KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13P6DA ***

OPETUKSEN KUSTANNUKSET ERITELTYNÄ MENOKOHDITTAIN (EUROA/OPISKELIJA)
Koulutusala Opisk.
määrä
Opetus
e/opisk.
Tutkinto-
tilaisuudet
e/opisk.
Työnantajalle
maksetut
korvaukset
e/opisk.
Korotettu
koulutuskorv.
v. 2015
e/opisk.
Opetus-
toiminta
yhteensä
e/opisk.
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus
1 Humanistinen ja kasvatusala 808 2.288 520 1.435 163 4.406
2 Kulttuuriala 136 3.208 642 1.432 53 5.334
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 2.711 2.238 460 1.157 120 3.976
4 Luonnontieteiden ala 96 2.128 558 1.397 219 4.302
5 Tekniikan ja liikenteen ala 3.626 2.570 585 1.179 260 4.594
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 431 2.291 606 1.501 831 5.229
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 3.443 2.953 489 1.367 51 4.859
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 670 2.569 565 1.754 387 5.275
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoulutus 11.920 2.579 524 1.294 186 4.585
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus
1 Humanistinen ja kasvatusala 262 1.671 555 445 35 2.706
2 Kulttuuriala 515 2.462 486 376 0 3.324
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 9.698 1.883 395 268 1 2.547
4 Luonnontieteiden ala 56 1.618 384 364 0 2.365
5 Tekniikan ja liikenteen ala 6.268 1.844 459 298 1 2.602
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 350 1.823 542 454 34 2.852
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 2.471 1.693 272 314 0 2.278
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 2.276 1.762 376 327 0 2.465
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulutus 21.894 1.847 404 296 2 2.548
Raportti yhteensä 33.814 2.105 446 648 67 3.266