA ***
                                                          taulu  17 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan lisäkoulutuksen opiskelijamäärä    2.362 (6kk)    2.189 (6kk)   2.275,5
    -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman opiskelijamäärä            92 (6kk)      73 (6kk)     82,5
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)       1.597.187    2.262.555   150.086   4.009.828    1.762
  1.2 Tutkintotilaisuudet                   290.590     531.708    32.834    855.132     376
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset       10.217     733.858          744.075     327
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0        0             0      0
  K1 Yhteensä                        1.897.994    3.528.121   182.920   5.609.035    2.465
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus             9.809           9.809      4
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito              32.641     82.180    13.873    128.694     57
  2.2 Vuokratilat                        2.693     208.941    20.693    232.327     102
  K2 Yhteensä                          35.334     300.930    34.566    370.830     163
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä               3.832     242.231     233    246.296     108
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                   605.565     133.972    20.689    760.226     334
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                 87.845     168.915    30.127    286.887     126
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                693.410     302.887    50.816   1.047.113     460
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto             386.766     190.594    24.802    602.162     265
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.   3.017.350    4.564.747   293.353   7.875.450    3.461
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija          1.326      2.006     129     3.461
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. lisäkoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015      16.530     47.920    1.742    66.192
 
  K05 -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman kust.      68.807     188.346    7.672    264.825
     euroa/nuorten aik. os. ohj. opiskelija          834      2.283      93     3.210
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                               37.917                   17
  9.9 Muiden investointien poistot                       29.362                   13
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                      67.279                   30
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDA ***
                                                         taulu  17 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
 
 
                       OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS
 
                           Erikois- Ei-tutk.       -josta alle 25v. Suoritteet yht./
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET (ei sis. NAO)  Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet   vailla po:n   opiskelija
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä   jälk. tutk.  (ei sis.NAO)
  4.1 Aloittaneet opiskelijat          568    557    491    1.616       10      0,74
  4.2 Koulutukseen osallistuneet       1.483   1.354    757    3.594       28      1,64
  4.3 Purkautuneet oppisopimukset        133    145    20     298        7      0,14
  4.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      6     8     2     16        0      0,01
  4.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      561    371          932        5      0,42
  4.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä   1.792   1.204    118    3.114       11      1,42
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S4.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S4.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S4.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
  S5 NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMAN        Erikois- Ei-tutk.         Suoritteet
   SUORITTEET              Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet    yhteensä/
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä NAO opiskelija
  5.1 Aloittaneet opiskelijat          37    15     0     52      0,63
  5.2 Koulutukseen osallistuneet         94    40     5     139      1,68
  5.3 Purkautuneet oppisopimukset        12     6     0     18      0,22
  5.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      2     0     0      2      0,02
  5.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      38    12          50      0,61
  5.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    123    35     4     162      1,96
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S5.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S5.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S5.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDA ***
                                                          taulu  18 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
 
  YHTEENSÄ
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan lisäkoulutuksen opiskelijamäärä    21.672 (6kk)    22.116 (6kk)   21.894,0
    -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman opiskelijamäärä           356 (6kk)     353 (6kk)    354,5
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)      11.663.200   25.328.039  3.456.159  40.447.398    1.847
  1.2 Tutkintotilaisuudet                  2.647.645    5.570.934   618.871   8.837.450     404
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset       32.100    6.443.256         6.475.356     296
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0     34.320           34.320      2
  K1 Yhteensä                        14.342.945   37.376.549  4.075.030  55.794.524    2.548
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus            143.974          143.974      7
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito              280.339    1.007.900   182.416   1.470.655     67
  2.2 Vuokratilat                       31.495    1.610.919   219.077   1.861.491     85
  K2 Yhteensä                         311.834    2.762.793   401.493   3.476.120     159
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä               5.842    1.743.753    4.743   1.754.338     80
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                  5.887.142    1.437.777   238.547   7.563.466     345
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                1.305.934    1.750.750   329.309   3.385.993     155
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä               7.193.076    3.188.527   567.856  10.949.459     500
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto            3.437.264    1.903.899   296.894   5.638.057     258
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.   25.290.977   46.975.551  5.346.085  77.612.613    3.545
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija          1.155      2.146     244     3.545
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. lisäkoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015      161.619     346.805    32.403    540.827
 
  K05 -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman kust.      333.391     765.365    71.749   1.170.505
     euroa/nuorten aik. os. ohj. opiskelija          940      2.159     202     3.302
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                               537.585                   25
  9.9 Muiden investointien poistot                      367.119                   17
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                     904.723                   41
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDA ***
                                                         taulu  18 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
 
  YHTEENSÄ
 
                       OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS
 
                           Erikois- Ei-tutk.       -josta alle 25v. Suoritteet yht./
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET (ei sis. NAO)  Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet   vailla po:n   opiskelija
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä   jälk. tutk.  (ei sis.NAO)
  4.1 Aloittaneet opiskelijat         5.846   6.387   3.263   15.496       78      0,72
  4.2 Koulutukseen osallistuneet       13.575  14.909   5.810   34.294       200      1,59
  4.3 Purkautuneet oppisopimukset       1.037   1.015    184    2.236       32      0,10
  4.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      84    84    12     180        2      0,01
  4.4 Suoritettujen tutkintojen määrä     3.987   3.580         7.567       34      0,35
  4.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä  13.865   9.065    332   23.262       110      1,08
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S4.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S4.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S4.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
  S5 NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMAN        Erikois- Ei-tutk.         Suoritteet
   SUORITTEET              Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet    yhteensä/
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä NAO opiskelija
  5.1 Aloittaneet opiskelijat          200    42     2     244      0,69
  5.2 Koulutukseen osallistuneet        482    113     8     603      1,70
  5.3 Purkautuneet oppisopimukset        51    17     0     68      0,19
  5.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      6     1     0      7      0,02
  5.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      134    30          164      0,46
  5.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    462    92    13     567      1,60
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S5.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S5.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S5.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDA ***
                                                          taulu  19 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@
 
  YHTEENSÄ
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan peruskoulutuksen opiskelijamäärä   12.165 (6kk)    11.674 (6kk)   11.919,5
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan lisäkoulutuksen opiskelijamäärä    21.672 (6kk)    22.116 (6kk)   21.894,0
    -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman opiskelijamäärä           356 (6kk)     353 (6kk)    354,5
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)      24.322.690   41.883.804  4.987.000  71.193.494    2.105
  1.2 Tutkintotilaisuudet                  4.873.647    9.287.182   927.629  15.088.458     446
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset       190.474   21.713.744         21.904.218     648
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0    2.256.017         2.256.017     67
  K1 Yhteensä                        29.386.811   75.140.747  5.914.629  110.442.187    3.266
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus            298.796          298.796      9
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito              609.802    2.039.644   369.354   3.018.800     89
  2.2 Vuokratilat                       125.907    2.784.344   394.019   3.304.270     98
  K2 Yhteensä                         735.709    5.122.784   763.373   6.621.866     196
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä              16.439    5.104.230    10.889   5.131.558     152
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                  10.470.814    2.472.360   408.081  13.351.255     395
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                2.440.684    3.006.492   565.274   6.012.450     178
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä              12.911.498    5.478.852   973.355  19.363.705     573
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto            6.040.080    3.295.822   507.572   9.843.474     291
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.   49.090.570   94.142.430  8.169.924  151.402.924    4.478
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija          1.452      2.784     242     4.478
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. peruskoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015     2.515.590    6.746.745   277.994   9.540.329
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. lisäkoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015      161.619     346.805    32.403    540.827
 
  K05 -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman kust.      333.391     765.365    71.749   1.170.505
     euroa/nuorten aik. os. ohj. opiskelija          940      2.159     202     3.302
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                              1.099.957                   33
  9.9 Muiden investointien poistot                      684.156                   20
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                    1.784.132                   53
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDA ***
                                                         taulu  19 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@
 
  YHTEENSÄ
 
                      OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS
 
                       Näyttö- Opetus-      -josta alle 25v. Suoritteet
  S6 OPETUKSEN SUORITTEET         tutkinto- suunnit.Suoritteet vailla po:n   yhteensä/
                       perust.  perust. yhteensä jälk. tutk.   opiskelija
  6.1 Aloittaneet opiskelijat         5.945    285   6.230     917      0,52
  6.2 Koulutukseen osallistuneet       17.105    519  17.624    2.582      1,48
  6.3 Purkautuneet oppisopimukset       1.652    29   1.681     403      0,14
  6.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet     139     7    146     21      0,01
  6.4 Suoritettujen tutkintojen määrä     4.676    148   4.824     938      0,40
  6.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä  24.243    443  24.686    2.850      2,07
 
                                             Näyttötutk.
  S6.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutk. valmistavassa koulutuksessa    perust.
  S6.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     90
  S6.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä     7.175
 
                       OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS
 
                           Erikois- Ei-tutk.       -josta alle 25v. Suoritteet yht./
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET (ei sis. NAO)  Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet   vailla po:n   opiskelija
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä   jälk. tutk.  (ei sis.NAO)
  4.1 Aloittaneet opiskelijat         5.846   6.387   3.263   15.496       78      0,72
  4.2 Koulutukseen osallistuneet       13.575  14.909   5.810   34.294       200      1,59
  4.3 Purkautuneet oppisopimukset       1.037   1.015    184    2.236       32      0,10
  4.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      84    84    12     180        2      0,01
  4.4 Suoritettujen tutkintojen määrä     3.987   3.580         7.567       34      0,35
  4.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä  13.865   9.065    332   23.262       110      1,08
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S4.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S4.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S4.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
  S5 NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMAN        Erikois- Ei-tutk.         Suoritteet
   SUORITTEET              Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet    yhteensä/
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä NAO opiskelija
  5.1 Aloittaneet opiskelijat          200    42     2     244      0,69
  5.2 Koulutukseen osallistuneet        482    113     8     603      1,70
  5.3 Purkautuneet oppisopimukset        51    17     0     68      0,19
  5.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      6     1     0      7      0,02
  5.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      134    30          164      0,46
  5.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    462    92    13     567      1,60
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S5.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S5.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S5.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0