Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit
 
   KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
   *** RAPORTTI: K14K7YM ***
                                                          taulu   1 /1
@  Ammatillinen lisäkoulutus
   01 Uusimaa
 
                      Opiskelijatyövuodet: Omaehtoinen       4.810,9
                                 Henkilöstökoulutus    440,4
                                 Yhteensä        5.251,3
 
  K0 KUSTANNUKSET             Henkilöstö-   Muut menot   Arvonlisä-  Kustannukset    Yhteensä
  Omaehtoinen ja henkilöstök. yhteensä      menot (ei sis. alv)     verot    Yhteensä   euroa/otv
                           M1       M2       M3
  K1 Opetustoiminta
  K1.1 Opetus               12.826.669   6.873.510   1.182.946   20.883.125     3.977
  K1.2 Tutkintotilaisuudet         2.677.169    691.096     93.903   3.462.168      659
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  K2.1. Omat tilat
   E2.1.1 Sis. vuokr. sisäl. pääomakust.           33.878            33.878       6
  K2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito     645.314   1.878.474    354.181   2.877.969      548
  K2.2 Vuokratilat              133.428   2.008.728    250.061   2.392.217      456
  K7 Yhteiset toiminnot
  K7.6 Opetuksen hallinto          3.631.848    861.147    148.976   4.641.971      884
  K7.9 Muut yhteiset toiminnot       2.160.573   2.290.238    482.804   4.933.615      940
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto    2.451.863   1.813.623    293.631   4.559.117      868
 
  K0 Kustannukset yhteensä         24.526.863   16.450.702   2.806.524   43.784.089     8.338
    euroa/opiskelijatyövuosi         4.671     3.133      534     8.338
 
  K01 -josta omaehtoinen koulutus      22.486.829   14.904.440   2.517.974   39.909.243     8.296
    euroa/opiskelijatyövuosi         4.674     3.098      523     8.296
  K02 -josta henkilöstökoulutus       2.040.034   1.546.262    288.550   3.874.846     8.798
    euroa/opiskelijatyövuosi         4.632     3.511      655     8.798
 
  K9 POISTOT                                euroa/otv
  K9.1 Rakennusten poistot                  559.313      107
  K9.9 Muiden investointien poistot              823.938      157
  K9.0 Poistot yhteensä                   1.383.249      263
 
  T0 TULOT                 Omaehtoinen Henkilöstök.
                     (opisk.maksut) (työnantajam.) Yhteensä   euroa/otv
  R5 Opiskelija-/työnantajamaksut      5.031.100   1.803.349   6.834.449     1.301
  R8 Muut tulot                416.659     27.141    443.800      85
  Ry Tulot yhteensä             5.447.758   1.830.490   7.278.248     1.386
 
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET        ---------------------------------OMAEHTOINEN KOULUTUS-----------------------------------
                        Ammatti-   Erikoisam-  Ei-tutkinto-    -joista Perustutkinto    Yhteensä
                        tutkinto   mattitutk.  tav. lisäk. erityisopetus ilman valm.k.
  S4.7 Opiskelijatyövuodet           2.792,2    1.196,1     786,2      79,1      36,4    4.810,9
  S4.1 Aloittaneet opiskelijat v. 2015      4.345     1.298     8.161      100      113     13.917
  S4.6 Tutkinnon osien lukumäärä         7.605     2.136              148      267     10.008
  S4.4 Valmiit tutkinnot             1.841      749              37       49     2.639
                     ---------------------------------HENKILÖSTÖKOULUTUS-------------------------------------
                        Ammatti-   Erikoisam-  Ei-tutkinto-    -joista Perustutkinto    Yhteensä
                        tutkinto   mattitutk.  tav. lisäk. erityisopetus ilman valm.k.
  S7.7 Opiskelijatyövuodet            168,0      59,4     212,8      0,0      0,2     440,4
  S7.1 Aloittaneet opiskelijat v. 2015      1.025      118     4.868       0       1     6.012
  S7.6 Tutkinnon osien lukumäärä         1.055      184               0       0     1.239
  S7.4 Valmiit tutkinnot              62       84               0       0      146
                     -------------------------OMAEHTOINEN JA HENKILÖSTÖKOULUTUS------------------------------
  S8.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa       Amm.tutkinto Erik.amm.tutk
  S8.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järjestetty opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja      54       0
  S8.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen opetustuntimäärä yhteensä        72       0
 
 
   KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
   *** RAPORTTI: K14K7YM ***
                                                          taulu   2 /1
@  Ammatillinen lisäkoulutus
   02 Varsinais-Suomi
 
                      Opiskelijatyövuodet: Omaehtoinen       1.234,5
                                 Henkilöstökoulutus     21,5
                                 Yhteensä        1.256,0
 
  K0 KUSTANNUKSET             Henkilöstö-   Muut menot   Arvonlisä-  Kustannukset    Yhteensä
  Omaehtoinen ja henkilöstök. yhteensä      menot (ei sis. alv)     verot    Yhteensä   euroa/otv
                           M1       M2       M3
  K1 Opetustoiminta
  K1.1 Opetus                3.448.918    945.668    175.244   4.569.830     3.638
  K1.2 Tutkintotilaisuudet          849.819    200.488     32.305   1.082.612      862
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  K2.1. Omat tilat
   E2.1.1 Sis. vuokr. sisäl. pääomakust.            2.252             2.252       2
  K2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito     183.356    740.940    153.866   1.078.162      858
  K2.2 Vuokratilat               19.186    255.470     26.537    301.193      240
  K7 Yhteiset toiminnot
  K7.6 Opetuksen hallinto           773.666    200.359     34.915   1.008.940      803
  K7.9 Muut yhteiset toiminnot        333.788    412.103     88.965    834.856      665
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto     465.442    192.742     33.775    691.959      551
 
  K0 Kustannukset yhteensä          6.074.171   2.950.024    545.613   9.569.808     7.619
    euroa/opiskelijatyövuosi         4.836     2.349      434     7.619
 
  K01 -josta omaehtoinen koulutus      6.006.132   2.894.334    534.103   9.434.569     7.642
    euroa/opiskelijatyövuosi         4.865     2.345      433     7.642
  K02 -josta henkilöstökoulutus         68.039     55.690     11.510    135.239     6.279
    euroa/opiskelijatyövuosi         3.159     2.585      534     6.279
 
  K9 POISTOT                                euroa/otv
  K9.1 Rakennusten poistot                  257.948      205
  K9.9 Muiden investointien poistot              114.067       91
  K9.0 Poistot yhteensä                    372.015      296
 
  T0 TULOT                 Omaehtoinen Henkilöstök.
                     (opisk.maksut) (työnantajam.) Yhteensä   euroa/otv
  R5 Opiskelija-/työnantajamaksut       862.775     75.098    937.873      747
  R8 Muut tulot                 24.855     1.350    26.205      21
  Ry Tulot yhteensä              887.630     76.448    964.078      768
 
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET        ---------------------------------OMAEHTOINEN KOULUTUS-----------------------------------
                        Ammatti-   Erikoisam-  Ei-tutkinto-    -joista Perustutkinto    Yhteensä
                        tutkinto   mattitutk.  tav. lisäk. erityisopetus ilman valm.k.
  S4.7 Opiskelijatyövuodet           1.013,4     112,0      94,8      8,5      14,3    1.234,5
  S4.1 Aloittaneet opiskelijat v. 2015      1.495      149     3.524       13       39     5.207
  S4.6 Tutkinnon osien lukumäärä         2.737      290               4      120     3.147
  S4.4 Valmiit tutkinnot              615       78               1       19      712
                     ---------------------------------HENKILÖSTÖKOULUTUS-------------------------------------
                        Ammatti-   Erikoisam-  Ei-tutkinto-    -joista Perustutkinto    Yhteensä
                        tutkinto   mattitutk.  tav. lisäk. erityisopetus ilman valm.k.
  S7.7 Opiskelijatyövuodet             1,5      0,0      20,0      0,0      0,0      21,5
  S7.1 Aloittaneet opiskelijat v. 2015        3       0     2.340       0       0     2.343
  S7.6 Tutkinnon osien lukumäärä          16       0               0       0       16
  S7.4 Valmiit tutkinnot               5       0               0       0       5
                     -------------------------OMAEHTOINEN JA HENKILÖSTÖKOULUTUS------------------------------
  S8.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa       Amm.tutkinto Erik.amm.tutk
  S8.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järjestetty opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja       0       0
  S8.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen opetustuntimäärä yhteensä         0       0
 
 
   KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
   *** RAPORTTI: K14K7YM ***
                                                          taulu   3 /1
@  Ammatillinen lisäkoulutus
   04 Satakunta
 
                      Opiskelijatyövuodet: Omaehtoinen        838,4
                                 Henkilöstökoulutus     6,0
                                 Yhteensä         844,4
 
  K0 KUSTANNUKSET             Henkilöstö-   Muut menot   Arvonlisä-  Kustannukset    Yhteensä
  Omaehtoinen ja henkilöstök. yhteensä      menot (ei sis. alv)     verot    Yhteensä   euroa/otv
                           M1       M2       M3
  K1 Opetustoiminta
  K1.1 Opetus                2.238.538    918.974    138.096   3.295.608     3.903
  K1.2 Tutkintotilaisuudet          277.629     53.798     5.401    336.828      399
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  K2.1. Omat tilat
   E2.1.1 Sis. vuokr. sisäl. pääomakust.              0               0       0
  K2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito      63.278    208.279     46.392    317.949      377
  K2.2 Vuokratilat               19.714    966.049     90.588   1.076.351     1.275
  K7 Yhteiset toiminnot
  K7.6 Opetuksen hallinto           637.404    176.995     26.892    841.291      996
  K7.9 Muut yhteiset toiminnot        132.763    121.460     28.289    282.512      335
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto     295.433    208.287     39.947    543.667      644
 
  K0 Kustannukset yhteensä          3.664.757   2.653.842    375.608   6.694.207     7.928
    euroa/opiskelijatyövuosi         4.340     3.143      445     7.928
 
  K01 -josta omaehtoinen koulutus      3.557.393   2.641.720    374.235   6.573.348     7.840
    euroa/opiskelijatyövuosi         4.243     3.151      446     7.840
  K02 -josta henkilöstökoulutus        107.364     12.122     1.373    120.859     20.143
    euroa/opiskelijatyövuosi         17.894     2.020      229     20.143
 
  K9 POISTOT                                euroa/otv
  K9.1 Rakennusten poistot                   22.779       27
  K9.9 Muiden investointien poistot              40.966       49
  K9.0 Poistot yhteensä                    63.745       75
 
  T0 TULOT                 Omaehtoinen Henkilöstök.
                     (opisk.maksut) (työnantajam.) Yhteensä   euroa/otv
  R5 Opiskelija-/työnantajamaksut       638.103     52.475    690.578      818
  R8 Muut tulot                140.420      348    140.768      167
  Ry Tulot yhteensä              778.519     52.823    831.342      985
 
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET        ---------------------------------OMAEHTOINEN KOULUTUS-----------------------------------
                        Ammatti-   Erikoisam-  Ei-tutkinto-    -joista Perustutkinto    Yhteensä
                        tutkinto   mattitutk.  tav. lisäk. erityisopetus ilman valm.k.
  S4.7 Opiskelijatyövuodet            561,9     173,7     102,6      1,4      0,2     838,4
  S4.1 Aloittaneet opiskelijat v. 2015       682      217     2.723       0       0     3.622
  S4.6 Tutkinnon osien lukumäärä         1.417      285               0       2     1.704
  S4.4 Valmiit tutkinnot              328       55               0       1      384
                     ---------------------------------HENKILÖSTÖKOULUTUS-------------------------------------
                        Ammatti-   Erikoisam-  Ei-tutkinto-    -joista Perustutkinto    Yhteensä
                        tutkinto   mattitutk.  tav. lisäk. erityisopetus ilman valm.k.
  S7.7 Opiskelijatyövuodet             0,0      0,1      5,9      0,0      0,0      6,0
  S7.1 Aloittaneet opiskelijat v. 2015        0       0      493       0       0      493
  S7.6 Tutkinnon osien lukumäärä           0       52               0       0       52
  S7.4 Valmiit tutkinnot               1       13               0       0       14
                     -------------------------OMAEHTOINEN JA HENKILÖSTÖKOULUTUS------------------------------
  S8.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa       Amm.tutkinto Erik.amm.tutk
  S8.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järjestetty opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja       0       0
  S8.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen opetustuntimäärä yhteensä         0       0
 
 
   KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
   *** RAPORTTI: K14K7YM ***
                                                          taulu   4 /1
@  Ammatillinen lisäkoulutus
   05 Kanta-Häme
 
                      Opiskelijatyövuodet: Omaehtoinen        676,2
                                 Henkilöstökoulutus     34,4
                                 Yhteensä         710,6
 
  K0 KUSTANNUKSET             Henkilöstö-   Muut menot   Arvonlisä-  Kustannukset    Yhteensä
  Omaehtoinen ja henkilöstök. yhteensä      menot (ei sis. alv)     verot    Yhteensä   euroa/otv
                           M1       M2       M3
  K1 Opetustoiminta
  K1.1 Opetus                2.630.520   1.030.819    156.889   3.818.228     5.373
  K1.2 Tutkintotilaisuudet          447.094    122.902     23.978    593.974      836
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  K2.1. Omat tilat
   E2.1.1 Sis. vuokr. sisäl. pääomakust.              0               0       0
  K2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito     106.291    292.142     47.650    446.083      628
  K2.2 Vuokratilat               16.054    174.269     29.043    219.366      309
  K7 Yhteiset toiminnot
  K7.6 Opetuksen hallinto           431.635     82.133     17.256    531.024      747
  K7.9 Muut yhteiset toiminnot        386.401    726.998     90.081   1.203.480     1.694
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto     396.579    329.938     40.693    767.210     1.080
 
  K0 Kustannukset yhteensä          4.414.577   2.759.191    405.548   7.579.316     10.667
    euroa/opiskelijatyövuosi         6.213     3.883      571     10.667
 
  K01 -josta omaehtoinen koulutus      4.319.500   2.659.540    391.534   7.370.574     10.901
    euroa/opiskelijatyövuosi         6.388     3.933      579     10.901
  K02 -josta henkilöstökoulutus         95.077     99.651     14.014    208.742     6.065
    euroa/opiskelijatyövuosi         2.762     2.895      407     6.065
 
  K9 POISTOT                                euroa/otv
  K9.1 Rakennusten poistot                   98.160      138
  K9.9 Muiden investointien poistot              33.159       47
  K9.0 Poistot yhteensä                    131.319      185
 
  T0 TULOT                 Omaehtoinen Henkilöstök.
                     (opisk.maksut) (työnantajam.) Yhteensä   euroa/otv
  R5 Opiskelija-/työnantajamaksut       645.693     94.095    739.788     1.041
  R8 Muut tulot                 12.677       0    12.677      18
  Ry Tulot yhteensä              658.370     94.095    752.465     1.059
 
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET        ---------------------------------OMAEHTOINEN KOULUTUS-----------------------------------
                        Ammatti-   Erikoisam-  Ei-tutkinto-    -joista Perustutkinto    Yhteensä
                        tutkinto   mattitutk.  tav. lisäk. erityisopetus ilman valm.k.
  S4.7 Opiskelijatyövuodet            386,6     253,3      34,4      0,0      1,9     676,2
  S4.1 Aloittaneet opiskelijat v. 2015       619      226      256       0       8     1.109
  S4.6 Tutkinnon osien lukumäärä         1.158      418               0       28     1.604
  S4.4 Valmiit tutkinnot              262      113               0       4      379
                     ---------------------------------HENKILÖSTÖKOULUTUS-------------------------------------
                        Ammatti-   Erikoisam-  Ei-tutkinto-    -joista Perustutkinto    Yhteensä
                        tutkinto   mattitutk.  tav. lisäk. erityisopetus ilman valm.k.
  S7.7 Opiskelijatyövuodet             5,8      26,3      2,3      0,0      0,0      34,4
  S7.1 Aloittaneet opiskelijat v. 2015       51       8       40       0       0       99
  S7.6 Tutkinnon osien lukumäärä          38       29               0       0       67
  S7.4 Valmiit tutkinnot               0       13               0       0       13
                     -------------------------OMAEHTOINEN JA HENKILÖSTÖKOULUTUS------------------------------
  S8.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa       Amm.tutkinto Erik.amm.tutk
  S8.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järjestetty opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja       0       0
  S8.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen opetustuntimäärä yhteensä         0       0
 
 
   KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
   *** RAPORTTI: K14K7YM ***
                                                          taulu   5 /1
@  Ammatillinen lisäkoulutus
   06 Pirkanmaa
 
                      Opiskelijatyövuodet: Omaehtoinen       1.412,3
                                 Henkilöstökoulutus     16,5
                                 Yhteensä        1.428,8
 
  K0 KUSTANNUKSET             Henkilöstö-   Muut menot   Arvonlisä-  Kustannukset    Yhteensä
  Omaehtoinen ja henkilöstök. yhteensä      menot (ei sis. alv)     verot    Yhteensä   euroa/otv
                           M1       M2       M3
  K1 Opetustoiminta
  K1.1 Opetus                4.135.727   1.090.133    189.556   5.415.416     3.790
  K1.2 Tutkintotilaisuudet          507.298    160.306     23.977    691.581      484
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  K2.1. Omat tilat
   E2.1.1 Sis. vuokr. sisäl. pääomakust.           383.553            383.553      268
  K2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito     128.303    702.979    117.473    948.755      664
  K2.2 Vuokratilat               56.424    196.690     29.536    282.650      198
  K7 Yhteiset toiminnot
  K7.6 Opetuksen hallinto          1.498.457    192.485     32.908   1.723.850     1.207
  K7.9 Muut yhteiset toiminnot        375.615    418.703     57.017    851.335      596
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto     484.097    250.411     33.078    767.586      537
 
  K0 Kustannukset yhteensä          7.185.921   3.395.288    483.546   11.064.755     7.744
    euroa/opiskelijatyövuosi         5.029     2.376      338     7.744
 
  K01 -josta omaehtoinen koulutus      7.121.559   3.369.936    479.834   10.971.329     7.769
    euroa/opiskelijatyövuosi         5.043     2.386      340     7.769
  K02 -josta henkilöstökoulutus         64.362     25.352     3.712     93.426     5.659
    euroa/opiskelijatyövuosi         3.898     1.536      225     5.659
 
  K9 POISTOT                                euroa/otv
  K9.1 Rakennusten poistot                  463.348      324
  K9.9 Muiden investointien poistot              160.588      112
  K9.0 Poistot yhteensä                    623.936      437
 
  T0 TULOT                 Omaehtoinen Henkilöstök.
                     (opisk.maksut) (työnantajam.) Yhteensä   euroa/otv
  R5 Opiskelija-/työnantajamaksut       856.139     75.182    931.321      652
  R8 Muut tulot                107.514       78    107.592      75
  Ry Tulot yhteensä              963.653     75.260   1.038.913      727
 
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET        ---------------------------------OMAEHTOINEN KOULUTUS-----------------------------------
                        Ammatti-   Erikoisam-  Ei-tutkinto-    -joista Perustutkinto    Yhteensä
                        tutkinto   mattitutk.  tav. lisäk. erityisopetus ilman valm.k.
  S4.7 Opiskelijatyövuodet           1.087,8     130,0     191,0      3,5      3,5    1.412,3
  S4.1 Aloittaneet opiskelijat v. 2015      1.373      166     2.682       2       9     4.230
  S4.6 Tutkinnon osien lukumäärä         3.147      293               6       51     3.491
  S4.4 Valmiit tutkinnot              777       93               0       9      879
                     ---------------------------------HENKILÖSTÖKOULUTUS-------------------------------------
                        Ammatti-   Erikoisam-  Ei-tutkinto-    -joista Perustutkinto    Yhteensä
                        tutkinto   mattitutk.  tav. lisäk. erityisopetus ilman valm.k.
  S7.7 Opiskelijatyövuodet             4,2      0,2      12,1      0,0      0,0      16,5
  S7.1 Aloittaneet opiskelijat v. 2015       19       0      936       0       0      955
  S7.6 Tutkinnon osien lukumäärä           0       0               0       0       0
  S7.4 Valmiit tutkinnot               0       0               0       0       0
                     -------------------------OMAEHTOINEN JA HENKILÖSTÖKOULUTUS------------------------------
  S8.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa       Amm.tutkinto Erik.amm.tutk
  S8.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järjestetty opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja       0       0
  S8.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen opetustuntimäärä yhteensä         0       0
 
 
   KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
   *** RAPORTTI: K14K7YM ***
                                                          taulu   6 /1
@  Ammatillinen lisäkoulutus
   07 Päijät-Häme
 
                      Opiskelijatyövuodet: Omaehtoinen        491,5
                                 Henkilöstökoulutus     23,2
                                 Yhteensä         514,7
 
  K0 KUSTANNUKSET             Henkilöstö-   Muut menot   Arvonlisä-  Kustannukset    Yhteensä
  Omaehtoinen ja henkilöstök. yhteensä      menot (ei sis. alv)     verot    Yhteensä   euroa/otv
                           M1       M2       M3
  K1 Opetustoiminta
  K1.1 Opetus                1.912.950    644.295    109.647   2.666.892     5.181
  K1.2 Tutkintotilaisuudet          228.403     73.490     11.131    313.024      608
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  K2.1. Omat tilat
   E2.1.1 Sis. vuokr. sisäl. pääomakust.           127.832            127.832      248
  K2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito     155.179    475.144    102.908    733.231     1.425
  K2.2 Vuokratilat                 0     8.900       0     8.900       17
  K7 Yhteiset toiminnot
  K7.6 Opetuksen hallinto           335.167     96.370     20.145    451.682      878
  K7.9 Muut yhteiset toiminnot        110.524    107.046     21.703    239.273      465
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto     158.004    128.357     26.656    313.017      608
 
  K0 Kustannukset yhteensä          2.900.266   1.661.434    292.189   4.853.889     9.431
    euroa/opiskelijatyövuosi         5.635     3.228      568     9.431
 
  K01 -josta omaehtoinen koulutus      2.815.353   1.641.461    289.006   4.745.820     9.656
    euroa/opiskelijatyövuosi         5.728     3.340      588     9.656
  K02 -josta henkilöstökoulutus         84.913     19.973     3.183    108.069     4.658
    euroa/opiskelijatyövuosi         3.660      861      137     4.658
 
  K9 POISTOT                                euroa/otv
  K9.1 Rakennusten poistot                  575.768     1.119
  K9.9 Muiden investointien poistot              64.819      126
  K9.0 Poistot yhteensä                    640.585     1.245
 
  T0 TULOT                 Omaehtoinen Henkilöstök.
                     (opisk.maksut) (työnantajam.) Yhteensä   euroa/otv
  R5 Opiskelija-/työnantajamaksut       443.755     21.161    464.916      903
  R8 Muut tulot                 48.884       0    48.884      95
  Ry Tulot yhteensä              492.639     21.161    513.800      998
 
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET        ---------------------------------OMAEHTOINEN KOULUTUS-----------------------------------
                        Ammatti-   Erikoisam-  Ei-tutkinto-    -joista Perustutkinto    Yhteensä
                        tutkinto   mattitutk.  tav. lisäk. erityisopetus ilman valm.k.
  S4.7 Opiskelijatyövuodet            335,8      74,8      75,7      1,1      5,2     491,5
  S4.1 Aloittaneet opiskelijat v. 2015       437      171      587       2       32     1.227
  S4.6 Tutkinnon osien lukumäärä         1.034      257               0       66     1.357
  S4.4 Valmiit tutkinnot              254       73               0       11      338
                     ---------------------------------HENKILÖSTÖKOULUTUS-------------------------------------
                        Ammatti-   Erikoisam-  Ei-tutkinto-    -joista Perustutkinto    Yhteensä
                        tutkinto   mattitutk.  tav. lisäk. erityisopetus ilman valm.k.
  S7.7 Opiskelijatyövuodet             1,9      5,4      15,9      0,0      0,0      23,2
  S7.1 Aloittaneet opiskelijat v. 2015       19       9      565       0       0      593
  S7.6 Tutkinnon osien lukumäärä          19       3               0       0       22
  S7.4 Valmiit tutkinnot               2       1               0       0       3
                     -------------------------OMAEHTOINEN JA HENKILÖSTÖKOULUTUS------------------------------
  S8.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa       Amm.tutkinto Erik.amm.tutk
  S8.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järjestetty opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja       0       0
  S8.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen opetustuntimäärä yhteensä         0       0
 
 
   KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
   *** RAPORTTI: K14K7YM ***
                                                          taulu   7 /1
@  Ammatillinen lisäkoulutus
   08 Kymenlaakso
 
                      Opiskelijatyövuodet: Omaehtoinen        321,9
                                 Henkilöstökoulutus     18,4
                                 Yhteensä         340,3
 
  K0 KUSTANNUKSET             Henkilöstö-   Muut menot   Arvonlisä-  Kustannukset    Yhteensä
  Omaehtoinen ja henkilöstök. yhteensä      menot (ei sis. alv)     verot    Yhteensä   euroa/otv
                           M1       M2       M3
  K1 Opetustoiminta
  K1.1 Opetus                1.434.089    660.721     91.957   2.186.767     6.427
  K1.2 Tutkintotilaisuudet          125.901     64.049     8.095    198.045      582
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  K2.1. Omat tilat
   E2.1.1 Sis. vuokr. sisäl. pääomakust.           80.321            80.321      236
  K2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito      95.666    432.231     65.808    593.705     1.745
  K2.2 Vuokratilat                355     16.092      914     17.361       51
  K7 Yhteiset toiminnot
  K7.6 Opetuksen hallinto           240.410     51.238     6.792    298.440      877
  K7.9 Muut yhteiset toiminnot         13.672     34.629     7.304     55.605      163
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto     426.252    266.421     39.061    731.734     2.151
 
  K0 Kustannukset yhteensä          2.336.345   1.605.703    219.931   4.161.979     12.232
    euroa/opiskelijatyövuosi         6.867     4.719      646     12.232
 
  K01 -josta omaehtoinen koulutus      2.224.019   1.539.836    209.702   3.973.557     12.346
    euroa/opiskelijatyövuosi         6.910     4.784      652     12.346
  K02 -josta henkilöstökoulutus        112.326     65.867     10.229    188.422     10.240
    euroa/opiskelijatyövuosi         6.105     3.580      556     10.240
 
  K9 POISTOT                                euroa/otv
  K9.1 Rakennusten poistot                  209.573      616
  K9.9 Muiden investointien poistot              65.437      192
  K9.0 Poistot yhteensä                    275.010      808
 
  T0 TULOT                 Omaehtoinen Henkilöstök.
                     (opisk.maksut) (työnantajam.) Yhteensä   euroa/otv
  R5 Opiskelija-/työnantajamaksut       249.461    190.163    439.624     1.292
  R8 Muut tulot                 4.062       69     4.131      12
  Ry Tulot yhteensä              253.523    190.232    443.755     1.304
 
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET        ---------------------------------OMAEHTOINEN KOULUTUS-----------------------------------
                        Ammatti-   Erikoisam-  Ei-tutkinto-    -joista Perustutkinto    Yhteensä
                        tutkinto   mattitutk.  tav. lisäk. erityisopetus ilman valm.k.
  S4.7 Opiskelijatyövuodet            274,2      16,9      30,8      0,4      0,0     321,9
  S4.1 Aloittaneet opiskelijat v. 2015       316       38     1.045       1       0     1.399
  S4.6 Tutkinnon osien lukumäärä          691       39               0       0      730
  S4.4 Valmiit tutkinnot              154       8               0       0      162
                     ---------------------------------HENKILÖSTÖKOULUTUS-------------------------------------
                        Ammatti-   Erikoisam-  Ei-tutkinto-    -joista Perustutkinto    Yhteensä
                        tutkinto   mattitutk.  tav. lisäk. erityisopetus ilman valm.k.
  S7.7 Opiskelijatyövuodet             1,3      0,0      17,1      0,0      0,0      18,4
  S7.1 Aloittaneet opiskelijat v. 2015       80       0      959       0       0     1.039
  S7.6 Tutkinnon osien lukumäärä          60       0               0       0       60
  S7.4 Valmiit tutkinnot               0       0               0       0       0
                     -------------------------OMAEHTOINEN JA HENKILÖSTÖKOULUTUS------------------------------
  S8.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa       Amm.tutkinto Erik.amm.tutk
  S8.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järjestetty opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja       3       0
  S8.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen opetustuntimäärä yhteensä        60       0
 
 
   KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
   *** RAPORTTI: K14K7YM ***
                                                          taulu   8 /1
@  Ammatillinen lisäkoulutus
   09 Etelä-Karjala
 
                      Opiskelijatyövuodet: Omaehtoinen        136,6
                                 Henkilöstökoulutus     12,5
                                 Yhteensä         149,1
 
  K0 KUSTANNUKSET             Henkilöstö-   Muut menot   Arvonlisä-  Kustannukset    Yhteensä
  Omaehtoinen ja henkilöstök. yhteensä      menot (ei sis. alv)     verot    Yhteensä   euroa/otv
                           M1       M2       M3
  K1 Opetustoiminta
  K1.1 Opetus                 922.949    412.849     81.847   1.417.645     9.508
  K1.2 Tutkintotilaisuudet             0      356       85      441       3
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  K2.1. Omat tilat
   E2.1.1 Sis. vuokr. sisäl. pääomakust.              0               0       0
  K2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito      20.403     79.803     19.621    119.827      804
  K2.2 Vuokratilat                 0       0       0       0       0
  K7 Yhteiset toiminnot
  K7.6 Opetuksen hallinto           108.526     19.654     2.814    130.994      879
  K7.9 Muut yhteiset toiminnot         34.888     19.445     4.436     58.769      394
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto      78.235     40.596     5.084    123.915      831
 
  K0 Kustannukset yhteensä          1.165.001    572.703    113.887   1.851.591     12.418
    euroa/opiskelijatyövuosi         7.814     3.841      764     12.418
 
  K01 -josta omaehtoinen koulutus       983.808    489.078    101.487   1.574.373     11.525
    euroa/opiskelijatyövuosi         7.202     3.580      743     11.525
  K02 -josta henkilöstökoulutus        181.193     83.625     12.400    277.218     22.177
    euroa/opiskelijatyövuosi         14.495     6.690      992     22.177
 
  K9 POISTOT                                euroa/otv
  K9.1 Rakennusten poistot                   35.532      238
  K9.9 Muiden investointien poistot              19.139      128
  K9.0 Poistot yhteensä                    54.671      367
 
  T0 TULOT                 Omaehtoinen Henkilöstök.
                     (opisk.maksut) (työnantajam.) Yhteensä   euroa/otv
  R5 Opiskelija-/työnantajamaksut        30.236    216.224    246.460     1.653
  R8 Muut tulot                 6.704     1.206     7.910      53
  Ry Tulot yhteensä               36.940    217.430    254.370     1.706
 
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET        ---------------------------------OMAEHTOINEN KOULUTUS-----------------------------------
                        Ammatti-   Erikoisam-  Ei-tutkinto-    -joista Perustutkinto    Yhteensä
                        tutkinto   mattitutk.  tav. lisäk. erityisopetus ilman valm.k.
  S4.7 Opiskelijatyövuodet            107,7      14,1      14,8      1,1      0,0     136,6
  S4.1 Aloittaneet opiskelijat v. 2015       87       43       87       0       0      217
  S4.6 Tutkinnon osien lukumäärä          150       41               0       0      191
  S4.4 Valmiit tutkinnot              76       5               0       0       81
                     ---------------------------------HENKILÖSTÖKOULUTUS-------------------------------------
                        Ammatti-   Erikoisam-  Ei-tutkinto-    -joista Perustutkinto    Yhteensä
                        tutkinto   mattitutk.  tav. lisäk. erityisopetus ilman valm.k.
  S7.7 Opiskelijatyövuodet             0,6      0,0      11,9      0,0      0,0      12,5
  S7.1 Aloittaneet opiskelijat v. 2015        9       0     1.937       0       0     1.946
  S7.6 Tutkinnon osien lukumäärä           7       0               0       0       7
  S7.4 Valmiit tutkinnot               1       0               0       0       1
                     -------------------------OMAEHTOINEN JA HENKILÖSTÖKOULUTUS------------------------------
  S8.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa       Amm.tutkinto Erik.amm.tutk
  S8.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järjestetty opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja       0       0
  S8.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen opetustuntimäärä yhteensä         0       0
 
 
   KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
   *** RAPORTTI: K14K7YM ***
                                                          taulu   9 /1
@  Ammatillinen lisäkoulutus
   10 Etelä-Savo
 
                      Opiskelijatyövuodet: Omaehtoinen        316,2
                                 Henkilöstökoulutus     1,7
                                 Yhteensä         317,9
 
  K0 KUSTANNUKSET             Henkilöstö-   Muut menot   Arvonlisä-  Kustannukset    Yhteensä
  Omaehtoinen ja henkilöstök. yhteensä      menot (ei sis. alv)     verot    Yhteensä   euroa/otv
                           M1       M2       M3
  K1 Opetustoiminta
  K1.1 Opetus                1.322.117    146.237     24.897   1.493.251     4.697
  K1.2 Tutkintotilaisuudet          302.444    134.033     9.445    445.922     1.403
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  K2.1. Omat tilat
   E2.1.1 Sis. vuokr. sisäl. pääomakust.              0               0       0
  K2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito      59.094     62.729     9.883    131.706      414
  K2.2 Vuokratilat               21.911     90.479     4.655    117.045      368
  K7 Yhteiset toiminnot
  K7.6 Opetuksen hallinto           135.146     32.633     3.075    170.854      537
  K7.9 Muut yhteiset toiminnot        109.593     35.315     8.032    152.940      481
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto      93.191     40.524     6.015    139.730      440
 
  K0 Kustannukset yhteensä          2.043.496    541.950     66.002   2.651.448     8.340
    euroa/opiskelijatyövuosi         6.428     1.705      208     8.340
 
  K01 -josta omaehtoinen koulutus      2.034.509    539.301     65.858   2.639.668     8.348
    euroa/opiskelijatyövuosi         6.434     1.705      208     8.348
  K02 -josta henkilöstökoulutus         8.987     2.649      144     11.780     6.929
    euroa/opiskelijatyövuosi         5.286     1.558       85     6.929
 
  K9 POISTOT                                euroa/otv
  K9.1 Rakennusten poistot                   34.624      109
  K9.9 Muiden investointien poistot              26.752       84
  K9.0 Poistot yhteensä                    61.376      193
 
  T0 TULOT                 Omaehtoinen Henkilöstök.
                     (opisk.maksut) (työnantajam.) Yhteensä   euroa/otv
  R5 Opiskelija-/työnantajamaksut       353.221     16.925    370.146     1.164
  R8 Muut tulot                 44.725      580    45.305      143
  Ry Tulot yhteensä              397.946     17.505    415.451     1.307
 
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET        ---------------------------------OMAEHTOINEN KOULUTUS-----------------------------------
                        Ammatti-   Erikoisam-  Ei-tutkinto-    -joista Perustutkinto    Yhteensä
                        tutkinto   mattitutk.  tav. lisäk. erityisopetus ilman valm.k.
  S4.7 Opiskelijatyövuodet            255,8      52,0      8,2      0,3      0,2     316,2
  S4.1 Aloittaneet opiskelijat v. 2015       839       85      300       30       2     1.226
  S4.6 Tutkinnon osien lukumäärä         2.754      256               0       8     3.018
  S4.4 Valmiit tutkinnot              657       61               0       2      720
                     ---------------------------------HENKILÖSTÖKOULUTUS-------------------------------------
                        Ammatti-   Erikoisam-  Ei-tutkinto-    -joista Perustutkinto    Yhteensä
                        tutkinto   mattitutk.  tav. lisäk. erityisopetus ilman valm.k.
  S7.7 Opiskelijatyövuodet             0,0      0,0      1,7      0,0      0,0      1,7
  S7.1 Aloittaneet opiskelijat v. 2015        0       0      366       0       0      366
  S7.6 Tutkinnon osien lukumäärä           0       0               0       0       0
  S7.4 Valmiit tutkinnot               0       0               0       0       0
                     -------------------------OMAEHTOINEN JA HENKILÖSTÖKOULUTUS------------------------------
  S8.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa       Amm.tutkinto Erik.amm.tutk
  S8.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järjestetty opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja      24       0
  S8.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen opetustuntimäärä yhteensä        30       0
 
 
   KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
   *** RAPORTTI: K14K7YM ***
                                                          taulu  10 /1
@  Ammatillinen lisäkoulutus
   11 Pohjois-Savo
 
                      Opiskelijatyövuodet: Omaehtoinen        709,7
                                 Henkilöstökoulutus     31,9
                                 Yhteensä         741,7
 
  K0 KUSTANNUKSET             Henkilöstö-   Muut menot   Arvonlisä-  Kustannukset    Yhteensä
  Omaehtoinen ja henkilöstök. yhteensä      menot (ei sis. alv)     verot    Yhteensä   euroa/otv
                           M1       M2       M3
  K1 Opetustoiminta
  K1.1 Opetus                3.390.517   1.411.902    232.553   5.034.972     6.789
  K1.2 Tutkintotilaisuudet          539.940    121.484     11.792    673.216      908
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  K2.1. Omat tilat
   E2.1.1 Sis. vuokr. sisäl. pääomakust.           109.916            109.916      148
  K2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito      77.247    457.830     83.783    618.860      834
  K2.2 Vuokratilat               6.475    157.223     37.137    200.835      271
  K7 Yhteiset toiminnot
  K7.6 Opetuksen hallinto           391.866     35.832     5.277    432.975      584
  K7.9 Muut yhteiset toiminnot        205.383    134.362     20.621    360.366      486
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto     478.278    187.080     24.999    690.357      931
 
  K0 Kustannukset yhteensä          5.089.705   2.615.626    416.154   8.121.485     10.950
    euroa/opiskelijatyövuosi         6.862     3.527      561     10.950
 
  K01 -josta omaehtoinen koulutus      5.014.313   2.550.643    406.879   7.971.835     11.232
    euroa/opiskelijatyövuosi         7.065     3.594      573     11.232
  K02 -josta henkilöstökoulutus         75.392     64.983     9.275    149.650     4.687
    euroa/opiskelijatyövuosi         2.361     2.035      290     4.687
 
  K9 POISTOT                                euroa/otv
  K9.1 Rakennusten poistot                   77.622      105
  K9.9 Muiden investointien poistot              129.985      175
  K9.0 Poistot yhteensä                    207.607      280
 
  T0 TULOT                 Omaehtoinen Henkilöstök.
                     (opisk.maksut) (työnantajam.) Yhteensä   euroa/otv
  R5 Opiskelija-/työnantajamaksut       397.361    127.290    524.651      707
  R8 Muut tulot                 41.920      761    42.681      58
  Ry Tulot yhteensä              439.280    128.051    567.331      765
 
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET        ---------------------------------OMAEHTOINEN KOULUTUS-----------------------------------
                        Ammatti-   Erikoisam-  Ei-tutkinto-    -joista Perustutkinto    Yhteensä
                        tutkinto   mattitutk.  tav. lisäk. erityisopetus ilman valm.k.
  S4.7 Opiskelijatyövuodet            525,9     116,2      62,1      1,7      5,5     709,7
  S4.1 Aloittaneet opiskelijat v. 2015       618      219      338       3       19     1.194
  S4.6 Tutkinnon osien lukumäärä         1.769      328               4       85     2.182
  S4.4 Valmiit tutkinnot              388       87               1       14      489
                     ---------------------------------HENKILÖSTÖKOULUTUS-------------------------------------
                        Ammatti-   Erikoisam-  Ei-tutkinto-    -joista Perustutkinto    Yhteensä
                        tutkinto   mattitutk.  tav. lisäk. erityisopetus ilman valm.k.
  S7.7 Opiskelijatyövuodet             3,2      1,6      27,0      0,0      0,1      31,9
  S7.1 Aloittaneet opiskelijat v. 2015       11       3     1.384       0       1     1.399
  S7.6 Tutkinnon osien lukumäärä          27       4               0       3       34
  S7.4 Valmiit tutkinnot               6       4               0       0       10
                     -------------------------OMAEHTOINEN JA HENKILÖSTÖKOULUTUS------------------------------
  S8.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa       Amm.tutkinto Erik.amm.tutk
  S8.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järjestetty opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja       0       0
  S8.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen opetustuntimäärä yhteensä         0       0
 
 
   KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
   *** RAPORTTI: K14K7YM ***
                                                          taulu  11 /1
@  Ammatillinen lisäkoulutus
   12 Pohjois-Karjala
 
                      Opiskelijatyövuodet: Omaehtoinen        462,6
                                 Henkilöstökoulutus     23,7
                                 Yhteensä         486,3
 
  K0 KUSTANNUKSET             Henkilöstö-   Muut menot   Arvonlisä-  Kustannukset    Yhteensä
  Omaehtoinen ja henkilöstök. yhteensä      menot (ei sis. alv)     verot    Yhteensä   euroa/otv
                           M1       M2       M3
  K1 Opetustoiminta
  K1.1 Opetus                2.215.476    548.544     91.805   2.855.825     5.873
  K1.2 Tutkintotilaisuudet          320.762     48.337     4.665    373.764      769
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  K2.1. Omat tilat
   E2.1.1 Sis. vuokr. sisäl. pääomakust.           152.081            152.081      313
  K2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito      6.239    244.944     31.037    282.220      580
  K2.2 Vuokratilat                 0    102.365     4.772    107.137      220
  K7 Yhteiset toiminnot
  K7.6 Opetuksen hallinto           474.836    134.650     21.392    630.878     1.297
  K7.9 Muut yhteiset toiminnot         95.467     86.890     19.167    201.524      414
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto     196.646    143.302     20.542    360.490      741
 
  K0 Kustannukset yhteensä          3.309.422   1.461.112    193.378   4.963.912     10.208
    euroa/opiskelijatyövuosi         6.806     3.005      398     10.208
 
  K01 -josta omaehtoinen koulutus      3.210.690   1.415.192    187.860   4.813.742     10.407
    euroa/opiskelijatyövuosi         6.941     3.059      406     10.407
  K02 -josta henkilöstökoulutus         98.732     45.920     5.518    150.170     6.336
    euroa/opiskelijatyövuosi         4.166     1.938      233     6.336
 
  K9 POISTOT                                euroa/otv
  K9.1 Rakennusten poistot                  232.056      477
  K9.9 Muiden investointien poistot              58.289      120
  K9.0 Poistot yhteensä                    290.342      597
 
  T0 TULOT                 Omaehtoinen Henkilöstök.
                     (opisk.maksut) (työnantajam.) Yhteensä   euroa/otv
  R5 Opiskelija-/työnantajamaksut       261.348    174.751    436.099      897
  R8 Muut tulot                 91.923       0    91.923      189
  Ry Tulot yhteensä              353.281    174.751    528.032     1.086
 
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET        ---------------------------------OMAEHTOINEN KOULUTUS-----------------------------------
                        Ammatti-   Erikoisam-  Ei-tutkinto-    -joista Perustutkinto    Yhteensä
                        tutkinto   mattitutk.  tav. lisäk. erityisopetus ilman valm.k.
  S4.7 Opiskelijatyövuodet            315,8     111,7      35,1      4,7      0,0     462,6
  S4.1 Aloittaneet opiskelijat v. 2015       471      159       69       6       6      705
  S4.6 Tutkinnon osien lukumäärä         1.306      147               2       0     1.453
  S4.4 Valmiit tutkinnot              348       32               0       0      380
                     ---------------------------------HENKILÖSTÖKOULUTUS-------------------------------------
                        Ammatti-   Erikoisam-  Ei-tutkinto-    -joista Perustutkinto    Yhteensä
                        tutkinto   mattitutk.  tav. lisäk. erityisopetus ilman valm.k.
  S7.7 Opiskelijatyövuodet             0,5      1,7      21,5      0,0      0,0      23,7
  S7.1 Aloittaneet opiskelijat v. 2015       20       13     2.918       0       0     2.951
  S7.6 Tutkinnon osien lukumäärä          42       0               0       0       42
  S7.4 Valmiit tutkinnot               0       0               0       0       0
                     -------------------------OMAEHTOINEN JA HENKILÖSTÖKOULUTUS------------------------------
  S8.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa       Amm.tutkinto Erik.amm.tutk
  S8.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järjestetty opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja       0       0
  S8.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen opetustuntimäärä yhteensä         0       0
 
 
   KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
   *** RAPORTTI: K14K7YM ***
                                                          taulu  12 /1
@  Ammatillinen lisäkoulutus
   13 Keski-Suomi
 
                      Opiskelijatyövuodet: Omaehtoinen        723,6
                                 Henkilöstökoulutus     16,9
                                 Yhteensä         740,5
 
  K0 KUSTANNUKSET             Henkilöstö-   Muut menot   Arvonlisä-  Kustannukset    Yhteensä
  Omaehtoinen ja henkilöstök. yhteensä      menot (ei sis. alv)     verot    Yhteensä   euroa/otv
                           M1       M2       M3
  K1 Opetustoiminta
  K1.1 Opetus                3.236.127    852.861     63.340   4.152.328     5.607
  K1.2 Tutkintotilaisuudet          217.039     51.202     5.917    274.158      370
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  K2.1. Omat tilat
   E2.1.1 Sis. vuokr. sisäl. pääomakust.           196.394            196.394      265
  K2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito     140.508    392.449     88.932    621.889      840
  K2.2 Vuokratilat                971     4.139      971     6.081       8
  K7 Yhteiset toiminnot
  K7.6 Opetuksen hallinto           372.631    153.311     14.346    540.288      730
  K7.9 Muut yhteiset toiminnot         55.508     62.565     10.123    128.196      173
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto     238.043     85.013     10.320    333.376      450
 
  K0 Kustannukset yhteensä          4.260.827   1.797.932    193.948   6.252.707     8.444
    euroa/opiskelijatyövuosi         5.754     2.428      262     8.444
 
  K01 -josta omaehtoinen koulutus      4.195.068   1.771.761    188.824   6.155.653     8.507
    euroa/opiskelijatyövuosi         5.797     2.449      261     8.507
  K02 -josta henkilöstökoulutus         65.759     26.171     5.124     97.054     5.743
    euroa/opiskelijatyövuosi         3.891     1.549      303     5.743
 
  K9 POISTOT                                euroa/otv
  K9.1 Rakennusten poistot                  265.345      358
  K9.9 Muiden investointien poistot              116.893      158
  K9.0 Poistot yhteensä                    382.229      516
 
  T0 TULOT                 Omaehtoinen Henkilöstök.
                     (opisk.maksut) (työnantajam.) Yhteensä   euroa/otv
  R5 Opiskelija-/työnantajamaksut       415.074     63.357    478.431      646
  R8 Muut tulot                 43.971       0    43.971      59
  Ry Tulot yhteensä              459.044     63.357    522.401      705
 
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET        ---------------------------------OMAEHTOINEN KOULUTUS-----------------------------------
                        Ammatti-   Erikoisam-  Ei-tutkinto-    -joista Perustutkinto    Yhteensä
                        tutkinto   mattitutk.  tav. lisäk. erityisopetus ilman valm.k.
  S4.7 Opiskelijatyövuodet            540,6     152,3      20,3      2,3      10,4     723,6
  S4.1 Aloittaneet opiskelijat v. 2015       773      237     1.205       0       47     2.262
  S4.6 Tutkinnon osien lukumäärä         1.886      526               0      136     2.548
  S4.4 Valmiit tutkinnot              443      137               1       30      610
                     ---------------------------------HENKILÖSTÖKOULUTUS-------------------------------------
                        Ammatti-   Erikoisam-  Ei-tutkinto-    -joista Perustutkinto    Yhteensä
                        tutkinto   mattitutk.  tav. lisäk. erityisopetus ilman valm.k.
  S7.7 Opiskelijatyövuodet             2,5      0,0      14,4      0,0      0,0      16,9
  S7.1 Aloittaneet opiskelijat v. 2015       64       0      544       0       0      608
  S7.6 Tutkinnon osien lukumäärä           0       16               0       0       16
  S7.4 Valmiit tutkinnot               0       5               0       0       5
                     -------------------------OMAEHTOINEN JA HENKILÖSTÖKOULUTUS------------------------------
  S8.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa       Amm.tutkinto Erik.amm.tutk
  S8.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järjestetty opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja       0       0
  S8.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen opetustuntimäärä yhteensä         0       0
 
 
   KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
   *** RAPORTTI: K14K7YM ***
                                                          taulu  13 /1
@  Ammatillinen lisäkoulutus
   14 Etelä-Pohjanmaa
 
                      Opiskelijatyövuodet: Omaehtoinen       1.034,7
                                 Henkilöstökoulutus     15,9
                                 Yhteensä        1.050,6
 
  K0 KUSTANNUKSET             Henkilöstö-   Muut menot   Arvonlisä-  Kustannukset    Yhteensä
  Omaehtoinen ja henkilöstök. yhteensä      menot (ei sis. alv)     verot    Yhteensä   euroa/otv
                           M1       M2       M3
  K1 Opetustoiminta
  K1.1 Opetus                3.585.987   1.384.542    196.171   5.166.700     4.918
  K1.2 Tutkintotilaisuudet          597.542    137.917     14.917    750.376      714
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  K2.1. Omat tilat
   E2.1.1 Sis. vuokr. sisäl. pääomakust.              0               0       0
  K2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito     111.543    258.974     35.262    405.779      386
  K2.2 Vuokratilat                258    633.199     77.361    710.818      677
  K7 Yhteiset toiminnot
  K7.6 Opetuksen hallinto           339.013    180.615     23.322    542.950      517
  K7.9 Muut yhteiset toiminnot        300.371    238.757     39.342    578.470      551
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto     690.830    331.066     42.303   1.064.199     1.013
 
  K0 Kustannukset yhteensä          5.625.546   3.165.071    428.676   9.219.293     8.775
    euroa/opiskelijatyövuosi         5.355     3.013      408     8.775
 
  K01 -josta omaehtoinen koulutus      5.497.140   3.067.797    417.884   8.982.821     8.682
    euroa/opiskelijatyövuosi         5.313     2.965      404     8.682
  K02 -josta henkilöstökoulutus        128.406     97.274     10.792    236.472     14.863
    euroa/opiskelijatyövuosi         8.071     6.114      678     14.863
 
  K9 POISTOT                                euroa/otv
  K9.1 Rakennusten poistot                  110.071      105
  K9.9 Muiden investointien poistot              137.761      131
  K9.0 Poistot yhteensä                    247.832      236
 
  T0 TULOT                 Omaehtoinen Henkilöstök.
                     (opisk.maksut) (työnantajam.) Yhteensä   euroa/otv
  R5 Opiskelija-/työnantajamaksut       703.127     74.375    777.502      740
  R8 Muut tulot                 9.939      387    10.326      10
  Ry Tulot yhteensä              713.066     74.762    787.828      750
 
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET        ---------------------------------OMAEHTOINEN KOULUTUS-----------------------------------
                        Ammatti-   Erikoisam-  Ei-tutkinto-    -joista Perustutkinto    Yhteensä
                        tutkinto   mattitutk.  tav. lisäk. erityisopetus ilman valm.k.
  S4.7 Opiskelijatyövuodet            831,2     114,4      85,2      0,0      3,9    1.034,7
  S4.1 Aloittaneet opiskelijat v. 2015      1.213      142      902       0       10     2.267
  S4.6 Tutkinnon osien lukumäärä         2.637      333               0       41     3.011
  S4.4 Valmiit tutkinnot              614      102               0       10      726
                     ---------------------------------HENKILÖSTÖKOULUTUS-------------------------------------
                        Ammatti-   Erikoisam-  Ei-tutkinto-    -joista Perustutkinto    Yhteensä
                        tutkinto   mattitutk.  tav. lisäk. erityisopetus ilman valm.k.
  S7.7 Opiskelijatyövuodet             4,8      0,0      11,1      0,0      0,0      15,9
  S7.1 Aloittaneet opiskelijat v. 2015       60       0      879       0       0      939
  S7.6 Tutkinnon osien lukumäärä          13       3               0       0       16
  S7.4 Valmiit tutkinnot               1       3               0       0       4
                     -------------------------OMAEHTOINEN JA HENKILÖSTÖKOULUTUS------------------------------
  S8.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa       Amm.tutkinto Erik.amm.tutk
  S8.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järjestetty opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja       0       0
  S8.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen opetustuntimäärä yhteensä         0       0
 
 
   KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
   *** RAPORTTI: K14K7YM ***
                                                          taulu  14 /1
@  Ammatillinen lisäkoulutus
   15 Pohjanmaa
 
                      Opiskelijatyövuodet: Omaehtoinen        556,8
                                 Henkilöstökoulutus     15,1
                                 Yhteensä         571,9
 
  K0 KUSTANNUKSET             Henkilöstö-   Muut menot   Arvonlisä-  Kustannukset    Yhteensä
  Omaehtoinen ja henkilöstök. yhteensä      menot (ei sis. alv)     verot    Yhteensä   euroa/otv
                           M1       M2       M3
  K1 Opetustoiminta
  K1.1 Opetus                2.240.013   1.203.281    189.793   3.633.087     6.353
  K1.2 Tutkintotilaisuudet          173.064     59.047     8.164    240.275      420
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  K2.1. Omat tilat
   E2.1.1 Sis. vuokr. sisäl. pääomakust.           126.975            126.975      222
  K2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito      55.926    278.629     59.148    393.703      688
  K2.2 Vuokratilat                153     40.251     9.572     49.976       87
  K7 Yhteiset toiminnot
  K7.6 Opetuksen hallinto           208.361     41.118     7.748    257.227      450
  K7.9 Muut yhteiset toiminnot         83.028    390.883     19.455    493.366      863
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto     213.971     90.817     14.393    319.181      558
 
  K0 Kustannukset yhteensä          2.974.516   2.231.002    308.259   5.513.777     9.641
    euroa/opiskelijatyövuosi         5.201     3.901      539     9.641
 
  K01 -josta omaehtoinen koulutus      2.860.223   2.182.022    299.541   5.341.786     9.594
    euroa/opiskelijatyövuosi         5.137     3.919      538     9.594
  K02 -josta henkilöstökoulutus        114.293     48.980     8.718    171.991     11.390
    euroa/opiskelijatyövuosi         7.569     3.244      577     11.390
 
  K9 POISTOT                                euroa/otv
  K9.1 Rakennusten poistot                  126.051      220
  K9.9 Muiden investointien poistot              113.018      198
  K9.0 Poistot yhteensä                    239.070      418
 
  T0 TULOT                 Omaehtoinen Henkilöstök.
                     (opisk.maksut) (työnantajam.) Yhteensä   euroa/otv
  R5 Opiskelija-/työnantajamaksut       483.601    101.758    585.359     1.024
  R8 Muut tulot                 45.163       60    45.223      79
  Ry Tulot yhteensä              528.764    101.818    630.582     1.103
 
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET        ---------------------------------OMAEHTOINEN KOULUTUS-----------------------------------
                        Ammatti-   Erikoisam-  Ei-tutkinto-    -joista Perustutkinto    Yhteensä
                        tutkinto   mattitutk.  tav. lisäk. erityisopetus ilman valm.k.
  S4.7 Opiskelijatyövuodet            404,6     138,3      13,9      0,0      0,0     556,8
  S4.1 Aloittaneet opiskelijat v. 2015       494      135     1.317       0       0     1.946
  S4.6 Tutkinnon osien lukumäärä          961      273               0       1     1.235
  S4.4 Valmiit tutkinnot              194       68               0       1      263
                     ---------------------------------HENKILÖSTÖKOULUTUS-------------------------------------
                        Ammatti-   Erikoisam-  Ei-tutkinto-    -joista Perustutkinto    Yhteensä
                        tutkinto   mattitutk.  tav. lisäk. erityisopetus ilman valm.k.
  S7.7 Opiskelijatyövuodet             9,2      0,0      5,9      0,0      0,0      15,1
  S7.1 Aloittaneet opiskelijat v. 2015       40       0      524       0       0      564
  S7.6 Tutkinnon osien lukumäärä           0       0               0       0       0
  S7.4 Valmiit tutkinnot               0       0               0       0       0
                     -------------------------OMAEHTOINEN JA HENKILÖSTÖKOULUTUS------------------------------
  S8.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa       Amm.tutkinto Erik.amm.tutk
  S8.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järjestetty opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja       0       0
  S8.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen opetustuntimäärä yhteensä         0       0
 
 
   KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
   *** RAPORTTI: K14K7YM ***
                                                          taulu  15 /1
@  Ammatillinen lisäkoulutus
   16 Keski-Pohjanmaa
 
                      Opiskelijatyövuodet: Omaehtoinen        212,5
                                 Henkilöstökoulutus     8,7
                                 Yhteensä         221,2
 
  K0 KUSTANNUKSET             Henkilöstö-   Muut menot   Arvonlisä-  Kustannukset    Yhteensä
  Omaehtoinen ja henkilöstök. yhteensä      menot (ei sis. alv)     verot    Yhteensä   euroa/otv
                           M1       M2       M3
  K1 Opetustoiminta
  K1.1 Opetus                 661.209    353.771     80.624   1.095.604     4.953
  K1.2 Tutkintotilaisuudet           28.389     52.042     6.287     86.718      392
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  K2.1. Omat tilat
   E2.1.1 Sis. vuokr. sisäl. pääomakust.              0               0       0
  K2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito      53.631    112.317     25.604    191.552      866
  K2.2 Vuokratilat                 0       0       0       0       0
  K7 Yhteiset toiminnot
  K7.6 Opetuksen hallinto           245.055     82.068     18.657    345.780     1.563
  K7.9 Muut yhteiset toiminnot         2.583     6.247     1.430     10.260       46
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto      28.615     14.382     2.599     45.596      206
 
  K0 Kustannukset yhteensä          1.019.482    620.827    135.201   1.775.510     8.027
    euroa/opiskelijatyövuosi         4.609     2.807      611     8.027
 
  K01 -josta omaehtoinen koulutus       969.483    580.844    126.006   1.676.333     7.889
    euroa/opiskelijatyövuosi         4.562     2.733      593     7.889
  K02 -josta henkilöstökoulutus         49.999     39.983     9.195     99.177     11.400
    euroa/opiskelijatyövuosi         5.747     4.596     1.057     11.400
 
  K9 POISTOT                                euroa/otv
  K9.1 Rakennusten poistot                   37.651      170
  K9.9 Muiden investointien poistot              18.159       82
  K9.0 Poistot yhteensä                    55.810      252
 
  T0 TULOT                 Omaehtoinen Henkilöstök.
                     (opisk.maksut) (työnantajam.) Yhteensä   euroa/otv
  R5 Opiskelija-/työnantajamaksut       316.470     72.772    389.242     1.760
  R8 Muut tulot                 3.675     1.191     4.866      22
  Ry Tulot yhteensä              320.145     73.963    394.108     1.782
 
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET        ---------------------------------OMAEHTOINEN KOULUTUS-----------------------------------
                        Ammatti-   Erikoisam-  Ei-tutkinto-    -joista Perustutkinto    Yhteensä
                        tutkinto   mattitutk.  tav. lisäk. erityisopetus ilman valm.k.
  S4.7 Opiskelijatyövuodet            173,7      20,8      17,8      1,6      0,2     212,5
  S4.1 Aloittaneet opiskelijat v. 2015       368       60      305       5       0      733
  S4.6 Tutkinnon osien lukumäärä          443       34               0       2      479
  S4.4 Valmiit tutkinnot              107       9               0       0      116
                     ---------------------------------HENKILÖSTÖKOULUTUS-------------------------------------
                        Ammatti-   Erikoisam-  Ei-tutkinto-    -joista Perustutkinto    Yhteensä
                        tutkinto   mattitutk.  tav. lisäk. erityisopetus ilman valm.k.
  S7.7 Opiskelijatyövuodet             5,2      0,0      3,5      0,0      0,0      8,7
  S7.1 Aloittaneet opiskelijat v. 2015        4       0      144       0       0      148
  S7.6 Tutkinnon osien lukumäärä          24       0               0       0       24
  S7.4 Valmiit tutkinnot              12       0               0       0       12
                     -------------------------OMAEHTOINEN JA HENKILÖSTÖKOULUTUS------------------------------
  S8.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa       Amm.tutkinto Erik.amm.tutk
  S8.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järjestetty opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja       0       0
  S8.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen opetustuntimäärä yhteensä         0       0
 
 
   KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
   *** RAPORTTI: K14K7YM ***
                                                          taulu  16 /1
@  Ammatillinen lisäkoulutus
   17 Pohjois-Pohjanmaa
 
                      Opiskelijatyövuodet: Omaehtoinen       1.263,8
                                 Henkilöstökoulutus     78,5
                                 Yhteensä        1.342,4
 
  K0 KUSTANNUKSET             Henkilöstö-   Muut menot   Arvonlisä-  Kustannukset    Yhteensä
  Omaehtoinen ja henkilöstök. yhteensä      menot (ei sis. alv)     verot    Yhteensä   euroa/otv
                           M1       M2       M3
  K1 Opetustoiminta
  K1.1 Opetus                3.949.487   1.393.304    278.782   5.621.573     4.188
  K1.2 Tutkintotilaisuudet          690.130    175.664     19.791    885.585      660
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  K2.1. Omat tilat
   E2.1.1 Sis. vuokr. sisäl. pääomakust.           376.462            376.462      280
  K2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito     207.346    790.910    174.510   1.172.766      874
  K2.2 Vuokratilat               4.534    271.020     43.770    319.324      238
  K7 Yhteiset toiminnot
  K7.6 Opetuksen hallinto          1.351.173    366.821     57.833   1.775.827     1.323
  K7.9 Muut yhteiset toiminnot        362.734    280.007     58.980    701.721      523
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto     665.136    293.446     52.316   1.010.898      753
 
  K0 Kustannukset yhteensä          7.230.543   3.947.636    685.987   11.864.166     8.838
    euroa/opiskelijatyövuosi         5.386     2.941      511     8.838
 
  K01 -josta omaehtoinen koulutus      6.931.200   3.768.240    650.673   11.350.113     8.981
    euroa/opiskelijatyövuosi         5.484     2.982      515     8.981
  K02 -josta henkilöstökoulutus        299.343    179.396     35.314    514.053     6.545
    euroa/opiskelijatyövuosi         3.811     2.284      450     6.545
 
  K9 POISTOT                                euroa/otv
  K9.1 Rakennusten poistot                  439.091      327
  K9.9 Muiden investointien poistot              264.042      197
  K9.0 Poistot yhteensä                    703.131      524
 
  T0 TULOT                 Omaehtoinen Henkilöstök.
                     (opisk.maksut) (työnantajam.) Yhteensä   euroa/otv
  R5 Opiskelija-/työnantajamaksut       610.703    259.008    869.711      648
  R8 Muut tulot                 77.455     11.565    89.020      66
  Ry Tulot yhteensä              688.158    270.573    958.731      714
 
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET        ---------------------------------OMAEHTOINEN KOULUTUS-----------------------------------
                        Ammatti-   Erikoisam-  Ei-tutkinto-    -joista Perustutkinto    Yhteensä
                        tutkinto   mattitutk.  tav. lisäk. erityisopetus ilman valm.k.
  S4.7 Opiskelijatyövuodet           1.008,6     143,0     110,0      22,4      2,3    1.263,8
  S4.1 Aloittaneet opiskelijat v. 2015      1.139      148     1.361       91       5     2.653
  S4.6 Tutkinnon osien lukumäärä         2.870      283               0       20     3.173
  S4.4 Valmiit tutkinnot              723       59               0       3      785
                     ---------------------------------HENKILÖSTÖKOULUTUS-------------------------------------
                        Ammatti-   Erikoisam-  Ei-tutkinto-    -joista Perustutkinto    Yhteensä
                        tutkinto   mattitutk.  tav. lisäk. erityisopetus ilman valm.k.
  S7.7 Opiskelijatyövuodet            16,0      0,0      62,5      0,0      0,0      78,5
  S7.1 Aloittaneet opiskelijat v. 2015       74       0     4.141       0       0     4.215
  S7.6 Tutkinnon osien lukumäärä          47       0               0       0       47
  S7.4 Valmiit tutkinnot               2       0               0       0       2
                     -------------------------OMAEHTOINEN JA HENKILÖSTÖKOULUTUS------------------------------
  S8.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa       Amm.tutkinto Erik.amm.tutk
  S8.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järjestetty opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja      25       0
  S8.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen opetustuntimäärä yhteensä        12       0
 
 
   KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
   *** RAPORTTI: K14K7YM ***
                                                          taulu  17 /1
@  Ammatillinen lisäkoulutus
   18 Kainuu
 
                      Opiskelijatyövuodet: Omaehtoinen        207,0
                                 Henkilöstökoulutus    106,4
                                 Yhteensä         313,4
 
  K0 KUSTANNUKSET             Henkilöstö-   Muut menot   Arvonlisä-  Kustannukset    Yhteensä
  Omaehtoinen ja henkilöstök. yhteensä      menot (ei sis. alv)     verot    Yhteensä   euroa/otv
                           M1       M2       M3
  K1 Opetustoiminta
  K1.1 Opetus                 792.699    229.869     39.042   1.061.610     3.388
  K1.2 Tutkintotilaisuudet          304.873     55.946     8.650    369.469     1.179
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  K2.1. Omat tilat
   E2.1.1 Sis. vuokr. sisäl. pääomakust.           37.591            37.591      120
  K2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito      36.194    274.878     48.590    359.662     1.148
  K2.2 Vuokratilat                 0     88.213     6.275     94.488      302
  K7 Yhteiset toiminnot
  K7.6 Opetuksen hallinto           135.042     67.387     12.590    215.019      686
  K7.9 Muut yhteiset toiminnot        112.847    137.738     27.598    278.183      888
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto      34.750     42.291     2.875     79.916      255
 
  K0 Kustannukset yhteensä          1.416.407    933.911    145.620   2.495.938     7.965
    euroa/opiskelijatyövuosi         4.520     2.980      465     7.965
 
  K01 -josta omaehtoinen koulutus      1.274.301    815.074    131.717   2.221.092     10.731
    euroa/opiskelijatyövuosi         6.157     3.938      636     10.731
  K02 -josta henkilöstökoulutus        142.106    118.837     13.903    274.846     2.583
    euroa/opiskelijatyövuosi         1.336     1.117      131     2.583
 
  K9 POISTOT                                euroa/otv
  K9.1 Rakennusten poistot                   10.031       32
  K9.9 Muiden investointien poistot              105.688      337
  K9.0 Poistot yhteensä                    115.719      369
 
  T0 TULOT                 Omaehtoinen Henkilöstök.
                     (opisk.maksut) (työnantajam.) Yhteensä   euroa/otv
  R5 Opiskelija-/työnantajamaksut       230.389     93.062    323.451     1.032
  R8 Muut tulot                 67.670       0    67.670      216
  Ry Tulot yhteensä              298.059     93.062    391.121     1.248
 
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET        ---------------------------------OMAEHTOINEN KOULUTUS-----------------------------------
                        Ammatti-   Erikoisam-  Ei-tutkinto-    -joista Perustutkinto    Yhteensä
                        tutkinto   mattitutk.  tav. lisäk. erityisopetus ilman valm.k.
  S4.7 Opiskelijatyövuodet            175,0      30,4      1,6      0,0      0,0     207,0
  S4.1 Aloittaneet opiskelijat v. 2015       169       21       16       0       0      206
  S4.6 Tutkinnon osien lukumäärä          582      137               0       0      719
  S4.4 Valmiit tutkinnot              155       31               0       0      186
                     ---------------------------------HENKILÖSTÖKOULUTUS-------------------------------------
                        Ammatti-   Erikoisam-  Ei-tutkinto-    -joista Perustutkinto    Yhteensä
                        tutkinto   mattitutk.  tav. lisäk. erityisopetus ilman valm.k.
  S7.7 Opiskelijatyövuodet            77,6      21,8      7,0      0,0      0,0     106,4
  S7.1 Aloittaneet opiskelijat v. 2015       97       35      162       0       0      294
  S7.6 Tutkinnon osien lukumäärä          146       27               0       0      173
  S7.4 Valmiit tutkinnot              29       5               0       0       34
                     -------------------------OMAEHTOINEN JA HENKILÖSTÖKOULUTUS------------------------------
  S8.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa       Amm.tutkinto Erik.amm.tutk
  S8.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järjestetty opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja       0       0
  S8.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen opetustuntimäärä yhteensä         0       0
 
 
   KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
   *** RAPORTTI: K14K7YM ***
                                                          taulu  18 /1
@  Ammatillinen lisäkoulutus
   19 Lappi
 
                      Opiskelijatyövuodet: Omaehtoinen        445,3
                                 Henkilöstökoulutus     7,0
                                 Yhteensä         452,3
 
  K0 KUSTANNUKSET             Henkilöstö-   Muut menot   Arvonlisä-  Kustannukset    Yhteensä
  Omaehtoinen ja henkilöstök. yhteensä      menot (ei sis. alv)     verot    Yhteensä   euroa/otv
                           M1       M2       M3
  K1 Opetustoiminta
  K1.1 Opetus                1.684.162    700.773     88.774   2.473.709     5.469
  K1.2 Tutkintotilaisuudet          295.352    125.112     14.921    435.385      963
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  K2.1. Omat tilat
   E2.1.1 Sis. vuokr. sisäl. pääomakust.           93.089            93.089      206
  K2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito      24.619    330.915     63.001    418.535      925
  K2.2 Vuokratilat                 0      262       0      262       1
  K7 Yhteiset toiminnot
  K7.6 Opetuksen hallinto           430.339     90.531     17.004    537.874     1.189
  K7.9 Muut yhteiset toiminnot         92.057    150.453     32.960    275.470      609
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto     198.088     68.418     11.105    277.611      614
 
  K0 Kustannukset yhteensä          2.724.615   1.559.551    227.763   4.511.929     9.976
    euroa/opiskelijatyövuosi         6.024     3.448      504     9.976
 
  K01 -josta omaehtoinen koulutus      2.651.862   1.514.868    220.063   4.386.793     9.851
    euroa/opiskelijatyövuosi         5.955     3.402      494     9.851
  K02 -josta henkilöstökoulutus         72.753     44.683     7.700    125.136     17.877
    euroa/opiskelijatyövuosi         10.393     6.383     1.100     17.877
 
  K9 POISTOT                                euroa/otv
  K9.1 Rakennusten poistot                  123.061      272
  K9.9 Muiden investointien poistot              87.949      194
  K9.0 Poistot yhteensä                    211.011      467
 
  T0 TULOT                 Omaehtoinen Henkilöstök.
                     (opisk.maksut) (työnantajam.) Yhteensä   euroa/otv
  R5 Opiskelija-/työnantajamaksut       267.932     84.267    352.199      779
  R8 Muut tulot                 29.441       0    29.441      65
  Ry Tulot yhteensä              297.373     84.267    381.640      844
 
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET        ---------------------------------OMAEHTOINEN KOULUTUS-----------------------------------
                        Ammatti-   Erikoisam-  Ei-tutkinto-    -joista Perustutkinto    Yhteensä
                        tutkinto   mattitutk.  tav. lisäk. erityisopetus ilman valm.k.
  S4.7 Opiskelijatyövuodet            395,8      24,6      23,5      0,0      1,4     445,3
  S4.1 Aloittaneet opiskelijat v. 2015       546       32      344       0       6      928
  S4.6 Tutkinnon osien lukumäärä          980      100               0       11     1.091
  S4.4 Valmiit tutkinnot              276       34               0       2      312
                     ---------------------------------HENKILÖSTÖKOULUTUS-------------------------------------
                        Ammatti-   Erikoisam-  Ei-tutkinto-    -joista Perustutkinto    Yhteensä
                        tutkinto   mattitutk.  tav. lisäk. erityisopetus ilman valm.k.
  S7.7 Opiskelijatyövuodet             1,0      0,0      6,0      0,0      0,0      7,0
  S7.1 Aloittaneet opiskelijat v. 2015        2       0     1.027       0       0     1.029
  S7.6 Tutkinnon osien lukumäärä           2       0               0       0       2
  S7.4 Valmiit tutkinnot               0       0               0       0       0
                     -------------------------OMAEHTOINEN JA HENKILÖSTÖKOULUTUS------------------------------
  S8.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa       Amm.tutkinto Erik.amm.tutk
  S8.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järjestetty opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja      16       0
  S8.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen opetustuntimäärä yhteensä         0       0
 
 
   KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
   *** RAPORTTI: K14K7YM ***
                                                          taulu  19 /1
@                           RAPORTTI YHTEENSÄ
 
 
                      Opiskelijatyövuodet: Omaehtoinen      15.854,4
                                 Henkilöstökoulutus    878,9
                                 Yhteensä        16.733,2
 
  K0 KUSTANNUKSET             Henkilöstö-   Muut menot   Arvonlisä-  Kustannukset    Yhteensä
  Omaehtoinen ja henkilöstök. yhteensä      menot (ei sis. alv)     verot    Yhteensä   euroa/otv
                           M1       M2       M3
  K1 Opetustoiminta
  K1.1 Opetus               52.628.154   20.802.053   3.411.963   76.842.170     4.592
  K1.2 Tutkintotilaisuudet         8.582.848   2.327.269    303.424   11.213.541      670
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  K2.1. Omat tilat
   E2.1.1 Sis. vuokr. sisäl. pääomakust.          1.720.344           1.720.344      103
  K2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito    2.170.137   8.014.567   1.527.649   11.712.353      700
  K2.2 Vuokratilat              279.463   5.013.349    611.192   5.904.004      353
  K7 Yhteiset toiminnot
  K7.6 Opetuksen hallinto         11.740.575   2.865.347    471.942   15.077.864      901
  K7.9 Muut yhteiset toiminnot       4.967.795   5.653.839   1.018.307   11.639.941      696
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto    7.593.453   4.526.714    699.392   12.819.559      766
 
  K0 Kustannukset yhteensä         87.962.460   50.923.505   8.043.834  146.929.799     8.781
    euroa/opiskelijatyövuosi         5.257     3.043      481     8.781
 
  K01 -josta omaehtoinen koulutus      84.153.382   48.346.087   7.593.180  140.092.649     8.836
    euroa/opiskelijatyövuosi         5.308     3.049      479     8.836
  K02 -josta henkilöstökoulutus       3.809.078   2.577.418    450.654   6.837.150     7.780
    euroa/opiskelijatyövuosi         4.334     2.933      513     7.780
 
  K9 POISTOT                                euroa/otv
  K9.1 Rakennusten poistot                 3.678.024      220
  K9.9 Muiden investointien poistot             2.380.649      142
  K9.0 Poistot yhteensä                   6.058.657      362
 
  T0 TULOT                 Omaehtoinen Henkilöstök.
                     (opisk.maksut) (työnantajam.) Yhteensä   euroa/otv
  R5 Opiskelija-/työnantajamaksut      12.796.488   3.595.312  16.391.800      980
  R8 Muut tulot               1.217.657     44.736   1.262.393      75
  Ry Tulot yhteensä             14.014.148   3.640.048  17.654.196     1.055
 
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET        ---------------------------------OMAEHTOINEN KOULUTUS-----------------------------------
                        Ammatti-   Erikoisam-  Ei-tutkinto-    -joista Perustutkinto    Yhteensä
                        tutkinto   mattitutk.  tav. lisäk. erityisopetus ilman valm.k.
  S4.7 Opiskelijatyövuodet          11.186,6    2.874,5    1.707,9     128,1      85,4    15.854,4
  S4.1 Aloittaneet opiskelijat v. 2015     15.984     3.546     25.222      253      296     45.048
  S4.6 Tutkinnon osien lukumäärä        34.127     6.176              164      838     41.141
  S4.4 Valmiit tutkinnot             8.212     1.794              40      155     10.161
                     ---------------------------------HENKILÖSTÖKOULUTUS-------------------------------------
                        Ammatti-   Erikoisam-  Ei-tutkinto-    -joista Perustutkinto    Yhteensä
                        tutkinto   mattitutk.  tav. lisäk. erityisopetus ilman valm.k.
  S7.7 Opiskelijatyövuodet            303,4     116,5     458,7      0,0      0,3     878,9
  S7.1 Aloittaneet opiskelijat v. 2015      1.578      186     24.227       0       2     25.993
  S7.6 Tutkinnon osien lukumäärä         1.496      318               0       3     1.817
  S7.4 Valmiit tutkinnot              121      128               0       0      249
                     -------------------------OMAEHTOINEN JA HENKILÖSTÖKOULUTUS------------------------------
  S8.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa       Amm.tutkinto Erik.amm.tutk
  S8.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järjestetty opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja      122       0
  S8.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen opetustuntimäärä yhteensä        174       0