Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDO ***
                                                          taulu   1 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  1 Yksityinen
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan peruskoulutuksen opiskelijamäärä    3.565 (6kk)    3.403 (6kk)   3.484,0
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)       5.076.851    2.782.069   467.797   8.326.717    2.390
  1.2 Tutkintotilaisuudet                  1.003.866     273.215    30.099   1.307.180     375
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset       158.362    3.179.311         3.337.673     958
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0     257.622          257.622     74
  K1 Yhteensä                        6.239.079    6.492.217   497.896  13.229.192    3.797
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus             20.931           20.931      6
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito              228.382     430.786    85.810    744.978     214
  2.2 Vuokratilat                       91.736     770.575   115.386    977.697     281
  K2 Yhteensä                         320.118    1.222.292   201.196   1.743.606     500
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä              10.597     687.585    4.243    702.425     202
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                  1.774.693     459.092    86.239   2.320.024     666
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                 668.963     556.052   119.581   1.344.596     386
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä               2.443.656    1.015.144   205.820   3.664.620    1.052
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto             918.028     531.328   102.992   1.552.348     446
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.   9.931.479    9.948.547  1.012.183  20.892.209    5.997
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija          2.851      2.855     291     5.997
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. peruskoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015      569.308     772.033    51.129   1.392.470
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                               185.797                   53
  9.9 Muiden investointien poistot                      181.473                   52
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                     367.270                  105
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDO ***
                                                         taulu   1 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  1 Yksityinen
 
 
                      OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS
 
                       Näyttö- Opetus-      -josta alle 25v. Suoritteet
  S6 OPETUKSEN SUORITTEET         tutkinto- suunnit.Suoritteet vailla po:n   yhteensä/
                       perust.  perust. yhteensä jälk. tutk.   opiskelija
  6.1 Aloittaneet opiskelijat         1.816    51   1.867     146      0,54
  6.2 Koulutukseen osallistuneet       5.023    105   5.128     403      1,47
  6.3 Purkautuneet oppisopimukset        425     0    425     130      0,12
  6.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      30     1    31      0      0,01
  6.4 Suoritettujen tutkintojen määrä     1.479    30   1.509     410      0,43
  6.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä   8.292    226   8.518     503      2,44
 
                                             Näyttötutk.
  S6.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutk. valmistavassa koulutuksessa    perust.
  S6.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     74
  S6.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä     6.960
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDO ***
                                                          taulu   2 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  3 Kunta
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan peruskoulutuksen opiskelijamäärä    2.854 (6kk)    2.654 (6kk)   2.754,0
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)       2.000.939    5.920.242   341.471   8.262.652    3.000
  1.2 Tutkintotilaisuudet                   145.174    1.056.327    68.883   1.270.384     461
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset          0    4.561.934         4.561.934    1.656
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0     538.315          538.315     195
  K1 Yhteensä                        2.146.113   12.076.818   410.354  14.633.285    5.313
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus             22.296           22.296      8
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito                410     100.229    10.324    110.963     40
  2.2 Vuokratilat                          0     166.377    7.017    173.394     63
  K2 Yhteensä                           410     288.902    17.341    306.653     111
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                 0     699.725    1.209    700.934     255
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                   701.480     135.430    20.968    857.878     312
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                 74.931     126.554    15.045    216.530     79
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä                776.411     261.984    36.013   1.074.408     390
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto             334.600     197.163    24.994    556.757     202
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.   3.257.543   13.524.576   489.911  17.272.030    6.272
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija          1.183      4.911     178     6.272
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. peruskoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015      603.802    2.565.583    76.419   3.245.804
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                               17.731                   6
  9.9 Muiden investointien poistot                       33.526                   12
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                      51.256                   19
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDO ***
                                                         taulu   2 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  3 Kunta
 
 
                      OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS
 
                       Näyttö- Opetus-      -josta alle 25v. Suoritteet
  S6 OPETUKSEN SUORITTEET         tutkinto- suunnit.Suoritteet vailla po:n   yhteensä/
                       perust.  perust. yhteensä jälk. tutk.   opiskelija
  6.1 Aloittaneet opiskelijat         1.298    122   1.420     298      0,52
  6.2 Koulutukseen osallistuneet       3.938    203   4.141     826      1,50
  6.3 Purkautuneet oppisopimukset        410    11    421     100      0,15
  6.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      36     0    36     10      0,01
  6.4 Suoritettujen tutkintojen määrä     1.058    62   1.120     220      0,41
  6.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä   5.242    116   5.358     918      1,95
 
                                             Näyttötutk.
  S6.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutk. valmistavassa koulutuksessa    perust.
  S6.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     16
  S6.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      215
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDO ***
                                                          taulu   3 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  4 Kuntayhtymä
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan peruskoulutuksen opiskelijamäärä    5.746 (6kk)    5.617 (6kk)   5.681,5
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)       5.581.700    7.853.454   721.573  14.156.727    2.492
  1.2 Tutkintotilaisuudet                  1.076.962    2.386.706   209.776   3.673.444     647
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset         12    7.529.243         7.529.255    1.325
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0    1.425.760         1.425.760     251
  K1 Yhteensä                        6.658.674   19.195.163   931.349  26.785.186    4.714
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus            111.595          111.595     20
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito              100.671     500.729    90.804    692.204     122
  2.2 Vuokratilat                        2.676     236.473    52.539    291.688     51
  K2 Yhteensä                         103.347     848.797   143.343   1.095.487     193
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                 0    1.973.167     694   1.973.861     347
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                  2.107.499     440.061    62.327   2.609.887     459
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                 390.856     573.136   101.339   1.065.331     188
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä               2.498.355    1.013.197   163.666   3.675.218     647
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto            1.350.188     663.432    82.692   2.096.312     369
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.   10.610.571   23.693.756  1.321.745  35.626.072    6.271
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija          1.868      4.170     233     6.271
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. peruskoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015     1.342.480    3.409.129   150.446   4.902.055
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                               358.844                   63
  9.9 Muiden investointien poistot                      102.038                   18
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                     460.883                   81
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDO ***
                                                         taulu   3 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
  4 Kuntayhtymä
 
 
                      OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS
 
                       Näyttö- Opetus-      -josta alle 25v. Suoritteet
  S6 OPETUKSEN SUORITTEET         tutkinto- suunnit.Suoritteet vailla po:n   yhteensä/
                       perust.  perust. yhteensä jälk. tutk.   opiskelija
  6.1 Aloittaneet opiskelijat         2.831    112   2.943     473      0,52
  6.2 Koulutukseen osallistuneet       8.144    211   8.355    1.353      1,47
  6.3 Purkautuneet oppisopimukset        817    18    835     173      0,15
  6.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      73     6    79     11      0,01
  6.4 Suoritettujen tutkintojen määrä     2.139    56   2.195     308      0,39
  6.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä  10.709    101  10.810    1.429      1,90
 
                                             Näyttötutk.
  S6.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutk. valmistavassa koulutuksessa    perust.
  S6.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja      0
  S6.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä       0
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDO ***
                                                          taulu   4 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
 
  YHTEENSÄ
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan peruskoulutuksen opiskelijamäärä   12.165 (6kk)    11.674 (6kk)   11.919,5
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)      12.659.490   16.555.765  1.530.841  30.746.096    2.579
  1.2 Tutkintotilaisuudet                  2.226.002    3.716.248   308.758   6.251.008     524
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset       158.374   15.270.488         15.428.862    1.294
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0    2.221.697         2.221.697     186
  K1 Yhteensä                        15.043.866   37.764.198  1.839.599  54.647.663    4.585
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus            154.822          154.822     13
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito              329.463    1.031.744   186.938   1.548.145     130
  2.2 Vuokratilat                       94.412    1.173.425   174.942   1.442.779     121
  K2 Yhteensä                         423.875    2.359.991   361.880   3.145.746     264
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä              10.597    3.360.477    6.146   3.377.220     283
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                  4.583.672    1.034.583   169.534   5.787.789     486
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                1.134.750    1.255.742   235.965   2.626.457     220
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä               5.718.422    2.290.325   405.499   8.414.246     706
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto            2.602.816    1.391.923   210.678   4.205.417     353
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.   23.799.593   47.166.879  2.823.839  73.790.311    6.191
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija          1.997      3.957     237     6.191
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. peruskoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015     2.515.590    6.746.745   277.994   9.540.329
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                               562.372                   47
  9.9 Muiden investointien poistot                      317.037                   27
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                     879.409                   74
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDO ***
                                                         taulu   4 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
 
  YHTEENSÄ
 
                      OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS
 
                       Näyttö- Opetus-      -josta alle 25v. Suoritteet
  S6 OPETUKSEN SUORITTEET         tutkinto- suunnit.Suoritteet vailla po:n   yhteensä/
                       perust.  perust. yhteensä jälk. tutk.   opiskelija
  6.1 Aloittaneet opiskelijat         5.945    285   6.230     917      0,52
  6.2 Koulutukseen osallistuneet       17.105    519  17.624    2.582      1,48
  6.3 Purkautuneet oppisopimukset       1.652    29   1.681     403      0,14
  6.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet     139     7    146     21      0,01
  6.4 Suoritettujen tutkintojen määrä     4.676    148   4.824     938      0,40
  6.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä  24.243    443  24.686    2.850      2,07
 
                                             Näyttötutk.
  S6.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutk. valmistavassa koulutuksessa    perust.
  S6.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     90
  S6.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä     7.175
 
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDO ***
                                                          taulu   5 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  1 Yksityinen
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan lisäkoulutuksen opiskelijamäärä    5.057 (6kk)    5.164 (6kk)   5.110,5
    -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman opiskelijamäärä            55 (6kk)      43 (6kk)     49,0
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)       3.790.776    3.846.192   727.054   8.364.022    1.637
  1.2 Tutkintotilaisuudet                  1.305.364     655.419    91.075   2.051.858     401
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset       32.100    1.068.934         1.101.034     215
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0        0             0      0
  K1 Yhteensä                        5.128.240    5.570.545   818.129  11.516.914    2.254
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus               0             0      0
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito              165.073     371.661    80.212    616.946     121
  2.2 Vuokratilat                       22.441     944.726   127.286   1.094.453     214
  K2 Yhteensä                         187.514    1.316.387   207.498   1.711.399     335
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä               5.659     289.697    1.788    297.144     58
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                  1.693.763     448.106    84.308   2.226.177     436
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                 604.231     712.953   149.763   1.466.947     287
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä               2.297.994    1.161.059   234.071   3.693.124     723
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto             998.724     662.737   128.693   1.790.154     350
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.   8.618.138    9.000.469  1.390.205  19.008.812    3.720
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija          1.686      1.761     272     3.720
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. lisäkoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015      48.672     65.516    6.850    121.038
 
  K05 -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman kust.      112.937     65.910    5.881    184.728
     euroa/nuorten aik. os. ohj. opiskelija         2.305      1.345     120     3.770
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                               128.630                   25
  9.9 Muiden investointien poistot                      210.314                   41
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                     338.947                   66
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDO ***
                                                         taulu   5 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  1 Yksityinen
 
 
                       OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS
 
                           Erikois- Ei-tutk.       -josta alle 25v. Suoritteet yht./
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET (ei sis. NAO)  Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet   vailla po:n   opiskelija
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä   jälk. tutk.  (ei sis.NAO)
  4.1 Aloittaneet opiskelijat         1.346   1.705    475    3.526       31      0,70
  4.2 Koulutukseen osallistuneet       3.204   3.957    833    7.994       64      1,58
  4.3 Purkautuneet oppisopimukset        249    247    24     520       14      0,10
  4.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      8    35     1     44        0      0,01
  4.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      935    906         1.841       11      0,36
  4.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä   3.524   2.573    66    6.163       19      1,22
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S4.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S4.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S4.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
  S5 NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMAN        Erikois- Ei-tutk.         Suoritteet
   SUORITTEET              Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet    yhteensä/
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä NAO opiskelija
  5.1 Aloittaneet opiskelijat          15     2     0     17      0,35
  5.2 Koulutukseen osallistuneet         56    19     0     75      1,53
  5.3 Purkautuneet oppisopimukset         5     2     0      7      0,14
  5.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      0     0     0      0      0,00
  5.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      18     1          19      0,39
  5.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    88     2     0     90      1,84
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S5.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S5.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S5.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDO ***
                                                          taulu   6 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  3 Kunta
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan lisäkoulutuksen opiskelijamäärä    5.737 (6kk)    5.469 (6kk)   5.603,0
    -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman opiskelijamäärä           160 (6kk)     162 (6kk)    161,0
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)       2.209.579    8.786.123   904.588  11.900.290    2.124
  1.2 Tutkintotilaisuudet                   75.540    1.687.591   138.426   1.901.557     339
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset          0    2.776.485         2.776.485     496
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0        0             0      0
  K1 Yhteensä                        2.285.119   13.250.199  1.043.014  16.578.332    2.959
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus             31.709           31.709      6
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito                592     110.039    7.276    117.907     21
  2.2 Vuokratilat                          0     315.458    11.486    326.944     58
  K2 Yhteensä                           592     457.206    18.762    476.560     85
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                 0     461.323    2.233    463.556     83
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                  1.292.279     235.156    37.121   1.564.556     279
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                 93.310     253.275    30.361    376.946     67
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä               1.385.589     488.431    67.482   1.941.502     347
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto             639.635     339.438    41.475   1.020.548     182
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.   4.310.937   14.996.586  1.172.970  20.480.493    3.655
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija           769      2.677     209     3.655
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. lisäkoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015      42.995     105.934    6.787    155.716
 
  K05 -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman kust.      130.602     395.853    32.768    559.223
     euroa/nuorten aik. os. ohj. opiskelija          811      2.459     204     3.473
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                               36.331                   6
  9.9 Muiden investointien poistot                       66.583                   12
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                     102.913                   18
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDO ***
                                                         taulu   6 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  3 Kunta
 
 
                       OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS
 
                           Erikois- Ei-tutk.       -josta alle 25v. Suoritteet yht./
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET (ei sis. NAO)  Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet   vailla po:n   opiskelija
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä   jälk. tutk.  (ei sis.NAO)
  4.1 Aloittaneet opiskelijat         1.625   1.478    713    3.816       19      0,70
  4.2 Koulutukseen osallistuneet       3.863   3.552   1.246    8.661       54      1,59
  4.3 Purkautuneet oppisopimukset        300    231    62     593        8      0,11
  4.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      36    18     1     55        1      0,01
  4.4 Suoritettujen tutkintojen määrä     1.170    997         2.167        6      0,40
  4.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä   4.151   2.568    74    6.793       30      1,25
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S4.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S4.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S4.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
  S5 NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMAN        Erikois- Ei-tutk.         Suoritteet
   SUORITTEET              Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet    yhteensä/
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä NAO opiskelija
  5.1 Aloittaneet opiskelijat          90    28     2     120      0,75
  5.2 Koulutukseen osallistuneet        198    63     7     268      1,66
  5.3 Purkautuneet oppisopimukset        29     8     0     37      0,23
  5.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      3     0     0      3      0,02
  5.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      48    13          61      0,38
  5.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    144    39     0     183      1,14
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S5.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S5.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S5.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDO ***
                                                          taulu   7 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  4 Kuntayhtymä
 
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan lisäkoulutuksen opiskelijamäärä    10.878 (6kk)    11.483 (6kk)   11.180,5
    -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman opiskelijamäärä           141 (6kk)     148 (6kk)    144,5
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)       5.662.845   12.695.724  1.824.517  20.183.086    1.805
  1.2 Tutkintotilaisuudet                  1.266.741    3.227.924   389.370   4.884.035     437
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset          0    2.597.837         2.597.837     232
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0     34.320           34.320      3
  K1 Yhteensä                        6.929.586   18.555.805  2.213.887  27.699.278    2.477
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus            112.265          112.265     10
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito              114.674     526.200    94.928    735.802     66
  2.2 Vuokratilat                        9.054     350.735    80.305    440.094     39
  K2 Yhteensä                         123.728     989.200   175.233   1.288.161     115
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä                183     992.733     722    993.638     89
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                  2.901.100     754.515   117.118   3.772.733     337
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                 608.393     784.522   149.185   1.542.100     138
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä               3.509.493    1.539.037   266.303   5.314.833     475
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto            1.798.905     901.724   126.726   2.827.355     253
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.   12.361.902   22.978.496  2.782.910  38.123.308    3.410
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija          1.106      2.055     249     3.410
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. lisäkoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015      69.952     175.355    18.766    264.073
 
  K05 -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman kust.      89.852     303.602    33.100    426.554
     euroa/nuorten aik. os. ohj. opiskelija          622      2.101     229     2.952
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                               372.624                   33
  9.9 Muiden investointien poistot                       90.222                   8
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                     462.863                   41
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDO ***
                                                         taulu   7 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
  4 Kuntayhtymä
 
 
                       OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS
 
                           Erikois- Ei-tutk.       -josta alle 25v. Suoritteet yht./
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET (ei sis. NAO)  Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet   vailla po:n   opiskelija
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä   jälk. tutk.  (ei sis.NAO)
  4.1 Aloittaneet opiskelijat         2.875   3.204   2.075    8.154       28      0,74
  4.2 Koulutukseen osallistuneet       6.508   7.400   3.731   17.639       82      1,60
  4.3 Purkautuneet oppisopimukset        488    537    98    1.123       10      0,10
  4.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      40    31    10     81        1      0,01
  4.4 Suoritettujen tutkintojen määrä     1.882   1.677         3.559       17      0,32
  4.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä   6.190   3.924    192   10.306       61      0,93
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S4.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S4.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S4.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
  S5 NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMAN        Erikois- Ei-tutk.         Suoritteet
   SUORITTEET              Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet    yhteensä/
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä NAO opiskelija
  5.1 Aloittaneet opiskelijat          95    12     0     107      0,74
  5.2 Koulutukseen osallistuneet        228    31     1     260      1,80
  5.3 Purkautuneet oppisopimukset        17     7     0     24      0,17
  5.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      3     1     0      4      0,03
  5.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      68    16          84      0,58
  5.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    230    51    13     294      2,03
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S5.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S5.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S5.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDO ***
                                                          taulu   8 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@ 1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
 
  YHTEENSÄ
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan lisäkoulutuksen opiskelijamäärä    21.672 (6kk)    22.116 (6kk)   21.894,0
    -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman opiskelijamäärä           356 (6kk)     353 (6kk)    354,5
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)      11.663.200   25.328.039  3.456.159  40.447.398    1.847
  1.2 Tutkintotilaisuudet                  2.647.645    5.570.934   618.871   8.837.450     404
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset       32.100    6.443.256         6.475.356     296
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0     34.320           34.320      2
  K1 Yhteensä                        14.342.945   37.376.549  4.075.030  55.794.524    2.548
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus            143.974          143.974      7
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito              280.339    1.007.900   182.416   1.470.655     67
  2.2 Vuokratilat                       31.495    1.610.919   219.077   1.861.491     85
  K2 Yhteensä                         311.834    2.762.793   401.493   3.476.120     159
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä               5.842    1.743.753    4.743   1.754.338     80
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                  5.887.142    1.437.777   238.547   7.563.466     345
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                1.305.934    1.750.750   329.309   3.385.993     155
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä               7.193.076    3.188.527   567.856  10.949.459     500
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto            3.437.264    1.903.899   296.894   5.638.057     258
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.   25.290.977   46.975.551  5.346.085  77.612.613    3.545
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija          1.155      2.146     244     3.545
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. lisäkoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015      161.619     346.805    32.403    540.827
 
  K05 -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman kust.      333.391     765.365    71.749   1.170.505
     euroa/nuorten aik. os. ohj. opiskelija          940      2.159     202     3.302
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                               537.585                   25
  9.9 Muiden investointien poistot                      367.119                   17
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                     904.723                   41
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDO ***
                                                         taulu   8 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@   1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
 
  YHTEENSÄ
 
                       OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS
 
                           Erikois- Ei-tutk.       -josta alle 25v. Suoritteet yht./
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET (ei sis. NAO)  Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet   vailla po:n   opiskelija
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä   jälk. tutk.  (ei sis.NAO)
  4.1 Aloittaneet opiskelijat         5.846   6.387   3.263   15.496       78      0,72
  4.2 Koulutukseen osallistuneet       13.575  14.909   5.810   34.294       200      1,59
  4.3 Purkautuneet oppisopimukset       1.037   1.015    184    2.236       32      0,10
  4.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      84    84    12     180        2      0,01
  4.4 Suoritettujen tutkintojen määrä     3.987   3.580         7.567       34      0,35
  4.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä  13.865   9.065    332   23.262       110      1,08
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S4.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S4.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S4.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
  S5 NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMAN        Erikois- Ei-tutk.         Suoritteet
   SUORITTEET              Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet    yhteensä/
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä NAO opiskelija
  5.1 Aloittaneet opiskelijat          200    42     2     244      0,69
  5.2 Koulutukseen osallistuneet        482    113     8     603      1,70
  5.3 Purkautuneet oppisopimukset        51    17     0     68      0,19
  5.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      6     1     0      7      0,02
  5.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      134    30          164      0,46
  5.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    462    92    13     567      1,60
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S5.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S5.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S5.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13K7YDO ***
                                                          taulu   9 /1
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@
 
  YHTEENSÄ
                                           Keväällä      Syksyllä   Vuosiarvo
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan peruskoulutuksen opiskelijamäärä   12.165 (6kk)    11.674 (6kk)   11.919,5
   Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan lisäkoulutuksen opiskelijamäärä    21.672 (6kk)    22.116 (6kk)   21.894,0
    -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman opiskelijamäärä           356 (6kk)     353 (6kk)    354,5
 
                              ------------------------ KUSTANNUKSET ----------------------------
                              Henkilöstö-   Muut menot  Arvonlisä- Kustannukset  yhteensä
  K1 Opetustoiminta                     menot (M1) ei sis.ALV(M2)  verot (M3)   yhteensä  e/opisk.
  1.1 Opetus (lukuunottamatta kohtia K1.2-K1.4)      24.322.690   41.883.804  4.987.000  71.193.494    2.105
  1.2 Tutkintotilaisuudet                  4.873.647    9.287.182   927.629  15.088.458     446
  1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset       190.474   21.713.744         21.904.218     648
  1.4.2 Korotettu koulutuskorvaus v.2015              0    2.256.017         2.256.017     67
  K1 Yhteensä                        29.386.811   75.140.747  5.914.629  110.442.187    3.266
 
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  2.1 Omat tilat
   E2.1.1 Sisäiseen vuokraan sisältyvä pääomakustannus            298.796          298.796      9
   2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito              609.802    2.039.644   369.354   3.018.800     89
  2.2 Vuokratilat                       125.907    2.784.344   394.019   3.304.270     98
  K2 Yhteensä                         735.709    5.122.784   763.373   6.621.866     196
 
  K3 Opintososiaaliset edut yhteensä              16.439    5.104.230    10.889   5.131.558     152
 
  K7 Yhteiset toiminnot
  7.6 Opetuksen hallinto                  10.470.814    2.472.360   408.081  13.351.255     395
  7.9 Muut yhteiset toiminnot                2.440.684    3.006.492   565.274   6.012.450     178
  K7 Yhteiset toiminnot yhteensä              12.911.498    5.478.852   973.355  19.363.705     573
 
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto            6.040.080    3.295.822   507.572   9.843.474     291
 
  K0 VALTIONOSUUSPOHJAN MUK. TOIMINNAN KÄYTTÖMENOT YHT.   49.090.570   94.142.430  8.169.924  151.402.924    4.478
   (K1+K2+K3+K7+K8)    euroa/opiskelija          1.452      2.784     242     4.478
 
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. peruskoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015     2.515.590    6.746.745   277.994   9.540.329
 
  K03 -josta alle 25-v. vailla perusopetuksen jälkeistä
    tutkintoa olevien tutkintotav. amm. lisäkoul.
    oppisopimuksia vastaavat kustannukset v. 2015      161.619     346.805    32.403    540.827
 
  K05 -josta nuorten aikuisten osaamisohjelman kust.      333.391     765.365    71.749   1.170.505
     euroa/nuorten aik. os. ohj. opiskelija          940      2.159     202     3.302
 
 
  K9. POISTOT                                Poistot X1              /opiskelija
  9.1 Rakennukset                              1.099.957                   33
  9.9 Muiden investointien poistot                      684.156                   20
  K9.0 Poistot yhteensä (K9.1 + K9.9)                    1.784.132                   53
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
  *** RAPORTTI: K13K7YDO ***
                                                         taulu   9 /2
                           KUSTANNUKSET JA SUORITTEET
@
 
  YHTEENSÄ
 
                      OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS
 
                       Näyttö- Opetus-      -josta alle 25v. Suoritteet
  S6 OPETUKSEN SUORITTEET         tutkinto- suunnit.Suoritteet vailla po:n   yhteensä/
                       perust.  perust. yhteensä jälk. tutk.   opiskelija
  6.1 Aloittaneet opiskelijat         5.945    285   6.230     917      0,52
  6.2 Koulutukseen osallistuneet       17.105    519  17.624    2.582      1,48
  6.3 Purkautuneet oppisopimukset       1.652    29   1.681     403      0,14
  6.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet     139     7    146     21      0,01
  6.4 Suoritettujen tutkintojen määrä     4.676    148   4.824     938      0,40
  6.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä  24.243    443  24.686    2.850      2,07
 
                                             Näyttötutk.
  S6.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutk. valmistavassa koulutuksessa    perust.
  S6.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     90
  S6.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä     7.175
 
                       OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA TOTEUTETTAVA AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS
 
                           Erikois- Ei-tutk.       -josta alle 25v. Suoritteet yht./
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET (ei sis. NAO)  Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet   vailla po:n   opiskelija
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä   jälk. tutk.  (ei sis.NAO)
  4.1 Aloittaneet opiskelijat         5.846   6.387   3.263   15.496       78      0,72
  4.2 Koulutukseen osallistuneet       13.575  14.909   5.810   34.294       200      1,59
  4.3 Purkautuneet oppisopimukset       1.037   1.015    184    2.236       32      0,10
  4.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      84    84    12     180        2      0,01
  4.4 Suoritettujen tutkintojen määrä     3.987   3.580         7.567       34      0,35
  4.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä  13.865   9.065    332   23.262       110      1,08
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S4.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S4.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S4.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0
 
 
  S5 NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMAN        Erikois- Ei-tutk.         Suoritteet
   SUORITTEET              Ammatti- ammatti- tavoitt. Suoritteet    yhteensä/
                      tutkinto   tutk.  koulut.  yhteensä NAO opiskelija
  5.1 Aloittaneet opiskelijat          200    42     2     244      0,69
  5.2 Koulutukseen osallistuneet        482    113     8     603      1,70
  5.3 Purkautuneet oppisopimukset        51    17     0     68      0,19
  5.3.1 Muuhun koulutukseen siirtyneet      6     1     0      7      0,02
  5.4 Suoritettujen tutkintojen määrä      134    30          164      0,46
  5.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä    462    92    13     567      1,60
 
                                              Ammatti- Erik.amm.
  S5.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinto tutkinto
  S5.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järj. opisk.valm. parantavia opintoja     0     0
  S5.9.2 Opiskelijoiden saama opisk.valm. parant. opintojen opetustuntimäärä yhteensä      0     0