Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                          taulu   1 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  01 Uusimaa
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan peruskoulutuksen opiskelijamäärä    5.026 (6kk)    4.928 (6kk)   4.977,0
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)       6.114.162    6.298.163   697.836  13.110.161    2.634
  1.2 Tutkintotilaisuudet                   918.959    1.075.843    95.233   2.090.035     420
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset       145.040    5.565.662         5.710.702    1.147
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0     720.600          720.600     145
  K1 Yhteensä                        7.178.161   13.660.268   793.069  21.631.498    4.346
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus             20.931           20.931      4
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito              240.806     467.307    96.008    804.121     162
  2.2 Vuokratilat                       86.308     585.141    96.965    768.414     154
  K2 Yhteensä                         327.114    1.073.379   192.973   1.593.466     320
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä               8.772     898.147    4.207    911.126     183
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                  1.965.495     523.842    98.551   2.587.888     520
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                 748.231     677.921   143.668   1.569.820     315
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä               2.713.726    1.201.763   242.219   4.157.708     835
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto            1.094.290     627.434   101.666   1.823.390     366
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.   11.322.064   17.460.986  1.334.163  30.117.213    6.051
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija          2.275      3.508     268     6.051
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. peruskoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015      992.369    2.490.534   116.858   3.599.761
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                               204.219                   41
  9.9 Muiden investointien poistot                      188.321                   38
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                     392.541                   79
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                         taulu   1 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  01 Uusimaa
 
 
                      OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS
 
                       Näyttö- Opetus-      -josta alle 25v. Suoritteet
  S6 OPETUKSEN SUORITTEET         tutkinto- suunnit.Suoritteet vailla po:n   yhteensä/
                       perust.  perust. yhteensä jälk. tutk.   opiskelija
  6.1 Aloittaneet opiskelijat         2.635    73   2.708     365      0,54
  6.2 Koulutukseen osallistuneet       7.220    137   7.357    1.004      1,48
  6.3 Purkautuneet oppisopimukset        665     8    673     207      0,14
  6.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      53     2    55      6      0,01
  6.4 Suoritettujen tutkintojen määrä     2.079    43   2.122     572      0,43
  6.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä  10.766    179  10.945    1.149      2,20
 
                                             Näyttötutk.
  S6.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutk. valmistavassa koulutuksessa    perust.
  S6.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     90
  S6.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä     7.175
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                          taulu   2 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  02 Varsinais-Suomi
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan peruskoulutuksen opiskelijamäärä     826 (6kk)     719 (6kk)    772,5
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)        500.394    1.665.466   121.216   2.287.076    2.961
  1.2 Tutkintotilaisuudet                   179.326     193.284    32.871    405.481     525
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset         12     692.418          692.430     896
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0     209.800          209.800     272
  K1 Yhteensä                         679.732    2.760.968   154.087   3.594.787    4.653
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus               0             0      0
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito              10.894     59.344    8.893    79.131     102
  2.2 Vuokratilat                          0     37.764    2.256    40.020     52
  K2 Yhteensä                          10.894     97.108    11.149    119.151     154
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                 0     243.375      50    243.425     315
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                   222.642     59.145    7.678    289.465     375
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                 22.061     57.666    7.907    87.634     113
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                244.703     116.811    15.585    377.099     488
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto             226.319     83.114    13.703    323.136     418
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.   1.161.665    3.301.382   194.577   4.657.624    6.029
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija          1.504      4.274     252     6.029
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. peruskoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015      123.538     334.125    25.240    482.903
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                               14.509                   19
  9.9 Muiden investointien poistot                       2.274                   3
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                      16.783                   22
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                         taulu   2 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  02 Varsinais-Suomi
 
 
                      OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS
 
                       Näyttö- Opetus-      -josta alle 25v. Suoritteet
  S6 OPETUKSEN SUORITTEET         tutkinto- suunnit.Suoritteet vailla po:n   yhteensä/
                       perust.  perust. yhteensä jälk. tutk.   opiskelija
  6.1 Aloittaneet opiskelijat          348    76    424     89      0,55
  6.2 Koulutukseen osallistuneet       1.088    132   1.220     231      1,58
  6.3 Purkautuneet oppisopimukset        109     4    113     30      0,15
  6.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      10     0    10      4      0,01
  6.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      330    30    360     60      0,47
  6.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä   1.554    104   1.658     177      2,15
 
                                             Näyttötutk.
  S6.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutk. valmistavassa koulutuksessa    perust.
  S6.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja      0
  S6.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä       0
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                          taulu   3 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  04 Satakunta
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan peruskoulutuksen opiskelijamäärä     587 (6kk)     557 (6kk)    572,0
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)       1.129.347     294.032    45.469   1.468.848    2.568
  1.2 Tutkintotilaisuudet                   47.425     74.003    6.749    128.177     224
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset          0     956.621          956.621    1.672
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0        0             0      0
  K1 Yhteensä                        1.176.772    1.324.656    52.218   2.553.646    4.464
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus               0             0      0
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito                 0      1.186     282     1.468      3
  2.2 Vuokratilat                        5.839     277.322    23.017    306.178     535
  K2 Yhteensä                          5.839     278.508    23.299    307.646     538
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                 0     66.788      0    66.788     117
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                   102.555     15.699    3.372    121.626     213
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                 27.276     29.620    6.972    63.868     112
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                129.831     45.319    10.344    185.494     324
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto             131.885     88.751    15.666    236.302     413
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.   1.444.325    1.804.025   101.529   3.349.879    5.856
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija          2.525      3.154     177     5.856
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. peruskoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015      90.513     42.839    3.201    136.553
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                                  0                   0
  9.9 Muiden investointien poistot                       3.893                   7
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                      3.893                   7
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                         taulu   3 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  04 Satakunta
 
 
                      OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS
 
                       Näyttö- Opetus-      -josta alle 25v. Suoritteet
  S6 OPETUKSEN SUORITTEET         tutkinto- suunnit.Suoritteet vailla po:n   yhteensä/
                       perust.  perust. yhteensä jälk. tutk.   opiskelija
  6.1 Aloittaneet opiskelijat          245    12    257     45      0,45
  6.2 Koulutukseen osallistuneet        803    18    821     110      1,44
  6.3 Purkautuneet oppisopimukset        70     1    71      7      0,12
  6.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      5     1     6      1      0,01
  6.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      242     5    247     22      0,43
  6.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä   1.787    22   1.809     174      3,16
 
                                             Näyttötutk.
  S6.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutk. valmistavassa koulutuksessa    perust.
  S6.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja      0
  S6.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä       0
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                          taulu   4 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  05 Kanta-Häme
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan peruskoulutuksen opiskelijamäärä     233 (6kk)     237 (6kk)    235,0
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)        185.146     282.915    49.773    517.834    2.204
  1.2 Tutkintotilaisuudet                   63.639     118.265    16.593    198.497     845
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset          0     228.560          228.560     973
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0     101.600          101.600     432
  K1 Yhteensä                         248.785     731.340    66.366   1.046.491    4.453
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus               0             0      0
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito               5.174     11.726    2.386    19.286     82
  2.2 Vuokratilat                          0        0      0       0      0
  K2 Yhteensä                          5.174     11.726    2.386    19.286     82
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                 0     85.502      89    85.591     364
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                   169.092     37.383    3.131    209.606     892
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                 11.214     18.984    3.197    33.395     142
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                180.306     56.367    6.328    243.001    1.034
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto              72.891     16.045    2.821    91.757     390
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.    507.158     900.980    77.989   1.486.127    6.324
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija          2.158      3.834     332     6.324
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. peruskoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015      40.039     85.871    1.592    127.502
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                                5.992                   25
  9.9 Muiden investointien poistot                        776                   3
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                      6.768                   29
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                         taulu   4 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  05 Kanta-Häme
 
 
                      OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS
 
                       Näyttö- Opetus-      -josta alle 25v. Suoritteet
  S6 OPETUKSEN SUORITTEET         tutkinto- suunnit.Suoritteet vailla po:n   yhteensä/
                       perust.  perust. yhteensä jälk. tutk.   opiskelija
  6.1 Aloittaneet opiskelijat          124     3    127      8      0,54
  6.2 Koulutukseen osallistuneet        338     7    345     15      1,47
  6.3 Purkautuneet oppisopimukset        26     0    26      2      0,11
  6.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      1     0     1      0      0,00
  6.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      99     5    104      4      0,44
  6.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    396     0    396     20      1,69
 
                                             Näyttötutk.
  S6.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutk. valmistavassa koulutuksessa    perust.
  S6.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja      0
  S6.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä       0
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                          taulu   5 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  06 Pirkanmaa
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan peruskoulutuksen opiskelijamäärä     983 (6kk)    1.039 (6kk)   1.011,0
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)        674.871    1.980.610   138.351   2.793.832    2.763
  1.2 Tutkintotilaisuudet                   102.113     480.912    22.699    605.724     599
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset          0    1.678.110         1.678.110    1.660
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0     258.200          258.200     255
  K1 Yhteensä                         776.984    4.397.832   161.050   5.335.866    5.278
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus             10.103           10.103     10
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito               2.691     74.496    6.924    84.111     83
  2.2 Vuokratilat                          0     36.652    5.148    41.800     41
  K2 Yhteensä                          2.691     121.251    12.072    136.014     135
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                 0     323.165     209    323.374     320
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                   494.306     54.025    6.367    554.698     549
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                 62.800     139.493    20.267    222.560     220
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                557.106     193.518    26.634    777.258     769
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto             249.097     92.556    13.333    354.986     351
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.   1.585.876    5.128.318   213.297   6.927.491    6.852
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija          1.569      5.073     211     6.852
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. peruskoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015      245.272    1.136.020    18.548   1.399.840
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                               27.815                   28
  9.9 Muiden investointien poistot                       3.592                   4
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                      31.406                   31
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                         taulu   5 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  06 Pirkanmaa
 
 
                      OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS
 
                       Näyttö- Opetus-      -josta alle 25v. Suoritteet
  S6 OPETUKSEN SUORITTEET         tutkinto- suunnit.Suoritteet vailla po:n   yhteensä/
                       perust.  perust. yhteensä jälk. tutk.   opiskelija
  6.1 Aloittaneet opiskelijat          496    55    551     121      0,55
  6.2 Koulutukseen osallistuneet       1.433    91   1.524     275      1,51
  6.3 Purkautuneet oppisopimukset        176     1    177     36      0,18
  6.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      16     0    16      4      0,02
  6.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      302    38    340     67      0,34
  6.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä   1.667    94   1.761     311      1,74
 
                                             Näyttötutk.
  S6.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutk. valmistavassa koulutuksessa    perust.
  S6.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja      0
  S6.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä       0
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                          taulu   6 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  07 Päijät-Häme
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan peruskoulutuksen opiskelijamäärä     563 (6kk)     519 (6kk)    541,0
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)        833.112     420.881    73.777   1.327.770    2.454
  1.2 Tutkintotilaisuudet                   242.115     63.103    6.070    311.288     575
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset          0     716.588          716.588    1.325
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0     61.600           61.600     114
  K1 Yhteensä                        1.075.227    1.262.172    79.847   2.417.246    4.468
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus             2.117           2.117      4
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito              29.744     73.319    14.663    117.726     218
  2.2 Vuokratilat                          0        0      0       0      0
  K2 Yhteensä                          29.744     75.436    14.663    119.843     222
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                 0     128.846      0    128.846     238
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                   160.643     16.812    3.356    180.811     334
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                 27.321     20.618    3.915    51.854     96
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                187.964     37.430    7.271    232.665     430
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto              27.419      9.858    1.851    39.128     72
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.   1.320.354    1.513.741   103.632   2.937.727    5.430
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija          2.441      2.798     192     5.430
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. peruskoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015      278.979     335.027    20.332    634.338
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                               127.907                  236
  9.9 Muiden investointien poistot                       11.566                   21
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                     139.473                  258
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                         taulu   6 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  07 Päijät-Häme
 
 
                      OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS
 
                       Näyttö- Opetus-      -josta alle 25v. Suoritteet
  S6 OPETUKSEN SUORITTEET         tutkinto- suunnit.Suoritteet vailla po:n   yhteensä/
                       perust.  perust. yhteensä jälk. tutk.   opiskelija
  6.1 Aloittaneet opiskelijat          255     6    261     30      0,48
  6.2 Koulutukseen osallistuneet        785    12    797     114      1,47
  6.3 Purkautuneet oppisopimukset        119     2    121     27      0,22
  6.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      5     2     7      1      0,01
  6.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      187     5    192     27      0,35
  6.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    880     0    880     107      1,63
 
                                             Näyttötutk.
  S6.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutk. valmistavassa koulutuksessa    perust.
  S6.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja      0
  S6.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä       0
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                          taulu   7 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  08 Kymenlaakso
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan peruskoulutuksen opiskelijamäärä     238 (6kk)     236 (6kk)    237,0
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)         2.084     520.787    24.946    547.817    2.311
  1.2 Tutkintotilaisuudet                      0     136.342    1.375    137.717     581
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset          0     312.889          312.889    1.320
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0     26.900           26.900     114
  K1 Yhteensä                          2.084     996.918    26.321   1.025.323    4.326
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus             2.556           2.556     11
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito                304      3.084     579     3.967     17
  2.2 Vuokratilat                          0        0      0       0      0
  K2 Yhteensä                           304      5.640     579     6.523     28
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                 0     112.004     763    112.767     476
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                   136.481     18.444    2.988    157.913     666
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                  8.544     22.956    5.494    36.994     156
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                145.025     41.400    8.482    194.907     822
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto              7.606      3.303     531    11.440     48
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.    155.030    1.159.265    36.678   1.350.973    5.700
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija           654      4.891     155     5.700
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. peruskoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015      32.504     247.596    8.290    288.390
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                                 772                   3
  9.9 Muiden investointien poistot                         12                   0
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                       784                   3
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                         taulu   7 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  08 Kymenlaakso
 
 
                      OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS
 
                       Näyttö- Opetus-      -josta alle 25v. Suoritteet
  S6 OPETUKSEN SUORITTEET         tutkinto- suunnit.Suoritteet vailla po:n   yhteensä/
                       perust.  perust. yhteensä jälk. tutk.   opiskelija
  6.1 Aloittaneet opiskelijat          145    12    157     28      0,66
  6.2 Koulutukseen osallistuneet        350    14    364     79      1,54
  6.3 Purkautuneet oppisopimukset        25     1    26      9      0,11
  6.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      5     0     5      1      0,02
  6.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      56     2    58     12      0,24
  6.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    420     4    424     91      1,79
 
                                             Näyttötutk.
  S6.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutk. valmistavassa koulutuksessa    perust.
  S6.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja      0
  S6.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä       0
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                          taulu   8 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  09 Etelä-Karjala
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan peruskoulutuksen opiskelijamäärä     126 (6kk)     134 (6kk)    130,0
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)        225.683     51.437    4.109    281.229    2.163
  1.2 Tutkintotilaisuudet                   33.384     22.790    3.767    59.941     461
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset          0     171.450          171.450    1.319
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0     42.400           42.400     326
  K1 Yhteensä                         259.067     288.077    7.876    555.020    4.269
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus               0             0      0
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito               1.888      7.947    1.970    11.805     91
  2.2 Vuokratilat                          0        0      0       0      0
  K2 Yhteensä                          1.888      7.947    1.970    11.805     91
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                 0     82.628      0    82.628     636
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                    85.861      9.210    2.271    97.342     749
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                    0      2.864      44     2.908     22
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                85.861     12.074    2.315    100.250     771
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto              15.372     14.560    1.809    31.741     244
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.    362.188     405.286    13.970    781.444    6.011
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija          2.786      3.118     107     6.011
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. peruskoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015      57.247     109.977    2.344    169.568
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                                5.798                   45
  9.9 Muiden investointien poistot                       4.064                   31
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                      9.862                   76
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                         taulu   8 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  09 Etelä-Karjala
 
 
                      OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS
 
                       Näyttö- Opetus-      -josta alle 25v. Suoritteet
  S6 OPETUKSEN SUORITTEET         tutkinto- suunnit.Suoritteet vailla po:n   yhteensä/
                       perust.  perust. yhteensä jälk. tutk.   opiskelija
  6.1 Aloittaneet opiskelijat          80     1    81     12      0,62
  6.2 Koulutukseen osallistuneet        201     2    203     40      1,56
  6.3 Purkautuneet oppisopimukset        27     0    27      7      0,21
  6.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      3     0     3      1      0,02
  6.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      44     0    44      6      0,34
  6.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    43     0    43     14      0,33
 
                                             Näyttötutk.
  S6.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutk. valmistavassa koulutuksessa    perust.
  S6.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja      0
  S6.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä       0
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                          taulu   9 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  10 Etelä-Savo
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan peruskoulutuksen opiskelijamäärä     347 (6kk)     298 (6kk)    322,5
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)        119.391     654.273    37.826    811.490    2.516
  1.2 Tutkintotilaisuudet                      0     15.744    1.232    16.976     53
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset          0     540.495          540.495    1.676
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0     60.660           60.660     188
  K1 Yhteensä                         119.391    1.271.172    39.058   1.429.621    4.433
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus               0             0      0
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito              10.617     12.839    2.846    26.302     82
  2.2 Vuokratilat                         718      3.748     167     4.633     14
  K2 Yhteensä                          11.335     16.587    3.013    30.935     96
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                 0     106.245      54    106.299     330
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                    92.708     24.866    3.237    120.811     375
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                 19.449     36.990    7.099    63.538     197
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                112.157     61.856    10.336    184.349     572
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto             106.280     73.703    10.227    190.210     590
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.    349.144    1.529.542    62.688   1.941.374    6.020
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija          1.083      4.743     194     6.020
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. peruskoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015      47.413     307.144    8.657    363.214
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                                1.984                   6
  9.9 Muiden investointien poistot                       34.085                  106
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                      36.068                  112
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                         taulu   9 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  10 Etelä-Savo
 
 
                      OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS
 
                       Näyttö- Opetus-      -josta alle 25v. Suoritteet
  S6 OPETUKSEN SUORITTEET         tutkinto- suunnit.Suoritteet vailla po:n   yhteensä/
                       perust.  perust. yhteensä jälk. tutk.   opiskelija
  6.1 Aloittaneet opiskelijat          114    10    124     22      0,38
  6.2 Koulutukseen osallistuneet        439    14    453     60      1,40
  6.3 Purkautuneet oppisopimukset        47     0    47      6      0,15
  6.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      3     0     3      0      0,01
  6.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      105     2    107     10      0,33
  6.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    704     0    704     81      2,18
 
                                             Näyttötutk.
  S6.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutk. valmistavassa koulutuksessa    perust.
  S6.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja      0
  S6.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä       0
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                          taulu  10 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  11 Pohjois-Savo
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan peruskoulutuksen opiskelijamäärä     434 (6kk)     367 (6kk)    400,5
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)        166.247     704.745    30.429    901.421    2.251
  1.2 Tutkintotilaisuudet                      0     368.992    15.604    384.596     960
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset          0     540.080          540.080    1.349
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0     86.300           86.300     215
  K1 Yhteensä                         166.247    1.700.117    46.033   1.912.397    4.775
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus              714            714      2
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito                298      1.419     244     1.961      5
  2.2 Vuokratilat                          0     15.709    3.770    19.479     49
  K2 Yhteensä                           298     17.842    4.014    22.154     55
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                 0     169.113      4    169.117     422
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                    54.748      4.002     799    59.549     149
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                 81.932     18.836    2.233    103.001     257
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                136.680     22.838    3.032    162.550     406
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto              63.432     58.663    8.811    130.906     327
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.    366.657    1.968.573    61.894   2.397.124    5.985
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija           915      4.915     155     5.985
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. peruskoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015      54.205     268.488    5.761    328.454
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                                  0                   0
  9.9 Muiden investointien poistot                         0                   0
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                        0                   0
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                         taulu  10 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  11 Pohjois-Savo
 
 
                      OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS
 
                       Näyttö- Opetus-      -josta alle 25v. Suoritteet
  S6 OPETUKSEN SUORITTEET         tutkinto- suunnit.Suoritteet vailla po:n   yhteensä/
                       perust.  perust. yhteensä jälk. tutk.   opiskelija
  6.1 Aloittaneet opiskelijat          183     9    192     24      0,48
  6.2 Koulutukseen osallistuneet        582    18    600     76      1,50
  6.3 Purkautuneet oppisopimukset        57     1    58      9      0,14
  6.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      4     0     4      0      0,01
  6.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      189     3    192     17      0,48
  6.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    792     0    792     94      1,98
 
                                             Näyttötutk.
  S6.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutk. valmistavassa koulutuksessa    perust.
  S6.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja      0
  S6.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä       0
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                          taulu  11 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  12 Pohjois-Karjala
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan peruskoulutuksen opiskelijamäärä     283 (6kk)     305 (6kk)    294,0
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)        308.457     136.671    1.057    446.185    1.518
  1.2 Tutkintotilaisuudet                   50.422     42.639    4.680    97.741     332
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset          0     360.072          360.072    1.225
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0     123.300          123.300     419
  K1 Yhteensä                         358.879     662.682    5.737   1.027.298    3.494
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus             62.749           62.749     213
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito                 0     85.290    10.401    95.691     325
  2.2 Vuokratilat                          0       72      0      72      0
  K2 Yhteensä                            0     148.111    10.401    158.512     539
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                 0     98.638      0    98.638     336
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                   181.632     57.514    9.324    248.470     845
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                 30.609     29.125    6.680    66.414     226
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                212.241     86.639    16.004    314.884    1.071
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto              53.118     18.475    2.503    74.096     252
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.    624.238    1.014.546    34.647   1.673.431    5.692
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija          2.123      3.451     118     5.692
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. peruskoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015      64.399     100.376    2.304    167.079
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                               88.422                  301
  9.9 Muiden investointien poistot                       3.043                   10
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                      91.466                  311
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                         taulu  11 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  12 Pohjois-Karjala
 
 
                      OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS
 
                       Näyttö- Opetus-      -josta alle 25v. Suoritteet
  S6 OPETUKSEN SUORITTEET         tutkinto- suunnit.Suoritteet vailla po:n   yhteensä/
                       perust.  perust. yhteensä jälk. tutk.   opiskelija
  6.1 Aloittaneet opiskelijat          164     5    169     15      0,57
  6.2 Koulutukseen osallistuneet        437     7    444     49      1,51
  6.3 Purkautuneet oppisopimukset        47     1    48      2      0,16
  6.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      1     0     1      0      0,00
  6.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      91     0    91      7      0,31
  6.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    513     1    514     65      1,75
 
                                             Näyttötutk.
  S6.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutk. valmistavassa koulutuksessa    perust.
  S6.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja      0
  S6.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä       0
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                          taulu  12 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  13 Keski-Suomi
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan peruskoulutuksen opiskelijamäärä     546 (6kk)     501 (6kk)    523,5
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)        831.770     255.537    35.550   1.122.857    2.145
  1.2 Tutkintotilaisuudet                   332.837     91.454    14.970    439.261     839
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset          0     971.317          971.317    1.855
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0     157.000          157.000     300
  K1 Yhteensä                        1.164.607    1.475.308    50.520   2.690.435    5.139
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus               0             0      0
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito              13.710     20.652    4.827    39.189     75
  2.2 Vuokratilat                         244     67.447    15.041    82.732     158
  K2 Yhteensä                          13.954     88.099    19.868    121.921     233
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                 0     191.291      0    191.291     365
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                   118.702     55.034    7.252    180.988     346
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                 19.478     32.388    6.192    58.058     111
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                138.180     87.422    13.444    239.046     457
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto             152.825     42.968    8.114    203.907     390
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.   1.469.567    1.885.087    91.947   3.446.601    6.584
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija          2.807      3.601     176     6.584
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. peruskoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015      200.949     292.098    12.576    505.623
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                                7.380                   14
  9.9 Muiden investointien poistot                       9.292                   18
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                      16.672                   32
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                         taulu  12 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  13 Keski-Suomi
 
 
                      OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS
 
                       Näyttö- Opetus-      -josta alle 25v. Suoritteet
  S6 OPETUKSEN SUORITTEET         tutkinto- suunnit.Suoritteet vailla po:n   yhteensä/
                       perust.  perust. yhteensä jälk. tutk.   opiskelija
  6.1 Aloittaneet opiskelijat          272     3    275     44      0,53
  6.2 Koulutukseen osallistuneet        759    13    772     141      1,47
  6.3 Purkautuneet oppisopimukset        83     1    84     24      0,16
  6.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      13     0    13      2      0,02
  6.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      205     5    210     34      0,40
  6.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä   1.139    20   1.159     176      2,21
 
                                             Näyttötutk.
  S6.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutk. valmistavassa koulutuksessa    perust.
  S6.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja      0
  S6.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä       0
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                          taulu  13 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  14 Etelä-Pohjanmaa
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan peruskoulutuksen opiskelijamäärä     362 (6kk)     356 (6kk)    359,0
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)        170.597     628.626    72.502    871.725    2.428
  1.2 Tutkintotilaisuudet                      0     196.511    26.784    223.295     622
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset          0     540.547          540.547    1.506
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0     68.700           68.700     191
  K1 Yhteensä                         170.597    1.434.384    99.286   1.704.267    4.747
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus               0             0      0
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito                 0      2.293     186     2.479      7
  2.2 Vuokratilat                          0     22.416    5.203    27.619     77
  K2 Yhteensä                            0     24.709    5.389    30.098     84
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                 0     147.947      74    148.021     412
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                   144.951      8.878    1.082    154.911     432
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                  4.027     46.085    4.037    54.149     151
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                148.978     54.963    5.119    209.060     582
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto              62.255     44.455    2.929    109.639     305
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.    381.840    1.706.457   112.797   2.201.094    6.131
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija          1.064      4.753     314     6.131
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. peruskoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015      54.727     217.227    15.984    287.938
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                                  0                   0
  9.9 Muiden investointien poistot                       1.188                   3
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                      1.188                   3
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                         taulu  13 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  14 Etelä-Pohjanmaa
 
 
                      OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS
 
                       Näyttö- Opetus-      -josta alle 25v. Suoritteet
  S6 OPETUKSEN SUORITTEET         tutkinto- suunnit.Suoritteet vailla po:n   yhteensä/
                       perust.  perust. yhteensä jälk. tutk.   opiskelija
  6.1 Aloittaneet opiskelijat          163     0    163     18      0,45
  6.2 Koulutukseen osallistuneet        512     0    512     65      1,43
  6.3 Purkautuneet oppisopimukset        44     0    44      9      0,12
  6.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      2     0     2      0      0,01
  6.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      153     0    153     16      0,43
  6.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    620     0    620     67      1,73
 
                                             Näyttötutk.
  S6.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutk. valmistavassa koulutuksessa    perust.
  S6.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja      0
  S6.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä       0
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                          taulu  14 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  15 Pohjanmaa
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan peruskoulutuksen opiskelijamäärä     357 (6kk)     336 (6kk)    346,5
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)        186.679     727.907    91.753   1.006.339    2.904
  1.2 Tutkintotilaisuudet                   11.327     210.284    29.586    251.197     725
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset       13.322     451.890          465.212    1.343
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0     34.200           34.200     99
  K1 Yhteensä                         211.328    1.424.281   121.339   1.756.948    5.071
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus               0             0      0
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito                474     85.566    12.641    98.681     285
  2.2 Vuokratilat                          0     18.489    3.986    22.475     65
  K2 Yhteensä                           474     104.055    16.627    121.156     350
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä               1.825     168.219     433    170.477     492
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                   222.819      5.746    1.002    229.567     663
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                   670     30.797    4.845    36.312     105
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                223.489     36.543    5.847    265.879     767
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto              74.623     66.777    10.098    151.498     437
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.    511.739    1.799.877   154.342   2.465.958    7.117
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija          1.477      5.194     445     7.117
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. peruskoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015      11.091     65.734    8.705    85.530
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                                 224                   1
  9.9 Muiden investointien poistot                        253                   1
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                       477                   1
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                         taulu  14 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  15 Pohjanmaa
 
 
                      OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS
 
                       Näyttö- Opetus-      -josta alle 25v. Suoritteet
  S6 OPETUKSEN SUORITTEET         tutkinto- suunnit.Suoritteet vailla po:n   yhteensä/
                       perust.  perust. yhteensä jälk. tutk.   opiskelija
  6.1 Aloittaneet opiskelijat          199     1    200     21      0,58
  6.2 Koulutukseen osallistuneet        488     7    495     46      1,43
  6.3 Purkautuneet oppisopimukset        28     0    28      5      0,08
  6.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      3     0     3      0      0,01
  6.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      109     3    112      6      0,32
  6.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    540     0    540     19      1,56
 
                                             Näyttötutk.
  S6.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutk. valmistavassa koulutuksessa    perust.
  S6.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja      0
  S6.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä       0
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                          taulu  15 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  16 Keski-Pohjanmaa
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan peruskoulutuksen opiskelijamäärä     94 (6kk)      93 (6kk)     93,5
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)        64.732     176.044    7.891    248.667    2.660
  1.2 Tutkintotilaisuudet                      0     64.891    2.192    67.083     717
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset          0     122.130          122.130    1.306
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0     50.400           50.400     539
  K1 Yhteensä                          64.732     413.465    10.083    488.280    5.222
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus               0             0      0
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito               1.942      3.604     825     6.371     68
  2.2 Vuokratilat                          0      6.956    1.667     8.623     92
  K2 Yhteensä                          1.942     10.560    2.492    14.994     160
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                 0     46.039     222    46.261     495
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                    43.528     16.324    1.673    61.525     658
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                  3.720      8.196    1.298    13.214     141
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                47.248     24.520    2.971    74.739     799
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto              64.659     19.277    2.729    86.665     927
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.    178.579     513.859    18.498    710.936    7.604
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija          1.910      5.496     198     7.604
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. peruskoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015      42.746     110.026    3.319    156.091
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                                2.290                   24
  9.9 Muiden investointien poistot                       2.479                   27
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                      4.769                   51
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                         taulu  15 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  16 Keski-Pohjanmaa
 
 
                      OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS
 
                       Näyttö- Opetus-      -josta alle 25v. Suoritteet
  S6 OPETUKSEN SUORITTEET         tutkinto- suunnit.Suoritteet vailla po:n   yhteensä/
                       perust.  perust. yhteensä jälk. tutk.   opiskelija
  6.1 Aloittaneet opiskelijat          42     1    43      4      0,46
  6.2 Koulutukseen osallistuneet        121     7    128     30      1,37
  6.3 Purkautuneet oppisopimukset         8     2    10      5      0,11
  6.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      0     0     0      0      0,00
  6.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      36     2    38      9      0,41
  6.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    149     0    149     36      1,59
 
                                             Näyttötutk.
  S6.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutk. valmistavassa koulutuksessa    perust.
  S6.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja      0
  S6.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä       0
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                          taulu  16 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  17 Pohjois-Pohjanmaa
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan peruskoulutuksen opiskelijamäärä     677 (6kk)     600 (6kk)    638,5
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)        653.228    1.191.022    62.377   1.906.627    2.986
  1.2 Tutkintotilaisuudet                   134.790     297.606    19.984    452.380     709
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset          0     737.006          737.006    1.154
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0     178.422          178.422     279
  K1 Yhteensä                         788.018    2.404.056    82.361   3.274.435    5.128
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus             40.279           40.279     63
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito               4.336     45.363    10.027    59.726     94
  2.2 Vuokratilat                        1.303     101.630    17.722    120.655     189
  K2 Yhteensä                          5.639     187.272    27.749    220.660     346
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                 0     280.317      0    280.317     439
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                   199.731     81.331    11.244    292.306     458
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                 52.659     45.095    9.249    107.003     168
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                252.390     126.426    20.493    399.309     625
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto             150.065     61.004    9.858    220.927     346
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.   1.196.111    3.059.073   140.465   4.395.649    6.884
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija          1.873      4.791     220     6.884
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. peruskoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015      107.135     322.000    13.502    442.637
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                               48.690                   76
  9.9 Muiden investointien poistot                       35.153                   55
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                      83.843                  131
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                         taulu  16 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  17 Pohjois-Pohjanmaa
 
 
                      OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS
 
                       Näyttö- Opetus-      -josta alle 25v. Suoritteet
  S6 OPETUKSEN SUORITTEET         tutkinto- suunnit.Suoritteet vailla po:n   yhteensä/
                       perust.  perust. yhteensä jälk. tutk.   opiskelija
  6.1 Aloittaneet opiskelijat          259     6    265     22      0,42
  6.2 Koulutukseen osallistuneet        882    14    896     135      1,40
  6.3 Purkautuneet oppisopimukset        70     4    74     10      0,12
  6.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      6     1     7      0      0,01
  6.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      245     1    246     48      0,39
  6.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä   1.202     0   1.202     198      1,88
 
                                             Näyttötutk.
  S6.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutk. valmistavassa koulutuksessa    perust.
  S6.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja      0
  S6.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä       0
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                          taulu  17 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  18 Kainuu
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan peruskoulutuksen opiskelijamäärä     92 (6kk)      94 (6kk)     93,0
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)        127.457     75.720    10.417    213.594    2.297
  1.2 Tutkintotilaisuudet                   49.939     24.210    3.641    77.790     836
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset          0     110.255          110.255    1.186
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0     18.515           18.515     199
  K1 Yhteensä                         177.396     228.700    14.058    420.154    4.518
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus             9.637           9.637     104
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito                410     29.262    4.016    33.688     362
  2.2 Vuokratilat                          0       79      0      79      1
  K2 Yhteensä                           410     38.978    4.016    43.404     467
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                 0     50.406      41    50.447     542
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                    46.079      9.049    1.870    56.998     613
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                  4.572       660      70     5.302     57
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                50.651      9.709    1.940    62.300     670
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto              16.621      6.649     570    23.840     256
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.    245.079     334.432    20.625    600.136    6.453
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija          2.635      3.596     222     6.453
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. peruskoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015      20.481     39.632    1.361    61.474
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                                  0                   0
  9.9 Muiden investointien poistot                       2.796                   30
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                      2.796                   30
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                         taulu  17 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  18 Kainuu
 
 
                      OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS
 
                       Näyttö- Opetus-      -josta alle 25v. Suoritteet
  S6 OPETUKSEN SUORITTEET         tutkinto- suunnit.Suoritteet vailla po:n   yhteensä/
                       perust.  perust. yhteensä jälk. tutk.   opiskelija
  6.1 Aloittaneet opiskelijat          51     5    56      5      0,60
  6.2 Koulutukseen osallistuneet        136     5    141     13      1,52
  6.3 Purkautuneet oppisopimukset        10     2    12      1      0,13
  6.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      2     0     2      0      0,02
  6.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      47     0    47      2      0,51
  6.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    239     0    239     10      2,57
 
                                             Näyttötutk.
  S6.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutk. valmistavassa koulutuksessa    perust.
  S6.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja      0
  S6.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä       0
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                          taulu  18 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  19 Lappi
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan peruskoulutuksen opiskelijamäärä     391 (6kk)     355 (6kk)    373,0
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)        366.133     490.929    25.562    882.624    2.366
  1.2 Tutkintotilaisuudet                   59.726     239.375    4.728    303.829     815
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset          0     574.398          574.398    1.540
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0     23.100           23.100     62
  K1 Yhteensä                         425.859    1.327.802    30.290   1.783.951    4.783
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus             5.736           5.736     15
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito               6.175     47.047    9.220    62.442     167
  2.2 Vuokratilat                          0        0      0       0      0
  K2 Yhteensä                          6.175     52.783    9.220    68.178     183
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                 0     161.807      0    161.807     434
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                   141.699     37.279    4.337    183.315     491
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                 10.187     37.448    2.798    50.433     135
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                151.886     74.727    7.135    233.748     627
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto              34.059     64.331    3.459    101.849     273
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.    617.979    1.681.450    50.101   2.349.530    6.299
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija          1.657      4.508     134     6.299
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. peruskoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015      51.983     242.031    9.420    303.434
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                               26.370                   71
  9.9 Muiden investointien poistot                       14.250                   38
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                      40.620                  109
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                         taulu  18 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  19 Lappi
 
 
                      OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS
 
                       Näyttö- Opetus-      -josta alle 25v. Suoritteet
  S6 OPETUKSEN SUORITTEET         tutkinto- suunnit.Suoritteet vailla po:n   yhteensä/
                       perust.  perust. yhteensä jälk. tutk.   opiskelija
  6.1 Aloittaneet opiskelijat          170     7    177     44      0,47
  6.2 Koulutukseen osallistuneet        531    21    552     99      1,48
  6.3 Purkautuneet oppisopimukset        41     1    42      7      0,11
  6.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      7     1     8      1      0,02
  6.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      157     4    161     19      0,43
  6.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    832    19    851     61      2,28
 
                                             Näyttötutk.
  S6.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutk. valmistavassa koulutuksessa    perust.
  S6.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja      0
  S6.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä       0
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                          taulu  19 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
 
  YHTEENSÄ
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan peruskoulutuksen opiskelijamäärä   12.165 (6kk)    11.674 (6kk)   11.919,5
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)      12.659.490   16.555.765  1.530.841  30.746.096    2.579
  1.2 Tutkintotilaisuudet                  2.226.002    3.716.248   308.758   6.251.008     524
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset       158.374   15.270.488         15.428.862    1.294
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0    2.221.697         2.221.697     186
  K1 Yhteensä                        15.043.866   37.764.198  1.839.599  54.647.663    4.585
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus            154.822          154.822     13
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito              329.463    1.031.744   186.938   1.548.145     130
  2.2 Vuokratilat                       94.412    1.173.425   174.942   1.442.779     121
  K2 Yhteensä                         423.875    2.359.991   361.880   3.145.746     264
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä              10.597    3.360.477    6.146   3.377.220     283
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                  4.583.672    1.034.583   169.534   5.787.789     486
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                1.134.750    1.255.742   235.965   2.626.457     220
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä               5.718.422    2.290.325   405.499   8.414.246     706
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto            2.602.816    1.391.923   210.678   4.205.417     353
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.   23.799.593   47.166.879  2.823.839  73.790.311    6.191
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija          1.997      3.957     237     6.191
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. peruskoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015     2.515.590    6.746.745   277.994   9.540.329
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                               562.372                   47
  9.9 Muiden investointien poistot                      317.037                   27
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                     879.409                   74
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                         taulu  19 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
 
  YHTEENSÄ
 
                      OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS
 
                       Näyttö- Opetus-      -josta alle 25v. Suoritteet
  S6 OPETUKSEN SUORITTEET         tutkinto- suunnit.Suoritteet vailla po:n   yhteensä/
                       perust.  perust. yhteensä jälk. tutk.   opiskelija
  6.1 Aloittaneet opiskelijat         5.945    285   6.230     917      0,52
  6.2 Koulutukseen osallistuneet       17.105    519  17.624    2.582      1,48
  6.3 Purkautuneet oppisopimukset       1.652    29   1.681     403      0,14
  6.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet     139     7    146     21      0,01
  6.4 Suoritettujen tutkintojen määrä     4.676    148   4.824     938      0,40
  6.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä  24.243    443  24.686    2.850      2,07
 
                                             Näyttötutk.
  S6.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutk. valmistavassa koulutuksessa    perust.
  S6.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     90
  S6.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä     7.175
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                          taulu  20 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  01 Uusimaa
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan lisäkoulutuksen opiskelijamäärä    8.289 (6kk)    8.509 (6kk)   8.399,0
    -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman opiskelijamäärä           177 (6kk)     184 (6kk)    180,5
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)       5.672.946    8.689.737  1.192.898  15.555.581    1.852
  1.2 Tutkintotilaisuudet                  1.372.219    1.902.390   224.478   3.499.087     417
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset       32.100    2.100.468         2.132.568     254
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0        0             0      0
  K1 Yhteensä                        7.077.265   12.692.595  1.417.376  21.187.236    2.523
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus               0             0      0
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito              210.107     408.711    86.674    705.492     84
  2.2 Vuokratilat                       15.354     751.942   102.873    870.169     104
  K2 Yhteensä                         225.461    1.160.653   189.547   1.575.661     188
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä               5.659     297.058    1.751    304.468     36
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                  2.046.122     649.911   114.339   2.810.372     335
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                 627.440     828.586   168.419   1.624.445     193
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä               2.673.562    1.478.497   282.758   4.434.817     528
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto            1.285.604     824.212   128.082   2.237.898     266
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.   11.267.561   16.453.054  2.019.541  29.740.156    3.541
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija          1.342      1.959     240     3.541
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. lisäkoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015      57.279     95.930    9.931    163.140
 
  K05 -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman kust.      140.689     445.571    42.549    628.809
     euroa/nuorten aik. os. ohj. opiskelija          779      2.469     236     3.484
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                               166.249                   20
  9.9 Muiden investointien poistot                      224.339                   27
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                     390.591                   47
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                         taulu  20 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  01 Uusimaa
 
 
                       OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS
 
                           Erikois- Ei-tutk.       -josta alle 25v. Suoritteet yht./
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET (ei sis. NAO)  Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet   vailla po:n   opiskelija
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä   jälk. tutk.  (ei sis.NAO)
  4.1 Aloittaneet opiskelijat         2.395   2.898    816    6.109       38      0,74
  4.2 Koulutukseen osallistuneet       5.298   6.404   1.369   13.071       80      1,59
  4.3 Purkautuneet oppisopimukset        413    386    44     843       16      0,10
  4.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      29    40     4     73        0      0,01
  4.4 Suoritettujen tutkintojen määrä     1.557   1.563         3.120       13      0,38
  4.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä   5.274   4.103    67    9.444       37      1,15
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S4.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S4.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S4.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
  S5 NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMAN        Erikois- Ei-tutk.         Suoritteet
   SUORITTEET              Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet    yhteensä/
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä NAO opiskelija
  5.1 Aloittaneet opiskelijat          101    23     1     125      0,69
  5.2 Koulutukseen osallistuneet        248    70     6     324      1,80
  5.3 Purkautuneet oppisopimukset        23    10     0     33      0,18
  5.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      2     1     0      3      0,02
  5.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      68    15          83      0,46
  5.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    214    40     0     254      1,41
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S5.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S5.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S5.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                          taulu  21 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  02 Varsinais-Suomi
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan lisäkoulutuksen opiskelijamäärä    1.820 (6kk)    1.644 (6kk)   1.732,0
    -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman opiskelijamäärä            42 (6kk)      29 (6kk)     35,5
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)        708.414    2.597.854   343.825   3.650.093    2.107
  1.2 Tutkintotilaisuudet                   121.111     200.554    34.886    356.551     206
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset          0     916.872          916.872     529
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0        0             0      0
  K1 Yhteensä                         829.525    3.715.280   378.711   4.923.516    2.843
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus               0             0      0
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito              21.540     83.755    17.312    122.607     71
  2.2 Vuokratilat                          0     71.653    5.976    77.629     45
  K2 Yhteensä                          21.540     155.408    23.288    200.236     116
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                 0     227.506     156    227.662     131
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                   283.327     93.153    17.562    394.042     228
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                 35.344     114.812    16.802    166.958     96
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                318.671     207.965    34.364    561.000     324
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto             425.682     132.083    22.243    580.008     335
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.   1.595.426    4.438.252   458.766   6.492.444    3.749
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija           921      2.563     265     3.749
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. lisäkoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015      13.028     20.633     563    34.224
 
  K05 -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman kust.      15.991     41.631    3.529    61.151
     euroa/nuorten aik. os. ohj. opiskelija          450      1.173      99     1.723
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                               32.287                   19
  9.9 Muiden investointien poistot                       2.528                   1
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                      34.815                   20
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                         taulu  21 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  02 Varsinais-Suomi
 
 
                       OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS
 
                           Erikois- Ei-tutk.       -josta alle 25v. Suoritteet yht./
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET (ei sis. NAO)  Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet   vailla po:n   opiskelija
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä   jälk. tutk.  (ei sis.NAO)
  4.1 Aloittaneet opiskelijat          497    426    142    1.065        9      0,63
  4.2 Koulutukseen osallistuneet       1.129   1.168    445    2.742       17      1,62
  4.3 Purkautuneet oppisopimukset        72    70    10     152        2      0,09
  4.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      1     3     0      4        0      0,00
  4.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      376    269          645        2      0,38
  4.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä   1.285    769     2    2.056        5      1,21
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S4.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S4.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S4.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
  S5 NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMAN        Erikois- Ei-tutk.         Suoritteet
   SUORITTEET              Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet    yhteensä/
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä NAO opiskelija
  5.1 Aloittaneet opiskelijat          10     9     0     19      0,54
  5.2 Koulutukseen osallistuneet         38    17     0     55      1,55
  5.3 Purkautuneet oppisopimukset         2     1     0      3      0,08
  5.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      0     0     0      0      0,00
  5.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      18     4          22      0,62
  5.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    50    12     0     62      1,75
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S5.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S5.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S5.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                          taulu  22 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  04 Satakunta
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan lisäkoulutuksen opiskelijamäärä     642 (6kk)     791 (6kk)    716,5
    -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman opiskelijamäärä            20 (6kk)      14 (6kk)     17,0
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)        483.763     700.990   136.480   1.321.233    1.844
  1.2 Tutkintotilaisuudet                   56.715     222.585    34.244    313.544     438
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset          0     420.067          420.067     586
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0        0             0      0
  K1 Yhteensä                         540.478    1.343.642   170.724   2.054.844    2.868
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus               0             0      0
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito                 0        0      0       0      0
  2.2 Vuokratilat                        8.572     407.115    33.790    449.477     627
  K2 Yhteensä                          8.572     407.115    33.790    449.477     627
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                 0     87.436      0    87.436     122
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                   150.554     23.048    4.952    178.554     249
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                 27.679     33.549    7.970    69.198     97
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                178.233     56.597    12.922    247.752     346
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto              87.560     70.632    13.782    171.974     240
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.    814.844    1.965.423   231.215   3.011.482    4.203
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija          1.137      2.743     323     4.203
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. lisäkoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015       2.402      8.209     386    10.997
 
  K05 -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman kust.      72.321     29.986    1.464    103.771
     euroa/nuorten aik. os. ohj. opiskelija         4.254      1.764      86     6.104
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                                  0                   0
  9.9 Muiden investointien poistot                         0                   0
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                        0                   0
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                         taulu  22 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  04 Satakunta
 
 
                       OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS
 
                           Erikois- Ei-tutk.       -josta alle 25v. Suoritteet yht./
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET (ei sis. NAO)  Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet   vailla po:n   opiskelija
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä   jälk. tutk.  (ei sis.NAO)
  4.1 Aloittaneet opiskelijat          226    201    82     509        3      0,73
  4.2 Koulutukseen osallistuneet        525    421    155    1.101        5      1,57
  4.3 Purkautuneet oppisopimukset        36    23     8     67        0      0,10
  4.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      0     3     0      3        0      0,00
  4.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      161    101          262        1      0,37
  4.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    445    147     0     592        2      0,85
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S4.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S4.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S4.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
  S5 NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMAN        Erikois- Ei-tutk.         Suoritteet
   SUORITTEET              Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet    yhteensä/
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä NAO opiskelija
  5.1 Aloittaneet opiskelijat           7     1     0      8      0,47
  5.2 Koulutukseen osallistuneet         23     4     0     27      1,59
  5.3 Purkautuneet oppisopimukset         3     1     0      4      0,24
  5.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      0     0     0      0      0,00
  5.4 Suoritettujen tutkintojen määrä       5     1           6      0,35
  5.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    27     2     0     29      1,71
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S5.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S5.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S5.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                          taulu  23 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  05 Kanta-Häme
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan lisäkoulutuksen opiskelijamäärä     363 (6kk)     415 (6kk)    389,0
    -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman opiskelijamäärä            8 (6kk)      7 (6kk)     7,5
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)        100.547     414.323    60.922    575.792    1.480
  1.2 Tutkintotilaisuudet                   35.016     148.115    18.012    201.143     517
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset          0     70.060           70.060     180
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0     12.500           12.500     32
  K1 Yhteensä                         135.563     644.998    78.934    859.495    2.209
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus               0             0      0
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito               4.920     11.321    2.360    18.601     48
  2.2 Vuokratilat                          0        0      0       0      0
  K2 Yhteensä                          4.920     11.321    2.360    18.601     48
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                 0     35.070      11    35.081     90
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                   187.828     42.172    3.442    233.442     600
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                 12.607     20.620    3.540    36.767     95
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                200.435     62.792    6.982    270.209     695
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto              77.283     18.530    3.275    99.088     255
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.    418.201     772.702    91.563   1.282.466    3.297
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija          1.075      1.986     235     3.297
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. lisäkoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015       6.097     16.511     660    23.268
 
  K05 -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman kust.       1.820      8.330    1.782    11.932
     euroa/nuorten aik. os. ohj. opiskelija          243      1.111     238     1.591
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                                6.561                   17
  9.9 Muiden investointien poistot                        897                   2
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                      7.458                   19
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                         taulu  23 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  05 Kanta-Häme
 
 
                       OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS
 
                           Erikois- Ei-tutk.       -josta alle 25v. Suoritteet yht./
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET (ei sis. NAO)  Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet   vailla po:n   opiskelija
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä   jälk. tutk.  (ei sis.NAO)
  4.1 Aloittaneet opiskelijat          115    121    93     329        3      0,86
  4.2 Koulutukseen osallistuneet        256    247    159     662        7      1,74
  4.3 Purkautuneet oppisopimukset        14    14     0     28        1      0,07
  4.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      1     1     0      2        0      0,01
  4.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      67    59          126        0      0,33
  4.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    320    144     8     472        8      1,24
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S4.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S4.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S4.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
  S5 NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMAN        Erikois- Ei-tutk.         Suoritteet
   SUORITTEET              Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet    yhteensä/
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä NAO opiskelija
  5.1 Aloittaneet opiskelijat           4     1     0      5      0,67
  5.2 Koulutukseen osallistuneet         10     1     0     11      1,47
  5.3 Purkautuneet oppisopimukset         0     0     0      0      0,00
  5.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      0     0     0      0      0,00
  5.4 Suoritettujen tutkintojen määrä       3     0           3      0,40
  5.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    12     0     0     12      1,60
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S5.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S5.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S5.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                          taulu  24 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  06 Pirkanmaa
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan lisäkoulutuksen opiskelijamäärä    1.845 (6kk)    1.899 (6kk)   1.872,0
    -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman opiskelijamäärä            31 (6kk)      45 (6kk)     38,0
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)        750.394    2.838.687   191.423   3.780.504    2.020
  1.2 Tutkintotilaisuudet                   47.846     640.692    37.409    725.947     388
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset          0     779.177          779.177     416
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0        0             0      0
  K1 Yhteensä                         798.240    4.258.556   228.832   5.285.628    2.824
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus             20.702           20.702     11
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito                257     87.932    3.315    91.504     49
  2.2 Vuokratilat                        4.199     27.630    1.621    33.450     18
  K2 Yhteensä                          4.456     136.264    4.936    145.656     78
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                183     161.618      0    161.801     86
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                   538.718     71.679    9.074    619.471     331
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                 85.894     158.067    19.682    263.643     141
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                624.612     229.746    28.756    883.114     472
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto             157.661     80.384    12.019    250.064     134
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.   1.585.153    4.866.566   274.570   6.726.289    3.593
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija           847      2.600     147     3.593
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. lisäkoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015       8.377     29.304    1.516    39.197
 
  K05 -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman kust.      26.786     86.946    4.486    118.218
     euroa/nuorten aik. os. ohj. opiskelija          705      2.288     118     3.111
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                               36.905                   20
  9.9 Muiden investointien poistot                       1.583                   1
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                      38.487                   21
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                         taulu  24 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  06 Pirkanmaa
 
 
                       OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS
 
                           Erikois- Ei-tutk.       -josta alle 25v. Suoritteet yht./
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET (ei sis. NAO)  Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet   vailla po:n   opiskelija
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä   jälk. tutk.  (ei sis.NAO)
  4.1 Aloittaneet opiskelijat          594    454    387    1.435        5      0,78
  4.2 Koulutukseen osallistuneet       1.361   1.065    559    2.985       21      1,63
  4.3 Purkautuneet oppisopimukset        112    78    32     222        5      0,12
  4.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      15     5     1     21        0      0,01
  4.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      367    286          653        3      0,36
  4.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä   1.508    781    59    2.348       15      1,28
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S4.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S4.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S4.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
  S5 NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMAN        Erikois- Ei-tutk.         Suoritteet
   SUORITTEET              Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet    yhteensä/
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä NAO opiskelija
  5.1 Aloittaneet opiskelijat          37     2     0     39      1,03
  5.2 Koulutukseen osallistuneet         55     9     0     64      1,68
  5.3 Purkautuneet oppisopimukset        11     2     0     13      0,34
  5.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      1     0     0      1      0,03
  5.4 Suoritettujen tutkintojen määrä       5     1           6      0,16
  5.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    14     4     0     18      0,47
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S5.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S5.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S5.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                          taulu  25 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  07 Päijät-Häme
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan lisäkoulutuksen opiskelijamäärä     925 (6kk)     988 (6kk)    956,5
    -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman opiskelijamäärä            6 (6kk)      3 (6kk)     4,5
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)        396.003     996.657   212.125   1.604.785    1.678
  1.2 Tutkintotilaisuudet                   439.364     90.152    8.212    537.728     562
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset          0     148.040          148.040     155
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0        0             0      0
  K1 Yhteensä                         835.367    1.234.849   220.337   2.290.553    2.395
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus             1.599           1.599      2
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito               8.136     39.715    7.946    55.797     58
  2.2 Vuokratilat                          0        0      0       0      0
  K2 Yhteensä                          8.136     41.314    7.946    57.396     60
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                 0     41.989      0    41.989     44
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                   115.018      8.726    1.740    125.484     131
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                 18.309     13.908    2.626    34.843     36
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                133.327     22.634    4.366    160.327     168
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto              17.293      5.063     922    23.278     24
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.    994.123    1.345.849   233.568   2.573.540    2.691
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija          1.039      1.407     244     2.691
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. lisäkoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015       6.221      6.819     951    13.991
 
  K05 -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman kust.       4.103      6.489    1.140    11.732
     euroa/nuorten aik. os. ohj. opiskelija          912      1.442     253     2.607
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                               87.263                   91
  9.9 Muiden investointien poistot                       5.965                   6
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                      93.228                   97
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                         taulu  25 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  07 Päijät-Häme
 
 
                       OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS
 
                           Erikois- Ei-tutk.       -josta alle 25v. Suoritteet yht./
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET (ei sis. NAO)  Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet   vailla po:n   opiskelija
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä   jälk. tutk.  (ei sis.NAO)
  4.1 Aloittaneet opiskelijat          140    348    76     564        1      0,59
  4.2 Koulutukseen osallistuneet        411    835    188    1.434        5      1,51
  4.3 Purkautuneet oppisopimukset        41    62     1     104        1      0,11
  4.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      1     0     0      1        0      0,00
  4.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      137    144          281        2      0,30
  4.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    367    306     0     673        4      0,71
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S4.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S4.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S4.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
  S5 NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMAN        Erikois- Ei-tutk.         Suoritteet
   SUORITTEET              Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet    yhteensä/
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä NAO opiskelija
  5.1 Aloittaneet opiskelijat           3     0     0      3      0,67
  5.2 Koulutukseen osallistuneet         8     0     0      8      1,78
  5.3 Purkautuneet oppisopimukset         2     0     0      2      0,44
  5.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      0     0     0      0      0,00
  5.4 Suoritettujen tutkintojen määrä       3     0           3      0,67
  5.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    16     0     0     16      3,56
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S5.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S5.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S5.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                          taulu  26 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  08 Kymenlaakso
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan lisäkoulutuksen opiskelijamäärä     506 (6kk)     598 (6kk)    552,0
    -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman opiskelijamäärä            3 (6kk)      2 (6kk)     2,5
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)           0     822.805    75.419    898.224    1.627
  1.2 Tutkintotilaisuudet                      0     372.571    16.410    388.981     705
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset          0     158.588          158.588     287
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0        0             0      0
  K1 Yhteensä                            0    1.353.964    91.829   1.445.793    2.619
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus             6.274           6.274     11
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito                642      6.983    1.300     8.925     16
  2.2 Vuokratilat                          0        0      0       0      0
  K2 Yhteensä                           642     13.257    1.300    15.199     28
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                 0     83.576    1.600    85.176     154
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                   308.172     38.772    6.083    353.027     640
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                 18.639     49.572    11.864    80.075     145
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                326.811     88.344    17.947    433.102     785
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto              18.092      7.222    1.139    26.453     48
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.    345.543    1.546.360   113.816   2.005.719    3.634
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija           626      2.801     206     3.634
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. lisäkoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015       3.887     26.827    1.545    32.259
 
  K05 -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman kust.       2.167      6.137     651     8.955
     euroa/nuorten aik. os. ohj. opiskelija          867      2.455     260     3.582
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                                1.630                   3
  9.9 Muiden investointien poistot                         24                   0
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                      1.654                   3
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                         taulu  26 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  08 Kymenlaakso
 
 
                       OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS
 
                           Erikois- Ei-tutk.       -josta alle 25v. Suoritteet yht./
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET (ei sis. NAO)  Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet   vailla po:n   opiskelija
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä   jälk. tutk.  (ei sis.NAO)
  4.1 Aloittaneet opiskelijat          125    158    156     439        4      0,80
  4.2 Koulutukseen osallistuneet        388    267    216     871        8      1,59
  4.3 Purkautuneet oppisopimukset        22    18     8     48        2      0,09
  4.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      7     3     0     10        1      0,02
  4.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      86    43          129        0      0,23
  4.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    494    208     0     702        5      1,28
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S4.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S4.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S4.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
  S5 NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMAN        Erikois- Ei-tutk.         Suoritteet
   SUORITTEET              Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet    yhteensä/
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä NAO opiskelija
  5.1 Aloittaneet opiskelijat           1     0     0      1      0,40
  5.2 Koulutukseen osallistuneet         3     1     0      4      1,60
  5.3 Purkautuneet oppisopimukset         0     0     0      0      0,00
  5.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      0     0     0      0      0,00
  5.4 Suoritettujen tutkintojen määrä       2     0           2      0,80
  5.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä     4     0     0      4      1,60
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S5.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S5.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S5.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                          taulu  27 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  09 Etelä-Karjala
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan lisäkoulutuksen opiskelijamäärä     462 (6kk)     464 (6kk)    463,0
    -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman opiskelijamäärä            3 (6kk)      6 (6kk)     4,5
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)        434.559     298.846    55.173    788.578    1.703
  1.2 Tutkintotilaisuudet                   104.231     59.579    8.587    172.397     372
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset          0     117.805          117.805     254
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0        0             0      0
  K1 Yhteensä                         538.790     476.230    63.760   1.078.780    2.330
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus               0             0      0
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito               6.662     28.026    6.940    41.628     90
  2.2 Vuokratilat                          0        0      0       0      0
  K2 Yhteensä                          6.662     28.026    6.940    41.628     90
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                 0     92.910      0    92.910     201
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                   302.829     32.485    8.012    343.326     742
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                    0     10.102     155    10.257     22
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                302.829     42.587    8.167    353.583     764
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto              54.217     51.356    6.383    111.956     242
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.    902.498     691.109    85.250   1.678.857    3.626
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija          1.949      1.493     184     3.626
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. lisäkoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015       3.788      2.171     268     6.227
 
  K05 -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman kust.       5.643      6.756    1.303    13.702
     euroa/nuorten aik. os. ohj. opiskelija         1.254      1.501     290     3.045
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                               20.444                   44
  9.9 Muiden investointien poistot                       14.334                   31
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                      34.778                   75
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                         taulu  27 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  09 Etelä-Karjala
 
 
                       OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS
 
                           Erikois- Ei-tutk.       -josta alle 25v. Suoritteet yht./
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET (ei sis. NAO)  Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet   vailla po:n   opiskelija
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä   jälk. tutk.  (ei sis.NAO)
  4.1 Aloittaneet opiskelijat          123    98    70     291        0      0,63
  4.2 Koulutukseen osallistuneet        303    241    142     686        2      1,50
  4.3 Purkautuneet oppisopimukset        13    19     6     38        0      0,08
  4.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      1     2     1      4        0      0,01
  4.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      101    60          161        1      0,35
  4.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    78    24     1     103        3      0,22
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S4.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S4.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S4.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
  S5 NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMAN        Erikois- Ei-tutk.         Suoritteet
   SUORITTEET              Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet    yhteensä/
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä NAO opiskelija
  5.1 Aloittaneet opiskelijat           5     0     0      5      1,11
  5.2 Koulutukseen osallistuneet         8     0     0      8      1,78
  5.3 Purkautuneet oppisopimukset         0     0     0      0      0,00
  5.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      0     0     0      0      0,00
  5.4 Suoritettujen tutkintojen määrä       1     0           1      0,22
  5.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä     2     0     0      2      0,44
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S5.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S5.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S5.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                          taulu  28 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  10 Etelä-Savo
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan lisäkoulutuksen opiskelijamäärä     471 (6kk)     505 (6kk)    488,0
    -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman opiskelijamäärä            9 (6kk)      8 (6kk)     8,5
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)        155.756     721.638   114.986    992.380    2.034
  1.2 Tutkintotilaisuudet                      0     41.126    7.316    48.442     99
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset          0     143.715          143.715     294
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0        0             0      0
  K1 Yhteensä                         155.756     906.479   122.302   1.184.537    2.427
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus               0             0      0
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito               2.118      3.515     607     6.240     13
  2.2 Vuokratilat                        1.186      6.010     545     7.741     16
  K2 Yhteensä                          3.304      9.525    1.152    13.981     29
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                 0     49.940     154    50.094     103
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                   140.110     38.161    4.879    183.150     375
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                 24.889     52.815    9.896    87.600     180
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                164.999     90.976    14.775    270.750     555
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto             146.933     100.845    15.161    262.939     539
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.    470.993    1.157.765   153.547   1.782.305    3.652
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija           965      2.372     315     3.652
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. lisäkoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015      15.943     39.981    5.783    61.707
 
  K05 -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman kust.         0     27.006    3.233    30.239
     euroa/nuorten aik. os. ohj. opiskelija           0      3.177     380     3.558
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                                  0                   0
  9.9 Muiden investointien poistot                       49.511                  101
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                      49.527                  101
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                         taulu  28 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  10 Etelä-Savo
 
 
                       OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS
 
                           Erikois- Ei-tutk.       -josta alle 25v. Suoritteet yht./
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET (ei sis. NAO)  Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet   vailla po:n   opiskelija
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä   jälk. tutk.  (ei sis.NAO)
  4.1 Aloittaneet opiskelijat          121    107    164     392        4      0,82
  4.2 Koulutukseen osallistuneet        288    258    231     777        5      1,62
  4.3 Purkautuneet oppisopimukset        17    13     5     35        0      0,07
  4.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      1     1     0      2        0      0,00
  4.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      73    84          157        2      0,33
  4.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    302    204     0     506        8      1,06
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S4.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S4.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S4.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
  S5 NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMAN        Erikois- Ei-tutk.         Suoritteet
   SUORITTEET              Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet    yhteensä/
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä NAO opiskelija
  5.1 Aloittaneet opiskelijat           4     0     0      4      0,47
  5.2 Koulutukseen osallistuneet         11     0     0     11      1,29
  5.3 Purkautuneet oppisopimukset         1     0     0      1      0,12
  5.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      0     0     0      0      0,00
  5.4 Suoritettujen tutkintojen määrä       2     0           2      0,24
  5.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    15     0     0     15      1,76
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S5.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S5.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S5.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                          taulu  29 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  11 Pohjois-Savo
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan lisäkoulutuksen opiskelijamäärä     857 (6kk)     910 (6kk)    883,5
    -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman opiskelijamäärä            8 (6kk)      13 (6kk)     10,5
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)        452.869    1.177.578   106.009   1.736.456    1.965
  1.2 Tutkintotilaisuudet                      0     317.061    26.615    343.676     389
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset          0     221.423          221.423     251
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0        0             0      0
  K1 Yhteensä                         452.869    1.716.062   132.624   2.301.555    2.605
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus               0             0      0
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito                504      1.772     301     2.577      3
  2.2 Vuokratilat                          0     42.789    10.270    53.059     60
  K2 Yhteensä                           504     44.561    10.571    55.636     63
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                 0     103.729      0    103.729     117
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                   149.138     10.902    2.177    162.217     184
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                 119.356     43.956    6.696    170.008     192
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                268.494     54.858    8.873    332.225     376
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto             129.991     153.897    23.264    307.152     348
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.    851.857    2.073.106   175.332   3.100.295    3.509
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija           964      2.346     198     3.509
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. lisäkoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015        976      1.840      58     2.874
 
  K05 -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman kust.      10.142     18.484     934    29.560
     euroa/nuorten aik. os. ohj. opiskelija          966      1.760      89     2.815
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                                  0                   0
  9.9 Muiden investointien poistot                         0                   0
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                        0                   0
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                         taulu  29 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  11 Pohjois-Savo
 
 
                       OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS
 
                           Erikois- Ei-tutk.       -josta alle 25v. Suoritteet yht./
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET (ei sis. NAO)  Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet   vailla po:n   opiskelija
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä   jälk. tutk.  (ei sis.NAO)
  4.1 Aloittaneet opiskelijat          209    170    271     650        0      0,74
  4.2 Koulutukseen osallistuneet        476    453    480    1.409        1      1,61
  4.3 Purkautuneet oppisopimukset        50    26    13     89        0      0,10
  4.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      11     2     3     16        0      0,02
  4.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      146    119          265        0      0,30
  4.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    479    299     9     787        0      0,90
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S4.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S4.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S4.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
  S5 NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMAN        Erikois- Ei-tutk.         Suoritteet
   SUORITTEET              Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet    yhteensä/
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä NAO opiskelija
  5.1 Aloittaneet opiskelijat           8     1     0      9      0,86
  5.2 Koulutukseen osallistuneet         15     2     0     17      1,62
  5.3 Purkautuneet oppisopimukset         1     1     0      2      0,19
  5.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      0     0     0      0      0,00
  5.4 Suoritettujen tutkintojen määrä       1     0           1      0,10
  5.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä     8     1     0      9      0,86
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S5.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S5.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S5.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                          taulu  30 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  12 Pohjois-Karjala
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan lisäkoulutuksen opiskelijamäärä     447 (6kk)     353 (6kk)    400,0
    -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman opiskelijamäärä            0 (6kk)      0 (6kk)     0,0
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)        163.818     355.194    1.400    520.412    1.301
  1.2 Tutkintotilaisuudet                   33.696     120.907    21.425    176.028     440
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset          0     105.869          105.869     265
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0      7.500           7.500     19
  K1 Yhteensä                         197.514     589.470    22.825    809.809    2.025
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus             91.552           91.552     229
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito                 0     124.629    15.192    139.821     350
  2.2 Vuokratilat                          0       119      0      119      0
  K2 Yhteensä                            0     216.300    15.192    231.492     579
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                 0     57.773      0    57.773     144
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                   247.685     77.783    12.430    337.898     845
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                 41.698     39.746    9.116    90.560     226
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                289.383     117.529    21.546    428.458    1.071
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto              72.216     25.105    3.402    100.723     252
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.    559.116    1.006.180    62.973   1.628.269    4.071
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija          1.398      2.515     157     4.071
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. lisäkoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015       2.599      7.761     310    10.670
 
  K05 -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman kust.         0        0      0       0
     euroa/nuorten aik. os. ohj. opiskelija           0        0      0       0
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                               120.152                  300
  9.9 Muiden investointien poistot                       4.136                   10
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                     124.289                  311
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                         taulu  30 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  12 Pohjois-Karjala
 
 
                       OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS
 
                           Erikois- Ei-tutk.       -josta alle 25v. Suoritteet yht./
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET (ei sis. NAO)  Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet   vailla po:n   opiskelija
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä   jälk. tutk.  (ei sis.NAO)
  4.1 Aloittaneet opiskelijat          104    51    84     239        0      0,60
  4.2 Koulutukseen osallistuneet        296    161    177     634        4      1,59
  4.3 Purkautuneet oppisopimukset        31    13     6     50        0      0,13
  4.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      1     0     0      1        0      0,00
  4.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      106    74          180        1      0,45
  4.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    489    122    11     622        6      1,56
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S4.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S4.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S4.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
  S5 NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMAN        Erikois- Ei-tutk.         Suoritteet
   SUORITTEET              Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet    yhteensä/
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä NAO opiskelija
  5.1 Aloittaneet opiskelijat           0     0     0      0      0,00
  5.2 Koulutukseen osallistuneet         0     0     0      0      0,00
  5.3 Purkautuneet oppisopimukset         0     0     0      0      0,00
  5.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      0     0     0      0      0,00
  5.4 Suoritettujen tutkintojen määrä       0     0           0      0,00
  5.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä     0     0     0      0      0,00
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S5.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S5.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S5.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                          taulu  31 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  13 Keski-Suomi
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan lisäkoulutuksen opiskelijamäärä    1.292 (6kk)     984 (6kk)   1.138,0
    -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman opiskelijamäärä            14 (6kk)      13 (6kk)     13,5
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)        767.768     762.367   143.020   1.673.155    1.470
  1.2 Tutkintotilaisuudet                   284.687     249.072    41.660    575.419     506
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset          0     449.261          449.261     395
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0     10.100           10.100      9
  K1 Yhteensä                        1.052.455    1.470.800   184.680   2.707.935    2.380
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus               0             0      0
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito               7.489     12.275    2.846    22.610     20
  2.2 Vuokratilat                         544     150.125    33.477    184.146     162
  K2 Yhteensä                          8.033     162.400    36.323    206.756     182
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                 0     113.906     192    114.098     100
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                   211.189     86.679    14.879    312.747     275
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                 43.772     60.387    11.711    115.870     102
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                254.961     147.066    26.590    428.617     377
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto             290.671     64.221    9.405    364.297     320
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.   1.606.120    1.958.393   257.190   3.821.703    3.358
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija          1.411      1.721     226     3.358
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. lisäkoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015       9.535     24.732    2.810    37.077
 
  K05 -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman kust.      17.203     19.777    2.520    39.500
     euroa/nuorten aik. os. ohj. opiskelija         1.274      1.465     187     2.926
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                                2.535                   2
  9.9 Muiden investointien poistot                       5.767                   5
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                      8.302                   7
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                         taulu  31 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  13 Keski-Suomi
 
 
                       OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS
 
                           Erikois- Ei-tutk.       -josta alle 25v. Suoritteet yht./
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET (ei sis. NAO)  Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet   vailla po:n   opiskelija
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä   jälk. tutk.  (ei sis.NAO)
  4.1 Aloittaneet opiskelijat          227    217    204     648        2      0,58
  4.2 Koulutukseen osallistuneet        623    581    411    1.615       10      1,44
  4.3 Purkautuneet oppisopimukset        56    53    16     125        0      0,11
  4.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      5    13     2     20        0      0,02
  4.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      207    126          333        1      0,30
  4.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    711    399    99    1.209       11      1,08
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S4.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S4.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S4.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
  S5 NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMAN        Erikois- Ei-tutk.         Suoritteet
   SUORITTEET              Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet    yhteensä/
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä NAO opiskelija
  5.1 Aloittaneet opiskelijat           8     1     0      9      0,67
  5.2 Koulutukseen osallistuneet         24     2     1     27      2,00
  5.3 Purkautuneet oppisopimukset         4     0     0      4      0,30
  5.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      2     0     0      2      0,15
  5.4 Suoritettujen tutkintojen määrä       6     0           6      0,44
  5.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    27     0     0     27      2,00
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S5.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S5.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S5.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                          taulu  32 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  14 Etelä-Pohjanmaa
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan lisäkoulutuksen opiskelijamäärä     706 (6kk)     702 (6kk)    704,0
    -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman opiskelijamäärä            1 (6kk)      0 (6kk)     0,5
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)        246.797     978.835   116.983   1.342.615    1.907
  1.2 Tutkintotilaisuudet                   19.783     286.759    40.240    346.782     493
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset          0     151.433          151.433     215
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0      4.220           4.220      6
  K1 Yhteensä                         266.580    1.421.247   157.223   1.845.050    2.621
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus               0             0      0
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito               2.803      9.454    1.541    13.798     20
  2.2 Vuokratilat                          0     26.990    6.359    33.349     47
  K2 Yhteensä                          2.803     36.444    7.900    47.147     67
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                 0     96.213      57    96.270     137
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                   191.372     14.667    1.710    207.749     295
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                 16.498     83.616    11.676    111.790     159
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                207.870     98.283    13.386    319.539     454
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto             105.132     49.756    3.533    158.421     225
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.    582.385    1.701.943   182.099   2.466.427    3.503
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija           827      2.418     259     3.503
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. lisäkoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015       1.389     10.147    1.323    12.859
 
  K05 -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman kust.        558      1.472     177     2.207
     euroa/nuorten aik. os. ohj. opiskelija         1.116      2.944     354     4.414
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                                1.024                   1
  9.9 Muiden investointien poistot                       7.590                   11
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                      8.614                   12
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                         taulu  32 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  14 Etelä-Pohjanmaa
 
 
                       OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS
 
                           Erikois- Ei-tutk.       -josta alle 25v. Suoritteet yht./
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET (ei sis. NAO)  Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet   vailla po:n   opiskelija
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä   jälk. tutk.  (ei sis.NAO)
  4.1 Aloittaneet opiskelijat          146    242    16     404        4      0,57
  4.2 Koulutukseen osallistuneet        373    608    64    1.045        7      1,49
  4.3 Purkautuneet oppisopimukset        26    50     2     78        1      0,11
  4.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      0     2     0      2        0      0,00
  4.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      105    181          286        0      0,41
  4.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    358    410     5     773        2      1,10
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S4.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S4.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S4.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
  S5 NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMAN        Erikois- Ei-tutk.         Suoritteet
   SUORITTEET              Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet    yhteensä/
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä NAO opiskelija
  5.1 Aloittaneet opiskelijat           0     0     0      0      0,00
  5.2 Koulutukseen osallistuneet         1     0     0      1      2,00
  5.3 Purkautuneet oppisopimukset         0     0     0      0      0,00
  5.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      0     0     0      0      0,00
  5.4 Suoritettujen tutkintojen määrä       1     0           1      2,00
  5.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä     1     0     0      1      2,00
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S5.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S5.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S5.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                          taulu  33 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  15 Pohjanmaa
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan lisäkoulutuksen opiskelijamäärä     420 (6kk)     458 (6kk)    439,0
    -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman opiskelijamäärä            6 (6kk)      5 (6kk)     5,5
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)        102.564     532.369    81.621    716.554    1.632
  1.2 Tutkintotilaisuudet                      0     139.062    21.869    160.931     367
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset          0     178.900          178.900     408
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0        0             0      0
  K1 Yhteensä                         102.564     850.331   103.490   1.056.385    2.406
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus               0             0      0
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito                 0     41.573    5.368    46.941     107
  2.2 Vuokratilat                          0     26.195    5.645    31.840     73
  K2 Yhteensä                            0     67.768    11.013    78.781     179
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                 0     36.005     511    36.516     83
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                   269.411      2.645     413    272.469     621
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                    0     15.079    2.152    17.231     39
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                269.411     17.724    2.565    289.700     660
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto              64.585     66.981    10.374    141.940     323
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.    436.561    1.038.808   127.952   1.603.321    3.652
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija           994      2.366     291     3.652
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. lisäkoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015         0       708     168      876
 
  K05 -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman kust.       8.131     17.123    1.651    26.905
     euroa/nuorten aik. os. ohj. opiskelija         1.478      3.113     300     4.892
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                                  0                   0
  9.9 Muiden investointien poistot                         0                   0
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                        0                   0
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                         taulu  33 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  15 Pohjanmaa
 
 
                       OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS
 
                           Erikois- Ei-tutk.       -josta alle 25v. Suoritteet yht./
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET (ei sis. NAO)  Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet   vailla po:n   opiskelija
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä   jälk. tutk.  (ei sis.NAO)
  4.1 Aloittaneet opiskelijat          203    104    18     325        0      0,75
  4.2 Koulutukseen osallistuneet        385    303    18     706        4      1,63
  4.3 Purkautuneet oppisopimukset        41    26     3     70        2      0,16
  4.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      1     1     0      2        1      0,00
  4.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      61    67          128        2      0,30
  4.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    229    221     0     450        0      1,04
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S4.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S4.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S4.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
  S5 NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMAN        Erikois- Ei-tutk.         Suoritteet
   SUORITTEET              Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet    yhteensä/
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä NAO opiskelija
  5.1 Aloittaneet opiskelijat           3     0     1      4      0,73
  5.2 Koulutukseen osallistuneet         10     0     1     11      2,00
  5.3 Purkautuneet oppisopimukset         1     0     0      1      0,18
  5.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      0     0     0      0      0,00
  5.4 Suoritettujen tutkintojen määrä       4     0           4      0,73
  5.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    15     0     0     15      2,73
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S5.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S5.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S5.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                          taulu  34 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  16 Keski-Pohjanmaa
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan lisäkoulutuksen opiskelijamäärä     318 (6kk)     300 (6kk)    309,0
    -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman opiskelijamäärä            1 (6kk)      1 (6kk)     1,0
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)        64.731     426.361    54.117    545.209    1.764
  1.2 Tutkintotilaisuudet                      0     152.353    15.406    167.759     543
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset          0     33.649           33.649     109
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0        0             0      0
  K1 Yhteensä                          64.731     612.363    69.523    746.617    2.416
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus               0             0      0
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito               1.940      3.609     828     6.377     21
  2.2 Vuokratilat                          0      6.957    1.665     8.622     28
  K2 Yhteensä                          1.940     10.566    2.493    14.999     49
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                 0     35.773     181    35.954     116
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                    43.528     16.322    1.673    61.523     199
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                  3.720      8.196    1.298    13.214     43
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                47.248     24.518    2.971    74.737     242
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto              64.658     19.278    2.699    86.635     280
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.    178.579     702.496    77.870    958.945    3.103
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija           578      2.273     252     3.103
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. lisäkoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015         0        0      0       0
 
  K05 -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman kust.        580      1.524     223     2.327
     euroa/nuorten aik. os. ohj. opiskelija          580      1.524     223     2.327
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                                2.139                   7
  9.9 Muiden investointien poistot                       2.629                   9
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                      4.768                   15
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                         taulu  34 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  16 Keski-Pohjanmaa
 
 
                       OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS
 
                           Erikois- Ei-tutk.       -josta alle 25v. Suoritteet yht./
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET (ei sis. NAO)  Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet   vailla po:n   opiskelija
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä   jälk. tutk.  (ei sis.NAO)
  4.1 Aloittaneet opiskelijat          82    74    26     182        0      0,59
  4.2 Koulutukseen osallistuneet        166    251    45     462        0      1,50
  4.3 Purkautuneet oppisopimukset         9    28     0     37        0      0,12
  4.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      0     3     0      3        0      0,01
  4.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      41    52          93        0      0,30
  4.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    156    164     0     320        0      1,04
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S4.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S4.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S4.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
  S5 NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMAN        Erikois- Ei-tutk.         Suoritteet
   SUORITTEET              Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet    yhteensä/
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä NAO opiskelija
  5.1 Aloittaneet opiskelijat           0     1     0      1      1,00
  5.2 Koulutukseen osallistuneet         1     1     0      2      2,00
  5.3 Purkautuneet oppisopimukset         0     0     0      0      0,00
  5.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      0     0     0      0      0,00
  5.4 Suoritettujen tutkintojen määrä       0     0           0      0,00
  5.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä     0     0     0      0      0,00
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S5.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S5.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S5.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                          taulu  35 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  17 Pohjois-Pohjanmaa
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan lisäkoulutuksen opiskelijamäärä    1.223 (6kk)    1.482 (6kk)   1.352,5
    -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman opiskelijamäärä            14 (6kk)      11 (6kk)     12,5
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)        614.025    1.858.731   355.085   2.827.841    2.091
  1.2 Tutkintotilaisuudet                   44.487     353.892    45.220    443.599     328
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset          0     162.717          162.717     120
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0        0             0      0
  K1 Yhteensä                         658.512    2.375.340   400.305   3.434.157    2.539
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus             11.447           11.447      8
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito               1.949     58.107    13.331    73.387     54
  2.2 Vuokratilat                        1.640     93.257    16.856    111.753     83
  K2 Yhteensä                          3.589     162.811    30.187    196.587     145
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                 0     87.929      0    87.929     65
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                   331.324     134.434    19.692    485.450     359
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                 199.380     160.634    34.796    394.810     292
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                530.704     295.068    54.488    880.260     651
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto             316.943     129.131    23.717    469.791     347
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.   1.509.742    3.050.278   508.697   5.068.717    3.748
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija          1.116      2.255     376     3.748
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. lisäkoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015      25.073     42.713    4.876    72.662
 
  K05 -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman kust.      13.143     13.360    2.500    29.003
     euroa/nuorten aik. os. ohj. opiskelija         1.051      1.069     200     2.320
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                               17.972                   13
  9.9 Muiden investointien poistot                       16.284                   12
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                      34.256                   25
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                         taulu  35 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  17 Pohjois-Pohjanmaa
 
 
                       OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS
 
                           Erikois- Ei-tutk.       -josta alle 25v. Suoritteet yht./
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET (ei sis. NAO)  Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet   vailla po:n   opiskelija
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä   jälk. tutk.  (ei sis.NAO)
  4.1 Aloittaneet opiskelijat          311    414    373    1.098        2      0,82
  4.2 Koulutukseen osallistuneet        672    999    678    2.349       16      1,75
  4.3 Purkautuneet oppisopimukset        50    86    11     147        2      0,11
  4.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      2     3     0      5        0      0,00
  4.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      177    172          349        3      0,26
  4.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    652    381     0    1.033        4      0,77
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S4.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S4.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S4.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
  S5 NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMAN        Erikois- Ei-tutk.         Suoritteet
   SUORITTEET              Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet    yhteensä/
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä NAO opiskelija
  5.1 Aloittaneet opiskelijat           5     3     0      8      0,64
  5.2 Koulutukseen osallistuneet         11     3     0     14      1,12
  5.3 Purkautuneet oppisopimukset         0     0     0      0      0,00
  5.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      0     0     0      0      0,00
  5.4 Suoritettujen tutkintojen määrä       3     0           3      0,24
  5.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä     6     0     0      6      0,48
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S5.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S5.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S5.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                          taulu  36 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  18 Kainuu
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan lisäkoulutuksen opiskelijamäärä     304 (6kk)     274 (6kk)    289,0
    -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman opiskelijamäärä            3 (6kk)      4 (6kk)     3,5
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)        119.277     277.524    61.955    458.756    1.587
  1.2 Tutkintotilaisuudet                   42.406     31.032    6.351    79.789     276
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset          0     76.270           76.270     264
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0        0             0      0
  K1 Yhteensä                         161.683     384.826    68.306    614.815    2.127
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus             4.733           4.733     16
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito                592     16.657    2.841    20.090     70
  2.2 Vuokratilat                          0       137      0      137      0
  K2 Yhteensä                           592     21.527    2.841    24.960     86
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                 0     35.149     130    35.279     122
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                   141.756     23.724    4.070    169.550     587
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                  6.236      1.147     116     7.499     26
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                147.992     24.871    4.186    177.049     613
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto              55.908     13.511    1.251    70.670     245
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.    366.176     479.881    76.716    922.773    3.193
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija          1.267      1.660     265     3.193
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. lisäkoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015       3.100      4.660     692     8.452
 
  K05 -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman kust.       4.969      5.902     945    11.816
     euroa/nuorten aik. os. ohj. opiskelija         1.420      1.686     270     3.376
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                                  0                   0
  9.9 Muiden investointien poistot                       5.435                   19
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                      5.435                   19
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                         taulu  36 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  18 Kainuu
 
 
                       OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS
 
                           Erikois- Ei-tutk.       -josta alle 25v. Suoritteet yht./
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET (ei sis. NAO)  Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet   vailla po:n   opiskelija
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä   jälk. tutk.  (ei sis.NAO)
  4.1 Aloittaneet opiskelijat          45    35    75     155        1      0,54
  4.2 Koulutukseen osallistuneet        140    114    189     443        2      1,55
  4.3 Purkautuneet oppisopimukset         8    12     8     28        0      0,10
  4.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      2     1     0      3        0      0,01
  4.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      41    37          78        0      0,27
  4.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    161    85    13     259        0      0,91
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S4.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S4.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S4.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
  S5 NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMAN        Erikois- Ei-tutk.         Suoritteet
   SUORITTEET              Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet    yhteensä/
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä NAO opiskelija
  5.1 Aloittaneet opiskelijat           1     0     0      1      0,29
  5.2 Koulutukseen osallistuneet         5     0     0      5      1,43
  5.3 Purkautuneet oppisopimukset         0     0     0      0      0,00
  5.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      0     0     0      0      0,00
  5.4 Suoritettujen tutkintojen määrä       0     0           0      0,00
  5.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä     0     0     0      0      0,00
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S5.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S5.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S5.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                          taulu  37 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  19 Lappi
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan lisäkoulutuksen opiskelijamäärä     782 (6kk)     840 (6kk)    811,0
    -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman opiskelijamäärä            10 (6kk)      8 (6kk)     9,0
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)        428.969     877.543   152.718   1.459.230    1.799
  1.2 Tutkintotilaisuudet                   46.084     243.032    10.531    299.647     369
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset          0     208.942          208.942     258
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0        0             0      0
  K1 Yhteensä                         475.053    1.329.517   163.249   1.967.819    2.426
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus             7.667           7.667      9
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito              10.680     69.866    13.714    94.260     116
  2.2 Vuokratilat                          0        0      0       0      0
  K2 Yhteensä                          10.680     77.533    13.714    101.927     126
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                 0     100.173      0    100.173     124
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                   229.061     72.514    11.420    312.995     386
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                 24.473     55.958    10.794    91.225     112
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                253.534     128.472    22.214    404.220     498
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto              66.835     91.692    16.243    174.770     215
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.    806.099    1.727.386   215.420   2.748.905    3.390
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija           994      2.130     266     3.390
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. lisäkoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015       1.925      7.859     563    10.347
 
  K05 -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman kust.       9.145     28.871    2.662    40.678
     euroa/nuorten aik. os. ohj. opiskelija         1.016      3.208     296     4.520
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                               42.424                   52
  9.9 Muiden investointien poistot                       26.097                   32
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                      68.521                   84
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                         taulu  37 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  19 Lappi
 
 
                       OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS
 
                           Erikois- Ei-tutk.       -josta alle 25v. Suoritteet yht./
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET (ei sis. NAO)  Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet   vailla po:n   opiskelija
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä   jälk. tutk.  (ei sis.NAO)
  4.1 Aloittaneet opiskelijat          183    269    210     662        2      0,83
  4.2 Koulutukseen osallistuneet        485    533    284    1.302        6      1,62
  4.3 Purkautuneet oppisopimukset        26    38    11     75        0      0,09
  4.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      6     1     1      8        0      0,01
  4.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      178    143          321        3      0,40
  4.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    557    298    58     913        0      1,14
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S4.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S4.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S4.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
  S5 NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMAN        Erikois- Ei-tutk.         Suoritteet
   SUORITTEET              Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet    yhteensä/
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä NAO opiskelija
  5.1 Aloittaneet opiskelijat           3     0     0      3      0,33
  5.2 Koulutukseen osallistuneet         11     3     0     14      1,56
  5.3 Purkautuneet oppisopimukset         3     2     0      5      0,56
  5.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      1     0     0      1      0,11
  5.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      12     9          21      2,33
  5.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    51    33    13     97      10,78
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S5.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S5.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S5.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                          taulu  38 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
 
  YHTEENSÄ
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan lisäkoulutuksen opiskelijamäärä    21.672 (6kk)    22.116 (6kk)   21.894,0
    -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman opiskelijamäärä           356 (6kk)     353 (6kk)    354,5
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)      11.663.200   25.328.039  3.456.159  40.447.398    1.847
  1.2 Tutkintotilaisuudet                  2.647.645    5.570.934   618.871   8.837.450     404
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset       32.100    6.443.256         6.475.356     296
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0     34.320           34.320      2
  K1 Yhteensä                        14.342.945   37.376.549  4.075.030  55.794.524    2.548
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus            143.974          143.974      7
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito              280.339    1.007.900   182.416   1.470.655     67
  2.2 Vuokratilat                       31.495    1.610.919   219.077   1.861.491     85
  K2 Yhteensä                         311.834    2.762.793   401.493   3.476.120     159
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä               5.842    1.743.753    4.743   1.754.338     80
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                  5.887.142    1.437.777   238.547   7.563.466     345
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                1.305.934    1.750.750   329.309   3.385.993     155
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä               7.193.076    3.188.527   567.856  10.949.459     500
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto            3.437.264    1.903.899   296.894   5.638.057     258
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.   25.290.977   46.975.551  5.346.085  77.612.613    3.545
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija          1.155      2.146     244     3.545
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. lisäkoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015      161.619     346.805    32.403    540.827
 
  K05 -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman kust.      333.391     765.365    71.749   1.170.505
     euroa/nuorten aik. os. ohj. opiskelija          940      2.159     202     3.302
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                               537.585                   25
  9.9 Muiden investointien poistot                      367.119                   17
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                     904.723                   41
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                         taulu  38 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
 
  YHTEENSÄ
 
                       OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS
 
                           Erikois- Ei-tutk.       -josta alle 25v. Suoritteet yht./
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET (ei sis. NAO)  Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet   vailla po:n   opiskelija
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä   jälk. tutk.  (ei sis.NAO)
  4.1 Aloittaneet opiskelijat         5.846   6.387   3.263   15.496       78      0,72
  4.2 Koulutukseen osallistuneet       13.575  14.909   5.810   34.294       200      1,59
  4.3 Purkautuneet oppisopimukset       1.037   1.015    184    2.236       32      0,10
  4.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      84    84    12     180        2      0,01
  4.4 Suoritettujen tutkintojen määrä     3.987   3.580         7.567       34      0,35
  4.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä  13.865   9.065    332   23.262       110      1,08
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S4.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S4.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S4.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
  S5 NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMAN        Erikois- Ei-tutk.         Suoritteet
   SUORITTEET              Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet    yhteensä/
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä NAO opiskelija
  5.1 Aloittaneet opiskelijat          200    42     2     244      0,69
  5.2 Koulutukseen osallistuneet        482    113     8     603      1,70
  5.3 Purkautuneet oppisopimukset        51    17     0     68      0,19
  5.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      6     1     0      7      0,02
  5.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      134    30          164      0,46
  5.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    462    92    13     567      1,60
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S5.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S5.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S5.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                          taulu  39 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@
 
  YHTEENSÄ
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan peruskoulutuksen opiskelijamäärä   12.165 (6kk)    11.674 (6kk)   11.919,5
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan lisäkoulutuksen opiskelijamäärä    21.672 (6kk)    22.116 (6kk)   21.894,0
    -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman opiskelijamäärä           356 (6kk)     353 (6kk)    354,5
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)      24.322.690   41.883.804  4.987.000  71.193.494    2.105
  1.2 Tutkintotilaisuudet                  4.873.647    9.287.182   927.629  15.088.458     446
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset       190.474   21.713.744         21.904.218     648
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0    2.256.017         2.256.017     67
  K1 Yhteensä                        29.386.811   75.140.747  5.914.629  110.442.187    3.266
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus            298.796          298.796      9
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito              609.802    2.039.644   369.354   3.018.800     89
  2.2 Vuokratilat                       125.907    2.784.344   394.019   3.304.270     98
  K2 Yhteensä                         735.709    5.122.784   763.373   6.621.866     196
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä              16.439    5.104.230    10.889   5.131.558     152
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                  10.470.814    2.472.360   408.081  13.351.255     395
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                2.440.684    3.006.492   565.274   6.012.450     178
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä              12.911.498    5.478.852   973.355  19.363.705     573
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto            6.040.080    3.295.822   507.572   9.843.474     291
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.   49.090.570   94.142.430  8.169.924  151.402.924    4.478
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija          1.452      2.784     242     4.478
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. peruskoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015     2.515.590    6.746.745   277.994   9.540.329
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. lisäkoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015      161.619     346.805    32.403    540.827
 
  K05 -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman kust.      333.391     765.365    71.749   1.170.505
     euroa/nuorten aik. os. ohj. opiskelija          940      2.159     202     3.302
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                              1.099.957                   33
  9.9 Muiden investointien poistot                      684.156                   20
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                    1.784.132                   53
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDM ***
                                                         taulu  39 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@
 
  YHTEENSÄ
 
                      OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS
 
                       Näyttö- Opetus-      -josta alle 25v. Suoritteet
  S6 OPETUKSEN SUORITTEET         tutkinto- suunnit.Suoritteet vailla po:n   yhteensä/
                       perust.  perust. yhteensä jälk. tutk.   opiskelija
  6.1 Aloittaneet opiskelijat         5.945    285   6.230     917      0,52
  6.2 Koulutukseen osallistuneet       17.105    519  17.624    2.582      1,48
  6.3 Purkautuneet oppisopimukset       1.652    29   1.681     403      0,14
  6.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet     139     7    146     21      0,01
  6.4 Suoritettujen tutkintojen määrä     4.676    148   4.824     938      0,40
  6.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä  24.243    443  24.686    2.850      2,07
 
                                             Näyttötutk.
  S6.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutk. valmistavassa koulutuksessa    perust.
  S6.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     90
  S6.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä     7.175
 
                       OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS
 
                           Erikois- Ei-tutk.       -josta alle 25v. Suoritteet yht./
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET (ei sis. NAO)  Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet   vailla po:n   opiskelija
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä   jälk. tutk.  (ei sis.NAO)
  4.1 Aloittaneet opiskelijat         5.846   6.387   3.263   15.496       78      0,72
  4.2 Koulutukseen osallistuneet       13.575  14.909   5.810   34.294       200      1,59
  4.3 Purkautuneet oppisopimukset       1.037   1.015    184    2.236       32      0,10
  4.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      84    84    12     180        2      0,01
  4.4 Suoritettujen tutkintojen määrä     3.987   3.580         7.567       34      0,35
  4.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä  13.865   9.065    332   23.262       110      1,08
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S4.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S4.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S4.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
  S5 NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMAN        Erikois- Ei-tutk.         Suoritteet
   SUORITTEET              Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet    yhteensä/
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä NAO opiskelija
  5.1 Aloittaneet opiskelijat          200    42     2     244      0,69
  5.2 Koulutukseen osallistuneet        482    113     8     603      1,70
  5.3 Purkautuneet oppisopimukset        51    17     0     68      0,19
  5.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      6     1     0      7      0,02
  5.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      134    30          164      0,46
  5.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    462    92    13     567      1,60
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S5.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S5.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S5.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0