Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit
 
   KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
   *** RAPORTTI: K14K7YO ***
                                                          taulu   1 /1
@  Ammatillinen lisäkoulutus
   1 Yksityinen
 
                      Opiskelijatyövuodet: Omaehtoinen       8.251,6
                                 Henkilöstökoulutus    518,0
                                 Yhteensä        8.769,6
 
  K0 KUSTANNUKSET             Henkilöstö-   Muut menot   Arvonlisä-  Kustannukset    Yhteensä
  Omaehtoinen ja henkilöstök. yhteensä      menot (ei sis. alv)     verot    Yhteensä   euroa/otv
                           M1       M2       M3
  K1 Opetustoiminta
  K1.1 Opetus               22.264.438   10.410.262   1.729.107   34.403.807     3.923
  K1.2 Tutkintotilaisuudet         4.206.191   1.172.227    165.542   5.543.960      632
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  K2.1. Omat tilat
   E2.1.1 Sis. vuokr. sisäl. pääomakust.           117.701            117.701       13
  K2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito    1.244.045   3.544.731    640.765   5.429.541      619
  K2.2 Vuokratilat              229.972   3.636.251    385.692   4.251.915      485
  K7 Yhteiset toiminnot
  K7.6 Opetuksen hallinto          5.387.016   1.488.897    272.428   7.148.341      815
  K7.9 Muut yhteiset toiminnot       3.250.158   3.772.290    706.136   7.728.584      881
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto    4.391.844   2.864.160    497.357   7.753.361      884
 
  K0 Kustannukset yhteensä         40.973.674   27.006.547   4.397.007   72.377.228     8.253
    euroa/opiskelijatyövuosi         4.672     3.080      501     8.253
 
  K01 -josta omaehtoinen koulutus      38.622.341   25.286.991   4.081.759   67.991.091     8.240
    euroa/opiskelijatyövuosi         4.681     3.065      495     8.240
  K02 -josta henkilöstökoulutus       2.351.333   1.719.556    315.248   4.386.137     8.467
    euroa/opiskelijatyövuosi         4.539     3.320      609     8.467
 
  K9 POISTOT                                euroa/otv
  K9.1 Rakennusten poistot                 1.358.981      155
  K9.9 Muiden investointien poistot             1.166.107      133
  K9.0 Poistot yhteensä                   2.525.075      288
 
  T0 TULOT                 Omaehtoinen Henkilöstök.
                     (opisk.maksut) (työnantajam.) Yhteensä   euroa/otv
  R5 Opiskelija-/työnantajamaksut      8.008.365   2.037.535  10.045.900     1.146
  R8 Muut tulot                495.816     29.302    525.118      60
  Ry Tulot yhteensä             8.504.175   2.066.837  10.571.012     1.205
 
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET        ---------------------------------OMAEHTOINEN KOULUTUS-----------------------------------
                        Ammatti-   Erikoisam-  Ei-tutkinto-    -joista Perustutkinto    Yhteensä
                        tutkinto   mattitutk.  tav. lisäk. erityisopetus ilman valm.k.
  S4.7 Opiskelijatyövuodet           5.447,8    1.687,6    1.097,6      75,2      18,6    8.251,6
  S4.1 Aloittaneet opiskelijat v. 2015      7.175     1.776     12.246      125       63     21.260
  S4.6 Tutkinnon osien lukumäärä        15.265     3.138              136      228     18.631
  S4.4 Valmiit tutkinnot             3.627      937              36       45     4.609
                     ---------------------------------HENKILÖSTÖKOULUTUS-------------------------------------
                        Ammatti-   Erikoisam-  Ei-tutkinto-    -joista Perustutkinto    Yhteensä
                        tutkinto   mattitutk.  tav. lisäk. erityisopetus ilman valm.k.
  S7.7 Opiskelijatyövuodet            172,5      80,6     264,7      0,0      0,2     518,0
  S7.1 Aloittaneet opiskelijat v. 2015      1.176      126     10.014       0       1     11.317
  S7.6 Tutkinnon osien lukumäärä         1.060      229               0       0     1.289
  S7.4 Valmiit tutkinnot              63       74               0       0      137
                     -------------------------OMAEHTOINEN JA HENKILÖSTÖKOULUTUS------------------------------
  S8.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa       Amm.tutkinto Erik.amm.tutk
  S8.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järjestetty opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja      106       0
  S8.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen opetustuntimäärä yhteensä        174       0
 
 
   KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
   *** RAPORTTI: K14K7YO ***
                                                          taulu   2 /1
@  Ammatillinen lisäkoulutus
   3 Kunta
 
                      Opiskelijatyövuodet: Omaehtoinen       1.297,0
                                 Henkilöstökoulutus    125,9
                                 Yhteensä        1.422,9
 
  K0 KUSTANNUKSET             Henkilöstö-   Muut menot   Arvonlisä-  Kustannukset    Yhteensä
  Omaehtoinen ja henkilöstök. yhteensä      menot (ei sis. alv)     verot    Yhteensä   euroa/otv
                           M1       M2       M3
  K1 Opetustoiminta
  K1.1 Opetus                4.792.896   1.788.227    287.139   6.868.262     4.827
  K1.2 Tutkintotilaisuudet          823.928    107.394     11.171    942.493      662
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  K2.1. Omat tilat
   E2.1.1 Sis. vuokr. sisäl. pääomakust.           610.864            610.864      429
  K2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito      4.385    524.184     96.454    625.023      439
  K2.2 Vuokratilat                355    476.428     57.565    534.348      376
  K7 Yhteiset toiminnot
  K7.6 Opetuksen hallinto           992.140    166.952     27.245   1.186.337      834
  K7.9 Muut yhteiset toiminnot        195.684    523.210     38.028    756.922      532
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto     586.018    271.661     33.116    890.795      626
 
  K0 Kustannukset yhteensä          7.395.408   4.468.920    550.737   12.415.065     8.725
    euroa/opiskelijatyövuosi         5.197     3.141      387     8.725
 
  K01 -josta omaehtoinen koulutus      7.193.589   4.327.552    533.723   12.054.864     9.295
    euroa/opiskelijatyövuosi         5.546     3.337      412     9.295
  K02 -josta henkilöstökoulutus        201.819    141.368     17.014    360.201     2.860
    euroa/opiskelijatyövuosi         1.603     1.123      135     2.860
 
  K9 POISTOT                                euroa/otv
  K9.1 Rakennusten poistot                  187.409      132
  K9.9 Muiden investointien poistot              266.519      187
  K9.0 Poistot yhteensä                    453.927      319
 
  T0 TULOT                 Omaehtoinen Henkilöstök.
                     (opisk.maksut) (työnantajam.) Yhteensä   euroa/otv
  R5 Opiskelija-/työnantajamaksut       665.259    148.107    813.366      572
  R8 Muut tulot                 79.269       0    79.269      56
  Ry Tulot yhteensä              744.528    148.107    892.635      627
 
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET        ---------------------------------OMAEHTOINEN KOULUTUS-----------------------------------
                        Ammatti-   Erikoisam-  Ei-tutkinto-    -joista Perustutkinto    Yhteensä
                        tutkinto   mattitutk.  tav. lisäk. erityisopetus ilman valm.k.
  S4.7 Opiskelijatyövuodet            901,2     217,2     157,7      3,5      20,9    1.297,0
  S4.1 Aloittaneet opiskelijat v. 2015      1.423      284     3.511       2       63     5.281
  S4.6 Tutkinnon osien lukumäärä         2.819      581               6       45     3.445
  S4.4 Valmiit tutkinnot              670      178               0       11      859
                     ---------------------------------HENKILÖSTÖKOULUTUS-------------------------------------
                        Ammatti-   Erikoisam-  Ei-tutkinto-    -joista Perustutkinto    Yhteensä
                        tutkinto   mattitutk.  tav. lisäk. erityisopetus ilman valm.k.
  S7.7 Opiskelijatyövuodet            81,2      21,8      22,9      0,0      0,0     125,9
  S7.1 Aloittaneet opiskelijat v. 2015       100       35     1.389       0       0     1.524
  S7.6 Tutkinnon osien lukumäärä          167       27               0       0      194
  S7.4 Valmiit tutkinnot              34       5               0       0       39
                     -------------------------OMAEHTOINEN JA HENKILÖSTÖKOULUTUS------------------------------
  S8.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa       Amm.tutkinto Erik.amm.tutk
  S8.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järjestetty opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja       0       0
  S8.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen opetustuntimäärä yhteensä         0       0
 
 
   KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
   *** RAPORTTI: K14K7YO ***
                                                          taulu   3 /1
@  Ammatillinen lisäkoulutus
   4 Kuntayhtymä
 
                      Opiskelijatyövuodet: Omaehtoinen       6.305,9
                                 Henkilöstökoulutus    234,9
                                 Yhteensä        6.540,8
 
  K0 KUSTANNUKSET             Henkilöstö-   Muut menot   Arvonlisä-  Kustannukset    Yhteensä
  Omaehtoinen ja henkilöstök. yhteensä      menot (ei sis. alv)     verot    Yhteensä   euroa/otv
                           M1       M2       M3
  K1 Opetustoiminta
  K1.1 Opetus               25.570.820   8.603.564   1.395.717   35.570.101     5.438
  K1.2 Tutkintotilaisuudet         3.552.729   1.047.648    126.711   4.727.088      723
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  K2.1. Omat tilat
   E2.1.1 Sis. vuokr. sisäl. pääomakust.           991.779            991.779      152
  K2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito     921.707   3.945.652    790.430   5.657.789      865
  K2.2 Vuokratilat               49.136    900.670    167.935   1.117.741      171
  K7 Yhteiset toiminnot
  K7.6 Opetuksen hallinto          5.361.419   1.209.498    172.269   6.743.186     1.031
  K7.9 Muut yhteiset toiminnot       1.521.953   1.358.339    274.143   3.154.435      482
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto    2.615.591   1.390.893    168.919   4.175.403      638
 
  K0 Kustannukset yhteensä         39.593.378   19.448.038   3.096.090   62.137.506     9.500
    euroa/opiskelijatyövuosi         6.053     2.973      473     9.500
 
  K01 -josta omaehtoinen koulutus      38.337.452   18.731.544   2.977.698   60.046.694     9.522
    euroa/opiskelijatyövuosi         6.080     2.971      472     9.522
  K02 -josta henkilöstökoulutus       1.255.926    716.494    118.392   2.090.812     8.900
    euroa/opiskelijatyövuosi         5.346     3.050      504     8.900
 
  K9 POISTOT                                euroa/otv
  K9.1 Rakennusten poistot                 2.131.634      326
  K9.9 Muiden investointien poistot              948.023      145
  K9.0 Poistot yhteensä                   3.079.655      471
 
  T0 TULOT                 Omaehtoinen Henkilöstök.
                     (opisk.maksut) (työnantajam.) Yhteensä   euroa/otv
  R5 Opiskelija-/työnantajamaksut      4.122.864   1.409.670   5.532.534      846
  R8 Muut tulot                642.572     15.434    658.006      101
  Ry Tulot yhteensä             4.765.445   1.425.104   6.190.549      946
 
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET        ---------------------------------OMAEHTOINEN KOULUTUS-----------------------------------
                        Ammatti-   Erikoisam-  Ei-tutkinto-    -joista Perustutkinto    Yhteensä
                        tutkinto   mattitutk.  tav. lisäk. erityisopetus ilman valm.k.
  S4.7 Opiskelijatyövuodet           4.837,6     969,7     452,6      49,4      45,9    6.305,9
  S4.1 Aloittaneet opiskelijat v. 2015      7.386     1.486     9.465      126      170     18.507
  S4.6 Tutkinnon osien lukumäärä        16.043     2.457              22      565     19.065
  S4.4 Valmiit tutkinnot             3.915      679               4       99     4.693
                     ---------------------------------HENKILÖSTÖKOULUTUS-------------------------------------
                        Ammatti-   Erikoisam-  Ei-tutkinto-    -joista Perustutkinto    Yhteensä
                        tutkinto   mattitutk.  tav. lisäk. erityisopetus ilman valm.k.
  S7.7 Opiskelijatyövuodet            49,6      14,1     171,1      0,0      0,1     234,9
  S7.1 Aloittaneet opiskelijat v. 2015       302       25     12.824       0       1     13.152
  S7.6 Tutkinnon osien lukumäärä          269       62               0       3      334
  S7.4 Valmiit tutkinnot              24       49               0       0       73
                     -------------------------OMAEHTOINEN JA HENKILÖSTÖKOULUTUS------------------------------
  S8.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa       Amm.tutkinto Erik.amm.tutk
  S8.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järjestetty opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja      16       0
  S8.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen opetustuntimäärä yhteensä         0       0
 
 
   KUSTANNUSSOVELLUS 2015 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.09.2016 ***
   *** RAPORTTI: K14K7YO ***
                                                          taulu   4 /1
@                           RAPORTTI YHTEENSÄ
 
 
                      Opiskelijatyövuodet: Omaehtoinen      15.854,4
                                 Henkilöstökoulutus    878,9
                                 Yhteensä        16.733,2
 
  K0 KUSTANNUKSET             Henkilöstö-   Muut menot   Arvonlisä-  Kustannukset    Yhteensä
  Omaehtoinen ja henkilöstök. yhteensä      menot (ei sis. alv)     verot    Yhteensä   euroa/otv
                           M1       M2       M3
  K1 Opetustoiminta
  K1.1 Opetus               52.628.154   20.802.053   3.411.963   76.842.170     4.592
  K1.2 Tutkintotilaisuudet         8.582.848   2.327.269    303.424   11.213.541      670
  K2 Kiinteistöjen ylläpito
  K2.1. Omat tilat
   E2.1.1 Sis. vuokr. sisäl. pääomakust.          1.720.344           1.720.344      103
  K2.1.9 Muu kiinteistöjen ylläpito    2.170.137   8.014.567   1.527.649   11.712.353      700
  K2.2 Vuokratilat              279.463   5.013.349    611.192   5.904.004      353
  K7 Yhteiset toiminnot
  K7.6 Opetuksen hallinto         11.740.575   2.865.347    471.942   15.077.864      901
  K7.9 Muut yhteiset toiminnot       4.967.795   5.653.839   1.018.307   11.639.941      696
  K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto    7.593.453   4.526.714    699.392   12.819.559      766
 
  K0 Kustannukset yhteensä         87.962.460   50.923.505   8.043.834  146.929.799     8.781
    euroa/opiskelijatyövuosi         5.257     3.043      481     8.781
 
  K01 -josta omaehtoinen koulutus      84.153.382   48.346.087   7.593.180  140.092.649     8.836
    euroa/opiskelijatyövuosi         5.308     3.049      479     8.836
  K02 -josta henkilöstökoulutus       3.809.078   2.577.418    450.654   6.837.150     7.780
    euroa/opiskelijatyövuosi         4.334     2.933      513     7.780
 
  K9 POISTOT                                euroa/otv
  K9.1 Rakennusten poistot                 3.678.024      220
  K9.9 Muiden investointien poistot             2.380.649      142
  K9.0 Poistot yhteensä                   6.058.657      362
 
  T0 TULOT                 Omaehtoinen Henkilöstök.
                     (opisk.maksut) (työnantajam.) Yhteensä   euroa/otv
  R5 Opiskelija-/työnantajamaksut      12.796.488   3.595.312  16.391.800      980
  R8 Muut tulot               1.217.657     44.736   1.262.393      75
  Ry Tulot yhteensä             14.014.148   3.640.048  17.654.196     1.055
 
  S4 OPETUKSEN SUORITTEET        ---------------------------------OMAEHTOINEN KOULUTUS-----------------------------------
                        Ammatti-   Erikoisam-  Ei-tutkinto-    -joista Perustutkinto    Yhteensä
                        tutkinto   mattitutk.  tav. lisäk. erityisopetus ilman valm.k.
  S4.7 Opiskelijatyövuodet          11.186,6    2.874,5    1.707,9     128,1      85,4    15.854,4
  S4.1 Aloittaneet opiskelijat v. 2015     15.984     3.546     25.222      253      296     45.048
  S4.6 Tutkinnon osien lukumäärä        34.127     6.176              164      838     41.141
  S4.4 Valmiit tutkinnot             8.212     1.794              40      155     10.161
                     ---------------------------------HENKILÖSTÖKOULUTUS-------------------------------------
                        Ammatti-   Erikoisam-  Ei-tutkinto-    -joista Perustutkinto    Yhteensä
                        tutkinto   mattitutk.  tav. lisäk. erityisopetus ilman valm.k.
  S7.7 Opiskelijatyövuodet            303,4     116,5     458,7      0,0      0,3     878,9
  S7.1 Aloittaneet opiskelijat v. 2015      1.578      186     24.227       0       2     25.993
  S7.6 Tutkinnon osien lukumäärä         1.496      318               0       3     1.817
  S7.4 Valmiit tutkinnot              121      128               0       0      249
                     -------------------------OMAEHTOINEN JA HENKILÖSTÖKOULUTUS------------------------------
  S8.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa       Amm.tutkinto Erik.amm.tutk
  S8.9.1 Opiskelijamäärä, jolle 1.8-31.12.2015 on järjestetty opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja      122       0
  S8.9.2 Opiskelijoiden saama opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen opetustuntimäärä yhteensä        174       0