KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13P6OSDA ***

OPETUKSEN KUSTANNUKSET ERITELTYNÄ MENOKOHDITTAIN (EUROA/OPISKELIJA)
Porrastustekijä/koulutusala Opisk.
määrä
Opetus
e/opisk.
Tutkinto-
tilaisuudet
e/opisk.
Työnantajalle
maksetut
korvaukset
e/opisk.
Korotettu
koulutuskorv.
v. 2015
e/opisk.
Opetus-
toiminta
yhteensä
e/opisk.
017081 Ami-säätiö
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 164 590 394 670 0 1.654
5 Tekniikan ja liikenteen ala 217 1.212 671 168 0 2.051
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 51 1.042 1.004 438 0 2.485
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 12 42 29 0 0 71
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 444 931 589 380 0 1.900
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
1 Humanistinen ja kasvatusala 6 1.807 1.644 120 0 3.571
2 Kulttuuriala 1 0 0 180 0 180
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 378 917 444 95 0 1.455
4 Luonnontieteiden ala 14 660 75 32 0 767
5 Tekniikan ja liikenteen ala 319 1.036 525 10 0 1.571
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 15 350 231 240 0 821
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 12 391 459 20 0 869
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 20 127 203 0 0 330
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 764 929 470 58 0 1.456
017081 Ami-säätiö 1.208 930 514 176 0 1.620
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 36 1.844 325 0 0 2.170
5 Tekniikan ja liikenteen ala 248 1.767 325 38 117 2.247
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 284 1.776 325 34 102 2.237
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
2 Kulttuuriala 16 1.289 227 0 0 1.517
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 127 1.289 227 0 0 1.517
5 Tekniikan ja liikenteen ala 320 1.247 225 14 0 1.486
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 462 1.260 226 10 0 1.495
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö 746 1.456 264 19 39 1.778
014341 AVA-instituutin Kannatusyhd.ry
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 48 1.631 312 0 0 1.943
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 86 1.215 218 0 0 1.433
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 134 1.364 252 0 0 1.616
014341 AVA-instituutin Kannatusyhd.ry 134 1.364 252 0 0 1.616
053041 Axxell Utbildning Ab
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
1 Humanistinen ja kasvatusala 1 1.282 0 0 0 1.282
2 Kulttuuriala 1 4.591 0 1.080 0 5.671
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 2 1.074 0 720 0 1.794
5 Tekniikan ja liikenteen ala 10 1.880 0 654 0 2.534
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 1 1.077 5.251 4.050 0 10.378
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 32 1.785 245 750 0 2.781
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 3 1.102 0 0 0 1.102
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 48 1.785 273 759 0 2.817
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 81 3.636 317 115 0 4.069
5 Tekniikan ja liikenteen ala 13 3.388 291 437 0 4.116
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 2 15.822 3.600 200 0 19.622
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 5 1.375 3.410 116 0 4.901
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 100 3.674 518 158 0 4.350
053041 Axxell Utbildning Ab 148 3.065 439 352 0 3.856
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
1 Humanistinen ja kasvatusala 9 3.142 0 1.724 0 4.866
2 Kulttuuriala 3 2.769 0 1.256 0 4.025
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 24 2.441 0 1.599 546 4.585
4 Luonnontieteiden ala 4 580 0 2.640 0 3.220
5 Tekniikan ja liikenteen ala 79 1.851 0 1.997 189 4.036
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 11 2.098 0 1.725 781 4.604
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 70 2.943 0 1.320 0 4.263
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 22 3.238 0 1.518 0 4.756
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 220 2.455 0 1.668 164 4.287
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
1 Humanistinen ja kasvatusala 1 545 0 170 0 715
2 Kulttuuriala 2 4.090 0 480 0 4.570
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 159 2.121 0 378 0 2.499
4 Luonnontieteiden ala 1 2.744 0 1.000 0 3.744
5 Tekniikan ja liikenteen ala 90 2.215 0 148 0 2.364
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 6 2.780 0 73 0 2.853
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 89 2.006 0 198 0 2.204
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 15 1.364 0 577 0 1.940
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 361 2.101 0 280 0 2.381
010681 Etelä-Savon Koulutus Oy 580 2.235 0 805 62 3.102
024681 Haaga Instituutti-säätiö
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 54 3.251 371 549 0 4.171
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 54 3.251 371 549 0 4.171
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 25 1.067 105 133 0 1.304
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 56 1.068 105 133 0 1.306
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 80 1.068 105 133 0 1.305
024681 Haaga Instituutti-säätiö 134 1.948 212 301 0 2.460
053081 Haus Kehittämiskeskus Oy
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 23 758 450 87 0 1.294
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 23 758 450 87 0 1.294
053081 Haus Kehittämiskeskus Oy 23 758 450 87 0 1.294
010861 Helsinki Business College Oy
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 61 1.410 129 439 0 1.978
4 Luonnontieteiden ala 6 5.339 7 92 0 5.438
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 66 1.737 119 410 0 2.266
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 128 780 772 172 0 1.724
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 128 780 772 172 0 1.724
010861 Helsinki Business College Oy 194 1.106 549 253 0 1.909
016321 Hengitysliitto ry
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
2 Kulttuuriala 1 3.330 0 2.400 0 5.730
4 Luonnontieteiden ala 1 4.700 0 3.402 0 8.102
5 Tekniikan ja liikenteen ala 7 3.106 95 2.346 0 5.547
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 7 3.914 428 2.429 0 6.770
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 4 1.767 228 720 0 2.715
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 19 3.175 238 2.065 0 5.478
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
1 Humanistinen ja kasvatusala 7 1.713 130 81 0 1.923
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 36 1.169 150 88 0 1.406
5 Tekniikan ja liikenteen ala 1 657 152 120 0 929
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 16 1.104 69 66 0 1.239
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 24 1.191 180 108 0 1.479
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 84 1.199 141 89 0 1.430
016321 Hengitysliitto ry 103 1.565 159 455 0 2.180
023291 Hevosopisto Oy
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 7 2.095 0 0 0 2.095
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 7 2.095 0 0 0 2.095
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 9 2.100 0 0 0 2.100
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 9 2.100 0 0 0 2.100
023291 Hevosopisto Oy 16 2.098 0 0 0 2.098
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät.
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
1 Humanistinen ja kasvatusala 1 986 5.100 0 0 6.086
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 61 7.880 0 1.907 0 9.787
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 62 7.768 83 1.876 0 9.727
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät. 62 7.768 83 1.876 0 9.727
053071 Hyria koulutus Oy
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
1 Humanistinen ja kasvatusala 5 1.620 1.332 915 1.000 4.867
2 Kulttuuriala 8 2.475 644 1.050 0 4.169
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 33 3.070 1.529 1.301 233 6.133
4 Luonnontieteiden ala 5 2.483 700 1.980 0 5.163
5 Tekniikan ja liikenteen ala 57 3.099 1.376 1.388 237 6.099
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 7 1.252 150 2.163 2.985 6.550
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 39 3.380 437 1.639 223 5.680
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 7 1.857 866 2.291 2.057 7.071
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 160 2.935 1.051 1.488 429 5.902
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
1 Humanistinen ja kasvatusala 2 3.518 1.316 555 0 5.389
2 Kulttuuriala 5 3.615 356 98 0 4.069
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 142 3.006 604 266 0 3.876
5 Tekniikan ja liikenteen ala 98 1.515 424 233 0 2.172
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 9 2.138 172 141 0 2.451
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 44 2.497 665 289 0 3.452
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 72 2.051 210 247 0 2.507
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 370 2.355 478 253 0 3.086
053071 Hyria koulutus Oy 530 2.530 651 626 129 3.936
016391 Jkylän krist.opiston säätiö
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
1 Humanistinen ja kasvatusala 44 1.653 386 989 0 3.027
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 44 1.653 386 989 0 3.027
016391 Jkylän krist.opiston säätiö 44 1.653 386 989 0 3.027
014281 Jollas-Opisto Oy
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 121 2.262 146 104 0 2.512
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 20 5.604 76 142 0 5.823
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 141 2.738 136 110 0 2.984
014281 Jollas-Opisto Oy 141 2.738 136 110 0 2.984
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
1 Humanistinen ja kasvatusala 3 512 117 0 0 628
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 3 512 117 0 0 628
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd 3 512 117 0 0 628
012191 Kauppiaitten Kauppaoppilait.Oy
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 61 1.648 1.220 1.548 0 4.416
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 61 1.648 1.220 1.548 0 4.416
012191 Kauppiaitten Kauppaoppilait.Oy 61 1.648 1.220 1.548 0 4.416
023801 Kiint.alan koul.säät.amm.oppil
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 35 1.175 84 37 0 1.297
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 35 1.175 84 37 0 1.297
023801 Kiint.alan koul.säät.amm.oppil 35 1.175 84 37 0 1.297
053011 Kirkkopalvelut ry
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
1 Humanistinen ja kasvatusala 188 2.559 0 1.645 480 4.684
5 Tekniikan ja liikenteen ala 1 23.667 0 2.600 0 26.267
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 130 1.303 0 1.473 68 2.843
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 319 2.112 0 1.578 310 4.000
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
1 Humanistinen ja kasvatusala 25 2.132 0 287 0 2.419
2 Kulttuuriala 1 33.643 0 3.690 0 37.333
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 30 2.209 0 394 0 2.603
5 Tekniikan ja liikenteen ala 15 1.787 0 403 0 2.190
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 111 1.781 0 255 0 2.036
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 1 4.398 0 300 0 4.698
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 181 2.083 0 313 0 2.397
053011 Kirkkopalvelut ry 500 2.102 0 1.120 198 3.419
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
1 Humanistinen ja kasvatusala 2 1.313 400 1.050 0 2.763
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 9 2.186 471 1.265 0 3.922
5 Tekniikan ja liikenteen ala 15 1.098 293 683 0 2.075
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 4 2.168 0 857 0 3.025
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 10 2.383 369 700 0 3.453
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 39 1.764 330 851 0 2.945
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
1 Humanistinen ja kasvatusala 1 1.740 0 3.600 0 5.340
2 Kulttuuriala 1 1.054 434 0 0 1.488
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 18 3.814 218 172 0 4.204
5 Tekniikan ja liikenteen ala 21 467 1.308 162 0 1.938
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 4 1.837 243 220 0 2.300
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 5 5.452 939 316 0 6.707
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 48 2.315 755 217 0 3.287
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy 87 2.070 566 499 0 3.135
053091 Länsirannikon Koulutus Oy
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
1 Humanistinen ja kasvatusala 12 2.601 1.040 2.221 0 5.861
2 Kulttuuriala 3 4.192 1.344 1.070 0 6.606
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 34 1.312 109 2.106 0 3.526
5 Tekniikan ja liikenteen ala 127 1.985 371 1.605 0 3.961
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 10 1.700 221 2.144 0 4.066
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 113 2.540 440 2.136 0 5.116
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 21 2.236 446 2.069 0 4.751
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 319 2.161 402 1.911 0 4.474
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
1 Humanistinen ja kasvatusala 5 816 17 510 0 1.344
2 Kulttuuriala 28 4.450 157 505 0 5.112
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 228 2.082 354 402 0 2.839
4 Luonnontieteiden ala 1 13.628 2.526 600 0 16.754
5 Tekniikan ja liikenteen ala 227 1.563 682 705 0 2.949
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 10 1.877 1.008 947 0 3.832
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 148 1.459 252 538 0 2.249
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 72 1.754 360 882 0 2.996
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 717 1.844 438 586 0 2.868
053091 Länsirannikon Koulutus Oy 1.035 1.942 427 994 0 3.362
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 593 1.718 126 605 0 2.449
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 593 1.718 126 605 0 2.449
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 76 1.837 369 107 0 2.313
5 Tekniikan ja liikenteen ala 14 399 80 23 0 502
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 90 1.613 324 94 0 2.031
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry 683 1.704 152 538 0 2.394
053151 MIF Oy
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 130 2.477 826 43 0 3.345
5 Tekniikan ja liikenteen ala 1 2.476 825 524 0 3.825
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 131 2.477 826 46 0 3.349
053151 MIF Oy 131 2.477 826 46 0 3.349
023311 MJK-koulutuskeskus ry.
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 4 7.458 0 641 0 8.099
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 4 7.458 0 641 0 8.099
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 10 4.539 0 687 0 5.226
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 10 4.539 0 687 0 5.226
023311 MJK-koulutuskeskus ry. 13 5.324 0 675 0 5.999
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
5 Tekniikan ja liikenteen ala 8 7.025 62 1.780 0 8.867
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 43 5.481 1.105 1.756 0 8.342
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 7 5.794 0 1.754 0 7.547
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 57 5.722 839 1.759 0 8.320
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 57 5.722 839 1.759 0 8.320
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 137 3.890 180 561 0 4.630
4 Luonnontieteiden ala 28 1.645 176 1.050 0 2.871
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 30 2.789 380 559 0 3.728
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 194 3.405 209 630 0 4.244
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
2 Kulttuuriala 1 4.053 520 160 0 4.733
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 37 809 191 45 0 1.045
4 Luonnontieteiden ala 4 3.287 679 269 0 4.235
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 7 1.654 0 72 0 1.727
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 48 1.172 208 67 0 1.446
012541 Oy Porvoo Internat.College Ab 242 2.962 209 518 0 3.689
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
1 Humanistinen ja kasvatusala 14 2.881 1.621 1.531 0 6.032
2 Kulttuuriala 2 881 655 1.207 0 2.743
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 23 2.752 1.453 1.339 310 5.854
4 Luonnontieteiden ala 2 10.523 3.143 1.620 0 15.286
5 Tekniikan ja liikenteen ala 10 3.734 2.009 1.677 1.080 8.500
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 4 4.532 744 563 2.086 7.924
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 23 3.674 1.600 1.243 0 6.518
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 1 5.958 4.904 1.980 0 12.842
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 77 3.395 1.607 1.361 328 6.691
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
1 Humanistinen ja kasvatusala 1 2.129 400 465 0 2.994
2 Kulttuuriala 1 2.024 0 200 0 2.224
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 44 1.296 420 210 0 1.926
5 Tekniikan ja liikenteen ala 26 1.702 178 191 0 2.071
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 8 1.370 606 129 0 2.104
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 4 1.804 750 790 0 3.344
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 84 1.472 373 227 0 2.073
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö 161 2.395 965 771 157 4.288
012011 POHTO Oy
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 83 1.387 181 0 0 1.567
5 Tekniikan ja liikenteen ala 20 2.182 513 0 0 2.695
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 103 1.538 244 0 0 1.782
012011 POHTO Oy 103 1.538 244 0 0 1.782
015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus oy
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
1 Humanistinen ja kasvatusala 2 1.631 413 160 0 2.205
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 48 1.604 196 37 0 1.837
4 Luonnontieteiden ala 2 1.632 698 60 0 2.389
5 Tekniikan ja liikenteen ala 30 1.543 690 56 0 2.289
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 17 1.632 784 262 0 2.678
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 3 1.632 648 20 0 2.300
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 100 1.592 466 82 0 2.140
015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus oy 100 1.592 466 82 0 2.140
011541 Rakennusteollisuus RT ry
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
5 Tekniikan ja liikenteen ala 45 1.101 170 0 0 1.271
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 45 1.101 170 0 0 1.271
011541 Rakennusteollisuus RT ry 45 1.101 170 0 0 1.271
023301 Rastor Oy
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 148 915 720 360 0 1.994
5 Tekniikan ja liikenteen ala 153 973 766 383 0 2.122
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 301 944 743 372 0 2.059
023301 Rastor Oy 301 944 743 372 0 2.059
016861 Suomen Nuoriso-opist.kann.yhd.
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
1 Humanistinen ja kasvatusala 7 2.853 0 0 0 2.853
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 7 2.853 0 0 0 2.853
016861 Suomen Nuoriso-opist.kann.yhd. 7 2.853 0 0 0 2.853
051131 Suomen Ympäristöop. SYKLI Oy
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
5 Tekniikan ja liikenteen ala 137 1.163 1.426 14 0 2.604
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 137 1.163 1.426 14 0 2.604
051131 Suomen Ympäristöop. SYKLI Oy 137 1.163 1.426 14 0 2.604
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 76 1.130 369 102 0 1.601
5 Tekniikan ja liikenteen ala 1 2.096 0 0 0 2.096
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 76 1.136 367 101 0 1.604
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy 76 1.136 367 101 0 1.604
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
1 Humanistinen ja kasvatusala 11 1.453 1.020 402 0 2.875
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 3 7.673 471 360 0 8.504
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 63 5.454 356 605 0 6.415
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 76 4.948 456 568 0 5.971
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 15 1.505 49 428 0 1.982
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 15 1.505 49 428 0 1.982
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab 91 4.380 389 545 0 5.314
012031 Toyota Auto Finland Oy
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 9 2.833 0 282 0 3.115
5 Tekniikan ja liikenteen ala 62 1.623 1.206 461 0 3.290
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 70 1.770 1.060 439 0 3.269
012031 Toyota Auto Finland Oy 70 1.770 1.060 439 0 3.269
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
5 Tekniikan ja liikenteen ala 35 2.127 167 1.108 0 3.402
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 12 2.166 541 2.943 0 5.650
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 47 2.137 262 1.576 0 3.976
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
2 Kulttuuriala 1 1.126 190 544 0 1.860
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 77 1.218 49 521 0 1.788
5 Tekniikan ja liikenteen ala 41 1.524 322 611 0 2.457
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 12 1.496 485 674 0 2.655
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 7 887 496 461 0 1.843
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 137 1.315 191 558 0 2.064
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 184 1.525 209 818 0 2.552
011681 Turun ammattiopistosäätiö
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
5 Tekniikan ja liikenteen ala 14 4.953 449 1.024 0 6.426
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 14 4.953 449 1.024 0 6.426
011681 Turun ammattiopistosäätiö 14 4.953 449 1.024 0 6.426
013611 Työtehoseura ry
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
5 Tekniikan ja liikenteen ala 213 3.987 690 476 0 5.153
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 1 9.000 1.658 1.350 0 12.008
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 1 7.935 966 0 0 8.901
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 214 4.017 693 476 0 5.186
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
5 Tekniikan ja liikenteen ala 123 3.281 112 75 0 3.468
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 1 3.328 0 300 0 3.628
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 124 3.281 112 77 0 3.469
013611 Työtehoseura ry 338 3.747 480 329 0 4.556
025741 Vakuutustiedon kehittämissäät.
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 9 2.047 814 0 0 2.861
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 9 2.047 814 0 0 2.861
025741 Vakuutustiedon kehittämissäät. 9 2.047 814 0 0 2.861
017271 Valtak.valm.-ja liikuntakeskus
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 44 2.266 0 2.114 0 4.380
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 44 2.266 0 2.114 0 4.380
017271 Valtak.valm.-ja liikuntakeskus 44 2.266 0 2.114 0 4.380
016521 Öst.bott.Sv.Kr.f-högsk.sällsk.
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
1 Humanistinen ja kasvatusala 14 4.152 1.104 987 0 6.243
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 14 4.152 1.104 987 0 6.243
016521 Öst.bott.Sv.Kr.f-högsk.sällsk. 14 4.152 1.104 987 0 6.243

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13P6OSDA ***

OPETUKSEN KUSTANNUKSET ERITELTYNÄ MENOKOHDITTAIN (EUROA/OPISKELIJA)
Porrastustekijä/koulutusala Opisk.
määrä
Opetus
e/opisk.
Tutkinto-
tilaisuudet
e/opisk.
Työnantajalle
maksetut
korvaukset
e/opisk.
Korotettu
koulutuskorv.
v. 2015
e/opisk.
Opetus-
toiminta
yhteensä
e/opisk.
000913 Helsingin kaupunki
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
1 Humanistinen ja kasvatusala 112 1.822 566 1.981 0 4.369
2 Kulttuuriala 15 3.471 878 2.111 0 6.460
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 193 2.264 535 2.050 379 5.227
4 Luonnontieteiden ala 10 2.195 253 1.449 0 3.896
5 Tekniikan ja liikenteen ala 173 3.046 500 1.830 93 5.469
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 7 3.403 594 2.265 0 6.261
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 265 3.957 519 1.971 41 6.489
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 102 2.929 98 2.797 523 6.346
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 876 2.980 480 2.057 175 5.692
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
1 Humanistinen ja kasvatusala 12 1.460 551 913 0 2.924
2 Kulttuuriala 45 2.866 279 883 0 4.028
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 800 2.215 444 470 0 3.129
4 Luonnontieteiden ala 2 1.157 393 468 0 2.017
5 Tekniikan ja liikenteen ala 303 2.092 294 533 0 2.919
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 34 2.189 482 767 0 3.439
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 166 2.467 102 622 0 3.191
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 391 2.229 425 497 0 3.152
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 1.751 2.230 379 521 0 3.130
000913 Helsingin kaupunki 2.626 2.480 412 1.033 58 3.984
001643 Jalasjärven kunta
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
5 Tekniikan ja liikenteen ala 21 3.118 1.138 819 0 5.075
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 21 3.118 1.138 819 0 5.075
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 23 1.609 913 92 0 2.614
5 Tekniikan ja liikenteen ala 2 2.210 1.215 165 0 3.590
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 25 1.657 937 98 0 2.692
001643 Jalasjärven kunta 46 2.315 1.028 423 0 3.766
002053 Kajaanin kaupunki
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
1 Humanistinen ja kasvatusala 7 2.062 680 2.036 0 4.778
2 Kulttuuriala 4 1.749 127 828 0 2.703
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 14 2.963 1.259 1.393 0 5.615
5 Tekniikan ja liikenteen ala 22 2.442 798 1.398 0 4.638
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 10 2.391 1.688 1.006 979 6.065
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 32 1.791 571 969 0 3.332
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 6 3.421 723 625 1.536 6.304
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 93 2.297 836 1.186 199 4.518
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
1 Humanistinen ja kasvatusala 9 1.225 473 502 0 2.201
2 Kulttuuriala 5 1.320 475 418 0 2.212
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 138 1.722 298 209 0 2.229
5 Tekniikan ja liikenteen ala 59 1.384 311 497 0 2.193
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 2 3.067 1.121 0 0 4.187
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 49 1.624 134 72 0 1.830
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 29 1.344 196 300 0 1.840
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 289 1.587 276 264 0 2.127
002053 Kajaanin kaupunki 382 1.760 413 488 48 2.709
002863 Kouvolan kaupunki
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
1 Humanistinen ja kasvatusala 5 640 842 660 0 2.142
2 Kulttuuriala 1 2.514 0 1.200 0 3.714
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 16 464 222 1.506 0 2.193
4 Luonnontieteiden ala 1 35 0 1.200 0 1.235
5 Tekniikan ja liikenteen ala 34 3.389 1.488 1.781 0 6.658
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 14 1.610 543 1.922 0 4.075
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 50 2.969 83 1.016 0 4.068
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 8 1.669 116 1.261 0 3.047
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 128 2.427 549 1.378 0 4.353
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
1 Humanistinen ja kasvatusala 3 1.472 432 540 0 2.444
2 Kulttuuriala 7 2.853 242 314 0 3.408
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 157 2.241 1.476 316 0 4.033
5 Tekniikan ja liikenteen ala 83 1.420 473 458 0 2.351
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 11 1.479 407 1.206 0 3.092
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 42 1.785 645 433 0 2.864
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 13 634 58 488 0 1.179
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 314 1.878 972 408 0 3.257
002863 Kouvolan kaupunki 441 2.036 850 688 0 3.574
008373 Tampereen kaupunki
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
1 Humanistinen ja kasvatusala 20 2.805 642 2.028 0 5.475
2 Kulttuuriala 17 3.565 773 1.534 0 5.872
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 203 2.599 546 1.693 174 5.012
4 Luonnontieteiden ala 8 2.675 1.907 2.124 0 6.706
5 Tekniikan ja liikenteen ala 228 2.708 700 1.934 448 5.791
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 35 2.416 544 2.353 811 6.124
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 213 2.684 606 1.867 38 5.195
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 44 2.485 753 2.620 282 6.140
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 766 2.668 641 1.905 243 5.457
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
1 Humanistinen ja kasvatusala 35 1.820 665 841 0 3.326
2 Kulttuuriala 71 2.499 447 693 0 3.639
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 731 1.951 284 444 0 2.679
4 Luonnontieteiden ala 14 1.965 286 327 0 2.578
5 Tekniikan ja liikenteen ala 407 2.019 456 393 0 2.868
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 18 2.041 1.016 1.588 0 4.644
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 117 1.952 350 419 0 2.721
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 178 1.749 487 304 0 2.540
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 1.570 1.969 381 445 0 2.794
008373 Tampereen kaupunki 2.336 2.198 466 924 80 3.668
008533 Turun kaupunki
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
1 Humanistinen ja kasvatusala 36 2.489 0 1.192 0 3.682
2 Kulttuuriala 10 4.526 0 366 560 5.453
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 55 4.260 0 1.252 0 5.512
4 Luonnontieteiden ala 3 4.112 0 539 0 4.652
5 Tekniikan ja liikenteen ala 116 3.780 0 696 193 4.668
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 10 2.477 0 1.328 0 3.805
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 127 3.411 0 420 331 4.162
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 30 2.767 0 1.670 3.298 7.735
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 385 3.517 0 811 435 4.762
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
1 Humanistinen ja kasvatusala 17 3.009 0 1.282 0 4.291
2 Kulttuuriala 54 2.441 0 707 0 3.148
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 339 2.591 0 619 0 3.211
4 Luonnontieteiden ala 3 3.299 0 2.533 0 5.833
5 Tekniikan ja liikenteen ala 260 2.545 0 1.111 0 3.655
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 14 2.442 0 1.220 0 3.662
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 67 2.500 0 610 0 3.109
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 131 2.392 0 802 0 3.193
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 884 2.540 0 824 0 3.364
008533 Turun kaupunki 1.269 2.837 0 820 132 3.788
009053 Vaasan kaupunki
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
1 Humanistinen ja kasvatusala 14 1.638 1.034 1.395 0 4.067
2 Kulttuuriala 3 2.758 1.338 1.855 0 5.951
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 9 1.006 760 1.614 0 3.381
4 Luonnontieteiden ala 1 1.820 2.100 1.200 0 5.120
5 Tekniikan ja liikenteen ala 20 2.607 653 1.443 80 4.783
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 4 2.278 0 486 3.314 6.078
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 124 3.091 954 1.425 0 5.471
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 6 2.695 995 2.209 0 5.899
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 179 2.791 909 1.446 74 5.220
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
1 Humanistinen ja kasvatusala 5 794 575 800 0 2.169
2 Kulttuuriala 2 1.653 0 773 0 2.427
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 107 1.429 407 580 0 2.416
4 Luonnontieteiden ala 1 1.425 0 450 0 1.875
5 Tekniikan ja liikenteen ala 73 1.699 678 516 0 2.894
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 3 982 430 670 0 2.082
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 25 1.094 860 539 0 2.492
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 34 2.301 312 483 0 3.097
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 248 1.579 518 550 0 2.647
009053 Vaasan kaupunki 427 2.086 682 925 31 3.724
000923 Vantaan kaupunki
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
1 Humanistinen ja kasvatusala 12 3.381 124 1.358 0 4.863
2 Kulttuuriala 1 5.036 0 6.216 0 11.252
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 80 2.302 40 1.715 0 4.057
4 Luonnontieteiden ala 2 1.081 0 1.587 0 2.669
5 Tekniikan ja liikenteen ala 89 2.397 183 1.565 0 4.145
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 1 1.504 0 501 0 2.005
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 114 6.212 40 1.090 0 7.342
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 12 2.156 43 650 0 2.850
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 308 3.801 84 1.391 0 5.276
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
1 Humanistinen ja kasvatusala 1 1.184 0 624 0 1.808
2 Kulttuuriala 41 2.916 285 58 0 3.259
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 192 1.889 165 251 0 2.305
5 Tekniikan ja liikenteen ala 160 3.398 221 196 0 3.815
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 18 924 260 181 0 1.365
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 86 1.195 192 81 0 1.468
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 27 1.347 186 110 0 1.644
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 524 2.254 200 182 0 2.636
000923 Vantaan kaupunki 832 2.827 157 630 0 3.614

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13P6OSDA ***

OPETUKSEN KUSTANNUKSET ERITELTYNÄ MENOKOHDITTAIN (EUROA/OPISKELIJA)
Porrastustekijä/koulutusala Opisk.
määrä
Opetus
e/opisk.
Tutkinto-
tilaisuudet
e/opisk.
Työnantajalle
maksetut
korvaukset
e/opisk.
Korotettu
koulutuskorv.
v. 2015
e/opisk.
Opetus-
toiminta
yhteensä
e/opisk.
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
1 Humanistinen ja kasvatusala 35 3.519 1.301 1.343 0 6.163
2 Kulttuuriala 7 3.793 1.407 1.589 0 6.790
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 57 811 301 1.941 800 3.853
4 Luonnontieteiden ala 3 562 209 1.581 2.700 5.052
5 Tekniikan ja liikenteen ala 105 2.697 1.001 1.319 511 5.528
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 11 3.505 1.300 1.561 0 6.366
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 157 2.756 1.023 1.427 159 5.365
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 30 564 209 1.317 930 3.020
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 403 2.389 887 1.463 397 5.135
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
1 Humanistinen ja kasvatusala 23 746 269 16 0 1.031
2 Kulttuuriala 76 2.931 1.088 135 0 4.153
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 556 1.764 648 224 0 2.635
5 Tekniikan ja liikenteen ala 336 2.244 824 309 0 3.377
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 13 2.466 909 284 0 3.660
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 66 1.913 705 140 0 2.758
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 89 747 304 71 0 1.121
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 1.157 1.898 700 223 0 2.821
031636 Espoon seudun koulutusky.Omnia 1.560 2.025 748 543 102 3.418
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht.
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
1 Humanistinen ja kasvatusala 9 1.482 82 971 0 2.535
2 Kulttuuriala 1 56 3.200 2.700 0 5.956
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 23 2.160 410 1.439 0 4.009
4 Luonnontieteiden ala 1 55 2.108 1.500 0 3.663
5 Tekniikan ja liikenteen ala 44 2.326 536 1.402 393 4.657
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 8 1.691 611 1.027 2.947 6.275
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 37 2.483 416 1.260 88 4.247
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 10 1.515 316 1.321 0 3.151
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 130 2.163 461 1.319 326 4.269
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
1 Humanistinen ja kasvatusala 3 1.312 733 390 0 2.435
2 Kulttuuriala 6 2.426 525 538 0 3.489
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 119 1.817 244 254 0 2.314
5 Tekniikan ja liikenteen ala 169 1.766 443 244 0 2.454
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 7 2.271 1.069 226 0 3.566
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 95 1.682 227 226 0 2.134
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 65 1.258 530 298 0 2.086
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 463 1.703 372 254 0 2.330
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 593 1.804 392 488 72 2.755
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
1 Humanistinen ja kasvatusala 2 4.150 900 2.070 0 7.120
2 Kulttuuriala 1 1.746 0 0 1.560 3.306
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 17 2.145 163 1.650 800 4.758
4 Luonnontieteiden ala 1 1.336 0 2.100 0 3.436
5 Tekniikan ja liikenteen ala 34 2.511 161 1.882 293 4.846
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 11 2.433 158 2.033 0 4.624
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 25 2.933 120 1.716 0 4.769
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 7 3.534 378 2.100 0 6.012
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 96 2.633 177 1.817 256 4.882
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
1 Humanistinen ja kasvatusala 2 1.350 465 200 0 2.015
2 Kulttuuriala 1 2.102 0 240 0 2.342
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 57 1.548 442 315 0 2.305
4 Luonnontieteiden ala 1 463 0 280 0 743
5 Tekniikan ja liikenteen ala 41 2.194 423 360 0 2.977
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 2 917 1.191 80 0 2.187
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 19 2.000 44 329 0 2.374
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 6 2.353 467 502 0 3.321
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 128 1.844 380 335 0 2.559
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 224 2.183 293 971 110 3.557
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
1 Humanistinen ja kasvatusala 2 1.353 0 1.260 0 2.613
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 45 2.328 104 1.892 22 4.347
4 Luonnontieteiden ala 1 7.706 984 300 0 8.990
5 Tekniikan ja liikenteen ala 78 3.520 329 1.801 10 5.660
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 6 1.943 0 2.542 0 4.485
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 63 2.017 201 1.046 0 3.264
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 46 1.360 392 1.515 0 3.267
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 240 2.444 256 1.576 8 4.283
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
1 Humanistinen ja kasvatusala 1 4.000 0 480 0 4.480
2 Kulttuuriala 2 1.767 0 500 0 2.267
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 134 1.756 195 429 0 2.381
5 Tekniikan ja liikenteen ala 138 1.584 136 438 0 2.158
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 9 2.035 0 459 0 2.494
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 30 1.344 326 258 0 1.929
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 50 1.763 222 433 0 2.417
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 362 1.668 181 420 0 2.269
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 601 1.977 211 881 3 3.072
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
1 Humanistinen ja kasvatusala 10 3.213 313 835 0 4.360
2 Kulttuuriala 4 2.484 257 1.209 0 3.949
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 9 2.880 853 1.529 0 5.262
5 Tekniikan ja liikenteen ala 56 3.543 1.782 1.022 350 6.697
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 24 2.895 548 803 1.494 5.739
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 49 4.748 342 750 0 5.839
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 4 1.849 929 986 0 3.764
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 154 3.708 937 921 356 5.923
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
1 Humanistinen ja kasvatusala 2 663 627 440 0 1.730
2 Kulttuuriala 3 1.883 1.482 73 0 3.438
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 83 2.755 197 108 0 3.059
4 Luonnontieteiden ala 1 994 0 0 0 994
5 Tekniikan ja liikenteen ala 76 2.594 448 142 0 3.184
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 4 2.314 319 69 0 2.701
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 28 1.648 127 116 0 1.891
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 9 1.687 1.189 87 0 2.963
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 204 2.456 348 122 0 2.926
031106 Jokilaaksojen koulutus.ky 358 2.994 601 465 153 4.213
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
1 Humanistinen ja kasvatusala 12 2.162 820 2.518 267 5.766
2 Kulttuuriala 10 2.133 550 1.672 0 4.355
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 70 1.760 917 2.168 0 4.845
4 Luonnontieteiden ala 2 254 0 3.375 0 3.629
5 Tekniikan ja liikenteen ala 133 2.114 896 2.036 596 5.642
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 13 1.848 502 1.662 969 4.982
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 128 2.622 908 1.827 130 5.488
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 38 2.786 1.080 2.397 93 6.356
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 405 2.260 893 2.026 285 5.465
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
1 Humanistinen ja kasvatusala 8 4.124 2.744 375 0 7.244
2 Kulttuuriala 8 1.468 730 431 0 2.629
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 331 1.611 513 429 18 2.570
4 Luonnontieteiden ala 2 1.709 0 1.424 0 3.133
5 Tekniikan ja liikenteen ala 231 1.478 625 417 0 2.520
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 8 1.984 1.355 297 538 4.174
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 230 1.387 263 374 0 2.024
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 98 1.324 856 352 0 2.532
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 914 1.513 541 404 11 2.470
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 1.319 1.742 649 902 95 3.389
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
1 Humanistinen ja kasvatusala 13 2.527 560 2.065 0 5.151
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 15 2.511 560 2.065 0 5.136
4 Luonnontieteiden ala 1 2.511 560 2.065 0 5.136
5 Tekniikan ja liikenteen ala 31 2.511 560 2.065 295 5.431
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 14 2.511 560 2.065 1.244 6.380
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 30 2.511 560 2.065 54 5.190
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 3 2.511 559 2.065 0 5.135
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 106 2.513 560 2.065 260 5.397
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
1 Humanistinen ja kasvatusala 1 2.510 560 154 0 3.224
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 84 2.510 559 153 0 3.222
4 Luonnontieteiden ala 1 2.510 560 154 0 3.224
5 Tekniikan ja liikenteen ala 37 2.510 559 153 0 3.222
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 2 2.510 559 153 0 3.222
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 13 2.510 559 153 0 3.222
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 5 2.510 559 153 0 3.222
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 141 2.510 559 153 0 3.222
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä 246 2.511 559 973 111 4.155
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
1 Humanistinen ja kasvatusala 7 2.311 1.157 1.420 0 4.888
2 Kulttuuriala 1 4.334 0 120 0 4.454
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 9 3.901 385 1.652 988 6.926
4 Luonnontieteiden ala 3 1.626 167 1.233 0 3.026
5 Tekniikan ja liikenteen ala 29 2.598 375 1.227 1.138 5.338
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 14 2.501 820 1.197 643 5.161
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 23 2.828 1.045 1.257 0 5.129
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 9 1.868 1.106 1.624 0 4.597
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 94 2.660 717 1.306 539 5.222
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
1 Humanistinen ja kasvatusala 3 1.882 0 132 0 2.014
2 Kulttuuriala 2 972 0 393 0 1.365
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 186 1.909 489 97 0 2.495
4 Luonnontieteiden ala 1 2.310 0 0 0 2.310
5 Tekniikan ja liikenteen ala 80 1.578 634 101 0 2.312
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 6 1.680 1.008 108 0 2.797
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 8 729 757 442 0 1.928
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 25 1.663 575 97 0 2.334
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 309 1.764 543 109 0 2.416
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 403 1.972 583 387 125 3.068
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht.
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
1 Humanistinen ja kasvatusala 13 3.005 321 2.470 1.136 6.933
2 Kulttuuriala 8 3.365 211 1.022 0 4.598
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 43 3.454 837 1.738 621 6.651
4 Luonnontieteiden ala 3 453 0 1.271 0 1.724
5 Tekniikan ja liikenteen ala 204 3.003 315 983 356 4.656
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 16 1.802 499 1.042 613 3.955
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 61 3.607 485 1.481 154 5.727
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 18 5.032 1.222 450 0 6.704
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 364 3.192 453 1.185 364 5.194
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
1 Humanistinen ja kasvatusala 1 0 0 421 0 421
2 Kulttuuriala 49 1.286 694 145 0 2.124
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 360 1.806 186 256 0 2.247
5 Tekniikan ja liikenteen ala 220 2.186 228 332 0 2.746
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 25 1.984 828 88 0 2.901
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 22 385 218 280 0 883
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 99 1.973 390 116 0 2.479
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 775 1.866 277 248 0 2.392
031156 K-Uudenmaan koulutuskuntayht. 1.139 2.290 333 548 116 3.287
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
1 Humanistinen ja kasvatusala 8 2.351 1.470 1.264 0 5.086
2 Kulttuuriala 2 4.240 943 605 0 5.788
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 31 1.922 214 1.293 0 3.429
5 Tekniikan ja liikenteen ala 74 2.240 784 772 130 3.926
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 10 4.290 1.165 928 950 7.333
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 29 3.215 1.027 1.132 140 5.515
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 3 3.720 872 1.612 0 6.204
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 156 2.542 776 987 149 4.453
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
1 Humanistinen ja kasvatusala 3 528 260 290 0 1.078
2 Kulttuuriala 9 1.009 1.345 87 0 2.441
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 169 1.473 270 74 0 1.818
5 Tekniikan ja liikenteen ala 78 1.548 293 126 0 1.967
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 26 1.438 833 369 0 2.640
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 46 1.453 286 81 0 1.820
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 44 2.089 183 90 0 2.362
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 374 1.538 330 110 0 1.979
031856 Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia 529 1.833 461 368 44 2.706
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
1 Humanistinen ja kasvatusala 4 1.198 226 1.230 0 2.654
2 Kulttuuriala 1 1.200 0 270 0 1.470
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 35 2.838 632 1.296 0 4.766
5 Tekniikan ja liikenteen ala 17 1.554 858 1.571 1.582 5.565
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 6 2.284 730 1.069 0 4.083
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 41 1.979 493 1.118 0 3.590
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 7 2.212 961 1.366 0 4.539
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 110 2.177 619 1.253 246 4.295
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
1 Humanistinen ja kasvatusala 5 1.070 696 340 0 2.107
2 Kulttuuriala 2 763 391 830 0 1.983
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 111 1.334 379 84 0 1.797
4 Luonnontieteiden ala 1 248 0 240 0 488
5 Tekniikan ja liikenteen ala 35 1.182 550 178 0 1.909
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 4 1.676 318 125 0 2.118
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 68 1.292 140 125 0 1.557
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 13 1.462 631 211 0 2.303
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 239 1.298 353 129 0 1.780
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 348 1.575 437 483 77 2.572
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht.
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
1 Humanistinen ja kasvatusala 28 1.587 3 943 0 2.533
2 Kulttuuriala 5 4.264 764 2.064 0 7.092
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 197 2.871 670 759 10 4.311
4 Luonnontieteiden ala 6 1.537 1.516 1.568 0 4.622
5 Tekniikan ja liikenteen ala 157 1.785 530 1.291 168 3.774
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 16 4.696 942 1.486 1.348 8.472
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 60 2.072 620 1.812 13 4.518
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 30 3.779 1.071 3.182 387 8.419
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 497 2.471 626 1.255 124 4.476
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
2 Kulttuuriala 5 7.680 0 140 0 7.820
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 469 1.703 707 144 0 2.554
4 Luonnontieteiden ala 2 243 3.241 127 0 3.611
5 Tekniikan ja liikenteen ala 284 1.399 458 118 0 1.975
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 13 3.066 748 102 0 3.916
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 101 2.499 497 279 0 3.274
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 85 986 142 196 0 1.324
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 957 1.678 562 155 0 2.395
031696 Koul.keskus Salpaus-kuntayht. 1.454 1.949 584 531 42 3.106
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
1 Humanistinen ja kasvatusala 7 3.321 567 874 0 4.761
2 Kulttuuriala 2 2.597 327 820 0 3.744
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 10 2.604 900 999 979 5.482
4 Luonnontieteiden ala 1 7.762 0 2.200 0 9.962
5 Tekniikan ja liikenteen ala 33 1.197 942 773 1.366 4.278
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 4 2.367 1.275 475 0 4.117
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 54 1.884 544 705 0 3.133
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 4 1.566 1.600 394 914 4.475
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 112 1.872 745 750 508 3.875
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
1 Humanistinen ja kasvatusala 14 1.393 726 202 664 2.986
2 Kulttuuriala 5 4.734 0 247 0 4.980
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 63 1.589 118 171 0 1.879
5 Tekniikan ja liikenteen ala 21 1.240 376 181 0 1.798
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 4 1.217 0 266 914 2.397
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 50 923 118 190 0 1.230
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 37 1.614 760 234 0 2.608
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 192 1.437 309 195 65 2.007
031566 Koulutuskuntayhtymä Tavastia 304 1.598 470 400 229 2.696
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
1 Humanistinen ja kasvatusala 1 2.214 3.175 120 0 5.509
2 Kulttuuriala 2 1.776 0 2.147 0 3.923
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 51 3.170 1.228 942 446 5.785
4 Luonnontieteiden ala 1 0 0 3.600 0 3.600
5 Tekniikan ja liikenteen ala 39 1.891 790 1.412 569 4.661
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 1 3.260 1.440 3.520 0 8.220
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 22 2.408 700 1.488 0 4.596
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 1 1.395 3.348 1.260 0 6.003
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 116 2.530 992 1.246 385 5.154
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
1 Humanistinen ja kasvatusala 9 1.365 1.147 119 0 2.631
2 Kulttuuriala 3 2.168 1.881 153 0 4.202
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 47 1.708 849 143 0 2.700
5 Tekniikan ja liikenteen ala 72 1.314 543 211 0 2.068
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 35 1.318 773 144 0 2.236
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 24 1.856 859 182 0 2.897
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 189 1.496 751 173 0 2.420
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht 305 1.889 843 581 147 3.460
031216 Lounais-Suomen koul.ky
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
1 Humanistinen ja kasvatusala 1 353 2.006 500 0 2.859
2 Kulttuuriala 2 4.886 1.146 80 0 6.112
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 13 2.556 1.232 1.155 0 4.943
4 Luonnontieteiden ala 1 2.098 682 462 0 3.242
5 Tekniikan ja liikenteen ala 27 2.522 374 862 679 4.437
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 8 2.312 313 1.969 1.863 6.456
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 57 2.672 670 1.071 0 4.412
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 2 2.529 1.984 110 3.733 8.357
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 108 2.600 673 1.061 356 4.690
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
1 Humanistinen ja kasvatusala 9 1.519 837 286 0 2.642
2 Kulttuuriala 2 1.433 135 68 0 1.636
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 96 2.081 404 198 0 2.684
5 Tekniikan ja liikenteen ala 24 1.120 803 205 0 2.127
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 1 1.616 0 480 0 2.096
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 21 1.877 374 137 0 2.388
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 9 1.907 574 165 0 2.645
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 162 1.862 486 194 0 2.542
031216 Lounais-Suomen koul.ky 270 2.157 561 541 143 3.403
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
1 Humanistinen ja kasvatusala 6 3.129 471 1.255 0 4.855
2 Kulttuuriala 3 3.649 1.131 1.254 0 6.034
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 18 2.897 356 1.170 678 5.101
4 Luonnontieteiden ala 1 2.456 0 0 8.000 10.456
5 Tekniikan ja liikenteen ala 69 3.136 534 1.117 771 5.558
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 8 2.098 388 1.284 100 3.869
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 80 3.506 704 857 89 5.155
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 6 2.153 1.468 1.170 0 4.791
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 189 3.198 616 1.024 409 5.248
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
1 Humanistinen ja kasvatusala 1 1.862 1.007 120 0 2.989
2 Kulttuuriala 1 555 2.232 100 0 2.887
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 109 2.145 232 132 0 2.509
5 Tekniikan ja liikenteen ala 140 2.460 339 233 0 3.032
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 6 1.771 0 271 0 2.041
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 48 1.879 290 254 0 2.423
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 50 1.947 119 98 0 2.164
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 354 2.195 271 186 0 2.651
031206 Luksia, L-Uudenmaan koulutusky 543 2.545 391 478 142 3.556
031486 Optima samkommun
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
1 Humanistinen ja kasvatusala 10 1.485 1.353 922 0 3.759
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 6 6.181 401 782 0 7.364
5 Tekniikan ja liikenteen ala 94 2.590 264 1.544 198 4.596
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 12 2.065 145 475 200 2.885
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 33 3.601 913 890 0 5.404
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 1 18.740 2.641 935 0 22.316
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 155 2.927 479 1.254 136 4.795
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
1 Humanistinen ja kasvatusala 1 967 0 120 0 1.087
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 36 2.086 152 85 0 2.324
5 Tekniikan ja liikenteen ala 86 1.664 183 196 0 2.043
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 12 1.113 196 669 0 1.977
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 4 755 1.434 578 0 2.766
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 54 1.715 65 237 0 2.017
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 191 1.701 170 223 0 2.094
031486 Optima samkommun 346 2.249 308 684 61 3.302
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht.
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
1 Humanistinen ja kasvatusala 33 1.491 482 754 591 3.317
2 Kulttuuriala 2 3.058 1.146 167 0 4.371
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 45 3.218 334 1.476 0 5.028
5 Tekniikan ja liikenteen ala 95 2.682 301 1.103 375 4.461
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 16 1.102 745 767 2.239 4.853
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 94 1.603 160 1.140 96 2.999
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 30 2.170 1.242 1.470 0 4.882
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 313 2.188 399 1.146 315 4.047
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
1 Humanistinen ja kasvatusala 15 1.402 172 235 0 1.808
2 Kulttuuriala 30 1.286 634 39 0 1.959
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 437 2.424 286 97 0 2.808
4 Luonnontieteiden ala 2 622 114 0 0 736
5 Tekniikan ja liikenteen ala 236 2.226 305 56 0 2.587
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 6 1.315 469 267 0 2.050
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 71 1.328 81 452 0 1.861
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 20 1.610 349 329 0 2.288
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 815 2.180 287 123 0 2.590
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht. 1.128 2.182 318 407 87 2.995
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht.
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
1 Humanistinen ja kasvatusala 15 1.485 513 1.297 0 3.295
2 Kulttuuriala 2 2.151 1.560 1.605 0 5.316
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 53 1.691 180 1.453 239 3.563
5 Tekniikan ja liikenteen ala 105 2.207 321 1.329 576 4.433
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 27 1.242 400 1.140 1.438 4.220
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 74 532 239 961 0 1.733
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 19 1.412 826 1.066 616 3.920
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 294 1.518 332 1.225 419 3.494
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
1 Humanistinen ja kasvatusala 7 787 215 564 0 1.566
2 Kulttuuriala 5 1.144 0 151 0 1.296
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 91 1.111 261 153 0 1.526
4 Luonnontieteiden ala 1 46 0 80 0 126
5 Tekniikan ja liikenteen ala 160 1.496 797 185 47 2.525
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 5 1.364 918 408 0 2.690
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 115 1.227 66 430 0 1.722
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 18 1.245 626 369 0 2.241
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 400 1.301 440 265 19 2.025
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 694 1.393 394 671 188 2.647
031346 Raision seudun koul.kuntayht.
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
1 Humanistinen ja kasvatusala 8 1.329 778 501 0 2.608
2 Kulttuuriala 1 2.645 0 360 0 3.005
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 35 1.480 1.701 500 0 3.681
4 Luonnontieteiden ala 2 928 2.998 1.150 0 5.076
5 Tekniikan ja liikenteen ala 56 1.983 2.188 806 72 5.049
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 3 1.566 1.180 700 0 3.446
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 24 1.734 608 959 0 3.301
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 6 1.734 1.386 593 0 3.713
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 134 1.739 1.637 727 30 4.133
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
1 Humanistinen ja kasvatusala 11 1.193 854 121 0 2.168
2 Kulttuuriala 12 526 432 71 0 1.030
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 198 1.573 317 184 0 2.075
4 Luonnontieteiden ala 1 1.366 0 240 0 1.606
5 Tekniikan ja liikenteen ala 47 2.055 556 219 0 2.830
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 3 1.977 496 152 0 2.625
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 17 1.275 549 57 0 1.881
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 14 1.062 740 270 0 2.072
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 301 1.557 410 180 0 2.147
031346 Raision seudun koul.kuntayht. 435 1.613 787 348 9 2.757
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
1 Humanistinen ja kasvatusala 4 2.210 1.050 1.950 0 5.210
2 Kulttuuriala 4 3.272 1.193 2.171 0 6.636
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 27 2.781 482 1.972 0 5.234
5 Tekniikan ja liikenteen ala 71 2.172 926 1.915 0 5.013
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 17 2.144 1.290 2.516 0 5.951
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 82 2.131 826 1.672 0 4.629
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 15 2.075 518 2.707 0 5.300
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 218 2.241 842 1.935 0 5.018
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
1 Humanistinen ja kasvatusala 5 2.761 1.561 431 0 4.753
2 Kulttuuriala 3 730 117 160 0 1.007
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 197 2.187 364 382 0 2.932
5 Tekniikan ja liikenteen ala 104 2.434 392 374 0 3.201
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 15 956 502 638 0 2.096
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 59 1.489 195 324 0 2.008
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 56 1.531 679 410 0 2.620
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 438 2.022 403 383 0 2.809
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 655 2.095 549 899 0 3.542
031376 Salon seudun koulutuskuntayht.
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
1 Humanistinen ja kasvatusala 2 2.183 681 373 0 3.237
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 11 2.620 1.333 0 0 3.953
5 Tekniikan ja liikenteen ala 17 3.623 1.073 1.541 0 6.237
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 7 2.633 610 1.085 0 4.328
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 48 2.843 1.188 927 0 4.958
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 2 2.885 910 1.383 0 5.179
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 85 2.944 1.125 945 0 5.015
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
1 Humanistinen ja kasvatusala 1 3.275 1.258 150 0 4.683
2 Kulttuuriala 6 1.418 401 159 0 1.978
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 103 1.939 400 95 0 2.433
5 Tekniikan ja liikenteen ala 60 1.983 938 161 0 3.083
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 4 1.734 0 67 0 1.801
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 22 1.332 146 55 0 1.532
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 55 1.688 457 91 0 2.235
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 249 1.831 517 107 0 2.456
031376 Salon seudun koulutuskuntayht. 334 2.115 672 321 0 3.108
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
1 Humanistinen ja kasvatusala 9 2.930 979 1.200 0 5.110
2 Kulttuuriala 1 3.646 0 700 0 4.346
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 13 3.614 879 569 831 5.894
4 Luonnontieteiden ala 3 2.436 1.108 520 0 4.063
5 Tekniikan ja liikenteen ala 128 3.396 248 677 307 4.628
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 8 1.720 686 1.050 650 4.106
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 80 2.510 646 1.290 135 4.581
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 4 5.161 777 0 1.714 7.653
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 245 3.063 468 892 294 4.717
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
2 Kulttuuriala 2 2.137 0 125 0 2.262
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 135 2.023 270 248 0 2.542
4 Luonnontieteiden ala 4 1.475 363 0 0 1.838
5 Tekniikan ja liikenteen ala 110 2.583 402 283 0 3.268
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 5 1.492 600 162 0 2.254
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 23 3.093 1.023 354 0 4.470
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 25 1.931 835 288 0 3.053
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 303 2.283 425 267 0 2.975
031016 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 548 2.632 444 546 132 3.754
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
2 Kulttuuriala 9 3.912 0 2.248 0 6.160
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 24 3.653 0 1.852 0 5.505
5 Tekniikan ja liikenteen ala 4 3.844 0 3.113 0 6.957
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 211 2.940 0 1.224 0 4.164
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 6 3.969 0 2.300 0 6.269
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 254 3.079 0 1.373 0 4.452
031176 Satakunnan koulutuskuntayhtymä 254 3.079 0 1.373 0 4.452
031816 Savon koulutuskuntayhtymä
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
1 Humanistinen ja kasvatusala 11 2.268 1.420 1.150 0 4.838
2 Kulttuuriala 4 1.822 2.034 1.451 0 5.307
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 68 2.178 1.383 1.162 44 4.768
5 Tekniikan ja liikenteen ala 84 2.831 746 1.042 127 4.745
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 10 2.355 539 823 1.474 5.190
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 79 2.594 744 1.220 0 4.558
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 17 2.891 417 1.259 0 4.567
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 270 2.550 921 1.139 102 4.712
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
1 Humanistinen ja kasvatusala 4 2.130 1.075 160 0 3.364
2 Kulttuuriala 7 1.426 391 295 0 2.112
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 284 2.144 354 319 0 2.817
4 Luonnontieteiden ala 1 1.305 3.000 200 0 4.505
5 Tekniikan ja liikenteen ala 212 2.001 399 199 0 2.599
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 6 2.698 671 86 0 3.454
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 134 1.844 389 196 0 2.429
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 89 2.005 253 256 0 2.513
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 736 2.028 372 251 0 2.651
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 1.006 2.168 519 490 27 3.204
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
1 Humanistinen ja kasvatusala 40 2.332 1.199 1.026 0 4.556
2 Kulttuuriala 1 4.268 982 1.070 0 6.320
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 22 3.158 423 1.061 712 5.353
4 Luonnontieteiden ala 1 2.344 0 1.230 0 3.574
5 Tekniikan ja liikenteen ala 32 2.516 516 1.411 488 4.931
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 7 3.292 689 1.298 114 5.393
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 67 2.164 352 1.276 143 3.935
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 2 2.759 1.120 813 0 4.691
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 171 2.459 612 1.211 242 4.523
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
1 Humanistinen ja kasvatusala 6 1.159 382 393 0 1.935
2 Kulttuuriala 3 2.456 265 736 0 3.458
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 229 1.988 414 267 0 2.670
4 Luonnontieteiden ala 1 562 2.100 614 0 3.276
5 Tekniikan ja liikenteen ala 92 1.778 590 241 0 2.610
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 5 1.724 562 314 0 2.600
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 35 1.925 282 227 0 2.434
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 20 1.783 570 302 0 2.656
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 389 1.910 454 266 0 2.629
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 560 2.077 502 554 74 3.208
031516 Sk. för yrk.utbild.i Ö-Nyland
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
5 Tekniikan ja liikenteen ala 1 2.450 0 2.300 0 4.750
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 1 2.450 0 2.300 0 4.750
031516 Sk. för yrk.utbild.i Ö-Nyland 1 2.450 0 2.300 0 4.750
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
1 Humanistinen ja kasvatusala 3 1.922 603 1.517 0 4.042
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 3 1.777 2.147 1.853 0 5.778
5 Tekniikan ja liikenteen ala 7 2.637 942 1.705 0 5.284
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 4 908 601 2.486 0 3.995
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 45 2.005 404 1.501 0 3.910
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 2 1.055 1.211 1.427 0 3.692
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 62 1.971 585 1.594 0 4.150
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 44 1.587 393 221 0 2.201
5 Tekniikan ja liikenteen ala 13 933 1.061 410 0 2.405
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 11 2.674 378 0 384 3.436
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 1 788 0 160 0 948
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 5 1.539 1.105 286 0 2.931
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 74 1.625 548 224 57 2.453
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 136 1.783 565 851 31 3.230
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
1 Humanistinen ja kasvatusala 6 1.773 663 1.502 0 3.938
2 Kulttuuriala 2 0 0 1.798 0 1.798
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 10 703 1.124 1.670 0 3.497
5 Tekniikan ja liikenteen ala 41 1.714 1.137 2.095 832 5.778
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 22 1.088 843 1.912 995 4.838
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 36 2.117 866 1.474 0 4.457
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 15 1.791 1.712 1.650 213 5.366
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 131 1.632 1.041 1.782 450 4.905
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
1 Humanistinen ja kasvatusala 3 1.560 0 299 0 1.859
2 Kulttuuriala 1 1.060 1.153 100 0 2.313
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 57 1.921 739 256 0 2.917
5 Tekniikan ja liikenteen ala 33 1.216 246 301 0 1.762
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 4 1.438 517 247 0 2.201
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 36 1.714 312 134 0 2.161
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 16 1.579 395 358 0 2.332
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 148 1.655 476 247 0 2.377
031476 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 279 1.644 740 966 211 3.562
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul
1 Humanistinen ja kasvatusala 2 1.327 700 500 0 2.527
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 12 2.210 477 1.429 700 4.817
4 Luonnontieteiden ala 1 440 0 1.500 8.800 10.740
5 Tekniikan ja liikenteen ala 29 1.630 1.058 1.459 684 4.832
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 7 2.063 409 2.012 769 5.253
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 20 1.570 762 1.274 0 3.606
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 6 2.826 1.130 1.576 0 5.532
1201 Oppisopimuskoulutus, amm. peruskoul 75 1.810 814 1.443 556 4.623
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu
1 Humanistinen ja kasvatusala 1 4.015 1.302 400 0 5.717
2 Kulttuuriala 1 0 0 2.380 0 2.380
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 117 1.479 387 312 0 2.178
4 Luonnontieteiden ala 1 1.276 0 600 0 1.876
5 Tekniikan ja liikenteen ala 42 1.398 424 541 0 2.363
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 1 0 0 550 0 550
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 48 688 278 308 0 1.274
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 15 1.452 202 231 0 1.885
1202 Oppisopimuskoulutus, amm. lisäkoulu 224 1.295 360 356 0 2.010
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 299 1.424 474 628 139 2.666

KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 20.09.2016 ***
*** RAPORTTI: K13P6OSDA ***

OPETUKSEN KUSTANNUKSET ERITELTYNÄ MENOKOHDITTAIN (EUROA/OPISKELIJA)
Porrastustekijä/koulutusala Opisk.
määrä
Opetus
e/opisk.
Tutkinto-
tilaisuudet
e/opisk.
Työnantajalle
maksetut
korvaukset
e/opisk.
Korotettu
koulutuskorv.
v. 2015
e/opisk.
Opetus-
toiminta
yhteensä
e/opisk.
Raportti yhteensä 33.814 2.105 446 648 67 3.266